Application Catalogue TAB download

7 downloads 15 Views 2MB Size Report
53520 MF. 246235. 36B20l MF. 35. 53520. 240. 196×134×205/226. B01. 0. 10,0. 96/128 ..... alFa roMeo. 12 alpina ..... 56649 MF. 155 (167) 1.7 t.s. (83/85 kW).

Application catalogue

aplikacijski katalog zuordnungsliste

TAB Polar is designed for vehicles with entry level of

electric equipment but with demand of superior starting, performance and reliability.

+ High starting capabilities + Reliable starting at extreme climatic conditions

TAB Polar S is a battery produced using Ca/Ca

expanded metal technology. TAB Polar S is real all rounder offering excellent power, capacity, cold start performance and reliability. This is high quality product for vehicles of every class.

+ Higher starting capabilities + Reliable starting at extreme climatic conditions

TAB Magic utilises the latest innovations in

Ca/Ca manufacturing technology, providing for the highest cold start performance and superior reliable power as demanded by the latest generation of cars with high energy drain. The SMF lid/cover provides complete roll over spill protection and is entirely maintenance free throughout the batteries life. + Sealed cover construction + Higher number of plates ensure 30% better starting capabilities + The expanded metal technology results in better corrosion resistance and providing a longer life time + The level indicator (magic eye) provides an instant status check + Explosion protection prevents flame brake-in into the battery + Ideal for cars with lots of electrical equipment + Battery of highest quality

Tab magic Stop & Go EFB batteries are so called

Enhanced Flooded Batteries intended for use in vehicles with entry level Start-Stop function. EFB batteries utilize the latest innovations in Ca/Ca flooded battery manufacturing technology, providing for the superior reliable power as demanded by the latest generation of cars with entry level Start-Stop system.

+ MFW fleece on positive plates, preventing active material shedding boast twice as much cyclic capability as standard batteries and can be more discharged without any loss of functionality + Improved charge acceptance for recovering energy more quickly during driving phase using special expander with carbon + The expanded metal technology results in better corrosion resistance providing a longer life time + Sealed cover construction, roll over proof + Maintenance free + The level indicator (magic eye) provides an instant status check + Explosion protection with flame arrestor

TAB EcoDry Stop & Go AGM batteries are Valve

Regulated Lead Acid batteries intended for use in vehicles with enhanced level Start-Stop function with break energy recuperation. VRLA AGM battery is improved lead acid battery to its maximum performance. The battery cells are closed by a pressure relief valve and electrolyte is immobilized in absorbed glass mat (AGM). Plate stacks are kept in the cells under pressure. The advanced construction of battery leads to improved performance in: + Very low water consumption due to internal oxygen recombination, + Preventing active material shedding boast more than three times as much cyclic capability as standard batteries and can be more discharged without any loss of functionality + Increased cranking power due to better utilization of cell volume by more than 30 % + High rate charge acceptance for recovering energy more quickly during driving phase + Both side pasting of plates provides better corrosion resistance providing a longer life time + No acid stratification like in flooded cells + Explosive safe - minimum explosive gasses are produced + Vibration resistance + No acid leakage in case of crash

TAB Polar je baterija zasnovana s poudarkom na odličnem razmerju med ceno in kvaliteto s primarno zahtevo izvrstnega zagona, zmogljivosti in zanesljivosti.

TAB Polar wurde für Fahrzeuge mit einfacher elektrischer Ausrüstung entwickelt, die überlegenes Starten, Leistung und Zuverlässigkeit bedürfen.

+ Visoka zmogljivost delovanja + Zanesljiv zagon v ekstremnih klimatskih pogojih

+ Hervorragende Startfähigkeit + Zuverlässiges Starten in extremen klimatischen Bedingungen

TAB Polar S baterija je proizvedena po ca/ca tehnologiji

ekspandiranja. TAB Polar S s svojo zanesljivostjo in varnostjo predstavlja vsestransko baterijo, ki ponuja odlično moč, zmogljivost in zanesljivost hladnega zagona. Visoko kakovosten izdelek Polar S zadovoljuje potrebe vseh sodobnih vozil.

+ Višja zmogljivost delovanja + Zanesljiv zagon v ekstremnih klimatskih pogojih

TAB Magic izkorišča najnovejše inovacije v proizvodni

tehnologiji Ca/Ca, kar zagotavlja najvišji hladni zagon in vrhunsko zanesljivo moč, ki zadovoljuje najsodobnejšo generacijo avtomobilov z visokimi energetskimi zahtevami. Zaprt pokrov (sealed) bateriji zagotavlja zaščito pred razlitjem in dolgo življenjsko dobo popolnoma brez vzdrževanja. + Zaprta konstrukcija pokrova + Večje število plošč zagotavlja 30% večjo zagonsko zmogljivost + Izboljšana življenjska doba v cikličnem obratovanju s pomočjo večfunkcijske prevleke na pozitivnih ploščah, ki preprečuje luščenje aktivnega materiala + Indikator napolnjenosti (magic eye) v vsakem trenutku omogoča uporabnikom nadzor nad stanjem + Proti-eksplozijski vložek preprečuje vdor plamena ali iskre iz okolja + Idealen izbor za vozila z z veliko električne opreme + Proizvod najvišje kakovosti

Tab magic Stop & Go EFB izboljšane nalite baterije

(EFB = enhanced flooded) so namenjene za uporabo v vozilih z mikro-hibridno Start-Stop funkcijo. Ko je motor ugasnjen, zagotavljajo v vozilih električnim napravam zanesljivo oskrbo z električno energijo in zagotovijo, da se motor ponovno zažene v delčku sekunde. + Dvakrat večja ciklična vzdržljivost kot standardne nalite baterije, kar omogočča globlje praznjenje brez izgube funkcionalnosti + Izboljšana sprejemljivost za polnjenje, kar omogoča hitro vračanje energije med vožnjo, z dodatkom ogljika + Izboljšana življenjska doba v cikličnem obratovanju s pomočjo večfunkcijske prevleke na pozitivnih ploščah, ki preprečuje luščenje aktivnega materiala + Zaščita pred razlitjem + Brez vzdrževanja + Indikator napolnjenosti (magic eye) v vsakem trenutku omogoča uporabnikom nadzor nad stanjem + Proti-eksplozijski vložek preprečuje vdor plamena ali iskre iz okolja

TAB EcoDry Stop & Go AGM baterija je namenjana

za uporabo v vozilih z višjo stopnjo Start-Stop funcije, ki vključuje vračanje energije iz zaviranja. VRLA AGM baterija je izboljšana svinčevo kislinska z maksimalno zmogljivostjo. Vsaka celica je zaprta z oddušnim ventilom, ki se odpre pri določenem pritisku. Elektrolit je vpit v steklenih vlaknih med ploščami. Ploščni paket je v celici vzdrževan pod določenim pritiskom, kar omogoča rekombinacijo vode. Ventilsko regulirana AGM konstrukcija je pripeljala do izboljšanih lastnosti svinčeve baterije: + zelo nizka poraba vode zaradi notranje rekombinacije vode v celici, + preprečevanje luščenja aktivnega materiala je več kot trikrat povečala ciklično vzdržljivost, baterija se lahko večkrat globlje prazni brez izgube funkcionalnosti + povečana zagonska moč zaradi boljše izkoriščenosti prostora v posamezni celici za več kot 30 % + visoka sposobnost sprejemanja polnjenja, kar omogoča hitrejšo napolnitev baterije med vožnjo + obojestranski nanos aktivnega materiala na prevodno mrežico izboljšuje korozijsko odpornost in s tem podaljšuje življenjsko dobo + preprečeno je razslojevanje elektrolita + zmanjšano je nastajanje eksplozivnih plinov (vodik) + odpornost baterije na vibracije + preprečeno je iztekanje elektrolita v primeru poškodovanja ohišja

Die TAB Polar S Batterien wurden mit der Ca/Ca Expandiertechnologie hergestellt. Die TAB Polar S ist ein echter Alleskönner, da es hervorragende Leistung, Kapazität, gute Kaltstartfähigkeit und Zuverlässigkeit bietet. Das ist ein hochwertiges Produkt für Fahrzeuge aller Klassen. + Hervorragende Startfähigkeit + Zuverlässiges Starten in extremen klimatischen Bedingungen

Die TAB Magic Batterie nutzt die neuesten Innovationen in der Ca/Ca Expandiertechnologie und bietet die höchste Kaltstartfähigkeit und eine überlegene, zuverlässige Leistung. Die Batterie ist besonders für die neuesten Generationen von Autos mit vielen zusätzlichen Stromverbrauchern geeignet. Der SMF Deckel verschafft einen Auslaufschutz im Fall eines Überschlags. Die Batterie bleibt während der ganzen Lebensdauer wartungsfrei. + gedeckte Deckelkonstruktion + höhere Anzahl der Platten sorgt für 30% bessere Startfähigkeit + die Expandiertechnologie ermöglicht einen besseren Rostschutz und dadurch eine längere Lebensdauer + der Spannungsindikator (ME) ermöglicht, dass man den Zustand sofort überprüfen kann + ein Explosionsverhinderungseinsatz verhindert Explosionen + ideal für Fahrzeuge mit vielen elektrischen Verbrauchern + Batterie von höchster Qualität

Tab magic Stop & Go EFB Die TAB Magic Stop&Go

EFB Batterien sind sogenannte verbesserte geschlossene Batterien, die für den Einsatz in Fahrzeugen mit einer einfachen Start-Stop Funktion gedacht sind. EFB-Batterien nutzen die neuesten Innovationen in der Ca/Ca Expandiertechnologie für geschlossene Batterien und bieten eine überlegene, zuverlässige Leistung, die die neuesten Generationen von Autos mit einfachen Start-Stop-Systemen verlangen. + MFW-Vlies auf positiven Platten ermöglicht zweimal so viele Zyklen als Standardbatterien und kann tiefer entladen werden ohne die Funktionalität zu verlieren + verbesserte Ladungsaufnahme für schnellere Rückgewinnung der Energie während des Fahrens + die Expandiertechnologie ermöglicht einen besseren Rostschutz und dadurch eine längere Lebensdauer + gedeckte Deckel, Schutz gegen Überschlag + Wartungsfreie + der Spannungsindikator (“magic eye”) ermöglicht, dass man den Zustand sofort überprüfen kann + Explosionsschutz mit Flammendurchschlagsicherung

Die TAB EcoDry Stop & Go AGM Batterien sind geschlossene Blei-Säure-Batterien, die für den Gebrauch in Fahrzeugen mit einer fortgeschrittenen Start-Stop-Funktion mit BremsenergieRückgewinnung bestimmt sind. VRLA AGM Batterie ist eine verbesserte Blei-Säure-Batterie, die eine maximale Leistung bietet. Die Batteriezellen sind mit einem Überdruckventil geschlossen und der Elektrolyt ist im Glasvlies (AGM) mobilisiert. Die Platten in den Zellen sind unter Druck gehalten. Die fortschrittliche Konstruktion der Batterie führt zu einer verbesserten Leistung: + sehr geringer Wasserverbrauch aufgrund interner Sauerstoffrekombination, + MFW-Vlies auf positiven Platten ermöglicht zweimal so viele Zyklen als Standardbatterien und kann tiefer entladen werden ohne die Funktionalität zu verlieren + um mehr als 30% erhöhte Startfähigkeit durch bessere Ausnutzung der Zellen + verbesserte Ladungsaufnahme für schnellere Rückgewinnung der Energie während des Fahrens + Beidseitig pastierte Platten sorgen für einen besseren Korrosionsschutz und dadurch eine längere Lebensdauer + keine Säureschichtung wie in den überfluteten Zellen + Schutz gegen Explosionen – eine minimale Menge von explosiven Gasen wird produziert + Vibrationsfestigkeit + Kein Austreten der Säure bei einem Unfall 3

TAB Polar

Flooded starter batteries, Ca/Ca technology | CAR batteries DIN marking Art. №

C20

EN

Box Type (Ah)

L×W×H

54506 245445 45 L0 53649 245636 36 L1B 54512 245645 45 L1 54577 245845 45 54577 54579 245945 45 54579 55001 245650 50 L2B 55549 245655 55 L2 56344 245663 63 L3B 56609 245666 66 L3 59249 245692 92 L4 58803 245688 88 L5B 58822 245888 88 L5 61002 245610 110 L6

BHD Layout (mm)

(A)

400 175×175×190 B13 330 207×175×175 B13 400 207×175×190 B13 300 218×136×204/225 B1 300 218×136×204/225 B1 450 242×175×175 B13 500 242×175×190 B13 600 278×175×175 B13 600 278×175×190 B13 800 315×175×190 B13 720 353×175×175 B13 760 353×175×190 B13 1000 394×175×190 B13

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Weight

PCS per Pallet

Remarks

(kg) (EUR/CNT)

10,7 10,2 12,0 12,4 12,4 12,9 13,9 15,5 16,2 20,2 20,0 20,9 25,7

72/120 K 60/120 KH 60/100 KH 72/96 / 72/96 / 57/108 KH 57/90 KH 48/80 KH, HD 48/80 KH, HD 36/60 KH, HD 36/72 KH, HD 36/60 KH, HD 36/60 KH, HD

TAB Polar S

Flooded starter batteries, Ca/Ca technology | CAR batteries C20

DIN marking Art. № New JIS

53520 MF 246235 36B20L MF 53522 MF 246335 36B20R MF 54420 MF 246244 44B20L MF 54422 MF 246344 44B20R MF 54402 MF 246044 54403 MF 246144 54502 MF 246045 55010 MF 246050 54523/84 MF 246245 46B24LS MF 54524/51 MF 246345 46B24RS MF 55509 MF 246055 55508 MF 246155 56009 MF 246060 56008 MF 246062 56068MF 246260 55D23L MF 56069 MF 246360 55D23R MF 56309 MF 246063 57309 MF 246073 57412 MF 246074 57413 MF 246174 57029 MF 246270 65D26L MF 57024 MF 246370 65D26R MF 59220 MF 246092 59221 MF 246192 60044 MF 246000 59518 MF 246295 105D31L MF 59519 MF 246395 105D31R MF

EN

Box Type (Ah)

(A)

35 53520 35 53522 44 53520 44 53522 44 L1B 44 L1B 45 L1B 50 L1 45 54523/84 45 54524/51 55 L2B 55 L2B 60 L2B 60 L2 60 56068 60 56069 63 L3B 73 L3B 74 L3 74 L3 70 57029 70 57024 92 L5B 92 L5B 100 L5 95 59518 95 59518

240 240 280 280 360 360 420 450 300 300 500 500 550 600 500 500 600 630 680 680 510 510 850 850 900 760 760

L×W×HBHD Layout (mm)

196×134×205/226 196×134×205/226 196×134×205/226 196×134×205/226 207×175×175 207×175×175 207×175×175 207×175×190 237×134×205/226 237×134×205/226 242×175×175 242×175×175 242×175×175 242×175×190 230×173×200/220 230×173×200/220 278×175×175 278×175×175 278×175×190 278×175×190 269×173×198/218 269×173×198/218 353×175×175 353×175×175 353×175×190 303×175×207/227 303×175×207/227

B01 B01 B01 B01 B13 B13 B13 B13 B01 B01 B13 B13 B13 B13 B01 B01 B13 B13 B13 B13 B9 B9 B13 B13 B13 B01 B01

Weight PCS per Pallet

0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1

(kg)

(EUR/CNT)

10,0 10,0 10,7 10,7 10,7 10,7 11,3 12,4 12,9 12,9 13,5 13,5 14,0 14,4 14,5 14,5 15,5 15,9 17,4 17,4 17,1 17,1 21,1 21,1 22,4 21,4 21,4

96/128 96/128 96/128 96/128 60/120 60/120 60/120 60/100 72/96 72/96 57/108 57/108 57/108 57/90 60/90 60/90 48/80 48/80 48/80 48/80 48/80 48/80 36/72 36/72 36/60 42/70 42/70

Remarks

MF, H, JIS MF, H, JIS MF, H, JIS MF, H, JIS MF, H MF, H MF, H MF, H MF, H, JIS, A MF, H, JIS, A MF, H MF, H MF, H MF, H MF, H MF, H MF, H, HD MF, H, HD MF, H, HD MF, H, HD MF, H MF, H MF, H, HD MF, H, HD MF, H, HD MF, H MF, H

TAB Magic

Flooded starter batteries, Ca/Ca technology | CAR batteries C20

EN

DIN marking Art. №

Box Type (Ah)

55401 MF 55510 MF 56249 MF 56649 MF 57510 MF 57549 MF 58514 MF 60032 MF 60044 MF

54 L1B 55 L1 62 L2B 66 L2 75 L3B 75 L3 85 L4B 100 L5B 100 L5

189054 189058 189063 189065 189072 189080 189082 189099 189800

(A)

510 560 600 640 720 750 800 900 920

L×W×H

207×175×175 207×175×190 242×175×175 242×175×190 278×175×175 278×175×190 315×175×175 353×175×175 353×175×190

Dictionary Marking Box Type Layout Slovar Kennzeichnung Ohišje Priključna shema Wörterbuch Kode Schaltbilder Entwurf 4

BHD Layout (mm)

B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weight

PCS per Pallet

12,3 13,4 14,6 15,0 17,1 17,8 19,0 22,2 22,4

60/120 60/100 57/108 57/90 48/80 48/96 36/72 36/72 36/60

(kg) (EUR/CNT)

Remarks

MF, ME, H MF, ME, H MF, ME, H MF, ME, H MF, ME, H, HD MF, ME, H, HD MF, ME, H, HD MF, ME, H, HD MF, ME, H, HD

L×W×H Base Hold Down Weight Pcs per Pallet Remarks D׊×V PritrditEV Teža Kos na paleto Opombe L×B×H Bodenleisten Gewicht Stck. per Palette Anmerkungen

Tab magic Stop & Go EFB

EFB batteries, Ca/Ca technology | CAR batteries C20

EN

DIN marking Art. №

Box Type (Ah)

56088 MF 56588 MF 57088 MF 58088 MF 59088 MF

60 L2 65 L3B 70 L3 80 L4 90 L5

212060 212065 212070 212080 212090

(A)

580 650 680 760 850

L×W×H

BHD Layout (mm)

242×175×190 278×175×175 278×175×190 315×175×190 353×175×190

B13 B13 B13 B13 B13

0 0 0 0 0

Weight

PCS per Pallet

17,0 18,0 19,5 22,0 25,0

57/90 48/96 48/80 36/60 36/60

Remarks

(kg) (EUR/CNT)

MF, ME, H MF, ME, H, HD MF, ME, H, HD MF, ME, H, HD MF, ME, H, HD

TAB EcoDry Stop & Go AGM

AGM starter batteries, Ca/Ca technology | CAR batteries C20

EN

DIN marking Art. №

Box Type (Ah)

L2 AGM ED L3 AGM ED L4 AGM ED L5 AGM ED

60 L2 70 L3 80 L4 95 L5

213060 213070 213080 213090

(A)

680 760 800 850

L×W×H

BHD Layout (mm)

242×175×190 278×175×190 315×175×190 353×175×190

B13 B13 B13 B13

0 0 0 0

Weight

PCS per Pallet

Remarks

(kg) (EUR/CNT)

18,5 21,0 24,0 27,0

57/90 AGM, H 48/80 AGM, H 36/60 AGM, H 36/60 AGM, H

HOW TO USE THE CATALOGUE an easy reference guide

7

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

10,5 10,5

6

10,5

10,5

0

10,5

voltage

Base

2

60044 MF 60044 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 60044 MF

60044 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF

L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED

60044 MF

L5 AGM ED

60044 MF

L5 AGM ED

60044 MF

L5 AGM ED

60044 MF

L5 AGM ED

60044 MF

L5 AGM ED

60044 MF

60044 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 60044 MF

60044 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF

L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED

60044 MF 60044 MF 60044 MF

60044 MF 60044 MF 60044 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF +0 60044 −0,3MF ø17,9 60044 MF 60044 MF 60044 MF

layout L5 AGM ED

60044 MF

60044 MF

L5 AGM ED

60044 MF

L5 AGM ED

60044 MF

L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED +0 L5 AGM ED −0,3 ø14,7 ø13 L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED L5 AGM ED

1

3

5

11

terminals

10,5

29

L5 AGM ED

4

consumption

10,5

60044 MF

1

60044 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF ø19,5 60044 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF

+0 −0,3

60044 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF

+0 −1

life

Charged

6

5 Touring (E34) 525 td (85 kW) 11/91 - 01/97 58822 5 Touring (E34) 525 tds (105 kW) * 11/91 - 01/97 58822 5 (E39) 520 i (100 kW) * 11/95 - 06/03 56609 5 (E39) 520 i (110 kW) 11/95 - 06/03 56609 5 (E39) 520 i (110 kW) 11/95 - 06/03 5 (E39) 523 i (125 kW) 11/95 - 06/03 56609 5 (E39) 523 i (125 kW) 11/95 - 06/03 5 (E39) 525 i (141 kW) 11/95 - 06/03 56609 5 (E39) 525 i (141 kW) 11/95 - 06/03 5 (E39) 528 i (142 kW) 11/95 - 06/03 56609 5 (E39) 528 i (142 kW) 11/95 - 06/03 Vehicle manufacturer 5 (E39) 535 i (173 kW) * 11/95 - 06/03 56609 Vehicle model and type 5 (E39) 535 i (173 kW) * 11/95 - 06/03 Manufacturing date (from – to) 5 (E39) 530 i (170 kW) * 11/95 - 06/03 56609 Tab Polar® product line: Normal Range (din marking) 5 (E39) 530 i (170 kW) * 11/95 - 06/03 Tab Polar S® product line: High Range (din marking) 5 (E39) 535 i (180 kW) * 11/95 - 06/03 56609 Tab Magic® product line: Higher Range (din marking) 5 (E39) 540 i (210 kW) 11/95 - 06/03 Tab Stop & Go® product line: EFB/AGM RANGE, (din marking) 5 (E39) M 4.9 (294 kW) 11/95 - 06/03 5 (E39) 530 d (135/142 kW) 11/95 - 06/03 5 (E39) 520 d (100 kW) 11/95 - 06/03 58822 5 (E39) 525 td (85 kW) 11/95 - 06/03 58822 5 (E39) 525 d (120 kW) 11/95 - 06/03 58822 5 (E39) 525 tds (105 kW) * 11/95 - 06/03 58822 5 Touring (E39) 520 i (100 kW) 01/97 - 05/04 56609 5 Touring (E39) 520 i (100 kW) 01/97 - 05/04 5 Touring (E39) 523 i (125 kW) (selfdischarge) 01/97 - 05/04 56609 Allowable shelf hold down 5 Touring (E39) 523 i (125 kW) 01/97 - 05/04 bhd: base hold down Without Hold Down 5 Touring (E39) 525 i (141 kW) 01/97| B0: - 05/04 56609 100 %5 Touring (E39) 525 i (141 kW) 12,7 V 01/97 - 05/04 5 Touring (E39) 528 i (142 kW) 01/97 - 05/04 56609 90 %5 Touring (E39) 528 i (142 kW) 12,6 V 01/97 - 05/04 5 Touring (E39) 530 i (170 kW) * 01/97 - 05/04 56609 B 01 80 %5 Touring (E39) 530 i (170 kW) * 12,5 V 01/97 - 05/04 5 Touring (E39) 520 i (110 kW) * 01/97 - 05/04 56609 70 %5 Touring (E39) 540 i (210 kW) 12,4 V 01/97 - 05/04 5 Touring (E39) 530 d (135/142 kW) 01/97 - 05/04 B1 3 (E39) 520 6 d (10012kW) 18 5 Touring 01/97 - 05/04 58822 5 Touring (E39) 525 d (120 kW) 01/97 - 05/04 58822 Shelf life in months 5 Touring (E39) 525 tds (105 kW) * 01/97 - 05/04 58822 5 (E60) 520 i (125 kW) 07/03 - 03/10 61002 Hybrid Sb/Ca Sb/Sb Ca/Ca B3 5 (E60) 523 i (130/140 kW) 07/03 - 03/10 61002 5 (E60) 525 i (141/160/160 kW) 07/03 - 03/10 61002 5 (E60) 525 xi (160/160 kW) 07/03 - 03/10 61002 Water (g/Ah) 5 (E60) 530 i (170/190/200 kW) 07/03 - 03/10 61002 B9 7 5 (E60) 530 xi (190/200 kW) * 07/03 - 03/10 61002 6 5 (E60) 540 i (225 kW) 07/03 - 03/10 61002 07/03 - 03/10 61002 5 5 (E60) 545 i (245 kW) 07/03 - 03/10 61002 4 5 (E60) 550 i (270 kW) B 13 5 (E60) 520 d (110/120 kW) 07/03 - 03/10 61002 3 5 (E60) 525 d (120/130/145 kW) 07/03 - 03/10 61002 2 5 (E60) 530 d (160/170/173 kW) 07/03 - 03/10 61002 1 5 (E60) 530 xd (170/173 kW) 07/03 - 03/10 61002 B 14 0 5 (E60) 535 d (200/210 kW) * 07/03 - 03/10 61002 Sb/Sb Ca/Ca 5 (E60) M (373 Hybrid kW) Sb/Ca 07/03 - 03/10 5 (E60) 520 d (130 kW) * 07/03 - 03/10 5 Touring (E61) 520 i (125 kW) 06/04 61002 5 Touring (E61) 523 i (130 kW) 06/04 61002 5 Touring (E61) 525 i (141/160 kW) 06/04 61002 5 Touring (E61) 525 xi (160 kW) 06/04 61002 5 Touring (E61) 530 i (170/190 kW) 06/04 61002 19

1 2 3 4 5 6 7 1

5

18

BMW

4

+0 −1

3

18

2

19

1

3 +0 −0,3

5

ALFA ROMEO 12 ALPINA 14 ALPINE 15 ARO 15 ASTON MARTIN 16 AUDI 16 AUSTIN 28 AUTOBIANCHI 28 BARKAS 28 BENTLEY 29 BMW 29 BUICK 37 CADILLAC 37 CHEVROLET 37 CHRYSLER 38 CITROËN 39 DACIA 46 DAF 47 DAIHATSU 47 DAIMLER 49 DODGE 49 FERRARI 49 FIAT 50 FORD 59 FORD USA 72 FSO 72 HONDA 72 HYUNDAI 76 INNOCENTI 78 IRMSCHER 79 ISUZU 79 IVECO 80 JAGUAR 80 JEEP 81 JENSEN 82 KIA 82 LADA 84 LAMBORGHINI 84 LANCIA 85 LAND ROVER 87 LANDWIND (JMC) 88 LDV 88 LEXUS 89 LOTUS 89 LTI 90 MASERATI 90 MAYBACH 91 MAZDA 91 MERCEDES-BENZ 96 METROCAB 117 MG 117 MINI 118 MITSUBISHI 118 MORGAN 123 MOSKVICH 123 NISSAN 123 OPEL 131 PERODUA 150 PEUGEOT 150 PIAGGIO 157 PININFARINA 157 PONTIAC 158 PORSCHE 158 PROTON 160 PUCH 160 RELIANT 161 RENAULT 161 RENAULT TRUCKS 175 ROLLS-ROYCE 175 ROVER 175 SAAB 178 SEAT 180 SKODA 184 SMART 187 SSANGYONG 188 SUBARU 188 SUZUKI 191 TALBOT 193 TATA (TELCO) 194 TOYOTA 194 TRABANT 205 TRIUMPH 205 TVR 205 VAUXHALL 206 VOLVO 220 VW 226 WARTBURG 248 ZASTAVA 248 ZAZ 248 6

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

Polar

l0

L1B

175×175×190

207×175×175

54506

Polar S

Magic

Stop & Go

53649

L1B mf

L1B mf

242×175×175

242×175×175 54402 54502

54403

55401

l1

L1 mf

207×175×190

207×175×190

54512

L2B

L2b MF

242×175×175

242×175×175

55001

L2b MF

l2

242×175×175

242×175×190 55508

55010

55510

55509 56009

56249

55549

L2 MF

L3b

242×175×190

278×175×175 56008

56649

56088 L2 AGM ED

56344

l3

L3b MF

278×175×190

278×175×175 56309 57309

57510

56588

56609

L3 MF

L3 MF

278×175×190

278×175×190 57412

57549

57088 L3 AGM ED

57413

7

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

60044

59088 L5 AGM ED

L4b MF 315×175×175 58514

L4 315×175×190 59249

L4 MF 315×175×190 58088 L4 AGM ED

l5b 353×175×175 58803

l5b MF 353×175×175 59220

60032

l5b MF 353×175×175 59221

l5 353×175×190 58822

l5 MF 353×175×190 60044

L6

393×175×190 61002

mac 110 509×175×182/208 63544 65048

mac 143 509×218×184/210 64323

A 513×189×194/220 63530

B 512×223×194/220 67018 68032 69032 70032

B 512×223×194/220 67019

B MF 512×222×202/229 65018 67018

c 518×273×214/240 70027 72527

C MF 513×275×220/247 70027 72527

8

Polar

Polar S

Magic

Polar

Stop & Go

Polar S

Magic

Stop & Go

53520 196×134×205/226 53520 MF

53522 196×134×205/226 53522 MF

54523

237×134×205/226 54523 MF

54524

237×134×205/226 54524 MF

54584 237×134×205/226 54584 MF

54551 237×134×205/226 54551 MF

54577 218×135×204/225 54577

54579 218×135×204/225 54579

56068 230×173×200/220 56068 MF

56069 230×173×200/220 56069 MF

57029 269×173×198/218 57029 MF

57024 269×173×198/218 57024 MF

59518 303×175×207/227 59518 MF

59519 303×175×207/227 59519 MF

60528 345×173×212/233 60528

62512 345×173×263/284 62512

d7 282×269×208/230 6TN 6TLD

9

CRANKING PERFORMANCE TEST FOR STARTER BATTERIES ACCORDING TO DIFFERENT STANDARDS AT LOW TEMPERATURE OF -18 ˚C. Indicated Low-temperature current (Icc) is a measure of the starting capability of a battery at low temperature of -18 °C.

DIN 43 539 T2

(German Industrial Standard)

The fully charged battery is discharged to 6 V with low temperature current (Icc). The voltage must be at least 9.0 V after 30 seconds (U30 ≥ 9.0 V) and the time to reach 6 V must be at least 150 seconds (t6v > 150 sec).

SAE J537

(American Standard) The discharge time to reach 7.2 V with low-temperature test current must be at least 30 seconds. SAE =

DIN × 3 + 40 2

IEC 60095 (2000)

(International Electrotechnical Commission) The voltage after discharging for 60 seconds with the lowtemperature test current (Icc) must be at least 8.4 V. After 10 s of discharge with indicated cold cranking current Icc the voltage U10s≥7,50 V and after 30 the voltage U30s≥7,20 V. IEC =

DIN 0.85

The discharge time to reach 6.0 V must be at least 90 seconds (t6v ≥ 90 s).

EN 50342

(European Standard) After 10 s of discharge with indicated cold cranking current Icc the voltage U10s≥7,50 V. According to battery use the battery shall comply with following as applicable: Requirement 1: t6V ≥ 90 s Requirement 2: The cold cranking capacity ccc shall be ≥ 0,2 Cn. This is regarded as fulfilled for batteries giving a discharge time t6V ≥ 150 s. Since the required levels are defined in the EN, the currents must be adapted through rounding up or rounding down: < 200 A − 10 A level 200−300 A − 20 A level (220, 240, 260, 280 A) 300−600 A − 30 A level (330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570 A) 600−800 A − 40 A level (640, 680, 720, 760 A) > 800 A − 50 A level

10

TEST ZAGONSKE SPOSOBNOSTI AKUMULATORJA PO ZAHTEVAH RAZLIČNIH STANDARDOV PRI TEMPERATURI -18 ˚C.

Ein Startfähigkeitstest der Batterie bei Temperatur -18 ˚C gemäss Anforderungen nach verschiedenen Normen.

Naveden hladni zagonski tok (Icc) je merilo zagonske sposobnosti akumulatorja pri nizki temperaturi –18 °C.

Der angegebene Kälteprüfstrom (Icc) ist ein Mass der Batteriestartfähigkeit bei niedriger Temperatur (–18 °C).

DIN 43 539 T2

DIN 43 539 T2

(Nemška industrijska norma)

Popolno napolnjena baterija se prazni s hladnim zagonskim tokom (Icc) do napetosti 6 V. Napetost po 30 sekundah mora biti najmanj 9.0 V (U30 ≥ 9.0 V), čas v katerem doseže 6 V pa najmanj 150 sekund (t6v > 150 sec).

SAE J537

(Ameriški standard)

Čas praznjenja s hladnim zagonskim tokom (Icc) do napetosti 7,2 V mora biti najmanj 30 sekund. SAE =

DIN × 3 + 40 2

IEC 60095 (2000)

(International Electrotechnical Commission) Napetost po 60 sekundah praznjenja s hladnim zagonskim tokom (Icc) mora biti najmanj 8,4 V. Po 10 sekundah praznjenja s hladnim zagonskim tokom mora biti napetost vsaj 7,5 V (U10s≥7,50 V) in po 30 sekundah vsaj 7,2 V (U30s≥7,20 V). IEC =

DIN 0.85

Čas praznjenja s hladnim zagonskim tokom (Icc) do napetosti 6,0 V mora biti najmanj 90 sekund (t6v ≥ 90 s).

EN 50342

(Evropski standard) Po 10 sekundah praznjenja s hladnim zagonskim tokom mora biti napetost vsaj 7,5 V. V skladu z uporabo akumulatorja se upošteva naslednji zahtevi: Zahteva 1: t6V ≥ 90 s

Zahteva 2: Kapaciteta hladnega zagona mora biti večja od 0,2 Cn. Ta pogoj se privzame, da je izpolnjen za akumulatorje, ki se praznijo do napetosti 6 V najmanj 150 sekund. Ker so zahtevani nivoji definirani v EN, se morajo tokovi prilagoditi z zaokrožitvijo navzgor ali navzdol. < 200 A − nivo 10 A 200−300 A − nivo 20 A (220, 240, 260, 280 A) 300−600 A − nivo 30 A (330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570 A) 600−800 A − nivo 40 A (640, 680, 720, 760 A) > 800 A − nivo 50 A

(Deutsche Industrie Norm)

Die vollgeladene Batterie wird mit Kälteprüfstorm (lcc) bis 6 V entladen. Die Spannung soll nach 30 Sekunden noch mindestens 9,0 V (U30 ≥ 9.0 V) und die Zeit bis zur Erreichung von 6 V noch mindestens 150 sekunden (t6v > 150 sec) betragen.

SAE J537

(Amerikanische Norm)

Die Entladezeit mit dem Kälteprüfstrom (Icc) bis 7,2 V soll mindestens 30 Sekunden betragen. SAE =

DIN × 3 + 40 2

IEC 60095 (2000)

(International Electrotechnical Commission) Bei einer Entladung mit dem Kälteprüfstrom (Icc) soll die Spannung nach 60 Sekunden noch mindestens 8,4 V betragen. Bei einer Entladung mit dem Kälteprüfstrom soll die Spannung nach 10 Sekunden mindestens 7,5 V (U10s≥7,50 V) und nach 30 Sekunden mindestens 7,2 V (U30s≥7,20 V) betragen. IEC =

DIN 0.85

Die Entladezeit mit dem Kälteprüfstrom (Icc) bis 6,0 V soll mindestens 90 Sekunden betragen (t6v ≥ 90 s).

EN 50342

(Europäische Norm) Bei einer Entladung mit dem Kälteprüfstrom soll die Spannung nach 10 Sekunden mindestens 7,5 V betragen. Gemäss dem Verwendungszweck der Batterie werden folgende Anforderungen berücksichtigt: Forderung 1: t6V ≥ 90 s

Forderung 2: Die Kapazität des Kälteprüfstroms soll mehr als 0,2 Cn betragen. Diese Bedingung wird aufgenommen bei Batterien, die bei der Spannung 6 V mindestens 150 Sekunden entladen werden. Da die vorgeschriebenen Stufungen in der EN definiert sind, sind die Ströme durch Auf- bzw. Abrundungen anzupassen. < 200 A − Stufe 10 A 200−300 A − Stufe 20 A (220, 240, 260, 280 A) 300−600 A − Stufe 30 A (330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570 A) 600−800 A − Stufe 40 A (640, 680, 720, 760 A) > 800 A − Stufe 50 A

11

ALFA ROMEO

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 1.4 (66 kW) 33 Sportwagon (905A) 1.5 (66 kW) 33 Sportwagon (905A) 1.5 4x4 (66 kW) 33 Sportwagon (905A) 1.7 i.e. (77 kW) 33 Sportwagon (905A) 1.7 i.e. 4x4 (77 kW) 33 Sportwagon (905A) 1.7 (87 kW) 33 Sportwagon (905A) 1.8 TD (62 kW) * 6 (119) 2.0 (99 kW) 6 (119) 2.5 i.e. (110/116 kW) 6 (119) 2.5 TD (77 kW) 33 (905) 1.2 (50 kW) 33 (905) 1.3 (55/58/63 kW) 33 (905) 1.3 i.e. (66 kW) 33 (905) 1.5 (62/66/70/75 kW) 33 (905) 1.5 4x4 (62/66/70/75/77 kW) 33 (905) 1.5 QV (77 kW) 33 (905) 1.7 i.e. (77 kW) 33 (905) 1.7 QV (84 kW) 33 (905) 1.7 (87/95 kW) 33 (905) 1.8 TD (54 kW) * 33 (907A) 1.4 i.e. (65 kW) 33 (907A) 1.5 i.e (71 kW) 33 (907A) 1.5 i.e. (74 kW) 33 (907A) 1.5 (77 kW) 33 (907A) 1.7 i.e. (77/79 kW) 33 (907A) 1.7 i.e. 4x4 (79 Kw 33 (907A) 1.7 16V (95/97/101 kW) 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (95/97/101 kW) 33 (907A) 1.8 TD (62 kW) * 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. (65 kW) 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. 4x4 (66 kW) 33 Sportwagon (907B) 1.5 i.e (71 kW) 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (77/79 kW) 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. 4x4 (79 kW) 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V (95/97/101 kW) 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (95/97 kW) 75 (162B) 1.6 (76 kW) 75 (162B) 1.8 (95/85/88/90/95 kW) 75 (162B) 1.8 Turbo (110 kW) 75 (162B) 1.8 Turbo i.e. (114 kW) 75 (162B) 2.0 (94 kW) 75 (162B) 2.0 T.S. (107/109 kW) 75 (162B) 2.0 T.S (109 kW) 75 (162B) 2.5 V6 (115 kW) 75 (162B) 2.5 V6 CAT (113 kW) 75 (162B) 3.0 V6 (136/136/141 kW) 75 (162B) 2.0 TD (70 kW) * 75 (162B) 2.0 TD (70 kW) * 75 (162B) 2.4 TD (82 kW) * 90 (162) 1.8 (85 kW) 90 (162) 1.8 (85 kW) 90 (162) 2.0 i.e. (97 kW) 90 (162) 2.0 i.e. (97 kW) 90 (162) 2.5 i.e. V6 (114 kW) * 90 (162) 2.5 i.e. V6 (114 kW) * 90 (162) 2.0 i.e. (94 kW) 90 (162) 2.5 i.e. V6 (110 kW) * 90 (162) 2.4 TD (81 kW) * 90 (162) 2.4 TD (81 kW) * 145 (930) 1.4 i.e. (66 kW) * 145 (930) 1.4 i.e. (66 kW) * 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (76 kW) 145 (930) 1.6 i.e. (76 kW) 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (88 kW) 145 (930) 1.7 i.e. 16V (95 kW) 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (103 kW) 145 (930) 1.8 i.e. 16V (106 kW) * 145 (930) 2.0 16V T.S. (110 kW) 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio (114 kW) 145 (930) 1.9 D (68 kW) 145 (930) 1.9 TD (66 kW) 145 (930) 1.9 JTD (77 kW) * 146 (930) 1.4 i.e. (66 kW) 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (76 kW) 146 (930) 1.6 i.e. (76 kW) 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (88 kW) 146 (930) 1.7 i.e. 16V (95 kW) 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (103/106 kW) * 146 (930) 2.0 16V T.S. (110 kW) 146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio (114 kW) 146 (930) 1.9 D (68 kW) 146 (930) 1.9 TD (66 kW) 146 (930) 1.9 JTD (77 kW) * 12

01/84 - 12/89 54512 01/84 - 12/89 54512 01/84 - 12/89 54512 01/84 - 12/89 54512 01/84 - 12/89 54512 01/84 - 12/89 54512 01/84 - 12/89 56609 04/79 - 12/86 04/79 - 12/86 04/79 - 12/86 05/83 - 12/93 54512 05/83 - 12/93 54512 05/83 - 12/93 54512 05/83 - 12/93 54512 05/83 - 12/93 54512 05/83 - 12/93 54512 05/83 - 12/93 54512 05/83 - 12/93 54512 05/83 - 12/93 54512 05/83 - 12/93 56609 01/90 - 09/94 54512 01/90 - 09/94 54512 01/90 - 09/94 54512 01/90 - 09/94 54512 01/90 - 09/94 54512 01/90 - 09/94 54512 01/90 - 09/94 54512 01/90 - 09/94 54512 01/90 - 09/94 56609 01/90 - 09/94 54512 01/90 - 09/94 54512 01/90 - 09/94 54512 01/90 - 09/94 54512 01/90 - 09/94 54512 01/90 - 09/94 54512 01/90 - 09/94 54512 05/85 - 12/92 55549 05/85 - 12/92 55549 05/85 - 12/92 55549 05/85 - 12/92 55549 05/85 - 12/92 55549 05/85 - 12/92 55549 05/85 - 12/92 55549 05/85 - 12/92 55549 05/85 - 12/92 55549 05/85 - 12/92 55549 05/85 - 12/92 56609 05/85 - 12/92 05/85 - 12/92 10/84 - 07/87 55549 10/84 - 07/87 56609 10/84 - 07/87 55549 10/84 - 07/87 56609 10/84 - 07/87 55549 10/84 - 07/87 56609 10/84 - 07/87 55549 10/84 - 07/87 55549 10/84 - 07/87 56609 10/84 - 07/87 07/94 - 01/01 54512 07/94 - 01/01 55549 07/94 - 01/01 54512 07/94 - 01/01 54512 07/94 - 01/01 54512 07/94 - 01/01 54512 07/94 - 01/01 54512 07/94 - 01/01 54512 07/94 - 01/01 55549 07/94 - 01/01 55549 07/94 - 01/01 56609 07/94 - 01/01 56609 07/94 - 01/01 56609 12/94 - 01/01 54512 12/94 - 01/01 54512 12/94 - 01/01 54512 12/94 - 01/01 54512 12/94 - 01/01 54512 12/94 - 01/01 54512 12/94 - 01/01 55549 12/94 - 01/01 55549 12/94 - 01/01 56609 12/94 - 01/01 56609 12/94 - 01/01 56609

55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57024 MF 57024 MF 57024 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 56008 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 56008 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED

ALFA ROMEO

147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (77 kW) 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (88 kW) 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (110 kW) 147 (937) 2.0 (121 kW) 147 (937) 3.2 GTA (184 kW) 147 (937) 1.9 JTD (74 kW) 147 (937) 1.9 JTDM (85 kW) 147 (937) 1.9 JTDM 8V (88 kW) 147 (937) 1.9 JTD 16V (93/100/103 kW) 147 (937) 1.9 JTDM 16V (110 kW) * 155 (167) 1.6 16V T.S. (88 kW) 155 (167) 1.7 T.S. (83/85 kW) 155 (167) 1.7 T.S. 16V (103 kW) 155 (167) 1.8 T.S. (77/95 kW) 155 (167) 1.8 T.S. Sport (93 kW) 155 (167) 2.0 T.S. (104/106 kW) 155 (167) 2.0 T.S. 16V (110 kW) 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 (137/140 kW) 155 (167) 2.5 V6 (120/121 kW) 155 (167) 1.9 TD (66 kW) 155 (167) 2.5 TD (92 kW) * 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (88 kW) 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (103/106 kW) * 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (110 kW) 156 (932) 2.0 Twin Spark (118 kW) 156 (932) 2.0 JTS (122 kW) 156 (932) 2.5 V6 24V (140/141 kW) 156 (932) 3.2 GTA (184 kW) 156 (932) 1.9 JTD (77/81/85/93/100/110 kW) 156 (932) 1.9 JTD 16V (103 kW) 156 (932) 2.4 JTD (100/103/110/120/129 kW) * 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (88 kW) 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (103/106 kW) * 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (110 kW) 156 Sportwagon (932) 2.0 (119 kW) 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (122 kW) 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (140/141 kW) 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (184 kW) 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (77/81/85/93/100/110 kW) 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V (103 kW) 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 (110 kW) 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (100/103/110/120/129 kW) * 159 (939) 1.8 MPI (103 kW) 159 (939) 1.9 JTS (118 kW) 159 (939) 2.2 JTS (136 kW) 159 (939) 3.2 JTS Q4 (191 kW) 159 (939) 2.4 JTDM (147/154 kW) 159 (939) 2.4 JTDM Q4 (154 kW) * 159 (939) 1.9 JTDM 8V (88 kW) 159 (939) 1.9 JTDM 16V (110 kW) 159 Sportwagon (939) 1.8 MPI (103 kW) 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V (85 kW) 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V (100 kW) 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM (154 kW) 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM Q4 (154 kW) * 164 (164) 2.0 (102 kW) 164 (164) 2.0 Twin Spark (106/109 kW) 164 (164) 2.0 T.S. (105/106/109 kW) 164 (164) 2.0 Turbo (128/129/148/152 kW) 164 (164) 2.0 V6 Turbo (148/150 kW) 164 (164) 2.5 V6 (120 kW) 164 (164) 3.0 V6 (132/135/141 kW) 164 (164) 3.0 (138/145/147/150/151/152/154/155/157/168/170 kW) 164 (164) 3.0 i.e. QV (147 kW) 164 (164) 3.0 24V (155 kW) 164 (164) 3.0 24V Q4 (170 kW) 164 (164) 3.0 24V QV (171 kW) 164 (164) 3.0 All-wheel Drive (171 kW) 164 (164) 2.5 TD (92 kW) * 166 (936) 2.0 T.Spark (110 kW) 166 (936) 2.0 V6 (151 kW) 166 (936) 2.5 V6 24V (138/140 kW) 166 (936) 3.0 V6 24V (162/166 kW) 166 (936) 3.2 V6 24V (176 kW) * 166 (936) 2.4 JTD (100 kW) * ALFASUD (901) 1.2 (44 kW) ALFASUD (901) 1.2 ti (50 kW) ALFASUD (901) 1.3 ti (55/63 kW) ALFASUD (901) 1.3 Super (51 kW) ALFASUD (901) 1.3 SC/ti Super (55 kW) ALFASUD (901) 1.5 ti (61/70 kW) ALFASUD (901) 1.5 ti Sprint (77 kW) ALFASUD Giardinetta (904) 1.2 (46 kW) ALFASUD Giardinetta (904) 1.3 (51 kW) ALFASUD Sprint (902.A) 1.3 (55 kW)

Polar

01/01 - 03/10 55549 01/01 - 03/10 55549 01/01 - 03/10 55549 01/01 - 03/10 55549 01/01 - 03/10 55549 01/01 - 03/10 56609 01/01 - 03/10 56609 01/01 - 03/10 56609 01/01 - 03/10 56609 01/01 - 03/10 56609 01/92 - 12/97 55549 01/92 - 12/97 55549 01/92 - 12/97 55549 01/92 - 12/97 55549 01/92 - 12/97 55549 01/92 - 12/97 55549 01/92 - 12/97 55549 01/92 - 12/97 55549 01/92 - 12/97 55549 01/92 - 12/97 56609 01/92 - 12/97 56609 09/97 - 09/05 54512 09/97 - 09/05 54512 09/97 - 09/05 55549 09/97 - 09/05 55549 09/97 - 09/05 55549 09/97 - 09/05 55549 09/97 - 09/05 56609 09/97 - 09/05 56609 09/97 - 09/05 56609 09/97 - 09/05 56609 05/00 - 05/06 54512 05/00 - 05/06 54512 05/00 - 05/06 55549 05/00 - 05/06 55549 05/00 - 05/06 55549 05/00 - 05/06 55549 05/00 - 05/06 56609 05/00 - 05/06 56609 05/00 - 05/06 56609 05/00 - 05/06 56609 05/00 - 05/06 56609 09/05 - 11/11 55549 09/05 - 11/11 55549 09/05 - 11/11 55549 09/05 - 11/11 56609 09/05 - 11/11 56609 09/05 - 11/11 56609 09/05 - 11/11 09/05 - 11/11 03/06 - 11/11 03/06 - 11/11 03/06 - 11/11 03/06 - 11/11 56609 03/06 - 11/11 56609 01/87 - 09/98 55549 01/87 - 09/98 55549 01/87 - 09/98 55549 01/87 - 09/98 55549 01/87 - 09/98 55549 01/87 - 09/98 55549 01/87 - 09/98 55549 01/87 - 09/98 55549 01/87 - 09/98 55549 01/87 - 09/98 55549 01/87 - 09/98 55549 01/87 - 09/98 55549 01/87 - 09/98 55549 01/87 - 09/98 58822 09/98 - 06/07 56609 09/98 - 06/07 56609 09/98 - 06/07 56609 09/98 - 06/07 56609 09/98 - 06/07 56609 09/98 - 06/07 58822 06/72 - 06/85 54512 06/72 - 06/85 54512 06/72 - 06/85 54512 06/72 - 06/85 54512 06/72 - 06/85 54512 06/72 - 06/85 54512 06/72 - 06/85 54512 01/78 - 12/81 54512 01/78 - 12/81 54512 09/76 - 12/89 54512

Polar S

56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 57412 MF 57412 MF 55010 MF 55010 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 55010 MF 55010 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 57412 MF 57412 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 60044 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 60044 MF 55010 MF 55010 MF 55010 MF 55010 MF 55010 MF 55010 MF 55010 MF 55010 MF 55010 MF 55010 MF

Magic

Stop & Go

56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 57549 MF 57549 MF 57549 MF 57549 MF 57549 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 56649 MF 56649 MF 56649 MF 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 60044 MF L5 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 55510 MF 55510 MF 55510 MF 55510 MF 55510 MF 55510 MF 55510 MF 55510 MF 55510 MF 55510 MF 13

Polar

ALFA ROMEO + ALPINA

ALFASUD Sprint (902.A) 1.4 (63 kW) ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 (61/70/77 kW) ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 Veloce (75 kW) ALFASUD Sprint (902.A) 1.7 i.e. (77 kW) ALFASUD Sprint (902.A) 1.7 (87 kW) ALFETTA (116) 1.6 (79 kW) ALFETTA (116) 1.8 (89/90 kW) ALFETTA (116) 2.0 (97 kW) ALFETTA (116) 2.0 TD (60 kW) ALFETTA (116) 2.4 TD (70 kW) ALFETTA GT (116) 1.6 (79 kW) ALFETTA GT (116) 2.0 (89/96 kW) ARNA (920) 1.2 (44 kW) ARNA (920) 1.3 (58 kW) ARNA (920) 1.3 TI (63 kW) ARNA (920) 1.5 (70 kW) BRERA 2.2 JTS (136 kW) BRERA 3.2 JTS (191 kW) BRERA 3.2 JTS Q4 (191 kW) BRERA 2.4 JTDM 20V (147 kW) * GIULIETTA (116) 1.3 (66 kW) GIULIETTA (116) 1.3 (66 kW) GIULIETTA (116) 1.6 (79 kW) GIULIETTA (116) 1.6 (79 kW) GIULIETTA (116) 1.8 (90 kW) GIULIETTA (116) 1.8 (90 kW) GIULIETTA (116) 1.8 Turbo (110 kW) GIULIETTA (116) 1.8 Turbo (110 kW) GIULIETTA (116) 2.0 (96 kW) GIULIETTA (116) 2.0 (96 kW) GIULIETTA (116) 2.0 Turbo (125 kW) GIULIETTA (116) 2.0 Turbo (125 kW) GIULIETTA (116) 2.0 TD (61 kW) GIULIETTA (940) 1.4 TB (88 kW) GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (77 kW) GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (103/125 kW) GT (937) 1.8 TS (103 kW) GT (937) 2.0 JTS (121 kW) GT (937) 3.2 GTA (176 kW) GT (937) 1.9 JTD (110 kW) GTV (116) 2.0 (94 kW) GTV (116) 6 2.5 (116 kW) GTV (916C_) 1.8 16V (106 kW) GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (110/114 kW) GTV (916C_) 2.0 JTS (121 kW) GTV (916C_) 2.0 V6 Turbo (148 kW) GTV (916C_) 3.0 V6 24V (160/162 kW) GTV (916C_) 3.2 V6 24V (176 kW) MITO (955) 1.4 (57 kW) MITO (955) 1.4 TB (99/125 kW) MITO (955) 1.3 JTDM (70 kW) MITO (955) 1.6 JTDM (85 kW) * MITO (955) 1.6 JTDM (85 kW) * MITO (955) 1.6 JTDM (88 kW) SPIDER (115) 1600 (76 kW) SPIDER (115) 2000 (85/88/92 kW) SPIDER (115) 2000 Veloce (93 kW) SPIDER (916S_) 1.8 16V (106 kW SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (110 kW) SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (110 kW) SPIDER (916S_) 2.0 JTS (121 kW) SPIDER (916S_) 2.0 JTS (121 kW) SPIDER (916S_) 2.0 V6 Turbo (148 kW) SPIDER (916S_) 2.0 V6 Turbo (148 kW) SPIDER (916S_) 3.0 V6 (141/160 kW) SPIDER (916S_) 3.0 V6 (141/160 kW) SPIDER (916S_) 3.0 V6 24V (162 kW) SPIDER (916S_) 3.0 V6 24V (162 kW) SPIDER (916S_) 3.2 V6 24V (176 kW) SPIDER (916S_) 3.2 V6 24V (176 kW) SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (114 kW) * SPIDER (939) 3.2 JTS (191 kW) SPIDER (939) 2.4 JTDM (147 kW)

Polar S

Magic

Stop & Go

09/76 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF 09/76 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF 09/76 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF 09/76 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF 09/76 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF 07/74 - 12/84 57024 MF 07/74 - 12/84 57024 MF 07/74 - 12/84 57024 MF 07/74 - 12/84 57024 MF 07/74 - 12/84 57024 MF 01/74 - 01/86 57024 MF 01/74 - 01/86 57024 MF 03/83 - 12/86 54512 03/83 - 12/86 54512 03/83 - 12/86 54512 03/83 - 12/86 54512 01/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 01/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 01/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 01/06 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/77 - 12/85 54403 MF 10/77 - 12/85 55508 MF 10/77 - 12/85 54403 MF 10/77 - 12/85 55508 MF 10/77 - 12/85 54403 MF 10/77 - 12/85 55508 MF 10/77 - 12/85 54403 MF 10/77 - 12/85 55508 MF 10/77 - 12/85 54403 MF 10/77 - 12/85 55508 MF 10/77 - 12/85 54403 MF 10/77 - 12/85 55508 MF 10/77 - 12/85 57024 MF 04/10 - 56088 MF 04/10 - 57088 MF 04/10 - 57088 MF 11/03 - 09/10 55549 56008 MF 56649 MF 11/03 - 09/10 55549 56008 MF 56649 MF 11/03 - 09/10 55549 56008 MF 56649 MF 11/03 - 09/10 56008 MF 56649 MF 01/78 - 02/87 57024 MF 01/78 - 02/87 57024 MF 09/94 - 10/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/94 - 10/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/94 - 10/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/94 - 10/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/94 - 10/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/94 - 10/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/08 - 56088 MF 09/08 - 56088 MF 09/08 - 56088 MF 09/08 - 55001 55509 MF 57549 MF 09/08 - 56008 MF 09/08 - 57088 MF 03/71 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 03/71 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 03/71 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 09/94 - 04/05 55549 56008 MF 56649 MF 09/94 - 04/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/94 - 04/05 56609 57412 MF 09/94 - 04/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/94 - 04/05 56609 57412 MF 09/94 - 04/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/94 - 04/05 56609 57412 MF 09/94 - 04/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/94 - 04/05 56609 57412 MF 09/94 - 04/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/94 - 04/05 56609 57412 MF 09/94 - 04/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/94 - 04/05 56609 57412 MF 09/94 - 04/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/06 - 56609 57412 MF 57549 MF

ALPINA B3 (E30) 2.7 (150 kW) B3 (E30) 2.7 All-wheel Drive (150 kW) B3 Estate (E30) 2.7 (150 kW) B3 Convertible (E30) 2.7 (150 kW) B3 (E36) 3.0 (184 kW) B3 (E36) 3.2 (195 kW) B3 Estate (E36) 3.0 (184 kW) 14

09/87 - 06/92 09/87 - 06/92 09/87 - 06/92 09/87 - 06/92 04/93 - 05/99 04/93 - 05/99 04/93 - 03/99

56609 56609 56609 56609 56609 56609 56609

57412 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF

57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED

ALPINA + ALPINE + ARO

B3 Estate (E36) 3.2 (195 kW) B3 Coupe (E36) 3.2 (195 kW) B3 Convertible (E36) 3.0 (184 kW) B3 Convertible (E36) 3.2 (195 kW) B3 (E46) 3.3 (206 kW) B3 (E46) 3.3 All-wheel Drive (206 kW) B3 (E46) 3.4 S (224 kW) B3 Estate (E46) 3.3 (206 kW) B3 Estate (E46) 3.3 All-wheel Drive (206 kW) B3 Estate (E46) 3.4 S (224 kW) B3 Coupe (E46) 3.3 (206 kW) B3 Coupe (E46) 3.3 (206 kW) B3 Coupe (E46) 3.4 S (224 kW B3 Coupe (E46) 3.4 S (224 kW B3 Convertible (E46) 3.3 (206 kW) B3 Convertible (E46) 3.4 S (224 kW) B5 (E60) 4.5 (368 kW) B5 Estate (E61) 4.5 (368 kW) B6 (E36) 2.8 (177 kW) B7 (E65) 4.4 (368 kW) B8 (E36) 4.6 (245 kW) B8 Estate (E36) 4.6 (245 kW) B8 Coupe (E36) 4.6 (245 kW) B8 Convertible (E36) 4.6 (245 kW) B10 (E34) 3.0 All-wheel Drive (170 kW) B10 (E34) 3.0 All-wheel Drive (170 kW) B10 (E34) 3.5 (187 kW) B10 (E34) 3.5 (187 kW) B10 (E34) 3.5 Biturbo (265 kW) B10 (E34) 3.5 Biturbo (265 kW) B10 (E34) 4.0 (232 kW) B10 (E34) 4.0 (232 kW) B10 (E34) 4.6 (250 kW) B10 (E34) 4.6 (250 kW) B10 Estate (E34) 3.0 All-wheel Drive (170 kW) B10 Estate (E34) 3.0 All-wheel Drive (170 kW) B10 Estate (E34) 4.0 (232 kW) B10 Estate (E34) 4.0 (232 kW) B10 Estate (E34) 4.6 (250 kW) B10 Estate (E34) 4.6 (250 kW) B10 (E39) 3.2 (191 kW) B10 (E39) 3.3 (206 kW) B10 (E39) 4.6 V8 (250 kW) B10 (E39) 4.8 V8 (276 kW) B10 Estate (E39) 3.2 (191 kW) B10 Estate (E39) 3.3 (206 kW) B10 Estate (E39) 4.6 V8 (250 kW) B10 Estate (E39) 4.8 V8 (276 kW) B12 (E38) 5.7 (285 kW) B12 (E38) 6.0 (316 kW) ROADSTER (Z8) 4.8 V8 (280 kW) ROADSTER S (Z4) 3.3 (221 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

04/93 - 03/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/96 - 03/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/96 - 03/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/96 - 03/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/99 - 01/06 58514 MF 05/99 - 01/06 58514 MF 05/99 - 01/06 58514 MF 02/00 - 01/06 56609 58514 MF 02/00 - 01/06 56609 58514 MF 02/00 - 01/06 56609 58514 MF 09/99 - 01/06 56609 57412 MF 57549 MF 09/99 - 01/06 58514 MF 09/99 - 01/06 56609 57412 MF 57549 MF 09/99 - 01/06 58514 MF 10/00 - 56609 58514 MF 10/00 - 56609 58514 MF 03/05 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/05 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/92 - 07/93 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 12/03 - 06/08 L5 AGM ED 01/95 - 03/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/95 - 03/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/95 - 03/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/95 - 03/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/88 - 04/95 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/88 - 04/95 56609 57412 MF 04/88 - 04/95 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/88 - 04/95 56609 57412 MF 04/88 - 04/95 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/88 - 04/95 56609 57412 MF 04/88 - 04/95 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/88 - 04/95 56609 57412 MF 04/88 - 04/95 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/88 - 04/95 56609 57412 MF 11/93 - 04/96 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 11/93 - 04/96 60044 MF 60044 MF 11/93 - 04/96 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 11/93 - 04/96 60044 MF 60044 MF 11/93 - 04/96 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 11/93 - 04/96 60044 MF 60044 MF 12/96 - 05/04 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 12/96 - 05/04 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 12/96 - 05/04 61002 L5 AGM ED 12/96 - 05/04 61002 L5 AGM ED 01/97 - 05/04 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/97 - 05/04 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/97 - 05/04 61002 L5 AGM ED 01/97 - 05/04 61002 L5 AGM ED 12/95 - 07/01 L5 AGM ED 12/95 - 07/01 L5 AGM ED 06/02 - 10/03 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/03 - 12/05 56609 58514 MF

ALPINE A310 2.7 V6 (110 kW) A610 3.0 TURBO (184 kW) V6 2.5 TURBO (136 kW) V6 2.9 GT (116 kW)

01/71 - 12/84 55549 01/91 - 04/95 01/85 - 03/92 01/85 - 03/92

56008 MF 56649 MF 57029 MF 57029 MF 57029 MF

ARO 10 1,3 (40 kW) 06/80 - 10/06 54403 MF 10 1,4 (46 kW) 06/80 - 10/06 54403 MF 10 1.6 (55/67 kW) 06/80 - 10/06 54403 MF 10 1.6 16V (78 kW) 06/80 - 10/06 54403 MF 10 1.6 D (40 kW) 06/80 - 10/06 55549 56008 MF 56649 MF 10 1.6 TD (51/59 kW) 06/80 - 10/06 55549 56008 MF 56649 MF 10 1.9 D (48 kW) 06/80 - 10/06 55549 56008 MF 56649 MF 10 1.9 TD (69 kW) 06/80 - 10/06 55549 56008 MF 56649 MF SPARTANA 1.2 (40 kW) 01/99 - 10/06 54403 MF ASIA MOTORS HI-TOPIC (AM 725) 2.7 15 STD (51 kW) 06/93 - 12/99 59519 MF HI-TOPIC (AM 725) 2.7 D Rear Wheel Drive (55 kW) 06/93 - 12/99 59519 MF ROCSTA 1.8 i 4x4 (57 kW) 11/89 - 12/99 56068 MF ROCSTA 2.2 D 4x4 (45 kW) 11/89 - 12/99 59519 MF

15

ASTON MARTIN + AUDI

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

ASTON MARTIN DB7 Coupe 3.2 (233 kW) DB7 Coupe 5.9 (309/298 kW) DB7 Convertible 3.2 (233 kW) DB7 Convertible 5.9 (298 kW) DB9 Coupe 5.9 V12 (331 kW) DB9 Convertible 5.9 (331 kW) LAGONDA I 5.3 (250 kW) LAGONDA I Estate 5.3 (228 kW) TICKFORD CAPRI 2.8 T (153 kW) V8 Coupe 5.3 (250 kW) V8 Coupe 5.3 2+2 Sports (258 kW) V8 Convertible 5.3 (250 kW) V8 Coupe 4.3 (283 kW) V8 Vantage Roadster 4.3 (283 kW) VANQUISH (R2_) 5.9 S (388 kW) VANQUISH (R2_) 6.0 V12 (338 kW) VIRAGE Coupe 5.3 (246 kW) VIRAGE Convertible 5.3 (246 kW) VIRAGE Convertible 6.3 (373 kW) VIRAGE Estate 5.3 (246 kW) VIRAGE Estate 6.3 (373 kW) VIRAGE Saloon 5.3 (246 kW) VIRAGE Saloon 6.3 (246 kW) VIRAGE Coupe 5.3 (410 kW) VIRAGE LIMITED EDITION 5.3 (246 kW) ZAGATO Coupe 5.3 (322 kW) ZAGATO Convertible 5.3 (228 kW)

01/94 - 10/03 56609 01/94 - 10/03 56609 11/95 - 10/03 56609 11/95 - 10/03 56609 01/04 - 58822 0404 - 58822 01/76 - 12/97 01/76 - 12/97 01/82 - 12/85 01/69 - 02/93 01/69 - 02/93 01/78 - 12/89 10/05 - 58822 04/07 - 58822 09/01 - 08/07 58822 09/01 - 08/07 58822 04/87 - 12/92 09/90 - 12/00 09/90 - 12/00 01/93 - 12/95 01/93 - 12/95 01/94 - 12/95 01/94 - 12/95 10/92 - 10/00 01/95 - 12/95 01/86 - 12/89 01/86 - 12/89

57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF

AUDI A1 (8X1) 1.2 TFSI (63 kW) A1 (8X1) 1.6 TDI (66 kW) A1 (8X1) 1.4 TFSI (90 kW) A1 (8X1) 1.4 TFSI (90 kW) A1 (8X1) 1.6 TDI (77 kW) A1 (8X1) 1.6 TDI (77 kW) A1 (8X1) 2.0 TDI (105 kW) A1 (8X1) 2.0 TDI (105 kW) A1 (8X1) 1.4 TFSI (136 kW) A1 Sportback (8XA) 1.2 TFSI (63 kW) A1 Sportback (8XA) 1.2 TFSI (63 kW) A1 Sportback (8XA) 1.4 TFSI (90 kW) A1 Sportback (8XA) 1.4 TFSI (90 kW) A1 Sportback (8XA) 1.6 TDI (66/77 kW) A1 Sportback (8XA) 1.6 TDI (66/77 kW) A2 (8Z0) 1.4 (55 kW) * A2 (8Z0) 1.6 FSI (81 kW) A2 (8Z0) 1.6 FSI (81 kW) A2 (8Z0) 1.2 TDI (45 kW) * A2 (8Z0) 1.2 TDI (45 kW) * A2 (8Z0) 1.4 TDI (55 kW) * A2 (8Z0) 1.4 TDI (55 kW) * A3 (8L1) 1.6 (74 kW) * A3 (8L1) 1.6 (74 kW) * A3 (8L1) 1.8 (92 kW) A3 (8L1) 1.8 T (110/132 kW) A3 (8L1) 1.8 T quattro (110/132 kW) A3 (8L1) S3 quattro (154 kW) A3 (8L1) 1.9 TDI (66/74/81/96 kW) A3 (8L1) 1.9 TDI quattro (96 kW) * A3 (8P1) 1.2 TSI (77 kW) * A3 (8P1) 1.4 FSi (92 kW) A3 (8P1) 1.4 TFSI (92 kW) * A3 (8P1) 1.4 TFSI (92 kW) * A3 (8P1) 1.6 (75 kW) * A3 (8P1) 1.6 (75 kW) * A3 (8P1) 1.6 FSI (85 kW) A3 (8P1) 1.8 T (110 kW) A3 (8P1) 1.8 TFSI (118 kW) A3 (8P1) 2.0 FSI (110 kW) A3 (8P1) 2.0 (120 kW) * A3 (8P1) 2.0 TFSI (147 kW) A3 (8P1) 2.0 TFSI (147 kW) A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro (147 kW) * A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro (147 kW) * A3 (8P1) S3 quattro (188 kW) A3 (8P1) S3 quattro (188 kW) A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (100/103 kW) A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (100/103 kW) A3 (8P1) 2.0 TDI (103 kW) A3 (8P1) 2.0 TDI (103 kW) 16

05/10 - L2 AGM ED 05/10 - L2 AGM ED 05/10 - L3 AGM ED 05/10 - L4 AGM ED 05/10 - L3 AGM ED 05/10 - L4 AGM ED 05/10 - L3 AGM ED 05/10 - L4 AGM ED 05/10 - L3 AGM ED 11/11 - 56088 MF 11/11 - L2 AGM ED 11/11 - L3 AGM ED 11/11 - L4 AGM ED 11/11 - L3 AGM ED 11/11 - L4 AGM ED 02/00 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/00 - 08/05 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 02/00 - 08/05 59249 02/00 - 08/05 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 02/00 - 08/05 59249 02/00 - 08/05 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 02/00 - 08/05 59249 09/96 - 05/03 54512 55010 MF 56649 MF 09/96 - 05/03 55549 56008 MF 09/96 - 05/03 55549 56008 MF 56649 MF 09/96 - 05/03 55549 56008 MF 56649 MF 09/96 - 05/03 55549 56008 MF 56649 MF 09/96 - 05/03 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/96 - 05/03 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/96 - 05/03 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 59249 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - L3 AGM ED 05/03 - 55010 MF 56649 MF L3 AGM ED 05/03 - 56008 MF 05/03 - 54512 55010 MF 56649 MF 05/03 - 56008 MF 05/03 - 55549 56008 MF 56649 MF 05/03 - 55549 56008 MF 56649 MF 05/03 - 55549 56008 MF 56649 MF 05/03 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 57412 MF 05/03 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 57412 MF 05/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 59249 58514 MF 05/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 59249 58514 MF 05/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 59249 58514 MF

AUDI

A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro (103 kW) * A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro (103 kW) * A3 (8P1) 3.2 V6 quattro (184 kW) * A3 (8P1) 3.2 V6 quattro (184 kW) * A3 (8P1) 1.6 TDI (66 kW) * A3 (8P1) 1.6 TDI (77 kW) * A3 (8P1) 1.6 TDI (77 kW) * A3 (8P1) 1.9 TDI (77 kW) A3 (8P1) 1.9 TDI (77 kW) A3 (8P1) 2.0 TDI (100 kW) A3 (8P1) 2.0 TDI (100 kW) A3 (8P1) 2.0 TDI 16V (103 kW) * A3 (8P1) 2.0 TDI 16V (103 kW) * A3 (8P1) 2.0 TDI (120 kW) * A3 (8P1) 2.0 TDI (120 kW) * A3 (8P1) 2.0 TDI (125 kW) * A3 (8P1) 2.0 TDI (125 kW) * A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (125 kW) * A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (125 kW) * A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI (77 kW) * A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI (92 kW) * A3 Sportback (8PA) 1.6 (75 kW) * A3 Sportback (8PA) 1.6 (75 kW) * A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI (85 kW) A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI (118 kW) A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI (110 kW) A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI (110 kW) A3 Sportback (8PA) 2.0 (120 kW) A3 Sportback (8PA) 2.0 (120 kW) A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI (147 kW) A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI (147 kW) A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro (147 kW) * A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro (147 kW) * A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro (184 kW) * A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro (184 kW) * A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI (66 kW) * A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI (77 kW) * A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI (77 kW) * A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI (77 kW) * A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (100 kW) A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (100 kW) A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (103 kW) A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (103 kW) A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V (103 kW) A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V (103 kW) A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro (103 kW) * A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro (103 kW) * A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (120 kW) * A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (120 kW) * A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (125 kW) A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (125 kW) A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (125 kW) * A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (125 kW) * A3 Convertible (8P7) 1.2 TFSI (77 kW) * A3 Convertible (8P7) 1.8 TFSI (118 kW) A3 Convertible (8P7) 2.0 TFSI (147 kW) A3 Convertible (8P7) 1.6 TDI (77 kW) * A3 Convertible (8P7) 1.6 TDI (77 kW) * A3 Convertible (8P7) 1.9 TDI (77 kW) * A3 Convertible (8P7) 1.9 TDI (77 kW) * A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI (103 kW) * A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI (103 kW) * A4 (8D2, B5) 1.6 (74 kW) * A4 (8D2, B5) 1.6 (74 kW) * A4 (8D2, B5) 1.8 (85 kW) A4 (8D2, B5) 1.8 (85 kW) A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (85 kW) A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (85 kW) A4 (8D2, B5) 1.8 T (110/132 kW) A4 (8D2, B5) 1.8 T (110/132 kW) A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (110/132 kW) * A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (110/132 kW) * A4 (8D2, B5) 2.4 (110 kW) A4 (8D2, B5) 2.4 (110 kW) A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (120/121 kW) A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (120/121 kW) A4 (8D2, B5) 2.6 (110 kW) A4 (8D2, B5) 2.6 (110 kW) A4 (8D2, B5) 2.6 quattro (110 kW) A4 (8D2, B5) 2.6 quattro (110 kW) A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro (169 kW) A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro (169 kW) A4 (8D2, B5) S4 quattro (195 kW) A4 (8D2, B5) S4 quattro (195 kW) A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro (187 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

05/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 59249 58514 MF 05/03 - 59249 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 58514 MF 05/03 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - L4 AGM ED 05/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 59249 58514 MF 05/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 59249 58514 MF 05/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 59249 58514 MF 05/03 - 59249 57549 MF 05/03 - 58514 MF 05/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 59249 58514 MF 05/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/03 - 59249 58514 MF 09/04 - 54512 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 09/04 - 54512 55010 MF 56649 MF 09/04 - 56008 MF 09/04 - 54512 56008 MF 56649 MF 09/04 - 54512 56008 MF 56649 MF 09/04 - 54512 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 09/04 - 57412 MF 57549 MF 09/04 - 54512 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 09/04 - 57412 MF 57549 MF 09/04 - 54512 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 09/04 - 57412 MF 57549 MF 09/04 - 54512 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 09/04 - 57412 MF 57549 MF 09/04 - 59249 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 58514 MF 09/04 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 59249 58514 MF 09/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 59249 58514 MF 09/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 59249 58514 MF 09/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 59249 58514 MF 09/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 59249 58514 MF 09/04 - 59249 57549 MF 09/04 - 58514 MF 09/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 59249 58514 MF 09/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 59249 58514 MF 04/08 - 56609 56649 MF L3 AGM ED 04/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 04/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 04/08 - 56609 56649 MF L3 AGM ED 04/08 - L4 AGM ED 04/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/08 - 59249 58514 MF 04/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/08 - 59249 58514 MF 11/94 - 11/00 54512 55010 MF 56649 MF 11/94 - 11/00 56008 MF 11/94 - 11/00 56008 MF 56649 MF 11/94 - 11/00 57412 MF 57549 MF 11/94 - 11/00 56008 MF 56649 MF 11/94 - 11/00 57412 MF 57549 MF 11/94 - 11/00 56008 MF 56649 MF 11/94 - 11/00 57412 MF 57549 MF 11/94 - 11/00 56008 MF 56649 MF 11/94 - 11/00 57412 MF 57549 MF 11/94 - 11/00 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 11/00 59249 11/94 - 11/00 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 11/00 59249 11/94 - 11/00 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 11/00 59249 11/94 - 11/00 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 11/00 59249 11/94 - 11/00 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 11/00 59249 11/94 - 11/00 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 11/00 59249 11/94 - 11/00 56609 57412 MF 58514 MF 17

AUDI

A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro (187 kW) A4 (8D2, B5) 2.8 (128/142 kW) A4 (8D2, B5) 2.8 (128/142 kW) A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (128/142 kW) A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (128/142 kW) A4 (8D2, B5) 2.8 24V (142 kW) A4 (8D2, B5) 2.8 24V (142 kW) A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (55/66/81/85 kW) A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (55/66/81/85 kW) A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (81/85 kW) * A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (81/85 kW) * A4 (8D2, B5) 2.5 TDI (110 kW) A4 (8D2, B5) 2.5 TDI (110 kW) A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro (110 kW) * A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro (110 kW) * A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (74 kW) * A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (74 kW) * A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (85 kW) A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (85 kW) A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (85 kW) A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (85 kW) A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (110/132 kW) A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (110/132 kW) A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (110/132 kW) * A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (110/132 kW) * A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (110 kW) A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (110 kW) A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (120/121 kW) A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (120/121 kW) A4 Avant (8D5, B5) 2.6 (110 kW) A4 Avant (8D5, B5) 2.6 (110 kW) A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro (110 kW) A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro (110 kW) A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro (195 kW) A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro (195 kW) A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro (280 kW) A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro (280 kW) A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (128/140/142 kW) A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (128/140/142 kW) A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (128/140/142/280 kW) A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (128/140/142/280 kW) A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (55/66/81/85 kW) A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (55/66/81/85 kW) A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (81/85 kW) A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (81/85 kW) A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI (110 kW) A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI (110 kW) A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro (110 kW) A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro (110 kW) A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO (66 kW) * A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO (66 kW) * A4 (8E2, B6) 1.6 (75 kW) A4 (8E2, B6) 1.6 (75 kW) A4 (8E2, B6) 1.8 T (110/120/125/140 kW) A4 (8E2, B6) 1.8 T (110/120/125/140 kW) A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (110/120/125/140 kW) A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (110/120/125/140 kW) A4 (8E2, B6) 2.0 (96 kW) A4 (8E2, B6) 2.0 (96 kW) A4 (8E2, B6) 2.4 (120/125 kW) * A4 (8E2, B6) 2.4 (120/125 kW) * A4 (8E2, B6) 2.0 FSI (110 kW) * A4 (8E2, B6) 3.0 (160 kW) A4 (8E2, B6) 3.0 quattro (160 kW) A4 (8E2, B6) S4 quattro (253 kW) * A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (74 kW) A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (74 kW) A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro (96 kW) * A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro (96 kW) * A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (96 kW) * A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (96 kW) * A4 (8E2, B6) 2.5 TDI (114 kW) A4 (8E2, B6) 2.5 TDI (114 kW) A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro (132 kW) * A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro (132 kW) * A4 Avant (8E5, B6) 1.6 (75 kW) A4 Avant (8E5, B6) 1.6 (75 kW) A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (110 kW) * A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (110 kW) * A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (110 kW) A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (110 kW) A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (120/140 kW) A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (120/140 kW) A4 Avant (8E5, B6) 2.0 (96 kW) A4 Avant (8E5, B6) 2.0 (96 kW) 18

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

11/94 - 11/00 59249 11/94 - 11/00 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 11/00 59249 11/94 - 11/00 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 11/00 59249 11/94 - 11/00 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 11/00 59249 11/94 - 11/00 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 11/00 59249 11/94 - 11/00 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 11/00 59249 11/94 - 11/00 56609 57412 MF 57549 MF 11/94 - 11/00 60044 MF 60044 MF 11/94 - 11/00 56609 57412 MF 57549 MF 11/94 - 11/00 60044 MF 60044 MF 11/94 - 09/01 54512 55010 MF 56649 MF 11/94 - 09/01 56008 MF 11/94 - 09/01 56008 MF 56649 MF 11/94 - 09/01 57412 MF 57549 MF 11/94 - 09/01 56008 MF 56649 MF 11/94 - 09/01 57412 MF 57549 MF 11/94 - 09/01 56008 MF 56649 MF 11/94 - 09/01 57412 MF 57549 MF 11/94 - 09/01 56008 MF 56649 MF 11/94 - 09/01 57412 MF 57549 MF 11/94 - 09/01 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 09/01 59249 11/94 - 09/01 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 09/01 59249 11/94 - 09/01 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 09/01 59249 11/94 - 09/01 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 09/01 59249 11/94 - 09/01 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 09/01 59249 11/94 - 09/01 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 09/01 59249 11/94 - 09/01 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 09/01 59249 11/94 - 09/01 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 09/01 59249 11/94 - 09/01 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 09/01 59249 11/94 - 09/01 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 09/01 59249 11/94 - 09/01 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 09/01 59249 11/94 - 09/01 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 09/01 59249 11/94 - 09/01 56609 57412 MF 58514 MF 11/94 - 09/01 59249 11/00 - 12/04 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/00 - 12/04 57412 MF 57549 MF 11/00 - 12/04 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/00 - 12/04 57412 MF 57549 MF 11/00 - 12/04 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/00 - 12/04 57412 MF 57549 MF 11/00 - 12/04 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/00 - 12/04 57412 MF 57549 MF 11/00 - 12/04 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/00 - 12/04 57412 MF 57549 MF 11/00 - 12/04 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/00 - 12/04 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/00 - 12/04 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/00 - 12/04 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/00 - 12/04 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 11/00 - 12/04 59249 11/00 - 12/04 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 11/00 - 12/04 59249 11/00 - 12/04 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 11/00 - 12/04 59249 11/00 - 12/04 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/00 - 12/04 60044 MF 11/00 - 12/04 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/00 - 12/04 60044 MF 04/01 - 12/04 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/01 - 12/04 56609 57412 MF 57549 MF 04/01 - 12/04 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/01 - 12/04 56609 57412 MF 57549 MF 04/01 - 12/04 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/01 - 12/04 56609 57412 MF 57549 MF 04/01 - 12/04 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/01 - 12/04 56609 57412 MF 57549 MF 04/01 - 12/04 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/01 - 12/04 56609 57412 MF 57549 MF

AUDI

A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI (110 kW) A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI (110 kW) A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (120/125 kW) * A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (120/125 kW) * A4 Avant (8E5, B6) 3.0 (160 kW) A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro (160 kW) A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro (253 kW) * A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (74 kW) A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (74 kW) A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro (96 kW) * A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro (96 kW) * A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDi (132 kW) A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDi (132 kW) A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI (114/120 kW) A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI (114/120 kW) A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro (132 kW) * A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro (132 kW) * A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T (120 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T (120 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro (120 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro (120 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 (125 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 (125 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 (96/147 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 (96/147 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSi quattro (147 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSi quattro (147 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (120 kW) * A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (120 kW) * A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 (162 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro (162 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI (188 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro (188 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro (253 kW) * A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI (100 kW) * A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI (100 kW) * A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI (103 kW) * A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI (103 kW) * A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI (120 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI (120 kW) A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro (150/171 kW) * A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro (150/171 kW) * A4 (8EC, B7) 1.6 (75 kW) A4 (8EC, B7) 1.6 (75 kW) A4 (8EC, B7) 1.8 T (120 kW) A4 (8EC, B7) 1.8 T (120 kW) A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro (120 kW) A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro (120 kW) A4 (8EC, B7) 2.0 (96 kW) A4 (8EC, B7) 2.0 (96 kW) A4 (8EC, B7) 2.0 FSi (110 kW) A4 (8EC, B7) 2.0 FSi (110 kW) A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (125/147/162 kW) A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (125/147/162 kW) A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro (147/162 kW) * A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro (147/162 kW) * A4 (8EC, B7) 3.0 (160 kW) A4 (8EC, B7) 3.0 quattro (160 kW) A4 (8EC, B7) 3.2 FSI (188 kW) A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro (188 kW) A4 (8EC, B7) S4 quattro (253 kW) * A4 (8EC, B7) RS4 quattro (309 kW) * A4 (8EC, B7) 1.9 TDI (85 kW) A4 (8EC, B7) 1.9 TDI (85 kW) A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (89/93/100/103/120/125 kW) A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (89/93/100/103/120/125 kW) A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (103/120/125 kW) A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (103/120/125 kW) A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V (103 kW) * A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V (103 kW) * A4 (8EC, B7) 2.5 TDI (120 kW) * A4 (8EC, B7) 2.5 TDI (120 kW) * A4 (8EC, B7) 2.5 TDI (120 kW) * A4 (8EC, B7) 2.7 TDI (120 kW) A4 (8EC, B7) 2.7 TDI (120 kW) A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro (150/171 kW) * A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro (150/171 kW) * A4 Avant (8ED, B7) 1.6 (75 kW) A4 Avant (8ED, B7) 1.6 (75 kW) A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T (120 kW) A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T (120 kW) A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro (120 kW) A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro (120 kW) A4 Avant (8ED, B7) 2.0 (96 kW) A4 Avant (8ED, B7) 2.0 (96 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

