11 - Dewan Bahasa dan Pustaka

14 downloads 27 Views 1MB Size Report
Cerita beranimasi dalam CDROM ini memperkenalkan kepada kanak- kanak pelbagai ... ngandungi cerita animasi 'Daun ... TERAMPIL MENGARANG Bersama.

BERITA HARIAN Rabu, 21 Mac 2007

Halaman Sebelas

BH PILIH L11 21 emel

PENERBITAN BERMUTU MASYARAKAT BERILMU

Permainan Berinformasi: Rumah Kita dan Dengarlah Sayang

DBP SETENGAH ABAD

Oleh Abdul Razak Mohammad

D

ua CDROM Permainan Berinformasi, iaitu Dengarlah Sayang dan Rumah Kita telah diterbitkan oleh Bahagian Multimedia Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). CDROM Dengarlah Sayang mengajak kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah me­ngenali dunia haiwan yang berada di sekeliling kita. Cerita beranimasi dalam CDROM ini memperkenalkan kepada kanakkanak pelbagai bunyi haiwan seperti ayam, itik, angsa, kambing, lembu, kerbau dan lain-lain lagi. CDROM yang dipersembahkan dalam gambar yang berwarnawarni ini dilengkapi dengan aktiviti, permainan dan maklumat mengenai haiwan tersebut. Melalui

ikon ‘Aktiviti’, kanak-kanak boleh belajar mewarna dan mengeja nama-nama haiwan. Ikon ‘Permainan’ pula menguji pengetahuan kanak-kanak mengenai bunyi haiwan dan menguji kecekap­an kanak-kanak menyusun gambar. Sementara melalui ikon ‘Informasi’ kanak-kanak akan dapat belajar mengenali anggota tubuh badan haiwan berkenaan. C DROM Permainan Ber­ informasi: Rumah Kita yang diterbitkan pada tahun 2006 mengandungi cerita animasi ‘Daun Emas’ yang cukup menarik dan mengan­dungi nilai-nilai murni yang sesuai dipersembahkan kepada kanak-kanak. Kanak-kanak akan dapat menjadikan cerita itu sebagai pengajaran supaya tidak bersikap tamak kerana akhirnya akan merugikan diri sendiri. CDROM ini juga mengandungi empat jenis permainan, iaitu Mencari Objek, Mari Mewarna, Mencantum Gambar dan Menembak Belon. Melalui permainan Mencari Objek, kanakkanak boleh menguji kemampuan mereka mencari benda tersembunyi. Melalui permainan Mari Mewarna, kanak-kanak boleh belajar mewarna kepingan-keping­an gambar me­­ngikut cita rasa masing-masing. Kecekapan kanak-

kanak juga akan teruji melalui permainan Mencantum Gambar dan Menembak Belon. CDROM ini juga diselitkan dengan dua buah lagu yang dapat mewujudkan suasana riang kepada kanak-kanak dan amat sesuai untuk mereka yang berumur 9 tahun ke bawah.

Sebarang pertanyaan dan pesanan untuk mendapatkan CDROM ini, sila hubungi 016-3440 148 atau dengan menaip SMS se­perti berikut: DBPMKODNama dan Alamat dan hantar kepada 32781.

TERAMPIL MENGARANG Bersama

Profesor Dr. Awang Sariyan

Persiapan Sebelum Mengarang

M

engarang tidak bermula dengan mencecahkan jarijemari di papan kekunci komputer. Mengarang tidak bermula juga dengan mencecahkan mata pena di atas kertas. Mengarang sebenarnya merupakan proses yang bertahap-tahap. Sebelum mengarang ada tahap yang perlu anda lalui. Demikian juga sesudah selesai mengarang ada tahap yang perlu anda sempurnakan. Proses mengarang dapat dibahagi kepada tiga tahap yang utama. Yang pertama ialah tahap persediaan atau prapenulisan. Yang kedua ialah tahap penyusunan atau penulisan sebenar. Yang ketiga pula ialah tahap penyemakan atau pengeditan atau disebut juga pascapenulisan. Ketiga-tiga tahap itu saling berkaitan dan perlu difahami sebagai suatu jalinan proses yang tidak dapat dipisahkan atau ditinggalkan salah satunya. Mengarang tanpa melaksanakan tahap sebelum dan tahap sesudahnya menyebabkan hasil karangan atau tulisan tidak mantap dan pincang. Dalam keluaran ini, kita bincangkan tahap prapenulisan atau persediaan. Pentingnya tahap ini samalah dengan penting­nya kita merancang pembinaan rumah atau bangunan. Untuk membina rumah, perlu kita

fikirkan bentuknya, saiznya, bahan binaannya, untuk siapa rumah itu dibina dan beberapa hal lain lagi. Demikianlah, untuk menghasilkan karangan atau tulisan, perlu kita fikirkan beberapa hal. Antaranya termasuklah bidang, tajuk, skop, khalayak dan bahannya. Dalam keluaran lalu, telah kita bincangkan aspek khalayak pembaca yang perlu ditimbangkan. Kali ini kita bincangkan dua aspek yang saling berkaitan dalam persediaan untuk mengarang, iaitu bidang dan skop karangan. Jika anda hendak menulis rencana atau buku, maka bidang pilihan anda perlu diasaskan pada dua syarat yang utama. Yang pertama ialah penguasaan atau kemahiran anda dalam bidang yang anda pilih. Yang kedua ialah minat anda dalam bidang berkenaan. Tidak ada orang lain yang dapat menentukan bidang yang kita kuasai dan kita minati. Kita sendirilah yang dapat menentukannya. Oleh itu, pastikan bahawa anda menulis rencana atau buku yang bidangnya anda kuasai dan anda minati. Lazimnya se­seorang penulis yang mapan dikenal orang bidang­nya, kerana ia mempu­nyai ilmu dan kewibawaan dalam bidang berkenaan. Lazimnya orang yang menulis rencana dan