04/01 - 12/04 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/01 - 12/04 56609 57412 MF 57549 MF 04/01 - 12/04 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/01 - 12/04 56609 57412 MF 57549 MF 04/01 - 12/04 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/01 - 12/04 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/01 - 12/04 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/01 - 12/04 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 04/01 - 12/04 59249 04/01 - 12/04 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 04/01 - 12/04 59249 04/01 - 12/04 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 04/01 - 12/04 60044 MF 60044 MF 04/01 - 12/04 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 04/01 - 12/04 60044 MF 60044 MF 04/01 - 12/04 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 04/01 - 12/04 60044 MF 60044 MF 04/02 - 03/09 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/02 - 03/09 57412 MF 57549 MF 04/02 - 03/09 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/02 - 03/09 57412 MF 57549 MF 04/02 - 03/09 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/02 - 03/09 57412 MF 57549 MF 04/02 - 03/09 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/02 - 03/09 57412 MF 57549 MF 04/02 - 03/09 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/02 - 03/09 57412 MF 57549 MF 04/02 - 03/09 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/02 - 03/09 57412 MF 57549 MF 04/02 - 03/09 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 03/09 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 03/09 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 03/09 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 03/09 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 03/09 59249 57549 MF 04/02 - 03/09 58514 MF 04/02 - 03/09 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/02 - 03/09 59249 58514 MF 04/02 - 03/09 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 04/02 - 03/09 60044 MF 60044 MF 04/02 - 03/09 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 04/02 - 03/09 60044 MF 60044 MF 11/04 - 06/08 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 57412 MF 57549 MF 11/04 - 06/08 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 57412 MF 57549 MF 11/04 - 06/08 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 57412 MF 57549 MF 11/04 - 06/08 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 57412 MF 57549 MF 11/04 - 06/08 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 57412 MF 57549 MF 11/04 - 06/08 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 57412 MF 57549 MF 11/04 - 06/08 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 57412 MF 57549 MF 11/04 - 06/08 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 61002 L5 AGM ED 11/04 - 06/08 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 59249 58514 MF 11/04 - 06/08 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 59249 58514 MF 11/04 - 06/08 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 59249 58514 MF 11/04 - 06/08 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 59249 58514 MF 11/04 - 06/08 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 59249 60044 MF 58514 MF 11/04 - 06/08 60044 MF 11/04 - 06/08 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 60044 MF 60044 MF 11/04 - 06/08 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 60044 MF 60044 MF 11/04 - 06/08 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 57412 MF 57549 MF 11/04 - 06/08 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 57412 MF 57549 MF 11/04 - 06/08 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 57412 MF 57549 MF 11/04 - 06/08 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 57412 MF 57549 MF 19

AUDI

A4 Avant (8ED, B7) 2.0 FSi (110 kW) A4 Avant (8ED, B7) 2.0 FSi (110 kW) A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI (125/147/162 kW) A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI (125/147/162 kW) A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro (147/162 kW) * A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro (147/162 kW) * A4 Avant (8ED, B7) 3.0 (160 kW) A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro (160 kW) A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI (188 kW) A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro (188 kW) A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro (253 kW) A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI (85 kW) * A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI (85 kW) * A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (89 kW) A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (89 kW) A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro (103/120/125 kW) A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro (103/120/125 kW) A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V (103 kW) * A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V (103 kW) * A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI (120 kW) A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI (120 kW) A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi (120 kW) A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi (120 kW) A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI (132 kW) A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI (132 kW) A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro (150/171 kW) * A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro (150/171 kW) * A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI (88 kW) * A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI (88 kW) * A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI (88 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI (132 kW) A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro (195 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel (132 kW) A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel (132 kW) A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel (132 kW) A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro (105 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro (105 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro (105 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI (155 kW) A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI (155 kW) A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI (155 kW) A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro (155 kW) A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro (155 kW) A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro (155 kW) A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (100/105 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (100/105 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (100/105 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (88 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (88 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (88 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (125 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (125 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (125 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TDi quattro (125 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TDi quattro (125 kW) * A4 (8K2, B8) 2.0 TDi quattro (125 kW) * A4 (8K2, B8) 2.7 TDI (120 kW) * A4 (8K2, B8) 2.7 TDI (120 kW) * A4 (8K2, B8) 2.7 TDI (140 kW) * A4 (8K2, B8) 2.7 TDI (140 kW) * A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro (155 kW) * A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro (155 kW) * A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro (176 kW) * A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro (176 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI (88 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI (88 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel (132 kW) A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel (132 kW) A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel (132 kW) A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro (155 kW) A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro (155 kW) A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro (155 kW) A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (125 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (125 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (125 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI (155 kW) A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI (155 kW) A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI (155 kW) A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (105 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (105 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (105 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro (195 kW) A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI (120 kW) A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro (176 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (88 kW) * 20

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

11/04 - 06/08 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 57412 MF 57549 MF 11/04 - 06/08 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 57412 MF 57549 MF 11/04 - 06/08 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 57412 MF 57549 MF 11/04 - 06/08 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 59249 58514 MF 11/04 - 06/08 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 59249 58514 MF 11/04 - 06/08 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 59249 58514 MF 11/04 - 06/08 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/04 - 06/08 59249 58514 MF 11/04 - 06/08 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 60044 MF 60044 MF 11/04 - 06/08 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 60044 MF 60044 MF 11/04 - 06/08 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 60044 MF 60044 MF 11/04 - 06/08 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 11/04 - 06/08 60044 MF 60044 MF 11/07 - 55549 57412 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/07 - 60044 MF 57549 MF 11/07 - 60044 MF 11/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/07 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/07 - L4 AGM ED 11/07 - L5 AGM ED 11/07 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/07 - L4 AGM ED 11/07 - L5 AGM ED 11/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/07 - L4 AGM ED 11/07 - L5 AGM ED 11/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/07 - L4 AGM ED 11/07 - L5 AGM ED 11/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/07 - L4 AGM ED 11/07 - L5 AGM ED 11/07 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/07 - L4 AGM ED 11/07 - L5 AGM ED 11/07 - 56008 MF L3 AGM ED 11/07 - 57412 MF L4 AGM ED 11/07 - L5 AGM ED 11/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/07 - L4 AGM ED 11/07 - L5 AGM ED 11/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/07 - 60044 MF 60044 MF 11/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 11/07 - 60044 MF 60044 MF 11/07 - 60044 MF 57549 MF 11/07 - 60044 MF 11/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 11/07 - 60044 MF 60044 MF 04/08 - 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/08 - 57412 MF 57549 MF 04/08 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/08 - L4 AGM ED 04/08 - L5 AGM ED 04/08 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/08 - L4 AGM ED 04/08 - L5 AGM ED 04/08 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/08 - L4 AGM ED 04/08 - L5 AGM ED 04/08 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/08 - L4 AGM ED 04/08 - L5 AGM ED 04/08 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/08 - L4 AGM ED 04/08 - L5 AGM ED 04/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/08 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED

AUDI

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (88 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (88 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (100 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (100 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (100 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (105 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (105 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (105 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (125 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (125 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (125 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI (140 kW) * A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI (140 kW) * A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro (155 kW) A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro (155 kW) A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro (155 kW) A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (105/125 kW) * A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (105/125 kW) * A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (105/125 kW) * A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (100 kW) * A5 (8T3) 1.8 TFSI (125 kW) * A5 (8T3) 2.0 TFSI (132 kW) A5 (8T3) 2.0 TFSI (132 kW) A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro (155 kW) * A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro (155 kW) * A5 (8T3) 2.0 TFSI (155 kW) A5 (8T3) 2.0 TFSI (155 kW) A5 (8T3) 2.0 TDI (125 kW) * A5 (8T3) 2.0 TDI (125 kW) * A5 (8T3) 3.2 FSI (195 kW) * A5 (8T3) S5 quattro (260 kW) A5 (8T3) 2.7 TDI (140 kW) A5 (8T3) 3.0 TDI quattro (176 kW) * A5 (8T3) 2.0 TDI quattro (125 kW) * A5 (8T3) 2.0 TDI quattro (125 kW) * A5 (8T3) 2.0 TDI quattro (125 kW) * A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (132 kW) A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (132 kW) A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro (155 kW) * A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro (155 kW) * A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (100 kW) * A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (100 kW) * A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (125 kW) A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (125 kW) A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro (125 kW) * A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro (125 kW) * A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI (155 kW) A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI (155 kW) A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro (155 kW) A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro (155 kW) A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI (125 kW) * A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI (125 kW) * A6 (4A, C4) 1.8 (92 kW) A6 (4A, C4) 1.8 (92 kW) A6 (4A, C4) 1.8 quattro (92 kW) * A6 (4A, C4) 1.8 quattro (92 kW) * A6 (4A, C4) 2.0 (74 kW) A6 (4A, C4) 2.0 (74 kW) A6 (4A, C4) 2.0 16V (103 kW) A6 (4A, C4) 2.0 16V (103 kW) A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro (103 kW) A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro (103 kW) A6 (4A, C4) 2.3 (98 kW) A6 (4A, C4) 2.3 (98 kW) A6 (4A, C4) 2.3 quattro (98 kW) A6 (4A, C4) 2.3 quattro (98 kW) A6 (4A, C4) 2.4 (110 kW) A6 (4A, C4) 2.4 (110 kW) A6 (4A, C4) 2.6 (102/110 kW) A6 (4A, C4) 2.6 (102/110 kW) A6 (4A, C4) 2.6 quattro (110 kW) A6 (4A, C4) 2.6 quattro (110 kW) A6 (4A, C4) 2.8 (120/128/142 kW) A6 (4A, C4) 2.8 (120/128/142 kW) A6 (4A, C4) 2.8 quattro (128/142 kW) A6 (4A, C4) 2.8 quattro (128/142 kW) A6 (4A, C4) 1.9 TDI (66 kW) A6 (4A, C4) 1.9 TDI (66 kW) A6 (4A, C4) 2.5 TDI (84/85/103 kW) A6 (4A, C4) 2.5 TDI (84/85/103 kW) A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro (103 kW) * A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro (103 kW) * A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro (169 kW) A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro (213 kW) A6 (4A, C4) S6 Plus quattro (240 kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

04/08 - L4 AGM ED 04/08 - L5 AGM ED 04/08 - 57412 MF L3 AGM ED 04/08 - L4 AGM ED 04/08 - L5 AGM ED 04/08 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/08 - L4 AGM ED 04/08 - L5 AGM ED 04/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/08 - L4 AGM ED 04/08 - L5 AGM ED 04/08 - 59249 L4 AGM ED 04/08 - L5 AGM ED 04/09 - 56008 MF L3 AGM ED 04/09 - 57412 MF L4 AGM ED 04/09 - L5 AGM ED 04/09 - 56008 MF L3 AGM ED 04/09 - 57412 MF L4 AGM ED 04/09 - L5 AGM ED 04/09 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/07 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/07 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/07 - L5 AGM ED 06/07 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/07 - L5 AGM ED 06/07 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/07 - L5 AGM ED 06/07 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/07 - L5 AGM ED 06/07 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/07 - 61002 L5 AGM ED 06/07 - 61002 L5 AGM ED 06/07 - 61002 L5 AGM ED 06/07 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/07 - L4 AGM ED 06/07 - L5 AGM ED 09/09 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/09 - L5 AGM ED 09/09 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/09 - L5 AGM ED 09/09 - 59249 58514 MF L3 AGM ED 09/09 - 61002 09/09 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/09 - L5 AGM ED 09/09 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/09 - L5 AGM ED 03/09 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/09 - L5 AGM ED 03/09 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/09 - L5 AGM ED 03/09 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/09 - L5 AGM ED 06/94 - 10/97 54512 55010 MF 56649 MF 06/94 - 10/97 56008 MF 06/94 - 10/97 54512 55010 MF 56649 MF 06/94 - 10/97 56008 MF 06/94 - 10/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 10/97 59249 06/94 - 10/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 10/97 59249 06/94 - 10/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 10/97 59249 06/94 - 10/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 10/97 59249 06/94 - 10/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 10/97 59249 06/94 - 10/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 10/97 59249 06/94 - 10/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 10/97 59249 06/94 - 10/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 10/97 59249 06/94 - 10/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 10/97 59249 06/94 - 10/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 10/97 59249 06/94 - 10/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 10/97 59249 06/94 - 10/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 10/97 59249 06/94 - 10/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 10/97 59249 06/94 - 10/97 58822 60044 MF 60044 MF 06/94 - 10/97 58822 60044 MF 60044 MF 06/94 - 10/97 58822 60044 MF 60044 MF 21

AUDI

A6 Avant (4A, C4) 1.8 (92 kW) A6 Avant (4A, C4) 1.8 (92 kW) A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro (92 kW) * A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro (92 kW) * A6 Avant (4A, C4) 2.0 (74 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.0 (74 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V (103 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V (103 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro (103 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro (103 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.3 (98 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.3 (98 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro (98 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro (98 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.4 (110 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.4 (110 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.6 (102/110 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.6 (102/110 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (110 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (110 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.8 (128/120/142 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.8 (128/120/142 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (128/142 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (128/142 kW) A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI (66 kW) A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI (66 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (84/85/103 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (84/85/103 kW) A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro (103 kW) * A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro (103 kW) * A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro (169 kW) A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro (213 kW) A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro (240 kW) * A6 (4B, C5) 1.8 (85 kW) A6 (4B, C5) 1.8 (85 kW) A6 (4B, C5) 2.0 (96 kW) * A6 (4B, C5) 2.0 (96 kW) * A6 (4B, C5) 1.8 T (110 kW) A6 (4B, C5) 1.8 T (110 kW) A6 (4B, C5) 1.8 T quattro (110 kW) A6 (4B, C5) 1.8 T quattro (110 kW) A6 (4B, C5) 2.4 (100/115/120/121/125 kW) A6 (4B, C5) 2.4 (100/115/120/121/125 kW) A6 (4B, C5) 2.4 quattro (115/120/121/125 kW) A6 (4B, C5) 2.4 quattro (115/120/121/125 kW) A6 (4B, C5) 2.7 T (169 kW) A6 (4B, C5) 2.7 T (169 kW) A6 (4B, C5) 2.7 T quattro (169/184 kW) A6 (4B, C5) 2.7 T quattro (169/184 kW) A6 (4B, C5) 2.7 (187 kW) A6 (4B, C5) 2.7 (187 kW) A6 (4B, C5) 2.7 quattro (187/195 kW) A6 (4B, C5) 2.7 quattro (187/195 kW) A6 (4B, C5) 3.0 (162 kW) A6 (4B, C5) 3.0 (162 kW) A6 (4B, C5) 3.0 quattro (162 kW) A6 (4B, C5) 3.0 quattro (162 kW) A6 (4B, C5) 3.7 (191 kW) A6 (4B, C5) 3.7 (191 kW) A6 (4B, C5) 3.7 quattro (191 kW) A6 (4B, C5) 3.7 quattro (191 kW) A6 (4B, C5) 4.2 quattro (220 kW) * A6 (4B, C5) 4.2 quattro (220 kW) * A6 (4B, C5) 2.8 (132 kW) A6 (4B, C5) 2.8 (132 kW) A6 (4B, C5) 2.8 quattro (132 kW) A6 (4B, C5) 2.8 quattro (132 kW) A6 (4B, C5) 2.8 24V (142 kW) * A6 (4B, C5) 2.8 24V (142 kW) * A6 (4B, C5) 2.8 quattro (140 kW) * A6 (4B, C5) 2.8 quattro (140 kW) * A6 (4B, C5) 3.0 quattro (160 kW) * A6 (4B, C5) 3.0 quattro (160 kW) * A6 (4B, C5) S6 quattro (250 kW) * A6 (4B, C5) RS6 quattro (331 kW) 610 402 A6 (4B, C5) 1.9 TDI (81 kW) * A6 (4B, C5) 1.9 TDI (81 kW) * A6 (4B, C5) 2.5 TDI (110 kW) A6 (4B, C5) 2.5 TDI (110 kW) A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro (110 kW) * A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro (110 kW) * A6 Avant (4B, C5) 1.8 (85 kW) A6 Avant (4B, C5) 1.8 (85 kW) A6 Avant (4B, C5) 2.0 (96 kW) * A6 Avant (4B, C5) 2.0 (96 kW) * 22

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

06/94 - 12/97 54512 55010 MF 56649 MF 06/94 - 12/97 56008 MF 06/94 - 12/97 54512 55010 MF 56649 MF 06/94 - 12/97 56008 MF 06/94 - 12/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 12/97 59249 06/94 - 12/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 12/97 59249 06/94 - 12/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 12/97 59249 06/94 - 12/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 12/97 59249 06/94 - 12/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 12/97 59249 06/94 - 12/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 12/97 59249 06/94 - 12/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 12/97 59249 06/94 - 12/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 12/97 59249 06/94 - 12/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 12/97 59249 06/94 - 12/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 12/97 59249 06/94 - 12/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 12/97 59249 06/94 - 12/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 12/97 59249 06/94 - 12/97 56609 57412 MF 58514 MF 06/94 - 12/97 59249 06/94 - 12/97 58822 60044 MF 60044 MF 06/94 - 12/97 58822 60044 MF 60044 MF 06/94 - 12/97 58822 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 54512 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 57412 MF 57549 MF 01/97 - 01/05 54512 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 57412 MF 57549 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 60044 MF 57549 MF 01/97 - 01/05 60044 MF 01/97 - 01/05 60044 MF 57549 MF 01/97 - 01/05 60044 MF 01/97 - 01/05 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/97 - 01/05 61002 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 01/05 59249 58514 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 01/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 01/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 11/97 - 01/05 54512 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 57412 MF 57549 MF 11/97 - 01/05 54512 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 57412 MF 57549 MF

AUDI

A6 Avant (4B, C5) 1.8 T (110 kW) A6 Avant (4B, C5) 1.8 T (110 kW) A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro (110 kW) A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro (110 kW) A6 Avant (4B, C5) 2.4 (100/115/120/121/125 kW) A6 Avant (4B, C5) 2.4 (100/115/120/121/125 kW) A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro (115/120/121/125 kW) A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro (115/120/121/125 kW) A6 Avant (4B, C5) 2.7 T (169 kW) A6 Avant (4B, C5) 2.7 T (169 kW) A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro (169/184 kW) A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro (169/184 kW) A6 Avant (4B, C5) 2.8 (132/140/142 kW) A6 Avant (4B, C5) 2.8 (132/140/142 kW) A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro (142 kW) A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro (142 kW) A6 Avant (4B, C5) 3.0 (162 kW) A6 Avant (4B, C5) 3.0 (162 kW) A6 Avant (4B, C5) 3.0 quattro (162 kW) A6 Avant (4B, C5) 3.0 quattro (162 kW) A6 Avant (4B, C5) 3.7 (191 kW) A6 Avant (4B, C5) 3.7 (191 kW) A6 Avant (4B, C5) 3.7 quattro (191 kW) A6 Avant (4B, C5) 3.7 quattro (191 kW) A6 Avant (4B, C5) 4.2 quattro (220 kW) * A6 Avant (4B, C5) 4.2 quattro (220 kW) * A6 Avant (4B, C5) S6 quattro (250 kW) * A6 Avant (4B, C5) RS6 quattro (331 kW) A6 Avant (4B, C5) RS6 plus quattro (353 kW) A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI (81 kW) * A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI (81 kW) * A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI (110 kW) A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI (110 kW) A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro (110 kW) * A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro (110 kW) * ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro (184 kW) ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro (184 kW) ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro (220 kW) ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro (220 kW) ALLROAD (4BH, C5) 2.7 quattro (187 kW) * ALLROAD (4BH, C5) 2.7 quattro (187 kW) * ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro (120 kW) * ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro (120 kW) * ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro (132 kW) * ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro (132 kW) * A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI (125 kW) * A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI (125 kW) * A6 (4F2, C6) 2.4 (130 kW) A6 (4F2, C6) 2.4 (130 kW) A6 (4F2, C6) 2.4 quattro (130 kW) A6 (4F2, C6) 2.4 quattro (130 kW) A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (154 kW) A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (154 kW) A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (154 kW) A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (154 kW) A6 (4F2, C6) 3.0 (160 kW) A6 (4F2, C6) 3.0 (160 kW) A6 (4F2, C6) 3.0 quattro (160 kW) A6 (4F2, C6) 3.0 quattro (160 kW) A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro (183/188 kW) A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro (183/188 kW) A6 (4F2, C6) 3.2 FSI (188 kW) A6 (4F2, C6) 3.2 FSI (188 kW) A6 (4F2, C6) 4.2 quattro (246 kW) A6 (4F2, C6) 4.2 quattro (246 kW) A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (89/100/103 kW) A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (89/100/103 kW) A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (120/132 kW) A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (120/132 kW) A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro (120/132 kW) A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro (120/132 kW) A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (155/165 kW) A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (155/165 kW) A6 (4F2, C6) 3.0 TDI (171 kW) * A6 (4F2, C6) 3.0 TDI (171 kW) * A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (140 kW) A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (140 kW) A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (140 kW) A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (140 kW) A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (120/125 kW) A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (120/125 kW) A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (140 kW) A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (140 kW) A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro (140 kW) A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro (140 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

11/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 11/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 11/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 11/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 11/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 11/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 11/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 11/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 11/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 11/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 11/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 11/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 11/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 60044 MF 60044 MF 11/97 - 01/05 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/97 - 01/05 61002 11/97 - 01/05 61002 11/97 - 01/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/97 - 01/05 59249 58514 MF 11/97 - 01/05 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/97 - 01/05 60044 MF 11/97 - 01/05 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/97 - 01/05 60044 MF 05/00 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 05/00 - 08/05 60044 MF 60044 MF 05/00 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 05/00 - 08/05 60044 MF 60044 MF 05/00 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 05/00 - 08/05 60044 MF 60044 MF 05/00 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 05/00 - 08/05 60044 MF 60044 MF 05/00 - 08/05 57412 MF 57549 MF 05/00 - 08/05 60044 MF 60044 MF 05/04 - 03/11 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 05/04 - 03/11 60044 MF 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF 05/04 - 03/11 60044 MF 05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF 05/04 - 03/11 60044 MF 23

AUDI

A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (176 kW) * A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (176 kW) * A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI (125 kW) * A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI (125 kW) * A6 Avant (4F5, C6) 2.4 (130 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.4 (130 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro (130 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro (130 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (154 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (154 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (154 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (154 kW) A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI (188 kW) A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI (188 kW) A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro (188 kW) A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro (188 kW) A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro (246 kW) A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro (246 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (89/103 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (89/103 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI (120/132 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI (120/132 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro (120/132 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro (120/132 kW) A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (155/165 kW) A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (155/165 kW) A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi (171 kW) * A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi (171 kW) * A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (140 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (140 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (120/125 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI (140 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro (140 kW) A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (176 kW) A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro (160 kW) A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro (160 kW) A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (100 kW) * A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (100 kW) * A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro (426 kW) A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro (120 kW) A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro (155 kW) * A6 (4G2, C7) 2.8 FSI quattro (150 kW) A6 (4G2, C7) 2.8 FSI quattro (150 kW) A6 (4G2, C7) 2.8 FSI quattro (150 kW) A6 (4G2, C7) 3.0 TFSI quattro (220 kW) A6 (4G2, C7) 3.0 TFSI quattro (220 kW) A6 (4G2, C7) 3.0 TFSI quattro (220 kW) A6 (4G2, C7) 3.0 TDI quattro (180 kW) * A6 (4G2, C7) 3.0 TDI quattro (180 kW) * A6 (4G2, C7) 3.0 TDI quattro (180 kW) * A7 Sportback (4GA) 2.8 FSI quattro (150 kW) A7 Sportback (4GA) 2.8 FSI quattro (150 kW) A7 Sportback (4GA) 2.8 FSI quattro (150 kW) A7 Sportback (4GA) 3.0 TFSI quattro (220 kW) * A7 Sportback (4GA) 3.0 TFSI quattro (220 kW) * A7 Sportback (4GA) 3.0 TFSI quattro (220 kW) * A7 Sportback (4GA) 3.0 TDI quattro (180 kW) * A7 Sportback (4GA) 3.0 TDI quattro (180 kW) * A7 Sportback (4GA) 3.0 TDI quattro (180 kW) * V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro (180 kW) V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro (206 kW) * A8 (4D2, 4D8) 2.8 (120 kW) A8 (4D2, 4D8) 2.8 (120 kW) A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (120 kW) A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (120 kW) A8 (4D2, 4D8) 3.7 (169 kW) A8 (4D2, 4D8) 3.7 (169 kW) A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro (169 kW) A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro (169 kW) A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (180/210/220 kW) A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (180/210/220 kW) A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro (250 kW) * A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro (250 kW) * A8 (4D2, 4D8) 3.7 (191 kW) A8 (4D2, 4D8) 3.7 (191 kW) A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro (191 kW) A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro (191 kW) A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (175/228 kW) A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (175/228 kW) A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro (265 kW) A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro (265 kW) A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro (309 kW) A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro (309 kW) A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI (110/132 kW) A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI (110/132 kW) 24

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

05/04 - 03/11 59249 60044 MF 58514 MF 05/04 - 03/11 60044 MF 03/05 - 08/11 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/05 - 08/11 60044 MF 60044 MF 03/05 - 08/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 03/05 - 08/11 60044 MF 03/05 - 08/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 03/05 - 08/11 60044 MF 03/05 - 08/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 03/05 - 08/11 60044 MF 03/05 - 08/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 03/05 - 08/11 60044 MF 03/05 - 08/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 03/05 - 08/11 60044 MF 03/05 - 08/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 03/05 - 08/11 60044 MF 03/05 - 08/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 03/05 - 08/11 60044 MF 03/05 - 08/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 03/05 - 08/11 60044 MF 03/05 - 08/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 03/05 - 08/11 60044 MF 03/05 - 08/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 03/05 - 08/11 60044 MF 03/05 - 08/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 03/05 - 08/11 60044 MF 03/05 - 08/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 03/05 - 08/11 60044 MF 03/05 - 08/11 60044 MF 60044 MF 03/05 - 08/11 60044 MF 60044 MF 03/05 - 08/11 60044 MF 60044 MF 03/05 - 08/11 60044 MF 60044 MF 03/05 - 08/11 60044 MF 60044 MF 03/05 - 08/11 60044 MF 60044 MF 03/05 - 08/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 03/05 - 08/11 60044 MF 03/05 - 08/11 59249 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 03/05 - 08/11 60044 MF 03/05 - 08/11 61002 05/06 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/06 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/10 - L3 AGM ED 11/10 - L4 AGM ED 11/10 - L5 AGM ED 11/10 - L3 AGM ED 11/10 - L4 AGM ED 11/10 - L5 AGM ED 11/10 - L3 AGM ED 11/10 - L4 AGM ED 11/10 - L5 AGM ED 10/10 - 59249 58514 MF L3 AGM ED 10/10 - 61002 L4 AGM ED 10/10 - L5 AGM ED 10/10 - 59249 58514 MF L3 AGM ED 10/10 - 61002 L4 AGM ED 10/10 - L5 AGM ED 10/10 - 59249 58514 MF L3 AGM ED 10/10 - 61002 L4 AGM ED 10/10 - L5 AGM ED 10/88 - 02/94 58822 60044 MF 60044 MF 10/88 - 02/94 58822 60044 MF 60044 MF 03/94 - 12/02 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/94 - 12/02 60044 MF 60044 MF 03/94 - 12/02 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/94 - 12/02 60044 MF 60044 MF 03/94 - 12/02 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/94 - 12/02 60044 MF 60044 MF 03/94 - 12/02 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/94 - 12/02 60044 MF 60044 MF 03/94 - 12/02 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/94 - 12/02 60044 MF 60044 MF 03/94 - 12/02 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/94 - 12/02 60044 MF 60044 MF 03/94 - 12/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 12/02 61002 03/94 - 12/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 12/02 61002 03/94 - 12/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 12/02 61002 03/94 - 12/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 12/02 61002 03/94 - 12/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 12/02 61002 03/94 - 12/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 12/02 61002

AUDI

A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro (110/132 kW) A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro (110/132 kW) A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro (165 kW) * A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro (165 kW) * A8 (4E_) 2.8 FSI (154 kW) A8 (4E_) 3.0 (160/162 kW) A8 (4E_) 3.2 FSI (191 kW) A8 (4E_) 3.2 FSI quattro (191 kW) A8 (4E_) 3.7 quattro (206 kW) A8 (4E_) 4.2 quattro (246 kW) A8 (4E_) 4.2 FSI quattro (257 kW) A8 (4E_) 6.0 W12 quattro (331 kW) A8 (4E_) 3.0 TDI quattro (155/171 kW) A8 (4E_) 4.0 TDI quattro (202 kW) A8 (4E_) 4.2 TDI quattro (235/240 kW) * A8 (4H_) 3.0 TDI quattro (184 kW) * Q3 2.0 TFSI quattro (125 kW) Q3 2.0 TDI (103 kW) Q3 2.0 TDI quattro (130 kW) Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro (132 kW) * Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro (132 kW) * Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro (132 kW) * Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro (155 kW) * Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro (155 kW) * Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro (155 kW) * Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro (155 kW) * Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro (155 kW) * Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro (155 kW) * Q5 (8R) 2.0 TDI (105 kW) * Q5 (8R) 2.0 TDI (105 kW) * Q5 (8R) 2.0 TDI (105 kW) * Q5 (8R) 2.0 TDI quattro (105 kW) * Q5 (8R) 2.0 TDI quattro (105 kW) * Q5 (8R) 2.0 TDI quattro (105 kW) * Q5 (8R) 2.0 TDI quattro (120 kW) * Q5 (8R) 2.0 TDI quattro (120 kW) * Q5 (8R) 3.0 TDI quattro (176 kW) * Q7 (4L) 3.6 FSI (206 kW) Q7 (4L) 4.2 FSI (257 kW) Q7 (4L) 3.0 TDI (171/176 kW) Q7 (4L) 4.2 TDI (240 kW) * Q7 (4L) 3.0 TDI (150 kW) * Q7 (4L) 3.0 TDI (155 kW) * R8 4.2 FSI quattro (309 kW) TT (8N3) 1.8 T (110 kW) TT (8N3) 1.8 T quattro (132/140/165/176 kW) TT (8N3) 3.2 VR6 quattro (184 kW) * TT Roadster (8N9) 1.8 T (110 kW) TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (165 kW) * TT Roadster (8N9) 1.8 T (132 kW) TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro (184 kW) TT (8J3) 2.0 TFSI quattro (200 kW) * TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI (147 kW) TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro (200 kW) TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro (184 kW) * 80 (81, 85, B2) 1.3 (40 kW) 80 (81, 85, B2) 1.6 (51/54/55/55/63 kW) * 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE (81 kW) 80 (81, 85, B2) 1.8 (65/66/68 kW) 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (66/68 kW) 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE (81 kW) 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (81 kW) 80 (81, 85, B2) 2.0 (85 kW) 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85 kW) 80 (81, 85, B2) 2.2 (85 kW) 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro (96/100/100 kW) * 80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S (85 kW) 80 (81, 85, B2) 1.6 D (40 kW) 80 (81, 85, B2) 1.6 TD (51 kW) COUPE (81, 85) 1.6 (55 kW) COUPE (81, 85) 1.8 (55 kW) COUPE (81, 85) 1.8 GT (65/66/68/79/82 kW) COUPE (81, 85) 1.8 GT quattro (66/82 kW) COUPE (81, 85) 1.9 (85 kW) COUPE (81, 85) 2.0 (85/83 kW) COUPE (81, 85) 2.1 GT (79/96 kW) COUPE (81, 85) 2.2 quattro (88/100 kW) COUPE (81, 85) 2.2 GT (100/85 kW) COUPE (81, 85) 2.3 (100 kW) COUPE (81, 85) 2.3 quattro (100 kW) * QUATTRO (85) 2.1 Turbo (147 kW) QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo (225 kW) QUATTRO (85) 2.2 Turbo (147 kW) QUATTRO (85) 2.2 20V (162 kW) 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 (48 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

03/94 - 12/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 12/02 61002 03/94 - 12/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 12/02 61002 10/02 - 07/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/02 - 07/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/02 - 07/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/02 - 07/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/02 - 07/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/02 - 07/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/02 - 07/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/02 - 07/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/02 - 07/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/02 - 07/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/02 - 07/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/09 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/11 - L3 AGM ED 06/11 - L3 AGM ED 06/11 - L3 AGM ED - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED - L4 AGM ED - L5 AGM ED - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED - L4 AGM ED - L5 AGM ED - L3 AGM ED - L4 AGM ED - L5 AGM ED - L3 AGM ED - L4 AGM ED - L5 AGM ED - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED - L4 AGM ED - L5 AGM ED - 59249 58514 MF L3 AGM ED - 61002 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/06 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/06 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/06 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/06 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/06 - L5 AGM ED 03/06 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/07 - 61002 10/98 - 06/06 55549 56008 MF 56649 MF 10/98 - 06/06 55549 56008 MF 56649 MF 10/98 - 06/06 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 10/99 - 06/06 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 10/99 - 06/06 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 10/99 - 06/06 56008 MF 56649 MF 10/99 - 06/06 L3 AGM ED 08/06 - 59249 58514 MF 03/07 - 59249 58514 MF L3 AGM ED 03/07 - 59249 58514 MF L3 AGM ED 03/07 - 59249 58514 MF L3 AGM ED 08/78 - 12/86 53649 54402 MF 56249 MF 08/78 - 12/86 53649 54402 MF 56249 MF 08/78 - 12/86 56009 MF 57510 MF 08/78 - 12/86 56009 MF 57510 MF 08/78 - 12/86 56009 MF 57510 MF 08/78 - 12/86 56009 MF 57510 MF 08/78 - 12/86 56009 MF 57510 MF 08/78 - 12/86 56009 MF 57510 MF 08/78 - 12/86 56009 MF 57510 MF 08/78 - 12/86 56009 MF 57510 MF 08/78 - 12/86 56009 MF 57510 MF 08/78 - 12/86 56344 57309 MF 57510 MF 08/78 - 12/86 56344 57309 MF 57510 MF 08/78 - 12/86 56344 57309 MF 57510 MF 07/80 - 10/88 56009 MF 57510 MF 07/80 - 10/88 56009 MF 57510 MF 07/80 - 10/88 56009 MF 57510 MF 07/80 - 10/88 56009 MF 57510 MF 07/80 - 10/88 56009 MF 57510 MF 07/80 - 10/88 56009 MF 57510 MF 07/80 - 10/88 56009 MF 57510 MF 07/80 - 10/88 56009 MF 57510 MF 07/80 - 10/88 56009 MF 57510 MF 07/80 - 10/88 56009 MF 57510 MF 07/80 - 10/88 56009 MF 57510 MF 07/80 - 07/91 56344 57309 MF 57510 MF 07/80 - 07/91 56344 57309 MF 57510 MF 07/80 - 07/91 56344 57309 MF 57510 MF 07/80 - 07/91 56344 57309 MF 57510 MF 06/86 - 10/91 53649 54402 MF 56249 MF 25

AUDI

80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (51/55/75 kW) 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 (55 kW) * 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S (65 kW) 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro (65 kW) 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E (82 kW) 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro (82 kW) 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 (83 kW) 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro (83 kW) 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 (82 kW) 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro (82/85 kW) 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E (83 kW) 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro (83 kW) 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V (101 kW) 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro (101 kW) * 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 quattro (98 kW) * 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D (40 kW) 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD (59 kW) 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D (50 kW) COUPE (89, 8B) 1.8 (82 kW) COUPE (89, 8B) 2.0 (82 kW) COUPE (89, 8B) 2.0 16 V (101/103 kW) COUPE (89, 8B) 2.0 20 V (118 kW) COUPE (89, 8B) 2.0 20 V quattro (118 kW) COUPE (89, 8B) 2.2 quattro (100 kW) COUPE (89, 8B) S2 quattro (162/169 kW) COUPE (89, 8B) 2.3 (98/100 kW) COUPE (89, 8B) 2.3 quattro (98/100 kW) COUPE (89, 8B) 2.3 20V (123/125 kW) COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro (123/125 kW) COUPE (89, 8B) 2.6 (110 kW) COUPE (89, 8B) 2.6 quattro (110 kW) COUPE (89, 8B) 2.8 (128 kW) COUPE (89, 8B) 2.8 quattro (128 kW) * CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 (92 kW) CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E (85 kW) CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 16V (103 kW) CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E (98 kW) CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 (102/110 kW) CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 (128 kW) CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI (66 kW) 80 (8C, B4) 1.6 (52 kW) * 80 (8C, B4) 1.6 E (74 kW) 80 (8C, B4) 2.0 (66 kW) 80 (8C, B4) 2.0 quattro (79 kW) 80 (8C, B4) 2.0 E (85 kW) 80 (8C, B4) 2.0 E quattro (85 kW) 80 (8C, B4) 2.0 E 16V (103 kW) 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro (103 kW) 80 (8C, B4) S2 quattro (169 kW) 80 (8C, B4) 2.3 E (98 kW) 80 (8C, B4) 2.3 E quattro (98 kW) 80 (8C, B4) 2.6 (110 kW) 80 (8C, B4) 2.6 quattro (110 kW) 80 (8C, B4) 2.8 (128 kW) 80 (8C, B4) 2.8 quattro (128 kW) * 80 (8C, B4) 1.9 TD (55 kW) 80 (8C, B4) 1.9 TDI (66 kW) 80 Avant (8C, B4) 1.6 E (74 kW) 80 Avant (8C, B4) 2.0 (66 kW) 80 Avant (8C, B4) 2.0 E (85 kW) 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V (103 kW) 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro (103 kW) 80 Avant (8C, B4) S2 quattro (169 kW) 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (232 kW) 80 Avant (8C, B4) 2.3 E (98 kW) 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro (98 kW) 80 Avant (8C, B4) 2.6 (110 kW) 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro (110 kW) 80 Avant (8C, B4) 2.8 (128 kW) 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro (128 kW) * 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD (55 kW) 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI (66 kW) 90 (81, 85, B2) 2.0 (83 kW) 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro (88/100 kW) 90 (81, 85, B2) 2.2 (100/85 kW) * 90 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85 kW) 90 (81, 85, B2) 1.6 TD (51 kW) * 100 (43, C2) 1.6 (63 kW) * 100 (43, C2) 1.9 (74 kW) 100 (43, C2) 2.1 (85/100 kW) * 100 (43, C2) 2.0 D (51 kW) 100 Avant (43, C2) 1.6 (63 kW) * 100 Avant (43, C2) 1.9 (74 kW) 100 Avant (43, C2) 2.1 (85/100 kW) * 100 Avant (43, C2) 2.0 D (51 kW) 26

Polar

06/86 - 10/91 53649 06/86 - 10/91 53649 06/86 - 10/91 06/86 - 10/91 06/86 - 10/91 06/86 - 10/91 06/86 - 10/91 06/86 - 10/91 06/86 - 10/91 06/86 - 10/91 06/86 - 10/91 06/86 - 10/91 06/86 - 10/91 06/86 - 10/91 06/86 - 10/91 56344 06/86 - 10/91 56344 06/86 - 10/91 56344 06/86 - 10/91 56344 10/88 - 12/96 10/88 - 12/96 10/88 - 12/96 10/88 - 12/96 10/88 - 12/96 10/88 - 12/96 10/88 - 12/96 10/88 - 12/96 10/88 - 12/96 10/88 - 12/96 10/88 - 12/96 10/88 - 12/96 10/88 - 12/96 10/88 - 12/96 10/88 - 12/96 05/91 - 08/00 56344 05/91 - 08/00 56344 05/91 - 08/00 56344 05/91 - 08/00 56344 05/91 - 08/00 56344 05/91 - 08/00 56344 05/91 - 08/00 56344 09/91 - 12/94 53649 09/91 - 12/94 09/91 - 12/94 09/91 - 12/94 09/91 - 12/94 09/91 - 12/94 09/91 - 12/94 09/91 - 12/94 09/91 - 12/94 09/91 - 12/94 09/91 - 12/94 09/91 - 12/94 09/91 - 12/94 09/91 - 12/94 09/91 - 12/94 09/91 - 12/94 56344 09/91 - 12/94 56344 09/91 - 01/96 09/91 - 01/96 09/91 - 01/96 09/91 - 01/96 09/91 - 01/96 09/91 - 01/96 09/91 - 01/96 09/91 - 01/96 09/91 - 01/96 09/91 - 01/96 09/91 - 01/96 09/91 - 01/96 09/91 - 01/96 09/91 - 01/96 56344 09/91 - 01/96 56344 08/84 - 03/87 08/84 - 03/87 08/84 - 03/87 08/84 - 03/87 56344 08/84 - 03/87 06/76 - 07/82 53649 06/76 - 07/82 06/76 - 07/82 06/76 - 07/82 56344 07/77 - 02/83 53649 07/77 - 02/83 07/77 - 02/83 07/77 - 02/83 56344

Polar S

54402 MF 54402 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 54402 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 57309 MF 56009 MF 54402 MF 56009 MF 56009 MF 57309 MF 54402 MF 56009 MF 56009 MF 57309 MF

Magic

Stop & Go

56249 MF 56249 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF L3 AGM ED 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 56249 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 56249 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 56249 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF

AUDI

100 (44, 44Q, C3) 1.8 (55 kW) 100 (44, 44Q, C3) 1.9 (74 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.0 (83/85 kW) * 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65 kW) 100 (44, 44Q, C3) 1.8 CAT (66 kW) 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT (66 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.0 CAT (85 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.1 (100 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (79/85/96/101 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro (88 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.2 CAT (101 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (101 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT (101 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro (121 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (121 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (98/100 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro (98 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (100 kW) * 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D (51 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (64/74 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D (60 kW) 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI (88 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (55 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 (74 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 (83 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E (85 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E CAT (85 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 (100 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (85 kW) * 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 CAT (66 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT (66 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 (96 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro (88 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (101 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 CAT (101 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (101 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT (101 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (121 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro (121 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 (98/100 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro (98 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (100 kW) * 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D (51 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (64/74 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D (60 kW) 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI (88 kW) 100 (4A, C4) 1.6 (87 kW) 100 (4A, C4) 2.0 (74 kW) 100 (4A, C4) 2.0 E (85 kW) 100 (4A, C4) 2.0 E 16V (103 kW) * 100 (4A, C4) 2.0 E quattro (85 kW) 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro (103 kW) 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro (169 kW) 100 (4A, C4) 2.3 E (98 kW) 100 (4A, C4) 2.3 E quattro (98 kW) 100 (4A, C4) 2.6 (102/110 kW) 100 (4A, C4) 2.6 E quattro (102 kW) 100 (4A, C4) 2.6 quattro (110 kW) 100 (4A, C4) 2.8 E (128 kW) 100 (4A, C4) 2.8 E quattro (128 kW) 100 (4A, C4) S4 V8 quattro (206/213 kW) 100 (4A, C4) 2.4 D (60 kW) 100 (4A, C4) 2.5 TDI (85 kW) * 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (74 kW) 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro (85 kW) 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V (103 kW) 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V quattro (103 kW) 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro (169 kW) 100 Avant (4A, C4) 2.3 E (98 kW) 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro (98 kW) 100 Avant (4A, C4) 2.6 (102/110 kW) 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro (102 kW) 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (110 kW) 100 Avant (4A, C4) 2.8 E (128 kW) 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro (128 kW) 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro (206/213 kW) 100 Avant (4A, C4) 2.4 D (60 kW) 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (85 kW) * 200 (43) 2.1 5 E (100 kW) 200 (43) 2.1 5 T (125 kW) * 200 (44, 44Q) 2.1 5 E (100 kW) 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo (134 kW) 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro (134 kW) 200 (44, 44Q) 2.2 (101 kW)

Polar

08/82 - 07/91 53649 08/82 - 07/91 53649 08/82 - 07/91 53649 08/82 - 07/91 08/82 - 07/91 08/82 - 07/91 08/82 - 07/91 08/82 - 07/91 08/82 - 07/91 08/82 - 07/91 08/82 - 07/91 08/82 - 07/91 08/82 - 07/91 08/82 - 07/91 08/82 - 07/91 08/82 - 07/91 08/82 - 07/91 08/82 - 07/91 08/82 - 07/91 56344 08/82 - 07/91 56344 08/82 - 07/91 56344 08/82 - 07/91 56344 - 53649 - 53649 - 53649 - 53649 - 53649 - 53649 - 53649 - - - - - - - - - - - - - - - 56344 - 56344 - 56344 - 56344 12/90 - 07/94 53649 12/90 - 07/94 53649 12/90 - 07/94 53649 12/90 - 07/94 53649 12/90 - 07/94 56344 12/90 - 07/94 56344 12/90 - 07/94 56344 12/90 - 07/94 56344 12/90 - 07/94 56344 12/90 - 07/94 56344 12/90 - 07/94 56344 12/90 - 07/94 56344 12/90 - 07/94 56344 12/90 - 07/94 56344 12/90 - 07/94 56344 12/90 - 07/94 56344 12/90 - 07/94 56344 12/90 - 11/94 56344 12/90 - 11/94 56344 12/90 - 11/94 56344 12/90 - 11/94 56344 12/90 - 11/94 56344 12/90 - 11/94 56344 12/90 - 11/94 56344 12/90 - 11/94 56344 12/90 - 11/94 56344 12/90 - 11/94 56344 12/90 - 11/94 56344 12/90 - 11/94 56344 12/90 - 11/94 56344 12/90 - 11/94 56344 12/90 - 11/94 56344 10/79 - 09/82 10/79 - 09/82 06/83 - 12/91 06/83 - 12/91 06/83 - 12/91 06/83 - 12/91

Polar S

56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF

Magic

Stop & Go

57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 58514 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 27

Polar

AUDI + AUSTIN + AUTOBIANCHI + BARKAS

200 (44, 44Q) 2.2 Turbo (121/140/147 kW) 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (121/147 kW) 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro (162 kW) 200 (44, 44Q) 2.3 (100 kW) * 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro (134 kW) 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo (121 kW) 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (121/147 kW) 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro (162 kW) 200 Avant (44, 44Q) 2.3 (100 kW) *

06/83 - 12/91 06/83 - 12/91 06/83 - 12/91 06/83 - 12/91 09/83 - 12/91 09/83 - 12/91 09/83 - 12/91 09/83 - 12/91 09/83 - 12/91

Polar S

56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF

Magic

Stop & Go

57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF

AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67) 1.0 (33 kW) ALLEGRO Hatchback (ADO 67) 1.1 (33 kW) ALLEGRO Hatchback (ADO 67) 1.3 (40/46 kW) ALLEGRO Hatchback (ADO 67) 1.5 Super (50 kW) ALLEGRO Estate (ADO 67) 1.3 (43 kW) ALLEGRO Estate (ADO 67) 1.5 (56 kW) ALLEGRO Estate (ADO 67) 1.7 (50 kW) AMBASSADOR 1.7 (62 kW) AMBASSADOR 2.0 (69/75 kW) MAESTRO (XC) 1.3 (46 kW) MAESTRO (XC) 1.3 LS (49 kW) MAESTRO (XC) 1.6 (59 kW) MAESTRO (XC) 1.6 Mayfair HLS (61 kW) MAESTRO (XC) 1.6 Mayfair HLS (61 kW) MAESTRO (XC) 1.6 MG (72/73 kW) MAESTRO (XC) 1.6 MG (72/73 kW) MAESTRO (XC) 2.0 EFi (83 kW) * MAESTRO (XC) 2.0 EFi (83 kW) * MAXI II 1750 (53 kW) MAXI II 1750 HLS (67 kW) METRO 1.0 (30 kW) METRO 1.0 Surf HLE (35 kW) METRO 1.3 L,HLE,S (44 kW) METRO 1.3 (46/51/52 kW) METRO 1.3 Surf (44 kW) METRO 1.3 Turbo (66 kW) MINI MK I 1000 (26 kW) MINI MK I 1000 Mayfair Sport (30 kW) MINI MK I 1000 Mayfair (31 kW) MINI MK I 1100 Special (33 kW) MONTEGO (XE) 1.3 (50 kW) MONTEGO (XE) 1.6 LS,HL (61 kW) MONTEGO (XE) 2.0 (74 kW) MONTEGO (XE) 2.0 Mayfair (83 kW) MONTEGO (XE) 2.0 Turbo (110 kW) * MONTEGO Estate (XE) 1.6 LS (61 kW) MONTEGO Estate (XE) 1.6 LS (61 kW) MONTEGO Estate (XE) 2.0 (74 kW) MONTEGO Estate (XE) 2.0 (74 kW) MONTEGO Estate (XE) 2.0 HLI (83 kW) * MONTEGO Estate (XE) 2.0 HLI (83 kW) * PRINCESS 2 1700 (65 kW) PRINCESS 2 2000 (69 kW) PRINCESS 2 2200 (82 kW)

05/73 - 10/83 54579 05/73 - 10/83 54579 05/73 - 10/83 54579 05/73 - 10/83 54579 08/75 - 03/82 54579 08/75 - 03/82 54579 08/75 - 03/82 54579 03/82 - 10/84 57024 MF 03/82 - 10/84 57024 MF 03/83 - 09/92 53649 54402 MF 55401 MF 03/83 - 09/92 53649 54402 MF 55401 MF 03/83 - 09/92 53649 54402 MF 55401 MF 03/83 - 09/92 54512 55010 MF 56649 MF 03/83 - 09/92 55549 56008 MF 03/83 - 09/92 54512 55010 MF 56649 MF 03/83 - 09/92 55549 56008 MF 03/83 - 09/92 54512 55010 MF 56649 MF 03/83 - 09/92 55549 56008 MF 10/80 - 12/82 54579 10/80 - 12/82 54579 10/80 - 04/90 54579 10/80 - 04/90 54579 10/80 - 04/90 54579 10/80 - 04/90 54579 10/80 - 04/90 53649 54402 MF 55401 MF 10/80 - 04/90 53649 54402 MF 55401 MF 09/62 - 06/93 54579 09/62 - 06/93 54579 09/62 - 06/93 54579 09/62 - 06/93 54579 04/84 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 04/84 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 04/84 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 04/84 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 04/84 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 10/84 - 10/88 53649 54402 MF 56249 MF 10/84 - 10/88 56009 MF 10/84 - 10/88 53649 54402 MF 56249 MF 10/84 - 10/88 56009 MF 10/84 - 10/88 53649 54402 MF 56249 MF 10/84 - 10/88 56009 MF 09/78 - 10/82 57024 MF 09/78 - 10/82 57024 MF 09/78 - 10/82 57024 MF

AUTOBIANCHI A 112 0.9 Junior (31 kW) A 112 1.0 E,Elite,LX (35 kW) A 112 1.0 Abarth (51 kW) Y10 1.0 (33 kW) Y10 1.0 CAT (33 kW)

10/69 - 12/86 54512 10/69 - 12/86 54512 10/69 - 12/86 54512 03/85 - 12/95 03/85 - 12/95

55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 54403 MF 54403 MF

BARKAS B 1000 Bus (KO) 1.0 (31 kW) 04/67 - 01/76 54512 55010 MF 55510 MF B 1000 Bus (KB) 1.0 (34 kW) 01/76 - 54512 55010 MF 55510 MF B 1000 Bus (KB) 1.3 (43 kW) 01/76 - 54512 55010 MF 55510 MF B 1000 Box (KM) 1.0 (34 kW) 01/76 - 54512 55010 MF 55510 MF B 1000 Box (KM) 1.3 (43 kW) 01/76 - 54512 55010 MF 55510 MF BEDFORD BLITZ (CF97) 1.8 (49 kW) 08/69 - 10/87 53649 54402 MF 56249 MF BLITZ (CF97) 1.8 (49 kW) 08/69 - 10/87 56009 MF BLITZ (CF97) 2.0 (56 kW) 08/69 - 10/87 53649 54402 MF 56249 MF BLITZ (CF97) 2.0 (56 kW) 08/69 - 10/87 56009 MF BLITZ (CF97) 2.3 (58 kW) 08/69 - 10/87 53649 54402 MF 56249 MF BLITZ (CF97) 2.3 (58 kW) 08/69 - 10/87 56009 MF 28

BARKAS + BENTLEY + BMW

BLITZ (CF97) 2.0 D (44 kW) BLITZ (CF97) 2.0 D (44 kW) BLITZ (CF97) 2.1 D (44 kW) BLITZ (CF97) 2.1 D (44 kW) BLITZ (CF97) 2.3 D (46 kW) * BLITZ (CF97) 2.3 D (46 kW) * MIDI Bus 1.8 (63 kW) MIDI Box 1.8 (63 kW) MIDI Box 2.0 (62 kW) MIDI Box 2.0 4WD (62 kW) MIDI Box 2.2 D (45 kW) MIDI Box 2.2 D 4WD (45 kW) RASCAL Bus 1.0 (34 kW) RASCAL Box 1.0 (34 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

08/69 - 10/87 53649 54402 MF 56249 MF 08/69 - 10/87 56009 MF 08/69 - 10/87 53649 54402 MF 56249 MF 08/69 - 10/87 56009 MF 08/69 - 10/87 53649 54402 MF 56249 MF 08/69 - 10/87 56009 MF 09/84 - 08/92 57024 MF 08/84 - 08/92 57024 MF 08/84 - 08/92 57024 MF 08/84 - 08/92 57024 MF 08/84 - 08/92 57024 MF 08/84 - 08/92 57024 MF 06/86 - 06/90 54579 06/86 - 06/90 54579

BENTLEY ARNAGE I 4.4 V8 32V Turbo (260 kW) ARNAGE II 6.8 V8 (298 kW) ARNAGE II 6.8 V8 T (336 kW) AZURE 6.75 V8 (286 kW) AZURE 6.75 V8 Mulliner (313 kW) AZURE 6.7 T (336 kW) AZURE II 6.8 (336 kW) CONTINENTAL 6.7 Turbo R (235 kW) CONTINENTAL 6.75 V8 R (265/300 kW) CONTINENTAL 6.75 V8 S (286 kW) CONTINENTAL 6.75 V8 T Mulliner (313 kW) CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 (412 kW) CONTINENTAL Coupe 6.0 (412 kW)

04/98 - 09/99 09/99 - 10/09 09/99 - 10/09 09/95 - 06/06 09/95 - 06/06 09/95 - 06/06 06/06 - 10/91 - 12/03 10/91 - 12/03 10/91 - 12/03 10/91 - 12/03 03/05 - 55549 06/03 - 55549

57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF

BMW 1 (E81, E87) 116 i (85 kW) 1 (E81, E87) 118 i (95 kW) 1 (E81, E87) 116 i (90 kW) 1 (E81, E87) 116 i (90 kW) 1 (E81, E87) 116 i (90 kW) 1 (E81, E87) 116 i (90 kW) 1 (E81, E87) 118 i (105 kW) 1 (E81, E87) 118 i (105 kW) 1 (E81, E87) 118 i (105 kW) 1 (E81, E87) 120 i (125 kW) * 1 (E81, E87) 120 i (125 kW) * 1 (E81, E87) 120 i (125 kW) * 1 (E81, E87) 120 i (110 kW) 1 (E81, E87) 120 i (110 kW) 1 (E81, E87) 130 i (195 kW) * 1 (E81, E87) 130 i (195 kW) * 1 (E81, E87) 116 d (85 kW) 1 (E81, E87) 116 d (85 kW) 1 (E81, E87) 116 d (85 kW) 1 (E81, E87) 123 d (150 kW) * 1 (E81, E87) 123 d (150 kW) * 1 (E81, E87) 123 d (150 kW) * 1 (E81, E87) 118 d (90 kW) 1 (E81, E87) 120 d (120 kW) 1 (E81, E87) 118 d (100 kW) 1 (E81, E87) 118 d (105 kW) 1 (E81, E87) 118 d (105 kW) 1 (E81, E87) 118 d (105 kW) 1 (E81, E87) 120 d (130 kW) * 1 (E81, E87) 120 d (130 kW) * 1 (E81, E87) 120 d (130 kW) * 1 Coupe (E82) 120 i (125 kW) * 1 Coupe (E82) 125 i (160 kW) * 1 Coupe (E82) 125 i (160 kW) * 1 Coupe (E82) 125 i (160 kW) * 1 Coupe (E82) 135 i (225 kW) 1 Coupe (E82) 118 d (105 kW) * 1 Coupe (E82) 118 d (105 kW) * 1 Coupe (E82) 118 d (105 kW) * 1 Coupe (E82) 120 d (120 kW) 1 Coupe (E82) 120 d (130 kW) 1 Coupe (E82) 120 d (130 kW) 1 Coupe (E82) 120 d (130 kW) 1 Coupe (E82) 123 d (150 kW) * 1 Coupe (E82) 123 d (150 kW) * 1 Coupe (E82) 123 d (150 kW) * 1 Convertible (E88) 118 i (105 kW) 1 Convertible (E88) 118 i (105 kW)

09/04 - 55010 MF 55510 MF 09/04 - 55010 MF 55510 MF 09/04 - L3 AGM ED 09/04 - L3 AGM ED 09/04 - L4 AGM ED 09/04 - L5 AGM ED 09/04 - L3 AGM ED 09/04 - L4 AGM ED 09/04 - L5 AGM ED 09/04 - L3 AGM ED 09/04 - L4 AGM ED 09/04 - L5 AGM ED 09/04 - 55010 MF 56649 MF 09/04 - 56008 MF 09/04 - 55010 MF 56649 MF 09/04 - 56008 MF 09/04 - L3 AGM ED 09/04 - L4 AGM ED 09/04 - L5 AGM ED 09/04 - L3 AGM ED 09/04 - L4 AGM ED 09/04 - L5 AGM ED 09/04 - 58514 MF 09/04 - 58514 MF 09/04 - L4 AGM ED 09/04 - 58514 MF L3 AGM ED 09/04 - L4 AGM ED 09/04 - L5 AGM ED 09/04 - 58514 MF L3 AGM ED 09/04 - L4 AGM ED 09/04 - L5 AGM ED 10/07 - 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 10/07 - L3 AGM ED 10/07 - L4 AGM ED 10/07 - L5 AGM ED 10/07 - L3 AGM ED 10/07 - 58514 MF L3 AGM ED 10/07 - L4 AGM ED 10/07 - L5 AGM ED 10/07 - L4 AGM ED 10/07 - L3 AGM ED 10/07 - L4 AGM ED 10/07 - L5 AGM ED 10/07 - L3 AGM ED 10/07 - L4 AGM ED 10/07 - L5 AGM ED 03/08 - 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 03/08 - L4 AGM ED 29

BMW

1 Convertible (E88) 118 i (105 kW) 1 Convertible (E88) 120 i (125 kW) * 1 Convertible (E88) 120 i (125 kW) * 1 Convertible (E88) 120 i (125 kW) * 1 Convertible (E88) 125 i (160 kW) 1 Convertible (E88) 135 i (225 kW) 1 Convertible (E88) 118 d (100 kW) 1 Convertible (E88) 120 d (120 kW) 1 Convertible (E88) 118 d (105 kW) 1 Convertible (E88) 118 d (105 kW) 1 Convertible (E88) 118 d (105 kW) 1 Convertible (E88) 123 d (150 kW) * 1 Convertible (E88) 123 d (150 kW) * 1 Convertible (E88) 123 d (150 kW) * 1 Convertible (E88) 120 d (130 kW) * 1 Convertible (E88) 120 d (130 kW) * 1 Convertible (E88) 120 d (130 kW) * 1 (F20) 116 i (100 kW) 1 (F20) 118 i (125 kW) 1 (F20) 116 d (85 kW) 1 (F20) 118 d (105 kW) 1 (F20) 120 d (135 kW) 3 (E21) 315 (55 kW) 3 (E21) 315 (55 kW) 3 (E21) 318 i (77 kW) * 3 (E21) 318 i (77 kW) * 3 (E21) 316 (66 kW) * 3 (E21) 320/6 (90 kW) 3 (E21) 320 i (92 kW) 3 (E21) 323 i (105 kW) 3 (E30) 315 (55 kW) 3 (E30) 316 (66/66 kW) 3 (E30) 316 i (73/75/75 kW) 3 (E30) 318 i (75/77/83/85 kW) 3 (E30) 318 is (100 kW) 3 (E30) 320 i (92/95/110 kW) 3 (E30) 320 is (141 kW) 3 (E30) 323 i (102/110 kW) * 3 (E30) 325 i (125 kW) 3 (E30) 325 i (125 kW) 3 (E30) 325 i X (125 kW) 3 (E30) 325 i X (125 kW) 3 (E30) 325 e 2.7 (90/95 kW) * 3 (E30) 325 e 2.7 (90/95 kW) * 3 (E30) 325 i (126 kW) 3 (E30) 325 i X (126 kW) * 3 (E30) M3 2.3 (143 kW) 3 (E30) M3 EVO I 2.3 (162 kW) 3 (E30) M3 EVO II 2.5 (175 kW) 3 (E30) 324 d (63 kW) 3 (E30) 324 td (85 kW) * 3 (E30) M3 2.3 (158 kW) 3 Touring (E30) 316 i (73 kW) 3 Touring (E30) 316 i (73 kW) 3 Touring (E30) 318 i (83/85 kW) 3 Touring (E30) 318 i (83/85 kW) 3 Touring (E30) 320 i (95 kW) * 3 Touring (E30) 320 i (95 kW) * 3 Touring (E30) 316 i (75 kW) * 3 Touring (E30) 325 i (125 kW) 3 Touring (E30) 325 i (125 kW) 3 Touring (E30) 325 i X (125 kW) * 3 Touring (E30) 325 i X (125 kW) * 3 Touring (E30) 324 td (85 kW) * 3 Convertible (E30) 318 i (83 kW) 3 Convertible (E30) 318 i (83 kW) 3 Convertible (E30) 320 i (95 kW) * 3 Convertible (E30) 320 i (95 kW) * 3 Convertible (E30) 325 i (125 kW) * 3 Convertible (E30) 325 i (125 kW) * 3 Convertible (E30) 325 i (126 kW) * 3 Convertible (E30) M3 2.3 (143 kW) * 3 (E36) 316 i (73 kW) 3 (E36) 318 i (83 kW) 3 (E36) 318 i (83 kW) 3 (E36) 318 is (103/103 kW) * 3 (E36) 318 is (103/103 kW) * 3 (E36) 320 i (110 kW) 3 (E36) 323 i 2.5 (125 kW) 3 (E36) 325 i (141 kW) 3 (E36) 328 i (142 kW) 3 (E36) M3 3.0 (210 kW) 3 (E36) M3 3.2 (236 kW) * 3 (E36) 318 tds (66 kW) 3 (E36) 318 tds (66 kW) 30

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

03/08 - L5 AGM ED 03/08 - 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 03/08 - L4 AGM ED 03/08 - L5 AGM ED 03/08 - 56008 MF 56649 MF 03/08 - 58514 MF 03/08 - L4 AGM ED 03/08 - L4 AGM ED 03/08 - L3 AGM ED 03/08 - L4 AGM ED 03/08 - L5 AGM ED 03/08 - L3 AGM ED 03/08 - L4 AGM ED 03/08 - L5 AGM ED 03/08 - 58514 MF L3 AGM ED 03/08 - L4 AGM ED 03/08 - L5 AGM ED 11/10 - L4 AGM ED 11/10 - L4 AGM ED 11/10 - L4 AGM ED 11/10 - L4 AGM ED 11/10 - L4 AGM ED 06/75 - 03/84 54512 55010 MF 56649 MF 06/75 - 03/84 55549 56008 MF 06/75 - 03/84 54512 55010 MF 56649 MF 06/75 - 03/84 55549 56008 MF 06/75 - 03/84 54512 55010 MF 56649 MF 06/75 - 03/84 55549 56008 MF 56649 MF 06/75 - 03/84 55549 56008 MF 56649 MF 06/75 - 03/84 55549 56008 MF 56649 MF 09/82 - 03/92 54512 55010 MF 56649 MF 09/82 - 03/92 54512 55010 MF 56649 MF 09/82 - 03/92 54512 55010 MF 56649 MF 09/82 - 03/92 54512 55010 MF 56649 MF 09/82 - 03/92 54512 55010 MF 56649 MF 09/82 - 03/92 54512 55010 MF 56649 MF 09/82 - 03/92 54512 55010 MF 56649 MF 09/82 - 03/92 54512 55010 MF 56649 MF 09/82 - 03/92 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/82 - 03/92 56609 57412 MF 09/82 - 03/92 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/82 - 03/92 56609 57412 MF 09/82 - 03/92 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/82 - 03/92 56609 57412 MF 09/82 - 03/92 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/82 - 03/92 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/82 - 03/92 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/82 - 03/92 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/82 - 03/92 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/82 - 03/92 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/82 - 03/92 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/82 - 03/92 56609 57412 MF 57549 MF 07/87 - 10/94 54512 55010 MF 56649 MF 07/87 - 10/94 55549 56008 MF 07/87 - 10/94 54512 55010 MF 56649 MF 07/87 - 10/94 55549 56008 MF 07/87 - 10/94 54512 55010 MF 56649 MF 07/87 - 10/94 55549 56008 MF 07/87 - 10/94 54512 55010 MF 56649 MF 07/87 - 10/94 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/87 - 10/94 56609 57412 MF 07/87 - 10/94 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/87 - 10/94 56609 57412 MF 07/87 - 10/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 12/85 - 10/93 54512 55010 MF 56649 MF 12/85 - 10/93 55549 56008 MF 12/85 - 10/93 54512 55010 MF 56649 MF 12/85 - 10/93 55549 56008 MF 12/85 - 10/93 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/85 - 10/93 56609 57412 MF 12/85 - 10/93 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/85 - 10/93 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 02/98 55549 56008 MF 56649 MF 09/90 - 02/98 55001 55509 MF 56249 MF 09/90 - 02/98 56009 MF 09/90 - 02/98 55001 55509 MF 56249 MF 09/90 - 02/98 56009 MF 09/90 - 02/98 56344 57309 MF 57510 MF 09/90 - 02/98 56344 57309 MF 57510 MF 09/90 - 02/98 56344 57309 MF 57510 MF 09/90 - 02/98 56344 57309 MF 57510 MF 09/90 - 02/98 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/90 - 02/98 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/90 - 02/98 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 09/90 - 02/98 60044 MF

BMW

3 (E36) 325 td (85 kW) 3 (E36) 325 td (85 kW) 3 (E36) 325 tds (105 kW) * 3 (E36) 325 tds (105 kW) * 3 Compact (E36) 316 i (75 kW) 3 Compact (E36) 316 g (75 kW) 3 Compact (E36) 318 ti (103 kW) * 3 Compact (E36) 318 ti (103 kW) * 3 Compact (E36) 316 i (77 kW) * 3 Compact (E36) 323 ti (125 kW) 3 Compact (E36) 318 tds (66 kW) * 3 Compact (E36) 318 tds (66 kW) * 3 Coupe (E36) 316 i (75 kW) * 3 Coupe (E36) 318 is (103 kW) * 3 Coupe (E36) 318 is (103 kW) * 3 Coupe (E36) 320 i (110 kW) 3 Coupe (E36) 323 i (125 kW) 3 Coupe (E36) 325 i (141 kW) 3 Coupe (E36) 328 i (142 kW) 3 Coupe (E36) M3 3.0 (210 kW) 3 Coupe (E36) M3 3.2 (236 kW) * 3 Convertible (E36) 318 i (85 kW) * 3 Convertible (E36) 318 i (85 kW) * 3 Convertible (E36) 320 i (110 kW) 3 Convertible (E36) 323 i (125 kW) 3 Convertible (E36) 325 i (141 kW) 3 Convertible (E36) 328 i (142 kW) 3 Convertible (E36) M3 3.0 (210 kW) 3 Convertible (E36) M3 3.2 (236 kW) * 3 Touring (E36) 316 i (75 kW) 3 Touring (E36) 318 i (85 kW) * 3 Touring (E36) 318 i (85 kW) * 3 Touring (E36) 320 i (110 kW) 3 Touring (E36) 323 i (125 kW) 3 Touring (E36) 328 i (142 kW) 3 Touring (E36) 318 tds (66 kW) 3 Touring (E36) 318 tds (66 kW) 3 Touring (E36) 325 tds (105 kW) * 3 Touring (E36) 325 tds (105 kW) * 3 (E46) 316 i (77 kW) 3 (E46) 316 i (77 kW) 3 (E46) 318 i (87 kW) * 3 (E46) 318 i (87 kW) * 3 (E46) 318 i (105 kW) 3 (E46) 320 i (110 kW) 3 (E46) 320 i (110 kW) 3 (E46) 323 i (125 kW) 3 (E46) 323 i (125 kW) 3 (E46) 325 i (141 kW) 3 (E46) 325 i (141 kW) 3 (E46) 325 xi (141 kW) 3 (E46) 325 xi (141 kW) 3 (E46) 328 i (142 kW) 3 (E46) 328 i (142 kW) 3 (E46) 330 i (170 kW) 3 (E46) 330 i (170 kW) 3 (E46) 330 xi (170 kW) * 3 (E46) 330 xi (170 kW) * 3 (E46) 318 d (85 kW) 3 (E46) 320 d (100/110 kW) 3 Compact (E46) 316 ti (85 kW) 3 Compact (E46) 316 ti (85 kW) 3 Compact (E46) 318 ti (105 kW) * 3 Compact (E46) 318 ti (105 kW) * 3 Compact (E46) 325 ti (141 kW) * 3 Compact (E46) 325 ti (141 kW) * 3 Compact (E46) 318 td (85 kW) 3 Compact (E46) 320 td (110 kW) 3 Coupe (E46) 316 Ci (77 kW) 3 Coupe (E46) 316 Ci (77 kW) 3 Coupe (E46) 318 Ci (87/105/110 kW) * 3 Coupe (E46) 318 Ci (87/105/110 kW) * 3 Coupe (E46) 316 Ci (85 kW) * 3 Coupe (E46) 320 Ci (110 kW) 3 Coupe (E46) 320 Ci (110 kW) 3 Coupe (E46) 323 Ci (125 kW) 3 Coupe (E46) 323 Ci (125 kW) 3 Coupe (E46) 325 Ci (141 kW) 3 Coupe (E46) 325 Ci (141 kW) 3 Coupe (E46) 328 Ci (142 kW) 3 Coupe (E46) 328 Ci (142 kW) 3 Coupe (E46) 330 xi (170 kW) 3 Coupe (E46) 330 xi (170 kW) 3 Coupe (E46) M3 3.2 (252 kW) 3 Coupe (E46) M3 3.2 (252 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

09/90 - 02/98 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 09/90 - 02/98 60044 MF 09/90 - 02/98 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 09/90 - 02/98 60044 MF 03/94 - 08/00 56009 MF 56249 MF 03/94 - 08/00 55549 56008 MF 56649 MF 03/94 - 08/00 55001 55509 MF 56249 MF 03/94 - 08/00 56009 MF 03/94 - 08/00 55549 56009 MF 56649 MF 03/94 - 08/00 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 08/00 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 03/94 - 08/00 60044 MF 03/92 - 04/99 56009 MF 56249 MF 03/92 - 04/99 55001 55509 MF 56249 MF 03/92 - 04/99 56009 MF 03/92 - 04/99 56344 57309 MF 57510 MF 03/92 - 04/99 56344 57309 MF 57510 MF 03/92 - 04/99 56344 57309 MF 57510 MF 03/92 - 04/99 56344 57309 MF 57510 MF 03/92 - 04/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/92 - 04/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/93 - 04/99 55001 55509 MF 56249 MF 03/93 - 04/99 56009 MF 03/93 - 04/99 56344 57309 MF 57510 MF 03/93 - 04/99 56344 57309 MF 57510 MF 03/93 - 04/99 56344 57309 MF 57510 MF 03/93 - 04/99 56344 57309 MF 57510 MF 03/93 - 04/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/93 - 04/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/95 - 10/99 55549 56008 MF 56649 MF 01/95 - 10/99 55001 55509 MF 56249 MF 01/95 - 10/99 56009 MF 01/95 - 10/99 56344 57309 MF 57510 MF 01/95 - 10/99 56344 57309 MF 57510 MF 01/95 - 10/99 56344 57309 MF 57510 MF 01/95 - 10/99 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 01/95 - 10/99 60044 MF 01/95 - 10/99 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 01/95 - 10/99 60044 MF 02/98 - 04/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 04/05 56609 57412 MF 02/98 - 04/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 04/05 56609 57412 MF 02/98 - 04/05 56609 57412 MF 57549 MF 02/98 - 04/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 04/05 58514 MF 02/98 - 04/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 04/05 58514 MF 02/98 - 04/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 04/05 58514 MF 02/98 - 04/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 04/05 58514 MF 02/98 - 04/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 04/05 58514 MF 02/98 - 04/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 04/05 58514 MF 02/98 - 04/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 04/05 58514 MF 02/98 - 04/05 58514 MF 02/98 - 04/05 58514 MF 06/01 - 02/05 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 06/01 - 02/05 56609 57412 MF 57549 MF 06/01 - 02/05 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 06/01 - 02/05 56609 57412 MF 57549 MF 06/01 - 02/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/01 - 02/05 58514 MF 06/01 - 02/05 58514 MF 06/01 - 02/05 58514 MF 04/99 - 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/99 - 57412 MF 57549 MF 04/99 - 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 04/99 - 57412 MF 57549 MF 04/99 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/99 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/99 - 58514 MF 04/99 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/99 - 58514 MF 04/99 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/99 - 58514 MF 04/99 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/99 - 58514 MF 04/99 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/99 - 58514 MF 04/99 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/99 - 58514 MF 31

BMW

3 Coupe (E46) M3 CSL (265 kW) 3 Coupe (E46) M3 CSL (265 kW) 3 Coupe (E46) 320 Cd (110 kW) * 3 Coupe (E46) 320 Cd (110 kW) * 3 Coupe (E46) 320 Ci (125 kW) * 3 Coupe (E46) 330 Cd (150 kW) * 3 Convertible (E46) 318 Ci (105 kW) 3 Convertible (E46) 320 Ci (125 kW) 3 Convertible (E46) 325 Ci (141 kW) 3 Convertible (E46) 330 Ci (170 kW) 3 Convertible (E46) M3 3.2 (252 kW) 3 Convertible (E46) 320 Cd (110 kW) 3 Convertible (E46) 330 Cd (150 kW) 3 Convertible (E46) 323 Ci (125 kW) * 3 Convertible (E46) 323 Ci (125 kW) * 3 Touring (E46) 316 i (85 kW) * 3 Touring (E46) 316 i (85 kW) 3 Touring (E46) 316 i (85 kW) 3 Touring (E46) 318 i (87/105 kW) * 3 Touring (E46) 318 i (87/105 kW) * 3 Touring (E46) 320 i (110 kW) 3 Touring (E46) 320 i (110 kW) 3 Touring (E46) 325 i (141 kW) 3 Touring (E46) 325 i (141 kW) 3 Touring (E46) 325 xi (141 kW) 3 Touring (E46) 325 xi (141 kW) 3 Touring (E46) 328 i (142 kW) 3 Touring (E46) 328 i (142 kW) 3 Touring (E46) 330 i (170 kW) 3 Touring (E46) 330 i (170 kW) 3 Touring (E46) 330 xi (170 kW) * 3 Touring (E46) 330 xi (170 kW) * 3 Touring (E46) 320 i (125 kW) * 3 Touring (E46) 318 d (85 kW) 3 Touring (E46) 320 d (100/110 kW) 3 Touring (E46) 330 d (135 kW) 3 Touring (E46) 330 xd (135 kW) * 3 (E90) 316 i (90 kW) 3 (E90) 330 d (180 kW) 3 (E90) 330 d xDrive (180 kW) 3 (E90) 318 i (95 kW) * 3 (E90) 318 i (95 kW) * 3 (E90) 318 i (105 kW) 3 (E90) 318 i (105 kW) 3 (E90) 318 i (105 kW) 3 (E90) 320 i (125 kW) 3 (E90) 320 i (125 kW) 3 (E90) 320 i (125 kW) 3 (E90) 320 d (130/135 kW) 3 (E90) 320 d (130/135 kW) 3 (E90) 320 d (130/135 kW) 3 (E90) 320 d xDrive (130/135 kW) * 3 (E90) 320 d xDrive (130/135 kW) * 3 (E90) 320 d xDrive (130/135 kW) * 3 (E90) 320 i (110 kW) * 3 (E90) 320 i (110 kW) * 3 (E90) 325 i (160 kW) 3 (E90) 325 i (160 kW) 3 (E90) 325 xi (160 kW) 3 (E90) 325 xi (160 kW) 3 (E90) 330 i (190 kW) 3 (E90) 330 i (190 kW) 3 (E90) 330 xi (190 kW) 3 (E90) 330 xi (190 kW) 3 (E90) 335 i (225 kW) * 3 (E90) 335 i (225 kW) * 3 (E90) M3 4.0 (309 kW) * 3 (E90) 316 d (85 kW) * 3 (E90) 316 d (85 kW) * 3 (E90) 316 d (85 kW) * 3 (E90) 318 d (90 kW) 3 (E90) 318 d (90 kW) 3 (E90) 320 d (110 kW) * 3 (E90) 320 d (110 kW) * 3 (E90) 318 d (105 kW) * 3 (E90) 318 d (105 kW) * 3 (E90) 318 d (105 kW) * 3 (E90) 320 d (120 kW) * 3 (E90) 320 d (120 kW) * 3 (E90) 320 d (120 kW) * 3 (E90) 320 xd (130 kW) * 3 (E90) 320 xd (130 kW) * 3 (E90) 325 d (145 kW) 3 (E90) 330 d (170 kW) 3 (E90) 330 xd (170 kW) 32

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

04/99 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/99 - 58514 MF 04/99 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/99 - 58514 MF 04/99 - 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 04/99 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/00 - 58514 MF 04/00 - 58514 MF 04/00 - 58514 MF 04/00 - 58514 MF 04/00 - 58514 MF 04/00 - 58514 MF 04/00 - 58514 MF 04/00 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/00 - 58514 MF 10/99 - 02/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/99 - 02/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/99 - 02/05 56609 57412 MF 10/99 - 02/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/99 - 02/05 56609 57412 MF 10/99 - 02/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/99 - 02/05 58514 MF 10/99 - 02/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/99 - 02/05 58514 MF 10/99 - 02/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/99 - 02/05 58514 MF 10/99 - 02/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/99 - 02/05 58514 MF 10/99 - 02/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/99 - 02/05 58514 MF 10/99 - 02/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/99 - 02/05 58514 MF 10/99 - 02/05 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 10/99 - 02/05 58514 MF 10/99 - 02/05 58514 MF 10/99 - 02/05 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/99 - 02/05 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/05 - L5 AGM ED 01/05 - L5 AGM ED 01/05 - L5 AGM ED 01/05 - 55010 MF 56649 MF 01/05 - 56009 MF 01/05 - L3 AGM ED 01/05 - L4 AGM ED 01/05 - L5 AGM ED 01/05 - L3 AGM ED 01/05 - L4 AGM ED 01/05 - L5 AGM ED 01/05 - L3 AGM ED 01/05 - L4 AGM ED 01/05 - L5 AGM ED 01/05 - L3 AGM ED 01/05 - L4 AGM ED 01/05 - L5 AGM ED 01/05 - 55010 MF 56649 MF 01/05 - 56009 MF 01/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 01/05 - 58514 MF 01/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 01/05 - 58514 MF 01/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 01/05 - 58514 MF 01/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 01/05 - 58514 MF 01/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 01/05 - 58514 MF 01/05 - 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 01/05 - 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 01/05 - L4 AGM ED 01/05 - L5 AGM ED 01/05 - 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 01/05 - 60044 MF 01/05 - 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 01/05 - 60044 MF 01/05 - 60044 MF 60044 MF L3 AGM ED 01/05 - L4 AGM ED 01/05 - L5 AGM ED 01/05 - 60044 MF 58514 MF L3 AGM ED 01/05 - 60044 MF L4 AGM ED 01/05 - L5 AGM ED 01/05 - L3 AGM ED 01/05 - L5 AGM ED 01/05 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/05 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/05 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED

BMW

3 (E90) 335 d (210 kW) * 3 Touring (E91) 316 i (90 kW) 3 Touring (E91) 330 d (180 kW) 3 Touring (E91) 330 xd (180 kW) 3 Touring (E91) 318 i (95 kW) 3 Touring (E91) 318 i (95 kW) 3 Touring (E91) 320 i (110 kW) * 3 Touring (E91) 320 i (110 kW) * 3 Touring (E91) 318 i (105 kW) 3 Touring (E91) 318 i (105 kW) 3 Touring (E91) 318 i (105 kW) 3 Touring (E91) 320 i (125 kW) 3 Touring (E91) 320 i (125 kW) 3 Touring (E91) 320 i (125 kW) 3 Touring (E91) 316 d (85 kW) 3 Touring (E91) 316 d (85 kW) 3 Touring (E91) 316 d (85 kW) 3 Touring (E91) 318 d (105 kW) 3 Touring (E91) 318 d (105 kW) 3 Touring (E91) 318 d (105 kW) 3 Touring (E91) 320 xd (130 kW) 3 Touring (E91) 320 xd (130 kW) 3 Touring (E91) 320 xd (130 kW) 3 Touring (E91) 320d xDrive (130 kW) 3 Touring (E91) 320d xDrive (130 kW) 3 Touring (E91) 320d xDrive (130 kW) 3 Touring (E91) 320 d (135 kW) 3 Touring (E91) 320 d (135 kW) 3 Touring (E91) 320 d (135 kW) 3 Touring (E91) 320 d xDrive (135 kW) * 3 Touring (E91) 320 d xDrive (135 kW) * 3 Touring (E91) 320 d xDrive (135 kW) * 3 Touring (E91) 325 i (160 kW) 3 Touring (E91) 325 xi (160 kW) 3 Touring (E91) 330 i (190 kW) 3 Touring (E91) 330 xi (190 kW) 3 Touring (E91) 335 i (225 kW) * 3 Touring (E91) 318 d (90 kW) 3 Touring (E91) 318 d (90 kW) 3 Touring (E91) 320 d (110/120 kW) * 3 Touring (E91) 320 d (110/120 kW) * 3 Touring (E91) 320 d (130 kW) * 3 Touring (E91) 320 d (130 kW) * 3 Touring (E91) 320 d (130 kW) * 3 Touring (E91) 325 d (145 kW) 3 Touring (E91) 330 d (170 kW) 3 Touring (E91) 330 xd (170 kW) 3 Touring (E91) 335 d (210 kW) * 3 Coupe (E92) 320 i (125 kW) * 3 Coupe (E92) 320 i (125 kW) * 3 Coupe (E92) 320 i (125 kW) * 3 Coupe (E92) 325 i (160 kW) 3 Coupe (E92) 325 xi (160 kW) 3 Coupe (E92) 330 i (190/200 kW) 3 Coupe (E92) 330 xi (190/200 kW) * 3 Coupe (E92) M3 4.0 (309 kW) * 3 Coupe (E92) 320 d (130 kW) * 3 Coupe (E92) 320 d (130 kW) * 3 Coupe (E92) 320 d (130 kW) * 3 Coupe (E92) 320 xd (130 kW) 3 Coupe (E92) 320 xd (130 kW) 3 Coupe (E92) 320 xd (130 kW) 3 Coupe (E92) 320 d xDrive (130 kW) 3 Coupe (E92) 320 d xDrive (130 kW) 3 Coupe (E92) 320 d xDrive (130 kW) 3 Coupe (E92) 320 d (135 kW) * 3 Coupe (E92) 320 d (135 kW) * 3 Coupe (E92) 320 d (135 kW) * 3 Coupe (E92) 325 d (145 kW) 3 Coupe (E92) 330 d (170 kW) 3 Coupe (E92) 330 xd (170 kW) 3 Coupe (E92) 335 d (210 kW) * 3 Coupe (E92) 330 d (180 kW) 3 Coupe (E92) 330 xd X (180 kW) 3 Coupe (E92) 330 d xDrive (180 kW) 3 Convertible (E93) 320 i (125 kW) * 3 Convertible (E93) 320 i (125 kW) * 3 Convertible (E93) 320 i (125 kW) * 3 Convertible (E93) 325 i (160 kW) 3 Convertible (E93) 330 i (200 kW) 3 Convertible (E93) 335 i (225 kW) * 3 Convertible (E93) M3 4.0 (309 kW) * 3 Convertible (E93) 320 d (130 kW) * 3 Convertible (E93) 320 d (130 kW) * 3 Convertible (E93) 320 d (130 kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

01/05 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/05 - L5 AGM ED 09/05 - L5 AGM ED 09/05 - L5 AGM ED 09/05 - 55010 MF 56649 MF 09/05 - 56009 MF 09/05 - 55010 MF 56649 MF 09/05 - 56009 MF 09/05 - L3 AGM ED 09/05 - L4 AGM ED 09/05 - L5 AGM ED 09/05 - L3 AGM ED 09/05 - L4 AGM ED 09/05 - L5 AGM ED 09/05 - L3 AGM ED 09/05 - L4 AGM ED 09/05 - L5 AGM ED 09/05 - L3 AGM ED 09/05 - L4 AGM ED 09/05 - L5 AGM ED 09/05 - L3 AGM ED 09/05 - L4 AGM ED 09/05 - L5 AGM ED 09/05 - L3 AGM ED 09/05 - L4 AGM ED 09/05 - L5 AGM ED 09/05 - L3 AGM ED 09/05 - L4 AGM ED 09/05 - L5 AGM ED 09/05 - L3 AGM ED 09/05 - L4 AGM ED 09/05 - L5 AGM ED 09/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 09/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 09/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 09/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 09/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 09/05 - 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 09/05 - 60044 MF 09/05 - 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 09/05 - 60044 MF 09/05 - 60044 MF 60044 MF L3 AGM ED 09/05 - L4 AGM ED 09/05 - L5 AGM ED 09/05 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/05 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/05 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/05 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/06 - L4 AGM ED 06/06 - L5 AGM ED 06/06 - 56609 57412 MF 58514 MF L5 AGM ED 06/06 - 56609 57412 MF 58514 MF L5 AGM ED 06/06 - 56609 57412 MF 58514 MF L5 AGM ED 06/06 - 56609 57412 MF 58514 MF L5 AGM ED 06/06 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/06 - 58822 60044 MF 60044 MF L3 AGM ED 06/06 - L4 AGM ED 06/06 - L5 AGM ED 06/06 - L3 AGM ED 06/06 - L4 AGM ED 06/06 - L5 AGM ED 06/06 - L3 AGM ED 06/06 - L4 AGM ED 06/06 - L5 AGM ED 06/06 - L3 AGM ED 06/06 - L4 AGM ED 06/06 - L5 AGM ED 06/06 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - L5 AGM ED 06/06 - L5 AGM ED 06/06 - L5 AGM ED 08/06 - 54512 55010 MF 56649 MF L3 AGM ED 08/06 - 56009 MF L4 AGM ED 08/06 - L5 AGM ED 08/06 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/06 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/06 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/06 - 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 08/06 - L3 AGM ED 08/06 - L4 AGM ED 08/06 - L5 AGM ED 33

BMW

3 Convertible (E93) 330 d (170 kW) 3 Convertible (E93) 330 d (180 kW) 3 (F30) 328 i (180 kW) 3 (F30) 335 i (225 kW) 3 (F30) 320 d (120/135 kW) 5 (E12) 518 (66 kW) 5 (E12) 518 (66 kW) 5 (E12) 520/6 (90 kW) * 5 (E12) 520/6 (90 kW) * 5 (E12) 518 i (75 kW) * 5 (E12) 525 (110 kW) 5 (E12) 525 (110 kW) 5 (E12) 528 i (130/135 kW) 5 (E12) 528 i (130/135 kW) 5 (E12) M 3.4 (160 kW) * 5 (E12) M 3.4 (160 kW) * 5 (E28) 518 (66 kW) 5 (E28) 518 (66 kW) 5 (E28) 518 i (75/77 kW) 5 (E28) 518 i (75/77 kW) 5 (E28) 520 i (92/95/110 kW) * 5 (E28) 520 i (92/95/110 kW) * 5 (E28) 525 i (110 kW) 5 (E28) 525 i (110 kW) 5 (E28) 525 e (90/92/95 kW) 5 (E28) 525 e (90/92/95 kW) 5 (E28) 528 i (135 kW) 5 (E28) 528 i (135 kW) 5 (E28) 535 i, M 535 i (136 kW) * 5 (E28) 535 i, M 535 i (136 kW) * 5 (E28) 535 i, M 535 i (141 kW) 5 (E28) 535 i, M 535 i (141 kW) 5 (E28) M 3.5 (211 kW) * 5 (E28) M 3.5 (211 kW) * 5 (E28) 535 i, M 535 i (160 kW) * 5 (E28) 535 i, M 535 i (160 kW) * 5 (E28) 524 d (63 kW) 5 (E28) 524 td (85 kW) * 5 (E34) 518 i (83 kW) 5 (E34) 518 i (85 kW) 5 (E34) 518 i (85 kW) 5 (E34) 520 i (95 kW) 5 (E34) 520 i (95 kW) 5 (E34) 520 i 24V (110 kW) * 5 (E34) 520 i 24V (110 kW) * 5 (E34) 525 i (125 kW) 5 (E34) 525 i (125 kW) 5 (E34) 525 i 24V (141 kW) 5 (E34) 525 i 24V (141 kW) 5 (E34) 525 iX 24V (141 kW) 5 (E34) 525 iX 24V (141 kW) 5 (E34) 530 i (138 kW) * 5 (E34) 530 i (138 kW) * 5 (E34) 530 i V8 (160 kW) 5 (E34) 530 i V8 (160 kW) 5 (E34) 535 i (155 kW) 5 (E34) 535 i (155 kW) 5 (E34) M 3.6 (232 kW) 5 (E34) M 3.6 (232 kW) 5 (E34) M 3.6 CAT (232 kW) 5 (E34) M 3.6 CAT (232 kW) 5 (E34) M 3.8 (250 kW) 5 (E34) M 3.8 (250 kW) 5 (E34) 540 i V8 (210 kW) * 5 (E34) 540 i V8 (210 kW) * 5 (E34) 524 td (85 kW) 5 (E34) 525 td (85 kW) 5 (E34) 525 tds (105 kW) * 5 Touring (E34) 518 i (83 kW) 5 Touring (E34) 518 i (83 kW) 5 Touring (E34) 518 g (85 kW) 5 Touring (E34) 518 g (85 kW) 5 Touring (E34) 520 i (110 kW) * 5 Touring (E34) 520 i (110 kW) * 5 Touring (E34) 518 i (85 kW) * 5 Touring (E34) 525 i (141 kW) 5 Touring (E34) 525 i (141 kW) 5 Touring (E34) 525 ix (141 kW) * 5 Touring (E34) 525 ix (141 kW) * 5 Touring (E34) 530 i V8 (160 kW) 5 Touring (E34) 530 i V8 (160 kW) 5 Touring (E34) 540 i (210 kW) 5 Touring (E34) 540 i (210 kW) 5 Touring (E34) M 3.8 (250 kW) * 5 Touring (E34) M 3.8 (250 kW) * 34

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

08/06 - 58514 MF 08/06 - L5 AGM ED 10/11 - L5 AGM ED 10/11 - L5 AGM ED 10/11 - L5 AGM ED 08/72 - 08/81 54512 55010 MF 56649 MF 08/72 - 08/81 56009 MF 08/72 - 08/81 54512 55010 MF 56649 MF 08/72 - 08/81 56009 MF 08/72 - 08/81 54512 55010 MF 56649 MF 08/72 - 08/81 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/72 - 08/81 57412 MF 08/72 - 08/81 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/72 - 08/81 57412 MF 08/72 - 08/81 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/72 - 08/81 57412 MF 06/80 - 06/90 54512 55010 MF 56649 MF 06/80 - 06/90 56009 MF 06/80 - 06/90 54512 55010 MF 56649 MF 06/80 - 06/90 56009 MF 06/80 - 06/90 54512 55010 MF 56649 MF 06/80 - 06/90 56009 MF 06/80 - 06/90 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/80 - 06/90 57412 MF 06/80 - 06/90 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/80 - 06/90 57412 MF 06/80 - 06/90 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/80 - 06/90 57412 MF 06/80 - 06/90 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/80 - 06/90 57412 MF 06/80 - 06/90 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/80 - 06/90 60044 MF 06/80 - 06/90 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/80 - 06/90 60044 MF 06/80 - 06/90 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/80 - 06/90 60044 MF 06/80 - 06/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/80 - 06/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 12/87 - 11/95 58514 MF 12/87 - 11/95 54512 55010 MF 56649 MF 12/87 - 11/95 55549 56009 MF 12/87 - 11/95 54512 55010 MF 56649 MF 12/87 - 11/95 55549 56009 MF 12/87 - 11/95 54512 55010 MF 56649 MF 12/87 - 11/95 55549 56009 MF 12/87 - 11/95 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/87 - 11/95 56609 57412 MF 12/87 - 11/95 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/87 - 11/95 56609 57412 MF 12/87 - 11/95 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/87 - 11/95 56609 57412 MF 12/87 - 11/95 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/87 - 11/95 56609 57412 MF 12/87 - 11/95 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 12/87 - 11/95 60044 MF 12/87 - 11/95 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 12/87 - 11/95 60044 MF 12/87 - 11/95 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 12/87 - 11/95 60044 MF 12/87 - 11/95 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 12/87 - 11/95 60044 MF 12/87 - 11/95 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 12/87 - 11/95 60044 MF 12/87 - 11/95 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 12/87 - 11/95 60044 MF 12/87 - 11/95 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 12/87 - 11/95 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 12/87 - 11/95 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/91 - 01/97 54512 55010 MF 56649 MF 11/91 - 01/97 55549 56009 MF 11/91 - 01/97 54512 55010 MF 56649 MF 11/91 - 01/97 55549 56009 MF 11/91 - 01/97 54512 55010 MF 56649 MF 11/91 - 01/97 55549 56009 MF 11/91 - 01/97 54512 55010 MF 56649 MF 11/91 - 01/97 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/91 - 01/97 56609 57412 MF 11/91 - 01/97 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/91 - 01/97 56609 57412 MF 11/91 - 01/97 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/91 - 01/97 60044 MF 11/91 - 01/97 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/91 - 01/97 60044 MF 11/91 - 01/97 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/91 - 01/97 60044 MF

BMW

5 Touring (E34) 525 td (85 kW) 5 Touring (E34) 525 tds (105 kW) * 5 (E39) 520 i (100 kW) * 5 (E39) 520 i (110 kW) 5 (E39) 520 i (110 kW) 5 (E39) 523 i (125 kW) 5 (E39) 523 i (125 kW) 5 (E39) 525 i (141 kW) 5 (E39) 525 i (141 kW) 5 (E39) 528 i (142 kW) 5 (E39) 528 i (142 kW) 5 (E39) 535 i (173 kW) * 5 (E39) 535 i (173 kW) * 5 (E39) 530 i (170 kW) * 5 (E39) 530 i (170 kW) * 5 (E39) 535 i (180 kW) * 5 (E39) 540 i (210 kW) 5 (E39) M 4.9 (294 kW) 5 (E39) 530 d (135/142 kW) 5 (E39) 520 d (100 kW) 5 (E39) 525 td (85 kW) 5 (E39) 525 d (120 kW) 5 (E39) 525 tds (105 kW) * 5 Touring (E39) 520 i (100 kW) 5 Touring (E39) 520 i (100 kW) 5 Touring (E39) 523 i (125 kW) 5 Touring (E39) 523 i (125 kW) 5 Touring (E39) 525 i (141 kW) 5 Touring (E39) 525 i (141 kW) 5 Touring (E39) 528 i (142 kW) 5 Touring (E39) 528 i (142 kW) 5 Touring (E39) 530 i (170 kW) * 5 Touring (E39) 530 i (170 kW) * 5 Touring (E39) 520 i (110 kW) * 5 Touring (E39) 540 i (210 kW) 5 Touring (E39) 530 d (135/142 kW) 5 Touring (E39) 520 d (100 kW) 5 Touring (E39) 525 d (120 kW) 5 Touring (E39) 525 tds (105 kW) * 5 (E60) 520 i (125 kW) 5 (E60) 523 i (130/140 kW) 5 (E60) 525 i (141/160/160 kW) 5 (E60) 525 xi (160/160 kW) 5 (E60) 530 i (170/190/200 kW) 5 (E60) 530 xi (190/200 kW) * 5 (E60) 540 i (225 kW) 5 (E60) 545 i (245 kW) 5 (E60) 550 i (270 kW) 5 (E60) 520 d (110/120 kW) 5 (E60) 525 d (120/130/145 kW) 5 (E60) 530 d (160/170/173 kW) 5 (E60) 530 xd (170/173 kW) 5 (E60) 535 d (200/210 kW) * 5 (E60) M (373 kW) 5 (E60) 520 d (130 kW) * 5 Touring (E61) 520 i (125 kW) 5 Touring (E61) 523 i (130 kW) 5 Touring (E61) 525 i (141/160 kW) 5 Touring (E61) 525 xi (160 kW) 5 Touring (E61) 530 i (170/190 kW) 5 Touring (E61) 530 xi (190 kW) * 5 Touring (E61) 523 i (140 kW) 5 Touring (E61) 525 d (145 kW) 5 Touring (E61) 530 d (173 kW) 5 Touring (E61) 530 xd (173 kW) 5 Touring (E61) 535 d (210 kW) * 5 Touring (E61) 525 i (160 kW) 5 Touring (E61) 525 i (160 kW) 5 Touring (E61) 525 xi (160 kW) 5 Touring (E61) 525 xi (160 kW) 5 Touring (E61) 530 i (200 kW) 5 Touring (E61) 530 i (200 kW) 5 Touring (E61) 530 xi (200 kW) * 5 Touring (E61) 530 xi (200 kW) * 5 Touring (E61) 545 i (245 kW) 5 Touring (E61) 520 d (110/120 kW) 5 Touring (E61) 525 d (120 kW) 5 Touring (E61) 530 d (160/170 kW) 5 Touring (E61) 530 xd (170 kW) 5 Touring (E61) 535 d (200 kW) * 5 Touring (E61) 550 i (270 kW) * 5 Touring (E61) M (373 kW) * 5 Touring (E61) 520 d (130 kW) * 5 Touring (E61) 525 d (130 kW) * 5 (F10) 520 d (135 kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

11/91 - 01/97 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/91 - 01/97 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/95 - 06/03 56609 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/95 - 06/03 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/95 - 06/03 60044 MF 11/95 - 06/03 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/95 - 06/03 60044 MF 11/95 - 06/03 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/95 - 06/03 60044 MF 11/95 - 06/03 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/95 - 06/03 60044 MF 11/95 - 06/03 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/95 - 06/03 60044 MF 11/95 - 06/03 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/95 - 06/03 60044 MF 11/95 - 06/03 56609 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/95 - 06/03 L5 AGM ED 11/95 - 06/03 L5 AGM ED 11/95 - 06/03 L5 AGM ED 11/95 - 06/03 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/95 - 06/03 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/95 - 06/03 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/95 - 06/03 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/97 - 05/04 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/97 - 05/04 60044 MF 01/97 - 05/04 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/97 - 05/04 60044 MF 01/97 - 05/04 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/97 - 05/04 60044 MF 01/97 - 05/04 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/97 - 05/04 60044 MF 01/97 - 05/04 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/97 - 05/04 60044 MF 01/97 - 05/04 56609 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/97 - 05/04 L5 AGM ED 01/97 - 05/04 L5 AGM ED 01/97 - 05/04 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/97 - 05/04 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/97 - 05/04 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/03 - 03/10 61002 58514 MF L5 AGM ED 07/03 - 03/10 61002 58514 MF L5 AGM ED 07/03 - 03/10 61002 58514 MF L5 AGM ED 07/03 - 03/10 61002 58514 MF L5 AGM ED 07/03 - 03/10 61002 58514 MF L5 AGM ED 07/03 - 03/10 61002 58514 MF L5 AGM ED 07/03 - 03/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/03 - 03/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/03 - 03/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/03 - 03/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/03 - 03/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/03 - 03/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/03 - 03/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/03 - 03/10 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/03 - 03/10 L5 AGM ED 07/03 - 03/10 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/04 - 61002 58514 MF L5 AGM ED 06/04 - 61002 58514 MF L5 AGM ED 06/04 - 61002 58514 MF L5 AGM ED 06/04 - 61002 58514 MF L5 AGM ED 06/04 - 61002 58514 MF L5 AGM ED 06/04 - 61002 58514 MF L5 AGM ED 06/04 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/04 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/04 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/04 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/04 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/04 - 58822 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 06/04 - 60044 MF 06/04 - 58822 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 06/04 - 60044 MF 06/04 - 58822 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 06/04 - 60044 MF 06/04 - 58822 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 06/04 - 60044 MF 06/04 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/04 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/04 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/04 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/04 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/04 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/04 - 61002 60044 MF 60044 MF 06/04 - 61002 L5 AGM ED 06/04 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/04 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/10 - L4 AGM ED 35

BMW

5 (F10) 520 d (135 kW) * 5 Touring (F11) 520 d (135 kW) * 5 Touring (F11) 520 d (135 kW) * 5 Touring (F11) 525 d (160 kW) 5 Touring (F11) 525 d xDrive (160 kW) * 6 (E24) 628 CSi (135 kW) 6 (E24) 633 CSi (145 kW) 6 (E24) 635 CSi (136/141/155/160 kW) 6 (E24) M 635 CSi (191/211 kW) * 6 (E63) 630 i (190 kW) * 6 (E63) 645 Ci (245 kW) * 6 (E63) 650 i (270 kW) 6 (E63) M (373 kW) * 6 Convertible (E64) 630 i (190 kW) 6 Convertible (E64) 650 i (270 kW) * 6 Convertible (E64) 645 Ci (245 kW) 6 Convertible (E64) M (373 kW) 6 Coupe / Gran Coupe (F13, F06) 640 i (235 kW) * 6 Coupe / Gran Coupe (F13, F06) 640 d (230 kW) * 7 (E23) 728 i (135 kW) 7 (E23) 733 i (145 kW) 7 (E23) 735 i (136/141/160 kW) 7 (E23) 745 i (185/185 kW) * 7 (E32) 730 i,iL (138 kW) * 7 (E32) 730 i,iL V8 (160 kW) 7 (E32) 735 i,iL (155/162 kW) 7 (E32) 740 i,iL V8 (210 kW) 7 (E32) 750 i,iL V12 (220 kW) 7 (E38) 728 i,iL (142 kW) 7 (E38) 730 i,iL (155 kW) 7 (E38) 735 i,iL (173 kW) 7 (E38) 740 i,iL (210 kW) 7 (E38) 750 i,iL (240 kW) 7 (E38) 725 tds (105 kW) * 7 (E38) 730 i,iL (160 kW) 7 (E38) 740 i,iL (210 kW) 7 (E38) 730 d (135/142 kW) 7 (E38) 740 d (180 kW) * 7 (E65, E66) 730 i,Li (170 kW) 7 (E65, E66) 735 i,Li (200 kW) 7 (E65, E66) 735 i (225 kW) 7 (E65, E66) 740 i,Li (225 kW) 7 (E65, E66) 745 i,Li (245 kW) 7 (E65, E66) 750 i,Li (270 kW) 7 (E65, E66) 760 i,Li (327 kW) 7 (E65, E66) 730 d (160 kW) 7 (E65, E66) 730 Ld (170 kW) 7 (E65, E66) 740 d (190 kW) 7 (E65, E66) 745 d (220/242 kW) 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (180 kW) 8 (E31) 840 i (210 kW) 8 (E31) 840 Ci (210 kW) 8 (E31) 850 i,Ci (220 kW) 8 (E31) 850 Ci (240 kW) 8 (E31) 850 CSi (280 kW) M1 3.5 (204 kW) X1 (E84) sDrive 18 d (105 kW) X1 (E84) xDrive 18 d (105 kW) X1 (E84) xDrive 20 d (130 kW) * X1 (E84) sDrive 20 d (120 kW) * X1 (E84) xDrive 23 d (150 kW) X3 (E83) 2.0 i (110 kW) * X3 (E83) 2.0 i (110 kW) * X3 (E83) xDrive 20 i (110 kW) X3 (E83) xDrive 25 i (160 kW) X3 (E83) xDrive 30 i (200 kW) X3 (E83) 2.5 i (141 kW) X3 (E83) 2.5 i (141 kW) X3 (E83) 2.5 si (160 kW) X3 (E83) 2.5 si (160 kW) X3 (E83) 3.0 i (170 kW) X3 (E83) 3.0 i (170 kW) X3 (E83) 3.0 si (200 kW) * X3 (E83) 3.0 si (200 kW) * X3 (E83) xDrive 18 d (105 kW) X3 (E83) xDrive 20 d (130 kW) X3 (E83) 2.0 d (110 kW) * X3 (E83) 2.0 d (110 kW) * X3 (E83) 2.0 d (130 kW) * X3 (E83) 3.0 d (150 kW) X3 (E83) 3.0 sd (210 kW) * X3 (E83) xDrive 30 d (160 kW) X3 (E83) xDrive 35 d (210 kW) X3 (F25) xDrive 35 i (225 kW) X3 (F25) xDrive 20 d (135 kW) 36

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

03/10 - L5 AGM ED 09/10 - L4 AGM ED 09/10 - L5 AGM ED 09/10 - L5 AGM ED 09/10 - L5 AGM ED 04/76 - 09/90 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/76 - 09/90 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/76 - 09/90 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/76 - 09/90 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/04 - 61002 58514 MF L5 AGM ED 01/04 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/04 - 61002 L5 AGM ED 01/04 - 61002 L5 AGM ED 04/04 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/04 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/04 - 61002 04/04 - 61002 11/10 - L5 AGM ED 11/10 - L5 AGM ED 05/77 - 08/86 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/77 - 08/86 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/77 - 08/86 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/77 - 08/86 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/86 - 09/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/86 - 09/94 58514 MF 09/86 - 09/94 58514 MF 09/86 - 09/94 58514 MF 09/86 - 09/94 58514 MF 10/94 - 11/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/94 - 11/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/94 - 11/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/94 - 11/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/94 - 11/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/94 - 11/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/94 - 11/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/94 - 11/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/94 - 11/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/94 - 11/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/01 - L5 AGM ED 11/01 - L5 AGM ED 11/01 - L5 AGM ED 11/01 - L5 AGM ED 11/01 - L5 AGM ED 11/01 - L5 AGM ED 11/01 - L5 AGM ED 11/01 - L5 AGM ED 11/01 - L5 AGM ED 11/01 - L5 AGM ED 11/01 - L5 AGM ED 06/08 - L5 AGM ED 04/90 - 12/99 56344 57309 MF 57510 MF 04/90 - 12/99 56344 57309 MF 57510 MF 04/90 - 12/99 56344 57309 MF 57510 MF 04/90 - 12/99 56344 57309 MF 57510 MF 04/90 - 12/99 56344 57309 MF 57510 MF 05/79 - 05/83 55549 56008 MF 56649 MF 03/09 - L4 AGM ED 03/09 - L4 AGM ED 03/09 - L4 AGM ED 03/09 - L4 AGM ED 03/09 - L4 AGM ED 01/04 - 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 01/04 - 57412 MF 57549 MF 01/04 - L3 AGM ED 01/04 - L3 AGM ED 01/04 - L3 AGM ED 01/04 - 56609 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 01/04 - 60044 MF 01/04 - 56609 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 01/04 - 60044 MF 01/04 - 56609 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 01/04 - 60044 MF 01/04 - 56609 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 01/04 - 60044 MF 01/04 - L4 AGM ED 01/04 - L4 AGM ED 01/04 - 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 01/04 - 60044 MF 01/04 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/04 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/04 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/04 - L5 AGM ED 01/04 - L5 AGM ED 09/10 - L5 AGM ED 09/10 - L5 AGM ED

Polar

BMW + BUICK + CADILLAC + CHEVROLET

X5 (E53) 3.0 i (163 kW) * X5 (E53) 3.0 i (163 kW) * X5 (E53) 3.0 i (170 kW) * X5 (E53) 3.0 i (170 kW) * X5 (E53) 4.4 i (210 kW) X5 (E53) 4.6 is (255 kW) X5 (E53) 4.8 is (265 kW) X5 (E53) 3.0 d (135/160 kW) * X5 (E70) 3.0 si (200 kW) X5 (E70) 3.0 si (200 kW) X5 (E70) 4.8 i (261 kW) X5 (E70) 4.8 i (261 kW) X5 (E70) 3.0 d (173 kW) * X5 (E70) 3.0 d (173 kW) * X5 (E70) xDrive 30 d (180 kW) Z1 2.5 (125 kW) * Z1 2.5 (125 kW) * Z3 (E36) 1.8 (85kW) Z3 (E36) 1.9 (85kW) Z3 (E36) 2.0 (110kW) Z3 (E36) 2.2 (125 kW) Z3 (E36) 2.8 (141 kW) Z3 (E36) 3.0 (170 kW) Z3 (E36) M 3.2 (236/252/239 kW) * Z3 Coupe (E36) 2.8 (141 kW) Z3 Coupe (E36) 3.0 (170 kW) Z3 Coupe (E36) M 3.2 (236/239 kW) Z3 Coupe (E36) M (252 kW) * Z4 (E85) 2.0 i (110 kW) Z4 (E85) 2.0 i (110 kW) Z4 (E85) 2.2 i (125 kW) Z4 (E85) 2.2 i (125 kW) Z4 (E85) 2.5 i (130/141 kW) Z4 (E85) 2.5 i (130/141 kW) Z4 (E85) 2.5 si (160 kW) Z4 (E85) 2.5 si (160 kW) Z4 (E85) 3.0 i (170 kW) Z4 (E85) 3.0 i (170 kW) Z4 (E85) 3.0 si (195 kW) * Z4 (E85) 3.0 si (195 kW) * Z4 (E85) M 3.2 (252 kW) * Z4 (E85) M 3.2 (252 kW) * Z4 Coupe (E86) 3.0 si (195 kW) Z4 Coupe (E86) M 3.2 (252 kW) Z8 (E52) 4.9 (294 kW) *

Polar S

Magic

Stop & Go

05/00 - 56609 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/00 - 60044 MF 05/00 - 56609 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 05/00 - 60044 MF 05/00 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/00 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/00 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/00 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/07 - 56609 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 02/07 - 60044 MF 02/07 - 56609 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 02/07 - 60044 MF 02/07 - 56609 60044 MF 58514 MF L5 AGM ED 02/07 - 60044 MF 02/07 - L5 AGM ED 06/88 - 06/91 55001 55509 MF 56249 MF 06/88 - 06/91 56009 MF 10/95 - 01/03 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/95 - 01/03 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/95 - 01/03 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/95 - 01/03 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/95 - 01/03 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/95 - 01/03 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/95 - 01/03 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/97 - 06/03 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/97 - 06/03 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/97 - 06/03 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/97 - 06/03 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/03 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/03 - 57412 MF 02/03 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/03 - 57412 MF 02/03 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/03 - 57412 MF 02/03 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/03 - 57412 MF 02/03 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/03 - 57412 MF 02/03 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/03 - 57412 MF 02/03 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/03 - 57412 MF 03/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/06 - 56008 MF 56649 MF 06/00 - 06/03 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED

BUICK LE SABRE 3.8 (153 kW) PARK AVENUE 3.8 (127 kW) PARK AVENUE 3.8 Supercharged (179 kW) SKYLARK (N) 2.8 (86 kW) SKYLARK (N) 3.3 V6 (119 kW)

01/99 - 10/90 - 10/96 10/96 - 04/79 - 09/95 04/79 - 09/95

57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF

CADILLAC BLS 2.0 T (129 kW) BLS 2.8 T (188 kW) BLS 1.9 D (110 kW) * ESCALADE 5.8 (190 kW) XLR 4.6 (240 kW) * XLR 4.6 (240 kW) *

04/06 - 56609 04/06 - 56609 04/06 - 56609 10/98 - 10/06 56609 03/04 - 09/09 55001 03/04 - 09/09

57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF

CHEVROLET AVEO Hatchback (T200, T250) 1.2 (62 kW) AVEO Hatchback (T200, T250) 1.4 (74 kW) CAPTIVA (C100, C140) 2.4 (100 kW) CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD (100 kW) * CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD (169 kW) EPICA (KL1_) 2.0 (94 kW) EVANDA 2.0 (96 kW) KALOS 1.2 (53 kW) KALOS 1.4 (61 kW) KALOS 1.4 16V (69 kW) KALOS Saloon 1.4 16V (69 kW) LACETTI (J200) 1.4 16V (70 kW) LACETTI (J200) 1.6 (80 kW) LACETTI (J200) 1.8 (89/90 kW)

04/08 - 04/08 - 06/06 - 06/06 - 06/06 - 01/05 - 03/05 - 03/05 - 03/05 - 03/05 - 03/05 - 03/05 - 03/05 - 03/05 -

56069 MF 56069 MF 55508 MF 55508 MF 57413 MF 57024 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 37

Polar

CHEVROLET + CHRYSLER

LACETTI (J200) 2.0 D (89 kW) * MATIZ (M200, M250) 0.8 (38 kW) MATIZ (M200, M250) 1.0 (49 kW) NUBIRA Saloon 1.4 (69 kW) NUBIRA Saloon 1.5 (78 kW) NUBIRA Saloon 1.6 (80 kW) NUBIRA Saloon 1.8 (90 kW) NUBIRA Saloon 2.0 (88 kW) NUBIRA Estate 1.5 (78 kW) NUBIRA Estate 1.6 (80 kW) NUBIRA Estate 1.8 (89/90 kW) NUBIRA Estate 2.0 (88 kW) REZZO 1.6 (77 kW) REZZO 2.0 (89/90 kW)

03/05 - 03/05 - 03/05 - 01/05 - 01/05 - 01/05 - 01/05 - 01/05 - 01/05 - 01/05 - 01/05 - 01/05 - 03/05 - 03/05 -

Polar S

Magic

Stop & Go

55508 MF 53520 MF 53522 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 57024 MF 57024 MF

CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 (160 kW) CROSSFIRE SRT-6 (246 kW) CROSSFIRE Roadster 3.2 (160 kW) CROSSFIRE Roadster SRT-6 (246 kW) NEON (PL) 2.0 16V (98 kW) NEON II 1.6 (85 kW) NEON II 2.0 16V (98 kW) PT CRUISER (PT_) 1.6 (85 kW) PT CRUISER (PT_) 1.6 (85 kW) PT CRUISER (PT_) 2.0 (100/104 kW) PT CRUISER (PT_) 2.0 (100/104 kW) PT CRUISER (PT_) 2.4 (105/110 kW) PT CRUISER (PT_) 2.4 (105/110 kW) PT CRUISER (PT_) GT 2.4 (164 kW) * PT CRUISER (PT_) GT 2.4 (164 kW) * PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD (89 kW) PT CRUISER Convertible 2.4 (105 kW) PT CRUISER Convertible 2.4 (105 kW) PT CRUISER Convertible 2.4 GT (164 kW) * PT CRUISER Convertible 2.4 GT (164 kW) * SEBRING (JR) 2.0 (104 kW) SEBRING Convertible (JR) 2.0 (104 kW) VIPER 8.0 (282 kW) VIPER Convertible 8.0 (282 kW) VOYAGER II (ES) 2.5 i (72 kW) VOYAGER II (ES) 3.0 i (108 kW) VOYAGER II (ES) 3.3 i (110/120 kW) VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD (120 kW) VOYAGER II (ES) 2.5 TD (87 kW) * VOYAGER III (GS) 2.0 i (98 kW) VOYAGER III (GS) 2.4 i (111 kW) VOYAGER III (GS) 2.4 AWD (111 kW) VOYAGER III (GS) 3.0 (112 kW) VOYAGER III (GS) 3.3 i (116 kW) VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD (122/131 kW) VOYAGER III (GS) 2.5 TD (85 kW) VOYAGER III (GS) 2.5 TDiC AWD (85 kW) VOYAGER IV (RG) 2.4 (108 kW) VOYAGER IV (RG) 3.3 (128 kW) VOYAGER IV (RG) 3.3 AWD (128 kW) VOYAGER IV (RG) 3.3 Flex-Fuel (128 kW) VOYAGER IV (RG) 3.8 (160 kW) VOYAGER IV (RG) 3.8 AWD (160 kW) VOYAGER IV (RG) 2.5 CRD (105 kW) VOYAGER IV (RG) 2.8 CRD (110 kW) VOYAGER IV (RG) 2.5 CRD (88 kW) 300 C 2.7 (142 kW) 300 C 3.5 (183 kW) 300 C 5.7 SRT8 (250 kW) 300 C 6.1 SRT8 (317 kW) * 300 C 3.0 CRD (160 kW) * 300 C Touring 2.7 (142 kW) 300 C Touring 3.5 (183 kW) 300 C Touring 3.5 AWD (183 kW) 300 C Touring 5.7 (250 kW) 300 C Touring 5.7 AWD (250 kW) 300 C Touring 6.1 SRT8 (317 kW) 300 C Touring 3.0 CRD (160 kW) * 300 M (LR) 2.7 V6 24V (149 kW) 300 M (LR) 3.5 V6 24V (185/187 kW) 300C 2.7 (152 kW) 300C 3.5 (189 kW) 300C 5.7 (252 kW)

38

07/03 - 12/07 56609 57412 MF 57549 MF 07/03 - 12/07 56609 57412 MF 57549 MF 05/04 - 12/07 56609 57412 MF 57549 MF 05/04 - 12/07 56609 57412 MF 57549 MF 05/94 - 02/00 57029 MF 08/99 - 12/06 57029 MF 08/99 - 12/06 57413 MF 06/00 - 12/10 55001 55509 MF 56249 MF 06/00 - 12/10 56009 MF 06/00 - 12/10 55001 55509 MF 56249 MF 06/00 - 12/10 56009 MF 06/00 - 12/10 55001 55509 MF 56249 MF 06/00 - 12/10 56009 MF 06/00 - 12/10 55001 55509 MF 56249 MF 06/00 - 12/10 56009 MF 06/00 - 12/10 L3 AGM ED 03/04 - 03/08 55001 55509 MF 56249 MF 03/04 - 03/08 56009 MF 03/04 - 03/08 55001 55509 MF 56249 MF 03/04 - 03/08 56009 MF 04/01 - 06/07 55508 MF 04/01 - 55508 MF 08/92 - 12/98 57413 MF 10/91 - 12/98 57413 MF 08/90 - 09/95 57413 MF 08/90 - 09/95 57413 MF 08/90 - 09/95 57413 MF 08/90 - 09/95 57413 MF 08/90 - 09/95 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/95 - 03/01 57413 MF 01/95 - 03/01 57413 MF 01/95 - 03/01 57413 MF 01/95 - 03/01 57413 MF 01/95 - 03/01 57413 MF 01/95 - 03/01 57413 MF 01/95 - 03/01 57413 MF 01/95 - 03/01 57413 MF 02/00 - 12/08 57413 MF 02/00 - 12/08 57413 MF 02/00 - 12/08 57413 MF 02/00 - 12/08 57413 MF 02/00 - 12/08 57413 MF 02/00 - 12/08 57413 MF 02/00 - 12/08 57413 MF 02/00 - 12/08 57413 MF 02/00 - 12/08 58514 MF 09/04 - 12/10 58803 09/04 - 12/10 58514 MF 09/04 - 12/10 58514 MF 09/04 - 12/10 59249 58514 MF 09/04 - 12/10 58822 60044 MF 60044 MF 09/04 - 12/10 58803 09/04 - 12/10 58514 MF 09/04 - 12/10 58514 MF 09/04 - 12/10 58514 MF 09/04 - 12/10 58514 MF 09/04 - 12/10 58514 MF 09/04 - 12/10 58822 60044 MF 60044 MF 07/98 - 09/04 55508 MF 07/98 - 09/04 55508 MF 10/06 - 58803 10/06 - 58514 MF 10/06 - 58514 MF

CITROËN

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

CITROËN AX (ZA-_) 10 E (30 kW) AX (ZA-_) 10 (32/33/37 kW) AX (ZA-_) 11 (40/44 kW) AX (ZA-_) 11 CAT (40 kW) AX (ZA-_) 11 4x4 (40 kW) AX (ZA-_) 1.3 Sport (70 kW) AX (ZA-_) 14 (44/49/55/62 kW) AX (ZA-_) 1.4 Allure (48 kW) AX (ZA-_) 1.4 4x4 (48/62 kW) AX (ZA-_) 14 4x4 (55 kW) AX (ZA-_) 1.4 GTi(66/69/74kW) AX (ZA-_) 1.4 D4x4(39kW) AX (ZA-_) 14 D (37 kW) AX (ZA-_) 15 D (40/43 kW) AX (ZA-_) 14 D (38 kW) BERLINGO (MF) 1.1 i (44 kW) BERLINGO (MF) 1.4 bivalent (48/53 kW) BERLINGO (MF) 1.4 (53/54 kW) BERLINGO (MF) 1.4 i (55 kW) BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (55 kW) BERLINGO (MF) 1.6 16V (80/81 kW) BERLINGO (MF) 1.8 i (66 kW) BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (66 kW) BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (55 kW) BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (66 kW) BERLINGO (MF) 1.6 HDI 110 (80 kW) * BERLINGO (MF) 1.8 D (44 kW) * BERLINGO (MF) 1.8 D (44 kW) * BERLINGO (MF) 1.8 D (43 kW) BERLINGO (MF) 1.9 D (51/50/51 kW) BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (51 kW) BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (66 kW) BERLINGO (MF) 2.0 HDi 4x4 (66 kW) * BERLINGO Box (M_) 1.1 i (44 kW) BERLINGO Box (M_) 1.4 (48 kW) BERLINGO Box (M_) 1.4 bivalent (48 kW) BERLINGO Box (M_) 1.4 i (55 kW) BERLINGO Box (M_) 1.4 i bivalent (55 kW) BERLINGO Box (M_) 1.6 16V (80 kW) BERLINGO Box (M_) 1.8 i (66 kW) BERLINGO Box (M_) 1.6 HDI 75 (55 kW) BERLINGO Box (M_) 1.6 HDI 90 (66 kW) * BERLINGO Box (M_) 1.8 D (43 kW) BERLINGO Box (M_) 1.9 D 70 (51 kW) BERLINGO Box (M_) 1.9 D 70 4WD (51 kW) BERLINGO Box (M_) 1.9 D (51 kW) BERLINGO Box (M_) 2.0 HDI 90 (66 kW) BERLINGO Box (M_) 2.0 HDI 90 4WD (66 kW) * BERLINGO 1.6 (66 kW) * BERLINGO 1.6 (66 kW) * BERLINGO 1.6 (80 kW) BERLINGO 1.6 HDi 75 (55 kW) BERLINGO 1.6 HDi 90 (66 kW) BERLINGO 1.6 HDi 110 (80 kW) BERLINGO 1.6 HDi 90 (68 kW) BERLINGO Box 1.6 (66 kW) * BERLINGO Box 1.6 (66 kW) * BERLINGO Box 1.6 (80 kW) BERLINGO Box 1.6 HDi 75 (55 kW) BERLINGO Box 1.6 HDi 90 (66 kW) BERLINGO Box 1.6 HDi 110 (80 kW) BX (XB-_) 11 (40 kW) BX (XB-_) 14 E (45/49/52/53/59 kW) BX (XB-_) 14 (47/55 kW) BX (XB-_) 15 (59 kW) BX (XB-_) 16 (53/55/58/64/66/68/76 kW) BX (XB-_) 16 E (65 kW) BX (XB-_) 1.6 (85 kW) BX (XB-_) 19 (70 kW) BX (XB-_) 19 E (80 kW) BX (XB-_) 19 E 4x4 (80 kW) BX (XB-_) 19 GTi (88/90 kW) BX (XB-_) 19 GTi 4x4 (88 kW) BX (XB-_) 1.9 All-wheel Drive (92 kW) BX (XB-_) 19 GTi 16V (108/116 kW) BX (XB-_) 1.9 GTi (117 kW) BX (XB-_) 1.8 D (44 kW) BX (XB-_) TRD Turbo (66 kW) BX (XB-_) 19 D(47/51kW) BX (XB-_) 1.9 RD4x4(52kW) * BX Break (XB-_) 1.4 (44 kW) BX Break (XB-_) 14 (47/53/55 kW) BX Break (XB-_) 16 (53/55/64/65/66/76 kW)

07/86 - 12/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/86 - 12/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/86 - 12/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/86 - 12/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/86 - 12/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/86 - 12/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/86 - 12/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/86 - 12/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/86 - 12/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/86 - 12/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/86 - 12/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/86 - 12/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/86 - 12/98 55549 56008 MF 56649 MF 07/86 - 12/98 55549 56008 MF 56649 MF 07/86 - 12/98 56008 MF 56649 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 56609 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/08 - 55549 56008 MF 04/08 - 57412 MF 04/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 04/08 - 56609 57412 MF 57549 MF 04/08 - 56609 57412 MF 57549 MF 04/08 - 56609 57412 MF 57549 MF 04/08 - L3 AGM ED 04/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 04/08 - 57412 MF 04/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 04/08 - 56609 57412 MF 57549 MF 04/08 - 56609 57412 MF 57549 MF 04/08 - 56609 57412 MF 57549 MF 10/82 - 06/94 54512 55010 MF 55510 MF 10/82 - 06/94 54512 55010 MF 55510 MF 10/82 - 06/94 54512 55010 MF 55510 MF 10/82 - 06/94 54512 55010 MF 55510 MF 10/82 - 06/94 54512 55010 MF 55510 MF 10/82 - 06/94 54512 55010 MF 55510 MF 10/82 - 06/94 54512 55010 MF 55510 MF 10/82 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 06/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 06/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 06/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 06/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/83 - 12/94 54512 55010 MF 55510 MF 04/83 - 12/94 54512 55010 MF 55510 MF 04/83 - 12/94 54512 55010 MF 55510 MF 39

CITROËN

BX Break (XB-_) 15 (59 kW) BX Break (XB-_) 19 (70 kW) BX Break (XB-_) 1.6 (85 kW) BX Break (XB-_) 19 CAT (75 kW) BX Break (XB-_) 19 4x4 (80 kW) BX Break (XB-_) 1.9 TZi (92 kW) BX Break (XB-_) 1.9 GTi 4x4 (92 kW) BX Break (XB-_) 18 D (44 kW) BX Break (XB-_) 19 D (47/51 kW) BX Break (XB-_) TRD Turbo (66 kW) BX Break (XB-_) 1.9 DT TXD (66 kW) BX Break (XB-_) 1.9 D (52 kW) * C-CROSSER (EP_) 2.4 16V (125 kW) * C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi (115 kW) CX I (MA) 2000 (78 kW) CX I (MA) 2200 (85 kW) CX I (MA) 2400 (85/88 kW) CX I (MA) 2400 GTi (94/96 kW) CX I (MA) 25 TRi (100 kW) CX I (MA) 25 GTi Turbo 2 (122 kW) CX I (MA) 2500 D (55 kW) CX I (MA) 25 D Turbo (70 kW) * CX I Break (MA) 2000 (78 kW) CX I Break (MA) 2200 (85 kW) CX I Break (MA) 2400 (88 kW) CX I Break (MA) 2400 GTi (94 kW) CX I Break (MA) 25 TRI (100 kW) CX I Break (MA) 2500 D (55 kW) CX I Break (MA) 2500 D Turbo (70 kW) * CX II 20 RE (78 kW) CX II 22 TRS (83/85 kW) CX II 25 GTi (89 kW) CX II 25 TRi (100 kW) CX II 25 GTi Turbo 2 (115/122 kW) CX II 25 D (54 kW) CX II 25 D Turbo (70/88 kW) * CX II Break 20 (78 kW) CX II Break 22 TRS (83 kW) CX II Break 22TRS (85 kW) CX II Break 25 i (89 kW) CX II Break 25 TRI (100 kW) CX II Break 25 D (54 kW) CX II Break 2500 D Turbo (70 kW) CX II Break 25 D Turbo 2 (88 kW) * C15 (VD-_) 1.0 (33 kW) C15 (VD-_) 1.0 E (37 kW) C15 (VD-_) 1.1 (40/35/40 kW) C15 (VD-_) 1.1 i (44 kW) C15 (VD-_) 1.3 (47 kW) C15 (VD-_) 1.4 E (40/44 kW) C15 (VD-_) 1.4 (49 kW) C15 (VD-_) 1.4 i (55 kW) C15 (VD-_) 1.8 D (44 kW) C15 (VD-_) 1.9 D (44 kW) * C1 (PM_, PN_) 1.0 (50 kW) * C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi (40 kW) C2 (JM_) 1.1 (44 kW) C2 (JM_) 1.4 (54 kW) C2 (JM_) 1.6 (80 kW) C2 (JM_) 1.6 VTS (90 kW) * C2 (JM_) 1.4 16V (65 kW) * C2 (JM_) 1.4 HDi (50 kW) C2 (JM_) 1.6 HDi (80 kW) C3 (FC_) 1.1 i (44 kW) C3 (FC_) 1.4 i Bivalent (54 kW) * C3 (FC_) 1.4 i (54 kW) C3 (FC_) 1.6 16V (80 kW) C3 (FC_) 1.4 16V (65 kW) * C3 (FC_) 1.4 HDi (50 kW) C3 (FC_) 1.4 16V HDi (66 kW) C3 (FC_) 1.6 16V HDi (66/80 kW) C3 Pluriel (HB_) 1.4 (54 kW) C3 Pluriel (HB_) 1.4 Hybrid (54 kW) * C3 Pluriel (HB_) 1.6 (80 kW) C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi (50 kW) C3 Picasso 1.4 VTi 95 (70 kW) C3 Picasso 1.6 HDi (66 kW) C3 II 1.4 VTi 95 (70 kW) C4 (LC_) 1.4 16V (65 kW) C4 (LC_) 1.6 16V (80 kW) C4 (LC_) 1.6 16V Bio-Flex (80 kW) C4 (LC_) 1.6 VTi 120 (88 kW) * C4 (LC_) 1.6 THP 140 (103 kW) C4 (LC_) 1.6 THP 150 (110 kW) C4 (LC_) 2.0 16V (100/103 kW) 40

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

04/83 - 12/94 54512 55010 MF 55510 MF 04/83 - 12/94 55549 56008 MF 56649 MF 04/83 - 12/94 55549 56008 MF 56649 MF 04/83 - 12/94 55549 56008 MF 56649 MF 04/83 - 12/94 55549 56008 MF 56649 MF 04/83 - 12/94 55549 56008 MF 56649 MF 04/83 - 12/94 55549 56008 MF 56649 MF 04/83 - 12/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/83 - 12/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/83 - 12/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/83 - 12/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/83 - 12/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/07 - 59518 MF 09/74 - 08/85 55549 56008 MF 56649 MF 09/74 - 08/85 55549 56008 MF 56649 MF 09/74 - 08/85 55549 56008 MF 56649 MF 09/74 - 08/85 55549 56008 MF 56649 MF 09/74 - 08/85 55549 56008 MF 56649 MF 09/74 - 08/85 55549 56008 MF 56649 MF 09/74 - 08/85 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/74 - 08/85 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/75 - 08/85 55549 56008 MF 56649 MF 09/75 - 08/85 55549 56008 MF 56649 MF 09/75 - 08/85 55549 56008 MF 56649 MF 09/75 - 08/85 55549 56008 MF 56649 MF 09/75 - 08/85 55549 56008 MF 56649 MF 09/75 - 08/85 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/75 - 08/85 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/85 - 12/92 55549 56008 MF 56649 MF 07/85 - 12/92 55549 56008 MF 56649 MF 07/85 - 12/92 55549 56008 MF 56649 MF 07/85 - 12/92 55549 56008 MF 56649 MF 07/85 - 12/92 55549 56008 MF 56649 MF 07/85 - 12/92 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/85 - 12/92 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/85 - 12/92 55549 56008 MF 56649 MF 07/85 - 12/92 55549 56008 MF 56649 MF 07/85 - 12/92 55549 56008 MF 56649 MF 07/85 - 12/92 55549 56008 MF 56649 MF 07/85 - 12/92 55549 56008 MF 56649 MF 07/85 - 12/92 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/85 - 12/92 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/85 - 12/92 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/84 - 12/05 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/05 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/05 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/05 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/05 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/05 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/05 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/05 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/05 55010 MF 56649 MF 10/84 - 12/05 55010 MF 56649 MF 06/05 - 54506 06/05 - 55010 MF 55510 MF 09/03 - 54506 55510 MF 09/03 - 54506 55510 MF 09/03 - 54506 55510 MF 09/03 - 54506 55510 MF 09/03 - 54506 55510 MF 56088 MF 09/03 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/03 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/02 - 54506 55510 MF 02/02 - 54506 55510 MF 02/02 - 55010 MF 55510 MF 02/02 - 55010 MF 55510 MF 02/02 - 54506 55510 MF 56088 MF 02/02 - 56008 MF 56649 MF 02/02 - 56008 MF 56649 MF 02/02 - 56008 MF 56649 MF 05/03 - 54506 55510 MF 05/03 - 54506 55510 MF 05/03 - 55010 MF 55510 MF 05/03 - 56008 MF 56649 MF 02/09 - 56008 MF 02/09 - 56008 MF 11/09 - 55010 MF 11/04 - 54506 55510 MF 11/04 - 54506 55510 MF 11/04 - 54506 55510 MF 11/04 - 54506 55510 MF 11/04 - 55549 56008 MF 56649 MF 11/04 - 55549 56008 MF 56649 MF 11/04 - 55549 56008 MF 56649 MF

CITROËN

C4 (LC_) 1.6 HDi (66 kW) C4 (LC_) 2.0 HDi (100 kW) C4 Coupe (LA_) 1.4 16V (65 kW) C4 Coupe (LA_) 1.6 16V (80 kW) C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 (88 kW) * C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 (110 kW) C4 Coupe (LA_) 2.0 16V (100/130 kW) C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi (66 kW) C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi (100 kW) C4 Picasso (UD_) 1.6 VTi 120 (88 kW) C4 Picasso (UD_) 1.6 THP 140 (103 kW) C4 Picasso (UD_) 1.8 i 16V (92 kW) C4 Picasso (UD_) 2.0 i 16V (103 kW) C4 Picasso (UD_) 1.6 HDi (80 kW) C4 Picasso (UD_) 1.6 e-HDi 110 (82 kW) C4 Picasso (UD_) 2.0 HDi 138 (100 kW) C4 Grand Picasso (UA_) 1.6 VTi 120 (88 kW) C4 Grand Picasso (UA_) 1.6 16V (103 kW) C4 Grand Picasso (UA_) 1.8 i 16V (92 kW) C4 Grand Picasso (UA_) 2.0 i 16V (103 kW) C4 Grand Picasso (UA_) 1.6 HDi (80 kW) C4 Grand Picasso (UA_) 2.0 HDi 138 (100 kW) C4 Grand Picasso (UA_) 1.6 e-HDi 110 (82 kW) C4 (B7) 1.6 HDi 110 (82 kW) C5 (DC_) 1.8 16V (85 kW) C5 (DC_) 2.0 16V (100 kW) C5 (DC_) 2.0 16V HPi (103 kW) C5 (DC_) 3.0 V6 (152 kW) C5 (DC_) 2.0 HDi (66/79/80 kW) C5 (DC_) 2.2 HDi (98 kW) * C5 Break (DE_) 1.8 16V (85 kW) C5 Break (DE_) 2.0 16V (100 kW) C5 Break (DE_) 2.0 16V HPi (103 kW) C5 Break (DE_) 3.0 V6 (152 kW) C5 Break (DE_) 3.0 Carlsson (173 kW) C5 Break (DE_) 2.0 HDi (66/79/80 kW) C5 Break (DE_) 2.2 HDi (98 kW) * C5 (RC_) 1.8 16V (85 kW) C5 (RC_) 2.0 16V (103 kW) C5 (RC_) 3.0 V6 (152 kW) C5 (RC_) 1.6 HDi (80 kW) C5 (RC_) 2.0 HDi (100 kW) C5 (RC_) 2.2 HDi (125/98 kW) * C5 (RC_) 3.0 Carlsson HP (173 kW) C5 Break (RE_) 1.8 16V (85 kW) C5 Break (RE_) 2.0 16V (103 kW) C5 Break (RE_) 3.0 V6 (152 kW) C5 Break (RE_) 3.0 (173 kW) C5 Break (RE_) 1.6 HDi (80 kW) C5 Break (RE_) 2.0 HDi (100 kW) C5 Break (RE_) 2.2 HDi (125/98 kW) * C5 (RD_) 1.6 THP 155 (115 kW) C5 (RD_) 2.0 16V (103 kW) C5 (RD_) 2.0 16V BioFlex (103 kW) C5 (RD_) 1.8 16V (92 kW) * C5 (RD_) 1.8 16V (92 kW) * C5 (RD_) 3.0 (152 kW) C5 (RD_) 3.0 V6 (155 kW) * C5 (RD_) 1.6 HDi (80 kW) * C5 (RD_) 1.6 HDi 110 (82 kW) C5 (RD_) 2.0 HDi (100 kW) C5 (RD_) 2.0 HDi 140 (103 kW) C5 (RD_) 2.0 HDi 165 (120 kW) C5 (RD_) 2.2 HDi (125 kW) C5 (RD_) 2.7 HDi (150 kW) C5 (RD_) 3.0 HDi 240 (177 kW) * C5 Break (TD_) 1.6 THP 155 (115 kW) C5 Break (TD_) 1.8 16V (92 kW) C5 Break (TD_) 2.0 16V (103 kW) C5 Break (TD_) 2.0 16V BioFlex (103 kW) C5 Break (TD_) 3.0 (152 kW) C5 Break (TD_) 3.0 (152 kW) C5 Break (TD_) 3.0 V6 (155 kW) * C5 Break (TD_) 3.0 V6 (155 kW) * C5 Break (TD_) 1.6 HDi (80 kW) C5 Break (TD_) 2.0 HDi (100 kW) C5 Break (TD_) 2.0 HDi 140 (103 kW) C5 Break (TD_) 2.0 HDi 165 (120 kW) C5 Break (TD_) 2.2 HDi (125 kW) C5 Break (TD_) 2.7 HDi (150 kW) C5 Break (TD_) 3.0 HDi 240 (177 kW) * C5 Break (TD_) 1.6 HDi 110 (82 kW) C6 (TD_) 3.0 V6 (155 kW) C6 (TD_) 2.2 HDi (125 kW) C6 (TD_) 2.7 HDi (150 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

11/04 - 56008 MF 56649 MF 11/04 - 56008 MF 56649 MF 11/04 - 54506 55010 MF 55510 MF 11/04 - 54506 55010 MF 55510 MF 11/04 - 54506 55010 MF 55510 MF 11/04 - 55549 56008 MF 56649 MF 11/04 - 55549 56008 MF 56649 MF 11/04 - 56008 MF 56649 MF 11/04 - 56008 MF 56649 MF 02/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/07 - 56609 57412 MF 57549 MF 02/07 - 57088 MF 02/07 - 56609 57412 MF 57549 MF 10/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/06 - 56008 MF 56649 MF 10/06 - 56008 MF 56649 MF 10/06 - 57088 MF 11/09 - L3 AGM ED 03/01 - 08/04 55549 56008 MF 56649 MF 03/01 - 08/04 55549 56008 MF 56649 MF 03/01 - 08/04 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/04 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/04 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/04 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/01 - 08/04 55549 56008 MF 56649 MF 06/01 - 08/04 55549 56008 MF 56649 MF 06/01 - 08/04 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/01 - 08/04 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/01 - 08/04 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/01 - 08/04 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/01 - 08/04 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/04 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/04 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/04 - 56609 57412 MF 57549 MF 09/04 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/04 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/08 - 55549 56008 MF 02/08 - 57412 MF 02/08 - 56008 MF 57549 MF 02/08 - 56008 MF 57549 MF 02/08 - 56609 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 57088 MF 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/08 - 56008 MF 57549 MF 02/08 - 57412 MF 02/08 - 56008 MF 57549 MF 02/08 - 57412 MF 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 57088 MF 09/05 - 56344 57309 MF 57510 MF 09/05 - 57309 MF 57510 MF 09/05 - 60044 MF 60044 MF 41

CITROËN

C6 (TD_) 3.0 HDi (177 kW) * C8 (EA_, EB_) 2.0 (100 kW) C8 (EA_, EB_) 2.0 16V (103 kW) C8 (EA_, EB_) 2.2 (116 kW) C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 (150 kW) C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi (79/88 kW) C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 (100 kW) C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi (94/125 kW) * DS3 1.6 VTi 120 (88 kW) DS3 1.6 HDi 110 (82 kW) DS3 1.4 HDi 70 (50 kW) DS3 1.6 HDi 90 (68 kW) DS4 1.6 e-HDi 110 (81 kW) DS5 1.6 HDi 110 (82 kW) EVASION (22, U6) 1.8 (73 kW) EVASION (22, U6) 2.0 (89 kW) EVASION (22, U6) 2.0 16V (97/100 kW) EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. (108 kW) EVASION (22, U6) 1.9 TD (68 kW) EVASION (22, U6) 2.0 HDI (80 kW) EVASION (22, U6) 2.0 HDI16V(80kW) EVASION (22, U6) 2.1 TD(80kW) * JUMPY (U6U) 1.6 (58 kW) JUMPY (U6U) 2.0 (100 kW) JUMPY (U6U) 2.0 i 16V (102 kW) JUMPY (U6U) 1.9 D 70 (51 kW) JUMPY (U6U) 1.9 D (51 kW) JUMPY (U6U) 1.9 TD (66/68 kW) JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 (69 kW) JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 (80 kW) JUMPY (U6U) 2.2 HDi (66 kW) JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i (58 kW) JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 (59 kW) JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V (102 kW) JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D (51 kW) JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 (51 kW) JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 DT (65 kW) JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD (66 kW) JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 (69 kW) JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 (80 kW) JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.2 HDi (66 kW) JUMPY Platform/Chassis (BU_,BV_,BW_,BX_) 2.0 (100 kW) JUMPY Platform/Chassis (BU_,BV_,BW_,BX_) 1.9 TD (68 kW) JUMPY Platform/Chassis (BU_,BV_,BW_,BX_) 2.0 HDi 95 (69 kW) JUMPY Platform/Chassis (BU_,BV_,BW_,BX_) 2.0 HDi 110 16V (80 kW) JUMPY 2.0 i (103 kW) JUMPY 1.6 HDi 90 (66 kW) JUMPY 2.0 HDi 120 (88 kW) JUMPY 2.0 HDi 140 (100 kW) * JUMPY Box 2.0 i (103 kW) JUMPY Box 1.6 HDi 90 (66 kW) JUMPY Box 2.0 HDi 120 (88 kW) JUMPY Box 2.0 HDi 140 (100 kW) * NEMO Estate 1.3 HDi 75 (55 kW) NEMO Estate 1.4 HDi (50 kW) NEMO Box (AA_) 1.3 HDi 75 (55 kW) SAXO (S0, S1) 1.0 X (33 kW) SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX (40/44 kW) * SAXO (S0, S1) 1.4 VTS (55 kW) SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR (65 kW) SAXO (S0, S1) 1.6 (66/74/88 kW) SAXO (S0, S1) 1.6 VTS (72/87 kW) SAXO (S0, S1) 1.6 VTR (80 kW) SAXO (S0, S1) Electric (20 kW) SAXO (S0, S1) 1.5 D (40 kW) SAXO (S0, S1) 1.5 D (42 kW) VISA 0.6 (24 kW) VISA 1.0 (33 kW) * VISA 11 E (35 kW) VISA II Super X (47 kW) VISA 14 (44 kW) VISA 14 GT (55/58 kW) VISA 16 GTI (76/83 kW) VISA 17 D (44 kW) VISA Convertible 11 RE (37 kW) XANTIA (X1) 1.6 i (65 kW) XANTIA (X1) 1.6 i (65 kW) XANTIA (X1) 1.8 i (74 kW) * XANTIA (X1) 1.8 i (74 kW) * XANTIA (X1) 1.8 i (66 kW) * XANTIA (X1) 1.8 i 16V (81 kW) XANTIA (X1) 2.0 i (89 kW) XANTIA (X1) 2.0 (95 kW) XANTIA (X1) 2.0 i 16V (97/110/112 kW) XANTIA (X1) 2.0 Turbo (108 kW) 42

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

09/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/09 - 56008 MF 11/09 - 56008 MF 11/09 - L3 AGM ED 11/09 - 57088 MF 04/11 - 57088 MF 11/11 - L3 AGM ED 06/94 - 07/02 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 07/02 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 07/02 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 07/02 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 07/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/94 - 07/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/94 - 07/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/94 - 07/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/94 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 56008 MF 56649 MF 06/94 - 56008 MF 56649 MF 06/94 - 56008 MF 56649 MF 06/94 - 56008 MF 56649 MF 06/94 - 56008 MF 56649 MF 06/94 - 56008 MF 56649 MF 06/94 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 56008 MF 56649 MF 06/94 - 56008 MF 56649 MF 06/94 - 56008 MF 56649 MF 06/94 - 56008 MF 56649 MF 06/94 - 56008 MF 56649 MF 06/94 - 56008 MF 56649 MF 06/94 - 56008 MF 56649 MF 10/99 - 56008 MF 56649 MF 10/99 - 56008 MF 56649 MF 10/99 - 56008 MF 56649 MF 10/99 - 56008 MF 56649 MF 01/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/09 - 56088 MF 04/09 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/08 - 56088 MF 02/96 - 04/04 54506 02/96 - 04/04 54506 02/96 - 04/04 54512 55010 MF 55510 MF 02/96 - 04/04 54512 55010 MF 55510 MF 02/96 - 04/04 54512 55010 MF 55510 MF 02/96 - 04/04 54512 55010 MF 55510 MF 02/96 - 04/04 54512 55010 MF 55510 MF 02/96 - 04/04 54512 55010 MF 55510 MF 02/96 - 04/04 55549 56008 MF 56649 MF 02/96 - 04/04 56008 MF 56649 MF 09/78 - 03/91 54506 09/78 - 03/91 54506 09/78 - 03/91 54512 55010 MF 55510 MF 09/78 - 03/91 54512 55010 MF 55510 MF 09/78 - 03/91 54512 55010 MF 55510 MF 09/78 - 03/91 54512 55010 MF 55510 MF 09/78 - 03/91 54512 55010 MF 55510 MF 09/78 - 03/91 55549 56008 MF 56649 MF 03/83 - 10/88 54512 55010 MF 55510 MF 03/93 - 01/98 54512 55010 MF 56649 MF 03/93 - 01/98 55549 56008 MF 03/93 - 01/98 54512 55010 MF 56649 MF 03/93 - 01/98 55549 56008 MF 03/93 - 01/98 54512 55010 MF 56649 MF 03/93 - 01/98 55549 56008 MF 56649 MF 03/93 - 01/98 55549 56008 MF 56649 MF 03/93 - 01/98 55549 56008 MF 56649 MF 03/93 - 01/98 55549 56008 MF 56649 MF 03/93 - 01/98 55549 56008 MF 56649 MF

CITROËN

XANTIA (X1) 1.9 D (50 kW) XANTIA (X1) 1.9 SD (55 kW) XANTIA (X1) 1.9 Turbo D (66 kW) XANTIA (X1) 3.0 i 24V (140 kW) XANTIA (X1) 2.1 Turbo D 12V (80 kW) * XANTIA (X1) 1.9 D (51 kW) XANTIA Break (X1) 1.8 i (66 kW) * XANTIA Break (X1) 1.8 i 16V (81 kW) XANTIA Break (X1) 2.0 i (89 kW) XANTIA Break (X1) 2.0 i 16V (97 kW) XANTIA Break (X1) 2.0 Turbo (108 kW) XANTIA Break (X1) 1.9 SD (55 kW) XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D (66 kW) XANTIA Break (X1) 2.1 Turbo D 12V (80 kW) * XANTIA (X2) 1.8 i (66 kW) XANTIA (X2) 1.8 i 16V (81 kW) XANTIA (X2) 2.0 i (89 kW) XANTIA (X2) 2.0 i 16V (97 kW) XANTIA (X2) 2.0 Turbo (108 kW) XANTIA (X2) 1.9 SD (55 kW) XANTIA (X2) 1.9 Turbo D (66 kW) XANTIA (X2) 3.0 V6 (140 kW) XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 (66 kW) XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 (80 kW) XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V (80 kW) * XANTIA Break (X2) 1.8 i (66 kW) XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V (81 kW) XANTIA Break (X2) 2.0 i (89 kW) XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V (97 kW) XANTIA Break (X2) 2.0 Turbo (108 kW) XANTIA Break (X2) 1.9 SD (55 kW) XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D (66 kW) XANTIA Break (X2) 3.0 V6 (140 kW) XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 (66 kW) XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 (80 kW) XANTIA Break (X2) 2.1 Turbo D 12V (80 kW) * XM (Y3) 2.0 i (79 kW) XM (Y3) 2.0 i (79 kW) XM (Y3) 2.0 (84 kW) * XM (Y3) 2.0 (84 kW) * XM (Y3) 2.0 i (89 kW) XM (Y3) 2.0 (94 kW) * XM (Y3) 2.0 i Turbo (104 kW) XM (Y3) 3.0 V6 (123 kW) XM (Y3) 3.0 V6 24V (147 kW) XM (Y3) 3.0 (123/147 kW) XM (Y3) 2.1 D 12V (60 kW) XM (Y3) 2.1 TD 12V (80 kW) * XM Break (Y3) 2.0 i (79 kW) * XM Break (Y3) 2.0 (85 kW) XM Break (Y3) 2.0 (85 kW) XM Break (Y3) 2.0 i (89 kW) XM Break (Y3) 2.0 i (89 kW) XM Break (Y3) 2.0 Turbo (104 kW) * XM Break (Y3) 2.0 Turbo (104 kW) * XM Break (Y3) 3.0 V6 (123 kW) XM Break (Y3) 3.0 Pallas (147 kW) XM Break (Y3) 3.0 (123 kW) XM Break (Y3) 3.0 Pullman (147 kW) XM Break (Y3) 2.1 TD 12V (80 kW) XM Break (Y3) 2.1 D 12V (60 kW) * XM (Y4) 2.0 i 16V (97 kW) * XM (Y4) 2.0 i 16V (97 kW) * XM (Y4) 2.0 Turbo(108kW) XM (Y4) 3.0 V6(140/123kW) XM (Y4) 3.0 V6 24V (147 kW) XM (Y4) 2.1 TD 12V (80 kW) XM (Y4) 2.1 D12 VSX (60 kW) XM (Y4) 2.5 TD (95 kW) * XM Break (Y4) 2.0 i 16V (97 kW) * XM Break (Y4) 2.0 i 16V (97 kW) * XM Break (Y4) 2.0 Turbo(108kW) XM Break (Y4) 3.0 V6(123/140kW) XM Break (Y4) 2.1 D12 (60 kW) XM Break (Y4) 2.1 TD 12V (80 kW) XM Break (Y4) 2.5 TD (95 kW) * XSARA (N1) 1.4 i (55 kW) XSARA (N1) 1.4 i (55 kW) XSARA (N1) 1.6 i (65 kW) XSARA (N1) 1.6 i (65 kW) XSARA (N1) 1.6 16V (80 kW) XSARA (N1) 1.6 16V (80 kW) XSARA (N1) 1.8 VTS (85 kW) XSARA (N1) 1.8 VTS (85 kW) XSARA (N1) 1.8 i (66 kW)

Polar

03/93 - 01/98 55549 03/93 - 01/98 55549 03/93 - 01/98 55549 03/93 - 01/98 56609 03/93 - 01/98 56609 03/93 - 01/98 55549 06/95 - 01/98 54512 06/95 - 01/98 55549 06/95 - 01/98 55549 06/95 - 01/98 55549 06/95 - 01/98 55549 06/95 - 01/98 06/95 - 01/98 06/95 - 01/98 56609 01/98 - 04/03 54512 01/98 - 04/03 54512 01/98 - 04/03 55549 01/98 - 04/03 55549 01/98 - 04/03 55549 01/98 - 04/03 55549 01/98 - 04/03 55549 01/98 - 04/03 56609 01/98 - 04/03 56609 01/98 - 04/03 56609 01/98 - 04/03 56609 01/98 - 04/03 54512 01/98 - 04/03 54512 01/98 - 04/03 55549 01/98 - 04/03 55549 01/98 - 04/03 55549 01/98 - 04/03 55549 01/98 - 04/03 55549 01/98 - 04/03 56609 01/98 - 04/03 56609 01/98 - 04/03 56609 01/98 - 04/03 56609 05/89 - 10/94 55549 05/89 - 10/94 56609 05/89 - 10/94 55549 05/89 - 10/94 56609 05/89 - 10/94 55549 05/89 - 10/94 55549 05/89 - 10/94 56609 05/89 - 10/94 56609 05/89 - 10/94 56609 05/89 - 10/94 56609 05/89 - 10/94 56609 05/89 - 10/94 56609 05/89 - 07/94 55549 05/89 - 07/94 55549 05/89 - 07/94 56609 05/89 - 07/94 55549 05/89 - 07/94 56609 05/89 - 07/94 55549 05/89 - 07/94 56609 05/89 - 07/94 56609 05/89 - 07/94 56609 05/89 - 07/94 56609 05/89 - 07/94 56609 05/89 - 07/94 56609 05/89 - 07/94 56609 05/94 - 10/00 55549 05/94 - 10/00 56609 05/94 - 10/00 56609 05/94 - 10/00 56609 05/94 - 10/00 56609 05/94 - 10/00 56609 05/94 - 10/00 56609 05/94 - 10/00 56609 05/94 - 10/00 55549 05/94 - 10/00 56609 05/94 - 10/00 56609 05/94 - 10/00 56609 05/94 - 10/00 56609 05/94 - 10/00 56609 05/94 - 10/00 56609 04/97 - 04/05 54512 04/97 - 04/05 55549 04/97 - 04/05 54512 04/97 - 04/05 55549 04/97 - 04/05 54512 04/97 - 04/05 55549 04/97 - 04/05 54512 04/97 - 04/05 55549 04/97 - 04/05 54512

Polar S

Magic

Stop & Go

56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 43

CITROËN

XSARA (N1) 1.8 i (66 kW) XSARA (N1) 1.8 i Aut. (74 kW) XSARA (N1) 1.8 i Aut. (74 kW) XSARA (N1) 1.8 i 16V (81 kW) * XSARA (N1) 1.8 i 16V (81 kW) * XSARA (N1) 2.0 16V (97 kW) XSARA (N1) 1.4 HDi (50 kW) XSARA (N1) 1.5 D (42 kW) XSARA (N1) 1.8 D (43 kW) XSARA (N1) 1.8 TD (66 kW) XSARA (N1) 1.9 D (51/50 kW) XSARA (N1) 1.9 SD (55 kW) XSARA (N1) 1.9 TD (66 kW) XSARA (N1) 2.0 HDi 90 (66 kW) XSARA (N1) 2.0 HDi 109 (80 kW) * XSARA Break (N2) 1.4 i (55 kW) XSARA Break (N2) 1.4 i (55 kW) XSARA Break (N2) 1.6 i (65 kW) XSARA Break (N2) 1.6 i (65 kW) XSARA Break (N2) 1.6 16V (80 kW) XSARA Break (N2) 1.6 16V (80 kW) XSARA Break (N2) 1.8 i (66 kW) XSARA Break (N2) 1.8 i (66 kW) XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. (74 kW) XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. (74 kW) XSARA Break (N2) 1.8 i 16V (81 kW) * XSARA Break (N2) 1.8 i 16V (81 kW) * XSARA Break (N2) 2.0 16V (97 kW) XSARA Break (N2) 1.4 HDi (50 kW) XSARA Break (N2) 1.5 D (42 kW) XSARA Break (N2) 1.8 D (43 kW) XSARA Break (N2) 1.9 D (51/50 kW) 1.9 TD (66 kW) XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 (66 kW) XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 (80 kW) * XSARA Coupe (N0) 1.4 i (55 kW) XSARA Coupe (N0) 1.4 i (55 kW) XSARA Coupe (N0) 1.6 i (65 kW) XSARA Coupe (N0) 1.6 i (65 kW) XSARA Coupe (N0) 1.6 16V (80 kW) XSARA Coupe (N0) 1.6 16V (80 kW) XSARA Coupe (N0) 1.8 VTS (85 kW) XSARA Coupe (N0) 1.8 VTS (85 kW) XSARA Coupe (N0) 1.8 i (66/74 kW) XSARA Coupe (N0) 1.8 i (66/74 kW) XSARA Coupe (N0) 1.8 i 16V (81 kW) * XSARA Coupe (N0) 1.8 i 16V (81 kW) * XSARA Coupe (N0) 2.0 16V (100 kW) XSARA Coupe (N0) 2.0 (97 kW) XSARA Coupe (N0) 2.0 i 16V (120 kW) XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi (50 kW) XSARA Coupe (N0) 1.9 D (51/50 kW) XSARA Coupe (N0) 1.9 TD (66 kW) XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 (66 kW) XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 (80 kW) * XSARA PICASSO (N68) 1.6 (65 kW) XSARA PICASSO (N68) 1.6 (65 kW) XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono (74 kW) XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono (74 kW) XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V (80 kW) XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V (80 kW) XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V (85 kW) XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V (85 kW) XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX (76 kW) * XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX (76 kW) * XSARA PICASSO (N68) 1.6 (67 kW) * XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V (100 kW) XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi (66 kW) XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi (66 kW) * ZX (N2) 1,1 (40 kW) ZX (N2) 1.1 (44 kW) ZX (N2) 1.4 (55 kW) ZX (N2) 1.4 i (55 kW) ZX (N2) 1.6 i (65 kW) ZX (N2) 1.6 (66 kW) ZX (N2) 1.8 i (74 kW) ZX (N2) 1.8 (76/82 kW) ZX (N2) 1.8 i 16V (81 kW) ZX (N2) 1.9 i (88 kW) ZX (N2) 1.9 (96 kW) ZX (N2) 2.0 i (89 kW) ZX (N2) 2.0 (90/122 kW) ZX (N2) 2.0 i 16V (110/112/120 kW) ZX (N2) 1.4 D (37 kW) ZX (N2) 1.9 (93 kW) ZX (N2) 1.8 D (44 kW) 44

Polar

04/97 - 04/05 55549 04/97 - 04/05 54512 04/97 - 04/05 55549 04/97 - 04/05 54512 04/97 - 04/05 55549 04/97 - 04/05 55549 04/97 - 04/05 55549 04/97 - 04/05 55549 04/97 - 04/05 55549 04/97 - 04/05 55549 04/97 - 04/05 55549 04/97 - 04/05 55549 04/97 - 04/05 55549 04/97 - 04/05 56609 04/97 - 04/05 56609 10/97 - 08/05 54512 10/97 - 08/05 10/97 - 08/05 54512 10/97 - 08/05 10/97 - 08/05 54512 10/97 - 08/05 10/97 - 08/05 54512 10/97 - 08/05 10/97 - 08/05 54512 10/97 - 08/05 10/97 - 08/05 54512 10/97 - 08/05 10/97 - 08/05 55549 10/97 - 08/05 10/97 - 08/05 10/97 - 08/05 10/97 - 08/05 10/97 - 08/05 56609 10/97 - 08/05 56609 02/98 - 04/05 54512 02/98 - 04/05 02/98 - 04/05 54512 02/98 - 04/05 02/98 - 04/05 54512 02/98 - 04/05 02/98 - 04/05 54512 02/98 - 04/05 02/98 - 04/05 54512 02/98 - 04/05 02/98 - 04/05 54512 02/98 - 04/05 02/98 - 04/05 55549 02/98 - 04/05 55549 02/98 - 04/05 55549 02/98 - 04/05 02/98 - 04/05 02/98 - 04/05 02/98 - 04/05 56609 02/98 - 04/05 56609 12/99 - 54512 12/99 - 55549 12/99 - 54512 12/99 - 55549 12/99 - 54512 12/99 - 55549 12/99 - 54512 12/99 - 55549 12/99 - 54512 12/99 - 55549 12/99 - 54512 12/99 - 55549 12/99 - 56609 12/99 - 56609 03/91 - 10/97 54512 03/91 - 10/97 54512 03/91 - 10/97 54512 03/91 - 10/97 54512 03/91 - 10/97 54512 03/91 - 10/97 54512 03/91 - 10/97 54512 03/91 - 10/97 54512 03/91 - 10/97 54512 03/91 - 10/97 54512 03/91 - 10/97 54512 03/91 - 10/97 54512 03/91 - 10/97 54512 03/91 - 10/97 54512 03/91 - 10/97 54512 03/91 - 10/97 03/91 - 10/97 55549

Polar S

Magic

Stop & Go

56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF

CITROËN

ZX (N2) 1.9 D (47/50 kW) ZX (N2) 1.9 DT (65 kW) ZX (N2) 1.9 TD (66 kW) ZX (N2) 1.9 DT (68 kW) * ZX (N2) 1.9 DT (68 kW) * ZX Break (N2) 1.4 i (55 kW) ZX Break (N2) 1.6 i (65 kW) ZX Break (N2) 1.8 i (74 kW) ZX Break (N2) 1.8 i 16V (81 kW) ZX Break (N2) 1.5 D (42 kW) ZX Break (N2) 1.8 D (44 kW) ZX Break (N2) 1.9 D (47/50 kW) ZX Break (N2) 1.9 TD (66 kW) 2 CV 6 (18 kW) * 2 CV 6 (18 kW) * 2 CV 6 (20 kW) * 2 CV 6 (20 kW) * ACADIANE 6 (22 kW) * ACADIANE 6 (22 kW) * ACADIANE 6 (23 kW) * ACADIANE 6 (23 kW) * AXEL 0.7 (24 kW) AXEL 11 (42/45 kW) * DYANE 6 (24 kW) * DYANE 6 (24 kW) * GS A 1.3 (48 kW) GS Break A Spezial (42 kW) GS Break A 1.3 (48 kW) LNA 0.6 (24 kW) LNA 1.0 (33 kW) LNA 1.1 (37 kW) MEHARI 0.6 (21 kW) MEHARI 0.6 (21 kW) MEHARI 4x4 (21 kW) * MEHARI 4x4 (21 kW) * C25 Bus (280_, 290_) 1.8 (50 kW) C25 Bus (280_, 290_) 1.8 E (51 kW) C25 Bus (280_, 290_) 2.0 E (58 kW) C25 Bus (280_, 290_) 2.0 (62 kW) C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D (55 kW) C25 Bus (280_, 290_) 1.9 D (51 kW) C25 Bus (280_, 290_) 1.9 TD (60 kW) C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D (54 kW) C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D Turbo (70 kW) C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 (70 kW) * C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D 4x4 (54 kW) * C25 Box (280_, 290_) 1.8 (50 kW) C25 Box (280_, 290_) 2.0 E (58 kW) C25 Box (280_, 290_) 2.0 (62 kW) C25 Box (280_, 290_) 2.0 4x4 (62 kW) C25 Box (280_, 290_) 1.9 D 1400 (51 kW) C25 Box (280_, 290_) 1.9 D 4x4 (51 kW) C25 Box (280_, 290_) 1.9 DT (60 kW) C25 Box (280_, 290_) 2.5 D (55 kW) C25 Box (280_, 290_) 2.5 D 4x4 (55 kW) C25 Box (280_, 290_) 2.5 DT (70 kW) C25 Box (280_, 290_) 2.5 DT 4x4 (70 kW) C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 1.8 (50 kW) C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 1.9 (51 kW) C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 2.0 (57/62 kW) C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 1.9 DT (60 kW) C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 2.5 D (55 kW) C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 2.5 DT (70 kW) * C35 Bus 2.0 (65 kW) C35 Bus 2.5 D (51 kW) * C35 Box 2.0 (65 kW) C35 Box 2.5 D (51 kW) * C35 Pickup 2.0 (65 kW) C35 Pickup 2.5 D (51 kW) * HY 1.9 (41 kW) JUMPER Bus (230P) 2.0 (80 kW) JUMPER Bus (230P) 2.0 4x4 (80 kW) JUMPER Bus (230P) 1.9 D (51 kW) JUMPER Bus (230P) 1.9 TD (66/68 kW) JUMPER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 (68 kW) * JUMPER Bus (230P) 2.5 D (63 kW) JUMPER Bus (230P) 2.5 D 4x4 (63 kW) JUMPER Bus (230P) 2.5 TD (76 kW) JUMPER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 (76 kW) JUMPER Bus (230P) 2.5 TDi(79kW) JUMPER Bus (230P) 2.5 TDI4x4(79kW) * JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi (94 kW) JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (94 kW) * JUMPER Box (230L) 2.0 (80 kW) JUMPER Box (230L) 2.0 4x4 (80 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

03/91 - 10/97 55549 56008 MF 56649 MF 03/91 - 10/97 55549 56008 MF 56649 MF 03/91 - 10/97 55549 56008 MF 56649 MF 03/91 - 10/97 54512 55010 MF 55510 MF 03/91 - 10/97 55549 10/93 - 02/98 54512 55010 MF 55510 MF 10/93 - 02/98 54512 55010 MF 55510 MF 10/93 - 02/98 54512 55010 MF 55510 MF 10/93 - 02/98 54512 55010 MF 55510 MF 10/93 - 02/98 56008 MF 56649 MF 10/93 - 02/98 55549 56008 MF 56649 MF 10/93 - 02/98 55549 56008 MF 56649 MF 10/93 - 02/98 55549 56008 MF 56649 MF 03/63 - 07/90 54506 55010 MF 03/63 - 07/90 54512 03/63 - 07/90 54506 03/63 - 07/90 54512 08/78 - 10/88 54506 55010 MF 08/78 - 10/88 54512 08/78 - 10/88 54506 08/78 - 10/88 54512 10/81 - 03/91 54506 10/81 - 03/91 54506 08/67 - 10/84 54506 55010 MF 08/67 - 10/84 54512 09/70 - 07/86 54512 55010 MF 55510 MF 07/71 - 07/86 54512 55010 MF 55510 MF 07/71 - 07/86 54512 55010 MF 55510 MF 11/76 - 10/86 54577 11/76 - 10/86 54577 11/76 - 10/86 54577 05/68 - 10/87 54506 55010 MF 05/68 - 10/87 54512 05/68 - 10/87 54506 55010 MF 05/68 - 10/87 54512 07/81 - 02/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 02/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 02/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 02/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 02/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 02/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/81 - 02/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/81 - 02/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/81 - 02/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/81 - 02/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/81 - 02/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 55549 56008 MF 56649 MF 07/81 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/73 - 01/94 57024 MF 11/73 - 01/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/73 - 01/94 57024 MF 11/73 - 01/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/73 - 01/94 57024 MF 11/73 - 01/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 11/69 - 08/77 57024 MF 02/94 - 04/02 55549 56008 MF 56649 MF 02/94 - 04/02 55549 56008 MF 56649 MF 02/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/94 - 04/02 55549 56008 MF 56649 MF 02/94 - 04/02 55549 56008 MF 56649 MF 45