buku ekonomi ialah sarjana dalam bidang ekonomi. Orang yang menulis rencana dan buku bahasa ialah ahli bahasa atau pendidik bahasa. Memang ada orang yang menguasai lebih daripada satu bidang atau sekurang-kurangnya ia meminati bidang kedua lalu berusaha mendalaminya melalui pembacaan atau mengikuti seminar dan kursus tentang bidang itu sehingga layak­lah ia menulis sesuatu tentang bidang yang asalnya bukan bidangnya. Bagaimanapun, keputusan paling penting yang perlu anda buat ialah memilih bidang yang anda kuasai. Usah sekali-kali menulis sesuatu yang tidak anda kuasai kerana hal itu pasti menjatuhkan kewibawaan anda sebagai penulis. Lebih buruk lagi halnya jika anda menulis sesuatu di luar bidang anda dengan menjiplak tulisan orang lain. Saya ada pengalaman buruk dalam hal ini apabila makalah saya dijiplak orang sepenuh-penuhnya dengan hanya menukar nama penulisnya. Penjiplakan merupakan jenayah dan perbuat­an keji. Sesuatu bidang tidak mungkin dapat anda tulis semua aspeknya dalam sebuah makalah, bahkan dalam sebuah buku sekalipun. Sepanjang mana sesebuah makalah dan setebal mana sesebuah buku

tidak mungkin dapat menggarap semua hal atau aspek tentang sesuatu bidang. Saya masih ingat ketika belajar di tingkatan enam dahulu, ada buku sejarah yang cukup tebal karangan D.G.E. Hall. Meskipun buku itu cukup tebal, namun yang dapat diliputi dalam buku itu hanya sejarah Asia Tenggara. Liputan yang khusus dan merupakan batas sesebuah karangan itulah yang dinamai skop. Oleh itu, sesudah anda pasti akan bidang yang hendak anda tulis, maka fikirkan pula skop atau liputan tulisan anda itu. Tujuannya tidak lain agar karangan anda berfokus, tidak sesat dalam belantara katakata dan tidak pula “menyesatkan” pembaca! Usahlah anda dera pembaca mencari-cari hala tuju dan maksud karangan atau tulisan anda. Karangan yang baik ialah karangan yang dapat dikenal pasti tema atau skopnya. Dalam keluaran akan datang, insya-Allah saya berikan beberapa contoh bagaimana anda dapat menentukan skop tulisan atau karangan anda. Sehingga itu, tanya diri anda sendiri apakah bidang yang anda kuasai dan minati untuk anda tulis sama ada dalam bentuk makalah, surat pembaca, buku atau teks ceramah. Selamat berfikir.

BUKU

Falsafah Moral Ilmu Berpengakap Oleh Nazira Md. Noor

B

UKU Falsafah Moral Ilmu Berpengakap karya Wan Junaidi Tuanku Jaafar menceritakan aktiviti pertubuhan pengakap yang bermula pada tahun 1907 di England, berdasarkan gagasan awal Lord Baden Powell, bekas Mejar Jeneral angkatan tentera Inggeris. Buku ini memuatkan 10 buah bab, merangkumi sejarah pergerakan pengakap, pengakap di Tanah Melayu dan Singapura, dunia awal pengakap, mendalami ilmu berpengakap, kaedah pengakap, Malaysia dan pertubuh­ an pengakap, falsafah dan amalan, tafsiran undang-undang pengakap, pengakap dan ilmu perintis, dan organisasi pengakap Malaysia. Buku ini juga memberikan pendedahan kepada pengamal ilmu pengakap, pemimpin dan ahli pengakap tentang setiap aspek dalam pergerakan pe­ngakap supaya dapat dihayati dengan lebih mendalam. Aspek-aspek yang menekankan dasar, tujuan dan prinsip pergerakan pengakap membentuk sebahagian besar kandungan buku ini. Pengakap yang ditakrifkan oleh pengarang sebagai ‘pergerakan sukarela, iaitu pendidikan yang bebas daripada pengaruh politik untuk belia dan terbuka kepada semua, tidak kira negeri, bangsa, pangkat dan agama mereka’ bertujuan memberikan pendidikan dalam membangunkan peribadi seseorang insan bagi mencapai keupayaan maksimum dan sempurna dari aspek fizikal, intelektual, sosial dan rohani. Dianggarkan 480 juta orang telah melalui pengalaman berpengakap. Menurut pengarang, ‘tidak kira sama ada negara itu demokrasi tulen, demokrasi terpimpin atau diktator, pergerakan pengakap masih boleh wujud sebagai pokok ditiup bayu dan daun melentur pokok tetap tertanam di bumi.’ Di samping menceritakan sejarah penubuhannya, pengarang turut menggarapkan pengalamannya selama 46 tahun dalam pertubuhan ini agar dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca berkait dengan usaha memartabatkan pergerakan pengakap sebagai pembina akhlak anak bangsa. Pengarang merupakan seorang Ahli Parlimen Santubong dan beliau pernah menjadi Timbalan Presiden Majlis Pengakap Sarawak pada tahun 1987 sehingga 1992. Buku berharga RM14.00 senaskhah ini boleh didapati di Galeri Ilmu Koperasi DBP dan semua Galeri Ilmu DBP berdekatan anda.