CITROËN + DACIA

JUMPER Box (230L) 1.9 D (50 kW) JUMPER Box (230L) 1.9 TD (66/68 kW) JUMPER Box (230L) 2.0 HDI (62 kW) * JUMPER Box (230L) 2.5 D (63 kW) JUMPER Box (230L) 2.5 D 4x4 (63 kW) JUMPER Box (230L) 2.5 TD (76 kW) JUMPER Box (230L) 2.5 DT 4x4 (76 kW) JUMPER Box (230L) 2.5 TDi(79kW) JUMPER Box (230L) 2.5 TDi4x4(79kW) * JUMPER Box (230L) 2.8 HDi (94 kW) JUMPER Box (230L) 2.8 HDi 4x4 (94 kW) * JUMPER Platform/Chassis (230) 2.0 (80 kW) JUMPER Platform/Chassis (230) 1.9 TD (66 kW) * JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 D (63 kW) JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 (63 kW) JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 TD (76 kW) JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 TDi (79 kW) JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 (79 kW) JUMPER Platform/Chassis (230) 2.8 HDi (93/94 kW) * JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 (81 kW) JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 (81 kW) JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 bivalent (81 kW) * JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 bivalent (81 kW) * JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (62 kW) JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (74 kW) * JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (94 kW) * JUMPER Box (244) 2.0 (81 kW) JUMPER Box (244) 2.0 (81 kW) JUMPER Box (244) 2.0 bivalent (81 kW) * JUMPER Box (244) 2.0 bivalent (81 kW) * JUMPER Box (244) 2.0 HDi (62 kW) JUMPER Box (244) 2.2 HDi (74 kW) * JUMPER Box (244) 2.8 HDi (94 kW) JUMPER Box (244) 2.8 HDi 4x4 (94 kW) * JUMPER Box (244) 2.8 HDi (107 kW) * JUMPER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi (62 kW) JUMPER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi 16V (74 kW) JUMPER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi (74 kW) * JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi (94 kW) JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 (94 kW) * C15 Estate 1.1 (44 kW) C15 Estate 1.8 D (44 kW) * C15 Estate 1.8 D (44 kW) *

Polar

02/94 - 04/02 56609 02/94 - 04/02 56609 02/94 - 04/02 56609 02/94 - 04/02 58822 02/94 - 04/02 58822 02/94 - 04/02 58822 02/94 - 04/02 58822 02/94 - 04/02 58822 02/94 - 04/02 58822 02/94 - 04/02 58822 02/94 - 04/02 58822 03/94 - 04/02 55549 03/94 - 04/02 56609 03/94 - 04/02 58822 03/94 - 04/02 58822 03/94 - 04/02 58822 03/94 - 04/02 58822 03/94 - 04/02 58822 03/94 - 04/02 58822 04/02 - 55549 04/02 - 04/02 - 55549 04/02 - 04/02 - 56609 04/02 - 56609 04/02 - 58822 04/02 - 55549 04/02 - 04/02 - 55549 04/02 - 04/02 - 56609 04/02 - 56609 04/02 - 58822 04/02 - 58822 04/02 - 58822 02/02 - 56609 02/02 - 56609 02/02 - 56609 02/02 - 58822 02/02 - 58822 04/87 - 08/00 53649 04/87 - 08/00 04/87 - 08/00

Polar S

Magic

Stop & Go

57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 54402 MF 55401 MF 56008 MF 56249 MF 56009 MF

DACIA 1210 1.2 (36 kW) 06/83 - 12/94 54512 55010 MF 55510 MF 1300 1.3 (40 kW) 12/72 - 05/83 54512 55010 MF 55510 MF 1300 Estate 1.3 (40 kW) 12/72 - 05/83 54512 55010 MF 55510 MF 1310 Saloon (U, X) 1.3 (40 kW) 05/83 - 54512 55010 MF 55510 MF 1310 Saloon (U, X) 1.4 Classic (46 kW) 05/83 - 54512 55010 MF 55510 MF 1310 Saloon (U, X) 1.4 (48 kW) 05/83 - 54512 55010 MF 55510 MF 1310 Estate 1.3 (40 kW) 05/83 - 07/04 54512 55010 MF 55510 MF LOGAN (LS_) 1.4 (55 kW) 09/04 - 54512 55010 MF 55510 MF LOGAN (LS_) 1.6 (64 kW) 09/04 - 55549 56008 MF 56649 MF LOGAN (LS_) 1.6 16V (77 kW) 09/04 - 55549 56008 MF 56649 MF LOGAN (LS_) 1.5 dCi (48 kW) 09/04 - 56009 MF 56249 MF LOGAN MCV (KS_) 1.4 (55 kW) 02/07 - 54512 55010 MF 55510 MF LOGAN MCV (KS_) 1.6 (64 kW) 02/07 - 55549 56008 MF 56649 MF LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (77 kW) 02/07 - 55549 56008 MF 56649 MF LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (63 kW) 02/07 - 55549 56008 MF 56649 MF LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (50 kW) 02/07 - 56009 MF 56249 MF SANDERO 1.2 16V (55 kW) 06/08 - 54512 55010 MF 55510 MF SANDERO 1.6 (64 kW) 06/08 - 54512 55010 MF 55510 MF SANDERO 1.4 (55 kW) 06/08 - 54512 55010 MF SOLENZA 1.4 (55 kW) 02/03 - 54512 55010 MF 55510 MF SOLENZA 1.9 D (46 kW) 02/03 - 55549 56008 MF 56649 MF DAEWOO CIELO 1.5 (55 kW) 06/94 - 11/00 55549 56008 MF 56649 MF CIELO LOAD RUNNER 1.5 (55 kW) 02/96 - 08/97 55549 56008 MF 56649 MF ESPERO (KLEJ) 1.5 (55 kW) 10/91 - 09/99 55549 56008 MF 56649 MF ESPERO (KLEJ) 1.5 16V (65/66 kW) 10/91 - 09/99 55549 56008 MF 56649 MF ESPERO (KLEJ) 1.8 (66/70 kW) 10/91 - 09/99 55549 56008 MF 56649 MF ESPERO (KLEJ) 2.0 (74/77/81 kW) 10/91 - 09/99 55549 56008 MF 56649 MF EVANDA (KLAL) 2.0 (96 kW) 08/02 - 56069 MF KALOS (KLAS) 1.2 (53 kW) 09/02 - 56069 MF KALOS (KLAS) 1.4 (61 kW) 09/02 - 56069 MF KALOS (KLAS) 1.4 16V (69 kW) 09/02 - 56069 MF KALOS (KLAS) 1.5 (62 kW) 09/02 - 56069 MF KORANDO (KJ) 2.3 (105 kW) 01/99 - 59519 MF KORANDO (KJ) 3.2 4x4 (156 kW) 01/99 - 59519 MF KORANDO (KJ) 2.3 TDiC 4x4 (74 kW) 01/99 - 59519 MF KORANDO (KJ) 2.9 D (72 kW) 01/99 - 59519 MF 46

Polar

DACIA + DAF + DAIHATSU

KORANDO (KJ) 2.9 TD (88 kW) KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V (94 kW) KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 (105 kW) KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D (72 kW) KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD (88 kW) LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 (70 kW) LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 (70 kW) LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 (80 kW) LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 (80 kW) LACETTI Hatchback (KLAN) 1.8 (90 kW) * LACETTI Hatchback (KLAN) 1.8 (90 kW) * LANOS (KLAT) 1.4 (55 kW) LANOS (KLAT) 1.4 (55 kW) LANOS (KLAT) 1.5 (63 kW) LANOS (KLAT) 1.5 (63 kW) LANOS (KLAT) 1.6 16V (78 kW) * LANOS (KLAT) 1.6 16V (78 kW) * LANOS (KLAT) 1.5 (73 kW) LANOS Saloon (KLAT) 1.4 (55 kW) LANOS Saloon (KLAT) 1.4 (55 kW) LANOS Saloon (KLAT) 1.5 (63 kW) LANOS Saloon (KLAT) 1.5 (63 kW) LANOS Saloon (KLAT) 1.6 16V (78 kW) * LANOS Saloon (KLAT) 1.6 16V (78 kW) * LEGANZA (KLAV) 2.0 16V (98 kW) LEGANZA (KLAV) 2.0 16V (98 kW) LEGANZA (KLAV) 2.2 16V (100 kW) * LEGANZA (KLAV) 2.2 16V (100 kW) * MATIZ (KLYA) 0.8 (38 kW) MATIZ (KLYA) 1.0 (47 kW) MUSSO (FJ) 2.3 (103 kW) MUSSO (FJ) 3.2 4x4 (162 kW) MUSSO (FJ) 2.2 TD (74 kW) MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 (73 kW) MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 (88 kW) NEXIA (KLETN) 1.5 (44 kW) NEXIA (KLETN) 1.5 16V (66 kW) NEXIA Saloon (KLETN) 1.5 (44 kW) NEXIA Saloon (KLETN) 1.5 16V (66 kW) NUBIRA (KLAJ) 1.6 (76 kW) NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V (78 kW) NUBIRA (KLAJ) 1.8 (70 kW) NUBIRA (KLAJ) 2.0 CDX (93 kW) 2.0 16V (98 kW) NUBIRA Saloon (KLAJ) 1.5 SE (81 kW) NUBIRA Saloon (KLAJ) 1.8 (70 kW) NUBIRA Saloon (KLAJ) 2.0 (81 kW) NUBIRA Saloon (KLAJ) 2.0 16V (98 kW) NUBIRA Saloon (KLAJ) 1.6 16V (78 kW) * NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V (78 kW) NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.8 (70 kW) NUBIRA Wagon (KLAJ) 2.0 16V (98 kW) NUBIRA Saloon (KLAN) 1.4 (69 kW) NUBIRA Saloon (KLAN) 1.6 (80 kW) NUBIRA Saloon (KLAN) 1.8 (90 kW) NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 (80 kW) NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 (70/90 kW) REXTON (GAB_) 2.3 RX230 4x4 (110 kW) REXTON (GAB_) 2.8 RX2804x4(142kW) REXTON (GAB_) 3.2 V6(162kW) REXTON (GAB_) 2.9 TD (88 kW) REZZO (KLAU) 1.6 SX (66 kW) REZZO (KLAU) 1.6 (77 kW) REZZO (KLAU) 1.8 (66 kW) REZZO (KLAU) 2.0 (89/94 kW) TICO (KLY3) 0.8 (35 kW) *

01/99 - 02/99 - 02/99 - 02/99 - 02/99 - 02/04 - 02/04 - 02/04 - 02/04 - 02/04 - 02/04 - 05/97 - 05/97 - 05/97 - 05/97 - 05/97 - 05/97 - 05/97 - 55549 05/97 - 05/97 - 05/97 - 05/97 - 05/97 - 05/97 - 06/97 - 04/04 06/97 - 04/04 06/97 - 04/04 06/97 - 04/04 09/98 - 09/98 - 07/98 - 07/98 - 07/98 - 07/98 - 07/98 - 02/95 - 08/97 55549 02/95 - 08/97 55549 02/95 - 03/01 55549 02/95 - 03/01 55549 04/97 - 04/97 - 04/97 - 04/97 - 04/97 - 04/97 - 04/97 - 04/97 - 04/97 - 04/97 - 04/97 - 04/97 - 07/03 - 07/03 - 07/03 - 07/03 - 07/03 - 04/02 - 04/02 - 04/02 - 04/02 - 09/00 - 09/00 - 09/00 - 09/00 - 02/95 - 12/00

Polar S

Magic

Stop & Go

59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 55508 MF 56649 MF 56008 MF 55508 MF 56649 MF 56008 MF 55508 MF 56649 MF 56008 MF 55508 MF 56649 MF 56008 MF 55508 MF 56649 MF 56008 MF 55508 MF 56649 MF 56008 MF 56008 MF 56649 MF 55508 MF 56649 MF 56008 MF 55508 MF 56649 MF 56008 MF 55508 MF 56649 MF 56008 MF 55508 MF 56649 MF 56008 MF 55508 MF 56649 MF 56008 MF 53520 MF 53520 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 55508 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 53520 MF

DAF 400-Serie Box 428-435 2.5 D (53 kW) 400-Serie Box 428-435 2.5 TD (71 kW)

04/89 - 08/93 04/89 - 08/93

53649 53649

54402 MF 54402 MF

55401 MF 55401 MF

DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (66 kW) APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V 4WD (77 kW) APPLAUSE II (A101) 1.6 16V (73 kW) CHARADE I (G10) 1.0 (37 kW) CHARADE II (G11, G30) 1.0 (38 kW) CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (50 kW) CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (27 kW) CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (34 kW)

06/89 - 07/97 06/89 - 07/97 07/97 - 05/00 10/77 - 04/83 01/83 - 05/87 01/83 - 05/87 01/83 - 05/87 57024 MF 01/83 - 05/87 57024 MF 47

DAIHATSU

CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (38 kW) CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (50 kW) CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (74 kW) CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 (56 kW) CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (66 kW) CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (66 kW) CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (27 kW) CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (35 kW) CHARADE III Saloon (G102) 1.3 (66 kW) CHARADE IV (G200, G202) 1.0 (38 kW) CHARADE IV (G200, G202) 1.0 i (42 kW) CHARADE IV (G200, G202) 1.3 (44 kW) CHARADE IV (G200, G202) 1.3 16V (55 kW) CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V (62 kW) CHARADE IV (G200, G202) 1.5 HG (55 kW) CHARADE IV (G200, G202) 1.5 i 16V (66 kW) CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi (77 kW) CHARADE IV Saloon (G203) 1.0 (72 kW) CHARADE IV Saloon (G203) 1.5 16V (55 kW) CHARADE IV Saloon (G203) 1.5 i 16V (66 kW) CHARADE (L2_) 1.0 (43 kW) CHARMANT (A) 1.3 (48 kW) CHARMANT (A) 1.6 (55/57/60/61 kW) COPEN 0.7 (47 kW) COPEN 1.3 (64 kW) * CUORE I (L55, L60) 0.5 (20 kW) CUORE I (L55, L60) 0.6 (22 kW) CUORE II (L80, L81) 0.8 (29 kW) CUORE II (L80, L81) 0.8 4WD (32 kW) CUORE III (L201) 0.7 Turbo (45 kW) CUORE III (L201) 0.7 (47 kW) CUORE III (L201) 0.8 (30 kW) * CUORE IV (L501) 0.8 (32 kW) * CUORE V (L5) 0.8 (31 kW) * CUORE VI (L7_) 1.0 i (41 kW) * CUORE VI (L7_) 1.0 DVVT (43 kW) CUORE VII (L251) 0.7 (35 kW) CUORE VII (L251) 0.7 All-wheel Drive (43 kW) CUORE VII (L251) 0.7 (47 kW) CUORE VII (L251) 0.7 Turbo Avy All-wheel Drive (47 kW) CUORE VII (L251) 1.0 (43 kW) * CUORE VIII 1.0 (51 kW) * EXTOL Bus (S22_, S23_) 1.3 (63 kW) EXTOL Bus (S22_, S23_) 1.3 4x4 (66/68 kW) EXTOL Bus (S22_, S23_) 1.3 L (68 kW) FEROZA Soft Top (F300) 1.6 16V (63 kW) FEROZA Soft Top (F300) 1.6 i 16V (70 kW) FEROZA Hard Top (F300) 0.7 DX 4x4 (47 kW) FEROZA Hard Top (F300) 1.6 16V (63 kW) FEROZA Hard Top (F300) 1.6 i 16V (70 kW) GRAN MOVE (G3) 1.5 16V (66 kW) GRAN MOVE (G3) 1.6 16V (67 kW) HIJET Bus 0.8 (29 kW) HIJET Bus 1.0 (33 kW) HIJET Box 0.8 (29 kW) HIJET Box 1.0 (33 kW) HIJET Bus (S85) 1.0 i (35 kW) HIJET Box (S85) 1.0 (33 kW) HIJET Box (S85) 1.0 i (35 kW) HIJET Box (S85) 1.3 i 16V (48 kW) HIJET Box (S85) 1.2 D (26 kW) HIJET Box (S85) 1.4 D (28 kW) MATERIA (M4_) 1.0 (40 kW) MATERIA (M4_) 1.0 DVVT (43 kW) * MATERIA (M4_) 1.3 (67 kW) MATERIA (M4_) 1.3 DVVT Turbo (95 kW) MATERIA (M4_) 1.5 (76 kW) MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD (76 kW) MOVE (L6, L9) 0.7 (33 kW) MOVE (L6, L9) 0.7 4x4 (43/47 kW) MOVE (L6, L9) 0.8 (31 kW) MOVE (L6, L9) 1.0 i (41 kW) ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.0 (65 kW) ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.2 4x4 (67 kW) ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD (67/75 kW) ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D (54 kW) ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.0 (65 kW) ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.2 4x4 (67 kW) ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D (54 kW) ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD (67/72 kW) SPARCAR Bus (S7_) 0.8 (29 kW) SPARCAR Bus (S7_) 1.0 (33 kW) SPARCAR Box (S7_) 0.8 (29 kW) SPARCAR Box (S7_) 1.0 (33 kW) SIRION (M1) 0.7 Turbo 4WD (88 kW) 48

Polar

Polar S

Magic

01/87 - 07/93 01/87 - 07/93 01/87 - 07/93 01/87 - 07/93 01/87 - 07/93 01/87 - 07/93 01/87 - 07/93 57029 MF 01/87 - 07/93 57029 MF 01/87 - 07/93 01/93 - 06/00 01/93 - 06/00 01/93 - 06/00 01/93 - 06/00 01/93 - 06/00 01/93 - 06/00 01/93 - 06/00 01/93 - 06/00 03/93 - 03/93 - 03/93 - 03/03 - 53520 MF 10/81 - 07/87 10/81 - 07/87 09/03 - 53520 MF 09/03 - 53520 MF 08/80 - 09/85 08/80 - 09/85 09/85 - 12/90 09/85 - 12/90 08/90 - 04/95 08/90 - 04/95 08/90 - 04/95 53520 MF 12/94 - 10/98 53520 MF 11/96 - 10/98 53520 MF 10/98 - 05/03 53520 MF 10/98 - 05/03 53520 MF 03/03 - 53520 MF 03/03 - 53520 MF 03/03 - 53520 MF 03/03 - 53520 MF 03/03 - 53520 MF 04/07 - 53520 MF 07/00 - 07/00 - 07/00 - 10/88 - 53522 MF 10/88 - 53522 MF 10/88 - 53522 MF 10/88 - 53522 MF 10/88 - 53522 MF 10/96 - 10/96 - 06/86 - 06/90 53520 MF 06/86 - 06/90 53520 MF 06/86 - 10/90 53520 MF 06/86 - 10/90 53520 MF 06/93 - 53520 MF 12/92 - 53520 MF 12/92 - 53520 MF 12/92 - 53520 MF 12/92 - 55549 56008 MF 56649 MF 12/92 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/06 - 53520 MF 10/06 - 53520 MF 10/06 - 53520 MF 10/06 - 53520 MF 10/06 - 53520 MF 10/06 - 53520 MF 06/94 - 53520 MF 06/94 - 53520 MF 06/94 - 53520 MF 06/94 - 53520 MF 02/85 - 12/98 59519 MF 02/85 - 12/98 59519 MF 02/85 - 12/98 59519 MF 02/85 - 12/98 59519 MF 06/84 - 12/98 59519 MF 06/84 - 12/98 59519 MF 06/84 - 12/98 59519 MF 06/84 - 12/98 59519 MF 07/82 - 06/86 53522 MF 07/82 - 06/86 53522 MF 07/82 - 06/86 53522 MF 07/82 - 06/86 53522 MF 04/98 - 04/05 53520 MF

Stop & Go

DAIHATSU + DAIMLER + DODGE + FERRARI

SIRION (M1) 1.3 Sport (75 kW) SIRION (M1) 1.0 i (41 kW) SIRION (M1) 1.0 i 4WD (41 kW) SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD (75 kW) SIRION (M3_) 1.0 (51 kW) SIRION (M3_) 1.3 (64/67 kW) SIRION (M3_) 1.3 4WD (64/67 kW) SIRION (M3_) 1.5 (76 kW) TAFT 1.6 D 4x4 (49 kW) TAFT 2.5 D 4x4 (45 kW) TAFT 2.8 D 4x4 (51 kW) TERIOS (J1) 0.7 (44 kW) TERIOS (J1) 0.7 4WD (44 kW) TERIOS (J1) 1.3 4WD (61 kW) TERIOS (J1) 1.3 DVVT Turbo 4WD (103 kW) TERIOS (J1) 1.3 (63 kW) TERIOS (J2_) 1.3 DVVT (63 kW) TERIOS (J2_) 1.3 DVVT 4x4 (63 kW) TERIOS (J2_) 1.5 (77 kW) TREVIS 1.0 (43 kW) WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 D (54 kW) WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 TD (65 kW) WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 D (54 kW) WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 TD (65 kW) YRV (M2) 1.0 (43 kW) * YRV (M2) 1.3 (64 kW) YRV (M2) 1.3 4WD (64 kW) YRV (M2) 1.3 GTti (95 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

04/98 - 04/05 53520 MF 04/98 - 04/05 04/98 - 04/05 04/98 - 04/05 01/05 - 53520 MF 01/05 - 53520 MF 01/05 - 53520 MF 01/05 - 53520 MF 09/76 - 02/85 09/76 - 02/85 09/76 - 02/85 05/97 - 10/05 53520 MF 05/97 - 10/05 53520 MF 05/97 - 10/05 05/97 - 10/05 05/97 - 10/05 11/05 - 53520 MF 11/05 - 53520 MF 11/05 - 53520 MF 06/06 - 53520 MF 02/85 - 04/87 57024 MF 02/85 - 04/87 57024 MF 02/85 - 04/87 57024 MF 02/85 - 04/87 57024 MF 02/01 - 53520 MF 02/01 - 02/01 - 02/01 -

DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 (151 kW) 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 (194/197/211 kW) 2.8 - 5.3 Double Six H.E. 5.3 (217 kW) DAIMLER (X300) Six 4.0 (177 kW) DAIMLER (X300) 4.0 Long (216 kW) DAIMLER (X300) V8 Super 4.0 (267 kW) DAIMLER (X300) Double Six 6.0 (229 kW) * LANDAULETTE 4.2 (123 kW) LIMOUSINE 4.2 (123 kW) XJ 40, 81 Sovereign 3.6 (136 kW) * XJ 40, 81 Sovereign 3.6 (136 kW) * XJ 40, 81 Sovereign 4.0 (163 kW) XJ 40, 81 Double Six 6.0 (229 kW) *

10/69 - 02/93 10/69 - 02/93 10/69 - 02/93 10/89 - 12/02 10/89 - 12/02 10/89 - 12/02 10/89 - 12/02 03/74 - 12/91 06/68 - 12/91 10/86 - 09/94 55001 10/86 - 09/94 10/86 - 09/94 10/86 - 09/94

57024 MF 57024 MF 57024 MF 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 57024 MF 57024 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED

DODGE AVENGER 2.0 (115 kW) AVENGER 2.0 CRD (103 kW) CALIBER 1.8 (110 kW) CALIBER 2.0 (115 kW) CALIBER 2.4 (125 kW) * CALIBER 2.4 (125 kW) * CALIBER 2.0 CRD (103 kW)

06/07 - 54512 06/07 - 54512 06/06 - 06/06 - 06/06 - 06/06 - 06/06 -

55010 MF 55010 MF 56069 MF 56069 MF 55508 MF 56069 MF 57413 MF

FERRARI 208/308 208 Turbo (162 kW) 208/308 308 GTB Qv (177 kW) 208/308 308 GTS Qv (177 kW) 328 GTB 3.2 (199 kW) 328 GTS 3.2 (199 kW) 348 tb/GTB 3.4 (221 kW) * 348 ts/GTS 3.4 (221 kW) * 360 (F131) 3.6 Modena (294 kW) 360 (F131) 3.6 Challenge Stradale (313 kW) 360 Spider (F131) 3.6 (294 kW) 400 i 4.8 (232 kW) 412 i 4.9 (250 kW) 456 GT/GTA 5.5 (325 kW) * 458 ITALIA 4.5 (419 kW) * 512 BB 4.9 (237 kW) * 512 M 4.9 (322 kW) 512 M 5.0 (324 kW) * 512 TR 5.0 (315 kW) 5__ MARANELLO 550 (357 kW) 5__ MARANELLO 575 M (380 kW) * 550 BARCHETTA 5.5 (357 kW) 599 GTB/GTO 6.0 GTB (456 kW) *

09/75 - 10/89 09/75 - 10/89 09/75 - 10/89 09/85 - 09/89 09/85 - 09/89 02/90 - 04/94 56609 08/90 - 12/95 56609 03/99 - 03/05 56344 03/99 - 03/05 56344 02/00 - 03/05 56344 05/79 - 03/85 04/85 - 12/88 01/93 - 06/04 56609 12/09 - 56609 08/76 - 08/84 56609 11/94 - 08/96 56609 11/94 - 08/96 56609 01/92 - 10/94 09/96 - 56609 09/96 - 56609 10/00 - 01/05 06/06 - 56609

57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57024 MF 57024 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57413 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57413 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 49

FERRARI + FIAT

612 SCAGLIETTI 5.7 (397 kW) * CALIFORNIA 4.3 (338 kW) * F355 BERLINETTA 3.5 (280 kW) * F355 GTS 3.5 Spider (280 kW) * F40 3.0 (352 kW) F430 4.3 (357 kW) * F430 Spider 4.3 (357 kW) * F50 Coupe (W16_) 4.7 (383 kW) * MONDIAL 8 (158 kW) MONDIAL 8 Quattrovalvole (177 kW) MONDIAL 3.2 Quattrovalvole (199 kW) MONDIAL 3.4 T (221 kW) * MONDIAL Convertible 8 Quattrovalvole(177kW) MONDIAL Convertible 3.2 (188kW) MONDIAL Convertible 3.2 Quattrovalvole (199 kW) MONDIAL Convertible 3.4 T (221 kW) * SUPERAMERICA 5.7 (397 kW) * TESTAROSSA 5.0 (272 kW) *

Polar

04/04 - 06/11 56609 07/08 - 56609 05/94 - 03/99 56609 07/94 - 03/99 56609 02/88 - 06/92 03/05 - 12/09 05/05 - 12/09 05/95 - 10/97 07/80 - 12/93 56609 07/80 - 12/93 56609 07/80 - 12/93 56609 07/80 - 12/93 56609 03/84 - 12/93 56609 03/84 - 12/93 56609 03/84 - 12/93 56609 03/84 - 12/93 56609 01/05 - 04/06 56609 05/84 - 12/91 56609

Polar S

Magic

Stop & Go

57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57024 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED

FIAT ARGENTA (132A) 1600 i.e (66 kW) ARGENTA (132A) 1600 (72 kW) ARGENTA (132A) 2000 (83 kW) ARGENTA (132A) 2000 i.e. (90 kW) ARGENTA (132A) 2000 Volumex (99 kW) ARGENTA (132A) 2500 Diesel (53 kW) ARGENTA (132A) 2500 Turbodiesel (66 kW) * BARCHETTA (183) 1.8 16V (96 kW) * BRAVA (182) 1.2 16V 80 (59 kW) BRAVA (182) 1.4 (55 kW) BRAVA (182) 1.4 12 V (59 kW) BRAVA (182) 1.6 16V (66/76/76 kW) BRAVA (182) 1.8 GT 16V (83 kW) BRAVA (182) 2.0 (113 kW) BRAVA (182) 1.9 D (48 kW) BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (55 kW) BRAVA (182) 1.9 TD 100 S (74 kW) BRAVA (182) 1.9 JTD (74 kW) BRAVA (182) 1.9 JTD 105 (77 kW) BRAVO I (182) 1.2 16V 80 (59 kW) BRAVO I (182) 1.4 (55/59 kW) BRAVO I (182) 1.6 16V (66/76 kW) BRAVO I (182) 1.6 (76 kW) BRAVO I (182) 1.8 GT (83 kW) BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (108/113 kW) BRAVO I (182) 1.9 D (48 kW) BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S (55 kW) BRAVO I (182) 1.9 TD 100 S (74 kW) BRAVO I (182) 1.9 JTD (74 kW) BRAVO I (182) 1.9 JTD 105 (77 kW) BRAVO II (198) 1.4 (66 kW) BRAVO II (198) 1.4 T-Jet (88/110 kW) BRAVO II (198) 1.4 16V (103 kW) BRAVO II (198) 1.6 D Multijet (77 kW) BRAVO II (198) 1.9 D Multijet (66/88/110 kW) BRAVO II (198) 2.0 D Multijet (121 kW) CAMPAGNOLA 2.0 (59 kW) CAMPAGNOLA 2.4 D (53 kW) * CINQUECENTO (170) 0.7 i (22 kW) CINQUECENTO (170) 0.7 (23 kW) CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. S (29 kW) CINQUECENTO (170) 0.9 (30 kW) CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. (30 kW) CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting (40 kW) * COUPE (FA/175) 1.8 16V (96 kW) COUPE (FA/175) 1.8 16V (96 kW) COUPE (FA/175) 2.0 16V (102 kW) COUPE (FA/175) 2.0 16V (102 kW) COUPE (FA/175) 2.0 20V (108/113 kW) COUPE (FA/175) 2.0 20V (108/113 kW) COUPE (FA/175) 2.0 16V Turbo (140 kW) COUPE (FA/175) 2.0 16V Turbo (140 kW) COUPE (FA/175) 2.0 20V Turbo (162 kW) * COUPE (FA/175) 2.0 20V Turbo (162 kW) * CROMA (154) 1600 (61 kW) CROMA (154) 1600 (61 kW) CROMA (154) 2000 CHT (66/74 kW) CROMA (154) 2000 CHT (66/74 kW) CROMA (154) 2000 i.e. (83/85/88 kW) CROMA (154) 2000 i.e. (83/85/88 kW) CROMA (154) 2000 i.e. Turbo (110/111/114 kW) CROMA (154) 2000 i.e. Turbo (110/111/114 kW) 50

05/77 - 03/87 54403 MF 05/77 - 03/87 54403 MF 05/77 - 03/87 54403 MF 05/77 - 03/87 54403 MF 05/77 - 03/87 54403 MF 05/77 - 03/87 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/77 - 03/87 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/95 - 05/05 54512 55010 MF 56649 MF 10/95 - 12/02 54512 55010 MF 55510 MF 10/95 - 12/02 54512 55010 MF 55510 MF 10/95 - 12/02 54512 55010 MF 55510 MF 10/95 - 12/02 54512 55010 MF 55510 MF 10/95 - 12/02 55549 56008 MF 56649 MF 10/95 - 12/02 55549 56008 MF 56649 MF 10/95 - 12/02 55549 56008 MF 56649 MF 10/95 - 12/02 55549 56008 MF 56649 MF 10/95 - 12/02 55549 56008 MF 56649 MF 10/95 - 12/02 55549 56008 MF 56649 MF 10/95 - 12/02 55549 56008 MF 56649 MF 10/95 - 10/01 54512 55010 MF 55510 MF 10/95 - 10/01 54512 55010 MF 55510 MF 10/95 - 10/01 54512 55010 MF 55510 MF 10/95 - 10/01 54512 55010 MF 55510 MF 10/95 - 10/01 55549 56008 MF 56649 MF 10/95 - 10/01 55549 56008 MF 56649 MF 10/95 - 10/01 56008 MF 56649 MF 10/95 - 10/01 56008 MF 56649 MF 10/95 - 10/01 56008 MF 56649 MF 10/95 - 10/01 56008 MF 56649 MF 10/95 - 10/01 56008 MF 56649 MF 11/06 - 54512 55010 MF 55510 MF 11/06 - 54512 55010 MF 55510 MF 11/06 - 56088 MF 11/06 - 56008 MF 56649 MF 11/06 - 56008 MF 56649 MF 11/06 - 56008 MF 56649 MF 06/74 - 10/89 54403 MF 06/74 - 10/89 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/91 - 07/99 54506 07/91 - 07/99 54506 07/91 - 07/99 54506 07/91 - 07/99 54506 07/91 - 07/99 54506 07/91 - 07/99 54506 11/93 - 08/00 54512 55010 MF 56649 MF 11/93 - 08/00 55549 56008 MF 11/93 - 08/00 54512 55010 MF 56649 MF 11/93 - 08/00 55549 56008 MF 11/93 - 08/00 54512 55010 MF 56649 MF 11/93 - 08/00 55549 56008 MF 11/93 - 08/00 54512 55010 MF 56649 MF 11/93 - 08/00 55549 56008 MF 11/93 - 08/00 54512 55010 MF 56649 MF 11/93 - 08/00 55549 56008 MF 12/85 - 12/96 54512 55010 MF 56649 MF 12/85 - 12/96 55549 56008 MF 12/85 - 12/96 54512 55010 MF 56649 MF 12/85 - 12/96 55549 56008 MF 12/85 - 12/96 54512 55010 MF 56649 MF 12/85 - 12/96 55549 56008 MF 12/85 - 12/96 54512 55010 MF 56649 MF 12/85 - 12/96 55549 56008 MF

FIAT

CROMA (154) 2500 V6 (119 kW) * CROMA (154) 2500 V6 (119 kW) * CROMA (154) 2000 16V (101 kW) * CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. (66 kW) CROMA (154) 2500 D (55 kW) CROMA (154) 2500 TD (74/85 kW) CROMA (154) 2500 TDE (77 kW) * CROMA (194) 1.8 16V (103 kW) CROMA (194) 2.2 16V (108 kW) CROMA (194) 1.9 D Multijet (85 kW) CROMA (194) 2.4 D Multijet (147 kW) DOBLO (119) 1.2 (48 kW) DOBLO (119) 1.4 (57 kW) DOBLO (119) 1.6 (68 kW) DOBLO (119) 1.6 16V (76 kW) DOBLO (119) 1.6 Natural Power (76 kW) DOBLO (119) 1.3 JTD (55 kW) DOBLO (119) 1.3 D Multijet (62 kW) DOBLO (119) 1.9 D (46 kW) DOBLO (119) 1.9 JTD (74/77 kW) DOBLO (119) 1.9 D Multijet (88 kW) DOBLO Cargo (223) 1.2 (48 kW) DOBLO Cargo (223) 1.4 (57 kW) DOBLO Cargo (223) 1.6 16V (76 kW) DOBLO Cargo (223) 1.6 Natural Power (76 kW) DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V (51 kW) DOBLO Cargo (223) 1.3 D Multijet (55 kW) DOBLO Cargo (223) 1.9 D (46 kW) DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD (74/77 kW) DOBLO (263) 1.4 (70 kW) * DOBLO (263) 1.4 (70 kW) * DOBLO (263) 1.6 D Multijet (66 kW) DOBLO Cargo (263) 1.4 (70 kW) * DOBLO Cargo (263) 1.6 D Multijet (74 kW) DOBLO Cargo (263) 1.6 D Multijet (77 kW) * DUNA (146 B) 60 1.1 (43 kW) DUNA (146 B) 60 1.1 (43 kW) DUNA (146 B) 70 1.3 (49 kW) * DUNA (146 B) 70 1.3 (49 kW) * DUNA (146 B) DS 1.7 (44 kW) * DUNA (146 B) DS 1.7 (44 kW) * DUNA Saloon 1.1 (43 kW) DUNA Saloon 1.4 (51 kW) * DUNA Saloon 0.9 (33 kW) DUNA Saloon 1.1 (43 kW) DUNA Saloon 1.4 (51 kW) DUNA Saloon 1.4 Turbo (74 kW) * DUNA Weekend (146 B) 60 1.1 (43 kW) DUNA Weekend (146 B) 60 1.1 (43 kW) DUNA Weekend (146 B) 70 1.3 (49 kW) * DUNA Weekend (146 B) 70 1.3 (49 kW) * DUNA Weekend (146 B) DS 1.7 (44 kW) * DUNA Weekend (146 B) DS 1.7 (44 kW) * ELBA (146_) 1.3 (43 kW) ELBA (146_) 1.3 (43 kW) ELBA (146_) 1.4 (49 kW) ELBA (146_) 1.4 (49 kW) ELBA (146_) 1.5 (49/52/55 kW) ELBA (146_) 1.5 (49/52/55 kW) ELBA (146_) 1.6 (62/69 kW) * ELBA (146_) 1.6 (62/69 kW) * ELBA (146_) 1.3 (49 kW) * ELBA (146_) 1.3 D (33 kW) ELBA (146_) 1.3 D (33 kW) ELBA (146_) 1.7 D (43 kW) * ELBA (146_) 1.7 D (43 kW) * FIORINO (127) 900 (33 kW) FIORINO (127) 900 (33 kW) FIORINO (127) 1050 (37 kW) * FIORINO (127) 1050 (37 kW) * FIORINO (147) 1.0 (37 kW) FIORINO (147) 1.1 60 (40 kW) FIORINO (147) 1.3 (49 kW) FIORINO (147) 1.5 (55 kW) * FIORINO (147) 1.3 Diesel (33 kW) FIORINO (147) 1.7 Diesel (42/44 kW) * FIORINO Pick up (147) 1.0 (37 kW) FIORINO Pick up (147) 1.1 (41 kW) * FIORINO Pick up (147) 1.3 D (33 kW) * FIORINO Box (146 Uno) 1.0 iE (33 kW) FIORINO Box (146 Uno) 60 1.1 (40 kW) FIORINO Box (146 Uno) 1.3 (43 kW) FIORINO Box (146 Uno) 70 1.3 (49 kW) FIORINO Box (146 Uno) 1.4 (52 kW) FIORINO Box (146 Uno) 70 i.e. 1.4 (49 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

12/85 - 12/96 54512 55010 MF 56649 MF 12/85 - 12/96 55549 56008 MF 12/85 - 12/96 54512 55010 MF 56649 MF 12/85 - 12/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/85 - 12/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/85 - 12/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/85 - 12/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/05 - 56008 MF 56649 MF 06/05 - 56008 MF 56649 MF 03/01 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/01 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/01 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/01 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/01 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/01 - 56008 MF 56649 MF 03/01 - 56008 MF 56649 MF 03/01 - 56008 MF 56649 MF 03/01 - 56008 MF 56649 MF 03/01 - 56008 MF 56649 MF 03/01 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/01 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/01 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/01 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/01 - 56008 MF 56649 MF 03/01 - 56008 MF 56649 MF 03/01 - 56008 MF 56649 MF 03/01 - 56008 MF 56649 MF 11/09 - 56088 MF 11/09 - 56588 MF 11/09 - 56088 MF 02/10 - 55549 57412 MF 57549 MF 56088 MF 02/10 - 56088 MF 02/10 - 54506 57549 MF 56088 MF 01/87 - 12/91 54512 55010 MF 56649 MF 01/87 - 12/91 55549 56008 MF 01/87 - 12/91 54512 55010 MF 56649 MF 01/87 - 12/91 55549 56008 MF 01/87 - 12/91 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/87 - 12/91 56609 57412 MF 07/91 - 09/00 54512 55010 MF 56649 MF 07/91 - 09/00 54512 55010 MF 56649 MF 07/91 - 07/96 54512 55010 MF 56649 MF 07/91 - 07/96 54512 55010 MF 56649 MF 07/91 - 07/96 54512 55010 MF 56649 MF 07/91 - 07/96 54512 55010 MF 56649 MF 01/87 - 12/91 54512 55010 MF 56649 MF 01/87 - 12/91 55549 56008 MF 01/87 - 12/91 54512 55010 MF 56649 MF 01/87 - 12/91 55549 56008 MF 01/87 - 12/91 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/87 - 12/91 56609 57412 MF 04/86 - 08/97 54512 55010 MF 56649 MF 04/86 - 08/97 55549 56008 MF 04/86 - 08/97 54512 55010 MF 56649 MF 04/86 - 08/97 55549 56008 MF 04/86 - 08/97 54512 55010 MF 56649 MF 04/86 - 08/97 55549 56008 MF 04/86 - 08/97 54512 55010 MF 56649 MF 04/86 - 08/97 55549 56008 MF 04/86 - 08/97 54512 55010 MF 56649 MF 04/86 - 08/97 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/86 - 08/97 56609 57412 MF 04/86 - 08/97 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/86 - 08/97 56609 57412 MF 10/77 - 12/87 54512 55010 MF 56649 MF 10/77 - 12/87 55549 56008 MF 10/77 - 12/87 54512 55010 MF 56649 MF 10/77 - 12/87 55549 56008 MF 01/80 - 04/88 54512 55010 MF 56649 MF 01/80 - 04/88 54512 55010 MF 56649 MF 01/80 - 04/88 54512 55010 MF 56649 MF 01/80 - 04/88 54512 55010 MF 56649 MF 01/80 - 04/88 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/80 - 04/88 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 12/88 54512 55010 MF 56649 MF 10/82 - 12/88 54512 55010 MF 56649 MF 10/82 - 12/88 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/88 - 12/05 54512 55010 MF 55510 MF 01/88 - 12/05 54512 55010 MF 55510 MF 01/88 - 12/05 54512 55010 MF 55510 MF 01/88 - 12/05 54512 55010 MF 55510 MF 01/88 - 12/05 54512 55010 MF 55510 MF 01/88 - 12/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 51

FIAT

FIORINO Box (146 Uno) 75 i.e. 1.6 (55 kW) FIORINO Box (146 Uno) 60 1.7 D (42/44 kW) FIORINO Box (146 Uno) 1.7 D (44 kW) FIORINO Box (146 Uno) 1.7 TD (46 kW) FIORINO Box (146 Uno) 65 1.7 TD (46 kW) * FIORINO Box (146 Uno) 75 i.e. 1.5 (55 kW) * FIORINO Box (146 Uno) 75 i.e. 1.5 (55 kW) * FIORINO Pick up (146) 1.3 (43 kW) FIORINO Pick up (146) 1.4 (49 kW) FIORINO Pick up (146) 1.5 iE (55 kW) FIORINO Pick up (146) 1.6 (55 kW) FIORINO Pick up (146) 1.7 D (42 kW) FIORINO Pick up (146) 1.7 TD (46 kW) * FIORINO Box Body / Estate (225) 1.4 (54 kW) FIORINO Box Body / Estate (225) 1.3 D Multijet (55 kW) IDEA 1.2 16V (59 kW) IDEA 1.4 (57/66 kW) IDEA 1.4 16V (70 kW) * IDEA 1.3 JTD (51 kW) IDEA 1.3 D Multijet (66 kW) IDEA 1.9 JTD (74 kW) IDEA 1.3 D Multijet (70 kW) IDEA 1.6 D Multijet (88 kW) LINEA (323) 1.4 (57 kW) LINEA (323) 1.4 T-Jet (88 kW) LINEA (323) 1.3 D Multijet (66 kW) LINEA (323) 1.6 D Multijet (77 kW) MAREA (185) 1.2 16V (60 kW) MAREA (185) 1.4 80 12V (59 kW) MAREA (185) 1.6 (68/76 kW) MAREA (185) 1.6 SX (72 kW) MAREA (185) 1.6 100 16V (76 kW) MAREA (185) 1.6 100 16V Bipower (76 kW) MAREA (185) 1.8 115 16V (83 kW) MAREA (185) 2.0 150 20V (108/110 kW) MAREA (185) 2.0 155 20V (113 kW) MAREA (185) 1.9 TD 75 (55 kW) MAREA (185) 1.9 TD 100 (74 kW) MAREA (185) 1.9 JTD 105 (77 kW) MAREA (185) 1.9 JTD 110 (81 kW) MAREA (185) 2.4 TD 125 (91 kW) MAREA (185) 2.4 JTD 130 (96 kW) MAREA Weekend (185) 1.2 16V (60 kW) MAREA Weekend (185) 1.4 80 12V (59 kW) MAREA Weekend (185) 1.6 100 16V (76 kW) MAREA Weekend (185) 1.6 (76 kW) MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V (83 kW) MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V (108/110 kW) MAREA Weekend (185) 2.0 155 20V (113 kW) MAREA Weekend (185) 1.9 TD 75 (55 kW) MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100 (74 kW) MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 105 (77 kW) MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 110 (81 kW) MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125 (91 kW) MAREA Weekend (185) 2.4 JTD 130 (96 kW) MULTIPLA (186) 1.6 16V Blupower (70 kW) MULTIPLA (186) 1.6 16V Blupower (70 kW) MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (76/76 kW) MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (76/76 kW) MULTIPLA (186) 1.6 100 16V (76 kW) MULTIPLA (186) 1.6 100 16V (76 kW) MULTIPLA (186) 1.6 (68/76/74 kW) MULTIPLA (186) 1.6 (68/76/74 kW) MULTIPLA (186) 1.6 16V (70 kW) * MULTIPLA (186) 1.6 16V (70 kW) * MULTIPLA (186) 1.9 JTD 105 (77 kW) MULTIPLA (186) 1.9 JTD 110 (81 kW) MULTIPLA (186) 1.9 JTD 115 (85 kW) MULTIPLA (186) 1.9 JTD (88 kW) PALIO (178BX) 1.0 (45 kW) PALIO (178BX) 1.1 (40 kW) PALIO (178BX) 1.2 (44/50/54/59 kW) PALIO (178BX) 1.3 (53 kW) PALIO (178BX) 1.4 (57/70/51 kW) PALIO (178BX) 1.4 CAT (51 kW) PALIO (178BX) 1.5 (62/57 kW) PALIO (178BX) 1.6 (68/70/74 kW) PALIO (178BX) 1.6 16V (74 kW) PALIO (178BX) 1.8 (81 kW) PALIO (178BX) 1.9 D (46 kW) PALIO (178BX) 1.3 JTD Multijet (51 kW) PALIO (178BX) 1.7 TD (52/53 kW) PALIO Weekend (178DX) 1.0 (45 kW) PALIO Weekend (178DX) 1.2 (44/54/59 kW) PALIO Weekend (178DX) 1.4 (51 kW) 52

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

01/88 - 12/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/88 - 12/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/88 - 12/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/88 - 12/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/88 - 12/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/88 - 12/05 56609 55508 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/88 - 12/05 57412 MF 01/88 - 05/01 54512 55010 MF 55510 MF 01/88 - 05/01 54512 55010 MF 55510 MF 01/88 - 05/01 54512 55010 MF 55510 MF 01/88 - 05/01 54512 55010 MF 55510 MF 01/88 - 05/01 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/88 - 05/01 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 02/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 12/03 - 54512 55010 MF 55510 MF 12/03 - 54512 55010 MF 55510 MF 12/03 - 54512 55010 MF 55510 MF 56088 MF 12/03 - 56008 MF 56649 MF 12/03 - 56008 MF 56649 MF 12/03 - 56008 MF 56649 MF 12/03 - 56088 MF 12/03 - 57088 MF 06/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 56008 MF 56649 MF 09/96 - 12/07 56008 MF 56649 MF 09/96 - 12/07 56008 MF 56649 MF 09/96 - 12/07 56008 MF 56649 MF 09/96 - 12/07 56008 MF 56649 MF 09/96 - 12/07 56008 MF 56649 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 09/96 - 12/07 56008 MF 56649 MF 09/96 - 12/07 56008 MF 56649 MF 09/96 - 12/07 56008 MF 56649 MF 09/96 - 12/07 56008 MF 56649 MF 09/96 - 12/07 56008 MF 56649 MF 09/96 - 12/07 56008 MF 56649 MF 04/99 - 12/10 54512 55010 MF 56649 MF 04/99 - 12/10 55549 56008 MF 04/99 - 12/10 54512 55010 MF 56649 MF 04/99 - 12/10 55549 56008 MF 04/99 - 12/10 54512 55010 MF 56649 MF 04/99 - 12/10 55549 56008 MF 04/99 - 12/10 54512 55010 MF 56649 MF 04/99 - 12/10 55549 56008 MF 04/99 - 12/10 54512 55010 MF 56649 MF 04/99 - 12/10 55549 56008 MF 04/99 - 12/10 56008 MF 56649 MF 04/99 - 12/10 56008 MF 56649 MF 04/99 - 12/10 56008 MF 56649 MF 04/99 - 12/10 56008 MF 56649 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 56008 MF 56649 MF 04/96 - 56008 MF 56649 MF 04/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 04/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF

FIAT

PALIO Weekend (178DX) 1.5 (62 kW) PALIO Weekend (178DX) 1.6 (68/70 kW) PALIO Weekend (178DX) 1.6 16V (74/76 kW) PALIO Weekend (178DX) 1.8 (81 kW) PALIO Weekend (178DX) 1.7 TD (51 kW) PALIO Weekend (178DX) 1.7 TD (53 kW) PALIO Weekend (178DX) 1.9 D (46 kW) PALIO Weekend (178DX) 1.9 JTD (59 kW) PANDA (141A_) 650 (22 kW) * PANDA (141A_) 650 (22 kW) * PANDA (141A_) 750 (25 kW) PANDA (141A_) 750 (25 kW) PANDA (141A_) 900 (29/33 kW) PANDA (141A_) 900 (29/33 kW) PANDA (141A_) 950 4x4(35kW) PANDA (141A_) 950 4x4(35kW) PANDA (141A_) 1000 4x4(32/33/37kW) PANDA (141A_) 1000 4x4(32/33/37kW) PANDA (141A_) 1000 (32/37 kW) PANDA (141A_) 1000 (32/37 kW) PANDA (141A_) 1000 i.e. CAT (33 kW) PANDA (141A_) 1000 i.e. CAT (33 kW) PANDA (141A_) 1100 (37/40 kW) PANDA (141A_) 1100 (37/40 kW) PANDA (141A_) 1100 Trekking 4x4 (37 kW) PANDA (141A_) 1100 Trekking 4x4 (37 kW) PANDA (141A_) 1100 4x4 (40 kW) * PANDA (141A_) 1100 4x4 (40 kW) * PANDA (141A_) 750 (25 kW) * PANDA (141A_) 800 (25 kW) PANDA (141A_) 950 (35 kW) PANDA (141A_) 1300 D (27 kW) PANDA Van (141_) 750 (25 kW) PANDA Van (141_) 750 (25 kW) PANDA Van (141_) 1000 (32 kW) PANDA Van (141_) 1000 (32 kW) PANDA Van (141_) 1000 i.e (33 kW) PANDA Van (141_) 1000 i.e (33 kW) PANDA Van (141_) 1.1 (37/40 kW) PANDA Van (141_) 1.1 (37/40 kW) PANDA Van (141_) 1.1 AWD (40 kW) * PANDA Van (141_) 1.1 AWD (40 kW) * PANDA (169) 1.1 (40 kW) PANDA (169) 1.2 (44 kW) PANDA (169) 1.2 Bi-Power PANDA (169) Natural Power (44 kW) PANDA (169) 1.2 LPG (44 kW) PANDA (169) 1.2 4x4 (44 kW) * PANDA (169) 1.2 (51 kW) * PANDA (169) 1.4 (74 kW) PANDA (169) 1.3 D Multijet (51 kW) PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 (51 kW) PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 (55 kW) PANDA Van (169) 1.2 (44 kW) PANDA Van (169) 1.2 4x4 (44 kW) * PANDA Van (169) 1.3 JTD (51 kW) PANDA (312) 0.9 (63 kW) PANDA (312) 1.3 D Multijet (55 kW) PREMIO 1.3 (43 kW) PREMIO 1.3 (43 kW) PREMIO 1.5 (49 kW) PREMIO 1.5 (49 kW) PREMIO 1.5 i.e. (55 kW) PREMIO 1.5 i.e. (55 kW) PREMIO 1.6 i.e. (60 kW) PREMIO 1.6 i.e. (60 kW) PREMIO 1.6 (62 kW) * PREMIO 1.6 (62 kW) * PUNTO (176) 55 1.1 (40 kW) PUNTO (176) 55 1.1 (40 kW) PUNTO (176) 60 1.2 (43/44 kW) PUNTO (176) 60 1.2 (43/44 kW) PUNTO (176) 75 1.2 (54 kW) PUNTO (176) 75 1.2 (54 kW) PUNTO (176) 85 16V 1.2 (63 kW) PUNTO (176) 85 16V 1.2 (63 kW) PUNTO (176) 1.4 GT Turbo (96/98 kW) PUNTO (176) 1.4 GT Turbo (96/98 kW) PUNTO (176) 90 1.6 (65 kW) * PUNTO (176) 90 1.6 (65 kW) * PUNTO (176) 1.7 D (42 kW) PUNTO (176) 1.7 TD (51/52 kW) PUNTO (176) 60 TD 1.7 (46 kW) PUNTO Convertible (176C) 60 1.2 (43 kW) PUNTO Convertible (176C) 60 1.2 (43 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 56008 MF 56649 MF 04/96 - 56008 MF 56649 MF 04/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 04/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 04/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/80 - 07/04 54506 54403 MF 55510 MF 03/80 - 07/04 54512 55010 MF 03/80 - 07/04 54506 55010 MF 55510 MF 03/80 - 07/04 54512 03/80 - 07/04 54506 55010 MF 55510 MF 03/80 - 07/04 54512 03/80 - 07/04 54506 55010 MF 55510 MF 03/80 - 07/04 54512 03/80 - 07/04 54506 55010 MF 55510 MF 03/80 - 07/04 54512 03/80 - 07/04 54506 55010 MF 55510 MF 03/80 - 07/04 54512 03/80 - 07/04 54506 55010 MF 55510 MF 03/80 - 07/04 54512 03/80 - 07/04 54506 55010 MF 55510 MF 03/80 - 07/04 54512 03/80 - 07/04 54506 55010 MF 55510 MF 03/80 - 07/04 54512 03/80 - 07/04 54506 55010 MF 55510 MF 03/80 - 07/04 54512 03/80 - 07/04 54506 55510 MF 03/80 - 07/04 54403 MF 03/80 - 07/04 54403 MF 03/80 - 07/04 54512 55010 MF 55510 MF 01/86 - 02/04 54506 55010 MF 55510 MF 01/86 - 02/04 54512 01/86 - 02/04 54506 55010 MF 55510 MF 01/86 - 02/04 54512 01/86 - 02/04 54506 55010 MF 55510 MF 01/86 - 02/04 54512 01/86 - 02/04 54506 55010 MF 55510 MF 01/86 - 02/04 54512 01/86 - 02/04 54506 55010 MF 55510 MF 01/86 - 02/04 54512 09/03 - 54506 09/03 - 54506 09/03 - 54506 09/03 - 54506 09/03 - 54506 09/03 - 54506 09/03 - 55010 MF 55510 MF 56088 MF 09/03 - 54512 55010 MF 55510 MF 09/03 - 55010 MF 55510 MF 09/03 - 55010 MF 55510 MF 09/03 - 56008 MF 03/04 - 54512 55010 MF 56649 MF 03/04 - 54512 55010 MF 56649 MF 03/04 - 55010 MF 55510 MF 02/12 - 56588 MF 02/12 - 56588 MF 03/85 - 12/96 54512 55010 MF 56649 MF 03/85 - 12/96 55549 56008 MF 03/85 - 12/96 54512 55010 MF 56649 MF 03/85 - 12/96 55549 56008 MF 03/85 - 12/96 54512 55010 MF 56649 MF 03/85 - 12/96 55549 56008 MF 03/85 - 12/96 54512 55010 MF 56649 MF 03/85 - 12/96 55549 56008 MF 03/85 - 12/96 54512 55010 MF 56649 MF 03/85 - 12/96 55549 56008 MF 09/93 - 09/99 54506 55010 MF 55510 MF 09/93 - 09/99 54512 09/93 - 09/99 54506 55010 MF 55510 MF 09/93 - 09/99 54512 09/93 - 09/99 54506 55010 MF 55510 MF 09/93 - 09/99 54512 09/93 - 09/99 54506 55010 MF 55510 MF 09/93 - 09/99 54512 09/93 - 09/99 54506 55010 MF 55510 MF 09/93 - 09/99 54512 09/93 - 09/99 54506 55010 MF 55510 MF 09/93 - 09/99 54512 09/93 - 09/99 55549 56008 MF 56649 MF 09/93 - 09/99 55549 56008 MF 56649 MF 09/93 - 09/99 56008 MF 56649 MF 04/94 - 06/00 54506 55010 MF 55510 MF 04/94 - 06/00 54512 53

FIAT

PUNTO Convertible (176C) 85 16V 1.2 (63 kW) PUNTO Convertible (176C) 85 16V 1.2 (63 kW) PUNTO Convertible (176C) 90 1.6 (65 kW) * PUNTO Convertible (176C) 90 1.6 (65 kW) * PUNTO Van (176L) 1.1 (40 kW) * PUNTO Van (176L) 1.1 (40 kW) * PUNTO Van (176L) 1.7 D (42 kW) PUNTO Van (176L) 1.7 TD (52 kW) PUNTO (188) 1.2 60 (44 kW) PUNTO (188) 1.2 Natural Power (44 kW) PUNTO (188) 1.2 16V 80 (59 kW) * PUNTO (188) 1.4 (70 kW) PUNTO (188) 1.4 (70 kW) PUNTO (188) 1.8 130 HGT (96 kW) * PUNTO (188) 1.8 130 HGT (96 kW) * PUNTO (188) 1.3 JTD 16V (51 kW) PUNTO (188) 1.9 DS 60 (44 kW) PUNTO (188) 1.9 JTD 80 (59 kW) PUNTO (188) 1.9 JTD (63 kW) PUNTO (188) 1.9 JTD (74 kW) * PUNTO (188) 1.9 JTD (74 kW) * PUNTO Van (188AX) 1.2 60 (44 kW) * PUNTO Van (188AX) 1.9 D 60 (44 kW) PUNTO Van (188AX) 1.9 JTD (63 kW) PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.2 (48 kW) PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V (70 kW) * PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.2 (51 kW) * PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 (57 kW) * PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet (88 kW) PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 Abarth (114 kW) PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet (51 kW) PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet (55 kW) * PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet (56 kW) * PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet (66 kW) PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet (88/96 kW) PUNTO EVO 1.2 (51 kW) PUNTO EVO 1.4 (57 kW) * PUNTO EVO 1.4 (57 kW) * PUNTO EVO 1.4 16V (77 kW) * PUNTO EVO 1.4 Abarth (120 kW) PUNTO EVO 1.3 D Multijet (55/70 kW) PUNTO EVO 1.6 D Multijet (88 kW) * PUNTO (199) 1.4 (57 kW) PUNTO (199) 1.4 Multi Air (77 kW) PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air (99 kW) PUNTO (199) 1.3 Multijet (62/70 kW) QUBO (225) 1.4 (54 kW) QUBO (225) 1.3 D Multijet (55 kW) * QUBO (225) 1.3 D Multijet (70 kW) REGATA (138) 70 1.3 (48 kW) REGATA (138) 75 1.5 (55 kW) REGATA (138) 75 i.e. 1.5 (55 kW) REGATA (138) 85 1.5 (58/63 kW) REGATA (138) 85 Super 1.5 (60 kW) REGATA (138) 85 1.6 (60 kW) REGATA (138) 90 i.e. 1.6 (66 kW) REGATA (138) 100 Super 1.6 (70/74 kW) REGATA (138) 60 Diesel 1.7 (44 kW) REGATA (138) 65 Diesel 1.9 (48 kW) REGATA (138) 80 Turbo Diesel 1.9 (59 kW) REGATA Weekend 70 1.3 (50 kW) REGATA Weekend 75 1.5 (55 kW) REGATA Weekend 75 1.5 i.e. CAT (55 kW) REGATA Weekend 85 1.5 (60 kW) REGATA Weekend 85 1.5 (63 kW) REGATA Weekend 90 i.e. 1.6 (66 kW) REGATA Weekend 100 1.6 (74 kW) REGATA Weekend 100 i.e. 1.6 (74 kW) REGATA Weekend 60 Diesel 1.7 (44 kW) REGATA Weekend 65 Diesel 1.9 (48 kW) REGATA Weekend 80 Turbo Diesel 1.9 (59 kW) RITMO Bertone Convertible 50 1.3 (50 kW) RITMO Bertone Convertible 50 1.3 (50 kW) RITMO Bertone Convertible 50 1.3 (50 kW) RITMO Bertone Convertible 85 1.5 (60/63 kW) RITMO Bertone Convertible 85 1.5 (60/63 kW) RITMO Bertone Convertible 85 1.5 (60/63 kW) RITMO Bertone Convertible 100 1.6 (74/77 kW) * RITMO Bertone Convertible 100 1.6 (74/77 kW) * RITMO Bertone Convertible 100 1.6 (74/77 kW) * RITMO I (138A) 60 1.0 (44 kW) RITMO I (138A) 60 1.0 (44 kW) RITMO I (138A) 60 1.0 (44 kW) RITMO I (138A) 65 1.3 (48 kW) RITMO I (138A) 65 1.3 (48 kW) 54

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

04/94 - 06/00 54506 55010 MF 55510 MF 04/94 - 06/00 54512 04/94 - 06/00 54506 55010 MF 55510 MF 04/94 - 06/00 54512 04/96 - 02/00 54506 55010 MF 55510 MF 04/96 - 02/00 54512 04/96 - 02/00 55549 56008 MF 56649 MF 04/96 - 02/00 55549 56008 MF 56649 MF 09/99 - 54506 09/99 - 54506 09/99 - 54506 09/99 - 54506 55010 MF 55510 MF 09/99 - 54512 09/99 - 54506 55010 MF 55510 MF 09/99 - 54512 09/99 - 55010 MF 55510 MF 09/99 - 56008 MF 56649 MF 09/99 - 56008 MF 56649 MF 09/99 - 56008 MF 56649 MF 09/99 - 55010 MF 55510 MF 09/99 - 56008 MF 56649 MF 02/00 - 10/09 54506 02/00 - 10/09 56008 MF 56649 MF 02/00 - 10/09 56008 MF 56649 MF 10/05 - 54506 55010 MF 55510 MF 10/05 - 54506 55010 MF 55510 MF 10/05 - 54506 56088 MF 10/05 - 54506 55010 MF 55510 MF 56088 MF 10/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/05 - 54512 55010 MF 55510 MF 10/05 - 56008 MF 56649 MF 56088 MF 10/05 - 55010 MF 55510 MF 10/05 - 56008 MF 56649 MF 10/05 - 56008 MF 56649 MF 07/08 - 02/12 56088 MF 07/08 - 02/12 54506 55510 MF 56088 MF 07/08 - 02/12 56588 MF 07/08 - 02/12 54506 55510 MF 56588 MF 07/08 - 02/12 56588 MF 07/08 - 02/12 56588 MF 07/08 - 02/12 54506 55510 MF 57088 MF 03/12 - 56088 MF 03/12 - 56088 MF 03/12 - 56088 MF 03/12 - 56088 MF 09/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 09/08 - 55010 MF 55510 MF 56088 MF 09/08 - 56088 MF 09/83 - 12/90 54512 55010 MF 55510 MF 09/83 - 12/90 54512 55010 MF 55510 MF 09/83 - 12/90 54512 55010 MF 55510 MF 09/83 - 12/90 54512 55010 MF 55510 MF 09/83 - 12/90 54512 55010 MF 55510 MF 09/83 - 12/90 54512 55010 MF 55510 MF 09/83 - 12/90 54512 55010 MF 55510 MF 09/83 - 12/90 54512 55010 MF 55510 MF 09/83 - 12/90 55549 56008 MF 56649 MF 09/83 - 12/90 55549 56008 MF 56649 MF 09/83 - 12/90 55549 56008 MF 56649 MF 01/84 - 06/91 54512 55010 MF 55510 MF 01/84 - 06/91 54512 55010 MF 55510 MF 01/84 - 06/91 54512 55010 MF 55510 MF 01/84 - 06/91 54512 55010 MF 55510 MF 01/84 - 06/91 54512 55010 MF 55510 MF 01/84 - 06/91 54512 55010 MF 55510 MF 01/84 - 06/91 54512 55010 MF 55510 MF 01/84 - 06/91 54512 55010 MF 55510 MF 01/84 - 06/91 55549 56008 MF 56649 MF 01/84 - 06/91 55549 56008 MF 56649 MF 01/84 - 06/91 55549 56008 MF 56649 MF 10/79 - 07/89 55549 54403 MF 56649 MF 10/79 - 07/89 55010 MF 10/79 - 07/89 56008 MF 10/79 - 07/89 55549 54403 MF 56649 MF 10/79 - 07/89 55010 MF 10/79 - 07/89 56008 MF 10/79 - 07/89 55549 54403 MF 56649 MF 10/79 - 07/89 55010 MF 10/79 - 07/89 56008 MF 01/78 - 05/87 55549 54403 MF 56649 MF 01/78 - 05/87 55010 MF 01/78 - 05/87 56008 MF 01/78 - 05/87 55549 54403 MF 56649 MF 01/78 - 05/87 55010 MF

FIAT

RITMO I (138A) 65 1.3 (48 kW) RITMO I (138A) 70 1.3 (48 kW) RITMO I (138A) 70 1.3 (48 kW) RITMO I (138A) 70 1.3 (48 kW) RITMO I (138A) 75 1.3 (55 kW) RITMO I (138A) 75 1.3 (55 kW) RITMO I (138A) 75 1.3 (55 kW) RITMO I (138A) 75 1.5 (55 kW) RITMO I (138A) 75 1.5 (55 kW) RITMO I (138A) 75 1.5 (55 kW) RITMO I (138A) 75 i.e. 1.5 (55 kW) RITMO I (138A) 75 i.e. 1.5 (55 kW) RITMO I (138A) 75 i.e. 1.5 (55 kW) RITMO I (138A) 85 1.5 (63 kW) * RITMO I (138A) 85 1.5 (63 kW) * RITMO I (138A) 85 1.5 (63 kW) * RITMO I (138A) 90 i.e. 1.6 (66 kW) RITMO I (138A) 90 i.e. 1.6 (66 kW) RITMO I (138A) 105 Sport 1.6 (77 kW) RITMO I (138A) 105 Sport 1.6 (77 kW) RITMO I (138A) 125 TC Abarth 2.0 (92 kW) RITMO I (138A) 125 TC Abarth 2.0 (92 kW) RITMO I (138A) 55 Diesel 1.7 (40 kW) RITMO II (138A) 60 1.1 (40 kW) RITMO II (138A) 60 1.1 (40 kW) RITMO II (138A) 70 1.3 (50 kW) RITMO II (138A) 70 1.3 (50 kW) RITMO II (138A) 75 1.5 (55 kW) RITMO II (138A) 75 1.5 (55 kW) RITMO II (138A) 75 1.5 CAT (55 kW) RITMO II (138A) 75 1.5 CAT (55 kW) RITMO II (138A) 85 1.5 (58/60 kW) RITMO II (138A) 85 1.5 (58/60 kW) RITMO II (138A) 90 1.6 i.e. (66 kW) RITMO II (138A) 90 1.6 i.e. (66 kW) RITMO II (138A) 100 1.6 (74 kW) RITMO II (138A) 100 1.6 (74 kW) RITMO II (138A) 105 1.6 (77 kW) RITMO II (138A) 105 1.6 (77 kW) RITMO II (138A) 1.6 (92 kW) RITMO II (138A) 1.6 (92 kW) RITMO II (138A) 125 TC Abarth 2.0 (92 kW) RITMO II (138A) 125 TC Abarth 2.0 (92 kW) RITMO II (138A) 130 TC Abarth 2.0 (96 kW) * RITMO II (138A) 130 TC Abarth 2.0 (96 kW) * RITMO II (138A) 60 Diesel 1.7 (43 kW) RITMO II (138A) 80 Turbo Diesel 1.9 (59 kW) SCUDO Combinato (220P) 1.6 (58 kW) SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V (100 kW) SCUDO Combinato (220P) 1.9 D (51 kW) SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD Eco (66 kW) SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD (68 kW) SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD (69/80 kW) * SCUDO Box (220L) 1.6 (58 kW) SCUDO Box (220L) 2.0 (100 kW) SCUDO Box (220L) 1.9 D (51 kW) SCUDO Box (220L) 1.9 TD (66/68 kW) SCUDO Box (220L) 2.0 JTD (69/80 kW) * SCUDO (270_) 1.6 D Multijet (66 kW) SCUDO (270_) 2.0 D Multijet (88/100 kW) * SCUDO Box (270_) 1.6 D Multijet (66 kW) SCUDO Box (270_) 2.0 D Multijet (88 kW) * SCUDO Box (270_) 2.0 D Multijet (100 kW) * SCUDO Platform/Chassis (270_) 1.6 D Multijet (66 kW) SCUDO Platform/Chassis (270_) 2.0 D Multijet (88/100 kW) * SEICENTO (187) 0.9 (29 kW) SEICENTO (187) 1.1 (40 kW) * SEICENTO Van (187) 0.9 (29 kW) SEICENTO Van (187) 1.1 (40 kW) * SIENA (178_) 1.0 (45 kW) SIENA (178_) 1.2 (44/54/57/59 kW) SIENA (178_) 1.4 (51 kW) SIENA (178_) 1.4 CAT (51 kW) SIENA (178_) 1.5 (62 kW) SIENA (178_) 1.6 16V (78 kW) SIENA (178_) 1.6 (76 kW) SIENA (178_) 1.7 TD (51 kW) SIENA (178_) 1.9 D (46 kW) STILO (192) 1.2 16V (59 kW) STILO (192) 1.2 16V (59 kW) STILO (192) 1.4 16V (66/70 kW) STILO (192) 1.4 16V (66/70 kW) STILO (192) 1.6 16V (76 kW) STILO (192) 1.6 16V (76 kW) STILO (192) 1.6 (100 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

01/78 - 05/87 56008 MF 01/78 - 05/87 55549 54403 MF 56649 MF 01/78 - 05/87 55010 MF 01/78 - 05/87 56008 MF 01/78 - 05/87 55549 54403 MF 56649 MF 01/78 - 05/87 55010 MF 01/78 - 05/87 56008 MF 01/78 - 05/87 55549 54403 MF 56649 MF 01/78 - 05/87 55010 MF 01/78 - 05/87 56008 MF 01/78 - 05/87 55549 54403 MF 56649 MF 01/78 - 05/87 55010 MF 01/78 - 05/87 56008 MF 01/78 - 05/87 55549 54403 MF 56649 MF 01/78 - 05/87 55010 MF 01/78 - 05/87 56008 MF 01/78 - 05/87 54403 MF 01/78 - 05/87 55508 MF 01/78 - 05/87 54403 MF 01/78 - 05/87 55508 MF 01/78 - 05/87 54403 MF 01/78 - 05/87 55508 MF 01/78 - 05/87 57413 MF 10/82 - 12/88 54512 55010 MF 56649 MF 10/82 - 12/88 55549 56008 MF 10/82 - 12/88 54512 55010 MF 56649 MF 10/82 - 12/88 55549 56008 MF 10/82 - 12/88 54512 55010 MF 56649 MF 10/82 - 12/88 55549 56008 MF 10/82 - 12/88 54512 55010 MF 56649 MF 10/82 - 12/88 55549 56008 MF 10/82 - 12/88 54512 55010 MF 56649 MF 10/82 - 12/88 55549 56008 MF 10/82 - 12/88 54512 55010 MF 56649 MF 10/82 - 12/88 55549 56008 MF 10/82 - 12/88 54512 55010 MF 56649 MF 10/82 - 12/88 55549 56008 MF 10/82 - 12/88 54512 55010 MF 56649 MF 10/82 - 12/88 55549 56008 MF 10/82 - 12/88 54512 55010 MF 56649 MF 10/82 - 12/88 55549 56008 MF 10/82 - 12/88 54512 55010 MF 56649 MF 10/82 - 12/88 55549 56008 MF 10/82 - 12/88 54512 55010 MF 56649 MF 10/82 - 12/88 55549 56008 MF 10/82 - 12/88 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 12/88 55549 56008 MF 56649 MF 02/96 - 12/06 55549 56008 MF 56649 MF 02/96 - 12/06 55549 56008 MF 56649 MF 02/96 - 12/06 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/96 - 12/06 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/96 - 12/06 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/96 - 12/06 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/96 - 12/06 55549 56008 MF 56649 MF 02/96 - 12/06 55549 56008 MF 56649 MF 02/96 - 12/06 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/96 - 12/06 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/96 - 12/06 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/98 - 01/10 54506 01/98 - 01/10 54506 01/98 - 01/10 54506 01/98 - 01/10 54506 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 04/96 - 54512 55010 MF 55510 MF 10/01 - 11/06 54512 55010 MF 56649 MF 10/01 - 11/06 55549 56008 MF 10/01 - 11/06 54512 55010 MF 56649 MF 10/01 - 11/06 55549 56008 MF 10/01 - 11/06 54512 55010 MF 56649 MF 10/01 - 11/06 55549 56008 MF 10/01 - 11/06 54512 55010 MF 56649 MF 55

FIAT

STILO (192) 1.6 (100 kW) STILO (192) 1.8 16V (98 kW) * STILO (192) 1.8 16V (98 kW) * STILO (192) 1.6 16V (77 kW) STILO (192) 2.4 20V (125 kW) STILO (192) 1.9 JTD (59 kW) STILO (192) 1.9 D Multijet (74/88/110 kW) STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V (66 kW) STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V (66 kW) STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V (76 kW) STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V (76 kW) STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V (98 kW) * STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V (98 kW) * STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD (59 kW) STILO Multi Wagon (192) 1.9 D (66 kW) STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (74/88/110 kW) STRADA (178E) 1.2 (44 kW) STRADA (178E) 1.2 Trekking (60 kW) STRADA (178E) 1.6 Trekking (76 kW) STRADA (178E) 1.3 D Multijet (62 kW) STRADA (178E) 1.7 TD (51 kW) STRADA (178E) 1.9 D (46 kW) STRADA (178E) 1.9 JTD (59 kW) TEMPRA (159) 1.4 i.e. (51 kW) TEMPRA (159) 1.6 (51 kW) TEMPRA (159) 1.6 i.e. (55/57/63/66 kW) TEMPRA (159) 1.8 i.e. (66/74/76/77/81 kW) TEMPRA (159) 2.0 i.e. (83 kW) TEMPRA (159) 1.9 D (48 kW) TEMPRA (159) 1.9 D (48 kW) TEMPRA (159) 1.9 TD (59/66 kW) * TEMPRA (159) 1.9 TD (59/66 kW) * TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e. (51 kW) TEMPRA S.W. (159) 1.6 (51 kW) TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (55/57/66 kW) TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (66/74/76/77/81 kW) TEMPRA S.W. (159) 1.8 4x4 (80 kW) TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. (83 kW) TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. 4x4 (83 kW) TEMPRA S.W. (159) 1.9 D (48 kW) TEMPRA S.W. (159) 1.9 D (48 kW) TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD (59/66 kW) * TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD (59/66 kW) * TIPO (160) 1.1 (41 kW) TIPO (160) 1.1 (41 kW) TIPO (160) 1.4 i.e. (51/57 kW) TIPO (160) 1.4 i.e. (51/57 kW) TIPO (160) 1.4 (52 kW) * TIPO (160) 1.4 (52 kW) * TIPO (160) 1.6 i.e. (55 kW) TIPO (160) 1.6 (61 kW) TIPO (160) 1.6 SX DGT (66 kW) TIPO (160) 1.8 i.e. (66/74/76/77/81 kW) TIPO (160) 1.8 i.e (71 kW) TIPO (160) 1.8 i.e.16V Sport (100 kW) TIPO (160) 2.0 i.e. (80/83 kW) TIPO (160) 2.0 i.e. 16V Sport (102 kW) TIPO (160) 2.0 16V (107 kW) TIPO (160) 2.0 (85 kW) TIPO (160) 1.7 D (43 kW) * TIPO (160) 1.7 D (43 kW) * TIPO (160) 1.7 D (45 kW) TIPO (160) 1.9 D (48 kW) TIPO (160) 1.9 TD (59/66 kW) * ULYSSE (220) 1.8 (73 kW) ULYSSE (220) 2.0 (89 kW) ULYSSE (220) 2.0 16V(97/100kW) ULYSSE (220) 2.0 Turbo(108kW) ULYSSE (220) 1.9 TD (66 kW) ULYSSE (220) 2.0 JTD (80 kW) ULYSSE (220) 2.1 TD (80 kW) * ULYSSE (179AX) 2.0 (100 kW) ULYSSE (179AX) 3.0 V6 (150 kW) ULYSSE (179AX) 2.0 JTD (79/80 kW) ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet (88/100 kW) ULYSSE (179AX) 2.2 JTD (94 kW) * ULYSSE (179AX) 2.2 D Multijet (125 kW) * UNO (146A/E) 0.9 (30 kW) UNO (146A/E) 45 0.9 (33/34 kW) UNO (146A/E) 1.0 (35/31 kW) UNO (146A/E) 55 1.0 (41 kW) UNO (146A/E) 45 1.0 (32/37 kW) UNO (146A/E) 45 i.e. 1.0 (33 kW) UNO (146A/E) 1.0 iE (34 kW) UNO (146A/E) 50 1.1 (37/37 kW) 56

Polar

10/01 - 11/06 55549 10/01 - 11/06 54512 10/01 - 11/06 55549 10/01 - 11/06 55549 10/01 - 11/06 55549 10/01 - 11/06 10/01 - 11/06 01/03 - 08/08 54512 01/03 - 08/08 01/03 - 08/08 54512 01/03 - 08/08 01/03 - 08/08 54512 01/03 - 08/08 01/03 - 08/08 01/03 - 08/08 01/03 - 08/08 09/98 - 54512 09/98 - 54512 09/98 - 54512 09/98 - 09/98 - 09/98 - 09/98 - 03/90 - 12/98 55549 03/90 - 12/98 55549 03/90 - 12/98 55549 03/90 - 12/98 55549 03/90 - 12/98 55549 03/90 - 12/98 56609 03/90 - 12/98 03/90 - 12/98 56609 03/90 - 12/98 03/90 - 08/97 55549 03/90 - 08/97 55549 03/90 - 08/97 55549 03/90 - 08/97 55549 03/90 - 08/97 55549 03/90 - 08/97 55549 03/90 - 08/97 55549 03/90 - 08/97 56609 03/90 - 08/97 03/90 - 08/97 56609 03/90 - 08/97 07/87 - 04/95 54512 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 54512 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 54512 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 56609 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 55549 07/87 - 04/95 55549 06/94 - 08/02 55549 06/94 - 08/02 55549 06/94 - 08/02 55549 06/94 - 08/02 55549 06/94 - 08/02 56609 06/94 - 08/02 56609 06/94 - 08/02 56609 08/02 - 06/11 56609 08/02 - 06/11 56609 08/02 - 06/11 56609 08/02 - 06/11 56609 08/02 - 06/11 56609 08/02 - 06/11 56609 01/83 - 08/00 54512 01/83 - 08/00 54512 01/83 - 08/00 54512 01/83 - 08/00 54512 01/83 - 08/00 54512 01/83 - 08/00 54512 01/83 - 08/00 54512 01/83 - 08/00 54512

Polar S

Magic

Stop & Go

56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF

FIAT

UNO (146A/E) 60 1.1 (42/43 kW) UNO (146A/E) 50 i.e. 1.1 (36 kW) UNO (146A/E) 55 1.1 (40 kW) UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e. (73/74/77 kW) UNO (146A/E) 70 1.3 (48/50 kW) UNO (146A/E) 1.4 (49 kW) UNO (146A/E) 70 i.e. 1.4 (51/53 kW) UNO (146A/E) 70 S 1.4 (52 kW) UNO (146A/E) 1.4 Turbo i.e. (82/87 kW) UNO (146A/E) 1.5 75 iE (56 kW) UNO (146A/E) 75 i.e. 1.5 (55 kW) UNO (146A/E) 1.6 (65 kW) UNO (146A/E) 1.6 R (66 kW) UNO (146A/E) 1.7 D (43 kW) UNO (146A/E) 1.3 Super Diesel (33 kW) UNO (146A/E) 70 TD 1.4 (52 kW) UNO (146A/E) 60 Diesel 1.7 (42/44 kW) UNO (146A/E) 1.9 D (44/58 kW) X 1/9 (128 AS) 1.5 Five Speed (56 kW) * X 1/9 (128 AS) 1.5 Five Speed (56 kW) * 126 650 (17 kW) 126 700 (19 kW) 127 0.9 (29 kW) 127 1.0 (37 kW) 127 1.0 Sport (51 kW) 127 1.3 Sport (55 kW) 127 1.3 Diesel (33 kW) 127 Panorama 1.0 (37 kW) 127 Panorama 1.3 Diesel (33 kW) 128 1.1 (33 kW) 128 1.3 Sport (44 kW) 128 Familiare 1.1 (33 kW) 128 Familiare 1.3 (44 kW) 128 Coupe 1.1 (47 kW) 131 1.3 Mirafiori (40 kW) 131 1.3 Mirafiori (40 kW) 131 1.4 Mirafiori (51 kW) 131 1.4 Mirafiori (51 kW) 131 1.4 SuperMirafiori(55kW) 131 1.4 SuperMirafiori(55kW) 131 1.6 (63kW) 131 1.6 (63kW) 131 1.6 Super (71 kW) 131 1.6 Super (71 kW) 131 1.6 Super Mirafiori (72 kW) 131 1.6 Super Mirafiori (72 kW) 131 2.0 Super (83 kW) 131 2.0 Super (83 kW) 131 2.0 Racing (85 kW) * 131 2.0 Racing (85 kW) * 131 1.6 (55 kW) 131 1.6 (55 kW) 131 2.0 D (44 kW) 131 2.5 Diesel (53 kW) * 131 Familiare/Panorama 1.3 Mirafiori (48 kW) 131 Familiare/Panorama 1.3 Mirafiori (48 kW) 131 Familiare/Panorama 1.4 Mirafiori (51 kW) 131 Familiare/Panorama 1.4 Mirafiori (51 kW) 131 Familiare/Panorama 1.6 (63 kW) 131 Familiare/Panorama 1.6 (63 kW) 131 Familiare/Panorama 1.6 Super (72 kW) 131 Familiare/Panorama 1.6 Super (72 kW) 131 Familiare/Panorama 2.0 Super (83 kW) * 131 Familiare/Panorama 2.0 Super (83 kW) * 131 Familiare/Panorama 2.0 D (44 kW) 131 Familiare/Panorama 2.5 Super Diesel (53 kW) * 132 1.6 (65 kW) 132 1.6 (65 kW) 132 2.0 (82 kW) 132 2.0 (82 kW) 132 2.0 i.e. (90 kW) * 132 2.0 i.e. (90 kW) * 132 2.0 D (44 kW) 132 2.5 D (53 kW) * 147 1.0 (37 kW) 147 1.1 (39 kW) 147 1.3 (45 kW) 500 0.9 (63 kW) 500 1.2 (51 kW) 500 1.4 (74 kW) * 500 1.2 LPG (51 kW) * 500 1.4 Abarth (99 kW) * 500 1.4 Abarth (118 kW) * 500 1.3 D Multijet (55 kW) 500 1.3 D Multijet (70 kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

01/83 - 08/00 54512 55010 MF 55510 MF 01/83 - 08/00 54512 55010 MF 55510 MF 01/83 - 08/00 54512 55010 MF 55510 MF 01/83 - 08/00 54512 55010 MF 55510 MF 01/83 - 08/00 54512 55010 MF 55510 MF 01/83 - 08/00 55549 56008 MF 56649 MF 01/83 - 08/00 55549 56008 MF 56649 MF 01/83 - 08/00 55549 56008 MF 56649 MF 01/83 - 08/00 55549 56008 MF 56649 MF 01/83 - 08/00 55549 56008 MF 56649 MF 01/83 - 08/00 55549 56008 MF 56649 MF 01/83 - 08/00 55549 56008 MF 56649 MF 01/83 - 08/00 55549 56008 MF 56649 MF 01/83 - 08/00 55549 56008 MF 56649 MF 01/83 - 08/00 56008 MF 56649 MF 01/83 - 08/00 56008 MF 56649 MF 01/83 - 08/00 56008 MF 56649 MF 01/83 - 08/00 56008 MF 56649 MF 11/72 - 12/89 54506 55010 MF 55510 MF 11/72 - 12/89 54512 09/72 - 09/00 54403 MF 09/72 - 09/00 54403 MF - 54403 MF - 54403 MF - 54403 MF - 54403 MF - 55508 MF 01/77 - 12/86 54403 MF 01/77 - 12/86 55508 MF 03/69 - 12/84 54403 MF 03/69 - 12/84 54403 MF 10/69 - 10/82 54403 MF 10/69 - 10/82 54403 MF 03/72 - 02/81 54403 MF 10/74 - 12/86 54403 MF 10/74 - 12/86 55508 MF 10/74 - 12/86 54403 MF 10/74 - 12/86 55508 MF 10/74 - 12/86 54403 MF 10/74 - 12/86 55508 MF 10/74 - 12/86 54403 MF 10/74 - 12/86 55508 MF 10/74 - 12/86 54403 MF 10/74 - 12/86 55508 MF 10/74 - 12/86 54403 MF 10/74 - 12/86 55508 MF 10/74 - 12/86 54403 MF 10/74 - 12/86 55508 MF 10/74 - 12/86 54403 MF 10/74 - 12/86 55508 MF 10/74 - 12/86 54403 MF 10/74 - 12/86 55508 MF 10/74 - 12/86 55508 MF 10/74 - 12/86 55508 MF 03/75 - 12/84 54403 MF 03/75 - 12/84 55508 MF 03/75 - 12/84 54403 MF 03/75 - 12/84 55508 MF 03/75 - 12/84 54403 MF 03/75 - 12/84 55508 MF 03/75 - 12/84 54403 MF 03/75 - 12/84 55508 MF 03/75 - 12/84 54403 MF 03/75 - 12/84 55508 MF 03/75 - 12/84 55508 MF 03/75 - 12/84 55508 MF 04/72 - 12/82 54403 MF 04/72 - 12/82 55508 MF 04/72 - 12/82 54403 MF 04/72 - 12/82 55508 MF 04/72 - 12/82 54403 MF 04/72 - 12/82 55508 MF 04/72 - 12/82 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/72 - 12/82 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/76 - 12/96 55549 56008 MF 10/76 - 12/96 55549 56008 MF 10/76 - 12/96 55549 56008 MF 10/07 - 56088 MF 10/07 - 54506 56088 MF 10/07 - 54506 56088 MF 10/07 - 54512 55010 MF 56088 MF 10/07 - 54506 56088 MF 10/07 - 55010 MF 56088 MF 10/07 - 54512 55010 MF 55510 MF 10/07 - 55010 MF 56088 MF 57

FIAT

500 C 0.9 (63 kW) 500 C 1.2 (51 kW) 500 C 1.4 (74 kW) * 500 C 1.3 D Multijet (55 kW) 900 T/E Pulmino 0.9 (26 kW) 900 T/E Panorama 0.9 (26 kW) DUCATO Panorama (280) 1.8 (51 kW) DUCATO Panorama (280) 2.0 (55/58/62 kW) DUCATO Panorama (280) 1.9 D (52 kW) DUCATO Panorama (280) 1.9 TD (60 kW) DUCATO Panorama (280) 2.4 D (53 kW) DUCATO Panorama (280) 2.4 TD (68 kW) DUCATO Panorama (280) 2.4 TD 4x4 (68 kW) DUCATO Panorama (280) 2.5 D (55 kW) DUCATO Panorama (280) 2.5 D 4x4 (55 kW) * DUCATO Box (280) 1.8 (49 kW) DUCATO Box (280) 2.0 (55/58/62 kW) DUCATO Box (280) 1.9 D (52 kW) DUCATO Box (280) 1.9 TD (60 kW) DUCATO Box (280) 2.4 D (53 kW) DUCATO Box (280) 2.4 D 4x4 (53/55 kW) DUCATO Box (280) 2.5 TD (68 kW) DUCATO Box (280) 2.5 TD 4x4 (70/68 kW) DUCATO Box (280) 2.5 D (55 kW) DUCATO Box (280) 2.5 D 4x4 (55 kW) * DUCATO Platform/Chassis (280) 2.0 (55 kW) DUCATO Platform/Chassis (280) 1.9 D (52 kW) DUCATO Platform/Chassis (280) 1.9 TD (60 kW) DUCATO Platform/Chassis (280) 2.4 TD (68 kW) DUCATO Platform/Chassis (280) 2.5 TD 4x4 (68 kW) DUCATO Platform/Chassis (280) 2.5 D (55 kW) DUCATO Platform/Chassis (280) 2.5 D 4x4 (55 kW) * DUCATO Panorama (290) 2.0 (62 kW) DUCATO Panorama (290) 2.0 4x4 (63 kW) * DUCATO Panorama (290) 1.9 D (52 kW) DUCATO Panorama (290) 1.9 TD (60 kW) DUCATO Panorama (290) 2.5 D (55 kW) DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 (70/70 kW) DUCATO Panorama (290) 2.5 D 4x4 (55 kW) DUCATO Panorama (290) 2.5 TD (70 kW) * DUCATO Box (290) 2.0 4x4 (63 kW) * DUCATO Box (290) 1.9 D (52 kW) DUCATO Box (290) 1.9 TD (60 kW) DUCATO Box (290) 2.5 D 4x4 (55 kW) DUCATO Box (290) 2.5 TD (70 kW) DUCATO Box (290) 2.5 TD 4x4 (70 kW) * DUCATO Box (290) 2.5 D (55 kW) * DUCATO Platform/Chassis (290) 2.0 (62 kW) DUCATO Platform/Chassis (290) 2.0 4x4 (63 kW) * DUCATO Platform/Chassis (290) 1.9 TD (60 kW) DUCATO Platform/Chassis (290) 2.5 D (55 kW) DUCATO Platform/Chassis (290) 2.5 D 4x4 (55 kW) DUCATO Platform/Chassis (290) 2.5 TD (70 kW) DUCATO Platform/Chassis (290) 2.5 TD 4x4 (70 kW) * DUCATO Bus (230) 2.0 (74 kW) DUCATO Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato (80 kW) DUCATO Bus (230) 2.0 4x4 (80 kW) * DUCATO Bus (230) 1.9 D (50 kW) DUCATO Bus (230) 1.9 TD (66 kW) DUCATO Bus (230) 1.9 D Combinato (51 kW) DUCATO Bus (230) 1.9 TD Combinato (59 kW) DUCATO Bus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato (60 kW) DUCATO Bus (230) 2.0 JTD (62 kW) DUCATO Bus (230) 2.5 TD (80 kW) DUCATO Bus (230) 2.5 TD 4x4 (80/85 kW) DUCATO Bus (230) 2.5 D Combinato (62 kW) DUCATO Bus (230) 2.5 TDIPanorama/Combinato(80/85kW) DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Combinato (80 kW) DUCATO Bus (230) 2.5 TDI 4x4 (85 kW) DUCATO Bus (230) 2.8 D (64 kW) DUCATO Bus (230) 2.8 TDI (90 kW) DUCATO Bus (230) 2.8 TDI 4x4 (90 kW) DUCATO Bus (230) 2.8 JTD (94 kW) DUCATO Bus (230) 2.8 JTD 4x4 (94 kW) * DUCATO Box (230L) 2.0 (74 kW) DUCATO Box (230L) 1.9 TD (59 kW) DUCATO Box (230L) 2.0 4x4 (80 kW) * DUCATO Box (230L) 1.9 D (50 kW) DUCATO Box (230L) 1.9 TD (66/60 kW) DUCATO Box (230L) 1.9 TD CAT (59 kW) DUCATO Box (230L) 2.0 JTD (62 kW) DUCATO Box (230L) 2.5 TD (80 kW) DUCATO Box (230L) 2.5 TD 4x4 (80 kW) DUCATO Box (230L) 2.5 D (62 kW) DUCATO Box (230L) 2.5 TDI (80 kW) 58

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

09/09 - 56088 MF 09/09 - 54506 56088 MF 09/09 - 54506 56088 MF 09/09 - 55010 MF 55510 MF 01/78 - 01/86 54403 MF 01/78 - 01/86 54403 MF 07/82 - 08/90 57413 MF 07/82 - 08/90 57413 MF 07/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/82 - 08/90 57413 MF 01/82 - 08/90 57413 MF 01/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/82 - 08/90 57413 MF 07/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/82 - 08/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/90 - 05/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/90 - 05/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/90 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/90 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/90 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/90 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/90 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/90 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 05/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/89 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 05/94 56609 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 05/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/89 - 05/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/89 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 05/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED

FIAT + FORD

DUCATO Box (230L) 2.5 TDI Maxi (85 kW) DUCATO Box (230L) 2.5 TDI 4x4 (85 kW) DUCATO Box (230L) 2.8 JTD (94 kW) DUCATO Box (230L) 2.8 JTD 4x4 (94 kW) DUCATO Box (230L) 2.8 iDTD 4x4 (90 kW) DUCATO Box (230L) 2.8 D (64 kW) DUCATO Box (230L) 2.8 D 4x4 (64 kW) DUCATO Box (230L) 2.8 TDI (90 kW) DUCATO Box (230L) 2.8 TDI 4x4 (90 kW) * DUCATO Box (230L) 2.5 TD 4x4 (85 kW) * DUCATO Box (230L) 2.5 TD 4x4 (85 kW) * DUCATO Platform/Chassis (230) 2.0 (80 kW) * DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 D (50 kW) DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD (59/66/60 kW) DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD CAT (59 kW) DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 (62 kW) DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TD (80/85 kW) DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TD 4x4 (80 kW) DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 D (62 kW) DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI (80/85 kW) DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI 4x4 (85 kW) DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 JTD (94/93 kW) DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 TD 4x4 (64 kW) DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 iDTD 4x4 (90 kW) DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 D (64 kW) DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 TDI (90 kW) * DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TD 4x4 (85 kW) * DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TD 4x4 (85 kW) * DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 (81 kW) DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 Bipower (81 kW) DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 4x4 (81 kW) * DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 JTD (62 kW) DUCATO Bus (244, Z_) 2.3 JTD (81 kW) DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD (94/107 kW) DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 (94 kW) DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 TD (90 kW) DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 TD 4x4 (90 kW) * DUCATO Box (244) 2.0 (81 kW) DUCATO Box (244) 2.0 Bipower (81 kW) DUCATO Box (244) 2.0 4x4 (81 kW) * DUCATO Box (244) 2.0 JTD (62 kW) DUCATO Box (244) 2.3 JTD (81 kW) DUCATO Box (244) 2.8 JTD (94 kW) DUCATO Box (244) 2.8 JTD 4x4 (94 kW) DUCATO Box (244) 2.8 TD (90 kW) DUCATO Box (244) 2.8 TD 4x4 (90 kW) DUCATO Box (244) 2.8 JTD Power (107 kW) * DUCATO Platform/Chassis (244) 2.0 JTD (62 kW) DUCATO Platform/Chassis (244) 2.3 JTD (81 kW) DUCATO Platform/Chassis (244) 2.8 JTD (94/90 kW) DUCATO Platform/Chassis (244) 2.8 JTD 4x4 (94/90 kW) DUCATO Platform/Chassis (244) 2.8 JTD Power (107 kW) * DUCATO Bus (250) 140 Natural Power (100 kW) DUCATO Bus (250) 100 Multijet 2,2 D (74 kW) DUCATO Bus (250) 120 Multijet 2,3 D (88 kW) DUCATO Bus (250) 160 Multijet 3,0 D (116 kW) DUCATO Box (250) 100 Multijet 2,2 D (74 kW) DUCATO Box (250) 120 Multijet 2,3 D (88 kW) DUCATO Box (250) 160 Multijet 3,0 D (116 kW) * DUCATO Box (250) 130 Multijet 2,3 D (96 kW) * DUCATO Platform/Chassis (250) 100 Multijet 2,2 D (74 kW) DUCATO Platform/Chassis (250) 120 Multijet 2,3 D (88 kW) DUCATO Platform/Chassis (250) 160 Multijet 3,0 D (116 kW) * DUCATO Platform/Chassis (250) 130 Multijet 2,3 D (96 kW) * TALENTO Bus (290) 2.0 (55 kW) * TALENTO Bus (290) 1.9 D (52 kW) * TALENTO Box (290) 2.0 (55 kW) * TALENTO Box (290) 1.9 D (52 kW) * TALENTO Platform/Chassis (290) 2.0 (55 kW) * TALENTO Platform/Chassis (290) 1.9 D (52 kW) * 238-SERIE 1.4 (38 kW) 242-SERIE Bus 1.6 (46 kW) 242-SERIE Bus 1.9 (51 kW) 242-SERIE Box 1.6 (46 kW) 242-SERIE Box 1.9 (51 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 60044 MF 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 60044 MF 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/06 - 61002 07/06 - 61002 07/06 - 61002 07/06 - 61002 07/06 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/06 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/06 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/06 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/06 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/06 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/06 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/06 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 03/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/89 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 03/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/89 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 03/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/89 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/66 - 06/82 54403 MF 10/75 - 07/82 54403 MF 10/75 - 07/82 54403 MF 10/75 - 01/82 54403 MF 10/75 - 01/82 54403 MF

FORD CAPRI III (GECP) 1.3 (40 kW) CAPRI III (GECP) 1.6 (54 kW) CAPRI III (GECP) 2.0 (64/74/66 kW) * CAPRI III (GECP) 2.3 Super (84 kW) CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection (118 kW)

01/78 - 04/87 53649 01/78 - 04/87 53649 01/78 - 04/87 53649 01/78 - 04/87 01/78 - 04/87

54402 MF 54402 MF 54402 MF 56009 MF 56009 MF

56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 59

FORD

CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo (138 kW) CAPRI III (GECP) 3.0 (101 kW) * CORTINA Saloon 1.3 (44 kW) * COUGAR (EC_) 2.0 16V (96 kW) COUGAR (EC_) 2.0 16V (96 kW) COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V (125/125 kW) COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V (125/125 kW) COUGAR (EC_) 2.5 ST 200 (151 kW) * COUGAR (EC_) 2.5 ST 200 (151 kW) * ESCORT II Estate 1.3 (40 kW) * ESCORT III (GAA) 1.1 (37 kW) ESCORT III (GAA) 1.3 (51/43 kW) ESCORT III (GAA) 1.6 (48/58/71 kW) ESCORT III (GAA) 1.6 i (66 kW) ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i (77/81 kW) ESCORT III (GAA) RS 1600i (85 kW) ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo (97 kW) ESCORT III (GAA) 1.7 Turbo RS (147 kW) * ESCORT III (GAA) 1.6 D (40 kW) * ESCORT III Estate (AWA) 1.1 (37 kW) ESCORT III Estate (AWA) 1.3 (51 kW) ESCORT III Estate (AWA) 1.6 (58 kW) ESCORT III Estate (AWA) 1.6 D (44 kW) * ESCORT III Estate (AWA) 1.6 D (40 kW) * ESCORT III Convertible (ALD) 1.3 (51 kW) ESCORT III Convertible (ALD) 1.6 (58 kW) ESCORT III Convertible (ALD) 1.6 i (77 kW) * ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 (37 kW) ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (44/46/51 kW) ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 (51/54/55 kW) ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 (58/65 kW) ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i (66/75 kW) ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i (77 kW) ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS (97 kW) * ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D (40 kW) ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D (44 kW) * ESCORT IV Estate (AWF, AVF) 1.1 (37 kW) ESCORT IV Estate (AWF, AVF) 1.3 (44/51 kW) ESCORT IV Estate (AWF, AVF) 1.4 (51/54/55 kW) ESCORT IV Estate (AWF, AVF) 1.6 (58/75/77 kW) ESCORT IV Estate (AWF, AVF) 1.6 i (66 kW) * ESCORT IV Estate (AWF, AVF) 1.6 D (40 kW) ESCORT IV Estate (AWF, AVF) 1.8 D (44 kW) * ESCORT IV Convertible (ALF) 1.4 (54 kW) ESCORT IV Convertible (ALF) 1.6 (58 kW) ESCORT IV Convertible (ALF) 1.6 i (66/75 kW) ESCORT IV Convertible (ALF) 1.6 XR3i (77 kW) * ESCORT V (GAL) 1.3 (44 kW) ESCORT V (GAL) 1.4 (52 kW) ESCORT V (GAL) 1.6 (66/77 kW) ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i (77/96 kW) ESCORT V (GAL) RS 2000 (110 kW) * ESCORT V (GAL) 1.8 D (44 kW) ESCORT V Estate (GAL, AVL) 1.3 (44 kW) ESCORT V Estate (GAL, AVL) 1.4 (52 kW) ESCORT V Estate (GAL, AVL) 1.6 (66/77 kW) ESCORT V Estate (GAL, AVL) 1.8 16V (77 kW) * ESCORT V Estate (GAL, AVL) 1.8 D (44 kW) ESCORT V Estate (GAL, AVL) 1.8 TD (55 kW) ESCORT V Convertible (ALL) 1.4 (52 kW) ESCORT V Convertible (ALL) 1.6 (77 kW) ESCORT V Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i (77/96 kW) * ESCORT VI (GAL) 1.3 (44 kW) ESCORT VI (GAL) 1.4 (52/55 kW) ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V (65/66 kW) ESCORT VI (GAL) 1.8 i 16V (77 kW) ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 (77/96 kW) ESCORT VI (GAL) 1.8 16V XR3i (96 kW) ESCORT VI (GAL) RS 2000 (110 kW) ESCORT VI (GAL) RS 2000 4x4 (110 kW) ESCORT VI (GAL) RS Cosworth 4x4 (162 kW) * ESCORT VI (GAL) 1.8 D (44 kW) ESCORT VI (GAL) 1.8 TD (66 kW) ESCORT VI Saloon (GAL) 1.3 (44 kW) ESCORT VI Saloon (GAL) 1.4 (52/55 kW) ESCORT VI Saloon (GAL) 1.6 i 16V (65/66 kW) ESCORT VI Saloon (GAL) 1.8 i 16V (77 kW) * ESCORT VI Saloon (GAL) 1.8 D (44 kW) ESCORT VI Saloon (GAL) 1.8 TD (66 kW) ESCORT VI Estate (GAL) 1.3 (44 kW) ESCORT VI Estate (GAL) 1.4 (52/55 kW) ESCORT VI Estate (GAL) 1.6 i 16V (65/66 kW) ESCORT VI Estate (GAL) 1.8 i 16V (77/96 kW) * ESCORT VI Estate (GAL) 1.8 D (44 kW) ESCORT VI Estate (GAL) 1.8 TD (66 kW) 60

Polar

01/78 - 04/87 01/78 - 04/87 09/79 - 08/82 53649 08/98 - 12/01 55001 08/98 - 12/01 08/98 - 12/01 55001 08/98 - 12/01 08/98 - 12/01 55001 08/98 - 12/01 04/75 - 07/81 53649 - 53649 - 53649 - 53649 - 53649 - 53649 - 53649 - 53649 - 53649 - 09/80 - 12/85 53649 09/80 - 12/85 53649 09/80 - 12/85 53649 09/80 - 12/85 53649 09/80 - 12/85 09/83 - 12/85 53649 09/83 - 12/85 53649 09/83 - 12/85 53649 10/85 - 10/90 53649 10/85 - 10/90 53649 10/85 - 10/90 53649 10/85 - 10/90 53649 10/85 - 10/90 53649 10/85 - 10/90 53649 10/85 - 10/90 53649 10/85 - 10/90 10/85 - 10/90 10/85 - 10/90 53649 10/85 - 10/90 53649 10/85 - 10/90 53649 10/85 - 10/90 53649 10/85 - 10/90 53649 10/85 - 10/90 10/85 - 10/90 01/86 - 07/90 53649 01/86 - 07/90 53649 01/86 - 07/90 53649 01/86 - 07/90 53649 07/90 - 12/92 07/90 - 12/92 07/90 - 12/92 07/90 - 12/92 07/90 - 12/92 07/90 - 12/92 56344 07/90 - 12/92 07/90 - 12/92 07/90 - 12/92 07/90 - 12/92 07/90 - 12/92 56344 07/90 - 12/92 56344 07/90 - 12/92 07/90 - 12/92 07/90 - 12/92 09/92 - 01/95 09/92 - 01/95 09/92 - 01/95 09/92 - 01/95 09/92 - 01/95 09/92 - 01/95 09/92 - 01/95 09/92 - 01/95 09/92 - 01/95 09/92 - 01/95 56344 09/92 - 01/95 56344 08/93 - 01/95 08/93 - 01/95 08/93 - 01/95 08/93 - 01/95 08/93 - 01/95 56344 08/93 - 01/95 56344 09/92 - 01/95 09/92 - 01/95 09/92 - 01/95 09/92 - 01/95 09/92 - 01/95 56344 09/92 - 01/95 56344

Polar S

Magic

56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 56009 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 56009 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF

Stop & Go

FORD

ESCORT VI Convertible (ALL) 1.4 (52 kW) ESCORT VI Convertible (ALL) 1.4 i (55 kW) ESCORT VI Convertible (ALL) 1.6 i 16V (65 kW) ESCORT VI Convertible (ALL) 1.6 16V XR3i (66 kW) ESCORT VI Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i (77/96 kW) * ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.3 (44 kW) * ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.3 (44 kW) * ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.4 (55 kW) ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.4 (55 kW) ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V (66 kW) ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V (66 kW) ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 (66 kW) * ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 (66 kW) * ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V (65 kW) * ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (77 kW) * ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (85 kW) * ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (85 kW) * ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 (110 kW) ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 (110 kW) ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 (110 kW) ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4 (110 kW) ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4 (110 kW) ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4 (110 kW) ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 (162 kW) * ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 (162 kW) * ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 (162 kW) * ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 D (44 kW) ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 D (44 kW) ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D (51 kW) ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D (51 kW) ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD (66 kW) * ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD (66 kW) * ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.3 (44 kW) * ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.3 (44 kW) * ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.4 (55 kW) ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.4 (55 kW) ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.6 i 16V (66 kW) * ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.6 i 16V (66 kW) * ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.6 i 16V (65 kW) * ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 16V (77 kW) * ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 16V (77 kW) * ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 16V (85 kW) * ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 16V (85 kW) * ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 D (44 kW) ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 D (44 kW) ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 Turbo D (51 kW) ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 Turbo D (51 kW) ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 TD (66 kW) * ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 TD (66 kW) * ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.3 (44 kW) * ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.3 (44 kW) * ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.4 (55 kW) ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.4 (55 kW) ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.6 16V (66 kW) * ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.6 16V (66 kW) * ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.6 i 16V (65 kW) * ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.8 16V (77 kW) * ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.8 16V (77 kW) * ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.8 16V (85 kW) * ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.8 16V (85 kW) * ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.8 16V (85 kW) * ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.8 D (44 kW) ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.8 D (44 kW) ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.8 Turbo D (51 kW) ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.8 Turbo D (51 kW) ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.8 TD (66 kW) * ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.8 TD (66 kW) * ESCORT VII Convertible (ALL) 1.4 (55 kW) ESCORT VII Convertible (ALL) 1.4 (55 kW) ESCORT VII Convertible (ALL) 1.6 16V XR3i (65/66 kW) * ESCORT VII Convertible (ALL) 1.6 16V XR3i (65/66 kW) * ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i (77 kW) * ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i (77 kW) * ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i (77 kW) * ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i (96 kW) * ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i (96 kW) * ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i (96 kW) * ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 TurboD(51kW) ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 TurboD(51kW) ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 TD(66kW) * ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 TD(66kW) * ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V (66 kW) * ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V (66 kW) * ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD (66 kW) * ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD (66 kW) *

Polar

12/92 - 01/95 12/92 - 01/95 12/92 - 01/95 12/92 - 01/95 12/92 - 01/95 01/95 - 08/02 53649 01/95 - 08/02 01/95 - 08/02 55001 01/95 - 08/02 01/95 - 08/02 55001 01/95 - 08/02 01/95 - 08/02 55001 01/95 - 08/02 01/95 - 08/02 01/95 - 08/02 01/95 - 08/02 55001 01/95 - 08/02 01/95 - 08/02 55001 01/95 - 08/02 56344 01/95 - 08/02 01/95 - 08/02 55001 01/95 - 08/02 56344 01/95 - 08/02 01/95 - 08/02 55001 01/95 - 08/02 56344 01/95 - 08/02 01/95 - 08/02 56344 01/95 - 08/02 01/95 - 08/02 56344 01/95 - 08/02 01/95 - 08/02 56344 01/95 - 08/02 01/95 - 02/99 53649 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 55001 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 55001 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 56344 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 55001 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 56344 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 56344 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 56344 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 53649 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 55001 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 55001 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 56344 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 55001 01/95 - 02/99 56344 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 56344 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 56344 01/95 - 02/99 01/95 - 02/99 56344 01/95 - 02/99 02/95 - 08/00 55001 02/95 - 08/00 02/95 - 08/00 55001 02/95 - 08/00 02/95 - 08/00 55001 02/95 - 08/00 56344 02/95 - 08/00 02/95 - 08/00 55001 02/95 - 08/00 56344 02/95 - 08/00 02/95 - 08/00 56344 02/95 - 08/00 02/95 - 08/00 56344 02/95 - 08/00 10/98 - 07/00 55001 10/98 - 07/00 10/98 - 07/00 56344 10/98 - 07/00

Polar S

Magic

Stop & Go

56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 61

FORD

ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V (66 kW) * ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V (66 kW) * ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD (66 kW) * ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD (66 kW) * ESCORT '81 Express (AVA) 1.1 (37 kW) ESCORT '81 Express (AVA) 1.3 (51 kW) ESCORT '81 Express (AVA) 1.6 (61 kW) * ESCORT '81 Express (AVA) 1.6 D (40 kW) * ESCORT '86 Express (AVF) 1.1 (37 kW) ESCORT '86 Express (AVF) 1.1 (37 kW) ESCORT '86 Express (AVF) 1.3 (44/46 kW) ESCORT '86 Express (AVF) 1.3 (44/46 kW) ESCORT '86 Express (AVF) 1.4 i (54 kW) ESCORT '86 Express (AVF) 1.4 i (54 kW) ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 (60 kW) * ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 (60 kW) * ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 D (40 kW) ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 D (40 kW) ESCORT '86 Express (AVF) 1.8 D (44 kW) * ESCORT '86 Express (AVF) 1.8 D (44 kW) * ESCORT '91 Express (AVL) 1.3 (46 kW) ESCORT '91 Express (AVL) 1.4 (52 kW) * ESCORT '91 Express (AVL) 1.8 D (44 kW) * ESCORT '91 Express (AVL) 1.8 D (44 kW) * ESCORT '95 Box (AVL) 1.4 (54 kW) * ESCORT '95 Box (AVL) 1.4 (54 kW) * ESCORT '95 Box (AVL) 1.8 D (44 kW) ESCORT '95 Box (AVL) 1.8 D (44 kW) ESCORT '95 Box (AVL) 1.8 Turbo D (51 kW) * ESCORT '95 Box (AVL) 1.8 Turbo D (51 kW) * FIESTA I (GFBT) 0.9 (29 kW) FIESTA I (GFBT) 0.9 (29 kW) FIESTA I (GFBT) 1.1 (39/40 kW) FIESTA I (GFBT) 1.1 (39/40 kW) FIESTA I (GFBT) 1.3 (49 kW) FIESTA I (GFBT) 1.3 (49 kW) FIESTA I (GFBT) 1.6 XR2 (62/71 kW) * FIESTA I (GFBT) 1.6 XR2 (62/71 kW) * FIESTA II (FBD) 1.0 (33 kW) FIESTA II (FBD) 1.0 (33 kW) FIESTA II (FBD) 1.1 (36/37 kW) FIESTA II (FBD) 1.1 (36/37 kW) FIESTA II (FBD) 1.3 (51/44/51kW) FIESTA II (FBD) 1.3 (51/44/51kW) FIESTA II (FBD) 1.4 (51/52/54/55kW) FIESTA II (FBD) 1.4 (51/52/54/55kW) FIESTA II (FBD) 1.6 (58 kW) * FIESTA II (FBD) 1.6 (58 kW) * FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (70 kW) * FIESTA II (FBD) 1.6 D (40 kW) * FIESTA II (FBD) 1.6 D (40 kW) * FIESTA III (GFJ) 1.0 (33 kW) FIESTA III (GFJ) 1.0 (33 kW) FIESTA III (GFJ) 1.1 (37/40 kW) FIESTA III (GFJ) 1.1 (37/40 kW) FIESTA III (GFJ) 1.3 (44/44 kW) FIESTA III (GFJ) 1.3 (44/44 kW) FIESTA III (GFJ) 1.3 CAT (44 kW) FIESTA III (GFJ) 1.3 CAT (44 kW) FIESTA III (GFJ) 1.4 (52/54/55 kW) FIESTA III (GFJ) 1.4 (52/54/55 kW) FIESTA III (GFJ) 1.4 CAT (54 kW) FIESTA III (GFJ) 1.4 CAT (54 kW) FIESTA III (GFJ) 1.6 (66 kW) * FIESTA III (GFJ) 1.6 (66 kW) * FIESTA III (GFJ) 1.6 (65 kW) FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V (65 kW) FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i (76/81 kW) FIESTA III (GFJ) 1.6 Turbo (96 kW) FIESTA III (GFJ) 1.8 16V (77 kW) FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V (96 kW) * FIESTA III (GFJ) 1.8 D (44 kW) FIESTA III (GFJ) 1.8 TD (57 kW) FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i (38 kW) FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i (38 kW) FIESTA IV (JA_, JB_) 1.1 (37 kW) FIESTA IV (JA_, JB_) 1.1 (37 kW) FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i (37/44 kW) * FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i (37/44 kW) * FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V (55 kW) FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V (66 kW) FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V (66 kW) FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport (76 kW) * FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport (76 kW) * FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D (44 kW) 62

Polar

02/99 - 07/00 55001 02/99 - 07/00 02/99 - 07/00 56344 02/99 - 07/00 01/81 - 02/86 53649 01/81 - 02/86 53649 01/81 - 02/86 53649 01/81 - 02/86 02/86 - 07/90 53649 02/86 - 07/90 02/86 - 07/90 53649 02/86 - 07/90 02/86 - 07/90 53649 02/86 - 07/90 02/86 - 07/90 53649 02/86 - 07/90 02/86 - 07/90 56344 02/86 - 07/90 02/86 - 07/90 56344 02/86 - 07/90 07/90 - 12/94 07/90 - 12/94 07/90 - 12/94 56344 07/90 - 12/94 01/95 - 55001 01/95 - 01/95 - 56344 01/95 - 01/95 - 56344 01/95 - 05/76 - 08/83 53649 05/76 - 08/83 05/76 - 08/83 53649 05/76 - 08/83 05/76 - 08/83 53649 05/76 - 08/83 05/76 - 08/83 53649 05/76 - 08/83 09/83 - 11/89 53649 09/83 - 11/89 09/83 - 11/89 53649 09/83 - 11/89 09/83 - 11/89 53649 09/83 - 11/89 09/83 - 11/89 53649 09/83 - 11/89 09/83 - 11/89 53649 09/83 - 11/89 09/83 - 11/89 53649 09/83 - 11/89 56344 09/83 - 11/89 01/89 - 01/97 53649 01/89 - 01/97 01/89 - 01/97 53649 01/89 - 01/97 01/89 - 01/97 53649 01/89 - 01/97 01/89 - 01/97 53649 01/89 - 01/97 01/89 - 01/97 53649 01/89 - 01/97 01/89 - 01/97 53649 01/89 - 01/97 01/89 - 01/97 53649 01/89 - 01/97 01/89 - 01/97 01/89 - 01/97 01/89 - 01/97 01/89 - 01/97 01/89 - 01/97 01/89 - 01/97 01/89 - 01/97 56344 01/89 - 01/97 56344 08/95 - 09/02 53649 08/95 - 09/02 08/95 - 09/02 53649 08/95 - 09/02 08/95 - 09/02 53649 08/95 - 09/02 08/95 - 09/02 53649 08/95 - 09/02 55001 08/95 - 09/02 08/95 - 09/02 55001 08/95 - 09/02 08/95 - 09/02

Polar S

Magic

55509 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 57510 MF

Stop & Go

FORD

FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI (55 kW) * FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V (51 kW) FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V (51 kW) FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 (44/51 kW) FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 (44/51 kW) FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V (59 kW) * FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V (59 kW) * FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V (74 kW) FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V (74 kW) FIESTA V (JH_, JD_) ST150 (110 kW) * FIESTA V (JH_, JD_) ST150 (110 kW) * FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi (50 kW) FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi (66 kW) * FIESTA VI 1.25 (44 kW) FIESTA VI 1.25 (44 kW) FIESTA VI 1.4 (71 kW) FIESTA VI 1.4 (71 kW) FIESTA VI 1.6 Ti (88 kW) * FIESTA VI 1.6 Ti (88 kW) * FIESTA VI 1.4 TDCi (50 kW) FIESTA VI 1.6 TDCi (66 kW) FIESTA VI 1.4 TDCi (51 kW) FIESTA VI 1.6 TDCi (55 kW) FIESTA Box (WFVT) 1.0 (29 kW) FIESTA Box (WFVT) 1.1 (39 kW) * FIESTA Box (FVD) 1.0 (33 kW) FIESTA Box (FVD) 1.3 (40 kW) FIESTA Box (FVD) 1.4 (52 kW) * FIESTA Box (FVD) 1.8 D (43 kW) FIESTA Box (FVD) 1.6 D (40 kW) FIESTA Box (FVD) 1.8 TD (55 kW) * FIESTA Box (F3L, F5L) 1.3 (44 kW) * FIESTA Box (F3L, F5L) 1.8 D (44 kW) FIESTA Box (F3L, F5L) 1.8 TD (55 kW) * FIESTA Box (J5_, J3_) 1.3 (44 kW) * FIESTA Box (J5_, J3_) 1.4 i (66 kW) * FIESTA Box (J5_, J3_) 1.4 i (66 kW) * FIESTA Box (J5_, J3_) 1.8 D (44 kW) FIESTA Box (J5_, J3_) 1.8 DI (55 kW) * COURIER Pickup 1.8 D (44 kW) FIESTA Box (JV_) D 1.8 (44 kW) FIESTA Box (JV_) TD 1.8 (55 kW) * FIESTA Van 1.3 (51 kW) * FIESTA Van 1.4 TDCi (50 kW) FIESTA Van 1.4 TDCi (50 kW) FIESTA Van 1.6 TDCi (66 kW) FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V (55 kW) FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V (74 kW) FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel (75 kW) * FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V (85 kW) FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V (85 kW) FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V (96 kW) * FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V (96 kW) * FOCUS (DAW, DBW) ST170 (127 kW) FOCUS (DAW, DBW) ST170 (127 kW) FOCUS (DAW, DBW) RS (158 kW) * FOCUS (DAW, DBW) RS (158 kW) * FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI FOCUS (DAW, DBW) TDDi (55 kW) FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI FOCUS (DAW, DBW) TDDi (66 kW) FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi (74/85 kW) FOCUS Saloon (DFW) 1.4 16V (55 kW) FOCUS Saloon (DFW) 1.6 16V (74 kW) * FOCUS Saloon (DFW) 1.8 16V (85 kW) FOCUS Saloon (DFW) 1.8 16V (85 kW) FOCUS Saloon (DFW) 2.0 16V (96 kW) * FOCUS Saloon (DFW) 2.0 16V (96 kW) * FOCUS Saloon (DFW) 1.8 Turbo DI FOCUS Saloon (DFW) TDDi (55 kW) FOCUS Saloon (DFW) 1.8 TDCi (74/85 kW) FOCUS Estate (DNW) 1.4 16V (55 kW) FOCUS Estate (DNW) 1.6 16V Flexifuel (75 kW) * FOCUS Estate (DNW) 1.6 16V (74 kW) FOCUS Estate (DNW) 1.8 16V (85 kW) FOCUS Estate (DNW) 1.8 16V (85 kW) FOCUS Estate (DNW) 2.0 16V (96 kW) FOCUS Estate (DNW) 2.0 16V (96 kW) FOCUS Estate (DNW) 1.8 BiFuel (82 kW) * FOCUS Estate (DNW) 1.8 BiFuel (82 kW) * FOCUS Estate (DNW) ST170 (127 kW) * FOCUS Estate (DNW) ST170 (127 kW) * FOCUS Estate (DNW) 1.8 DI FOCUS Estate (DNW) TDDi (55 kW) FOCUS Estate (DNW) 1.8 Turbo DI

Polar

08/95 - 09/02 11/01 - 53649 11/01 - 11/01 - 53649 11/01 - 11/01 - 53649 11/01 - 11/01 - 55001 11/01 - 11/01 - 55001 11/01 - 11/01 - 11/01 - 10/08 - 53649 10/08 - 10/08 - 53649 10/08 - 10/08 - 53649 10/08 - 10/08 - 10/08 - 10/08 - 10/08 - 05/76 - 11/86 53649 05/76 - 11/86 53649 03/83 - 12/95 53649 03/83 - 12/95 53649 03/83 - 12/95 53649 03/83 - 12/95 03/83 - 12/95 03/83 - 12/95 07/91 - 02/96 53649 07/91 - 02/96 07/91 - 02/96 02/96 - 53649 02/96 - 55001 02/96 - 02/96 - 02/96 - 06/99 - 56344 05/98 - 05/98 - 10/03 - 53649 10/03 - 01/09 - 01/09 - 10/98 - 11/04 53649 10/98 - 11/04 53649 10/98 - 11/04 53649 10/98 - 11/04 55001 10/98 - 11/04 10/98 - 11/04 55001 10/98 - 11/04 10/98 - 11/04 55001 10/98 - 11/04 10/98 - 11/04 55001 10/98 - 11/04 10/98 - 11/04 56344 10/98 - 11/04 56344 10/98 - 11/04 56344 10/98 - 11/04 56344 10/98 - 11/04 56344 02/99 - 03/05 53649 02/99 - 03/05 53649 02/99 - 03/05 55001 02/99 - 03/05 02/99 - 03/05 55001 02/99 - 03/05 02/99 - 03/05 56344 02/99 - 03/05 56344 02/99 - 03/05 56344 02/99 - 11/04 53649 02/99 - 11/04 53649 02/99 - 11/04 02/99 - 11/04 55001 02/99 - 11/04 02/99 - 11/04 55001 02/99 - 11/04 02/99 - 11/04 55001 02/99 - 11/04 02/99 - 11/04 55001 02/99 - 11/04 02/99 - 11/04 56344 02/99 - 11/04 56344 02/99 - 11/04 56344

Polar S

Magic

Stop & Go

56009 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 57510 MF 56009 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 56009 MF 57510 MF 56009 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 56009 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 57510 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 57510 MF 56009 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57309 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 63

FORD

FOCUS Estate (DNW) TDDi (66 kW) FOCUS Estate (DNW) 1.8 TDCi (74/85 kW) FOCUS C-MAX 1.6 (74 kW) FOCUS C-MAX 1.6 (74 kW) FOCUS C-MAX 1.6 Ti (85 kW) * FOCUS C-MAX 1.6 Ti (85 kW) * FOCUS C-MAX 1.8 (88 kW) FOCUS C-MAX 1.8 (88 kW) FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel (92 kW) FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel (92 kW) FOCUS C-MAX 2.0 (107 kW) * FOCUS C-MAX 2.0 (107 kW) * FOCUS C-MAX 1.6 TDCi (66 kW) FOCUS C-MAX 1.8 TDCi (85 kW) FOCUS C-MAX 2.0 TDCi (100 kW) C-MAX 1.6 (74 kW) C-MAX 1.6 (74 kW) C-MAX 1.8 (92 kW) C-MAX 1.8 (92 kW) C-MAX 1.8 Flexifuel (92 kW) C-MAX 1.8 Flexifuel (92 kW) C-MAX 2.0 (107 kW) * C-MAX 2.0 (107 kW) * C-MAX 1.6 TDCi (66 kW) C-MAX 1.8 TDCi (85 kW) C-MAX 2.0 TDCi (81/100 kW) C-MAX II 1.6 EcoBoost (110 kW) GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost (110 kW) FOCUS II (DA_) 1.4 (59 kW) FOCUS II (DA_) 1.4 (59 kW) FOCUS II (DA_) 1.6 (74 kW) FOCUS II (DA_) 1.6 (74 kW) FOCUS II (DA_) 1.6 Ti (85 kW) FOCUS II (DA_) 1.6 Ti (85 kW) FOCUS II (DA_) 1.8 (92 kW) * FOCUS II (DA_) 1.8 (92 kW) * FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel (92 kW) FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel (92 kW) FOCUS II (DA_) 2.0 (107 kW) FOCUS II (DA_) 2.0 (107 kW) FOCUS II (DA_) 2.5 ST (166 kW) * FOCUS II (DA_) 2.5 ST (166 kW) * FOCUS II (DA_) 2.5 RS (224 kW) FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi (66 kW) FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi (85 kW) FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi (81/100 kW) FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi (80 kW) * FOCUS II Saloon (DA_) 1.4 (59 kW) FOCUS II Saloon (DA_) 1.4 (59 kW) FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 (74 kW) FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 (74 kW) FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 Ti (85 kW) FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 Ti (85 kW) FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 (92 kW) FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 (92 kW) FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 Flexifuel (92/96 kW) * FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 Flexifuel (92/96 kW) * FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 (107 kW) * FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 (107 kW) * FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 TDCi (66 kW) FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 TDCi (85 kW) FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 TDCi (81/100 kW) FOCUS II Estate (DAW_) 1.4 (59 kW) FOCUS II Estate (DAW_) 1.4 (59 kW) FOCUS II Estate (DAW_) 1.6 (74 kW) FOCUS II Estate (DAW_) 1.6 (74 kW) FOCUS II Estate (DAW_) 1.6 Ti (85 kW) FOCUS II Estate (DAW_) 1.6 Ti (85 kW) FOCUS II Estate (DAW_) 1.8 (92 kW) FOCUS II Estate (DAW_) 1.8 (92 kW) FOCUS II Estate (DAW_) 1.8 Flexifuel (92/97 kW) * FOCUS II Estate (DAW_) 1.8 Flexifuel (92/97 kW) * FOCUS II Estate (DAW_) 2.0 (107 kW) * FOCUS II Estate (DAW_) 2.0 (107 kW) * FOCUS II Estate (DAW_) 1.6 TDCi (66 kW) FOCUS II Estate (DAW_) 1.8 TDCi (85 kW) FOCUS II Estate (DAW_) 2.0 TDCi (81/100 kW) FOCUS III 1.6 EcoBoost (110 kW) * FOCUS III 1.6 EcoBoost (110 kW) * FOCUS III 1.6 TDCi (70 kW) FOCUS III Turnier 1.6 TDCi (70 kW) FUSION (JU_) 1.25 (55 kW) FUSION (JU_) 1.3 (44 kW) FUSION (JU_) 1.4 (59 kW) * FUSION (JU_) 1.6 (74 kW) * 64

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

02/99 - 11/04 56344 57309 MF 57510 MF 02/99 - 11/04 56344 57309 MF 57510 MF 10/03 - 03/07 55001 55509 MF 56249 MF 10/03 - 03/07 56009 MF 10/03 - 03/07 55001 55509 MF 56249 MF 10/03 - 03/07 56009 MF 10/03 - 03/07 55001 55509 MF 57510 MF 10/03 - 03/07 56009 MF 10/03 - 03/07 55001 55509 MF 57510 MF 10/03 - 03/07 56009 MF 10/03 - 03/07 55001 55509 MF 57510 MF 10/03 - 03/07 56009 MF 10/03 - 03/07 56344 57309 MF 57510 MF 10/03 - 03/07 56344 57309 MF 57510 MF 10/03 - 03/07 56344 57309 MF 57510 MF 02/07 - 55001 55509 MF 56249 MF 02/07 - 56009 MF 02/07 - 55001 55509 MF 56249 MF 02/07 - 56009 MF 02/07 - 55001 55509 MF 56249 MF 02/07 - 56009 MF 02/07 - 55001 55509 MF 56249 MF 02/07 - 56009 MF 02/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 02/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 02/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 12/10 - 58088 MF 12/10 - 56088 MF 11/04 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/04 - 56009 MF 11/04 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/04 - 56009 MF 11/04 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/04 - 56009 MF 11/04 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/04 - 56009 MF 11/04 - 55001 55509 MF 57510 MF 11/04 - 56009 MF 11/04 - 55001 55509 MF 57510 MF 11/04 - 56009 MF 11/04 - 55001 55509 MF 57510 MF 11/04 - 56009 MF 11/04 - 56344 57309 MF 57510 MF 11/04 - 56344 57309 MF 57510 MF 11/04 - 56344 57309 MF 57510 MF 11/04 - 56344 57309 MF 57510 MF 11/04 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 04/05 - 55001 55509 MF 56249 MF 04/05 - 56009 MF 04/05 - 55001 55509 MF 56249 MF 04/05 - 56009 MF 04/05 - 55001 55509 MF 56249 MF 04/05 - 56009 MF 04/05 - 55001 55509 MF 56249 MF 04/05 - 56009 MF 04/05 - 55001 55509 MF 56249 MF 04/05 - 56009 MF 04/05 - 55001 55509 MF 57510 MF 04/05 - 56009 MF 04/05 - 56344 57309 MF 57510 MF 04/05 - 56344 57309 MF 57510 MF 04/05 - 56344 57309 MF 57510 MF 11/04 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/04 - 56009 MF 11/04 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/04 - 56009 MF 11/04 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/04 - 56009 MF 11/04 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/04 - 56009 MF 11/04 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/04 - 56009 MF 11/04 - 55001 55509 MF 57510 MF 11/04 - 56009 MF 11/04 - 56344 57309 MF 57510 MF 11/04 - 56344 57309 MF 57510 MF 11/04 - 56344 57309 MF 57510 MF 04/11 - 56088 MF 04/11 - 58088 MF 04/11 - 58088 MF 05/11 - 58088 MF 08/02 - 53649 54402 MF 56249 MF 08/02 - 53649 54402 MF 56249 MF 08/02 - 53649 54402 MF 56249 MF 08/02 - 55001 55509 MF 56249 MF

FORD

FUSION (JU_) 1.6 (74 kW) * FUSION (JU_) 1.4 TDCi (50 kW) FUSION (JU_) 1.6 TDCi (66 kW) * GALAXY (WGR) 2.0 i (85 kW) GALAXY (WGR) 2.3 16V (103/107 kW) GALAXY (WGR) 2.3 4x4 (107 kW) * GALAXY (WGR) 2.8 i V6 (128 kW) GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 (128 kW) * GALAXY (WGR) 2.8 V6 (150 kW) GALAXY (WGR) 1.9 TDI (66/85/96/110 kW) * GALAXY (WGR) 1.9 TDI (81 kW) * GALAXY 1.6 EcoBoost (118 kW) GALAXY 1.6 TDCi (85 kW) GALAXY 2.0 Flexifuel (107 kW) * GALAXY 2.0 Flexifuel (107 kW) * GALAXY 2.3 (118 kW) * GALAXY 2.3 (118 kW) * GALAXY 1.8 TDCi (92 kW) GALAXY 2.0 TDCi (85 kW) GALAXY 2.2 TDCi (129 kW) * GRANADA (GU) 1.6 (55 kW) GRANADA (GU) 1.6 (55 kW) GRANADA (GU) 1.7 (51/54 kW) GRANADA (GU) 1.7 (51/54 kW) GRANADA (GU) 2.0 (66/74/77 kW) GRANADA (GU) 2.0 (66/74/77 kW) GRANADA (GU) 2.3 (82/84 kW) * GRANADA (GU) 2.3 (82/84 kW) * GRANADA (GU) 2.8 (97 kW) GRANADA (GU) 2.8 i (108/110/118 kW) GRANADA (GU) 1.9 D (40 kW) GRANADA (GU) 2.1 D (46 kW) GRANADA (GU) 2.5 D (51 kW) GRANADA Estate (GNU) 1.7 (54 kW) GRANADA Estate (GNU) 1.7 (54 kW) GRANADA Estate (GNU) 2.0 (66/74/77 kW) GRANADA Estate (GNU) 2.0 (66/74/77 kW) GRANADA Estate (GNU) 2.3 (82/84 kW) * GRANADA Estate (GNU) 2.3 (82/84 kW) * GRANADA Estate (GNU) 2.8 (97 kW) GRANADA Estate (GNU) 2.8 i (108/110/118 kW) GRANADA Estate (GNU) 2.5 D (51 kW) KA (RB_) 1.0 i (38 kW) KA (RB_) 1.3 i (36/37/44/51 kW) KA (RB_) 1.6 i (70 kW) KA 1.2 (51 kW) KA 1.3 TDCi (55 kW) * KUGA 2.5 4x4 (147 kW) KUGA 2.0 TDCi (100 kW) KUGA 2.0 TDCi 4x4 (100 kW) MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (85 kW) MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD (74/92 kW) MAVERICK 2.0 16V (91 kW) MAVERICK 2.3 16V (110 kW) MAVERICK 3.0 V6 24V (145/149 kW) MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V (65 kW) * MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V (65 kW) * MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V (82 kW) MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V (82 kW) MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V (82 kW) MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V (97/100 kW) MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V (97/100 kW) MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V (97/100 kW) MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 (97 kW) MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 (97 kW) MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 (97 kW) MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V (125 kW) * MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V (125 kW) * MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V (125 kW) * MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 (85 kW) * MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 (85 kW) * MONDEO I (GBP) 1.8 TD (65 kW) * MONDEO I (GBP) 1.8 TD (65 kW) * MONDEO I Saloon (GBP) 1.6 i 16V (65 kW) * MONDEO I Saloon (GBP) 1.6 i 16V (65 kW) * MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 i 16V (82 kW) MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 i 16V (82 kW) MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 i 16V (82 kW) MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 4x4 (85 kW) MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 4x4 (85 kW) MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 4x4 (85 kW) MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V 4x4 (97 kW) MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V 4x4 (97 kW) MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V 4x4 (97 kW) MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V (100 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

08/02 - 56009 MF 08/02 - 56009 MF 57510 MF 08/02 - 56009 MF 57510 MF 03/95 - 05/06 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/95 - 05/06 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/95 - 05/06 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/95 - 05/06 58822 60044 MF 60044 MF 03/95 - 05/06 58822 60044 MF 60044 MF 03/95 - 05/06 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/95 - 05/06 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/95 - 05/06 58822 60044 MF 60044 MF 05/06 - 58088 MF 05/06 - 58088 MF 05/06 - 55001 55509 MF 56249 MF 05/06 - 56009 MF 05/06 - 55001 55509 MF 57510 MF 05/06 - 56009 MF 05/06 - 58514 MF 05/06 - 58514 MF 05/06 - 56344 57309 MF 58514 MF 08/77 - 08/85 55001 55509 MF 57510 MF 08/77 - 08/85 56009 MF 08/77 - 08/85 55001 55509 MF 57510 MF 08/77 - 08/85 56009 MF 08/77 - 08/85 55001 55509 MF 57510 MF 08/77 - 08/85 56009 MF 08/77 - 08/85 55001 55509 MF 57510 MF 08/77 - 08/85 56009 MF 08/77 - 08/85 56344 57309 MF 57510 MF 08/77 - 08/85 56344 57309 MF 57510 MF 08/77 - 08/85 56344 57309 MF 57510 MF 08/77 - 08/85 56344 57309 MF 57510 MF 08/77 - 08/85 56344 57309 MF 57510 MF 08/77 - 08/85 55001 55509 MF 57510 MF 08/77 - 08/85 56009 MF 08/77 - 08/85 55001 55509 MF 57510 MF 08/77 - 08/85 56009 MF 08/77 - 08/85 55001 55509 MF 57510 MF 08/77 - 08/85 56009 MF 08/77 - 08/85 56344 57309 MF 57510 MF 08/77 - 08/85 56344 57309 MF 57510 MF 08/77 - 08/85 56344 57309 MF 57510 MF 09/96 - 11/08 53649 54402 MF 55401 MF 09/96 - 11/08 53649 54402 MF 55401 MF 09/96 - 11/08 53649 54402 MF 55401 MF 10/08 - 55549 56008 MF 56588 MF 10/08 - 55549 56008 MF 56588 MF 03/08 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/08 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/08 - 56344 57309 MF 57510 MF 02/93 - 04/98 59519 MF 02/93 - 04/98 59519 MF 02/01 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/01 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/01 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 08/96 56009 MF 02/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 02/93 - 08/96 57309 MF 02/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 02/93 - 08/96 57309 MF 02/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 02/93 - 08/96 57309 MF 02/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 02/93 - 08/96 57309 MF 02/93 - 08/96 55001 55509 MF 57510 MF 02/93 - 08/96 56009 MF 02/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 02/93 - 08/96 57309 MF 02/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 08/96 56009 MF 02/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 02/93 - 08/96 57309 MF 02/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 02/93 - 08/96 57309 MF 02/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 02/93 - 08/96 57309 MF 02/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 65

FORD

MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V (100 kW) MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V (100 kW) MONDEO I Saloon (GBP) 2.5 i 24V (125 kW) * MONDEO I Saloon (GBP) 2.5 i 24V (125 kW) * MONDEO I Saloon (GBP) 2.5 i 24V (125 kW) * MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 TD (65 kW) * MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 TD (65 kW) * MONDEO I Estate (BNP) 1.6 i 16V (65 kW) * MONDEO I Estate (BNP) 1.6 i 16V (65 kW) * MONDEO I Estate (BNP) 1.8 i 16V (82 kW) MONDEO I Estate (BNP) 1.8 i 16V (82 kW) MONDEO I Estate (BNP) 1.8 i 16V (82 kW) MONDEO I Estate (BNP) 1.8 i 16V 4x4 (85 kW) MONDEO I Estate (BNP) 1.8 i 16V 4x4 (85 kW) MONDEO I Estate (BNP) 1.8 i 16V 4x4 (85 kW) MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V 4x4 (97/100 kW) MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V 4x4 (97/100 kW) MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V 4x4 (97/100 kW) MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V (100 kW) MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V (100 kW) MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V (100 kW) MONDEO I Estate (BNP) 2.5 i 24V (125 kW) * MONDEO I Estate (BNP) 2.5 i 24V (125 kW) * MONDEO I Estate (BNP) 2.5 i 24V (125 kW) * MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V (97 kW) * MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V (97 kW) * MONDEO I Estate (BNP) 1.8 TD (65 kW) * MONDEO I Estate (BNP) 1.8 TD (65 kW) * MONDEO II (BAP) 1.6 i (66 kW) MONDEO II (BAP) 1.6 i (66 kW) MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V (70 kW) MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V (70 kW) MONDEO II (BAP) 1.8 i (85 kW) MONDEO II (BAP) 1.8 i (85 kW) MONDEO II (BAP) 2.0 i (96 kW) * MONDEO II (BAP) 2.0 i (96 kW) * MONDEO II (BAP) 2.5 24V (125 kW) MONDEO II (BAP) 2.5 24V (125 kW) MONDEO II (BAP) 2.5 24V (125 kW) MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 (151 kW) * MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 (151 kW) * MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 (151 kW) * MONDEO II (BAP) 1.8 TD (66 kW) * MONDEO II (BAP) 1.8 TD (66 kW) * MONDEO II Saloon (BFP) 1.6 i (66 kW) MONDEO II Saloon (BFP) 1.6 i (66 kW) MONDEO II Saloon (BFP) 1.6 i 16V (70 kW) MONDEO II Saloon (BFP) 1.6 i 16V (70 kW) MONDEO II Saloon (BFP) 1.8 i (85 kW) MONDEO II Saloon (BFP) 1.8 i (85 kW) MONDEO II Saloon (BFP) 2.0 i (96 kW) * MONDEO II Saloon (BFP) 2.0 i (96 kW) * MONDEO II Saloon (BFP) 2.5 24V (125 kW) MONDEO II Saloon (BFP) 2.5 24V (125 kW) MONDEO II Saloon (BFP) 2.5 24V (125 kW) MONDEO II Saloon (BFP) 2.5 ST 200 (151 kW) * MONDEO II Saloon (BFP) 2.5 ST 200 (151 kW) * MONDEO II Saloon (BFP) 2.5 ST 200 (151 kW) * MONDEO II Saloon (BFP) 1.8 TD (66 kW) * MONDEO II Saloon (BFP) 1.8 TD (66 kW) * MONDEO II Estate (BNP) 1.6 i (66 kW) MONDEO II Estate (BNP) 1.6 i (66 kW) MONDEO II Estate (BNP) 1.6 i 16V (70 kW) MONDEO II Estate (BNP) 1.6 i 16V (70 kW) MONDEO II Estate (BNP) 1.8 i (85 kW) MONDEO II Estate (BNP) 1.8 i (85 kW) MONDEO II Estate (BNP) 2.0 i (96 kW) * MONDEO II Estate (BNP) 2.0 i (96 kW) * MONDEO II Estate (BNP) 2.5 24V (125 kW) MONDEO II Estate (BNP) 2.5 24V (125 kW) MONDEO II Estate (BNP) 2.5 24V (125 kW) MONDEO II Estate (BNP) 2.5 ST 200 (151 kW) * MONDEO II Estate (BNP) 2.5 ST 200 (151 kW) * MONDEO II Estate (BNP) 2.5 ST 200 (151 kW) * MONDEO II Estate (BNP) 1.8 TD (66 kW) * MONDEO II Estate (BNP) 1.8 TD (66 kW) * MONDEO III (B5Y) 1.8 16V (81 kW) MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi (96 kW) MONDEO III (B5Y) 2.0 16V (107 kW) * MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V (125 kW) * MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V (125 kW) * MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V (150 kW) MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V (150 kW) MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V (150 kW) MONDEO III (B5Y) ST220 (166 kW) * 66

Polar

Polar S

Magic

02/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 02/93 - 08/96 57309 MF 02/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 02/93 - 08/96 57309 MF 02/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 02/93 - 08/96 57309 MF 01/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 01/93 - 08/96 56009 MF 01/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 01/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 01/93 - 08/96 57309 MF 01/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 01/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 01/93 - 08/96 57309 MF 01/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 01/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 01/93 - 08/96 57309 MF 01/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 01/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 01/93 - 08/96 57309 MF 01/93 - 08/96 55001 55509 MF 56249 MF 01/93 - 08/96 56344 56009 MF 57510 MF 01/93 - 08/96 57309 MF 01/93 - 08/96 56344 57309 MF 56249 MF 01/93 - 08/96 57510 MF 01/93 - 08/96 56344 56009 MF 56249 MF 01/93 - 08/96 57309 MF 57510 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56009 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56009 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56009 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56009 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56344 56009 MF 57510 MF 09/96 - 11/00 57309 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56344 56009 MF 57510 MF 09/96 - 11/00 57309 MF 09/96 - 11/00 56344 56009 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 57309 MF 57510 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56009 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56009 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56009 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56009 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56344 56009 MF 57510 MF 09/96 - 11/00 57309 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56344 56009 MF 57510 MF 09/96 - 11/00 57309 MF 09/96 - 11/00 56344 56009 MF 57510 MF 09/96 - 11/00 57309 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56009 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56009 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56009 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56009 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56344 56009 MF 57510 MF 09/96 - 11/00 57309 MF 09/96 - 11/00 55001 55509 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 56344 56009 MF 57510 MF 09/96 - 11/00 57309 MF 09/96 - 11/00 56344 56009 MF 56249 MF 09/96 - 11/00 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 53649 54402 MF 56249 MF 11/00 - 08/07 53649 54402 MF 56249 MF 11/00 - 08/07 53649 54402 MF 56249 MF 11/00 - 08/07 55001 55509 MF 56249 MF 11/00 - 08/07 56009 MF 11/00 - 08/07 55001 55509 MF 56249 MF 11/00 - 08/07 56344 56009 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 57309 MF 11/00 - 08/07 55001 55509 MF 56249 MF

Stop & Go

FORD

MONDEO III (B5Y) ST220 (166 kW) * MONDEO III (B5Y) ST220 (166 kW) * MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI MONDEO III (B5Y) TDDi MONDEO III (B5Y) TDCi (66 kW) MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi MONDEO III (B5Y) TDCi (85 kW) MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi (92/96 kW) MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi (114 kW) MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V (81 kW) MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi (96 kW) MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V (107 kW) * MONDEO III Saloon (B4Y) 2.5 V6 24V (125 kW) * MONDEO III Saloon (B4Y) 2.5 V6 24V (125 kW) * MONDEO III Saloon (B4Y) 3.0 V6 24V (150 kW) MONDEO III Saloon (B4Y) 3.0 V6 24V (150 kW) MONDEO III Saloon (B4Y) 3.0 V6 24V (150 kW) MONDEO III Saloon (B4Y) ST220 (166 kW) * MONDEO III Saloon (B4Y) ST220 (166 kW) * MONDEO III Saloon (B4Y) ST220 (166 kW) * MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V DI MONDEO III Saloon (B4Y) TDDi MONDEO III Saloon (B4Y) TDCi (66 kW) MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi MONDEO III Saloon (B4Y) TDCi (85 kW) MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 TDCi (92/96 kW) MONDEO III Saloon (B4Y) 2.2 TDCi (114 kW) MONDEO III Estate (BWY) 1.8 16V (81 kW) MONDEO III Estate (BWY) 1.8 SCi (96 kW) MONDEO III Estate (BWY) 2.0 16V (107 kW) * MONDEO III Estate (BWY) 2.5 V6 24V (125 kW) * MONDEO III Estate (BWY) 2.5 V6 24V (125 kW) * MONDEO III Estate (BWY) 3.0 V6 24V (150 kW) MONDEO III Estate (BWY) 3.0 V6 24V (150 kW) MONDEO III Estate (BWY) 3.0 V6 24V (150 kW) MONDEO III Estate (BWY) ST220 (166 kW) * MONDEO III Estate (BWY) ST220 (166 kW) * MONDEO III Estate (BWY) ST220 (166 kW) * MONDEO III Estate (BWY) 2.0 16V DI MONDEO III Estate (BWY) TDDi MONDEO III Estate (BWY) TDCi (66 kW) MONDEO III Estate (BWY) 2.0 16V TDDi MONDEO III Estate (BWY) TDCi (85 kW) MONDEO III Estate (BWY) 2.0 TDCi (96 kW) MONDEO III Estate (BWY) 2.2 TDCi (114 kW) MONDEO IV 1.6 Ti (81 kW) * MONDEO IV 1.6 EcoBoost (118 kW) MONDEO IV 1.6 TDCi (85 kW) MONDEO IV 2.0 (107 kW) * MONDEO IV 2.0 (107 kW) * MONDEO IV 2.0 (107 kW) * MONDEO IV 2.0 Flexifuel (107 kW) * MONDEO IV 2.0 Flexifuel (107 kW) * MONDEO IV 2.3 (118 kW) MONDEO IV 2.5 (162 kW) MONDEO IV 1.8 TDCi (74/92 kW) MONDEO IV 2.0 TDCi (85/96/103 kW) MONDEO IV 2.0 TDCi (120 kW) * MONDEO IV 2.0 TDCi (120 kW) * MONDEO IV 2.2 TDCi (129 kW) * MONDEO IV 2.2 TDCi (129 kW) * MONDEO IV Saloon 2.0 (107 kW) * MONDEO IV Saloon 2.0 (107 kW) * MONDEO IV Saloon 2.0 (107 kW) * MONDEO IV Saloon 2.3 (118 kW) MONDEO IV Saloon 2.5 (162 kW) MONDEO IV Saloon 1.8 TDCi (74/92 kW) MONDEO IV Saloon 2.0 TDCi (85/96/103 kW) MONDEO IV Saloon 2.2 TDCi (129 kW) * MONDEO IV Saloon 2.2 TDCi (129 kW) * MONDEO IV Turnier 1.6 Ti (81 kW) * MONDEO IV Turnier 1.6 Ti (81 kW) * MONDEO IV Turnier 1.6 EcoBoost (118 kW) MONDEO IV Turnier 1.6 TDCi (85 kW) MONDEO IV Turnier 2.0 (107 kW) * MONDEO IV Turnier 2.0 (107 kW) * MONDEO IV Turnier 2.0 (107 kW) * MONDEO IV Turnier 2.0 Flexifuel (107 kW) * MONDEO IV Turnier 2.0 Flexifuel (107 kW) * MONDEO IV Turnier 2.3 (118 kW) MONDEO IV Turnier 2.5 (162 kW) MONDEO IV Turnier 1.8 TDCi (74/92 kW) MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi (85/96/103 kW) MONDEO IV Turnier 2.2 TDCi (129 kW) * MONDEO IV Turnier 2.2 TDCi (129 kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

11/00 - 08/07 56344 56009 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 57309 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 53649 54402 MF 56249 MF 11/00 - 08/07 53649 54402 MF 56249 MF 11/00 - 08/07 53649 54402 MF 56249 MF 11/00 - 08/07 55001 55509 MF 56249 MF 11/00 - 08/07 56009 MF 11/00 - 08/07 55001 55509 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 56009 MF 11/00 - 08/07 57309 MF 11/00 - 08/07 55001 55509 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 56009 MF 11/00 - 08/07 57309 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 53649 54402 MF 56249 MF 11/00 - 08/07 53649 54402 MF 56249 MF 11/00 - 08/07 53649 54402 MF 56249 MF 11/00 - 08/07 55001 55509 MF 56249 MF 11/00 - 08/07 56009 MF 11/00 - 08/07 55001 55509 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 56009 MF 11/00 - 08/07 57309 MF 11/00 - 08/07 55001 55509 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 56009 MF 11/00 - 08/07 57309 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 11/00 - 08/07 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 53649 54402 MF 56249 MF 03/07 - 58088 MF 03/07 - 58088 MF 03/07 - 55001 55509 MF 57510 MF 03/07 - 56344 56009 MF 03/07 - 57309 MF 03/07 - 55001 55509 MF 57510 MF 03/07 - 56009 MF 03/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 56009 MF 58514 MF 03/07 - 57309 MF 03/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 58514 MF 03/07 - 55001 55509 MF 56249 MF 03/07 - 56009 MF 57510 MF 03/07 - 57309 MF 03/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 58514 MF 03/07 - 53649 54402 MF 56249 MF 03/07 - 56009 MF 03/07 - 58088 MF 03/07 - 58088 MF 03/07 - 55001 55509 MF 57510 MF 03/07 - 56009 MF 03/07 - 57309 MF 03/07 - 55001 55509 MF 57510 MF 03/07 - 56009 MF 03/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/07 - 58514 MF 67

FORD

ORION I (AFD) 1.3 (51 kW) ORION I (AFD) 1.3 (51 kW) ORION I (AFD) 1.6 (58 kW) ORION I (AFD) 1.6 (58 kW) ORION I (AFD) 1.6 i (77 kW) * ORION I (AFD) 1.6 i (77 kW) * ORION I (AFD) 1.6 D (40 kW) * ORION I (AFD) 1.6 D (40 kW) * ORION II (AFF) 1.3 (44 kW) ORION II (AFF) 1.3 (44 kW) ORION II (AFF) 1.4 (52/54/55 kW) ORION II (AFF) 1.4 (52/54/55 kW) ORION II (AFF) 1.4 CAT (54 kW) ORION II (AFF) 1.4 CAT (54 kW) ORION II (AFF) 1.6 (58/65/66 kW) ORION II (AFF) 1.6 (58/65/66 kW) ORION II (AFF) 1.6 i CAT (66 kW) ORION II (AFF) 1.6 i CAT (66 kW) ORION II (AFF) 1.6 i (75/77 kW) * ORION II (AFF) 1.6 i (75/77 kW) * ORION II (AFF) 1.6 D (40 kW) ORION II (AFF) 1.6 D (40 kW) ORION II (AFF) 1.8 D (44 kW) * ORION II (AFF) 1.8 D (44 kW) * ORION III (GAL) 1.3 (44 kW) ORION III (GAL) 1.4 (52/54 kW) ORION III (GAL) 1.6 (66 kW) ORION III (GAL) 1.8 i 16V (77 kW) * ORION III (GAL) 1.6 i 16V (66 kW) ORION III (GAL) 1.6 i 16V (66 kW) ORION III (GAL) 1.6 i (77 kW) ORION III (GAL) 1.6 i (77 kW) ORION III (GAL) 1.8 i 16V (96 kW) * ORION III (GAL) 1.8 i 16V (96 kW) * ORION III (GAL) 1.8 D (44 kW) ORION III (GAL) 1.8 TD (66 kW) PUMA (EC_) 1.4 16V (66 kW) * PUMA (EC_) 1.4 16V (66 kW) * PUMA (EC_) 1.6 16V (76 kW) PUMA (EC_) 1.6 16V (76 kW) PUMA (EC_) 1.7 16V (92 kW) PUMA (EC_) 1.7 16V (92 kW) PUMA (EC_) ST 160 (118 kW) * PUMA (EC_) ST 160 (118 kW) * P 100 I 1.6 (54 kW) * P 100 II 2.0 (57 kW) * P 100 II 1.8 TD (55 kW) * RANGER (TU_) 2.6 (80 kW) RANGER (TU_) 3.0 (109 kW) RANGER (TU_) 3.0 4x4 (109 kW) RANGER (TU_) 4.0 (152 kW) RANGER (TU_) 4.0 4x4 (152 kW) RANGER (TU_) 2.5 TDdi (86 kW) RANGER (TU_) 2.5 TDdi 4x4 (86/105 kW) RANGER (TU_) 2.5 D (57 kW) RANGER (TU_) 2.5 D 4x4 (57 kW) RANGER (TU_) 2.5 TD (62 kW) RANGER (TU_) 2.5 TD 4x4 (62/80 kW) RANGER (TU_) 2.9 D (70 kW) RANGER (TU_) 3.0 TDCi 4x4 (115 kW) RANGER 2.5 TDdi (105 kW) RANGER 3.0 TDCi (115 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 (66 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 (66 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i (74/85/85/88 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i (74/85/85/88 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 (77/80 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 (77/80 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i (92/96 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i (92/96 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i CAT (92 kW) * SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i CAT (92 kW) * SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i (110 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 (110 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i (107/110 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i CAT (107 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 (107/110 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V (143 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 D (51 kW) SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD (68/85 kW) SCORPIO I Saloon (GGE) 1.8 (66 kW) SCORPIO I Saloon (GGE) 1.8 (66 kW) SCORPIO I Saloon (GGE) 1.9 (85 kW) SCORPIO I Saloon (GGE) 1.9 (85 kW) SCORPIO I Saloon (GGE) 2.0 (77/80 kW) 68

Polar

07/83 - 03/86 53649 07/83 - 03/86 07/83 - 03/86 53649 07/83 - 03/86 07/83 - 03/86 53649 07/83 - 03/86 07/83 - 03/86 56344 07/83 - 03/86 12/85 - 07/90 53649 12/85 - 07/90 12/85 - 07/90 53649 12/85 - 07/90 12/85 - 07/90 53649 12/85 - 07/90 12/85 - 07/90 53649 12/85 - 07/90 12/85 - 07/90 53649 12/85 - 07/90 12/85 - 07/90 53649 12/85 - 07/90 12/85 - 07/90 56344 12/85 - 07/90 12/85 - 07/90 56344 12/85 - 07/90 07/90 - 10/94 07/90 - 10/94 07/90 - 10/94 07/90 - 10/94 07/90 - 10/94 55001 07/90 - 10/94 07/90 - 10/94 55001 07/90 - 10/94 07/90 - 10/94 55001 07/90 - 10/94 07/90 - 10/94 56344 07/90 - 10/94 56344 03/97 - 06/02 53649 03/97 - 06/02 03/97 - 06/02 55001 03/97 - 06/02 03/97 - 06/02 55001 03/97 - 06/02 03/97 - 06/02 55001 03/97 - 06/02 04/82 - 09/87 10/87 - 12/92 10/87 - 12/92 03/98 - 06/06 03/98 - 06/06 03/98 - 06/06 03/98 - 06/06 03/98 - 06/06 03/98 - 06/06 03/98 - 06/06 03/98 - 06/06 03/98 - 06/06 03/98 - 06/06 03/98 - 06/06 03/98 - 06/06 03/98 - 06/06 05/06 - 05/06 - 04/85 - 09/94 56344 04/85 - 09/94 04/85 - 09/94 56344 04/85 - 09/94 04/85 - 09/94 56344 04/85 - 09/94 04/85 - 09/94 56344 04/85 - 09/94 04/85 - 09/94 56344 04/85 - 09/94 04/85 - 09/94 56344 04/85 - 09/94 56344 04/85 - 09/94 56344 04/85 - 09/94 56344 04/85 - 09/94 56344 04/85 - 09/94 56344 04/85 - 09/94 56344 04/85 - 09/94 56344 09/86 - 12/94 56344 09/86 - 12/94 09/86 - 12/94 56344 09/86 - 12/94 09/86 - 12/94 56344

Polar S

Magic

54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF

Stop & Go

FORD

SCORPIO I Saloon (GGE) 2.0 (77/80 kW) SCORPIO I Saloon (GGE) 2.0 i (85/88/92 kW) SCORPIO I Saloon (GGE) 2.0 i (85/88/92 kW) SCORPIO I Saloon (GGE) 2.4 i (92 kW) * SCORPIO I Saloon (GGE) 2.4 i (92 kW) * SCORPIO I Saloon (GGE) 2.9 (107 kW) SCORPIO I Saloon (GGE) 2.9 i (107 kW) SCORPIO I Saloon (GGE) 2.9 i 4x4 (107 kW) SCORPIO I Saloon (GGE) 2.9 i 24V (143 kW) SCORPIO I Saloon (GGE) 2.5 D (51 kW) SCORPIO I Saloon (GGE) 2.5 TD (68/85 kW) SCORPIO I Estate (GGE) 2.0 i (85 kW) SCORPIO I Estate (GGE) 2.0 i (85 kW) SCORPIO I Estate (GGE) 2.4 i (92 kW) * SCORPIO I Estate (GGE) 2.4 i (92 kW) * SCORPIO I Estate (GGE) 2.9 i (107 kW) SCORPIO I Estate (GGE) 2.9 i 4x4 (107 kW) SCORPIO I Estate (GGE) 2.9 24V (143 kW) SCORPIO I Estate (GGE) 2.5 TD (68/85 kW) SCORPIO I Estate (GGE) 2.5 D (51 kW) SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i (85 kW) SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i (85 kW) SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 16V (100 kW) SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 16V (100 kW) SCORPIO II (GFR, GGR) 2.3 i 16V (108 kW) * SCORPIO II (GFR, GGR) 2.3 i 16V (108 kW) * SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i (110 kW) SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V (152 kW) SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD (85/92 kW) SCORPIO II Estate (GNR, GGR) 2.0 i (85 kW) SCORPIO II Estate (GNR, GGR) 2.0 i 16V (100 kW) SCORPIO II Estate (GNR, GGR) 2.3 i 16V (108 kW) * SCORPIO II Estate (GNR, GGR) 2.9 i (110 kW) SCORPIO II Estate (GNR, GGR) 2.9 i 24V (152 kW) SCORPIO II Estate (GNR, GGR) 2.5 TD (85/92 kW) SIERRA Hatchback (GBC) 1.3 (44 kW) SIERRA Hatchback (GBC) 1.6 (51/55/58 kW) SIERRA Hatchback (GBC) 1.8 (66 kW) SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 (66/74/77 kW) SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 4x4 (150 kW) SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 i (85 kW) SIERRA Hatchback (GBC) 2.3 (84 kW) * SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i (105 kW) SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 i XR 4x4 (107 kW) SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR 4x4 (110 kW) SIERRA Hatchback (GBC) 2.3 D (49 kW) SIERRA Estate (BNC) 1.6 (55 kW) SIERRA Estate (BNC) 1.8 (66 kW) SIERRA Estate (BNC) 2.0 (66/74/77/85 kW) SIERRA Estate (BNC) 2.3 (84 kW) * SIERRA Estate (BNC) 2.8 XR4i (105 kW) SIERRA Estate (BNC) 2.8 i 4x4 (105 kW) SIERRA Estate (BNC) 2.3 D (49 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.6 (53 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.6 i (59 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 (59/64/66 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i (74/80/85/88/92 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i CAT (74 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 (77 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i DOHC (85 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth (150 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 (162 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 4x4 (88 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 CAT (162 kW) * SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i (105 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 (107/110 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 (110 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i (107 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 (107/110 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 TD (55 kW) SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.3 D (49 kW) SIERRA (GBG, GB4) 1.6 (53 kW) SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i (59 kW) SIERRA (GBG, GB4) 1.8 (64/59/66 kW) SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i (74/85/88/92 kW) SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i CAT (74 kW) SIERRA (GBG, GB4) 2.0 (77/80 kW) SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i DOHC (85 kW) SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 (88/92 kW) SIERRA (GBG, GB4) 2.0 RS Cosworth (150 kW) * SIERRA (GBG, GB4) 2.8 i (105 kW) SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i (107/110 kW) SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 (107/110 kW) SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD (55 kW) SIERRA (GBG, GB4) 2.3 D (49 kW)

Polar

09/86 - 12/94 09/86 - 12/94 56344 09/86 - 12/94 09/86 - 12/94 56344 09/86 - 12/94 09/86 - 12/94 56344 09/86 - 12/94 56344 09/86 - 12/94 56344 09/86 - 12/94 56344 09/86 - 12/94 56344 09/86 - 12/94 56344 05/88 - 09/94 56344 05/88 - 09/94 05/88 - 09/94 56344 05/88 - 09/94 05/88 - 09/94 56344 05/88 - 09/94 56344 05/88 - 09/94 56344 05/88 - 09/94 56344 05/88 - 09/94 56344 10/94 - 08/98 56344 10/94 - 08/98 10/94 - 08/98 56344 10/94 - 08/98 10/94 - 08/98 56344 10/94 - 08/98 10/94 - 08/98 56344 10/94 - 08/98 56344 10/94 - 08/98 56344 10/94 - 08/98 10/94 - 08/98 10/94 - 08/98 10/94 - 08/98 56344 10/94 - 08/98 56344 10/94 - 08/98 56344 08/82 - 02/87 08/82 - 02/87 08/82 - 02/87 08/82 - 02/87 08/82 - 02/87 08/82 - 02/87 08/82 - 02/87 08/82 - 02/87 56344 08/82 - 02/87 56344 08/82 - 02/87 56344 08/82 - 02/87 56344 08/82 - 12/86 08/82 - 12/86 08/82 - 12/86 08/82 - 12/86 08/82 - 12/86 56344 08/82 - 12/86 56344 08/82 - 12/86 56344 01/87 - 03/93 01/87 - 03/93 01/87 - 03/93 01/87 - 03/93 01/87 - 03/93 01/87 - 03/93 01/87 - 03/93 01/87 - 03/93 01/87 - 03/93 01/87 - 03/93 01/87 - 03/93 01/87 - 03/93 56344 01/87 - 03/93 56344 01/87 - 03/93 56344 01/87 - 03/93 56344 01/87 - 03/93 56344 01/87 - 03/93 56344 01/87 - 03/93 56344 01/87 - 02/93 01/87 - 02/93 01/87 - 02/93 01/87 - 02/93 01/87 - 02/93 01/87 - 02/93 01/87 - 02/93 01/87 - 02/93 01/87 - 02/93 01/87 - 02/93 56344 01/87 - 02/93 56344 01/87 - 02/93 56344 01/87 - 02/93 56344 01/87 - 02/93 56344

Polar S

57309 MF 56009 MF 57309 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 56009 MF 57309 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 56009 MF 57309 MF 56009 MF 57309 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF 57309 MF

Magic

Stop & Go

57510 MF 56249 MF 57510 MF 56249 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 56249 MF 57510 MF 56249 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 56249 MF 57510 MF 56249 MF 57510 MF 56249 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 56249 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 57510 MF 69

FORD

SIERRA Estate (BNG) 1.6 (53 kW) SIERRA Estate (BNG) 1.6 i (59 kW) SIERRA Estate (BNG) 1.8 (59/64/66 kW) SIERRA Estate (BNG) 1.9 (80 kW) SIERRA Estate (BNG) 2.0 i(74/85/88/92kW) SIERRA Estate (BNG) 2.0 iCAT(74kW) SIERRA Estate (BNG) 2.0 (77 kW) SIERRA Estate (BNG) 2.0 i DOHC (85 kW) SIERRA Estate (BNG) 2.0 4x4 (88/92 kW) * SIERRA Estate (BNG) 2.8 i (105 kW) SIERRA Estate (BNG) 2.8 i 4x4 (107 kW) SIERRA Estate (BNG) 2.8 4x4 (110 kW) SIERRA Estate (BNG) 2.9 (107 kW) SIERRA Estate (BNG) 2.9 4x4 (107/110 kW) SIERRA Estate (BNG) 2.9 i (110 kW) SIERRA Estate (BNG) 1.8 TD (55 kW) SIERRA Estate (BNG) 2.3 D (49 kW) S-MAX 2.0 Flexifuel (107 kW) * S-MAX 2.0 Flexifuel (107 kW) * S-MAX 2.3 (118 kW) * S-MAX 2.3 (118 kW) * S-MAX 2.3 (118 kW) * S-MAX 1.8 TDCi (74 kW) S-MAX 2.0 TDCi (85 kW) S-MAX 2.2 TDCi (129 kW) STREET KA 1.6 (70 kW) TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 (43 kW) TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 (43 kW) TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 (51/54/65 kW) * TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 (51/54/65 kW) * TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 (74 kW) TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.3 (84 kW) * TAUNUS - 80 Turnier (GBNS) 1.3 (46 kW) TAUNUS - 80 Turnier (GBNS) 1.3 (46 kW) TAUNUS - 80 Turnier (GBNS) 1.6 (51/54 kW) * TAUNUS - 80 Turnier (GBNS) 1.6 (51/54 kW) * TAUNUS - 80 Turnier (GBNS) 2.0 (74 kW) TAUNUS - 80 Turnier (GBNS) 2.3 (84 kW) * ECONOVAN (KBA, KCA) 1.4 (48 kW) ECONOVAN (KBA, KCA) 2.0 D (41 kW) ECONOVAN Box (KAA) 1.4 (48 kW) ECONOVAN Box (KAA) 2.0 D (41 kW) TOURNEO CONNECT 1.8 16V (85 kW) * TOURNEO CONNECT 1.8 16V (85 kW) * TOURNEO CONNECT 1.8 Di (55 kW) * TOURNEO CONNECT 1.8 Turbo Di (66 kW) TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi (81 kW) TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V (85 kW) * TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V (85 kW) * TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di (55 kW) * TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi (66 kW) * TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi (66 kW) * TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi (81 kW) TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 1.6 (48 kW) TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 1.6 (48 kW) TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.0 (43/57 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.0 (43/57 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 1.6 (62 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 1.6 (62 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.4 D (46 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.4 D (46 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.5 D (50 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.5 D (50 kW) * TRANSIT Bus (V_ _) 1.6 (48 kW) TRANSIT Bus (V_ _) 1.6 (48 kW) TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (43/55/57 kW) * TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (43/55/57 kW) * TRANSIT Bus (V_ _) 2.4 D (46 kW) * TRANSIT Bus (V_ _) 2.4 D (46 kW) * TRANSIT Bus (V_ _) 2.5 D (50 kW) * TRANSIT Bus (V_ _) 2.5 D (50 kW) * TRANSIT Box (V_ _) 1.6 (48 kW) TRANSIT Box (V_ _) 1.6 (48 kW) TRANSIT Box (V_ _) 2.0 (43/55/57 kW) * TRANSIT Box (V_ _) 2.0 (43/55/57 kW) * TRANSIT Box (V_ _) 1.6 (62 kW) * TRANSIT Box (V_ _) 1.6 (62 kW) * TRANSIT Box (V_ _) 2.4 D (46 kW) * TRANSIT Box (V_ _) 2.4 D (46 kW) * TRANSIT Box (V_ _) 2.5 D (50 kW) * TRANSIT Box (V_ _) 2.5 D (50 kW) * TRANSIT Bus (T_ _) 1.6 (46 kW) TRANSIT Bus (T_ _) 1.6 (46 kW) TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 L (56 kW) TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 L (56 kW) 70

Polar

Polar S

Magic

01/87 - 02/93 56009 MF 56249 MF 01/87 - 02/93 56009 MF 56249 MF 01/87 - 02/93 56009 MF 56249 MF 01/87 - 02/93 56009 MF 56249 MF 01/87 - 02/93 56009 MF 56249 MF 01/87 - 02/93 56009 MF 56249 MF 01/87 - 02/93 56009 MF 56249 MF 01/87 - 02/93 56009 MF 56249 MF 01/87 - 02/93 56009 MF 56249 MF 01/87 - 02/93 56344 57309 MF 57510 MF 01/87 - 02/93 56344 57309 MF 57510 MF 01/87 - 02/93 56344 57309 MF 57510 MF 01/87 - 02/93 56344 57309 MF 57510 MF 01/87 - 02/93 56344 57309 MF 57510 MF 01/87 - 02/93 56344 57309 MF 57510 MF 01/87 - 02/93 56344 57309 MF 57510 MF 01/87 - 02/93 56344 57309 MF 57510 MF 05/06 - 55001 55509 MF 57510 MF 05/06 - 56009 MF 05/06 - 55001 55509 MF 56249 MF 05/06 - 56344 56009 MF 57510 MF 05/06 - 57309 MF 05/06 - 58514 MF 05/06 - 58514 MF 05/06 - 58514 MF 05/03 - 07/05 53649 54402 MF 55401 MF 07/79 - 07/82 53649 54402 MF 56249 MF 07/79 - 07/82 56009 MF 07/79 - 07/82 53649 54402 MF 56249 MF 07/79 - 07/82 56009 MF 07/79 - 07/82 53649 54402 MF 56249 MF 07/79 - 07/82 53649 54402 MF 56249 MF 07/79 - 07/82 53649 54402 MF 56249 MF 07/79 - 07/82 56009 MF 07/79 - 07/82 53649 54402 MF 56249 MF 07/79 - 07/82 56009 MF 07/79 - 07/82 53649 54402 MF 56249 MF 07/79 - 07/82 53649 54402 MF 56249 MF 03/86 - 03/92 56068 MF 03/86 - 03/92 56068 MF 05/85 - 03/92 56068 MF 05/85 - 03/92 56068 MF 06/02 - 55001 55509 MF 56249 MF 06/02 - 56009 MF 06/02 - 56344 58514 MF 06/02 - 58514 MF 06/02 - 56344 57309 MF 57510 MF 06/02 - 55001 55509 MF 56249 MF 06/02 - 56009 MF 06/02 - 56344 58514 MF 06/02 - 57309 MF 57510 MF 06/02 - 58514 MF 06/02 - 58514 MF 11/77 - 10/86 56344 56009 MF 56249 MF 11/77 - 10/86 57309 MF 11/77 - 10/86 56344 56009 MF 56249 MF 11/77 - 10/86 57309 MF 11/77 - 10/86 56344 56009 MF 57510 MF 11/77 - 10/86 57309 MF 11/77 - 10/86 56344 56009 MF 56249 MF 11/77 - 10/86 57309 MF 11/77 - 10/86 56344 56009 MF 57510 MF 11/77 - 10/86 57309 MF 11/77 - 10/86 56344 56009 MF 56249 MF 11/77 - 10/86 57309 MF 11/77 - 10/86 56344 56009 MF 56249 MF 11/77 - 10/86 57309 MF 11/77 - 10/86 56344 56009 MF 56249 MF 11/77 - 10/86 57309 MF 11/77 - 10/86 56344 56009 MF 57510 MF 11/77 - 10/86 57309 MF 01/77 - 10/86 56344 56009 MF 56249 MF 01/77 - 10/86 57309 MF 01/77 - 10/86 56344 56009 MF 56249 MF 01/77 - 10/86 57309 MF 01/77 - 10/86 56344 56009 MF 57510 MF 01/77 - 10/86 57309 MF 01/77 - 10/86 56344 56009 MF 56249 MF 01/77 - 10/86 57309 MF 01/77 - 10/86 56344 56009 MF 57510 MF 01/77 - 10/86 57309 MF 10/85 - 09/92 56344 56009 MF 56249 MF 10/85 - 09/92 57309 MF 57510 MF 10/85 - 09/92 56344 56009 MF 56249 MF 10/85 - 09/92 57309 MF 57510 MF

Stop & Go

FORD

TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 (60 kW) * TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 (60 kW) * TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 (57 kW) * TRANSIT Bus (T_ _) 2.5 D (50 kW) TRANSIT Box (T_ _) 1.6 (46 kW) TRANSIT Box (T_ _) 1.6 (46 kW) TRANSIT Box (T_ _) 2.0 (56/60 kW) * TRANSIT Box (T_ _) 2.0 (56/60 kW) * TRANSIT Box (T_ _) 2.0 (57 kW) * TRANSIT Box (T_ _) 2.5 D (50 kW) TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 1.6 (62 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 1.6 (62 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.0 (57 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.5 D (50 kW) TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.5 DI (52 kW) TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 (66 kW) TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 i (72 kW) * TRANSIT Bus (E_ _) 2.9 i (107 kW) TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (51/59 kW) TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (63/74 kW) TRANSIT Box (E_ _) 2.0 (66 kW) * TRANSIT Box (E_ _) 2.0 (66 kW) * TRANSIT Box (E_ _) 2.0 i (72 kW) * TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (51 kW) TRANSIT Box (E_ _) 2.5 TD (74 kW) TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.0 (72 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (51 kW) TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (63/74 kW) TRANSIT TOURNEO 2.0 (84 kW) * TRANSIT TOURNEO 2.0 (84 kW) * TRANSIT TOURNEO 2.0 (84 kW) * TRANSIT TOURNEO 2.4 D (55 kW) TRANSIT TOURNEO 2.4 D (55 kW) TRANSIT TOURNEO 2.5 DI (51/56 kW) TRANSIT TOURNEO 2.5 DI (51/56 kW) TRANSIT TOURNEO 2.5 TD (63/74 kW) * TRANSIT TOURNEO 2.5 TD (63/74 kW) * TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 (84 kW) TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 (84 kW) TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 CNG (84 kW) * TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 CNG (84 kW) * TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (51 kW) TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (55/63/74 kW) * TRANSIT Box (E_ _) 2.0 (84 kW) * TRANSIT Box (E_ _) 2.0 (84 kW) * TRANSIT Box (E_ _) 2.5 DI (51 kW) TRANSIT Box (E_ _) 2.5 TD (55/63 kW) TRANSIT Box (E_ _) 2.5 TDI (74 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.0 (84 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.0 (84 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (51 kW) TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (55/63/74 kW) * TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (55 kW) TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (92 kW) TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI [RWD] (55 kW) TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TD (55 kW) TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (66 kW) TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE (85/92 kW) TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDdi (88/66 kW) TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi (101 kW) TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 (84 kW) TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 (84 kW) TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 (84 kW) TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 [RWD] (84 kW) TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 [RWD] (84 kW) TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 [RWD] (84 kW) TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 (107 kW) * TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 (107 kW) * TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 (107 kW) * TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V [RWD] (107 kW) * TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V [RWD] (107 kW) * TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V [RWD] (107 kW) * TRANSIT Box (FA_ _) 2.0 (84 kW) * TRANSIT Box (FA_ _) 2.0 (84 kW) * TRANSIT Box (FA_ _) 2.0 [RWD] (84 kW) TRANSIT Box (FA_ _) 2.0 [RWD] (84 kW) TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 16V [RWD] (107 kW) * TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 16V [RWD] (107 kW) * TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 (105 kW) * TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 (105 kW) * TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 (105 kW) * TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 (107 kW) * TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 (107 kW) * TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 (107 kW) * TRANSIT Box (FA_ _) 2.0 DI (55 kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

10/85 - 09/92 56344 56009 MF 56249 MF 10/85 - 09/92 57309 MF 57510 MF 10/85 - 09/92 56009 MF 57510 MF 10/85 - 09/92 56344 57309 MF 57510 MF 09/85 - 09/92 56344 56009 MF 56249 MF 09/85 - 09/92 57309 MF 57510 MF 09/85 - 09/92 56344 56009 MF 56249 MF 09/85 - 09/92 57309 MF 57510 MF 09/85 - 09/92 56009 MF 57510 MF 09/85 - 09/92 56344 57309 MF 57510 MF 11/85 - 09/92 56344 56009 MF 56249 MF 11/85 - 09/92 57309 MF 57510 MF 11/85 - 09/92 56009 MF 57510 MF 11/85 - 09/92 56344 57309 MF 57510 MF 11/85 - 09/92 56344 57309 MF 57510 MF 01/91 - 09/94 56009 MF 57510 MF 01/91 - 09/94 56009 MF 57510 MF 01/91 - 09/94 56344 57309 MF 57510 MF 01/91 - 09/94 56344 57309 MF 57510 MF 01/91 - 09/94 56344 57309 MF 57510 MF 05/91 - 06/94 56344 56009 MF 56249 MF 05/91 - 06/94 57309 MF 57510 MF 05/91 - 06/94 56009 MF 57510 MF 05/91 - 06/94 56344 57309 MF 57510 MF 05/91 - 06/94 56344 57309 MF 57510 MF 09/91 - 08/94 56009 MF 57510 MF 09/91 - 08/94 56344 57309 MF 57510 MF 09/91 - 08/94 56344 57309 MF 57510 MF - 55001 55509 MF 56249 MF - 56344 56009 MF 57510 MF - 57309 MF - 56344 56009 MF 56249 MF - 57309 MF 57510 MF - 56344 56009 MF 56249 MF - 57309 MF 57510 MF - 56344 56009 MF 56249 MF - 57309 MF 57510 MF - 55001 55509 MF 57510 MF - 56009 MF - 55001 55509 MF 57510 MF - 56009 MF - 56009 MF 57510 MF - 56009 MF 57510 MF 06/94 - 07/00 55001 55509 MF 57510 MF 06/94 - 07/00 56009 MF 06/94 - 07/00 56009 MF 57510 MF 06/94 - 07/00 56009 MF 57510 MF 06/94 - 07/00 56009 MF 57510 MF 08/94 - 07/00 55001 55509 MF 57510 MF 08/94 - 07/00 56009 MF 08/94 - 07/00 56009 MF 57510 MF 08/94 - 07/00 56009 MF 57510 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 55001 55509 MF 57510 MF 01/00 - 05/06 56344 56009 MF 01/00 - 05/06 57309 MF 01/00 - 05/06 55001 55509 MF 57510 MF 01/00 - 05/06 56344 56009 MF 01/00 - 05/06 57309 MF 01/00 - 05/06 55001 55509 MF 57510 MF 01/00 - 05/06 56344 56009 MF 01/00 - 05/06 57309 MF 01/00 - 05/06 55001 55509 MF 56249 MF 01/00 - 05/06 56009 MF 57510 MF 01/00 - 05/06 57309 MF 01/00 - 05/06 55001 55509 MF 56249 MF 01/00 - 05/06 56009 MF 57510 MF 01/00 - 05/06 55001 55509 MF 56249 MF 01/00 - 05/06 56009 MF 01/00 - 05/06 55001 55509 MF 56249 MF 01/00 - 05/06 56009 MF 01/00 - 05/06 55001 55509 MF 56249 MF L3 AGM ED 01/00 - 05/06 56009 MF 57510 MF 01/00 - 05/06 57309 MF 01/00 - 05/06 55001 55509 MF 56249 MF 01/00 - 05/06 56009 MF 57510 MF 01/00 - 05/06 57309 MF 01/00 - 05/06 56344 58514 MF 71

Polar

FORD + FORD USA + FSO + HONDA

TRANSIT Box (FA_ _) 2.0 DI (63 kW) TRANSIT Box (FA_ _) 2.0 TDCi (92 kW) TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TD (55 kW) TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 DI [RWD] (55/88 kW) TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TD All-wheel Drive (55 kW) TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 DI (66 kW) TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDE (85/92 kW) TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDdi (88 kW) TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDCi (101 kW) TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V (107 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V (107 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (55 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (63 kW) TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (92 kW) TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (55/66/88 kW) TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE (85/92 kW) TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDdi (88 kW) TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi (101 kW) TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 (105 kW) * TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 (105 kW) * TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi (85 kW) TRANSIT Bus 2.2 TDCi (85 kW) TRANSIT Bus 2.4 TDCi 4x4 (103 kW) TRANSIT Bus 3.2 TDCi (147 kW) TRANSIT Box 2.2 TDCi (85 kW) * TRANSIT Box 2.4 TDCi 4x4 (103 kW) TRANSIT Box 3.2 TDCi (147 kW) TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi (85 kW) TRANSIT Platform/Chassis 2.4 TDCi 4x4 (103 kW) TRANSIT Platform/Chassis 3.2 TDCi (147 kW)

Polar S

Magic

Stop & Go

01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 58514 MF 01/00 - 05/06 55001 55509 MF 56249 MF 01/00 - 05/06 56009 MF 01/00 - 05/06 56344 58514 MF 01/00 - 05/06 56344 57309 MF 57510 MF 01/00 - 05/06 56344 57309 MF 57510 MF 01/00 - 05/06 56344 57309 MF 57510 MF 01/00 - 05/06 56344 57309 MF 57510 MF 01/00 - 05/06 56344 57309 MF 57510 MF 01/00 - 05/06 56344 57309 MF 57510 MF 01/00 - 05/06 55001 55509 MF 56249 MF 01/00 - 05/06 56009 MF 07/06 - 58514 MF 04/06 - 58514 MF 04/06 - 58514 MF 04/06 - 58514 MF 04/06 - 56344 58514 MF 04/06 - 58514 MF 04/06 - 58514 MF 04/06 - 58514 MF 04/06 - 58514 MF 04/06 - 58514 MF

FORD USA BRONCO II 2.9 i V6 4x4 (104 kW) EXPLORER (U2) 4.0 V6 All-wheel Drive (115 kW) EXPLORER (U2) 4.0 (150 kW) EXPLORER (U2) 4.9 V6 All-wheel Drive (157 kW) EXPLORER (U2) 4.0 V6 All-wheel Drive (150 kW) EXPLORER (U2) 4.0 (152 kW) * MUSTANG (C) 3.8 (112 kW) MUSTANG (C) 4.9 (160 kW) MUSTANG (C) 4.6 (160 kW) MUSTANG Convertible (C) 3.8 (112 kW) MUSTANG Convertible (C) 4.9 (160 kW) MUSTANG Convertible (C) 4.6 (160 kW) TAURUS (P5_) 3.0 (130 kW) TAURUS (P5_) 3.0 24V (149 kW) TAURUS (P5_) 3.0 V6 (115 kW) TAURUS Wagon (P5_) 3.0 (95 kW) TAURUS Wagon (P5_) 3.0 V6 (115 kW) TAURUS Wagon (P5_) 3.0 24V (149 kW) WINDSTAR (A3) 3.0 V6 (109 kW) WINDSTAR (A3) 3.8 V6 (149 kW)

01/88 - 08/90 01/93 - 56344 01/93 - 56344 01/93 - 56344 01/93 - 01/93 - 56344 09/93 - 09/93 - 09/93 - 09/93 - 09/93 - 09/93 - 01/96 - 56344 01/96 - 56344 01/96 - 56344 09/96 - 56344 09/96 - 56344 09/96 - 56344 01/95 - 01/95 -

57029 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57413 MF 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56649 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 59519 MF 59519 MF

FSO 125P 1.3 (47 kW) 125P 1.5 (55 kW) POLONEZ I 1.5 (55 kW) POLONEZ II 1.5 i (55 kW) POLONEZ II 1.9 D (51 kW) * POLONEZ III 1.4 i 16V (76 kW) POLONEZ III 1.6 i (57 kW) POLONEZ III 1.9 D (51 kW) POLONEZ III Saloon 1.6 i (57 kW)

10/67 - 08/92 10/67 - 08/92 10/77 - 08/88 08/88 - 08/92 08/88 - 08/92 09/92 - 03/02 09/92 - 03/02 09/92 - 03/02 09/92 - 03/02

54403 MF 54403 MF 54403 MF 54403 MF 57309 MF 54403 MF 54403 MF 54403 MF 54403 MF

HONDA ACCORD I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX (59 kW) ACCORD I (SJ, SY) 1.6 L/EX (59 kW) ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX (65 kW) ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (74 kW) ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX (65 kW) ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX (74 kW) ACCORD III (CA4, CA5) 1.6 L (65 kW) ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 12V (75/85 kW) ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 EX(75/76/78kW) ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 EXi(85/90kW) ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 i 16V (98/101 kW) 72

01/79 - 09/83 05/76 - 09/83 09/83 - 10/85 09/83 - 10/85 09/83 - 10/85 09/83 - 10/85 11/85 - 12/89 56069 MF 11/85 - 12/89 56069 MF 11/85 - 12/89 56069 MF 11/85 - 12/89 56069 MF 11/85 - 12/89 56069 MF

HONDA

ACCORD III Aerodeck (CA5) 1.6 L (65 kW) ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 EX (75/76/78 kW) ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 EXi (85/90 kW) ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 (101 kW) ACCORD IV (CB) 1.8 (77 kW) ACCORD IV (CB) 2.0 16V (66 kW) ACCORD IV (CB) 2.0 i 16V (98 kW) ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V (110 kW) ACCORD IV (CB) 2.2 (103 kW) * ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V Automatik (108 kW) * ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V Automatik (108 kW) * ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.0 i 16V (98 kW) ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V (108/110 kW) ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 (103 kW) ACCORD IV Coupe (CC1) 2.0 i 16V (98 kW) ACCORD V (CC7, CD) 2.0 i (85 kW) ACCORD V (CC7, CD) 2.0 i S (96 kW) ACCORD V (CC7, CD) 2.3 i SR (116 kW) ACCORD V Aerodeck (CE) 2.0 i LS 16V (100 kW) ACCORD V Aerodeck (CE) 2.2 i ES (110 kW) ACCORD V Coupe (CD7, CD9) 2.0 (100 kW) ACCORD V Coupe (CD7, CD9) 2.2 i ES (110 kW) ACCORD VI (CE, CF) 1.9 i (85 kW) ACCORD VI (CE, CF) 2.0 i LS (96 kW) ACCORD VI (CE, CF) 2.2 i VTEC (110 kW) ACCORD VI (CE, CF) 2.2 (103 kW) ACCORD VI (CE, CF) 2.0 TDi (77 kW) ACCORD VII (CG, CK) 1.6 LS (79 kW) ACCORD VII (CG, CK) 1.6 i (85 kW) ACCORD VII (CG, CK) 1.8 i (100 kW) ACCORD VII (CG, CK) 2.0 i (108 kW) ACCORD VII (CG, CK) 2.2 Type-R (156 kW) ACCORD VII (CG, CK) 2.3 (113 kW) ACCORD VII (CG, CK) 3.0 Vtec (147 kW) ACCORD VII (CG, CK) 2.0 Turbo DI (77 kW) ACCORD VII Hatchback (CH) 1.8 i (100 kW) ACCORD VII Hatchback (CH) 2.0 (108 kW) ACCORD VII Hatchback (CH) 2.3 (113 kW) ACCORD VII Hatchback (CH) 2.0 TDi (77 kW) ACCORD VII Coupe (CG) 2.0 i 16V (108 kW) ACCORD VII Coupe (CG) 3.0 V6 24V (147 kW) ACCORD VII Coupe (CG) 3.0 Vtec (152 kW) ACCORD VII Aerodeck (CM_) 2.3 16 V (118 kW) ACCORD VII Aerodeck (CM_) 2.4 Vtec E (118 kW) ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.0 (114 kW) ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.0 All-wheel Drive (114 kW) ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.4 (113/140 kW) ACCORD VIII (CL_, CM_) 3.0 (177 kW) ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.4 Vtec E (118 kW) ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.4 Vtec (122 kW) ACCORD VIII (CL_, CM_) 3.0 (182 kW) ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.2 i-CTDi (103 kW) * ACCORD VIII Tourer (CM_) 2.0 (114 kW) ACCORD VIII Tourer (CM_) 2.4 Vtec E (118 kW) ACCORD VIII Tourer (CM_) 2.4 (140 kW) 2.4 Vtec T (147 kW) ACCORD VIII Tourer (CM_) 2.2 i-CTDi (103 kW) * ACCORD Coupe 2.4 (118 kW) ACCORD Coupe 3.0 VTi- Vtec (177 kW) ACCORD IX Estate 2.0 i (115 kW) ACCORD IX Estate 2.4 i (148 kW) ACTY (TN) 0.6 (23 kW) CAPA 1.5 16V (72 kW) CIVIC I Saloon (SF) 1300 L (33 kW) CIVIC I Saloon (SF) 1300 S (52 kW) CIVIC II Hatchback (SS, SL) 1300 L (44 kW) CIVIC II Estate (WC) 1300 (44 kW) CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.2 (40 kW) CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.3 (52 kW) CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL (63 kW) CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GTI (66 kW) CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GT (74 kW) CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.2 (40 kW) CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.3 (52 kW) CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.5 GL (63 kW) CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.5 GTI (66 kW) CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.5 GT (74 kW) CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (55 kW) CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16 V (55 kW) CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (66 kW) CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 (60 kW) CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (66/69 kW) CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (80/81/96 kW) CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (110 kW) CIVIC IV Saloon (ED) 1.3 (55 kW) CIVIC IV Saloon (ED) 1.4 L (66 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

11/85 - 12/89 56069 MF 11/85 - 12/89 56069 MF 11/85 - 12/89 56069 MF 11/85 - 12/89 56069 MF 11/89 - 10/93 53649 54402 MF 11/89 - 10/93 56069 MF 11/89 - 10/93 56069 MF 11/89 - 10/93 56069 MF 11/89 - 10/93 53649 54402 MF 56249 MF 11/89 - 10/93 55001 55509 MF 56249 MF 11/89 - 10/93 56009 MF 01/91 - 12/93 56069 MF 01/91 - 12/93 56069 MF 01/91 - 12/93 56009 MF 56249 MF 01/92 - 09/93 56069 MF 03/93 - 12/97 56069 MF 03/93 - 12/97 56069 MF 03/93 - 12/97 56069 MF 09/93 - 02/98 56069 MF 09/93 - 02/98 56069 MF 09/93 - 02/98 56069 MF 09/93 - 02/98 56069 MF 02/96 - 10/98 56069 MF 02/96 - 10/98 56069 MF 02/96 - 10/98 56069 MF 02/96 - 10/98 56009 MF 56249 MF 02/96 - 10/98 56344 57309 MF 57510 MF 03/97 - 12/03 55549 56008 MF 56649 MF 03/97 - 12/03 55549 56008 MF 56649 MF 03/97 - 12/03 55549 56008 MF 56649 MF 03/97 - 12/03 56068 MF 03/97 - 12/03 56069 MF 03/97 - 12/03 56069 MF 03/97 - 12/03 56069 MF 03/97 - 12/03 56344 57309 MF 57510 MF 12/99 - 12/02 55549 56008 MF 56649 MF 12/99 - 12/02 56068 MF 12/99 - 12/02 56069 MF 12/99 - 12/02 56344 57309 MF 57510 MF 12/97 - 06/03 56069 MF 12/97 - 06/03 56069 MF 12/97 - 06/03 56069 MF 07/97 - 56069 MF 07/97 - 56069 MF 02/03 - 02/03 - 02/03 - 02/03 - 02/03 - 56069 MF 02/03 - 56009 MF 56249 MF 02/03 - 56009 MF 56249 MF 02/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/03 - 04/03 - 04/03 - 04/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/03 - 56009 MF 56249 MF 07/03 - 56009 MF 56249 MF 07/08 - 56069 MF 07/08 - 56069 MF 08/79 - 09/86 01/98 - 09/02 10/79 - 12/84 10/79 - 12/84 01/78 - 12/83 01/79 - 12/83 10/83 - 10/87 10/83 - 10/87 10/83 - 10/87 10/83 - 10/87 10/83 - 10/87 10/83 - 10/87 10/83 - 10/87 10/83 - 10/87 10/83 - 10/87 10/83 - 10/87 09/87 - 10/93 09/87 - 10/93 09/87 - 10/93 09/87 - 10/93 09/87 - 10/93 09/87 - 10/93 09/87 - 10/93 09/87 - 10/93 09/87 - 10/93 73

HONDA

CIVIC IV Saloon (ED) 1.5 (60 kW) CIVIC IV Saloon (ED) 1.5 i 16V (66/69 kW) CIVIC IV Saloon (ED) 1.6 i 16V (80/81/96 kW) CIVIC IV Saloon (ED) 1.6 i 16V 4x4 (80 kW) CIVIC IV Hatchback (EG) 1.3 16V (55 kW) CIVIC IV Hatchback (EG) 1.5 i 16V (66/69 kW) CIVIC IV Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (92 kW) CIVIC IV Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (118 kW) * CIVIC V Saloon (EG, EH) 1.5 (61 kW) CIVIC V Saloon (EG, EH) 1.6 EX (88 kW) CIVIC V Saloon (EG, EH) 1.5 i 16V (69 kW) CIVIC V Saloon (EG, EH) 1.6 16V Vtec (92 kW) CIVIC V Saloon (EG, EH) 1.6 VTi (118 kW) * CIVIC V Coupe (EJ) 1.5 i LSi (74 kW) CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i (77 kW) CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (92/118 kW) CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (55 kW) CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (84 kW) CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (92 kW) CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (118 kW) CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (66 kW) CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (84 kW) CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (55 kW) CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 16V (55 kW) CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (66 kW) CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (84 kW) CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (83 kW) CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (93 kW) CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.8 16V (124 kW) CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 16V (66 kW) CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (85 kW) CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 (92 kW) CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 VTi (118 kW) CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (63 kW) CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.4 (55 kW) CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.4 i (66 kW) CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.5 i (84 kW) CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.6 i Vtec (92 kW) CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.6 VTi (118 kW) CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i (77 kW) CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (92/118 kW) CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (55 kW) CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (85 kW) CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (124 kW) CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (77 kW) CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (84 kW) CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i (55 kW) CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (66 kW) CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i (81 kW) CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport (118 kW) CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R (147 kW) CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi (74 kW) CIVIC VII Saloon (ES) 1.3 IMA (61 kW) CIVIC VII Saloon (ES) 1.6 (84/81 kW) CIVIC VII Saloon (ES) 1.4 (66kW) CIVIC VII Saloon (ES) 1.7 (85kW) CIVIC VII Saloon (ES) 1.8 (103kW) CIVIC VII Coupe (EM2) 1.6 i (81 kW) CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i (88 kW) CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i VTEC (92 kW) CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (61kW) CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6 (84kW) CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (103kW) CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (73 kW) * CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (148 kW) CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (103 kW) * CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.3 Hybrid (70 kW) CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.6 (84 kW) CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.8 (103 kW) CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 (63 kW) CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 4WD (63 kW) CIVIC II Shuttle (EE) 1.3 (63 kW) CIVIC II Shuttle (EE) 1.4 i 16V (66 kW) CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (69 kW) CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (80/81 kW) CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 4x4 (85 kW) CIVIC II Shuttle (EE) 1.8 (103 kW) CONCERTO (HW) 1.4 (61 kW) CONCERTO (HW) 1.5 i 16V (66 kW) CONCERTO (HW) 1.6 16V (78 kW) CONCERTO (HW) 1.6 i 16V (82/90 kW) CONCERTO Saloon (HWW) 1.4 (61 kW) CONCERTO Saloon (HWW) 1.5 i 16V (66 kW) CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 16V (78 kW) CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 i 16V (82/90 kW) 74

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

09/87 - 10/93 09/87 - 10/93 09/87 - 10/93 09/87 - 10/93 10/91 - 11/95 10/91 - 11/95 10/91 - 11/95 10/91 - 11/95 10/91 - 11/95 10/91 - 11/95 10/91 - 11/95 10/91 - 11/95 10/91 - 11/95 08/93 - 03/96 08/93 - 03/96 08/93 - 03/96 10/95 - 02/01 10/95 - 02/01 10/95 - 02/01 10/95 - 02/01 10/95 - 02/01 10/95 - 02/01 09/94 - 02/01 09/94 - 02/01 09/94 - 02/01 09/94 - 02/01 09/94 - 02/01 09/94 - 02/01 09/94 - 02/01 09/94 - 02/01 09/94 - 02/01 09/94 - 02/01 09/94 - 02/01 09/94 - 02/01 10/95 - 03/01 10/95 - 03/01 10/95 - 03/01 10/95 - 03/01 10/95 - 03/01 03/96 - 12/00 03/96 - 12/00 04/98 - 02/01 04/98 - 02/01 04/98 - 02/01 04/98 - 02/01 04/98 - 02/01 03/99 - 02/06 03/99 - 02/06 03/99 - 02/06 03/99 - 02/06 03/99 - 02/06 03/99 - 02/06 56008 MF 02/01 - 09/05 02/01 - 09/05 02/01 - 09/05 02/01 - 09/05 02/01 - 09/05 02/01 - 12/05 02/01 - 12/05 02/01 - 12/05 09/05 - 09/05 - 09/05 - 09/05 - 56088 MF 09/05 - 56068 MF 09/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/05 - 09/05 - 09/05 - 08/83 - 12/87 08/83 - 12/87 01/88 - 02/95 01/88 - 02/95 01/88 - 02/95 01/88 - 02/95 01/88 - 02/95 01/88 - 02/95 08/89 - 10/96 55010 MF 55510 MF 08/89 - 10/96 55010 MF 55510 MF 08/89 - 10/96 55010 MF 55510 MF 08/89 - 10/96 55010 MF 55510 MF 08/89 - 05/95 55010 MF 55510 MF 08/89 - 05/95 55010 MF 55510 MF 08/89 - 05/95 55010 MF 55510 MF 08/89 - 05/95 55010 MF 55510 MF

HONDA

CR-V I (RD) 2.0 16V (94 kW) CR-V I (RD) 2.0 (98 kW) CR-V II (RD_) 2.0 (110 kW) CR-V II (RD_) 2.4 Vtec All-wheel Drive (118 kW) CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (103 kW) * CR-V III 2.0 i (110 kW) CR-V III 2.2 i-CTDi (103 kW) CRX I (AF, AS) 1.3 (52 kW) CRX I (AF, AS) 1.5 i (74 kW) CRX I (AF, AS) 1.6 i 16V (92 kW) CRX II (ED, EE) 1.4 GL (66 kW) CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (79/91/96 kW) CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (110 kW) CRX III (EH, EG) 1.6 ESi (92 kW) CRX III (EH, EG) 1.6 i VTi (118 kW) CR-Z (ZF1) 1.5 Hybrid (84 kW) FR-V (BE) 1.7 (92 kW) FR-V (BE) 2.0 (110 kW) FR-V (BE) 1.8 (103 kW) FR-V (BE) 2.2 i CTDi (103 kW) * HR-V (GH) 1.6 16V (77 kW) HR-V (GH) 1.6 16V 4WD (77 kW) INSIGHT (ZE) 1.0 Hybrid (56 kW) INSIGHT 1.3 Hybrid (65 kW) INTEGRA Coupe (DC2, DC4) 1.8 Type-R (140 kW) INTEGRA (DC5) 2.0 (118 kW) INTEGRA (DC5) 2.0 16V Type-R (162 kW) JAZZ I (AA) 45 1.2 (33 kW) JAZZ I (AA) 45 1.2 (33 kW) JAZZ I (AA) 55 1.2 (40 kW) JAZZ I (AA) 55 1.2 (40 kW) JAZZ I (AA) 56 1.2 (41 kW) * JAZZ I (AA) 56 1.2 (41 kW) * JAZZ II (GD) 1.2 (57 kW) JAZZ II (GD) 1.4 (61/65 kW) * JAZZ II (GD) 1.3 iDSi (63 kW) JAZZ II (GD) 1.5 FF (79 kW) JAZZ II (GD) 1.5 (81 kW) JAZZ III (GE) 1.2 (66 kW) * JAZZ III (GE) 1.2 (66 kW) * JAZZ III (GE) 1.3 HYBRID (65 kW) JAZZ III (GE) 1.4 i (73 kW) JAZZ III (GE) 1.5 i (88 kW) JAZZ III (GE) 1.5 Flexfuel (88 kW) LEGEND I (HS, KA) 2.5 i (110 kW) LEGEND I (HS, KA) 2.7 i 24V (124 kW) LEGEND I Coupe (KA3) 2.7 i 24V (124 kW) LEGEND II (KA7) 3.2 i 24V (151 kW) LEGEND II Coupe (KA8) 3.2 i 24V (151 kW) LEGEND III (KA9) 3.5 i 24V (151 kW) LEGEND III (KA9) 3.5 (221 kW) LEGEND IV (KB_) 3.5 V6 4WD (217 kW) LOGO (GA3) 1.3 (48 kW) NSX Coupe (NA) 3.0 24V Vtec Automatik (188 kW) NSX Coupe (NA) 3.0 24V Vtec (201 kW) NSX Coupe (NA) 3.2 24V Vtec (206 kW) NSX Convertible (NA) 3.0 24V Vtec Automatic (188 kW) NSX Convertible (NA) 3.0 24V Vtec (201 kW) NSX Convertible (NA) 3.2 24V Vtec (206 kW) PRELUDE I Coupe (SN) 1.6 (59 kW) PRELUDE II (AB) 1.8 EX (74 kW) PRELUDE III (BA) 2.0 EX (80 kW) PRELUDE III (BA) 2.0 (84 kW) PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (101/101/103/101/110 kW) PRELUDE IV (BB) 2.0 i 16V (98 kW) PRELUDE IV (BB) 2.2 i 16V Vtec (136 kW) PRELUDE IV (BB) 2.3 i 16V (118 kW) PRELUDE V (BB) 2.0 16V (98 kW) PRELUDE V (BB) 2.2 16V (136 kW) QUINTET (SU) 1.6 EX (59 kW) SHUTTLE (RA) 2.2 16V (110 kW) SHUTTLE (RA) 2.3 16V (110 kW) STREAM (RN) 1.7 16V (92 kW) STREAM (RN) 2.0 16V (115 kW) S2000 (AP) 2.0 Vtec (170 kW) S2000 (AP) 2.0 (177 kW) S2000 (AP) 2.2 Vtec (176 kW) VAMOS 0.7 (34 kW) VAMOS 0.7 Turbo (47 kW) VAMOS 0.7 Turbo 4x4 (47 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

10/95 - 02/02 10/95 - 02/02 12/01 - 09/06 12/01 - 09/06 12/01 - 09/06 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/06 - 55010 MF 55510 MF 10/06 - 56609 57412 MF 57549 MF 10/83 - 10/87 10/83 - 10/87 10/83 - 10/87 10/87 - 02/92 10/87 - 02/92 10/87 - 02/92 03/92 - 12/98 03/92 - 12/98 06/10 - 53520 MF 08/04 - 08/04 - 08/04 - 08/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/99 - 03/99 - 04/00 - 12/06 53522 MF 04/09 - 53520 MF 07/93 - 11/01 08/01 - 08/01 - 10/83 - 10/86 53520 MF 10/83 - 10/86 53522 MF 10/83 - 10/86 53520 MF 10/83 - 10/86 53522 MF 10/83 - 10/86 53520 MF 10/83 - 10/86 53522 MF 03/02 - 07/08 53520 MF 03/02 - 07/08 53520 MF 03/02 - 07/08 53520 MF 03/02 - 07/08 53520 MF 03/02 - 07/08 53520 MF 07/08 - 53520 MF 07/08 - 53522 MF 07/08 - 53520 MF 07/08 - 53520 MF 07/08 - 53520 MF 07/08 - 53520 MF 01/86 - 03/91 56068 MF 01/86 - 03/91 56068 MF 10/87 - 03/91 56068 MF 01/91 - 03/96 57024 MF 01/91 - 03/96 57024 MF 02/96 - 57024 MF 02/96 - 57024 MF 05/06 - 57024 MF 03/99 - 03/02 06/90 - 09/05 56068 MF 06/90 - 09/05 56068 MF 06/90 - 09/05 56068 MF 03/95 - 09/05 56068 MF 03/95 - 09/05 56068 MF 03/95 - 09/05 56068 MF 11/78 - 10/82 01/83 - 09/87 04/86 - 01/92 57024 MF 04/86 - 01/92 57024 MF 04/86 - 01/92 57024 MF 12/91 - 02/97 56068 MF 12/91 - 02/97 57029 MF 12/91 - 02/97 57029 MF 10/96 - 10/00 56068 MF 10/96 - 10/00 57029 MF 02/80 - 12/84 06/94 - 06/04 56068 MF 06/94 - 06/04 56068 MF 05/01 - 05/01 - 03/99 - 03/99 - 03/99 - 09/99 - 09/99 - 09/99 -

75

HYUNDAI

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 (40 kW) ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V (62 kW) ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V (65 kW) ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V (73 kW) ACCENT Saloon (X-3) 1.3 (44 kW) ACCENT Saloon (X-3) 1.3 i 12V (62 kW) ACCENT Saloon (X-3) 1.5 i 12V (65 kW) ACCENT Saloon (X-3) 1.5 i 16V (73 kW) ACCENT II (LC) 1.3 (55 kW) ACCENT II (LC) 1.5 (66/75 kW) ACCENT II (LC) 1.6 (77 kW) ACCENT II (LC) 1.5 CRDi (60 kW) ACCENT Saloon (LC) 1.3 (55 kW) ACCENT Saloon (LC) 1.5 (66 kW) ACCENT Saloon (LC) 1.6 (77 kW) ACCENT Saloon (LC) 1.5 CRDi (60 kW) ACCENT III (MC) 1.4 GL (71 kW) ACCENT III (MC) 1.6 GLS (82 kW) ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS (81 kW) ACCENT Saloon (MC) 1.4 GL (71 kW) ACCENT Saloon (MC) 1.6 GLS (82 kW) ACCENT Saloon (MC) 1.5 CRDi GLS (81 kW) ATOS (MX) 0.8 (38 kW) ATOS (MX) 1.0 i (40/43 kW) ATOS (MX) 1.1 (43/46 kW) ATOS (MX) 1.3 (63 kW) * ATOS (MX) 1.1 (46 kW) ATOS PRIME (MX) 1.0 i (40 kW) ATOS PRIME (MX) 1.1 (43/46 kW) * COUPE (RD) 1.6 i 16V (84 kW) COUPE (RD) 1.6 16V (85 kW) COUPE (RD) 2.0 16V (99/102 kW) COUPE (GK) 1.6 16V (77 kW) COUPE (GK) 2.0 (102 kW) COUPE (GK) 2.0 GLS (105 kW) COUPE (GK) 2.7 V6 (123 kW) ELANTRA (XD) 1.6 (66 kW) * ELANTRA (XD) 1.8 (79 kW) ELANTRA (XD) 2.0 (102/104/105 kW) ELANTRA (XD) 1.6 CRDi (85 kW) ELANTRA (XD) 2.0 CRDi (83 kW) ELANTRA Saloon (XD) 1.6 (66 kW) ELANTRA Saloon (XD) 1.8 (79/97 kW) ELANTRA Saloon (XD) 2.0 (102/104/105 kW) ELANTRA Saloon (XD) 1.6 (77 kW) * ELANTRA Saloon (XD) 1.6 (77 kW) * ELANTRA Saloon (XD) 1.6 CRDi (85 kW) ELANTRA Saloon (XD) 2.0 CRDi (83 kW) GALLOPER I 3.0 V6 (104 kW) GALLOPER I 2.5 TD (62 kW) GALLOPER I 2.5 TD intercooler (70 kW) GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 (104 kW) GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD (65 kW) GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler (73 kW) GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D (77 kW) GALLOPER II (JK-01) 2.6 TD All-wheel Drive (63 kW) GETZ (TB) 1.1 (46 kW) GETZ (TB) 1.3 i (60 kW) GETZ (TB) 1.3 (63 kW) GETZ (TB) 1.4 i (71 kW) GETZ (TB) 1.6 (77 kW) GETZ (TB) 1.5 CRDi (60 kW) GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS (75/81 kW) GRACE Bus 2.5 D (55 kW) GRACE Bus 2.5 TD (59 kW) GRACE Bus 2.6 D (57 kW) GRANDEUR (TG) 2.7 (141 kW) GRANDEUR (TG) 3.3 (173 kW) GRANDEUR (TG) 3.8 (195 kW) * GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi (110 kW) H100 Bus (P) 2.4 (84 kW) H100 Bus (P) 2.5 D (55/57 kW) H100 Bus (P) 2.5 TD (59 kW) H100 Bus (P) 2.6 D (57 kW) H100 Box 2.4 (82 kW) H100 Box 2.5 D (55/57 kW) H100 Box 2.6 D (57 kW) H-1 / STAREX Bus (KMF) 2.4 (82 kW) H-1 / STAREX Bus (KMF) 2.4 4WD (82 kW) H-1 / STAREX Bus (KMF) 2.5 TD (59/73/74 kW) H-1 / STAREX Bus (KMF) 2.5 CRDi (103 kW) H-1 / STAREX Bus (KMF) 2.5 CRDi 4WD (103 kW) H-1 / STAREX Bus (KMF) 2.6 TDiC (63 kW) 76

10/94 - 01/00 54577 10/94 - 01/00 54577 10/94 - 01/00 54577 10/94 - 01/00 54577 10/94 - 01/00 54577 10/94 - 01/00 54577 10/94 - 01/00 54577 10/94 - 01/00 54577 01/00 - 11/05 54512 55010 MF 55510 MF 01/00 - 11/05 54512 55010 MF 55510 MF 01/00 - 11/05 54512 55010 MF 55510 MF 01/00 - 11/05 57029 MF 09/99 - 11/05 54512 55010 MF 55510 MF 09/99 - 11/05 54512 55010 MF 55510 MF 09/99 - 11/05 54512 55010 MF 55510 MF 09/99 - 11/05 57029 MF 11/05 - 54512 55010 MF 55510 MF 11/05 - 54512 55010 MF 55510 MF 11/05 - 57029 MF 11/05 - 54512 55010 MF 55510 MF 11/05 - 54512 55010 MF 55510 MF 11/05 - 57029 MF 02/98 - 53520 MF 02/98 - 53520 MF 02/98 - 53520 MF 02/98 - 53520 MF 02/98 - 53520 MF 08/99 - 53520 MF 08/99 - 53520 MF 06/96 - 04/02 57029 MF 06/96 - 04/02 57029 MF 06/96 - 04/02 57029 MF 08/01 - 08/09 57029 MF 08/01 - 08/09 57029 MF 08/01 - 08/09 57029 MF 08/01 - 08/09 57029 MF 06/00 - 07/06 54512 55010 MF 56649 MF 06/00 - 07/06 55549 56008 MF 56649 MF 06/00 - 07/06 55549 56008 MF 56649 MF 06/00 - 07/06 57024 MF 06/00 - 07/06 57024 MF 06/00 - 07/06 55549 56008 MF 56649 MF 06/00 - 07/06 55549 56008 MF 56649 MF 06/00 - 07/06 55549 56008 MF 56649 MF 06/00 - 07/06 54512 55010 MF 56649 MF 06/00 - 07/06 56008 MF 06/00 - 07/06 57024 MF 06/00 - 07/06 57029 MF 08/91 - 07/98 57024 MF 08/91 - 07/98 59519 MF 08/91 - 07/98 59519 MF 08/98 - 12/03 57024 MF 08/98 - 12/03 59519 MF 08/98 - 12/03 59519 MF 08/98 - 12/03 59519 MF 08/98 - 12/03 59519 MF 08/02 - 06/09 54512 55010 MF 55510 MF 08/02 - 06/09 54512 55010 MF 55510 MF 08/02 - 06/09 54512 55010 MF 55510 MF 08/02 - 06/09 54512 55010 MF 55510 MF 08/02 - 06/09 54512 55010 MF 55510 MF 08/02 - 06/09 57029 MF 08/02 - 06/09 57029 MF 07/93 - 10/04 59518 MF 07/93 - 10/04 59518 MF 07/93 - 10/04 59518 MF 04/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/05 - 57029 MF 07/93 - 10/04 59518 MF 07/93 - 10/04 59518 MF 07/93 - 10/04 59518 MF 07/93 - 10/04 59518 MF 07/93 - 12/04 59518 MF 07/93 - 12/04 59518 MF 07/93 - 12/04 59518 MF 10/97 - 04/04 57413 MF 10/97 - 04/04 59518 MF 10/97 - 04/04 59518 MF 10/97 - 04/04 59518 MF 10/97 - 04/04 59518 MF 10/97 - 04/04 59518 MF

HYUNDAI

H-1 / STAREX 2.4 (82 kW) H-1 / STAREX 2.4 4WD (82 kW) H-1 / STAREX 2.5 TCi (73/74 kW) H-1 / STAREX 2.5 D (57 kW) H-1 / STAREX 2.5 TD (59 kW) H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD (59/73/74 kW) H-1 / STAREX 2.5 CRDi (81/103 kW) H-1 / STAREX 2.5 CRDi 4x4 (103 kW) H-1 Box 2.4 (82 kW) H-1 Box 2.5 TD (59 kW) H-1 Box 2.5 CRDi (81/103 kW) H-1 Box 2.5 TD (73 kW) * H-1 Box 2.5 TD (73 kW) * H-1 Box 2.5 TD (74 kW) H-1 Platform/Chassis 2.5 CRDi (103 kW) H-1 Cargo 2.5 CRDi (125 kW) H-1 Travel 2.5 CRDi (125 kW) i10 1.1 (48 kW) i10 1.1 (49 kW) * i10 1.1 (51 kW) i10 1.2 (59/63 kW) i10 1.2 (57 kW) i10 1.1 CRDi (55 kW) i20 (PB, PBT) 1.2 (57 kW) ix20 (JC) 1.4 (66 kW) ix20 (JC) 1.6 (92 kW) ix20 (JC) 1.4 CRDi (57/66 kW) i30 (FD) 1.4 (77 kW) i30 (FD) 1.6 (85/90 kW) i30 (FD) 2.0 (105 kW) i30 (FD) 1.4 (80 kW) * i30 (FD) 1.6 (93 kW) i30 (FD) 1.6 CRDi (66 kW) * i30 (FD) 2.0 CRDi (103 kW) i30 CW 1.4 (80 kW) * i30 CW 1.6 (85 kW) i30 CW 2.0 (105 kW) i30 CW 1.6 (93 kW) * i30 CW 1.6 CRDi (66 kW) * i30 CW 2.0 CRDi (103 kW) LANTRA I (J-1) 1.5 i.e. (63 kW) * LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V (78 kW) LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V (93 kW) LANTRA II (J-2) 1.5 12V (65 kW) LANTRA II (J-2) 1.6 i (66 kW) LANTRA II (J-2) 1.6 i (66 kW) LANTRA II (J-2) 1.6 16V (84 kW) * LANTRA II (J-2) 1.6 16V (84 kW) * LANTRA II (J-2) 1.8 16V (94 kW) LANTRA II (J-2) 2.0 16V (102 kW) LANTRA II (J-2) 2.0 (100 kW) LANTRA II (J-2) 1.9 D (50 kW) LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V (65 kW) LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i (66 kW) LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i (66 kW) LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V (84 kW) * LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V (84 kW) * LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V (94 kW) LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V (102 kW) LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 (100 kW) LANTRA II Wagon (J-2) 1.9 D (50 kW) MATRIX (FC) 1.6 (76 kW) MATRIX (FC) 1.8 (90 kW) MATRIX (FC) 1.5 CRDi (60 kW) MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT (81 kW) PONY 1.2 (40 kW) PONY 1.4 (50 kW) * PONY Wagon 1.2 (40 kW) PONY Wagon 1.4 (50 kW) * PONY 1.3 (50 kW) PONY 1.5 (53 kW) * PONY Saloon 1.3 (50 kW) PONY Saloon 1.5 (53 kW) * PONY (X-2) 1.3 (43 kW) PONY (X-2) 1.5 (53 kW) PONY (X-2) 1.5 i (61/62 kW) PONY / EXCEL Saloon (X-2) 1.3 (49 kW) PONY / EXCEL Saloon (X-2) 1.5 (53 kW) PONY / EXCEL Saloon (X-2) 1.5 i (61/62 kW) SANTAMO 2.0 16V (102 kW) SANTA F 2.0 (99 kW) SANTA F 2.4 16V (100/107 kW) SANTA F 2.4 16V 4x4 (100/107 kW) SANTA F 3.3 4x4 (173 kW) SANTA F 3.5 (147 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

06/97 - 57413 MF 06/97 - 57413 MF 06/97 - 57413 MF 06/97 - 59518 MF 06/97 - 59518 MF 06/97 - 59518 MF 06/97 - 59518 MF 06/97 - 59518 MF 03/00 - 57413 MF 03/00 - 59518 MF 03/00 - 59518 MF 03/00 - 59518 MF 03/00 - 59519 MF 03/00 - 59519 MF 06/00 - 10/05 57413 MF 02/08 - 57413 MF 02/08 - 59518 MF 10/07 - 53520 MF 10/07 - 53520 MF 10/07 - 53520 MF 10/07 - 53520 MF 10/07 - 53520 MF 10/07 - 56068 MF 08/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 11/10 - L2 AGM ED 11/10 - L2 AGM ED 11/10 - L2 AGM ED 10/07 - 11/11 54512 55010 MF 55510 MF 10/07 - 11/11 54512 55010 MF 55510 MF 10/07 - 11/11 54512 55010 MF 55510 MF 10/07 - 11/11 54512 55010 MF 55510 MF L2 AGM ED 10/07 - 11/11 L2 AGM ED 10/07 - 11/11 57029 MF L3 AGM ED 10/07 - 11/11 57029 MF 02/08 - 55010 MF 55510 MF L2 AGM ED 02/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 02/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 02/08 - 54512 55010 MF 55510 MF L2 AGM ED 02/08 - 57029 MF L3 AGM ED 02/08 - 57029 MF 10/90 - 11/95 54579 10/90 - 11/95 56069 MF 10/90 - 11/95 56069 MF 11/95 - 10/00 54512 55010 MF 55510 MF 11/95 - 10/00 54512 55010 MF 55510 MF 11/95 - 10/00 54577 11/95 - 10/00 54512 55010 MF 55510 MF 11/95 - 10/00 54577 11/95 - 10/00 55549 56008 MF 56649 MF 11/95 - 10/00 55549 56008 MF 56649 MF 11/95 - 10/00 55549 56008 MF 56649 MF 11/95 - 10/00 59518 MF 02/96 - 10/00 54512 55010 MF 55510 MF 02/96 - 10/00 54512 55010 MF 55510 MF 02/96 - 10/00 54577 02/96 - 10/00 54512 55010 MF 55510 MF 02/96 - 10/00 54577 02/96 - 10/00 55549 56008 MF 56649 MF 02/96 - 10/00 55549 56008 MF 56649 MF 02/96 - 10/00 55549 56008 MF 56649 MF 02/96 - 10/00 59518 MF 06/01 - 08/10 55549 56008 MF 56649 MF 06/01 - 08/10 55549 56008 MF 56649 MF 06/01 - 08/10 57029 MF 06/01 - 08/10 57029 MF 06/74 - 06/86 54579 56069 MF 06/74 - 06/86 54579 56069 MF 02/78 - 06/86 54579 56069 MF 02/78 - 06/86 54579 56069 MF 10/85 - 09/89 54579 56069 MF 10/85 - 09/89 54579 56069 MF 10/85 - 09/89 54579 56069 MF 10/85 - 09/89 54579 56069 MF 10/89 - 01/95 54579 10/89 - 01/95 54579 10/89 - 01/95 54579 01/90 - 01/95 54579 01/90 - 01/95 54579 01/90 - 01/95 54579 10/98 - 56069 MF 11/00 - 56008 MF 56649 MF 11/00 - 56008 MF 56649 MF 11/00 - 56008 MF 56649 MF 11/00 - 56008 MF 56649 MF 11/00 - 56008 MF 56649 MF 77

Polar

HYUNDAI + INNOCENTI

Polar S

Magic

Stop & Go

SANTA F 3.5 4x4 (147 kW) 11/00 - 56008 MF 56649 MF SANTA F 2.7 V6 4x4 (127 kW) 11/00 - 57029 MF SANTA F 2.0 CRDi (83 kW) 11/00 - 59518 MF SANTA F 2.0 CRDi 4x4 (83 kW) 11/00 - 59518 MF SANTA F 2.0 CRDi All-wheel Drive (107 kW) 11/00 - 59518 MF SANTA F 2.7 (125 kW) 03/06 - 59518 MF SANTA F 2.7 4x4 (125 kW) 03/06 - 59518 MF SANTA F 2.7 V6 GLS (139 kW) 03/06 - 59518 MF SANTA F 2.7 V6 GLS 4x4 (139 kW) 03/06 - 59518 MF SANTA F 3.3 Dynamic 4x4 (173 kW) 03/06 - 59518 MF SANTA F 2.2 CRDi (102/114 kW) 03/06 - 59518 MF SANTA F 2.2 CRDi 4x4 (102/114 kW) 03/06 - 59518 MF SANTA F 2.2 CRDi GLS (110 kW) 03/06 - 59518 MF SANTA F 2.2 CRDi GLS 4x4 (110 kW) 03/06 - 59518 MF S COUPE (SLC) 1.5 GS (57 kW) * 02/90 - 05/96 54579 S COUPE (SLC) 1.5 i (62 kW) 02/90 - 05/96 54579 S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo (85 kW) * 02/90 - 05/96 54579 SONATA II (Y-2) 1.8 i (70 kW) 09/88 - 10/93 57024 MF SONATA II (Y-2) 2.0 i (74/80 kW) 09/88 - 10/93 57024 MF SONATA II (Y-2) 2.0 i 16V (96 kW) 09/88 - 10/93 57024 MF SONATA II (Y-2) 2.4 i (83 kW) 09/88 - 10/93 57024 MF SONATA II (Y-2) 3.0 i V6 (107 kW) 09/88 - 10/93 57024 MF SONATA III (Y-3) 1.8 GLS (63 kW) 05/93 - 08/98 55508 MF SONATA III (Y-3) 1.8 i (72 kW) 05/93 - 08/98 55508 MF SONATA III (Y-3) 2.0 i (70/77 kW) 05/93 - 08/98 55508 MF SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V (92/102 kW) * 05/93 - 08/98 55508 MF SONATA III (Y-3) 3.0 i V6 (107 kW) 05/93 - 08/98 57024 MF SONATA IV (EF) 2.0 16V (96 kW) 03/98 - 05/05 55549 56008 MF 56649 MF SONATA IV (EF) 2.7 V6 (127/129 kW) 03/98 - 05/05 55549 56008 MF 56649 MF SONATA IV (EF) 2.4 16V (105 kW) 03/98 - 05/05 56609 57412 MF 57549 MF SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V (118 kW) 03/98 - 05/05 56609 57412 MF 57549 MF SONATA IV (EF) 2.0 CRDi Dynamic (103 kW) 03/98 - 05/05 57029 MF SONATA IV (EF) 2.2 CRDi (110 kW) 03/98 - 05/05 57029 MF SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS (106 kW) 01/05 - 57029 MF SONATA V (NF) 2.4 (119 kW) 01/05 - 57029 MF SONATA V (NF) 3.3 (171 kW) 01/05 - 57029 MF SONATA V (NF) 2.0 CRDi (100 kW) 01/05 - 59518 MF SONATA V (NF) 2.2 CRDi GLS (110 kW) 01/05 - 59518 MF STELLAR (F31_, SF2_) 1.4 (50 kW) 10/83 - 12/91 54512 55010 MF 55510 MF STELLAR (F31_, SF2_) 1.6 (56 kW) 10/83 - 12/91 54512 55010 MF 55510 MF STELLAR (F31_, SF2_) 2.0 GSL (61/66/74 kW) 10/83 - 12/91 54512 55010 MF 55510 MF TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD (143 kW) 06/01 - 12/06 59518 MF TERRACAN (HP) 2.5 D (74/59 kW) 06/01 - 12/06 59518 MF TERRACAN (HP) 2.5 TD (74 kW) 06/01 - 12/06 59518 MF TERRACAN (HP) 2.9 CRDi (110 kW) 06/01 - 12/06 59518 MF TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD (110/120 kW) 06/01 - 12/06 59518 MF TERRACAN (HP) 2.0 (104 kW) 06/01 - 12/06 55549 56008 MF 56649 MF TERRACAN (HP) 2.7 V6 (127 kW) 06/01 - 12/06 55549 56008 MF 56649 MF TERRACAN (HP) 2.0 CRDi (92 kW) 06/01 - 12/06 55549 56008 MF 56649 MF TERRACAN (HP) 2.0 CRDi (83 kW) 06/01 - 12/06 59518 MF TRAJET (FO) TUCSON (JM) 2.0 (104 kW) * 08/04 - 03/10 56068 MF TUCSON (JM) 2.0 (104 kW) * 08/04 - 03/10 56069 MF TUCSON (JM) 2.0 All-wheel Drive (104 kW) 08/04 - 03/10 59518 MF TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive (129 kW) 08/04 - 03/10 59518 MF TUCSON (JM) 2.0 CRDi (83/88/100/103 kW) 08/04 - 03/10 59518 MF TUCSON (JM) 2.0 CRDiAll-wheelDrive(83/88/100/103kW) 08/04 - 03/10 59518 MF XG (XG) 25 (120 kW) 12/98 - 56609 57412 MF 57549 MF XG (XG) 30/300 (138 kW) 12/98 - 56609 57412 MF 57549 MF XG (XG) 350 (145 kW) 12/98 - 56609 57412 MF 57549 MF

INNOCENTI ELBA (146) 1.4 i.e. (49 kW) ELBA (146) 1.5 i.e. (55 kW) ELBA (146) 1.6 i.e. (55 kW) ELBA (146) 1.7 D (42 kW) MINI 0.55 (24 kW) MINI 0.65 (23/23 kW) MINI 1.0 (27/32/35/39 kW) MINI 1.3 (47 kW) MINI 1.3 De Tomaso (51 kW)

78

08/91 - 12/96 08/91 - 12/96 08/91 - 12/96 08/91 - 12/96 05/74 - 01/95 05/74 - 01/95 05/74 - 01/95 05/74 - 01/95 05/74 - 01/95

54512 54512 54512 55549 53649 53649 53649 53649 53649

55010 MF 55010 MF 55010 MF 56008 MF 54402 MF 54402 MF 54402 MF 54402 MF 54402 MF

55510 MF 55510 MF 55510 MF 56649 MF 55401 MF 55401 MF 55401 MF 55401 MF 55401 MF

Polar

IRMSCHER + ISUZU

Polar S

Magic

Stop & Go

IRMSCHER COUPE 1.6 16V (78 kW) * COUPE 1.6 16V (78 kW) * GT 3.6 (147 kW) * GT 3.6 (147 kW) * SENATOR 4.0 24V (200 kW) * SENATOR 4.0 24V (200 kW) * OMEGA Caravan 4.0 i (200 kW) * OMEGA Caravan 4.0 i (200 kW) *

01/97 - 55001 01/97 - 01/88 - 12/90 55001 01/88 - 12/90 01/90 - 12/96 55001 01/90 - 12/96 01/90 - 12/96 55001 01/90 - 12/96

55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF

ISUZU CAMPO (KB) 2.0 (48 kW) CAMPO (KB) 2.0 4WD (48 kW) CAMPO (KB) 2.0 D (36 kW) CAMPO (KB) 2.0 D 4WD (36 kW) CAMPO (KB) 2.2 (66 kW) CAMPO (KB) 2.2 D (39/45 kW) CAMPO (KB) 2.2 D 4WD (39 kW) CAMPO (KB) 2.5 D (55 kW) CAMPO (KB) 2.5 D 4WD (55 kW) D-MAX (8DH) 2.4 4x4 (94 kW) D-MAX (8DH) 3.5 V6 24V 4x4 (147 kW) D-MAX (8DH) 2.5 D 4x4 (74 kW) D-MAX (8DH) 3.0 DiTD (96 kW) D-MAX (8DH) 3.0 DiTD 4x4 (96 kW) D-MAX (8DH) 2.5 D (74 kW) D-MAX (8DH) 2.5 DiTD 4x4 (100 kW) D-MAX (8DH) 3.0 D 4x4 (120 kW) GEMINI (JT) 1.5 (52 kW) GEMINI (JT) 1.6 GTI 16V (84 kW) GEMINI (JT) 1.5 D (37 kW) GEMINI (JT) 1.5 TD (49 kW) GEMINI Saloon (JT) 1.5 (52 kW) GEMINI Saloon (JT) 1.5 D (37 kW) GEMINI Saloon (JT) 1.5 TD (49 kW) GEMINI 1.5 (73 kW) GEMINI 1.6 (97/132 kW) GEMINI 1.8 (105 kW) GEMINI 1.7 TD (65 kW) GEMINI Saloon 1.5 (73 kW) GEMINI Saloon 1.6 (97/132 kW) GEMINI Saloon 1.8 (105 kW) GEMINI Saloon 1.7 TD (65 kW) IMPULSE 1.6 (71 kW) MIDI Bus (94000, 98000) 2.0 (61 kW) MIDI Bus (94000, 98000) 2.0 4WD (61 kW) MIDI Bus (94000, 98000) 2.0 TD (51 kW) MIDI Bus (94000, 98000) 2.2 D (45 kW) MIDI Bus (94000, 98000) 2.2 D 4WD (45 kW) MIDI Bus (94000, 98000) 2.4 D (56 kW) MIDI Van (94000, 98000) 2.0 (61 kW) MIDI Van (94000, 98000) 2.0 4WD (61 kW) MIDI Van (94000, 98000) 2.0 TD (51 kW) MIDI Van (94000, 98000) 2.2 D (45 kW) MIDI Van (94000, 98000) 2.2 D 4WD (45 kW) MIDI Van (94000, 98000) 2.4 TD (56 kW) MIDI Box (98000N) 2.0 (61 kW) MIDI Box (98000N) 2.0 4WD (61 kW) MIDI Box (98000N) 2.2 D (45 kW) MIDI Box (98000N) 2.2 D 4WD (45 kW) MIDI Box (98000N) 2.4 TD (56 kW) PIAZZA (JR_) 2.0 Turbo (110 kW) TROOPER (UBS) 2.6 CLS Plane 4x4 (66 kW) TROOPER (UBS) 2.2 D 4x4 (39 kW) TROOPER (UBS) 2.8 TD (71 kW) TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS) 2.2 (58 kW) TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS) 2.3 (66 kW) TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS) 2.6 CLS Plane 4x4 (66 kW) TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS) 2.6 i (85 kW) TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS) 2.2 D 4x4 (39 kW) TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS) 2.2 D (45 kW) TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS) 2.2 TD (53 kW) TROOPER (UB) 3.2 (130 kW) TROOPER (UB) 3.1 TD (84 kW) TROOPER Open Off-Road Vehicle (UB) 3.2 (130 kW) TROOPER Open Off-Road Vehicle (UB) 3.1 TD (84 kW) TROOPER 3.5 V6 24V (158 kW) TROOPER 3.0 DTI (118 kW) TROOPER Open Off-Road Vehicle 3.5 V6 24V (158 kW) TROOPER Open Off-Road Vehicle 3.0 DTI (118 kW)

04/77 - 12/91 04/77 - 12/91 04/77 - 12/91 04/77 - 12/91 04/77 - 12/91 04/77 - 12/91 04/77 - 12/91 04/77 - 12/91 04/77 - 12/91 05/02 - 05/02 - 05/02 - 05/02 - 05/02 - 05/02 - 05/02 - 05/02 - 02/88 - 12/90 02/88 - 12/90 02/88 - 12/90 02/88 - 12/90 02/88 - 12/90 02/88 - 12/90 02/88 - 12/90 01/90 - 12/93 01/90 - 12/93 01/90 - 12/93 01/90 - 12/93 01/90 - 12/93 01/90 - 12/93 01/90 - 12/93 01/90 - 12/93 01/90 - 12/93 01/89 - 01/89 - 01/89 - 01/89 - 01/89 - 01/89 - 01/88 - 01/88 - 01/88 - 01/88 - 01/88 - 01/88 - 01/88 - 01/88 - 01/88 - 01/88 - 01/88 - 06/81 - 12/90 01/83 - 12/91 01/83 - 12/91 01/83 - 12/91 01/83 - 12/91 01/83 - 12/91 01/83 - 12/91 01/83 - 12/91 01/83 - 12/91 01/83 - 12/91 01/83 - 12/91 08/91 - 04/00 08/91 - 04/00 08/91 - 07/98 08/91 - 07/98 04/00 - 04/00 - 04/00 - 04/00 -

57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59518 MF 57029 MF 57029 MF 56068 MF 56068 MF 57029 MF 57029 MF 56068 MF 57029 MF 57029 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 57024 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 57024 MF 56068 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 59519 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF

79

IVECO + JAGUAR

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

IVECO DAILY I Bus A 40-10 (76 kW) DAILY I Bus A 40-12 (90 kW) DAILY I Bus A 45-10 (76 kW) DAILY I Bus A 45-12 (85/90 kW) * DAILY I Box Body / Estate 30-8 (53 kW) DAILY I Box Body / Estate 30-8 V (62 kW) DAILY I Box Body / Estate 30-10 (76 kW) DAILY I Box Body / Estate 30-10 C (76/76 kW) DAILY I Box Body / Estate 35-8 (53 kW) DAILY I Box Body / Estate 35-10 (68/76/76 kW) DAILY I Box Body / Estate 35-12 (85 kW) DAILY I Box Body / Estate 40-8 V (53 kW) DAILY I Box Body / Estate 40-10 V (68/76 kW) DAILY I Box Body / Estate 40-10 4x4 (76 kW) DAILY I Box Body / Estate 40-12 V (85 kW) DAILY I Box Body / Estate 45-10 V (68/76 kW) DAILY I Box Body / Estate 49-10 V (68/76 kW) DAILY I Box Body / Estate 49-12 V (85/90 kW) DAILY I Box Body / Estate 59-12 V (85/90 kW) * DAILY I Box Body / Estate 35-10 (68 kW) DAILY I Dumptruck 35-8 K (62 kW) DAILY I Dumptruck 35-10 K (76 kW) DAILY I Dumptruck 35-12 K (90 kW) DAILY I Dumptruck 45-10 (76 kW) DAILY I Dumptruck 49-10 K (76/76 kW) DAILY I Dumptruck 49-12 K (85/90 kW) DAILY I Dumptruck 59-12 K (85/90 kW) * DAILY I Platform/Chassis 30-8 (53 kW) DAILY I Platform/Chassis 30-10 (76 kW) DAILY I Platform/Chassis 35-8 (53 kW) DAILY I Platform/Chassis 35-10 (68/68/76 kW) DAILY I Platform/Chassis 35-12 (85/90 kW) DAILY I Platform/Chassis 40-8 (53 kW) DAILY I Platform/Chassis 40-10 (68 kW) DAILY I Platform/Chassis 40-10 W 4x4 (76 kW) DAILY I Platform/Chassis 40-12 (85 kW) DAILY I Platform/Chassis 45-10 (68/76 kW) DAILY I Platform/Chassis 49-10 (68/76/76 kW) DAILY I Platform/Chassis 49-12 (85/90 kW) DAILY I Platform/Chassis 59-12 (85/90 kW) * DAILY I Platform/Chassis 35-10 (80 kW) MASSIF Single Cab 3.0 HPI (107 kW) MASSIF Single Cab 3.0 HPT (130 kW) MASSIF Pickup 3.0 HPI (107 kW) MASSIF Pickup 3.0 HPT (130 kW) MASSIF Station Wagon 3.0 HPI (107 kW) MASSIF Station Wagon 3.0 HPT (130 kW)

06/90 - 12/96 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/90 - 12/96 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/90 - 12/96 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/90 - 12/96 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 08/98 L5 AGM ED 01/89 - 04/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/89 - 04/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/89 - 04/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/89 - 04/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/89 - 04/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/89 - 04/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/89 - 04/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 05/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 05/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 05/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 05/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 05/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 05/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 05/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 05/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 05/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 05/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 05/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 05/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 05/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/78 - 05/99 L5 AGM ED 10/08 - 60044 MF 60044 MF 10/08 - 60044 MF 60044 MF 10/08 - 60044 MF 60044 MF 10/08 - 60044 MF 60044 MF 10/08 - 60044 MF 60044 MF 10/08 - 60044 MF 60044 MF

JAGUAR S-TYPE (CCX) 2.5 V6 (147 kW) S-TYPE (CCX) 3.0 V6 (175 kW) S-TYPE (CCX) 4.0 V8 (203 kW) S-TYPE (CCX) 2.7 D (152 kW) * S-TYPE (CCX) 4.2 V8 (219 kW) S-TYPE (CCX) R 4,2 V8 (291 kW) * XF (_J05_, CC9) 3.0 (175 kW) XF (_J05_, CC9) 4.2 (219 kW) XF (_J05_, CC9) 4.2 Kompressor (306 kW) XF (_J05_, CC9) 5.0 (283 kW) XF (_J05_, CC9) 5.0 Kompressor (375 kW) XF (_J05_, CC9) 2.7 D (152 kW) XF (_J05_, CC9) 3.0 D (177/202 kW) * XF (_J05_, CC9) 2.2 D (140 kW) * XJ 6 3.4 (119 kW) XJ Sovereign V12 (194/197 kW) XJ 6 4.2 (130 kW) XJ 12 5.3 (187/211 kW) XJ 12 H.E. (217 kW) * XJS Coupe 3.6 (136 kW) XJS Coupe 4.0 (163/171 kW) XJS Coupe 5.3 H.E. (194/217 kW) XJS Coupe 5.3 (197/202/207/211/213 kW) XJS Coupe 6.0 (222/238 kW) * XJS Coupe 6.0 (248 kW) * XJSC Convertible 3.6 (136 kW) XJSC Convertible 4.0 (163/171 kW) XJSC Convertible 5.3 H.E. (194/217 kW) XJSC Convertible 5.3 (197/202/207/211 kW) XJSC Convertible 6.0 (222 kW) * XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 (108 kW) 80

01/99 - 10/07 58822 60044 MF 01/99 - 10/07 58822 60044 MF 01/99 - 10/07 58822 60044 MF 01/99 - 10/07 58822 60044 MF 01/99 - 10/07 58822 60044 MF 01/99 - 10/07 58822 60044 MF 03/08 - 60044 MF 03/08 - 60044 MF 03/08 - 60044 MF 03/08 - 60044 MF 03/08 - 60044 MF 03/08 - 60044 MF 03/08 - 60044 MF 03/08 - 07/68 - 02/93 55549 56008 MF 07/68 - 02/93 55549 56008 MF 07/68 - 02/93 56609 57412 MF 07/68 - 02/93 56609 57412 MF 07/68 - 02/93 56609 57412 MF 09/75 - 03/96 56609 57412 MF 09/75 - 03/96 56609 57412 MF 09/75 - 03/96 56609 57412 MF 09/75 - 03/96 56609 57412 MF 09/75 - 03/96 56609 57412 MF 09/75 - 03/96 56609 57412 MF 07/85 - 03/96 56609 57412 MF 07/85 - 03/96 56609 57412 MF 07/85 - 03/96 56609 57412 MF 07/85 - 03/96 56609 57412 MF 07/85 - 03/96 56609 57412 MF 10/86 - 11/94 55549 56008 MF

60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 58514 MF L4 AGM ED 56649 MF 56649 MF 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 56649 MF

Polar

JAGUAR + JEEP

XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 (136/145/156 kW) XJ (XJ 40, 81) 6 3.2 24V (146 kW) XJ (XJ 40, 81) 6 4.0 (163 kW) XJ (XJ 40, 81) 4.0 (166/187 kW) XJ (XJ 40, 81) V12 6.0 (229 kW) * XJ (X300) 6 3.2 (155 kW) XJ (X300) 6 Sovereign 4.0 (177 kW) XJ (X300) R Super Charged 4.0 (235 kW) XJ (X300) 12 6.0 (229 kW) * XJ (NAW, NBW) 8 3.2 (174 kW) XJ (NAW, NBW) 8 4.0 (209 kW) XJ (NAW, NBW) R 4.0 (267 kW) * XJ (X350, X358) 6 3.0 (175 kW) XJ (X350, X358) 8 3.5 (190 kW) XJ (X350, X358) 8 4.2 (219 kW) XJ (X350, X358) R 4.2 (291 kW) XJ (X350, X358) 6 2,7 D (152 kW) * XK 8 Coupe (QEV) 4.0 (209 kW) * XK 8 Coupe (QEV) 4.2 (219 kW) XK 8 Coupe (QEV) R 4,2 (291 kW) * XK 8 Convertible (QDV) 4.0 (209 kW) * XK 8 Convertible (QDV) 4.2 (219 kW) XK 8 Convertible (QDV) R 4,2 (291 kW) * XK Coupe (_J43_) 3.5 XK (190 kW) XK Coupe (_J43_) 4.2 XK8 (219 kW) XK Coupe (_J43_) 4.2 XKR (291/306 kW) * XK Convertible (_J43_) 3.6 (190 kW) XK Convertible (_J43_) 4.2 XK8 (219 kW) XK Convertible (_J43_) 4.2 XKR(306kW) XK Convertible (_J43_) 5.0 XKR(375kW) * X-TYPE (CF1) 2.0 V6 (115 kW) X-TYPE (CF1) 2.5 V6 (144 kW) X-TYPE (CF1) 3.0 V6 (169 kW) X-TYPE (CF1) 2.0 D (96 kW) * X-TYPE (CF1) 2.2 D (107 kW) * X-TYPE (CF1) 2.2 D (107 kW) * X-TYPE Estate 2.0 V6 (115 kW) X-TYPE Estate 2.5 (144 kW) X-TYPE Estate 3.0 (169 kW) * X-TYPE Estate 2.0 D (96 kW) X-TYPE Estate 2.2 D (107/114 kW) *

10/86 - 11/94 10/86 - 11/94 10/86 - 11/94 10/86 - 11/94 10/86 - 11/94 11/94 - 07/97 11/94 - 07/97 11/94 - 07/97 11/94 - 07/97 07/97 - 05/03 07/97 - 05/03 07/97 - 05/03 05/03 - 03/09 05/03 - 03/09 05/03 - 03/09 05/03 - 03/09 05/03 - 03/09 03/96 - 07/05 03/96 - 07/05 03/96 - 07/05 03/96 - 07/05 03/96 - 07/05 03/96 - 07/05 03/06 - 03/06 - 03/06 - 03/06 - 03/06 - 03/06 - 03/06 - 06/01 - 11/09 06/01 - 11/09 06/01 - 11/09 06/01 - 11/09 06/01 - 11/09 06/01 - 11/09 11/03 - 12/09 11/03 - 12/09 11/03 - 12/09 11/03 - 12/09 11/03 - 12/09

Polar S

55549 56008 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 58822 60044 MF 58822 60044 MF 58822 60044 MF 58822 60044 MF 58822 60044 MF 58822 60044 MF 58822 60044 MF 58822 60044 MF 58822 60044 MF 58822 60044 MF 58822 60044 MF 58822 60044 MF 58822 60044 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 59249 56609 57412 MF 56609 57412 MF 56609 57412 MF 59249 59249

Magic

Stop & Go

56649 MF 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 58514 MF 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 58514 MF 58514 MF

JEEP CJ5 - CJ8 2.0 (63 kW) CJ5 - CJ8 2.1 D (44 kW) CJ5 - CJ8 2.4 D (44 kW) CHEROKEE (XJ) 2.5 (89 kW) CHEROKEE (XJ) 4.0 i (135 kW) CHEROKEE (XJ) 2.5 Tdi 4x4 (85 kW) CHEROKEE (XJ) 2.5 TD (85 kW) CHEROKEE (XJ) 2.1 TD (59 kW) CHEROKEE (XJ) 3.7 V6 (150 kW) CHEROKEE (XJ) 3.7 Laredo (150 kW) CHEROKEE (XJ) 2.5 CRD(105kW) CHEROKEE (XJ) 2.8 CRD(110/120kW) COMMANDER (XK) 3.7 V6 (157 kW) COMMANDER (XK) 4.7 V8 (170 kW) COMMANDER (XK) 5.7 V8 (240 kW) * COMPASS (MK49) 2.0 CRD 4x4 (103 kW) GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 i (130 kW) GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 Laredo (131 kW) GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 Limited 4x4 (136 kW) GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 i (155/158 kW) GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 (164/156 kW) GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 4WD (164 kW) GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.9 i (177 kW) GRAND CHEROKEE I (ZJ) 2.5 TD (85 kW) GRAND CHEROKEE I (ZJ) 2.5 TD Laredo (85 kW) GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 3.7 Laredo (157 kW) GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 (167 kW) GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 3.1 TD (103 kW) GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 4x4 (140 kW) GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 (164/190 kW) GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 (167 kW) * GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 (162 kW) GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 (120 kW) GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD Laredo (120 kW) * GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 (120 kW) * GRAND CHEROKEE III (WH) 3.7 V6 (157 kW) GRAND CHEROKEE III (WH) 4.7 V8 (170 kW) GRAND CHEROKEE III (WH) 5.7 V8 (240 kW) GRAND CHEROKEE III (WH) 6.1 SRT8 (313 kW) *

01/66 - 12/87 55549 01/66 - 12/87 01/66 - 12/87 10/84 - 09/01 10/84 - 09/01 10/84 - 09/01 10/84 - 09/01 10/84 - 09/01 10/84 - 09/01 10/84 - 09/01 10/84 - 09/01 10/84 - 09/01 09/05 - 12/10 56609 09/05 - 12/10 56609 09/05 - 12/10 56609 08/06 - 09/91 - 04/99 09/91 - 04/99 09/91 - 04/99 09/91 - 04/99 09/91 - 04/99 09/91 - 04/99 09/91 - 04/99 09/91 - 04/99 09/91 - 04/99 10/98 - 09/05 10/98 - 09/05 10/98 - 09/05 10/98 - 09/05 10/98 - 09/05 10/98 - 09/05 10/98 - 09/05 10/98 - 09/05 10/98 - 09/05 10/98 - 09/05 06/05 - 12/10 06/05 - 12/10 06/05 - 12/10 06/05 - 12/10

56008 MF 56649 MF 57024 MF 57024 MF 57413 MF 57413 MF 57413 MF 57413 MF 59518 MF 57413 MF 57413 MF 57413 MF 57413 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57413 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57413 MF 57413 MF 57413 MF 57413 MF 57413 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 81

Polar

JEEP + JENSEN + KIA

GRAND CHEROKEE III (WH) 3.0 CRD (160 kW) * PATRIOT (MK74) 2.4 (125 kW) PATRIOT (MK74) 2.4 Eco + (125 kW) PATRIOT (MK74) 2.0 CRD (103 kW) WRANGLER I (YJ, SJ_) 2.5 (89 kW) WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 2WD (131 kW) WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 (131/131 kW) WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.2 2WD (82 kW) WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.2 (84 kW) WRANGLER II (TJ) 2.4 (105 kW) WRANGLER II (TJ) 2.5 (87 kW) WRANGLER II (TJ) 4.0 (124/130 kW) WRANGLER II (TJ) 4.0 Rubicon (128 kW) WRANGLER II (TJ) 3.8 (153 kW) WRANGLER III (JK) 2.8 CRD (130 kW) WRANGLER III (JK) 2.8 CRD (147 kW)

Polar S

Magic

Stop & Go

06/05 - 12/10 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/08 - 57413 MF 01/08 - 57413 MF 01/08 - 57413 MF 08/86 - 08/96 57413 MF 08/86 - 08/96 57413 MF 08/86 - 08/96 57413 MF 08/86 - 08/96 57413 MF 08/86 - 08/96 57413 MF 08/96 - 04/07 55508 MF 08/96 - 04/07 55508 MF 08/96 - 04/07 55508 MF 08/96 - 04/07 55508 MF 08/96 - 04/07 57024 MF 04/07 - 57413 MF 04/07 - L5 AGM ED

JENSEN INTERCEPTOR S4 5.9 (179 kW) S-V8 4.6 (243 kW)

01/87 - 12/91 10/98 - 05/07

57024 MF 57024 MF

KIA BESTA Box 2.2 D (48 kW) CARENS I (FC) 1.8 i (81 kW) CARENS I (FC) 2.0 GSX (100 kW) CARENS II (FJ) 1.6 (77 kW) CARENS II (FJ) 1.8 (93 kW) CARENS II (FJ) 2.0 CVVT (102 kW) CARENS II (FJ) 2.0 CRDi (83 kW) CARENS III (UN) 2.0 CVVT (106 kW) CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 (103 kW) CARNIVAL (UP) 2.5 V6 (121 kW) CARNIVAL (UP) 2.9 TD (93 kW) CARNIVAL (UP) 2.5 i (132 kW) CARNIVAL II (GQ) 2.4 (109 kW) CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 (110 kW) CARNIVAL II (GQ) 3.5 (143 kW) CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi (106 kW) CARNIVAL II (GQ) 2.9 TD (93 kW) CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 3.8 (195 kW) CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi LX (141 kW) CEE'D Hatchback (ED) 1.4 (80 kW) CEE'D Hatchback (ED) 1.6 (90/93 kW) * CEE'D Hatchback (ED) 2.0 (105 kW) CEE'D Hatchback (ED) 2.0 CRDi 140 (103 kW) CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 90 (66 kW) CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 115 (85 kW) * CEE'D Estate (ED) 1.4 (80 kW) CEE'D Estate (ED) 1.6 (90 kW) * CEE'D Estate (ED) 1.6 (93 kW) CEE'D Estate (ED) 2.0 (105 kW) CEE'D Estate (ED) 2.0 CRDi 140 (103 kW) CEE'D Estate (ED) 1.6 CRDi 90 (66 kW) CEE'D Estate (ED) 1.6 CRDi 115 (85 kW) * PRO CEE'D (ED) 1.4 (80 kW) PRO CEE'D (ED) 1.6 (90/93 kW) PRO CEE'D (ED) 2.0 (105 kW) PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 (66 kW) PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 (85 kW) PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 (103 kW) CERATO Saloon (LD) 1.6 (90 kW) CERATO Saloon (LD) 2.0 (105 kW) CERATO Saloon (LD) 1.8 CVVT (93 kW) CERATO Saloon (LD) 1.5 CRDi (75 kW) CERATO Saloon (LD) 1.6 CRDi (85 kW) CERATO Saloon (LD) 2.0 CRDi (83 kW) CERATO (LD) 1.6 (90 kW) CERATO (LD) 2.0 (105 kW) CERATO (LD) 1.5 CRDi (75 kW) CERATO (LD) 1.6 CRDi (85 kW) CERATO (LD) 2.0 CRDi (83 kW) CLARUS (K9A) 1.8 i 16V (85 kW) CLARUS (K9A) 2.0 i 16V (98 kW) CLARUS Estate (GC) 1.8 i 16V (85 kW) CLARUS Estate (GC) 2.0 i 16V (98 kW) JOICE 2.0 (88 kW) MAGENTIS (GD) 2.0 (100 kW) MAGENTIS (GD) 2.5 V6 (124 kW) MAGENTIS (GD) 2.7 V6 (132 kW) 82

02/96 - 59518 MF 11/00 - 10/02 55549 56008 MF 56649 MF 11/00 - 10/02 55549 56008 MF 56649 MF 07/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/02 - 57029 MF 09/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/06 - 57029 MF 08/99 - 10/01 56068 MF 08/99 - 10/01 56068 MF 08/99 - 10/01 59518 MF 01/00 - 56068 MF 01/00 - 56068 MF 01/00 - 56068 MF 01/00 - 59518 MF 01/00 - 59518 MF 09/05 - 59518 MF 09/05 - 59518 MF 12/06 - 56068 MF L2 AGM ED 12/06 - 56068 MF L2 AGM ED 12/06 - 56068 MF 12/06 - 56068 MF 12/06 - 56068 MF L3 AGM ED 12/06 - 56068 MF L3 AGM ED 09/07 - 56068 MF L2 AGM ED 09/07 - 56068 MF L2 AGM ED 09/07 - L2 AGM ED 09/07 - 56068 MF 09/07 - 56068 MF 09/07 - 56068 MF L3 AGM ED 09/07 - 56068 MF L3 AGM ED 02/08 - 56068 MF 02/08 - 56068 MF 02/08 - 56068 MF 02/08 - 56068 MF 02/08 - 56068 MF 02/08 - 57029 MF 04/04 - 55549 56008 MF 56649 MF 04/04 - 55549 56008 MF 56649 MF 04/04 - 56068 MF 04/04 - 57029 MF 04/04 - 57029 MF 04/04 - 57029 MF 03/04 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/04 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/04 - 57029 MF 03/04 - 57029 MF 03/04 - 57029 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 05/98 - 55549 56008 MF 56649 MF 05/98 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/00 - 57024 MF 05/01 - 55549 56008 MF 56649 MF 05/01 - 55549 56008 MF 56649 MF 05/01 - 55549 56008 MF 56649 MF

KIA

MAGENTIS (MG) 2.0 (106 kW) MAGENTIS (MG) 2.7 (138 kW) MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi (103 kW) OPIRUS (GH) 2.7 (120 kW) OPIRUS (GH) 3.3 (173 kW) OPIRUS (GH) 3.5 (149 kW) OPIRUS (GH) 3.5 (149 kW) OPIRUS (GH) 3.8 V6 (196 kW) * OPIRUS (GH) 3.8 V6 (196 kW) * PRIDE (DA) 1.1 i (38 kW) PRIDE (DA) 1.3 16V (44/47/53 kW) PRIDE (DA) 1.3 i (51 kW) PRIDE (DA) 1.3 (54 kW) PRIDE (DA) 1.4 LX (71 kW) PRIDE (DA) 1.6 CVVT LX (82 kW) PRIDE (DA) 1.5 CRDi LX (81 kW) PRIDE Estate 1.3 (47 kW) PICANTO (BA) 1.0 (45 kW) PICANTO (BA) 1.1 (48 kW) PICANTO (BA) 1.1 CRDi (55 kW) * PICANTO (TA) 1.0 (51 kW) PICANTO (TA) 1.0 Bi-Fuel (60 kW) PICANTO (TA) 1.2 (63 kW) * RETONA (CE) 2.0 16V (94 kW) RETONA (CE) 2.0 TD (61 kW) RIO (DC_) 1.3 (55 kW) RIO (DC_) 1.5 16V (72 kW) RIO Estate (DC) 1.3 (55 kW) RIO Estate (DC) 1.5 16V (71/72 kW) RIO II (JB) 1.4 16V (71 kW) RIO II (JB) 1.6 CVVT (82 kW) RIO II (JB) 1.5 CRDi (81 kW) RIO II Saloon (JB) 1.4 16V (71 kW) RIO II Saloon (JB) 1.6 16V (82 kW) RIO II Saloon (JB) 1.5 CRDi (81 kW) ROADSTER 1.8 (100 kW) SEPHIA (FA) 1.5 i (59 kW) SEPHIA (FA) 1.6 i (59 kW) SEPHIA (FA) 1.8 i 16V (82 kW) SEPHIA Saloon (FA) 1.5 i (59 kW) SEPHIA Saloon (FA) 1.6 i (59 kW) SEPHIA Saloon (FA) 1.8 i 16V (82 kW) SHUMA (FB) 1.5 i 16V (65 kW) SHUMA (FB) 1.8 i 16V (81 kW) * SHUMA Saloon (FB) 1.5 (59 kW) SHUMA Saloon (FB) 1.5 i 16V (65 kW) SHUMA Saloon (FB) 1.8 GX (85 kW) * SHUMA II (FB) 1.6 (75 kW) SHUMA II (FB) 1.8 (84 kW) * SHUMA II Saloon (FB) 1.6 (75 kW) * SORENTO (JC) 2.4 (102 kW) SORENTO (JC) 3.3 V6 (182 kW) SORENTO (JC) 3.5 V6 (143 kW) SORENTO (JC) 3.8 All-wheel Drive 4WD (196 kW) SORENTO (JC) 2.5 CRDi (103 kW) SORENTO (XM) 2.4 CVVT (128 kW) SORENTO (XM) 2.4 CVVT 4WD (128 kW) SORENTO (XM) 2.2 CRDi (145 kW) SORENTO (XM) 2.2 CRDi 4WD (145 kW) SPORTAGE (K00) 2.0 i 4WD (70 kW) SPORTAGE (K00) 2.0 (87 kW) SPORTAGE (K00) 2.0 4WD (87 kW) SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V (94 kW) SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 4WD (94 kW) * SPORTAGE (K00) 2.0 TD 4WD (61 kW) SPORTAGE (K00) 2.2 D 4x4 (52 kW) SPORTAGE (JE_) 2.0 i 16V (104 kW) SPORTAGE (JE_) 2.0 16V 4WD (104 kW) SPORTAGE (JE_) 2.7 V6 4WD (129 kW) SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi (83 kW) SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 4WD (83 kW) VENGA (YN) 1.4 CVVT (66 kW) VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 (66 kW) VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 (94 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

11/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 11/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 11/05 - 57029 MF 09/03 - 59518 MF 09/03 - 59518 MF 09/03 - 57029 MF 09/03 - 59518 MF 09/03 - 57029 MF 09/03 - 59518 MF 01/90 - 56068 MF 01/90 - 56068 MF 01/90 - 56068 MF 01/90 - 56068 MF 01/90 - 56068 MF 01/90 - 56068 MF 01/90 - 57029 MF 08/99 - 56068 MF 04/04 - 53520 MF 04/04 - 53520 MF 04/04 - 53520 MF 05/11 - 53520 MF 05/11 - 53520 MF 05/11 - 53520 MF 06/99 - 56068 MF 06/99 - 59518 MF 09/00 - 02/05 56068 MF 09/00 - 02/05 56068 MF 08/00 - 02/05 56068 MF 08/00 - 02/05 56068 MF 03/05 - 56068 MF 03/05 - 56068 MF 03/05 - 56068 MF 03/05 - 56068 MF 03/05 - 56068 MF 03/05 - 56068 MF 08/99 - 55549 56008 MF 56649 MF 01/95 - 10/97 56069 MF 01/95 - 10/97 56069 MF 01/95 - 10/97 56069 MF 09/93 - 10/97 56069 MF 09/93 - 10/97 56069 MF 09/93 - 10/97 56069 MF 10/97 - 12/01 55508 MF 10/97 - 12/01 55508 MF 03/96 - 10/01 55508 MF 03/96 - 10/01 55508 MF 03/96 - 10/01 55508 MF 05/01 - 08/04 56008 MF 05/01 - 08/04 55508 MF 05/01 - 05/04 55508 MF 08/02 - 57024 MF 08/02 - 57024 MF 08/02 - 57024 MF 08/02 - 57024 MF 08/02 - 59519 MF 11/09 - 57024 MF 11/09 - 57024 MF 11/09 - 59519 MF 11/09 - 59519 MF 04/94 - 04/04 55508 MF 04/94 - 04/04 55508 MF 04/94 - 04/04 55508 MF 04/94 - 04/04 55508 MF 04/94 - 04/04 55508 MF 04/94 - 04/04 57029 MF 04/94 - 04/04 55549 56008 MF 56649 MF 09/04 - 56068 MF 09/04 - 56068 MF 09/04 - 57029 MF 09/04 - 59518 MF 09/04 - 59518 MF 02/10 - L2 AGM ED 02/10 - L3 AGM ED 02/10 - L3 AGM ED

83

Polar

LADA + LAMBORGHINI

Polar S

Magic

Stop & Go

LADA 110 1.5 (54 kW) 110 1.5 16V (67/70 kW) 110 2.0 i (110 kW) 110 Wankel (88 kW) * 111 1.5 (56 kW) 111 1.5 16V (67/70 kW) * 112 1.5 (54 kW) 112 1.5 16V (67/70 kW) * 1200-1500 Estate 1200 (44 kW) 1200-1500 Estate 1300 (49 kW) 1200-1500 Estate 1500 (54 kW) * 1200-1600 1200 L/S (44 kW) 1200-1600 1300 (48/51 kW) 1200-1600 1500 N/S (55 kW) 1200-1600 1500 (55 kW) 1200-1600 1600 N/L (57 kW) 1200-1600 1600 (58 kW) * PRIORA Saloon (2170) 1.6 (72 kW) * PRIORA Hatchback (2172) 1.6 (72 kW) * KALINA Hatchback (1119) 1.4 16V (66 kW) KALINA Hatchback (1119) 1.4 16V LPG (65 kW) KALINA Hatchback (1119) 1.6 (60 kW) KALINA Hatchback (1119) 1.6 16V (66 kW) * KALINA Saloon (1118) 1.4 16V (66 kW) KALINA Saloon (1118) 1.4 16V LPG (65 kW) KALINA Saloon (1118) 1.6 (60 kW) KALINA Saloon (1118) 1.6 16V (66 kW) * KALINA Estate (1117) 1.4 16V (66 kW) KALINA Estate (1117) 1.4 16V LPG (65 kW) KALINA Estate (1117) 1.6 (60 kW) * NADESCHDA (2120) 1.7 (60 kW) NADESCHDA (2120) 1.7 i (59 kW) NADESCHDA (2120) 1.8 (60 kW) NADESCHDA (2120) 1.8 i (67 kW) * NIVA (2121) 1600 (54 kW) NIVA (2121) 1700 i (59 kW) NIVA (2121) 1700 i 4x4 (60 kW) NIVA (2121) 1900 Diesel (47/55 kW) * NIVA II (2123) 1.7 LPG (57 kW) NIVA II (2123) 1.7 (59 kW) * NOVA (2105) 1200 Junior/L (44 kW) NOVA (2105) 1300 Spezial/L (48 kW) NOVA (2105) 1500 S (52 kW) NOVA (2105) 1500 Special (55 kW) NOVA (2105) 1600 (56 kW) NOVA (2105) 1700 i Classic (62 kW) * NOVA Estate (2104) 1300 (48 kW) NOVA Estate (2104) 1500 (49/55 kW) NOVA Estate (2104) 1700 (62 kW) * SAMARA (2108, 2109) 1100 (39 kW) SAMARA (2108, 2109) 1300 (45/46/48/50 kW) SAMARA (2108, 2109) 1500 (50/52/53 kW) SAMARA (2108, 2109) 1.5 (57 kW) * SAMARA FORMA (21099) 1100 (39 kW) SAMARA FORMA (21099) 1300 (45/46/48/50 kW) SAMARA FORMA (21099) 1500 (50/52/53 kW) SAMARA FORMA (21099) 1.5 (57 kW) * TOSCANA (2107) 1300 (48 kW) TOSCANA (2107) 1500 (55 kW) *

01/95 - 01/95 - 01/95 - 01/95 - 01/95 - 01/95 - 01/95 - 01/95 - 09/73 - 06/85 09/73 - 06/85 09/73 - 06/85 01/70 - 02/93 01/70 - 02/93 01/70 - 02/93 01/70 - 02/93 01/70 - 02/93 01/70 - 02/93 12/08 - 12/08 - 10/04 - 10/04 - 10/04 - 10/04 - 10/04 - 10/04 - 10/04 - 10/04 - 10/04 - 10/04 - 10/04 - 12/97 - 12/97 - 12/97 - 12/97 - 12/76 - 12/76 - 12/76 - 12/76 - 09/02 - 09/02 - 05/81 - 05/81 - 05/81 - 05/81 - 05/81 - 05/81 - 09/85 - 09/85 - 09/85 - 01/86 - 01/86 - 01/86 - 01/86 - 09/87 - 09/87 - 09/87 - 09/87 - 09/83 - 09/83 -

55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF

LAMBORGHINI DIABLO VT (361 kW) DIABLO SE (386 kW) DIABLO SV (390 kW) DIABLO GT 2 (470 kW) DIABLO GT 5.9 (423 kW) * JALPA P 350 (188 kW) MURCI 6.2 (426 kW) MURCI LP 640 (471 kW) * MURCI 6.2 (426 kW) * URRACO P200 (133 kW) URRACO P250 (162 kW) URRACO P300 (195 kW)

84

01/90 - 56609 01/90 - 56609 01/90 - 56609 01/90 - 56609 01/90 - 56609 01/82 - 12/87 11/01 - 56609 11/01 - 56609 08/04 - 56609 01/74 - 12/81 01/74 - 12/81 01/74 - 12/81

57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56069 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57024 MF 57024 MF 57024 MF

LANCIA

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

LANCIA A 112 0.9 Junior (29 kW) A 112 0.9 Junior (29 kW) A 112 1.0 Abarth (51 kW) * A 112 1.0 Abarth (51 kW) * A 112 1.0 LX (35 kW) * A 112 1.0 LX (35 kW) * BETA (828_B_) 1300 (61 kW) BETA (828_B_) 1300 (61 kW) BETA (828_B_) 1600 (74 kW) BETA (828_B_) 1600 (74 kW) BETA (828_B_) 2000 (85 kW) BETA (828_B_) 2000 (85 kW) BETA Coupe (828BC) 1300 (62 kW) BETA Coupe (828BC) 1600 (74 kW) BETA Coupe (828BC) 2000 (85/88 kW) BETA Coupe (828BC) 2000 i.e. (90 kW) BETA Coupe (828BC) 2000 VX (99 kW) * BETA H.P.E. (828BF) 1600 (74 kW) BETA H.P.E. (828BF) 2000 (85 kW) BETA H.P.E. (828BF) 2000 i.e. (90 kW) BETA H.P.E. (828BF) 2000 Volumex (99 kW) * BETA Spider (828BS) 1600 (74 kW) BETA Spider (828BS) 2000 (85 kW) * DEDRA (835) 1.6 i.e. (55 kW) * DEDRA (835) 1.6 i.e. (55 kW) * DEDRA (835) 1.6 LE (66 kW) DEDRA (835) 1.6 16V (76 kW) DEDRA (835) 1.8 16V LE (83 kW) DEDRA (835) 1.8 GT 16V (96 kW) DEDRA (835) 1.8 i.e. (66 kW) DEDRA (835) 2.0 i.e. (83/86 kW) DEDRA (835) 2.0 16V (102 kW) DEDRA (835) 2.0 i.e. Turbo (119 kW) DEDRA (835) 2.0 i.e. Turbo Integrale (121 kW) DEDRA (835) 2.0 HF Integrale (124 kW) DEDRA (835) 2.0 Turbo (130 kW) DEDRA (835) 1.9 TDS (66 kW) * DEDRA SW (835) 1.6 (66 kW) DEDRA SW (835) 1.6 16V (76 kW) DEDRA SW (835) 1.8 16V LE (83 kW) DEDRA SW (835) 1.8 GT 16V (96 kW) DEDRA SW (835) 1.8 i.e. (74 kW) DEDRA SW (835) 2.0 16V (102 kW) DEDRA SW (835) 2.0 Integrale (102 kW) DEDRA SW (835) 1.9 TDS (66 kW) * DELTA I (831AB0) 1.1 (47 kW) DELTA I (831AB0) 1.3 (55/58 kW) DELTA I (831AB0) 1.5 (63 kW) DELTA I (831AB0) 1.6 GT i.e. (66/80 kW) DELTA I (831AB0) 1.6 GT (77 kW) DELTA I (831AB0) 1.6 HF Turbo (96/97/103/122 kW) DELTA I (831AB0) 1.8 S4 (184 kW) DELTA I (831AB0) 2.0 HF Integrale (122/130/133 kW) DELTA I (831AB0) 2.0 16V HF Integrale (144 kW) DELTA I (831AB0) 2.0 16V HF Evo Integrale (155 kW) * DELTA I (831AB0) 1.9 Turbo DS (59 kW) * DELTA II (836) 1.4 i.e. (51 kW) DELTA II (836) 1.6 i.e. (55/66 kW) DELTA II (836) 1.6 i.e. 16V (76 kW) * DELTA II (836) 1.8 (66 kW) DELTA II (836) 1.8 i.e. 16V (83 kW) DELTA II (836) 1.8 i.e. 16V GT (96 kW) DELTA II (836) 1.8 i.e. (66 kW) DELTA II (836) 2.0 16V (102 kW) DELTA II (836) 2.0 (108 kW) DELTA II (836) 2.0 16V Turbo (137/142 kW) * DELTA II (836) 1.9 TD (66 kW) * DELTA III (844) 1.4 (88 kW) * DELTA III (844) 1.4 16V (103 kW) DELTA III (844) 1.8 (147 kW) DELTA III (844) 1.6 D Multijet (88 kW) * DELTA III (844) 1.9 D Multijet (140 kW) DELTA III (844) 2.0 D Multijet (121 kW) * GAMMA 2500 (103 kW) * GAMMA Coupe 2500 (103 kW) * KAPPA (838A) 2.0 16V Turbo (151 kW) KAPPA (838A) 2.0 20V (107/114 kW) KAPPA (838A) 2.0 20V Turbo (162 kW) KAPPA (838A) 2.4 20V (129 kW) KAPPA (838A) 3.0 24V (150 kW) KAPPA (838A) 2.4 T.DS (91 kW) KAPPA (838A) 2.4 JTD (100 kW) * KAPPA Coupe (838) 2.0 16V Turbo (151 kW)

03/78 - 12/86 54506 54403 MF 55510 MF 03/78 - 12/86 54512 55010 MF 03/78 - 12/86 54506 54403 MF 55510 MF 03/78 - 12/86 54512 55010 MF 03/78 - 12/86 54506 54403 MF 55510 MF 03/78 - 12/86 54512 55010 MF 08/73 - 07/82 54403 MF 08/73 - 07/82 55508 MF 08/73 - 07/82 54403 MF 08/73 - 07/82 55508 MF 08/73 - 07/82 54403 MF 08/73 - 07/82 55508 MF 04/76 - 12/84 54506 04/76 - 12/84 54506 04/76 - 12/84 54506 04/76 - 12/84 54506 04/76 - 12/84 54506 05/76 - 09/84 54506 05/76 - 09/84 54506 05/76 - 09/84 54506 05/76 - 09/84 54506 05/76 - 10/86 54506 05/76 - 10/86 54506 01/89 - 07/99 54506 55010 MF 55510 MF 01/89 - 07/99 54512 01/89 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 01/89 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 01/89 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 01/89 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 01/89 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 01/89 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 01/89 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 01/89 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 01/89 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 01/89 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 01/89 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 01/89 - 07/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/94 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 07/94 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 07/94 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 07/94 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 07/94 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 07/94 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 07/94 - 07/99 55549 56008 MF 56649 MF 07/94 - 07/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/79 - 01/94 54403 MF 09/79 - 01/94 54403 MF 09/79 - 01/94 54403 MF 09/79 - 01/94 54403 MF 09/79 - 01/94 54403 MF 09/79 - 01/94 54403 MF 09/79 - 01/94 55508 MF 09/79 - 01/94 55508 MF 09/79 - 01/94 55508 MF 09/79 - 01/94 55508 MF 09/79 - 01/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/93 - 09/99 54506 55510 MF 06/93 - 09/99 54506 55510 MF 06/93 - 09/99 54506 55510 MF 06/93 - 09/99 54512 55010 MF 56649 MF 06/93 - 09/99 54512 55010 MF 56649 MF 06/93 - 09/99 54512 55010 MF 56649 MF 06/93 - 09/99 54512 55010 MF 56649 MF 06/93 - 09/99 54512 55010 MF 56649 MF 06/93 - 09/99 54512 55010 MF 56649 MF 06/93 - 09/99 54512 55010 MF 56649 MF 06/93 - 09/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/08 - 54512 55010 MF 56649 MF 09/08 - 56088 MF 09/08 - 55508 MF 09/08 - 55508 MF 09/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/81 - 12/84 55508 MF 08/81 - 04/84 55508 MF 08/94 - 10/01 55549 56008 MF 56649 MF 08/94 - 10/01 55549 56008 MF 56649 MF 08/94 - 10/01 55549 56008 MF 56649 MF 08/94 - 10/01 55549 56008 MF 56649 MF 08/94 - 10/01 55549 56008 MF 56649 MF 08/94 - 10/01 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/94 - 10/01 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 03/01 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 85

LANCIA

KAPPA Coupe (838) 2.0 16V Turbo (151 kW) KAPPA Coupe (838) 2.0 20V (114 kW) KAPPA Coupe (838) 2.0 20V (114 kW) KAPPA Coupe (838) 2.0 20V Turbo (162 kW) KAPPA Coupe (838) 2.0 20V Turbo (162 kW) KAPPA Coupe (838) 2.4 20V (129 kW) KAPPA Coupe (838) 2.4 20V (129 kW) KAPPA Coupe (838) 3.0 24V (150 kW) * KAPPA Coupe (838) 3.0 24V (150 kW) * KAPPA SW (838B) 2.0 16V Turbo (151 kW) KAPPA SW (838B) 2.0 20V (114 kW) KAPPA SW (838B) 2.0 20V Turbo (162 kW) KAPPA SW (838B) 2.4 20V (129 kW) KAPPA SW (838B) 3.0 24V (150 kW) KAPPA SW (838B) 2.4 T.DS (91 kW) KAPPA SW (838B) 2.4 JTD (100 kW) * LYBRA (839AX) 1.6 16V (76 kW) LYBRA (839AX) 1.6 (76 kW) LYBRA (839AX) 1.8 16V (96 kW) LYBRA (839AX) 2.0 20V (113 kW) * LYBRA (839AX) 2.0 20V (110 kW) * LYBRA (839AX) 1.9 JTD (77 kW) LYBRA (839AX) 1.9 JTD (77 kW) LYBRA (839AX) 2.4 JTD (99/103/110 kW) * LYBRA (839AX) 2.4 JTD (99/103/110 kW) * LYBRA SW (839BX) 1.6 16V (76 kW) LYBRA SW (839BX) 1.8 16V (96 kW) LYBRA SW (839BX) 2.0 20V (113 kW) * LYBRA SW (839BX) 1.6 (76 kW) LYBRA SW (839BX) 2.0 20V (110 kW) * LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD (77 kW) LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD (77 kW) LYBRA SW (839BX) 2.4 JTD (99 kW) * LYBRA SW (839BX) 2.4 JTD (99 kW) * LYBRA SW (839BX) 2.4 JTD (103 kW) * LYBRA SW (839BX) 2.4 JTD (103 kW) * MUSA (350) 1.4 (57 kW) MUSA (350) 1.4 (70 kW) * MUSA (350) 1.3 D Multijet (51 kW) MUSA (350) 1.9 D Multijet (74 kW) MUSA (350) 1.3 D Multijet (70 kW) * MUSA (350) 1.6 D Multijet (85 kW) * MUSA (350) 1.6 D Multijet (88 kW) * PHEDRA (179) 2.0 (100 kW) PHEDRA (179) 3.0 V6 (150 kW) PHEDRA (179) 2.0 JTD (79/80 kW) PHEDRA (179) 2.0 D Multijet (100 kW) PHEDRA (179) 2.2 JTD (94 kW) * PRISMA (831AB0) 1.3 (58 kW) PRISMA (831AB0) 1.3 (58 kW) PRISMA (831AB0) 1.5 (55/59/63 kW) PRISMA (831AB0) 1.5 (55/59/63 kW) PRISMA (831AB0) 1.6 i.e. Super (66 kW) PRISMA (831AB0) 1.6 i.e. Super (66 kW) PRISMA (831AB0) 1.6 (73/77 kW) PRISMA (831AB0) 1.6 (73/77 kW) PRISMA (831AB0) 1.6 i.e. (80 kW) * PRISMA (831AB0) 1.6 i.e. (80 kW) * PRISMA (831AB0) 2.0 i.e. 4WD (85 kW) PRISMA (831AB0) 1.9 Diesel (48 kW) PRISMA (831AB0) 1.9 Turbo Diesel (59 kW) * THEMA (834) 2000 i.e. (83 kW) THEMA (834) 2000 i.e. (83 kW) THEMA (834) 2000 i.e (86 kW) THEMA (834) 2000 i.e (86 kW) THEMA (834) 2000 i.e. 16V (104/108 kW) THEMA (834) 2000 i.e. 16V (104/108 kW) THEMA (834) 2000 i.e.Turbo (110 kW) THEMA (834) 2000 i.e.Turbo (110 kW) THEMA (834) 2000 16V (112 kW) THEMA (834) 2000 16V (112 kW) THEMA (834) 2000 i.e. Turbo (122 kW) THEMA (834) 2000 i.e. Turbo (122 kW) THEMA (834) 2000 i.e. 16V Turbo (130 kW) THEMA (834) 2000 i.e. 16V Turbo (130 kW) THEMA (834) 2000 16V Turbo (133/148 kW) * THEMA (834) 2000 16V Turbo (133/148 kW) * THEMA (834) 2850 V6 i.e. (108 kW) THEMA (834) 8.32 (151/158 kW) THEMA (834) 3000 V6 (126 kW) * THEMA (834) 2500 Turbo D (74 kW) THEMA (834) 2500 Turbo DS (85/77/85 kW) * THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V (104 kW) THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V (104 kW) THEMA SW (834) 2000 Turbo(110kW) 86

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

07/96 - 03/01 56609 57412 MF 07/96 - 03/01 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 03/01 56609 57412 MF 07/96 - 03/01 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 03/01 56609 57412 MF 07/96 - 03/01 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 03/01 56609 57412 MF 07/96 - 03/01 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 03/01 56609 57412 MF 07/96 - 10/01 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 10/01 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 10/01 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 10/01 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 10/01 55549 56008 MF 56649 MF 07/96 - 10/01 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 10/01 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/99 - 10/05 54512 55010 MF 56649 MF 07/99 - 10/05 54512 55010 MF 56649 MF 07/99 - 10/05 54512 55010 MF 56649 MF 07/99 - 10/05 54512 55010 MF 56649 MF 07/99 - 10/05 54512 55010 MF 56649 MF 07/99 - 10/05 56609 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 07/99 - 10/05 57412 MF 57549 MF 07/99 - 10/05 56609 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 07/99 - 10/05 57412 MF 57549 MF 07/99 - 10/05 54512 55010 MF 56649 MF 07/99 - 10/05 54512 55010 MF 56649 MF 07/99 - 10/05 54512 55010 MF 56649 MF 07/99 - 10/05 54512 55010 MF 56649 MF 07/99 - 10/05 54512 55010 MF 56649 MF 07/99 - 10/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/99 - 10/05 56609 57412 MF 07/99 - 10/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/99 - 10/05 56609 57412 MF 07/99 - 10/05 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/99 - 10/05 56609 57412 MF 10/04 - 54512 55010 MF 55510 MF 10/04 - 54512 55010 MF 55510 MF 56088 MF 10/04 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/04 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/04 - 55010 MF 56088 MF 10/04 - 55010 MF 55510 MF 56088 MF 10/04 - 54512 55010 MF 55510 MF 56088 MF 09/02 - 11/10 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/02 - 11/10 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/02 - 11/10 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/02 - 11/10 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/02 - 11/10 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/83 - 02/92 54506 55010 MF 55510 MF 01/83 - 02/92 54512 01/83 - 02/92 54506 55010 MF 55510 MF 01/83 - 02/92 54512 01/83 - 02/92 54506 55010 MF 55510 MF 01/83 - 02/92 54512 01/83 - 02/92 54506 55010 MF 55510 MF 01/83 - 02/92 54512 01/83 - 02/92 54506 55010 MF 55510 MF 01/83 - 02/92 54512 01/83 - 02/92 55549 56008 MF 56649 MF 01/83 - 02/92 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/83 - 02/92 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/84 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 11/84 - 07/94 55549 56008 MF 11/84 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 11/84 - 07/94 55549 56008 MF 11/84 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 11/84 - 07/94 55549 56008 MF 11/84 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 11/84 - 07/94 55549 56008 MF 11/84 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 11/84 - 07/94 55549 56008 MF 11/84 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 11/84 - 07/94 55549 56008 MF 11/84 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 11/84 - 07/94 55549 56008 MF 11/84 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 11/84 - 07/94 55549 56008 MF 11/84 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 11/84 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 11/84 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 11/84 - 07/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/84 - 07/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/87 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 03/87 - 07/94 55549 56008 MF 03/87 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF

Polar

LANCIA + LAND ROVER

THEMA SW (834) 2000 Turbo(110kW) THEMA SW (834) 2000 16V(112kW) THEMA SW (834) 2000 16V(112kW) THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V Turbo (130/133 kW) THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V Turbo (130/133 kW) THEMA SW (834) 2000 Turbo 16V (148 kW) THEMA SW (834) 2000 Turbo 16V (148 kW) THEMA SW (834) 3000 V6 (126 kW) * THEMA SW (834) 3000 V6 (126 kW) * THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (74 kW) * THESIS (841AX) 2.0 Turbo (136 kW) THESIS (841AX) 2.4 (125 kW) THESIS (841AX) 3.0 V6 (158 kW) THESIS (841AX) 3.2 V6 (169 kW) THESIS (841AX) 2.4 JTD (110/129 kW) THESIS (841AX) 2.4 D Multijet (136 kW) * Y10 (156) 1.0 Fire (32 kW) Y10 (156) 1.0 Fire (32 kW) Y10 (156) 1.0 Fire 4WD (32 kW) Y10 (156) 1.0 Fire 4WD (32 kW) Y10 (156) 1.0 Turbo(62kW) Y10 (156) 1.0 Turbo(62kW) Y10 (156) 1.1 i.e.Fire(37kW) Y10 (156) 1.1 i.e.Fire(37kW) Y10 (156) 1.1 i.e. Fire 4WD (37 kW) Y10 (156) 1.1 i.e. Fire 4WD (37 kW) Y10 (156) 1.1 Avenue (40 kW) Y10 (156) 1.1 Avenue (40 kW) Y10 (156) 1.1 Avenue 4WD (40 kW) Y10 (156) 1.1 Avenue 4WD (40 kW) Y10 (156) 1.1 i.e (42 kW) Y10 (156) 1.1 i.e (42 kW) Y10 (156) 1.1 i.e 4WD (42 kW) Y10 (156) 1.1 i.e 4WD (42 kW) Y10 (156) 1.3 i.e. Fire (53/56 kW) * Y10 (156) 1.3 i.e. Fire (53/56 kW) * Y (840A) 1.1 (40 kW) Y (840A) 1.1 (40 kW) Y (840A) 1.2 (44 kW) Y (840A) 1.2 (44 kW) Y (840A) 1.2 16V (59/63 kW) Y (840A) 1.2 16V (59/63 kW) Y (840A) 1.4 12V (55/59 kW) * Y (840A) 1.4 12V (55/59 kW) * YPSILON (843) 1.2 (44 kW) YPSILON (843) 1.2 (44 kW) YPSILON (843) 1.4 (57 kW) YPSILON (843) 1.4 (57 kW) YPSILON (843) 1.4 16V (70 kW) * YPSILON (843) 1.4 16V (70 kW) * YPSILON (843) 1.3 JTD (51 kW) YPSILON (843) 1.3 D Multijet (55/66/77 kW) YPSILON (846) 0.9 Twinair (63 kW) YPSILON (846) 1.2 (51 kW) YPSILON (846) 1.3 Multijet (70 kW) ZETA (220) 2.0 16V (97 kW) ZETA (220) 2.0 16V (100 kW) ZETA (220) 2.0 Turbo (108 kW) ZETA (220) 2.0 JTD (80/80 kW) ZETA (220) 2.1 TD (80 kW)

Polar S

Magic

Stop & Go

03/87 - 07/94 55549 56008 MF 03/87 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 03/87 - 07/94 55549 56008 MF 03/87 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 03/87 - 07/94 55549 56008 MF 03/87 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 03/87 - 07/94 55549 56008 MF 03/87 - 07/94 54512 55010 MF 56649 MF 03/87 - 07/94 55549 56008 MF 03/87 - 07/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/02 - 07/09 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 07/09 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 07/09 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 07/09 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 07/09 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 07/09 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/85 - 12/95 54506 55010 MF 55510 MF 03/85 - 12/95 54512 03/85 - 12/95 54506 55010 MF 55510 MF 03/85 - 12/95 54512 03/85 - 12/95 54506 55010 MF 55510 MF 03/85 - 12/95 54512 03/85 - 12/95 54506 55010 MF 55510 MF 03/85 - 12/95 54512 03/85 - 12/95 54506 55010 MF 55510 MF 03/85 - 12/95 54512 03/85 - 12/95 54506 55010 MF 55510 MF 03/85 - 12/95 54512 03/85 - 12/95 54506 55010 MF 55510 MF 03/85 - 12/95 54512 03/85 - 12/95 54506 55010 MF 55510 MF 03/85 - 12/95 54512 03/85 - 12/95 54506 55010 MF 55510 MF 03/85 - 12/95 54512 03/85 - 12/95 54506 55010 MF 55510 MF 03/85 - 12/95 54512 11/95 - 09/03 54506 55010 MF 55510 MF 11/95 - 09/03 54512 11/95 - 09/03 54506 55010 MF 55510 MF 11/95 - 09/03 54512 11/95 - 09/03 54506 55010 MF 55510 MF 11/95 - 09/03 54512 11/95 - 09/03 54506 55010 MF 55510 MF 11/95 - 09/03 54512 10/03 - 12/11 54506 55010 MF 55510 MF 10/03 - 12/11 54512 10/03 - 12/11 54506 55010 MF 55510 MF 10/03 - 12/11 54512 10/03 - 12/11 54506 55010 MF 55510 MF 10/03 - 12/11 54512 10/03 - 12/11 56008 MF 56649 MF 10/03 - 12/11 56008 MF 56649 MF 05/11 - 56088 MF 05/11 - 56088 MF 05/11 - 56088 MF 05/95 - 09/02 55549 56008 MF 56649 MF 05/95 - 09/02 55549 56008 MF 56649 MF 05/95 - 09/02 55549 56008 MF 56649 MF 05/95 - 09/02 55549 56008 MF 56649 MF 05/95 - 09/02 55549 56008 MF 56649 MF

LAND ROVER 88/109 2.3 (51 kW) 88/109 3.5 (68 kW) 88/109 2.3 D (46 kW) 88/109 Hardtop 2.3 (51 kW) 88/109 Hardtop 2.3 D (46 kW) 90/110 (DHMC) 2.3 4x4 (52 kW) 90/110 (DHMC) 2.5 (62 kW) 90/110 (DHMC) 3.5 V8 (100 kW) 90/110 (DHMC) 2.3 D 4x4 (46 kW) 90/110 (DHMC) 2.5 D 4x4 (51 kW) 90/110 (DHMC) 2.5 TD (63 kW) DEFENDER Station Wagon (LD) 2.5 4x4 (61 kW) DEFENDER Station Wagon (LD) 3.5 4x4 (86 kW) DEFENDER Station Wagon (LD) 3.9 4x4 (134 kW) DEFENDER Station Wagon (LD) 3.9 V8 (136 kW) DEFENDER Station Wagon (LD) 2.5 90,110 TDI (83 kW) DEFENDER Cabrio (LD) 3.9 4x4 (134 kW) DEFENDER Cabrio (LD) 2.5 90 TDI (83 kW) DEFENDER Pickup (LD_) 3.9 4x4 (134 kW) DISCOVERY I (LJ, LG) 2.0 16 V (99 kW)

09/63 - 12/86 09/63 - 12/86 09/63 - 12/86 09/63 - 12/86 09/63 - 12/86 09/83 - 07/90 09/83 - 07/90 09/83 - 07/90 09/83 - 07/90 09/83 - 07/90 09/83 - 07/90 09/90 - 09/90 - 09/90 - 09/90 - 09/90 - 09/90 - 09/90 - 10/95 - 10/89 - 10/98

57024 MF 57024 MF 59519 MF 57024 MF 59519 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 87

Polar

LAND ROVER + LANDWIND (JMC) + LDV

DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 4x4 (98/122 kW) DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 (113 kW) DISCOVERY I (LJ, LG) 3.9 V8 (134 kW) DISCOVERY I (LJ, LG) 2.5 TDI (83 kW) DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 (136 kW) DISCOVERY III (TAA) 4.4 (220 kW) DISCOVERY III (TAA) 2.7 TD (140 kW) * FREELANDER (LN) 1.8 16V (86 kW) FREELANDER (LN) 1.8 i 16V (88 kW) FREELANDER (LN) 2.5 V6 (130 kW) FREELANDER (LN) 2.0 DI (72 kW) FREELANDER (LN) 2.0 Td4 (80/82 kW) * FREELANDER Soft Top 1.8 i 16V (88 kW) FREELANDER Soft Top 2.0 DI (72 kW) * FREELANDER 2 (FA_) 3.2 i6 HSE 4x4 (170 kW) FREELANDER 2 (FA_) 3.2 (171 kW) FREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 (112 kW) FREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 4x4 (115 kW) * FREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 (110 kW) FREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 (118 kW) * FREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 (118 kW) * RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue (93 kW) RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 (107/97 kW) RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 CAT (127 kW) RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x4 (96 kW) RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI (134 kW) RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 4.3 Vogue LSE (149 kW) RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.4 Diesel (78 kW) RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.4 TD 4x4 (83/89 kW) RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.5 TDi 4x4 (83 kW) RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.5 TD 4x4 (89 kW) RANGE ROVER II (LP) 3.9 (140 kW) RANGE ROVER II (LP) 4.0 (136 kW) RANGE ROVER II (LP) 4.6 (160/165 kW) RANGE ROVER III (LM) 4.2 (291 kW) RANGE ROVER III (LM) 4.4 (210/225 kW) RANGE ROVER III (LM) 3.0 TD 6 (130 kW) * RANGE ROVER III (LM) 5.0 V8 (375 kW) * RANGE ROVER III (LM) 3.6 TD 8 (200 kW) * RANGE ROVER EVOQUE 2.2 TD4 (110 kW) RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 (140 kW) RANGE ROVER SPORT (LS) 4.2 (287 kW) RANGE ROVER SPORT (LS) 4.4 (220 kW) RANGE ROVER SPORT (LS) 2.7 TDVM (140 kW) * RANGE ROVER SPORT (LS) 5.0 V8 (375 kW) RANGE ROVER SPORT (LS) 3.0 TD (180 kW) * RANGE ROVER SPORT (LS) 3.6 TD 8 (200 kW) *

Polar S

Magic

Stop & Go

10/89 - 10/98 57024 MF 10/89 - 10/98 57024 MF 10/89 - 10/98 57024 MF 10/89 - 10/98 57024 MF 11/98 - 06/04 57024 MF 07/04 - 09/09 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/04 - 09/09 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/98 - 10/06 55549 56008 MF 56649 MF 02/98 - 10/06 55549 56008 MF 56649 MF 02/98 - 10/06 55549 56008 MF 56649 MF 02/98 - 10/06 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 10/06 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 10/06 55549 56008 MF 56649 MF 02/98 - 10/06 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/06 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/06 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/06 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/06 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/06 - L3 AGM ED 10/06 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/06 - L4 AGM ED 07/70 - 07/94 57024 MF 07/70 - 07/94 57024 MF 07/70 - 07/94 57024 MF 07/70 - 07/94 57024 MF 07/70 - 07/94 57024 MF 07/70 - 07/94 57024 MF 07/70 - 07/94 57024 MF 07/70 - 07/94 57024 MF 07/70 - 07/94 57024 MF 07/70 - 07/94 57024 MF 07/94 - 03/02 57024 MF 07/94 - 03/02 57024 MF 07/94 - 03/02 57024 MF 03/02 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/02 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/02 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/02 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/02 - 61002 L5 AGM ED 06/11 - L4 AGM ED 06/11 - L4 AGM ED 02/05 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/05 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/05 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/05 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/05 - 61002 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/05 - 61002 L5 AGM ED

LANDWIND (JMC) LANDWIND 2.0 (84 kW) LANDWIND 2.4 (92 kW) LANDWIND 2.8 D (68 kW)

09/05 - 09/05 - 09/05 -

59519 MF 59519 MF 59519 MF

LDV CONVOY Bus 2.5 D (56 kW) CONVOY Bus 2.5 D (53 kW) CONVOY Box 2.4 D (55 kW) CONVOY Box 2.5 D (53/71 kW) CONVOY Box 2.5 DI (56 kW) CONVOY Box 2.5 TDI (74 kW) CONVOY Platform/Chassis 2.5 D (53 kW) * CONVOY Platform/Chassis 2.5 DI (56 kW) CONVOY Platform/Chassis 2.5 DI (56 kW) CONVOY Platform/Chassis 2.5 TDI (74 kW) * CONVOY Platform/Chassis 2.5 TDI (74 kW) * CUB 2.3 D (53 kW) MAXUS Bus 2.5 CRD (99 kW) MAXUS Box 2.5 DTiC (88 kW) MAXUS Box 2.5 CRD (99 kW) MAXUS Platform/Chassis 2.5 CRD (70 kW) PILOT Bus 1.9 D (51 kW) PILOT Box 1.9 D (51 kW) PILOT Box 1.9 D (52 kW) PILOT Platform/Chassis 1.9 D (51 kW) SHERPA Bus (AS) 1.7 (54 kW) SHERPA Bus (AS) 1.7 (54 kW) SHERPA Bus (AS) 1.8 D (48 kW) * SHERPA Bus (AS) 1.8 D (48 kW) * SHERPA Bus (FR) 1.6 (48 kW) 88

04/96 - 04/09 04/96 - 04/09 10/96 - 04/09 10/96 - 04/09 10/96 - 04/09 10/96 - 04/09 10/96 - 04/09 10/96 - 04/09 10/96 - 04/09 10/96 - 04/09 10/96 - 04/09 08/98 - 09/01 02/05 - 12/08 02/05 - 12/08 02/05 - 12/08 02/05 - 12/08 04/96 - 10/05 04/96 - 10/05 04/96 - 10/05 04/96 - 10/05 03/74 - 12/82 56344 03/74 - 12/82 03/74 - 12/82 56344 03/74 - 12/82 01/83 - 09/88 56344

57024 MF 57413 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57024 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57024 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57413 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57413 MF 57024 MF 57024 MF 57510 MF 57309 MF 57024 MF 57510 MF 57309 MF 57024 MF 57510 MF

Polar

LDV + LEXUS + LOTUS

SHERPA Bus (FR) 1.6 (48 kW) SHERPA Bus (FR) 1.8 (50 kW) SHERPA Bus (FR) 1.8 (50 kW) SHERPA Bus (FR) 2.0 (64 kW) SHERPA Bus (FR) 2.0 (64 kW) SHERPA Bus (FR) 3.5 (103 kW) SHERPA Bus (FR) 3.5 (103 kW) SHERPA Bus (FR) 2.6 D (59 kW) * SHERPA Bus (FR) 2.6 D (59 kW) * SHERPA Bus (FR) 2.4 D (51 kW) SHERPA Box 1.7 (54 kW) SHERPA Box 2.0 (64 kW) SHERPA Box 1.8 D (38 kW) SHERPA Box 2.5 D (51/59 kW) SHERPA Box 2.5 D All-wheel Drive (51 kW) SHERPA Pickup 1.7 (54 kW) SHERPA Pickup 2.0 (64 kW) SHERPA Pickup 1.8 D (38 kW) SHERPA Pickup 2.5 D (51 kW) SHERPA Pickup 2.5 D All-wheel Drive (51 kW) 200 Box 2.0 (67 kW) 200 Box 1.9 D (47 kW) 200 Pickup 1.9 D (47 kW) 400 Bus 2.5 D (53 kW) 400 Bus 2.5 TD (71 kW) 400 Box 2.5 D (51 kW) 400 Box 2.5 TD (71 kW) * 400 Box 2.5 TD (71 kW) * 400 Platform/Chassis 2.5 D (51 kW) 400 Platform/Chassis 2.5 TD (71 kW) * 400 Platform/Chassis 2.5 TD (71 kW) *

01/83 - 09/88 01/83 - 09/88 56344 01/83 - 09/88 01/83 - 09/88 56344 01/83 - 09/88 01/83 - 09/88 56344 01/83 - 09/88 01/83 - 09/88 56344 01/83 - 09/88 01/83 - 09/88 07/82 - 03/89 07/82 - 03/89 07/82 - 03/89 07/82 - 03/89 07/82 - 03/89 07/82 - 03/89 07/82 - 03/89 07/82 - 03/89 07/82 - 03/89 07/82 - 03/89 04/89 - 03/96 04/89 - 03/96 10/94 - 03/96 04/89 - 03/96 11/95 - 10/98 56344 11/86 - 03/96 11/95 - 10/98 56344 11/95 - 10/98 11/86 - 03/96 11/95 - 10/98 56344 11/95 - 10/98

Polar S

Magic

Stop & Go

57309 MF 57024 MF 57510 MF 57309 MF 57024 MF 57510 MF 57309 MF 57024 MF 57510 MF 57309 MF 57024 MF 57510 MF 57309 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57309 MF 57510 MF 57024 MF 57024 MF 57510 MF 57309 MF 57024 MF 57024 MF 57510 MF 57309 MF

LEXUS ES (F1, F2) 250 (118 kW) ES (F1, F2) 250 (118 kW) ES (F1, F2) 300 (138 kW) * ES (F1, F2) 300 (138 kW) * CT (ZWA1_) 200h (73 kW) ES (MCV_, VZV_) 3.0 (140 kW) ES (MCV_, VZV_) 3.3 (168 kW) GS (JZS147) 300 (156 kW) GS (UZS161, JZS160) 300 (161 kW) GS (UZS161, JZS160) 300 T3 (163 kW) GS (UZS161, JZS160) 400 (216 kW) GS (UZS161, JZS160) 430 (208 kW) GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 3.0 (170 kW) GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 300 (183 kW) GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 430 (208 kW) GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 4.3 VVTi (221 kW) GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 450 h (218 kW) GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 460 (255 kW) IS I (JCE1_, GXE1_) 200 (114 kW) IS I (JCE1_, GXE1_) 300 (157 kW) IS SportCross 200 (114 kW) IS SportCross 300 (157 kW) IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 250 (153 kW) IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) IS F (311 kW) IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 220 d (130 kW) LS (UCF10) 400 (180 kW) LS (UCF20) 400 (194 kW) LS (UCF20) 4.0 (216 kW) LS (UCF30) 430 (207 kW) LS (UVF4_, USF4_) 460 (255 kW) LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD (270 kW) RX (MCU15, XU1) 3.0 2WD (148 kW) RX (MCU15, XU1) 300 V6 (148 kW) RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 300 (150 kW) RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 (171 kW) RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 350 (203 kW) RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 FWD (171 kW) RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 400h 4WD (155 kW) * RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350 AWD (204 kW) SC (UZZ40_) 430 (210 kW)

12/89 - 12/97 12/89 - 12/97 12/89 - 12/97 12/89 - 12/97 12/10 - 10/96 - 06/08 10/96 - 06/08 03/93 - 08/97 08/97 - 03/05 08/97 - 03/05 08/97 - 03/05 08/97 - 03/05 04/05 - 11/11 04/05 - 11/11 04/05 - 11/11 04/05 - 11/11 04/05 - 11/11 04/05 - 11/11 04/99 - 07/05 04/99 - 07/05 10/01 - 10/05 10/01 - 10/05 10/05 - 10/05 - 10/05 - 10/89 - 12/94 10/94 - 10/00 10/94 - 10/00 10/00 - 08/06 04/06 - 04/06 - 08/97 - 05/03 08/97 - 05/03 04/03 - 12/08 04/03 - 12/08 04/03 - 12/08 04/03 - 12/08 04/03 - 12/08 12/08 - 05/01 - 07/10

56068 MF 57029 MF 56068 MF 57029 MF 53520 MF 57029 MF 57029 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57029 MF 59519 MF 56069 MF 56068 MF 57024 MF 59518 MF 57024 MF 56069 MF 59519 MF 59518 MF 59518 MF 57029 MF 57029 MF 59519 MF 59519 MF 57029 MF 57029 MF 57029 MF 57029 MF 57029 MF 57029 MF 57029 MF 57029 MF 57029 MF

LOTUS ECLAT 2.2 (119 kW) * ECLAT 2.2 (119 kW) * ELAN 1.6 i 16V (97 kW) ELAN 1.6 i 16V (97 kW)

10/75 - 08/86 55549 10/75 - 08/86 56609 09/89 - 11/95 55549 09/89 - 11/95

56008 MF 57549 MF 57412 MF 56008 MF 57549 MF 57412 MF 89

LOTUS + LTI + MASERATI

ELAN 1.6 i 16V Turbo (115/123 kW) * ELAN 1.6 i 16V Turbo (115/123 kW) * ELISE 1.8 16V (88 kW) ELISE 111 S (107 kW) ELISE 1.8 (90 kW) ELISE 340 R 1.8 (132 kW) ELITE 2.2 (119 kW) ESPRIT S2 2.2 S2 (118 kW) ESPRIT S2 2.2 S2 (118 kW) ESPRIT S2 2.2 Turbo (157 kW) ESPRIT S2 2.2 Turbo (157 kW) ESPRIT S2 2.2 Turbo Essex Limited S4 (157 kW) * ESPRIT S2 2.2 Turbo Essex Limited S4 (157 kW) * ESPRIT S3 2.2 (119 kW) * ESPRIT S3 2.2 (119 kW) * ESPRIT S4 (082) 2.0 GT3 (179 kW) ESPRIT S4 (082) 2.0 GT3 (179 kW) ESPRIT S4 (082) 2.2 (158/168/209/221/222 kW) ESPRIT S4 (082) 2.2 (158/168/209/221/222 kW) ESPRIT S4 (082) 2.2 16V Turbo SE (197 kW) ESPRIT S4 (082) 2.2 16V Turbo SE (197 kW) ESPRIT S4 (082) 3.5 V8 32V Turbo (260 kW) * ESPRIT S4 (082) 3.5 V8 32V Turbo (260 kW) * EXCEL 2.2 (119 kW) EXCEL 2.2 SE/SA (135 kW) EXIGE (SCC_) 1.8 16V (132 kW) EXIGE (SCC_) 1.8 Cup 240 (181 kW) EXIGE (SCC_) 1.8 265 E (197 kW)

Polar

09/89 - 11/95 55549 09/89 - 11/95 08/95 - 11/00 53649 08/95 - 11/00 53649 11/00 - 53649 02/00 - 02/01 53649 05/74 - 12/82 53649 10/75 - 08/88 55001 10/75 - 08/88 10/75 - 08/88 55001 10/75 - 08/88 10/75 - 08/88 55001 10/75 - 08/88 05/80 - 05/89 55001 05/80 - 05/89 05/89 - 55001 05/89 - 05/89 - 55001 05/89 - 05/89 - 55001 05/89 - 05/89 - 55001 05/89 - 10/83 - 08/91 55549 10/83 - 08/91 55549 09/01 - 53649 09/01 - 53649 09/01 - 53649

Polar S

Magic

Stop & Go

56008 MF 57549 MF 57412 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 55401 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 55401 MF

LTI TX 2.4 TDi (66 kW) TX 2.5 D (75 kW)

01/97 - L3 AGM ED 01/97 - L3 AGM ED

MASERATI 228 2.8 (182 kW) 228 2.8 i (184 kW) 420/430 (69, 78, AF3) 420 (133 kW) 420/430 (69, 78, AF3) 420 i (138 kW) 420/430 (69, 78, AF3) 2.8 Bi Turbo (165/209 kW) 420/430 (69, 78, AF3) 430 i (182 kW) * 420/430 (69, 78, AF3) 2.0 (162 kW) * 3200 GT 3.2 Biturbo V8 32V (250 kW) * BITURBO (70, 77) 222 (162 kW) BITURBO (70, 77) 2.24V (180 kW) BITURBO (70, 77) 4.24V (180 kW) BITURBO (70, 77) 425 i (138 kW) BITURBO (70, 77) 425 (140/147 kW) BITURBO (70, 77) 222 SE (165 kW) BITURBO (70, 77) 222 E (182 kW) BITURBO (70, 77) 2.8 SE (184 kW) * BITURBO Coupe 2.0 (136 kW) BITURBO Coupe S 2.0 (151 kW) BITURBO Coupe Si 2.0 (151 kW) BITURBO Coupe 2.5 (147 kW) * BITURBO Spider 2.0 (136 kW) BITURBO Spider 2.8 (165 kW) * GHIBLI II 2.0 24V Biturbo (225 kW) GHIBLI II 2.0 (236 kW) GHIBLI II 2.8 24V Biturbo (209 kW) KARIF 2.8 (165 kW) * KHAMSIN 4.9 (235 kW) KYALAMI 4.2 (188 kW) KYALAMI 4.9 (206 kW) MERAK 2.0 (125 kW) MERAK 3.0 SS (162 kW) QUATTROPORTE 4.7 (188 kW) QUATTROPORTE 4.9 (206 kW) QUATTROPORTE II 2.0 Biturbo (211 kW) QUATTROPORTE II 2.8 Biturbo (209 kW) QUATTROPORTE II 3.2 V8 32V (247 kW) QUATTROPORTE III 4.2 (295 kW) * SHAMAL 3.2 (240 kW) * SPYDER Coupe 4.2 (287 kW) SPYDER Coupe 4.2 Grand Sport (295 kW) * SPYDER GT Convertible 4.2 (287 kW) *

90

08/86 - 12/90 55549 56008 MF 56649 MF 08/86 - 12/90 55549 56008 MF 56649 MF 03/85 - 12/94 55508 MF 03/85 - 12/94 55508 MF 03/85 - 12/94 55508 MF 03/85 - 12/94 55508 MF 03/85 - 12/94 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 03/02 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/84 - 12/94 55508 MF 06/84 - 12/94 55508 MF 06/84 - 12/94 55508 MF 06/84 - 12/94 55508 MF 06/84 - 12/94 55508 MF 06/84 - 12/94 55508 MF 06/84 - 12/94 55508 MF 06/84 - 12/94 55508 MF 12/81 - 12/88 55508 MF 12/81 - 12/88 55508 MF 12/81 - 12/88 55508 MF 12/81 - 12/88 55508 MF 07/85 - 12/94 55508 MF 07/85 - 12/94 55508 MF 04/92 - 58803 04/92 - 58803 04/92 - 58803 04/88 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/72 - 12/82 57024 MF 04/76 - 12/85 57024 MF 04/76 - 12/85 57024 MF 05/75 - 12/83 57024 MF 05/75 - 12/83 57024 MF 08/76 - 12/89 57024 MF 08/76 - 12/89 57024 MF 03/94 - 57024 MF 03/94 - 57024 MF 03/94 - 57024 MF 03/04 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 11/95 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED

Polar

MAYBACH + MAZDA

Polar S

Magic

Stop & Go

MAYBACH 57 [USA] Saloon 5.5 (405 kW) *

09/02 - 12/06

60044 MF

60044 MF L5 AGM ED

MAZDA 121 I (DA) 1.1 (42 kW) 121 I (DA) 1.3 (40/44/48 kW) 121 I (DA) 1.5 (56 kW) 121 III (JASM, JBSM) 1.25 (55 kW) 121 III (JASM, JBSM) 1.3 (37/44 kW) 121 III (JASM, JBSM) 1.8 D (44 kW) * 2 (DY) 1.2 (55 kW) 2 (DY) 1.4 (59 kW) 2 (DY) 1.6 (74 kW) 2 (DY) 1.25 (55 kW) 2 (DY) 1.3 L (67 kW) 2 (DY) 1.4 (59 kW) 2 (DY) 1.6 (74 kW) 2 (DY) 1.5 (82 kW) 2 (DY) 1.4 CD (50 kW) 2 (DE) 1.3 (55 kW) 2 (DE) 1.5 (76 kW) 2 (DE) 1.4 MZR-CD (50 kW) 323 I Station Wagon (FA) 1.3 (44 kW) 323 I Station Wagon (FA) 1.4 (51 kW) 323 I Station Wagon (FA) 1.5 (52/50 kW) 323 II Hatchback (BD) 1.1 (40 kW) 323 II Hatchback (BD) 1.3 (44/50 kW) 323 II Hatchback (BD) 1.5 (55/59/63/65 kW) 323 II Hatchback (BD) 1.6 (54/63 kW) 323 II (BD) 1.1 (40 kW) 323 II (BD) 1.3 (44/50/50 kW) 323 II (BD) 1.5 (55/59/65 kW) 323 II (BD) 1.6 GLX (54 kW) 323 III Hatchback (BF) 1.1 (40 kW) 323 III Hatchback (BF) 1.3 (44/50 kW) 323 III Hatchback (BF) 1.4 (44 kW) 323 III Hatchback (BF) 1.3 i (49 kW) 323 III Hatchback (BF) 1.5 (55/54 kW) 323 III Hatchback (BF) 1.5 i (70 kW) 323 III Hatchback (BF) 1.5 i Turbo (85 kW) 323 III Hatchback (BF) 1.6 (54 kW) 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT (63/77 kW) 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (110/103 kW) 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo (103 kW) 323 III Hatchback (BF) 1.7 D (40 kW) 323 III (BF) 1.1 (40 kW) 323 III (BF) 1.3 (44/50 kW) 323 III (BF) 1.4 (44 kW) 323 III (BF) 1.5 (54/55 kW) 323 III (BF) 1.5 i (70 kW) 323 III (BF) 1.5 i Turbo (85 kW) 323 III (BF) 1.6 GLX (54 kW) 323 III (BF) 1.6 GT (63/77 kW) 323 III (BF) 1.6 GT Turbo (103 kW) 323 III (BF) 1.7 D (40 kW) 323 III Station Wagon (BW) 1.3 (44 kW) 323 III Station Wagon (BW) 1.5 LX (50 kW) 323 III Station Wagon (BW) 1.5 (55/54/55 kW) 323 III Station Wagon (BW) 1.6 (54/63/63 kW) 323 III Station Wagon (BW) 1.6 4x4 (63 kW) 323 III Station Wagon (BW) 1.7 D (40/41/42 kW) 323 C IV (BG) 1.3 (49 kW) 323 C IV (BG) 1.3 16V (54 kW) 323 C IV (BG) 1.6 (62 kW) 323 C IV (BG) 1.6 16V (65 kW) 323 C IV (BG) 1.8 16V 4WD (76 kW) 323 C IV (BG) 1.8 16V GT (94 kW) 323 C IV (BG) 1.8 16V (103 kW) 323 C IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD (120/136 kW) 323 C IV (BG) 1.7 D (41 kW) 323 F IV (BG) 1.6 (62 kW) 323 F IV (BG) 1.6 16V (65 kW) 323 F IV (BG) 1.8 16V (76/103 kW) 323 F IV (BG) 1.8 4WD (76 kW) 323 F IV (BG) 1.8 16V GT (94 kW) 323 S IV (BG) 1.3 (49 kW) 323 S IV (BG) 1.3 16V (54 kW) 323 S IV (BG) 1.6 (62/66 kW) 323 S IV (BG) 1.6 16V (65 kW) 323 S IV (BG) 1.8 16V (76 kW) 323 S IV (BG) 1.8 16V 4WD (76 kW)

03/87 - 11/90 03/87 - 11/90 03/87 - 11/90 03/96 - 04/03 55549 56008 MF 56649 MF 03/96 - 04/03 55549 56008 MF 56649 MF 03/96 - 04/03 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/03 - 04/03 - 04/03 - 04/03 - 53649 54402 MF 55401 MF 04/03 - 53649 54402 MF 55401 MF 04/03 - 53649 54402 MF 55401 MF 04/03 - 53649 54402 MF 55401 MF 04/03 - 53649 54402 MF 55401 MF 04/03 - 53649 54402 MF 55401 MF 10/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 05/78 - 05/86 56068 MF 05/78 - 05/86 56068 MF 05/78 - 05/86 56068 MF 06/80 - 10/89 56068 MF 06/80 - 10/89 56068 MF 06/80 - 10/89 56068 MF 06/80 - 10/89 56068 MF 10/80 - 10/89 56068 MF 10/80 - 10/89 56068 MF 10/80 - 10/89 56068 MF 10/80 - 10/89 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 08/85 - 11/91 56068 MF 01/86 - 10/95 56068 MF 01/86 - 10/95 56068 MF 01/86 - 10/95 56068 MF 01/86 - 10/95 56068 MF 01/86 - 10/95 56068 MF 01/86 - 10/95 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 91

MAZDA

323 S IV (BG) 1.8 16V GT (94 kW) 323 S IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD (120 kW) 323 S IV (BG) 1.8 Turbo 4WD (122 kW) 323 S IV (BG) 1.7 D (41 kW) 323 P V (BA) 1.3 16V (54 kW) 323 P V (BA) 1.5 16V (65 kW) 323 P V (BA) 2.0 D (52 kW) 323 C V (BA) 1.3 16V (54 kW) 323 C V (BA) 1.5 16V (65 kW) 323 C V (BA) 1.8 16V (84 kW) 323 F V (BA) 1.5 16V (65 kW) 323 F V (BA) 1.8 16V (84 kW) 323 F V (BA) 2.0 24V (106 kW) 323 S V (BA) 1.3 16V (54 kW) 323 S V (BA) 1.5 16V (65 kW) 323 S V (BA) 1.6 (80 kW) 323 S V (BA) 1.8 16V (84 kW) 323 S V (BA) 1.8 (92 kW) 323 S V (BA) 2.0 (98 kW) 323 S V (BA) 1.6 TD (60 kW) 323 S V (BA) 2.0 D (52 kW) 323 F VI (BJ) 1.4 (53 kW) 323 F VI (BJ) 1.4 16V (54 kW) 323 F VI (BJ) 1.5 16V (65 kW) 323 F VI (BJ) 1.6 (70/72 kW) 323 F VI (BJ) 1.9 16V (84 kW) 323 F VI (BJ) 1.8 Astina (92 kW) 323 F VI (BJ) 2.0 (96 kW) 323 F VI (BJ) 2.0 D (52 kW) 323 F VI (BJ) 2.0 TD (66 kW) 323 S VI (BJ) 1.4 (53 kW) 323 S VI (BJ) 1.4 16V (54 kW) 323 S VI (BJ) 1.5 16V (65 kW) 323 S VI (BJ) 1.5 (80 kW) 323 S VI (BJ) 1.6 (70/72/80 kW) 323 S VI (BJ) 1.9 16V (84 kW) 323 S VI (BJ) 1.8 Protege (92 kW) 323 S VI (BJ) 2.0 (96/98 kW) 323 S VI (BJ) 2.0 D (52 kW) 323 S VI (BJ) 2.0 TD (66 kW) * 323 S VI (BJ) 2.0 TD (66 kW) * 323 S VI (BJ) 2.0 DiTD (74 kW) * 323 S VI (BJ) 2.0 DiTD (74 kW) * 323 S VI (BJ) 2.0 DiTD (74 kW) * 3 (BK) 1.4 (59kW) 3 (BK) 1.4 (59kW) 3 (BK) 1.6 (77kW) 3 (BK) 1.6 (77kW) 3 (BK) 2.0 (110kW) 3 (BK) 2.0 (110kW) 3 (BK) 2.3 MZR (115 kW) 3 (BK) 2.3 MZR (115 kW) 3 (BK) 2.3 MZR Sport (126 kW) 3 (BK) 2.3 MZR Sport (126 kW) 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS (184 kW) 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS (184 kW) 3 (BK) 2.3 MPS (191 kW) * 3 (BK) 2.3 MPS (191 kW) * 3 (BK) 1.6 DI Turbo (80 kW) 3 (BK) 2.0 MZR-CD (105 kW) 3 Saloon (BK) 1.6 (77 kW) * 3 Saloon (BK) 1.6 (77 kW) * 3 Saloon (BK) 2.0 (110 kW) * 3 Saloon (BK) 2.0 (110 kW) * 3 Saloon (BK) 2.0 (110 kW) * 3 Saloon (BK) 1.6 DI Turbo (80 kW) 3 (BL) 1.6 MZR (77 kW) 3 (BL) 2.0 MZR DISI (111 kW) 5 (CR19) 1.8 (85 kW) 5 (CR19) 2.0 (107 kW) 5 (CR19) 2.3 (122 kW) 5 (CR19) 2.0 CD (81/105 kW) 5 (CW) 2.0 (110 kW) 626 I (CB) 1.6 (55 kW) 626 I (CB) 2.0 (66 kW) 626 II Hatchback (GC) 1.6 (55 kW) 626 II Hatchback (GC) 2.0 (68/74/88 kW) 626 II Hatchback (GC) 2.0 i Turbo (87 kW) 626 II Hatchback (GC) 2.0 D (46 kW) 626 II (GC) 1.6 (59 kW) 626 II (GC) 2.0 (68/74/88 kW) 626 II (GC) 2.0 D (47 kW) 626 II (GC) 2.0 i Turbo (87 kW) * 626 II (GC) 2.0 i Turbo (87 kW) * 626 II Coupe (GC) 2.0 (70 kW) 92

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 06/89 - 10/94 56068 MF 10/96 - 09/98 56068 MF 10/96 - 09/98 56068 MF 10/96 - 09/98 56068 MF 08/94 - 09/98 56068 MF 08/94 - 09/98 56068 MF 08/94 - 09/98 56068 MF 07/94 - 09/98 56068 MF 07/94 - 09/98 56068 MF 07/94 - 09/98 56068 MF 05/94 - 09/98 56068 MF 05/94 - 09/98 56068 MF 05/94 - 09/98 56068 MF 05/94 - 09/98 56068 MF 05/94 - 09/98 56068 MF 05/94 - 09/98 56068 MF 05/94 - 09/98 56068 MF 05/94 - 09/98 56068 MF 09/98 - 05/04 56068 MF 09/98 - 05/04 56068 MF 09/98 - 05/04 56068 MF 09/98 - 05/04 56068 MF 09/98 - 05/04 56068 MF 09/98 - 05/04 56068 MF 09/98 - 05/04 56068 MF 09/98 - 05/04 56068 MF 09/98 - 05/04 59518 MF 05/98 - 05/04 56068 MF 05/98 - 05/04 56068 MF 05/98 - 05/04 56068 MF 05/98 - 05/04 56068 MF 05/98 - 05/04 56068 MF 05/98 - 05/04 56068 MF 05/98 - 05/04 56068 MF 05/98 - 05/04 56068 MF 05/98 - 05/04 56068 MF 05/98 - 05/04 59518 MF 05/98 - 05/04 59519 MF 05/98 - 05/04 56068 MF 05/98 - 05/04 59518 MF 05/98 - 05/04 59519 MF 10/03 - 06/09 55001 55509 MF 56249 MF 10/03 - 06/09 56009 MF 10/03 - 06/09 55001 55509 MF 56249 MF 10/03 - 06/09 56009 MF 10/03 - 06/09 55001 55509 MF 56249 MF 10/03 - 06/09 56009 MF 10/03 - 06/09 55001 55509 MF 56249 MF 10/03 - 06/09 56009 MF 10/03 - 06/09 55001 55509 MF 56249 MF 10/03 - 06/09 56009 MF 10/03 - 06/09 55001 55509 MF 56249 MF 10/03 - 06/09 56009 MF 10/03 - 06/09 55001 55509 MF 56249 MF 10/03 - 06/09 56009 MF 10/03 - 06/09 57029 MF 10/03 - 06/09 59518 MF 06/00 - 06/09 55001 55509 MF 56249 MF 06/00 - 06/09 56009 MF 06/00 - 06/09 55001 55509 MF 56249 MF 06/00 - 06/09 56009 MF 06/00 - 06/09 56068 MF 06/00 - 06/09 57029 MF 06/09 - 56008 MF 56649 MF 06/09 - L4 AGM ED 02/05 - 56068 MF 02/05 - 56068 MF 02/05 - 59518 MF 02/05 - 59518 MF 09/10 - L4 AGM ED 05/79 - 10/82 56069 MF 05/79 - 10/82 56069 MF 11/82 - 10/87 56068 MF 11/82 - 10/87 56068 MF 11/82 - 10/87 57029 MF 11/82 - 10/87 57029 MF 11/82 - 10/87 56068 MF 11/82 - 10/87 56068 MF 11/82 - 10/87 57029 MF 11/82 - 10/87 56068 MF 11/82 - 10/87 57029 MF 02/83 - 10/87 56069 MF

Polar

MAZDA

626 II Coupe (GC) 2.0 i Turbo (87 kW) 626 III Hatchback (GD) 1.6 (60 kW) 626 III Hatchback (GD) 1.8 (65/69 kW) 626 III Hatchback (GD) 2.0 12V (79 kW) 626 III Hatchback (GD) 2.0 (66/74 kW) 626 III Hatchback (GD) 2.0 16V (103/109 kW) 626 III Hatchback (GD) 2.0 4x4 (110 kW) 626 III Hatchback (GD) 2.2 12V (85 kW) 626 III Hatchback (GD) 2.2 12V 4WD (85 kW) 626 III Hatchback (GD) 2.2 i Turbo (100 kW) 626 III Hatchback (GD) 2.0 D (44 kW) 626 III (GD) 1.6 (60 kW) 626 III (GD) 1.8 (65 kW) 626 III (GD) 2.0 (66 kW) 626 III (GD) 2.0 12V (79 kW) 626 III (GD) 2.0 16V (103/109 kW) 626 III (GD) 2.2 12V (85 kW) 626 III (GD) 2.2 12V 4WD (85 kW) 626 III (GD) 2.0 D (44 kW) 626 III Station Wagon (GV) 1.8 (65 kW) 626 III Station Wagon (GV) 2.0 GLX (86 kW) 626 III Station Wagon (GV) 2.0 (66 kW) 626 III Station Wagon (GV) 2.0 12V (81 kW) 626 III Station Wagon (GV) 2.0 16V (103 kW) 626 III Station Wagon (GV) 2.0 i 16V (110 kW) 626 III Station Wagon (GV) 2.2 12V (85 kW) 626 III Station Wagon (GV) 2.2 12V 4WD (85 kW) 626 III Station Wagon (GV) 2.0 D (44 kW) 626 III Station Wagon (GV) 2.0 D Comprex (55 kW) 626 III Coupe (GD) 1.6 (60 kW) 626 III Coupe (GD) 1.8 (65 kW) 626 III Coupe (GD) 2.0 12V (79 kW) 626 III Coupe (GD) 2.0 (66 kW) 626 III Coupe (GD) 2.0 16V (103/109 kW) 626 III Coupe (GD) 2.2 12V (85 kW) 626 IV Hatchback (GE) 1.8 (66 kW) 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i (85 kW) 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i4WD(85kW) 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V(120/121kW) 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex (55 kW) 626 IV (GE) 1.8 i (66 kW) 626 IV (GE) 2.0 i (85 kW) 626 IV (GE) 2.0 i 4WD (85 kW) 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex (55 kW) 626 IV (GE) 2.0 D (56 kW) 626 V Hatchback (GF) 1.8 (66 kW) 626 V Hatchback (GF) 2.0 (85 kW) 626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. (100 kW) 626 V Hatchback (GF) 2.0 DITD (66 kW) 626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI (74 kW) 626 V Hatchback (GF) 2.0 TD (81 kW) 626 V (GF) 1.6 (79 kW) 626 V (GF) 1.8 (66/74 kW) 626 V (GF) 2.0 (85/100 kW) 626 V (GF) 2.0 DITD (66 kW) 626 V (GF) 2.0 Turbo DI (74 kW) 626 V (GF) 2.0 TD (81 kW) 626 V Station Wagon (GW) 1.8 (66 kW) 626 V Station Wagon (GW) 2.0 (85 kW) 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. (100 kW) 626 V Station Wagon (GW) 2.0 DITD (66 kW) 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI (74 kW) 626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD (81 kW) 6 Hatchback (GG) 1.8 (88 kW) 6 Hatchback (GG) 2.0 (104/108 kW) 6 Hatchback (GG) 2.3 (122 kW) 6 Hatchback (GG) 2.3 (122 kW) 6 Hatchback (GG) 2.5 (125 kW) * 6 Hatchback (GG) 2.5 (125 kW) * 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (89 kW) * 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (89 kW) * 6 (GG) 1.8 (88 kW) 6 (GG) 2.0 (104/108 kW) 6 (GG) 2.3 (118 kW) 6 (GG) 2.3 (118 kW) 6 (GG) 2.3 MPS Turbo (191 kW) 6 (GG) 2.3 MPS Turbo (191 kW) 6 (GG) 2.5 (125 kW) 6 (GG) 2.5 (125 kW) 6 (GG) 3.0 (162/164 kW) * 6 (GG) 3.0 (162/164 kW) * 6 (GG) 2.0 DI (89 kW) * 6 (GG) 2.0 DI (89 kW) * 6 Station Wagon (GY) 1.8 (88 kW) 6 Station Wagon (GY) 2.0 (104/108 kW)

02/83 - 10/87 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 09/87 - 09/97 09/87 - 09/97 09/87 - 09/97 09/87 - 09/97 09/87 - 09/97 09/87 - 09/97 09/87 - 09/97 09/87 - 09/97 09/87 - 09/97 09/87 - 09/97 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 06/87 - 05/92 08/91 - 04/97 08/91 - 04/97 08/91 - 04/97 08/91 - 04/97 08/91 - 04/97 08/91 - 06/97 08/91 - 06/97 08/91 - 06/97 08/91 - 06/97 08/91 - 06/97 05/97 - 10/02 05/97 - 10/02 05/97 - 10/02 05/97 - 10/02 05/97 - 10/02 05/97 - 10/02 05/97 - 10/02 05/97 - 10/02 05/97 - 10/02 05/97 - 10/02 05/97 - 10/02 05/97 - 10/02 01/98 - 10/02 01/98 - 10/02 01/98 - 10/02 01/98 - 10/02 01/98 - 10/02 01/98 - 10/02 08/02 - 08/02 - 08/02 - 08/02 - 08/02 - 08/02 - 08/02 - 08/02 - 06/02 - 06/02 - 06/02 - 06/02 - 06/02 - 06/02 - 06/02 - 06/02 - 06/02 - 06/02 - 06/02 - 06/02 - 08/02 - 08/07 08/02 - 08/07

Polar S

Magic

Stop & Go

56069 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 57029 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 57029 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 57029 MF 57029 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 57029 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 57029 MF 57029 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 57029 MF 56068 MF 57029 MF 57029 MF 59518 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 57029 MF 56068 MF 57029 MF 56068 MF 57029 MF 56068 MF 57029 MF 57029 MF 59518 MF 56068 MF 56068 MF 93

Polar

MAZDA

6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD (119 kW) 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD (119 kW) 6 Station Wagon (GY) 2.3 (122 kW) 6 Station Wagon (GY) 2.3 (122 kW) 6 Station Wagon (GY) 2.5 (125 kW) * 6 Station Wagon (GY) 2.5 (125 kW) * 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (89 kW) 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (89 kW) 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4x4 (89 kW) * 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4x4 (89 kW) * 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR(88kW) 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR(88kW) 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR(108kW) * 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR(108kW) * 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR (125 kW) 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR (125 kW) 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR (125 kW) 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD (103 kW) * 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD (103 kW) * 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD (103 kW) * 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (92 kW) 6 (GH) 1.8 MZR(88kW) 6 (GH) 1.8 MZR(88kW) 6 (GH) 2.0 MZR(108kW) * 6 (GH) 2.0 MZR(108kW) * 6 (GH) 2.5 MZR (125 kW) * 6 (GH) 2.5 MZR (125 kW) * 6 (GH) 2.5 MZR (125 kW) * 6 (GH) 2.2 MZR-CD (92 kW) 6 (GH) 2.0 MZR-CD (103 kW) 6 Estate (GH) 1.8 MZR(88kW) 6 Estate (GH) 1.8 MZR(88kW) 6 Estate (GH) 2.0 MZR(108kW) * 6 Estate (GH) 2.0 MZR(108kW) * 6 Estate (GH) 2.5 MZR (125 kW) 6 Estate (GH) 2.5 MZR (125 kW) 6 Estate (GH) 2.0 MZR-CD (103 kW) * 6 Estate (GH) 2.0 MZR-CD (103 kW) * 6 Estate (GH) 2.2 MZR-CD (92 kW) 929 I (LA) 2.0 (66 kW) 929 II (HB) 2.0 (66 kW) 929 II (HB) 2.0 i GLX (88 kW) 929 II Estate (HV) 2.0 (66 kW) 929 II Coupe (HB) 2.0 (66 kW) 929 II Coupe (HB) 2.0 i Turbo (88 kW) 929 III (HC) 2.0 (85 kW) 929 III (HC) 2.2 12V (85 kW) 929 III (HC) 2.2 i (100 kW) 929 III (HC) 3.0 i (123 kW) 929 III (HC) 3.0 (125/140 kW) 929 IV (HD) 3.0 i (140 kW) 929 V (HE) 3.0 (138 kW) B-SERIE (PE) 1.6 (62 kW) B-SERIE (PE) 1.8 (60 kW) B-SERIE (PE) 2.2 D (47 kW) B-SERIE (UD) 1.6 (58 kW) B-SERIE (UD) 1.8 (62 kW) B-SERIE (UD) 2.0 (57/57 kW) B-SERIE (UD) 2.2 D (42 kW) B-SERIE (UF) 1.6 (60 kW) B-SERIE (UF) 2.0 (62/65 kW) B-SERIE (UF) 2.2 (64/68/62 kW) B-SERIE (UF) 2.2 12V (68 kW) B-SERIE (UF) 2.6 4x4 (73 kW) B-SERIE (UF) 2.6 All-wheel Drive (92 kW) B-SERIE (UF) 2.6 12V 4WD (90 kW) B-SERIE (UF) 2.6 (91 kW) B-SERIE (UF) 2.6 i (92 kW) B-SERIE (UF) 2.6 i All-wheel Drive (92 kW) B-SERIE (UF) 2.2 D(46/47/52/55kW) B-SERIE (UF) 2.5 D(63/64kW) B-SERIE (UF) 2.5 D 4WD (57/63 kW) B-SERIE (UF) 2.5 D All-wheel Drive 4x4 (64 kW) B-SERIE (UN) 2.2 4WD (60 kW) B-SERIE (UN) 2.2 (68 kW) B-SERIE (UN) 2.2 8V 4WD (68 kW) B-SERIE (UN) 2.6 12V 4WD (90 kW) B-SERIE (UN) 2.6 i (92 kW) B-SERIE (UN) 2.6 i 4x4 (92 kW) B-SERIE (UN) 2.5 D (61/57/62 kW) B-SERIE (UN) 2.5 D 4x4 (61/65/86 kW) B-SERIE (UN) 2.5 TDiC 4x4 (80 kW) B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD (57/62 kW) B-SERIE (UN) 2.5 TD 4WD (80 kW) B-SERIE (UN) 2.5 TD (86 kW) 94

08/02 - 08/07 08/02 - 08/07 08/02 - 08/07 08/02 - 08/07 08/02 - 08/07 08/02 - 08/07 08/02 - 08/07 08/02 - 08/07 08/02 - 08/07 08/02 - 08/07 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 08/07 - 02/08 - 02/08 - 02/08 - 02/08 - 02/08 - 02/08 - 02/08 - 02/08 - 02/08 - 09/78 - 07/86 12/81 - 09/87 12/81 - 09/87 01/83 - 12/87 12/81 - 09/87 12/81 - 09/87 05/87 - 06/91 05/87 - 06/91 05/87 - 06/91 05/87 - 06/91 05/87 - 06/91 07/91 - 03/96 07/91 - 01/98 02/77 - 01/82 02/77 - 01/82 02/77 - 01/82 01/81 - 08/85 01/81 - 08/85 01/81 - 08/85 01/81 - 08/85 01/85 - 06/99 01/85 - 06/99 01/85 - 06/99 01/85 - 06/99 01/85 - 06/99 01/85 - 06/99 01/85 - 06/99 01/85 - 06/99 01/85 - 06/99 01/85 - 06/99 01/85 - 06/99 01/85 - 06/99 01/85 - 06/99 01/85 - 06/99 02/99 - 07/06 02/99 - 07/06 02/99 - 07/06 02/99 - 07/06 02/99 - 07/06 02/99 - 07/06 02/99 - 07/06 02/99 - 07/06 02/99 - 07/06 02/99 - 07/06 02/99 - 07/06 02/99 - 07/06

Polar S

Magic

56068 MF 57029 MF 56068 MF 57029 MF 56068 MF 57029 MF 57029 MF 59518 MF 57029 MF 59518 MF 56008 MF 56649 MF 56068 MF 56008 MF 56649 MF 56068 MF 56008 MF 56649 MF 56068 MF 57029 MF 56008 MF 56649 MF 56068 MF 57029 MF 57029 MF 56008 MF 56649 MF 56068 MF 56008 MF 56649 MF 56068 MF 56008 MF 56649 MF 56068 MF 57029 MF 57029 MF 59518 MF 56008 MF 56068 MF 56008 MF 56068 MF 56008 MF 57029 MF 56008 MF 57029 MF 57029 MF 56069 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 57029 MF 57029 MF 56069 MF 56069 MF 59519 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 59519 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF

Stop & Go

MAZDA

BT-50 (CD) 2.5 MRZ-CD 4x4 (105 kW) BT-50 (CD) 3.0 CDVi (115 kW) BT-50 (CD) 3.0 CDVi 4x4 (115 kW) CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo (190 kW) * DEMIO (DW) 1.3 16V (46 kW) DEMIO (DW) 1.3 i 16V (53 kW) DEMIO (DW) 1.5 16V (55 kW) E-SERIE Box E1600 (51 kW) E-SERIE Bus (SR1) E2000 (63 kW) E-SERIE Bus (SR1) E2000 4WD (60 kW) E-SERIE Bus (SR1) E2200 D (46 kW) E-SERIE Box (SR2) E2000 (60 kW) E-SERIE Box (SR2) E2000 4WD (63/65/71 kW) E-SERIE Box (SR2) E2200 D (46 kW) E-SERIE Box (SR2) 2200 D 4WD (47 kW) E-SERIE Box (SR2) E2200 D 4WD (52 kW) E-SERIE Box (SR2) E2500 TD (84 kW) E-SERIE MPV (SG) 2.0 i (74 kW) E-SERIE MPV (SG) 2.5 i (96 kW) E-SERIE Box (SG) E2000 (71 kW) MPV I (LV) 3.0 i V6 (109 kW) MPV I (LV) 2.5 TD (85 kW) MPV II (LW) 2.0 (88 kW) MPV II (LW) 2.3 (104 kW) MPV II (LW) 2.5 V6 (125 kW) MPV II (LW) 3.0 i V6 (147 kW) MPV II (LW) 2.0 DI (100 kW) MX-3 (EC) 1.6 i (65 kW) MX-3 (EC) 1.8 i V6 (95/98/99 kW) MX-5 I (NA) 1.6 (66 kW) MX-5 I (NA) 1.8 (96/96 kW) MX-5 II (NB) 1.6 16V (81 kW) * MX-5 II (NB) 1.8 (103 kW) MX-5 II (NB) 1.8 16V (102/107 kW) MX-5 II (NB) 1.8 16V (103 kW) MX-5 III (NC) 1.8 (93 kW) MX-5 III (NC) 2.0 (118 kW) MX-6 (GE) 1.8 (74kW) MX-6 (GE) 2.0 (85kW) MX-6 (GE) 2.2 (162kW) MX-6 (GE) 2.5 i 24V (120 kW) MX-6 (GE) 2.5 24V (121 kW) PREMACY (CP) 1.8 (74 kW) PREMACY (CP) 1.9 (84 kW) PREMACY (CP) 2.0 (96/107 kW) PREMACY (CP) 2.0 TD (66/74 kW) PREMACY (CP) 2.3 SVT (122 kW) RX 5 1.1 Wankel (92 kW) RX 7 I (SA) Wankel (77 kW) RX 7 II (FC) Wankel (110 kW) RX 7 II (FC) Turbo (133/147 kW) RX 7 II Convertible Turbo (147 kW) RX 7 III (FD) Wankel Twin Turbo (176 kW) RX 8 (SE17) 2.6 Wankel (141 kW) TRIBUTE (EP) 2.0 (91 kW) TRIBUTE (EP) 2.0 4WD (91 kW) TRIBUTE (EP) 2.3 GX (110 kW) TRIBUTE (EP) 2.3 AWD (110 kW) TRIBUTE (EP) 3.0 V6 24V 4WD (145 kW) TRIBUTE (EP) 3.0 V6 AWD (149 kW) XEDOS 6 (CA) 1.6 16V (79 kW) XEDOS 6 (CA) 1.8 (85 kW) XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 (106 kW) XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 (103 kW) XEDOS 9 (TA) 2.0 24V (105 kW) XEDOS 9 (TA) 2.0 24V (105 kW) XEDOS 9 (TA) 2.0 24V (105 kW) XEDOS 9 (TA) 2.0 (118 kW) * XEDOS 9 (TA) 2.0 (118 kW) * XEDOS 9 (TA) 2.0 (118 kW) * XEDOS 9 (TA) 2.3 24V (155 kW) XEDOS 9 (TA) 2.3 24V (155 kW) XEDOS 9 (TA) 2.3 24V (155 kW) XEDOS 9 (TA) 2.5 (147 kW) XEDOS 9 (TA) 2.5 (147 kW) XEDOS 9 (TA) 2.5 (147 kW) XEDOS 9 (TA) 2.5 24V (123 kW) XEDOS 9 (TA) 2.5 24V (123 kW) XEDOS 9 (TA) 2.5 24V (123 kW) XEDOS 9 (TA) 2.5 V6 (120 kW) * XEDOS 9 (TA) 2.5 V6 (120 kW) * XEDOS 9 (TA) 2.5 V6 (120 kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

12/06 - 59519 MF 12/06 - 59519 MF 12/06 - 59519 MF 11/06 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/96 - 12/02 10/96 - 12/02 10/96 - 12/02 05/78 - 06/84 56068 MF 01/84 - 05/94 56068 MF 01/84 - 05/94 56068 MF 01/84 - 05/94 57029 MF 01/84 - 07/04 56068 MF 01/84 - 07/04 56068 MF 01/84 - 07/04 57029 MF 01/84 - 07/04 57029 MF 01/84 - 07/04 57029 MF 01/84 - 07/04 57029 MF 02/99 - 10/01 56068 MF 02/99 - 10/01 57029 MF 01/99 - 12/06 56068 MF 03/95 - 09/99 56068 MF 03/95 - 09/99 59518 MF 08/99 - 02/06 56068 MF 08/99 - 02/06 56068 MF 08/99 - 02/06 56068 MF 08/99 - 02/06 56068 MF 08/99 - 02/06 59518 MF 07/91 - 10/97 56068 MF 07/91 - 10/97 56068 MF 09/89 - 04/98 54577 09/89 - 04/98 54577 01/98 - 10/05 53649 54402 MF 55401 MF 01/98 - 10/05 53649 54402 MF 55401 MF 01/98 - 10/05 53649 54402 MF 55401 MF 01/98 - 10/05 53649 54402 MF 55401 MF 03/05 - 03/05 - 07/91 - 02/97 56068 MF 07/91 - 02/97 56068 MF 07/91 - 02/97 56068 MF 07/91 - 02/97 56068 MF 07/91 - 02/97 56068 MF 07/99 - 03/05 56068 MF 07/99 - 03/05 56068 MF 07/99 - 03/05 56068 MF 07/99 - 03/05 56068 MF 07/99 - 03/05 56068 MF 06/75 - 12/81 03/78 - 03/86 56069 MF 11/85 - 12/91 56068 MF 11/85 - 12/91 56068 MF 03/89 - 01/92 56068 MF 07/92 - 08/02 57029 MF 10/03 - 06/12 57029 MF 03/00 - 05/08 55549 56008 MF 56649 MF 03/00 - 05/08 55549 56008 MF 56649 MF 03/00 - 05/08 55549 56008 MF 56649 MF 03/00 - 05/08 55549 56008 MF 56649 MF 03/00 - 05/08 55549 56008 MF 56649 MF 03/00 - 05/08 55549 56008 MF 56649 MF 01/92 - 10/99 56069 MF 01/92 - 10/99 56069 MF 01/92 - 10/99 56069 MF 01/92 - 10/99 56068 MF 07/93 - 09/02 55001 55509 MF 56249 MF 07/93 - 09/02 56009 MF 07/93 - 09/02 56068 MF 07/93 - 09/02 55001 55509 MF 56249 MF 07/93 - 09/02 56009 MF 07/93 - 09/02 56068 MF 07/93 - 09/02 55001 55509 MF 56249 MF 07/93 - 09/02 56009 MF 07/93 - 09/02 59518 MF 07/93 - 09/02 55001 55509 MF 56249 MF 07/93 - 09/02 56009 MF 07/93 - 09/02 59518 MF 07/93 - 09/02 55001 55509 MF 56249 MF 07/93 - 09/02 56009 MF 07/93 - 09/02 59518 MF 07/93 - 09/02 55001 55509 MF 56249 MF 07/93 - 09/02 56009 MF 07/93 - 09/02 59518 MF

95

MERCEDES-BENZ

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (60 kW) A-CLASS (W168) A 190 (92 kW) A-CLASS (W168) 1.9 A 190 Twin Engine (184 kW) A-CLASS (W168) A 210 (103 kW) A-CLASS (W168) A 160 (75 kW) A-CLASS (W168) A 160 CDI (44 kW) A-CLASS (W168) A 170 CDI (66/70 kW) * A-CLASS (W169) A 150 (70 kW) A-CLASS (W169) A 170 (85 kW) A-CLASS (W169) A 200 (100 kW) A-CLASS (W169) A 200 TURBO (142 kW) A-CLASS (W169) A 160 (70 kW) A-CLASS (W169) A 180 (85 kW) A-CLASS (W169) A 160 CDI (60 kW) A-CLASS (W169) A 180 CDI (80 kW) * A-CLASS (W169) A 200 CDI (103 kW) * A-CLASS (W176) A 180 (90 kW) A-CLASS (W176) A 200 (115 kW) A-CLASS (W176) A 250 (155 kW) A-CLASS (W176) A 180 CDI (80/80 kW) A-CLASS (W176) A 200 CDI (100 kW) A-CLASS (W176) A 220 CDI (125 kW) B-CLASS (W245) B 150 (70 kW) B-CLASS (W245) B 170 (85 kW) B-CLASS (W245) B 200 (100 kW) B-CLASS (W245) B 200 TURBO (142 kW) B-CLASS (W245) B 160 (70 kW) B-CLASS (W245) B 180 (85 kW) B-CLASS (W245) B 180 CDI (80 kW) B-CLASS (W245) B 200 CDI (103 kW) B-CLASS (W245) B 170 NGT (85 kW) B-CLASS (W245) B 180 NGT (85 kW) * B-CLASS (W246) B 180 (90 kW) B-CLASS (W246) B 180 (90 kW) B-CLASS (W246) B 200 (115 kW) * B-CLASS (W246) B 200 (115 kW) * B-CLASS (W246) B 180 CDI (80 kW) B-CLASS (W246) B 200 CDI (100 kW) VANEO (414) 1.4 (60 kW) VANEO (414) 1.6 (60 kW) VANEO (414) 1.9 (92 kW) VANEO (414) 1.7 CDI (55/67 kW) * 190 (W201) E 1.8 (80 kW) * 190 (W201) E 1.8 (80 kW) * 190 (W201) 2.0 (66 kW) 190 (W201) 2.0 (66 kW) 190 (W201) E 2.0 (83/85/90 kW) 190 (W201) E 2.0 (83/85/90 kW) 190 (W201) E 2.3 (97/100 kW) 190 (W201) E 2.3 (97/100 kW) 190 (W201) E 2.3-16 (125/130/136 kW) 190 (W201) E 2.3-16 (125/130/136 kW) 190 (W201) E 2.5-16 (143/150 kW) 190 (W201) E 2.5-16 (143/150 kW) 190 (W201) 2.3 (97 kW) 190 (W201) 2.3 (97 kW) 190 (W201) 2.3 E (100 kW) 190 (W201) 2.3 E (100 kW) 190 (W201) E Evolution II 2.5 (173 kW) 190 (W201) E Evolution II 2.5 (173 kW) 190 (W201) E 2.6 (118/122 kW) 190 (W201) E 2.6 (118/122 kW) 190 (W201) 2.6 (118 kW) * 190 (W201) 2.6 (118 kW) * 190 (W201) E 2.0 (87 kW) * 190 (W201) D 2.0 (53 kW) 190 (W201) D 2.0 (53 kW) 190 (W201) D 2.5 (66/69 kW) 190 (W201) D 2.5 (66/69 kW) 190 (W201) Turbo-D 2.5 (90 kW) * 190 (W201) Turbo-D 2.5 (90 kW) * 190 (W201) Turbo-D 2.5 (93 kW) * 190 (W201) Turbo-D 2.5 (93 kW) * C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 200 Kompressor (132 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 200 Kompressor (132 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 220 (110 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 220 (110 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 230 (110 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 230 (110 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 230 Kompressor (142 kW) * C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 230 Kompressor (142 kW) * C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 240 (125 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 240 (125 kW) 96

07/97 - 08/04 55549 56008 MF 56649 MF 07/97 - 08/04 55549 56008 MF 56649 MF 07/97 - 08/04 55549 56008 MF 56649 MF 07/97 - 08/04 55549 56008 MF 56649 MF 07/97 - 08/04 57412 MF 57549 MF 07/97 - 08/04 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/97 - 08/04 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 06/12 55549 56008 MF 56649 MF 09/04 - 06/12 55549 56008 MF 56649 MF 09/04 - 06/12 55549 56008 MF 56649 MF 09/04 - 06/12 55549 56008 MF 56649 MF 09/04 - 06/12 L3 AGM ED 09/04 - 06/12 L3 AGM ED 09/04 - 06/12 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 06/12 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 06/12 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/12 - L3 AGM ED 06/12 - L3 AGM ED 06/12 - L3 AGM ED 06/12 - L3 AGM ED 06/12 - L3 AGM ED 06/12 - L3 AGM ED 03/05 - 11/11 56008 MF 56649 MF 03/05 - 11/11 56008 MF 56649 MF 03/05 - 11/11 56008 MF 56649 MF 03/05 - 11/11 56008 MF 56649 MF 03/05 - 11/11 L3 AGM ED 03/05 - 11/11 L3 AGM ED 03/05 - 11/11 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/05 - 11/11 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/05 - 11/11 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/05 - 11/11 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/11 - L3 AGM ED 11/11 - L4 AGM ED 11/11 - L3 AGM ED 11/11 - L4 AGM ED 11/11 - L4 AGM ED 11/11 - L4 AGM ED 02/02 - 07/05 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/02 - 07/05 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/02 - 07/05 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/02 - 07/05 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 54512 55010 MF 55510 MF 10/82 - 08/93 56649 MF 10/82 - 08/93 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 57549 MF 10/82 - 08/93 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 57549 MF 10/82 - 08/93 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 57549 MF 10/82 - 08/93 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 57549 MF 10/82 - 08/93 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 57549 MF 10/82 - 08/93 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 57549 MF 10/82 - 08/93 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 57549 MF 10/82 - 08/93 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 57549 MF 10/82 - 08/93 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 57549 MF 10/82 - 08/93 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 57549 MF 10/82 - 08/93 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 60044 MF 60044 MF 10/82 - 08/93 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 60044 MF 60044 MF 10/82 - 08/93 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 60044 MF 60044 MF 10/82 - 08/93 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 08/93 60044 MF 60044 MF - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED - 56609 57412 MF - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED - 56609 57412 MF - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED - 56609 57412 MF - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED - 56609 57412 MF - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED - 56609 57412 MF

MERCEDES-BENZ

C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 280 (142 kW) * C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 36 AMG (206 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 36 AMG (206 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 43 AMG (225 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 43 AMG (225 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 200 D (55/65 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 200 D (55/65 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 200 CDI (75 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 200 CDI (75 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 220 CDI (92 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 220 CDI (92 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 220 D (55/70 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 220 D (55/70 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 250 D (83 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 250 D (83 kW) C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 250 Turbo-D (110 kW) * C 180 (89 kW) / C 200 (100 kW) * C 250 Turbo-D (110 kW) * C-CLASS Estate (S202) C 180 T (90 kW) C-CLASS Estate (S202) C 180 T (90 kW) C-CLASS Estate (S202) C 200 T Kompressor (141 kW) C-CLASS Estate (S202) C 200 T Kompressor (141 kW) C-CLASS Estate (S202) C 200 T Kompressor (120 kW) C-CLASS Estate (S202) C 200 T Kompressor (120 kW) C-CLASS Estate (S202) C 230 T (110 kW) C-CLASS Estate (S202) C 230 T (110 kW) C-CLASS Estate (S202) C 230 T Kompressor (142 kW) C-CLASS Estate (S202) C 230 T Kompressor (142 kW) C-CLASS Estate (S202) C 240 T (125/125 kW) * C-CLASS Estate (S202) C 240 T (125/125 kW) * C-CLASS Estate (S202) C 200 T (100 kW) C-CLASS Estate (S202) C 280 T (145 kW) * C-CLASS Estate (S202) C 280 T (145 kW) * C-CLASS Estate (S202) C 43 AMG (225 kW) C-CLASS Estate (S202) C 43 AMG (225 kW) C-CLASS Estate (S202) C 200 T D (65 kW) C-CLASS Estate (S202) C 200 T D (65 kW) C-CLASS Estate (S202) C 200 T CDI (75 kW) C-CLASS Estate (S202) C 200 T CDI (75 kW) C-CLASS Estate (S202) C 220 T CDI (92 kW) C-CLASS Estate (S202) C 220 T CDI (92 kW) C-CLASS Estate (S202) C 220 T D (55/70 kW) C-CLASS Estate (S202) C 220 T D (55/70 kW) C-CLASS Estate (S202) C 250 T Turbo-D (110 kW) * C-CLASS Estate (S202) C 250 T Turbo-D (110 kW) * C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (105 kW) * C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (105 kW) * C-CLASS (W203) C 180 (95 kW) * C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (120 kW) C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (120 kW) C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (125 kW) C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (125 kW) C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (141 kW) C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (141 kW) C-CLASS (W203) C 230 (150 kW) C-CLASS (W203) C 230 (150 kW) C-CLASS (W203) C 240 (125 kW) C-CLASS (W203) C 240 (125 kW) C-CLASS (W203) C 240 4-matic (125 kW) * C-CLASS (W203) C 240 4-matic (125 kW) * C-CLASS (W203) C 280 (170 kW) C-CLASS (W203) C 280 (170 kW) C-CLASS (W203) C 280 4-matic (170 kW) C-CLASS (W203) C 280 4-matic (170 kW) C-CLASS (W203) C 320 (160 kW) C-CLASS (W203) C 320 (160 kW) C-CLASS (W203) C 320 4-matic (160 kW) C-CLASS (W203) C 320 4-matic (160 kW) C-CLASS (W203) 3.5 (170 kW) C-CLASS (W203) 3.5 (170 kW) C-CLASS (W203) C 350 (200 kW) C-CLASS (W203) C 350 (200 kW) C-CLASS (W203) C 350 4-matic (200 kW) * C-CLASS (W203) C 350 4-matic (200 kW) * C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (260 kW) C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (260 kW) C-CLASS (W203) C 55 AMG (270 kW) C-CLASS (W203) C 55 AMG (270 kW) C-CLASS (W203) C 200 CDI (75/85/90 kW) C-CLASS (W203) C 200 CDI (75/85/90 kW) C-CLASS (W203) C 270 CDI (125 kW) C-CLASS (W203) C 270 CDI (125 kW) C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (170 kW) C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (170 kW) C-CLASS (W203) C 320 CDI (165 kW) * C-CLASS (W203) C 320 CDI (165 kW) *

Polar

- - - - - - - - - - - - - - - - - 06/96 - 03/01 55549 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 55549 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 55549 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 55549 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 55549 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 55549 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 06/96 - 03/01 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07 05/00 - 02/07

Polar S

Magic

Stop & Go

60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 97

MERCEDES-BENZ

C-CLASS (W203) C 220 CDI (105 kW) * C-CLASS (W203) C 220 CDI (105 kW) * C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (105 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (105 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 180 (95 kW) * C-CLASS T-Model (S203) C 180 (95 kW) * C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (120 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (120 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (125 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (125 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (141 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (141 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 230 (150 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 230 (150 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 240 (125 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 240 (125 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (125 kW) * C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (125 kW) * C-CLASS T-Model (S203) C 280 (170 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 280 (170 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (170 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (170 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 320 (160 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 320 (160 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (160 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (160 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 350 (200 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 350 (200 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (200 kW) * C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (200 kW) * C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (260 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (260 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (270 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (270 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (105/110 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (105/110 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (125 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (125 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 320 CDI (165 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 320 CDI (165 kW) C-CLASS T-Model (S203) C 30 CDI AMG (170 kW) * C-CLASS T-Model (S203) C 30 CDI AMG (170 kW) * C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (75 kW) * C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (75 kW) * C-CLASS Coupe (CL203) C 160 Kompressor (90 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 160 Kompressor (90 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 180 Kompressor (105 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 180 Kompressor (105 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 180 (95 kW) * C-CLASS Coupe (CL203) C 180 (95 kW) * C-CLASS Coupe (CL203) C 220 (120 kW) * C-CLASS Coupe (CL203) C 220 (120 kW) * C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (120 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (120 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (125 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (125 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 230 Kompressor (141/145 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 230 Kompressor (141/145 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 230 (150 kW) * C-CLASS Coupe (CL203) C 230 (150 kW) * C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (160 kW) * C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (160 kW) * C-CLASS Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (260 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (260 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 350 (200 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 350 (200 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 220 CDI (105/110 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 220 CDI (105/110 kW) C-CLASS Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (170 kW) * C-CLASS Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (170 kW) * C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CDI (90 kW) * C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CDI (90 kW) * CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (95 kW) CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (105 kW) CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (135 kW) * CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (150 kW) CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (200 kW) CLC-CLASS (CL203) CLC 200 CDI (90 kW) CLC-CLASS (CL203) CLC 220 CDI (110 kW) * C CLASS (W204) C 180 Kompressor (115 kW) C CLASS (W204) C 180 Kompressor (115 kW) * C CLASS (W204) C 180 CGI (115 kW) * C CLASS (W204) C 200 Kompressor (135 kW) * C CLASS (W204) C 200 Kompressor (135 kW) * C CLASS (W204) C 200 CGI (135 kW) * 98

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

05/00 - 02/07 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/00 - 02/07 60044 MF 03/01 - 08/07 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/07 57412 MF 03/01 - 08/07 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/07 57412 MF 03/01 - 08/07 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/07 57412 MF 03/01 - 08/07 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/07 57412 MF 03/01 - 08/07 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/07 57412 MF 03/01 - 08/07 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/07 57412 MF 03/01 - 08/07 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/07 57412 MF 03/01 - 08/07 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/07 57412 MF 03/01 - 08/07 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/07 60044 MF 60044 MF 03/01 - 08/07 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/07 60044 MF 60044 MF 03/01 - 08/07 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/07 60044 MF 60044 MF 03/01 - 08/07 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/07 60044 MF 60044 MF 03/01 - 08/07 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/07 60044 MF 60044 MF 03/01 - 08/07 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 08/07 60044 MF 60044 MF 03/01 - 08/07 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/01 - 08/07 60044 MF 60044 MF 03/01 - 08/07 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/01 - 08/07 60044 MF 60044 MF 03/01 - 08/07 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/01 - 08/07 60044 MF 60044 MF 03/01 - 08/07 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/01 - 08/07 60044 MF 60044 MF 03/01 - 08/07 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/01 - 08/07 60044 MF 60044 MF 03/01 - 08/07 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/01 - 08/07 60044 MF 60044 MF 03/01 - 08/07 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/01 - 08/07 60044 MF 60044 MF 03/01 - 06/11 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 06/11 57412 MF 03/01 - 06/11 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 06/11 57412 MF 03/01 - 06/11 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 06/11 57412 MF 03/01 - 06/11 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 06/11 57412 MF 03/01 - 06/11 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 06/11 57412 MF 03/01 - 06/11 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 06/11 57412 MF 03/01 - 06/11 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 06/11 57412 MF 03/01 - 06/11 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 06/11 57412 MF 03/01 - 06/11 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 03/01 - 06/11 60044 MF 03/01 - 06/11 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/01 - 06/11 60044 MF 03/01 - 06/11 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/01 - 06/11 60044 MF 03/01 - 06/11 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/01 - 06/11 60044 MF 03/01 - 06/11 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/01 - 06/11 60044 MF 03/01 - 06/11 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/01 - 06/11 60044 MF 05/08 - L3 AGM ED 05/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/08 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/08 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/08 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/08 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/07 - L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L4 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 60044 MF 60044 MF 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L4 AGM ED

MERCEDES-BENZ

C CLASS (W204) C 200 CGI (135 kW) * C CLASS (W204) C 230 (150 kW) * C CLASS (W204) C 230 (150 kW) * C CLASS (W204) C 230 4-matic (150 kW) * C CLASS (W204) C 230 4-matic (150 kW) * C CLASS (W204) C 250 CGI (150 kW) C CLASS (W204) C 350 (225 kW) C CLASS (W204) C 350 4-matic (225 kW) C CLASS (W204) C 180 CDI (88 kW) C CLASS (W204) C 200 CDI (100 kW) C CLASS (W204) C 250 CDI (150 kW) C CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (150 kW) C CLASS (W204) C 280 (170 kW) C CLASS (W204) C 280 (170 kW) C CLASS (W204) C 280 4-matic (170 kW) C CLASS (W204) C 280 4-matic (170 kW) C CLASS (W204) C 350 (200 kW) C CLASS (W204) C 350 (200 kW) C CLASS (W204) C 350 4-matic (200 kW) C CLASS (W204) C 350 4-matic (200 kW) C CLASS (W204) C 320 CDI (165 kW) C CLASS (W204) C 320 CDI (165 kW) C CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (165 kW) * C CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (165 kW) * C CLASS (W204) C 300 (170 kW) * C CLASS (W204) C 300 (170 kW) * C CLASS (W204) C 300 4-matic (170 kW) * C CLASS (W204) C 300 4-matic (170 kW) * C CLASS (W204) C 350 CGI (215 kW) C CLASS (W204) C 63 AMG (336 kW) C CLASS (W204) C 350 CDI (165/170 kW) C CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (165/170 kW) * C CLASS (W204) C 200 CDI (100 kW) C CLASS (W204) C 200 CDI (100 kW) C CLASS (W204) C 220 CDI (125 kW) * C CLASS (W204) C 220 CDI (125 kW) * C CLASS (W204) C 220 CDI (125 kW) * C CLASS (W204) C 220 CDI (125 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (115 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (115 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (115 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (115 kW) C CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (115 kW) C CLASS T-Model (S204) C 230 (150 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 230 (150 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (115 kW) C CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (150 kW) C CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (225 kW) C CLASS T-Model (S204) C 180 CDI (88 kW) C CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (100 kW) C CLASS T-Model (S204) C 250 CDI (150 kW) C CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (150 kW) C CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (135 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (135 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 280 (170 kW) C CLASS T-Model (S204) C 280 (170 kW) C CLASS T-Model (S204) C 350 (200 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 350 (200 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (336 kW) C CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (336 kW) C CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (170 kW) C CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (170 kW) C CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (170 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (170 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (100 kW) C CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (100 kW) C CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (125 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (125 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (125 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (125 kW) * C CLASS T-Model (S204) C 320 CDI (165 kW) C CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (165 kW) * C-CLASS Coupe (C204) C 180 (115 kW) C-CLASS Coupe (C204) C 250 (150 kW) C-CLASS Coupe (C204) C 350 (225 kW) C-CLASS Coupe (C204) C 220 CDI (125 kW) C-CLASS Coupe (C204) C 250 CDI (150 kW) CLK (C208) 200 (100 kW) CLK (C208) 200 (100 kW) CLK (C208) 200 Kompressor (120/141 kW) CLK (C208) 200 Kompressor (120/141 kW) CLK (C208) 230 Kompressor (142/145 kW) * CLK (C208) 230 Kompressor (142/145 kW) * CLK (C208) 320 (160 kW) CLK (C208) 320 (160 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

01/07 - 59249 58514 MF 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 60044 MF 60044 MF 01/07 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 57412 MF 01/07 - L4 AGM ED 01/07 - L4 AGM ED 01/07 - L4 AGM ED 01/07 - L4 AGM ED 01/07 - L4 AGM ED 01/07 - L4 AGM ED 01/07 - L4 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 59249 58514 MF 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 59249 58514 MF 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 59249 58514 MF 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 59249 58514 MF 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 59249 58514 MF 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 59249 58514 MF 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 59249 58514 MF 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 59249 58514 MF 01/07 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/07 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/07 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/07 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L4 AGM ED 01/07 - 59249 58514 MF 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L4 AGM ED 01/07 - 59249 58514 MF 01/07 - 59249 57549 MF L4 AGM ED 01/07 - 58514 MF 08/07 - 55549 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/07 - 56609 58514 MF 08/07 - 59249 08/07 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/07 - 57412 MF 08/07 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/07 - 57412 MF 08/07 - L4 AGM ED 08/07 - L4 AGM ED 08/07 - L4 AGM ED 08/07 - L4 AGM ED 08/07 - L4 AGM ED 08/07 - L4 AGM ED 08/07 - L4 AGM ED 08/07 - 55549 56008 MF 57549 MF L4 AGM ED 08/07 - 57412 MF 08/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/07 - 59249 58514 MF 08/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/07 - 59249 58514 MF 08/07 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 08/07 - 60044 MF 60044 MF 08/07 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 08/07 - 60044 MF 60044 MF 08/07 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 08/07 - 60044 MF 60044 MF 08/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L4 AGM ED 08/07 - 59249 58514 MF 08/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L4 AGM ED 08/07 - 59249 58514 MF 08/07 - 56609 57412 MF 58514 MF L4 AGM ED 08/07 - 59249 08/07 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 08/07 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/11 - L4 AGM ED 06/11 - L4 AGM ED 06/11 - L4 AGM ED 06/11 - L4 AGM ED 06/11 - L4 AGM ED 06/97 - 07/02 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 06/97 - 07/02 57412 MF 57549 MF 06/97 - 07/02 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 06/97 - 07/02 57412 MF 57549 MF 06/97 - 07/02 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 06/97 - 07/02 57412 MF 57549 MF 06/97 - 07/02 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/97 - 07/02 60044 MF 99

MERCEDES-BENZ

CLK (C208) 430 (205 kW) CLK (C208) 430 (205 kW) CLK (C208) 55 AMG (255 kW) CLK (C208) 55 AMG (255 kW) CLK (C208) 5.4 (260 kW) * CLK (C208) 5.4 (260 kW) * CLK Convertible (A208) 200 (100 kW) CLK Convertible (A208) 200 (100 kW) CLK Convertible (A208) 200 Kompressor (120/141 kW) CLK Convertible (A208) 200 Kompressor (120/141 kW) CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (142/145 kW) * CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (142/145 kW) * CLK Convertible (A208) 320 (160 kW) CLK Convertible (A208) 320 (160 kW) CLK Convertible (A208) 430 (205 kW) CLK Convertible (A208) 430 (205 kW) CLK Convertible (A208) 55 AMG (255 kW) * CLK Convertible (A208) 55 AMG (255 kW) * CLK (C209) 200 Kompressor (120 kW) * CLK (C209) 200 Kompressor (120 kW) * CLK (C209) 200 CGI (125 kW) * CLK (C209) 240 (125 kW) CLK (C209) 280 (170 kW) CLK (C209) 280 (170 kW) CLK (C209) 320 (160 kW) CLK (C209) 320 (160 kW) CLK (C209) 350 (200 kW) CLK (C209) 350 (200 kW) CLK (C209) 500 (225 kW) * CLK (C209) 500 (225 kW) * CLK (C209) 55 AMG (270 kW) CLK (C209) 55 AMG (270 kW) CLK (C209) CLK DTM AMG (428 kW) CLK (C209) CLK DTM AMG (428 kW) CLK (C209) 220 CDI (110 kW) CLK (C209) 220 CDI (110 kW) CLK (C209) 270 CDI (125 kW) CLK (C209) 270 CDI (125 kW) CLK (C209) 320 CDI (165 kW) * CLK (C209) 320 CDI (165 kW) * CLK (C209) 500 (285 kW) * CLK (C209) 500 (285 kW) * CLK (C209) 63 AMG (354 kW) * CLK Convertible (A209) 200 Kompressor (120 kW) CLK Convertible (A209) 200 Kompressor (120 kW) CLK Convertible (A209) 200 CGI (125 kW) CLK Convertible (A209) 200 CGI (125 kW) CLK Convertible (A209) 240 (125 kW) * CLK Convertible (A209) 240 (125 kW) * CLK Convertible (A209) 280 (170 kW) CLK Convertible (A209) 280 (170 kW) CLK Convertible (A209) 320 (160 kW) CLK Convertible (A209) 320 (160 kW) CLK Convertible (A209) 350 (200 kW) CLK Convertible (A209) 350 (200 kW) CLK Convertible (A209) 500 (225/285 kW) * CLK Convertible (A209) 500 (225/285 kW) * CLK Convertible (A209) 55 AMG (270 kW) * CLK Convertible (A209) 55 AMG (270 kW) * CLK Convertible (A209) 63 AMG (354 kW) CLK Convertible (A209) 320 CDI (165 kW) * CLS (C219) 280 (170 kW) CLS (C219) 300 (170 kW) CLS (C219) 350 (200/215 kW) CLS (C219) 350 CGI (215 kW) CLS (C219) 500 (225/285 kW) CLS (C219) CLS 55 AMG (350 kW) CLS (C219) CLS 63 AMG (378 kW) CLS (C219) 320 CDI (165 kW) CLS (C219) 350 CDI (165 kW) CLS (C218) 350 (225 kW) CLS (C218) 250 CDI (150 kW) CLS (C218) 500 (300 kW) CLS (C218) 500 4-matic (300 kW) CLS (C218) 350 CDI (195 kW) Saloon (W124) 200 (75 kW) Saloon (W124) 200 (75 kW) Saloon (W124) 200 E (87/90/77/100 kW) Saloon (W124) 200 E (87/90/77/100 kW) Saloon (W124) 220 E (110 kW) Saloon (W124) 220 E (110 kW) Saloon (W124) 230 E (97/97/100 kW) Saloon (W124) 230 E (97/97/100 kW) Saloon (W124) 300 AMG (265 kW) * Saloon (W124) 300 AMG (265 kW) * 100

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

06/97 - 07/02 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/97 - 07/02 60044 MF 06/97 - 07/02 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/97 - 07/02 60044 MF 06/97 - 07/02 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/97 - 07/02 60044 MF 03/98 - 03/02 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 03/98 - 03/02 57412 MF 57549 MF 03/98 - 03/02 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 03/98 - 03/02 57412 MF 57549 MF 03/98 - 03/02 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 03/98 - 03/02 57412 MF 57549 MF 03/98 - 03/02 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/98 - 03/02 60044 MF 60044 MF 03/98 - 03/02 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/98 - 03/02 60044 MF 60044 MF 03/98 - 03/02 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/98 - 03/02 60044 MF 60044 MF 06/02 - 05/09 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 06/02 - 05/09 57412 MF 57549 MF 06/02 - 05/09 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/02 - 05/09 60044 MF 60044 MF 06/02 - 05/09 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/02 - 05/09 60044 MF 60044 MF 06/02 - 05/09 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/02 - 05/09 60044 MF 60044 MF 06/02 - 05/09 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/02 - 05/09 60044 MF 60044 MF 06/02 - 05/09 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/02 - 05/09 60044 MF 60044 MF 06/02 - 05/09 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/02 - 05/09 60044 MF 06/02 - 05/09 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/02 - 05/09 60044 MF 06/02 - 05/09 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/02 - 05/09 60044 MF 06/02 - 05/09 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/02 - 05/09 60044 MF 06/02 - 05/09 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/02 - 05/09 60044 MF 06/02 - 05/09 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/02 - 05/09 60044 MF 60044 MF 06/02 - 05/09 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/03 - 03/10 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/03 - 03/10 57412 MF 02/03 - 03/10 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/03 - 03/10 57412 MF 02/03 - 03/10 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/03 - 03/10 57412 MF 02/03 - 03/10 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/03 - 03/10 60044 MF 60044 MF 02/03 - 03/10 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/03 - 03/10 60044 MF 60044 MF 02/03 - 03/10 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/03 - 03/10 60044 MF 60044 MF 02/03 - 03/10 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/03 - 03/10 60044 MF 60044 MF 02/03 - 03/10 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/03 - 03/10 60044 MF 02/03 - 03/10 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/03 - 03/10 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/04 - 12/10 L5 AGM ED 10/04 - 12/10 L5 AGM ED 10/04 - 12/10 L5 AGM ED 10/04 - 12/10 L5 AGM ED 10/04 - 12/10 L5 AGM ED 10/04 - 12/10 L5 AGM ED 10/04 - 12/10 L5 AGM ED 10/04 - 12/10 L5 AGM ED 10/04 - 12/10 L5 AGM ED 01/11 - L4 AGM ED 01/11 - L4 AGM ED 01/11 - L5 AGM ED 01/11 - L5 AGM ED 01/11 - L5 AGM ED 12/84 - 06/93 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 12/84 - 06/93 56609 57412 MF 57549 MF 12/84 - 06/93 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 12/84 - 06/93 56609 57412 MF 57549 MF 12/84 - 06/93 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 12/84 - 06/93 56609 57412 MF 57549 MF 12/84 - 06/93 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 12/84 - 06/93 56609 57412 MF 57549 MF 12/84 - 06/93 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 12/84 - 06/93 56609 57412 MF 57549 MF

MERCEDES-BENZ

Saloon (W124) 260 E (118 kW) Saloon (W124) 260 E (118 kW) Saloon (W124) 260 E 4-matic (118 kW) Saloon (W124) 260 E 4-matic (118 kW) Saloon (W124) 280 E (145 kW) Saloon (W124) 280 E (145 kW) Saloon (W124) 300 E (132/138/138 kW) Saloon (W124) 300 E (132/138/138 kW) Saloon (W124) 300 E 4-matic (132/138 kW) Saloon (W124) 300 E 4-matic (132/138 kW) Saloon (W124) 300 E-24 (162/170 kW) Saloon (W124) 300 E-24 (162/170 kW) Saloon (W124) 320 E (162 kW) Saloon (W124) 320 E (162 kW) Saloon (W124) 400 E 4.2 (205 kW) Saloon (W124) 400 E 4.2 (205 kW) Saloon (W124) 500 E (240 kW) * Saloon (W124) 500 E (240 kW) * Saloon (W124) 500 E AMG 6.0 (275 kW) Saloon (W124) 500 E AMG 6.0 (275 kW) Saloon (W124) 200 D (53/55 kW) Saloon (W124) 200 D (53/55 kW) Saloon (W124) 250 D (66/69 kW) Saloon (W124) 250 D (66/69 kW) Saloon (W124) 250 Turbo-D (93 kW) Saloon (W124) 250 Turbo-D (93 kW) Saloon (W124) 300 D (80/81/83 kW) Saloon (W124) 300 D (80/81/83 kW) Saloon (W124) 300 D 4-matic (80/83 kW) Saloon (W124) 300 D 4-matic (80/83 kW) Saloon (W124) 300 Turbo-D (105/108 kW) Saloon (W124) 300 Turbo-D (105/108 kW) Saloon (W124) 300 Turbo-D 4-matic (105/108 kW) * Saloon (W124) 300 Turbo-D 4-matic (105/108 kW) * Saloon (W124) 300 TD SD (110 kW) * Saloon (W124) 300 TD SD (110 kW) * KOMBI Estate (S124) 200 T (77 kW) KOMBI Estate (S124) 200 T (77 kW) KOMBI Estate (S124) 200 TE (87/90/100 kW) KOMBI Estate (S124) 200 TE (87/90/100 kW) KOMBI Estate (S124) 200 E (77 kW) KOMBI Estate (S124) 200 E (77 kW) KOMBI Estate (S124) 220 TE (110 kW) KOMBI Estate (S124) 220 TE (110 kW) KOMBI Estate (S124) 230 TE (97/97/100 kW) * KOMBI Estate (S124) 230 TE (97/97/100 kW) * KOMBI Estate (S124) 260 TEFGST.(118kW) KOMBI Estate (S124) 260 TEFGST.(118kW) KOMBI Estate (S124) 280 TE(145kW) KOMBI Estate (S124) 280 TE(145kW) KOMBI Estate (S124) 300 TE (132/138 kW) KOMBI Estate (S124) 300 TE (132/138 kW) KOMBI Estate (S124) 300 TE 4-matic (132/138 kW) KOMBI Estate (S124) 300 TE 4-matic (132/138 kW) KOMBI Estate (S124) 300 TE-24 (162/170 kW) KOMBI Estate (S124) 300 TE-24 (162/170 kW) KOMBI Estate (S124) 320 TE (162 kW) * KOMBI Estate (S124) 320 TE (162 kW) * KOMBI Estate (S124) 200 T D (53 kW) KOMBI Estate (S124) 200 T D (53 kW) KOMBI Estate (S124) 250 T D (66/69 kW) KOMBI Estate (S124) 250 T D (66/69 kW) KOMBI Estate (S124) 300 T D (80/81/83 kW) KOMBI Estate (S124) 300 T D (80/81/83 kW) KOMBI Estate (S124) 250 TD Turbo (83 kW) KOMBI Estate (S124) 250 TD Turbo (83 kW) KOMBI Estate (S124) 300 T Turbo-D (105/108 kW) KOMBI Estate (S124) 300 T Turbo-D (105/108 kW) KOMBI Estate (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (105/108 kW) KOMBI Estate (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (105/108 kW) KOMBI Estate (S124) 300 TD T (100 kW) * KOMBI Estate (S124) 300 TD T (100 kW) * KOMBI Estate (S124) 250 TD Turbo (93 kW) * CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (162 kW) * CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (162 kW) * CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (170 kW) * CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (170 kW) * Saloon (W123) 200 (74 kW) Saloon (W123) 200 (74 kW) Saloon (W123) 230 (80 kW) Saloon (W123) 230 (80 kW) Saloon (W123) 230 E (100 kW) Saloon (W123) 230 E (100 kW) Saloon (W123) 250 (103 kW) Saloon (W123) 250 (103 kW)

Polar

12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 12/84 - 06/93 56609 12/84 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 56609 09/85 - 06/93 09/85 - 06/93 61002 09/91 - 06/93 56609 09/91 - 06/93 09/91 - 06/93 09/91 - 06/93 01/76 - 12/85 55549 01/76 - 12/85 56609 01/76 - 12/85 55549 01/76 - 12/85 56609 01/76 - 12/85 55549 01/76 - 12/85 56609 01/76 - 12/85 55549 01/76 - 12/85 56609

Polar S

57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 56008 MF 57412 MF 56008 MF 57412 MF 56008 MF 57412 MF 56008 MF 57412 MF 56008 MF 57412 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 56008 MF 57412 MF 56008 MF 57412 MF 56008 MF 57412 MF 56008 MF 57412 MF

Magic

Stop & Go

57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF 60044 MF 56649 MF L3 AGM ED 57549 MF 56649 MF L3 AGM ED 57549 MF 56649 MF L3 AGM ED 57549 MF 56649 MF L3 AGM ED 57549 MF 56649 MF L3 AGM ED 57549 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 56649 MF L3 AGM ED 57549 MF 56649 MF L3 AGM ED 57549 MF 56649 MF L3 AGM ED 57549 MF 56649 MF L3 AGM ED 57549 MF 101

MERCEDES-BENZ

Saloon (W123) 280 (115 kW) Saloon (W123) 280 (115 kW) Saloon (W123) 280 E (130 kW) * Saloon (W123) 280 E (130 kW) * Saloon (W123) 280 E (136 kW) * Saloon (W123) 200 D (44 kW) Saloon (W123) 200 D (44 kW) Saloon (W123) 240 D (53 kW) Saloon (W123) 240 D (53 kW) Saloon (W123) 300 D(65kW) Saloon (W123) 300 D(65kW) Saloon (W123) 300 Turbo-D(92kW) * Saloon (W123) 300 Turbo-D(92kW) * KOMBI Estate (S123) 200 T (74 kW) KOMBI Estate (S123) 200 T (74 kW) KOMBI Estate (S123) 230 TE (100 kW) KOMBI Estate (S123) 230 TE (100 kW) KOMBI Estate (S123) 250 T (103 kW) KOMBI Estate (S123) 250 T (103 kW) KOMBI Estate (S123) 280 TE (136 kW) * KOMBI Estate (S123) 280 TE (136 kW) * KOMBI Estate (S123) 240 T D (53 kW) KOMBI Estate (S123) 240 T D (53 kW) KOMBI Estate (S123) 300 T D (59/65 kW) KOMBI Estate (S123) 300 T D (59/65 kW) KOMBI Estate (S123) 300 T Turbo-D (92 kW) * KOMBI Estate (S123) 300 T Turbo-D (92 kW) * COUPE (C123) 230 CE (100 kW) COUPE (C123) 230 CE (100 kW) COUPE (C123) 280 CE (136 kW) * COUPE (C123) 280 CE (136 kW) * COUPE (C123) 300 C Turbo-D (92 kW) * COUPE (C123) 300 C Turbo-D (92 kW) * COUPE (C124) 220 CE (110 kW) COUPE (C124) 220 CE (110 kW) COUPE (C124) 230 CE (97/97/100 kW) * COUPE (C124) 230 CE (97/97/100 kW) * COUPE (C124) 300 CE (132 kW) COUPE (C124) 300 CE (132 kW) COUPE (C124) 300 CE-24 (162/170 kW) COUPE (C124) 300 CE-24 (162/170 kW) COUPE (C124) 320 CE (162 kW) * COUPE (C124) 320 CE (162 kW) * E-CLASS (W124) E 200 (100 kW) E-CLASS (W124) E 200 (100 kW) E-CLASS (W124) E 220 (110 kW) * E-CLASS (W124) E 220 (110 kW) * E-CLASS (W124) E 280 (145 kW) E-CLASS (W124) E 280 (145 kW) E-CLASS (W124) E 280 long (142 kW) E-CLASS (W124) E 280 long (142 kW) E-CLASS (W124) E 300 4-matic (132 kW) E-CLASS (W124) E 300 4-matic (132 kW) E-CLASS (W124) E 320 (162 kW) E-CLASS (W124) E 320 (162 kW) E-CLASS (W124) E 420 (205 kW) E-CLASS (W124) E 420 (205 kW) E-CLASS (W124) E 500 (235 kW) E-CLASS (W124) E 500 (235 kW) E-CLASS (W124) E 60 AMG (280 kW) E-CLASS (W124) E 60 AMG (280 kW) E-CLASS (W124) E 250 D (83 kW) E-CLASS (W124) E 250 D (83 kW) E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (93 kW) E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (93 kW) E-CLASS (W124) E 300 D (100 kW) E-CLASS (W124) E 300 D (100 kW) E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (108 kW) E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (108 kW) E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (108 kW) * E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (108 kW) * E-CLASS (W124) E 36 AMG (200 kW) * E-CLASS (W124) E 36 AMG (200 kW) * E-CLASS (W124) E 200 D (55 kW) * E-CLASS (W124) E 200 D (55 kW) * E-CLASS Estate (S124) E 200 T (100 kW) E-CLASS Estate (S124) E 200 T (100 kW) E-CLASS Estate (S124) E 220 T (110 kW) * E-CLASS Estate (S124) E 220 T (110 kW) * E-CLASS Estate (S124) E 280 T (142 kW) E-CLASS Estate (S124) E 280 T (142 kW) E-CLASS Estate (S124) E 280 T (145 kW) E-CLASS Estate (S124) E 280 T (145 kW) E-CLASS Estate (S124) E 300 T 4-matic (132 kW) E-CLASS Estate (S124) E 300 T 4-matic (132 kW) 102

Polar

01/76 - 12/85 55549 01/76 - 12/85 56609 01/76 - 12/85 55549 01/76 - 12/85 56609 01/76 - 12/85 55549 01/76 - 12/85 56609 01/76 - 12/85 01/76 - 12/85 56609 01/76 - 12/85 01/76 - 12/85 56609 01/76 - 12/85 01/76 - 12/85 56609 01/76 - 12/85 09/77 - 12/85 55549 09/77 - 12/85 56609 09/77 - 12/85 55549 09/77 - 12/85 56609 09/77 - 12/85 55549 09/77 - 12/85 56609 09/77 - 12/85 55549 09/77 - 12/85 56609 09/77 - 12/85 56609 09/77 - 12/85 09/77 - 12/85 56609 09/77 - 12/85 09/77 - 12/85 56609 09/77 - 12/85 03/77 - 12/85 55549 03/77 - 12/85 56609 03/77 - 12/85 55549 03/77 - 12/85 56609 03/77 - 12/85 56609 03/77 - 12/85 03/87 - 05/93 55549 03/87 - 05/93 56609 03/87 - 05/93 55549 03/87 - 05/93 56609 03/87 - 05/93 56609 03/87 - 05/93 03/87 - 05/93 56609 03/87 - 05/93 03/87 - 05/93 56609 03/87 - 05/93 06/93 - 06/95 55549 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 55549 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 06/93 - 06/95 56609 06/93 - 06/95 06/93 - 06/96 55549 06/93 - 06/96 56609 06/93 - 06/96 55549 06/93 - 06/96 56609 06/93 - 06/96 56609 06/93 - 06/96 06/93 - 06/96 56609 06/93 - 06/96 06/93 - 06/96 56609 06/93 - 06/96

Polar S

Magic

Stop & Go

56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF

MERCEDES-BENZ

E-CLASS Estate (S124) E 300 TE-24 AMG (162 kW) E-CLASS Estate (S124) E 300 TE-24 AMG (162 kW) E-CLASS Estate (S124) E 320 T (162 kW) E-CLASS Estate (S124) E 320 T (162 kW) E-CLASS Estate (S124) E 36 T AMG (200 kW) E-CLASS Estate (S124) E 36 T AMG (200 kW) E-CLASS Estate (S124) E 250 T D (83 kW) E-CLASS Estate (S124) E 250 T D (83 kW) E-CLASS Estate (S124) E 250 Turbo D (93 kW) E-CLASS Estate (S124) E 250 Turbo D (93 kW) E-CLASS Estate (S124) E 300 T D (100 kW) E-CLASS Estate (S124) E 300 T D (100 kW) E-CLASS Estate (S124) 300 TD T (100 kW) E-CLASS Estate (S124) 300 TD T (100 kW) E-CLASS Estate (S124) E 300 T Turbo-D (108 kW) E-CLASS Estate (S124) E 300 T Turbo-D (108 kW) E-CLASS Estate (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (108 kW) * E-CLASS Estate (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (108 kW) * E-CLASS Coupe (C124) E 200 (100 kW) E-CLASS Coupe (C124) E 200 (100 kW) E-CLASS Coupe (C124) E 220 (110 kW) * E-CLASS Coupe (C124) E 220 (110 kW) * E-CLASS Coupe (C124) E 320 (162 kW) E-CLASS Coupe (C124) E 320 (162 kW) E-CLASS Coupe (C124) E 36 AMG (195/200 kW) * E-CLASS Coupe (C124) E 36 AMG (195/200 kW) * E-CLASS Convertible (A124) E 200 (100 kW) E-CLASS Convertible (A124) E 200 (100 kW) E-CLASS Convertible (A124) E 220 (110 kW) * E-CLASS Convertible (A124) E 220 (110 kW) * E-CLASS Convertible (A124) E 320 (162 kW) E-CLASS Convertible (A124) E 320 (162 kW) E-CLASS Convertible (A124) E 36 AMG (200 kW) * E-CLASS Convertible (A124) E 36 AMG (200 kW) * E-CLASS (W210) E 200 (100 kW) E-CLASS (W210) E 200 (100 kW) E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (120/137 kW) E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (120/137 kW) E-CLASS (W210) E 230 (110 kW) E-CLASS (W210) E 230 (110 kW) E-CLASS (W210) E 240 (125/125 kW) * E-CLASS (W210) E 240 (125/125 kW) * E-CLASS (W210) E 280 (142 kW) E-CLASS (W210) E 280 (142 kW) E-CLASS (W210) E 280 4-matic (150 kW) E-CLASS (W210) E 280 4-matic (150 kW) E-CLASS (W210) E 320 (162/165 kW) E-CLASS (W210) E 320 (162/165 kW) E-CLASS (W210) E 320 4-matic (165 kW) E-CLASS (W210) E 320 4-matic (165 kW) E-CLASS (W210) E 420 (205 kW) E-CLASS (W210) E 420 (205 kW) E-CLASS (W210) E 430 (205 kW) E-CLASS (W210) E 430 (205 kW) E-CLASS (W210) E 430 4-matic (205 kW) E-CLASS (W210) E 430 4-matic (205 kW) E-CLASS (W210) E 50 AMG (255 kW) E-CLASS (W210) E 50 AMG (255 kW) E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (260 kW) E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (260 kW) E-CLASS (W210) E 200 D (65 kW) E-CLASS (W210) E 200 D (65 kW) E-CLASS (W210) E 200 CDI (75/85 kW) E-CLASS (W210) E 200 CDI (75/85 kW) E-CLASS (W210) E 220 CDI (92/105 kW) E-CLASS (W210) E 220 CDI (92/105 kW) E-CLASS (W210) E 220 D (55 kW) E-CLASS (W210) E 220 D (55 kW) E-CLASS (W210) E 250 D (83 kW) E-CLASS (W210) E 250 D (83 kW) E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (110 kW) E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (110 kW) E-CLASS (W210) E 270 CDI (125 kW) E-CLASS (W210) E 270 CDI (125 kW) E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (95 kW) E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (95 kW) E-CLASS (W210) E 300 D (100 kW) E-CLASS (W210) E 300 D (100 kW) E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (130 kW) E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (130 kW) E-CLASS (W210) E 320 CDI (145 kW) * E-CLASS (W210) E 320 CDI (145 kW) * E-CLASS (W210) E 36 AMG (200 kW) E-CLASS (W210) E 36 AMG (200 kW) E-CLASS (W210) E 220 D (70 kW) *

Polar

06/93 - 06/96 56609 06/93 - 06/96 06/93 - 06/96 56609 06/93 - 06/96 06/93 - 06/96 56609 06/93 - 06/96 06/93 - 06/96 56609 06/93 - 06/96 06/93 - 06/96 56609 06/93 - 06/96 06/93 - 06/96 56609 06/93 - 06/96 06/93 - 06/96 56609 06/93 - 06/96 06/93 - 06/96 56609 06/93 - 06/96 06/93 - 06/96 56609 06/93 - 06/96 06/93 - 06/97 55549 06/93 - 06/97 56609 06/93 - 06/97 55549 06/93 - 06/97 56609 06/93 - 06/97 55549 06/93 - 06/97 56609 06/93 - 06/97 55549 06/93 - 06/97 56609 05/93 - 03/98 56609 05/93 - 03/98 05/93 - 03/98 56609 05/93 - 03/98 05/93 - 03/98 56609 05/93 - 03/98 05/93 - 03/98 56609 05/93 - 03/98 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02 06/95 - 03/02

Polar S

Magic

Stop & Go

57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 60044 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 103

MERCEDES-BENZ

E-CLASS (W210) E 220 D (70 kW) * E-CLASS (W210) E 55 AMG (260 kW) * E-CLASS (W210) E 55 AMG (260 kW) * E-CLASS Estate (S210) E 200 T (100 kW) E-CLASS Estate (S210) E 200 T (100 kW) E-CLASS Estate (S210) E 200 T Kompressor (120/137 kW) E-CLASS Estate (S210) E 200 T Kompressor (120/137 kW) E-CLASS Estate (S210) E 240 T (125 kW) * E-CLASS Estate (S210) E 240 T (125 kW) * E-CLASS Estate (S210) E 230 T (110 kW) * E-CLASS Estate (S210) E 230 T (110 kW) * E-CLASS Estate (S210) E 240 T (125 kW) * E-CLASS Estate (S210) E 240 T (125 kW) * E-CLASS Estate (S210) E 280 T (150 kW) E-CLASS Estate (S210) E 280 T (150 kW) E-CLASS Estate (S210) E 280 T 4-matic (150 kW) E-CLASS Estate (S210) E 280 T 4-matic (150 kW) E-CLASS Estate (S210) E 250 T D (83 kW) E-CLASS Estate (S210) E 250 T D (83 kW) E-CLASS Estate (S210) E 250 T Turbo-D (110 kW) E-CLASS Estate (S210) E 250 T Turbo-D (110 kW) E-CLASS Estate (S210) E 270 T CDI (125 kW) * E-CLASS Estate (S210) E 270 T CDI (125 kW) * E-CLASS Estate (S210) E 320 T (165 kW) E-CLASS Estate (S210) E 320 T (165 kW) E-CLASS Estate (S210) E 320 T 4-matic (165 kW) E-CLASS Estate (S210) E 320 T 4-matic (165 kW) E-CLASS Estate (S210) E 420 T (205 kW) E-CLASS Estate (S210) E 420 T (205 kW) E-CLASS Estate (S210) E 430 T (205 kW) E-CLASS Estate (S210) E 430 T (205 kW) E-CLASS Estate (S210) E 430 T 4-matic (205 kW) E-CLASS Estate (S210) E 430 T 4-matic (205 kW) E-CLASS Estate (S210) E 55 T AMG (260 kW) E-CLASS Estate (S210) E 55 T AMG (260 kW) E-CLASS Estate (S210) E 55 T AMG 4-matic (260 kW) E-CLASS Estate (S210) E 55 T AMG 4-matic (260 kW) E-CLASS Estate (S210) E 220 T CDI (92/105 kW) * E-CLASS Estate (S210) E 220 T CDI (92/105 kW) * E-CLASS Estate (S210) E 290 T Turbo-D (95 kW) E-CLASS Estate (S210) E 290 T Turbo-D (95 kW) E-CLASS Estate (S210) E 300 T Turbo-D (130 kW) E-CLASS Estate (S210) E 300 T Turbo-D (130 kW) E-CLASS Estate (S210) E 320 T CDI (145 kW) * E-CLASS Estate (S210) E 320 T CDI (145 kW) * E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (120 kW) E-CLASS (W211) E200 NGT (120 kW) E-CLASS (W211) E 200 CGI (125 kW) E-CLASS (W211) E 230 (150 kW) E-CLASS (W211) E 240 (130 kW) E-CLASS (W211) E 240 4-matic (130 kW) E-CLASS (W211) E 280 4-matic (170 kW) E-CLASS (W211) E 320 (165 kW) E-CLASS (W211) E 320 4-matic (165 kW) E-CLASS (W211) E 350 (200 kW) E-CLASS (W211) 3.5 4-matic (205 kW) E-CLASS (W211) E 350 4-matic (200 kW) E-CLASS (W211) E 350 CGI (215 kW) E-CLASS (W211) E 500 (225/285 kW) E-CLASS (W211) E 500 4-matic (225/285 kW) E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (350 kW) E-CLASS (W211) E 63 AMG (378 kW) E-CLASS (W211) E 200 CDI (75/90/100 kW) E-CLASS (W211) E 220 CDI (100/110/120 kW) E-CLASS (W211) E 250 CDI (150 kW) E-CLASS (W211) E 270 CDI (130 kW) E-CLASS (W211) E 280 CDI (130/140 kW) E-CLASS (W211) E 280 CDI 4-matic (140 kW) E-CLASS (W211) E 300 BLUETEC (155 kW) E-CLASS (W211) E 320 CDI (150/165 kW) E-CLASS (W211) E 320 CDI 4-matic (165 kW) E-CLASS (W211) E 400 CDI (191 kW) E-CLASS (W211) E 420 CDI (231 kW) E-CLASS (W211) E 280 (170 kW) * E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (120 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (135 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (150 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (130 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (130 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (170 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (170 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (165 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (165 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (200 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (200 kW) 104

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

06/95 - 03/02 60044 MF 06/95 - 03/02 58822 60044 MF 57549 MF 06/95 - 03/02 60044 MF 06/96 - 03/03 56609 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF 06/96 - 03/03 56609 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF 06/96 - 03/03 56609 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF 06/96 - 03/03 56609 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF 06/96 - 03/03 56609 57412 MF 56649 MF 06/96 - 03/03 60044 MF 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 06/96 - 03/03 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 06/96 - 03/03 60044 MF 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 L5 AGM ED 03/02 - 12/08 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L3 AGM ED 03/03 - 07/09 L3 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED

MERCEDES-BENZ

E-CLASS T-Model (S211) 3.5 4-matic (205 kW) E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (215 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (225/285 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (225/285 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (350 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 63 AMG (378 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (100 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (100 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (110/125 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (130/140 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (140 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (150 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (165 kW) E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (130 kW) * E-CLASS (W212) E 200 NGT (120 kW) E-CLASS (W212) E 200 CGI (135 kW) E-CLASS (W212) E 250 CGI (150 kW) E-CLASS (W212) E 300 (185 kW) E-CLASS (W212) E 300 4-matic (185 kW) E-CLASS (W212) E 200 CDI (100 kW) E-CLASS (W212) E 220 CDI (125 kW) E-CLASS (W212) E 250 CDI (150 kW) E-CLASS (W212) E 250 CDI 4-matic (150 kW) E-CLASS (W212) E 350 4-matic (200 kW) E-CLASS (W212) E 350 CGI (215 kW) E-CLASS (W212) E 500 (285 kW) E-CLASS (W212) E 500 4-matic (285 kW) E-CLASS (W212) E 63 AMG (386 kW) E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (155 kW) E-CLASS (W212) E 350 CDI (170 kW) E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (170 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (135 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (150 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 300 (185 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (185 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 350 (225 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (225 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 500 (300 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (300 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI (100 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI (125 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI (150 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI 4-matic (150 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (195 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (200 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (215 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 500 (285 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (386 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (170 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (170 kW) E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (155 kW) * E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (155 kW) * E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (135 kW) E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (135 kW) E-CLASS Coupe (C207) E 250 CGI (150 kW) E-CLASS Coupe (C207) E 250 CGI (150 kW) E-CLASS Coupe (C207) E 220 CDI (125 kW) E-CLASS Coupe (C207) E 220 CDI (125 kW) E-CLASS Coupe (C207) E 250 CDI (150 kW) * E-CLASS Coupe (C207) E 250 CDI (150 kW) * E-CLASS Coupe (C207) E 300 (185 kW) E-CLASS Coupe (C207) E 350 (225 kW) E-CLASS Coupe (C207) E 550 CGI (300 kW) E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI (195 kW) E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (215 kW) E-CLASS Coupe (C207) E 500 (285 kW) E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI (170 kW) * E-CLASS Convertible (A207) E 200 CGI (135 kW) E-CLASS Convertible (A207) E 200 CGI (135 kW) E-CLASS Convertible (A207) E 250 CGI (150 kW) E-CLASS Convertible (A207) E 250 CGI (150 kW) E-CLASS Convertible (A207) E 220 CDI (125 kW) E-CLASS Convertible (A207) E 220 CDI (125 kW) E-CLASS Convertible (A207) E 250 CDI (150 kW) * E-CLASS Convertible (A207) E 250 CDI (150 kW) * E-CLASS Convertible (A207) E 300 (185 kW) E-CLASS Convertible (A207) E 350 (225 kW) E-CLASS Convertible (A207) E 550 CGI (300 kW) E-CLASS Convertible (A207) E 350 CDI (195 kW) E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (215 kW) E-CLASS Convertible (A207) E 500 (285 kW) E-CLASS Convertible (A207) E 350 CDI (170 kW) * SL Coupe (C107) 280 SLC (130 kW) SL Coupe (C107) 280 SLC (130 kW) SL Coupe (C107) 380 SLC (160 kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 L5 AGM ED 03/03 - 07/09 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/09 - L4 AGM ED 01/09 - L4 AGM ED 01/09 - L4 AGM ED 01/09 - L4 AGM ED 01/09 - L4 AGM ED 01/09 - L4 AGM ED 01/09 - L4 AGM ED 01/09 - L4 AGM ED 01/09 - L4 AGM ED 01/09 - L5 AGM ED 01/09 - L5 AGM ED 01/09 - L5 AGM ED 01/09 - L5 AGM ED 01/09 - L5 AGM ED 01/09 - L5 AGM ED 01/09 - L5 AGM ED 01/09 - L5 AGM ED 08/09 - L4 AGM ED 08/09 - L4 AGM ED 08/09 - L4 AGM ED 08/09 - L4 AGM ED 08/09 - L4 AGM ED 08/09 - L4 AGM ED 08/09 - L4 AGM ED 08/09 - L4 AGM ED 08/09 - L4 AGM ED 08/09 - L4 AGM ED 08/09 - L4 AGM ED 08/09 - L4 AGM ED 08/09 - L4 AGM ED 08/09 - L5 AGM ED 08/09 - L5 AGM ED 08/09 - L5 AGM ED 08/09 - L5 AGM ED 08/09 - L5 AGM ED 08/09 - L5 AGM ED 08/09 - L4 AGM ED 08/09 - L5 AGM ED 01/09 - 56609 57412 MF 60044 MF L4 AGM ED 01/09 - 60044 MF 01/09 - 56609 57412 MF 60044 MF L4 AGM ED 01/09 - 60044 MF 01/09 - 56609 57412 MF 60044 MF L4 AGM ED 01/09 - 60044 MF 01/09 - 56609 57412 MF 60044 MF L4 AGM ED 01/09 - 60044 MF 01/09 - L4 AGM ED 01/09 - L4 AGM ED 01/09 - L4 AGM ED 01/09 - L4 AGM ED 01/09 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/09 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/09 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/10 - 56609 57412 MF 60044 MF L4 AGM ED 01/10 - 60044 MF 01/10 - 56609 57412 MF 60044 MF L4 AGM ED 01/10 - 60044 MF 01/10 - 56609 57412 MF 60044 MF L4 AGM ED 01/10 - 60044 MF 01/10 - 56609 57412 MF 60044 MF L4 AGM ED 01/10 - 60044 MF 01/10 - L4 AGM ED 01/10 - L4 AGM ED 01/10 - L4 AGM ED 01/10 - L4 AGM ED 01/10 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/10 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/10 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/72 - 09/81 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 01/72 - 09/81 56609 57412 MF 57549 MF 01/72 - 09/81 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 105

MERCEDES-BENZ

SL Coupe (C107) 380 SLC (160 kW) * S-CLASS (W126) 260 SE (118 kW) S-CLASS (W126) 260 SE (118 kW) S-CLASS (W126) 280 S (115 kW) S-CLASS (W126) 280 S (115 kW) S-CLASS (W126) 280 SE,SEL (136 kW) S-CLASS (W126) 280 SE,SEL (136 kW) S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (132/138 kW) S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (132/138 kW) S-CLASS (W126) 380 SE,SEL (150/160 kW) S-CLASS (W126) 380 SE,SEL (150/160 kW) S-CLASS (W126) 420 SE,SEL (150/160/165/170 kW) S-CLASS (W126) 420 SE,SEL (150/160/165/170 kW) S-CLASS (W126) 500 SE,SEL(164/170/177/180/185/195kW) S-CLASS (W126) 500 SE,SEL(164/170/177/180/185/195kW) S-CLASS (W126) 500 SE,SEL CAT (185 kW) S-CLASS (W126) 500 SE,SEL CAT (185 kW) S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (178/200/205/220 kW) * S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (178/200/205/220 kW) * S-CLASS (W126) 3.8 (160 kW) * S-CLASS Coupe (C126) 380 SEC (150 kW) S-CLASS Coupe (C126) 380 SEC (150 kW) S-CLASS Coupe (C126) 420 SEC (150 kW) S-CLASS Coupe (C126) 420 SEC (150 kW) S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (164/170/180/185/195 kW) S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (164/170/180/185/195 kW) S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC CAT (185 kW) S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC CAT (185 kW) S-CLASS Coupe (C126) 560 SEC (178/200/205/220 kW) * S-CLASS Coupe (C126) 560 SEC (178/200/205/220 kW) * S-CLASS (W140) S 280 (142 kW) S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (145 kW) S-CLASS (W140) 3.2 (162 kW) S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (170 kW) S-CLASS (W140) S 420 (205 kW) S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (210 kW) S-CLASS (W140) S 500 (235 kW) S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (240 kW) S-CLASS (W140) S 600 (290 kW) S-CLASS (W140) 600 SE,SEL (300 kW) S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (130 kW) S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (110 kW) * S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 420 (205 kW) S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 500 (235 kW) S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 600 (290 kW) * S-CLASS (W220) S 280 (150 kW) S-CLASS (W220) S 320 (165 kW) S-CLASS (W220) S 430 (205 kW) S-CLASS (W220) S 500 (225 kW) S-CLASS (W220) S 55 AMG (265 kW) S-CLASS (W220) S 600 (270 kW) S-CLASS (W220) S 63 AMG (326 kW) S-CLASS (W220) S 320 CDI (145 kW) S-CLASS (W220) S 400 CDI (184 kW) * S-CLASS (W220) S 350 (180 kW) S-CLASS (W220) S 350 4-matic (180 kW) S-CLASS (W220) S 430 4-matic (205 kW) S-CLASS (W220) S 500 4-matic (225 kW) S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (368 kW) S-CLASS (W220) S 600 (368 kW) S-CLASS (W220) S 65 AMG (450 kW) S-CLASS (W220) S 320 CDI (150 kW) S-CLASS (W220) S 400 CDI (191 kW) S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (225 kW) S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (265 kW) S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG Kompressor (368 kW) S-CLASS Coupe (C215) CL 600 (368/270 kW) S-CLASS Coupe (C215) CL 63 AMG (326 kW) S-CLASS Coupe (C215) CL 65 AMG (450 kW) * S-CLASS (W221) S 350 (200 kW) S-CLASS (W221) S 350 4-matic (200 kW) S-CLASS (W221) S 350 CGI (225 kW) S-CLASS (W221) S 350 CGI 4-matic (225 kW) S-CLASS (W221) S 450 (250 kW) S-CLASS (W221) S 450 4-matic (250 kW) S-CLASS (W221) S 500 (285 kW) S-CLASS (W221) S 500 4-matic (285 kW) S-CLASS (W221) S 500 CGI (320 kW) S-CLASS (W221) S 500 CGI 4-matic (320 kW) S-CLASS (W221) S 600(380kW) S-CLASS (W221) S 63AMG(386/400kW) S-CLASS (W221) S 65 AMG (450 kW) S-CLASS (W221) S 250 CDI (150 kW) S-CLASS (W221) S 320 CDI S-CLASS (W221) S 350 CDI (173 kW) 106

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

01/72 - 09/81 56609 57412 MF 57549 MF 10/79 - 06/91 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/79 - 06/91 60044 MF 60044 MF 10/79 - 06/91 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/79 - 06/91 60044 MF 60044 MF 10/79 - 06/91 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/79 - 06/91 60044 MF 60044 MF 10/79 - 06/91 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/79 - 06/91 60044 MF 60044 MF 10/79 - 06/91 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/79 - 06/91 60044 MF 60044 MF 10/79 - 06/91 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/79 - 06/91 60044 MF 60044 MF 10/79 - 06/91 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/79 - 06/91 60044 MF 60044 MF 10/79 - 06/91 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/79 - 06/91 60044 MF 60044 MF 10/79 - 06/91 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/79 - 06/91 60044 MF 60044 MF 10/79 - 06/91 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/81 - 06/91 56609 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 10/81 - 06/91 60044 MF 10/81 - 06/91 56609 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 10/81 - 06/91 60044 MF 10/81 - 06/91 56609 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 10/81 - 06/91 60044 MF 10/81 - 06/91 56609 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 10/81 - 06/91 60044 MF 10/81 - 06/91 56609 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 10/81 - 06/91 60044 MF 02/91 - 10/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/91 - 10/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/91 - 10/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/91 - 10/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/91 - 10/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/91 - 10/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/91 - 10/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/91 - 10/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/91 - 10/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/91 - 10/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/91 - 10/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/91 - 10/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/92 - 02/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/92 - 02/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/92 - 02/99 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/98 - 08/05 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/98 - 08/05 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/98 - 08/05 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/98 - 08/05 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/98 - 08/05 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/98 - 08/05 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/98 - 08/05 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/98 - 08/05 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/98 - 08/05 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/98 - 08/05 L5 AGM ED 10/98 - 08/05 L5 AGM ED 10/98 - 08/05 L5 AGM ED 10/98 - 08/05 L5 AGM ED 10/98 - 08/05 L5 AGM ED 10/98 - 08/05 L5 AGM ED 10/98 - 08/05 L5 AGM ED 10/98 - 08/05 L5 AGM ED 10/98 - 08/05 L5 AGM ED 03/99 - 03/06 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/99 - 03/06 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/99 - 03/06 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/99 - 03/06 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/99 - 03/06 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/99 - 03/06 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED

MERCEDES-BENZ

S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (173 kW) S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (190 kW) S-CLASS (W221) S 350 BlueTec 4-matic (190 kW) S-CLASS (W221) S 420 CDI S-CLASS (W221) S 450 CDI (235 kW) S-CLASS Coupe (C216) CL 500 (285 kW) S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic (285 kW) S-CLASS Coupe (C216) CL 600 (380 kW) * S-CLASS Coupe (C216) CL 500 (320 kW) S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic (320 kW) S-CLASS Coupe (C216) CL 63 AMG (386 kW) S-CLASS Coupe (C216) CL 65 AMG (450 kW) * SL (R107) 280 SL (130 kW) SL (R107) 280 SL (130 kW) SL (R107) 300 SL (132/138 kW) SL (R107) 300 SL (132/138 kW) SL (R107) 380 SL (150/160 kW) * SL (R107) 380 SL (150/160 kW) * SL (R107) 420 SL (150 kW) SL (R107) 420 SL (150 kW) SL (R107) 500 SL (164/170/177/180/195 kW) * SL (R107) 500 SL (164/170/177/180/195 kW) * SL (R129) 280 (142 kW) SL (R129) 300 SL (140 kW) SL (R129) 300 SL-24 (170 kW) SL (R129) 320 (165/170 kW) SL (R129) 500 (225/235 kW) SL (R129) 500 SL (240 kW) SL (R129) 55 AMG (260/350 kW) SL (R129) 60 AMG (280 kW) SL (R129) 600 (290 kW) * SL (R129) 600 SL (300 kW) * SL (R129) 600 SL (300 kW) * SL (R230) 280 (170 kW) SL (R230) 300 (170 kW) SL (R230) 350 (200/180/232 kW) SL (R230) 500 (225/285 kW) SL (R230) 55 AMG (350/380 kW) SL (R230) 55 AMG Kompressor (368 kW) SL (R230) 600 (368/380 kW) SL (R230) 63AMG (386 kW) SL (R230) 65 AMG (450 kW) SL (R230) 65 AMG Black Series (493/493 kW) SL (R231) 350 (225 kW) SL (R231) 500 (320 kW) SLK (R170) 200 (100 kW) SLK (R170) 200 (100 kW) SLK (R170) 200 Kompressor (120/141 kW) SLK (R170) 200 Kompressor (120/141 kW) SLK (R170) 230 Kompressor (142/145 kW) SLK (R170) 230 Kompressor (142/145 kW) SLK (R170) 320 (160 kW) SLK (R170) 320 (160 kW) SLK (R170) 32 AMG Kompressor (260 kW) * SLK (R170) 32 AMG Kompressor (260 kW) * SLK (R171) 200 Kompressor(120kW) SLK (R171) 280 (170kW) SLK (R171) 300 (170 kW) SLK (R171) 350 (200/224 kW) SLK (R171) 55 AMG (265 kW) * SLK (R172) 200 (135 kW) SLK (R172) 250 (150 kW) SLK (R172) 350 (225 kW) SLK (R172) 55 AMG (310 kW) SLR (R199) 5.4 (460 kW) SLR (R199) 5.4 722 Edition (478 kW) SLR ROADSTER (R199) 5.4 (460 kW) SLS AMG (C197) 6.2 (420 kW) M-CLASS (W163) ML 230 (110 kW) M-CLASS (W163) ML 350 (180/173 kW) M-CLASS (W163) ML 500 (215 kW) M-CLASS (W163) ML 55 AMG (255 kW) M-CLASS (W163) ML 270 CDI (120 kW) M-CLASS (W163) ML 400 CDI (184 kW) * M-CLASS (W163) ML 320 (160 kW) M-CLASS (W163) ML 430 (200 kW) * M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (200 kW) M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (225/285 kW) M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (375 kW) M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (140 kW) M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (140/150 kW) M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (155/165/170 kW) M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (165 kW) M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (225 kW) M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (225 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 10/05 - L5 AGM ED 05/06 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/06 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/06 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/06 - L5 AGM ED 05/06 - L5 AGM ED 05/06 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/06 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/71 - 09/89 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 05/71 - 09/89 56609 57412 MF 57549 MF 05/71 - 09/89 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 05/71 - 09/89 56609 57412 MF 57549 MF 05/71 - 09/89 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 05/71 - 09/89 56609 57412 MF 57549 MF 05/71 - 09/89 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/71 - 09/89 60044 MF 60044 MF 05/71 - 09/89 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/71 - 09/89 60044 MF 60044 MF 03/89 - 12/01 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 12/01 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 12/01 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 12/01 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 12/01 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 12/01 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 12/01 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 12/01 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 12/01 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 12/01 56609 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 03/89 - 12/01 60044 MF 10/01 - 01/12 L3 AGM ED 10/01 - 01/12 L3 AGM ED 10/01 - 01/12 L3 AGM ED 10/01 - 01/12 L3 AGM ED 10/01 - 01/12 L3 AGM ED 10/01 - 01/12 L3 AGM ED 10/01 - 01/12 L3 AGM ED 10/01 - 01/12 L3 AGM ED 10/01 - 01/12 L3 AGM ED 10/01 - 01/12 L3 AGM ED 01/12 - L5 AGM ED 01/12 - L5 AGM ED 04/96 - 04/04 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/96 - 04/04 57412 MF 04/96 - 04/04 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/96 - 04/04 57412 MF 04/96 - 04/04 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/96 - 04/04 57412 MF 04/96 - 04/04 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/96 - 04/04 57412 MF 04/96 - 04/04 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/96 - 04/04 57412 MF 03/04 - 02/11 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/04 - 02/11 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/04 - 02/11 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/04 - 02/11 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/04 - 02/11 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/11 - L4 AGM ED 02/11 - L4 AGM ED 02/11 - L4 AGM ED 02/11 - L4 AGM ED 04/04 - L3 AGM ED 04/04 - L5 AGM ED 10/06 - L5 AGM ED 03/10 - L5 AGM ED 02/98 - 06/05 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/98 - 06/05 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/98 - 06/05 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/98 - 06/05 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/98 - 06/05 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/98 - 06/05 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/98 - 06/05 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/98 - 06/05 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/05 - L5 AGM ED 07/05 - L5 AGM ED 07/05 - L5 AGM ED 07/05 - L5 AGM ED 07/05 - L5 AGM ED 07/05 - L5 AGM ED 07/05 - L5 AGM ED 07/05 - L5 AGM ED 07/05 - L5 AGM ED 107

MERCEDES-BENZ

M-CLASS (166) ML 250 CDI BlueTec 4-matic (150 kW) M-CLASS (166) ML 350 BlueTec 4-matic (190 kW) M-CLASS (166) ML 350 4-matic (225 kW) R-CLASS (W251, V251) R 280 (170 kW) R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (170 kW) R-CLASS (W251, V251) R 300 (170 kW) R-CLASS (W251, V251) R 350 (200 kW) R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (200 kW) R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (225 kW) R-CLASS (W251, V251) R 63 AMG (375 kW) R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI (140 kW) R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI (140 kW) R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI 4-matic (140 kW) R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (165 kW) R-CLASS (W251, V251) R 350 BlueTEC 4-matic (155 kW) R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (165 kW) R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (285 kW) * R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (285 kW) * R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (285 kW) * G-CLASS (W460) 230 G (66 kW) * G-CLASS (W460) 230 G (66 kW) * G-CLASS (W460) 230 GE (90 kW) * G-CLASS (W460) 230 GE (90 kW) * G-CLASS (W460) 280 GE (110 kW) * G-CLASS (W460) 280 GE (110 kW) * G-CLASS (W460) 240 GD (53 kW) G-CLASS (W460) 250 GD (62/68 kW) G-CLASS (W460) 300 GD (65/83 kW) * G-CLASS (W461) 230 GE (90 kW) * G-CLASS (W461) 230 GE (90 kW) * G-CLASS (W461) 250 GD (68 kW) G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (70 kW) G-CLASS (W461) G 290 TD (88 kW) * G-CLASS (W463) 230 GE (93 kW) * G-CLASS (W463) 230 GE (93 kW) * G-CLASS (W463) 300 GE (125 kW) * G-CLASS (W463) 300 GE (125 kW) * G-CLASS (W463) G 320 (155 kW) G-CLASS (W463) G 36 AMG (200 kW) G-CLASS (W463) G 500 E (177 kW) G-CLASS (W463) G 500 (218 kW) G-CLASS (W463) G 55 AMG (260/350/368 kW) G-CLASS (W463) 250 GD (69 kW) G-CLASS (W463) G 270 CDI (115 kW) G-CLASS (W463) 300 GD (83 kW) G-CLASS (W463) G 300 TD (130 kW) G-CLASS (W463) G 320 CDI (165 kW) G-CLASS (W463) 350 G Turbo D (100 kW) G-CLASS (W463) G 400 CDI (184 kW) * G-CLASS Cabrio (W463) 200 GE (80 kW) * G-CLASS Cabrio (W463) 200 GE (80 kW) * G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (93 kW) G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (93 kW) G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE (125 kW) * G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE (125 kW) * G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (155 kW) G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (100 kW) * G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (158 kW) G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (218 kW) G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (285 kW) G-CLASS Cabrio (W463) G 320 CDI (165 kW) G-CLASS Cabrio (W463) G 300 TD (130 kW) G-CLASS Cabrio (W463) G 400 CDI (184 kW) * G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD (83 kW) * GL-CLASS (X164) GL 450 (250 kW) GL-CLASS (X164) GL 500 (285 kW) GL-CLASS (X164) GL 320 CDI (165 kW) GL-CLASS (X164) GL 350 CDI (165 kW) GL-CLASS (X164) GL 420 CDI (225 kW) GL-CLASS (X164) GL 450 CDI (225 kW) * GL-CLASS (X164) GL 350 CDI BlueTEC (155 kW) GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (170 kW) GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (170 kW) GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (200 kW) GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (165 kW) GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (165 kW) * GLK-CLASS (X204) 200 CDI (105 kW) * GLK-CLASS (X204) 220 CDI (125 kW) GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (125 kW) GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (150 kW) * 100 Bus (631) 2.0 D (44 kW) 100 Bus (631) D (41/53/55 kW) * 100 Box (631) 2.0 D (44 kW) 100 Box (631) D (53/55 kW) * 100 Platform/Chassis (631) D (53 kW) * 108

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

06/11 - L5 AGM ED 06/11 - L5 AGM ED 06/11 - L5 AGM ED 01/06 - L5 AGM ED 01/06 - L5 AGM ED 01/06 - L5 AGM ED 01/06 - L5 AGM ED 01/06 - L5 AGM ED 01/06 - L5 AGM ED 01/06 - L5 AGM ED 01/06 - L5 AGM ED 01/06 - L5 AGM ED 01/06 - L5 AGM ED 01/06 - L5 AGM ED 01/06 - L5 AGM ED 01/06 - L5 AGM ED 01/06 - L3 AGM ED 01/06 - L4 AGM ED 01/06 - L5 AGM ED 03/79 - 08/93 55549 56008 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/79 - 08/93 60044 MF 03/79 - 08/93 56609 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 03/79 - 08/93 60044 MF 03/79 - 08/93 56609 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 03/79 - 08/93 60044 MF 03/79 - 08/93 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/79 - 08/93 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/79 - 08/93 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/90 - 56609 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 02/90 - 60044 MF 02/90 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/90 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/90 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 56609 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 09/89 - 60044 MF 09/89 - 56609 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 09/89 - 60044 MF 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 56609 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 56609 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 09/89 - 60044 MF 09/89 - 56609 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 09/89 - 60044 MF 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/89 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/06 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/06 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/06 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/06 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/06 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/06 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/06 - L5 AGM ED 06/08 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/08 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/08 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/08 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/08 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/08 - 56649 MF L4 AGM ED 06/08 - 60044 MF 60044 MF L4 AGM ED 06/08 - 60044 MF 60044 MF L4 AGM ED 06/08 - 60044 MF 60044 MF L4 AGM ED 02/88 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/88 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/88 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/88 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/88 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED

MERCEDES-BENZ

V-CLASS (638/2) V 200 (95 kW) V-CLASS (638/2) V 230 (105 kW) V-CLASS (638/2) V 280 (128 kW) V-CLASS (638/2) V 200 CDI (75 kW) V-CLASS (638/2) V 220 CDI (90 kW) V-CLASS (638/2) V 230 TD (72 kW) * VIANO (W639) 3,0 (140 kW) VIANO (W639) 3,0 (140 kW) VIANO (W639) 3.2 (160 kW) VIANO (W639) 3.2 (160 kW) VIANO (W639) 3.5 (190 kW) VIANO (W639) 3.5 (190 kW) VIANO (W639) 3.7 (170 kW) * VIANO (W639) 3.7 (170 kW) * VIANO (W639) CDI 2.0 (80 kW) VIANO (W639) CDI 2.0 (80 kW) VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (80 kW) VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (80 kW) VIANO (W639) CDI 2.2 (110 kW) VIANO (W639) CDI 2.2 (110 kW) VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (110 kW) VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (110 kW) VIANO (W639) CDI 3.0 (150 kW) * VIANO (W639) CDI 3.0 (150 kW) * VITO Bus (638) 113 2.0 (95 kW) VITO Bus (638) 113 2.0 (95 kW) VITO Bus (638) 114 2.3 (105 kW) * VITO Bus (638) 114 2.3 (105 kW) * VITO Bus (638) 108 CDI 2.2 (60 kW) VITO Bus (638) 108 CDI 2.2 (60 kW) VITO Bus (638) 110 CDI 2.2 (75 kW) VITO Bus (638) 110 CDI 2.2 (75 kW) VITO Bus (638) 112 CDI 2.2 (90 kW) VITO Bus (638) 112 CDI 2.2 (90 kW) VITO Bus (638) 108 D 2.3 (58 kW) VITO Bus (638) 108 D 2.3 (58 kW) VITO Bus (638) 110 TD 2.3 (72 kW) * VITO Bus (638) 110 TD 2.3 (72 kW) * VITO Box (638) 113 2.0 (95 kW) VITO Box (638) 113 2.0 (95 kW) VITO Box (638) 114 2.3 (105 kW) * VITO Box (638) 114 2.3 (105 kW) * VITO Box (638) 108 CDI 2.2 (60 kW) VITO Box (638) 108 CDI 2.2 (60 kW) VITO Box (638) 110 CDI 2.2 (75 kW) VITO Box (638) 110 CDI 2.2 (75 kW) VITO Box (638) 112 CDI 2.2 (90 kW) VITO Box (638) 112 CDI 2.2 (90 kW) VITO Box (638) 108 D 2.3 (58 kW) VITO Box (638) 108 D 2.3 (58 kW) VITO Box (638) 110 D 2.3 (72 kW) * VITO Box (638) 110 D 2.3 (72 kW) * VITO Bus (W639) 119 (140 kW) VITO Bus (W639) 119 (140 kW) VITO Bus (W639) 122 (160 kW) VITO Bus (W639) 122 (160 kW) VITO Bus (W639) 126 (190 kW) VITO Bus (W639) 126 (190 kW) VITO Bus (W639) 123 (170 kW) * VITO Bus (W639) 123 (170 kW) * VITO Bus (W639) 109 CDI (65 kW) VITO Bus (W639) 109 CDI (65 kW) VITO Bus (W639) 109 CDI 4x4 (70 kW) VITO Bus (W639) 109 CDI 4x4 (70 kW) VITO Bus (W639) 111 CDI (80/85 kW) VITO Bus (W639) 111 CDI (80/85 kW) VITO Bus (W639) 111 CDI 4x4 (80 kW) VITO Bus (W639) 111 CDI 4x4 (80 kW) VITO Bus (W639) 115 CDI (110 kW) VITO Bus (W639) 115 CDI (110 kW) VITO Bus (W639) 115 CDI 4x4 (110 kW) VITO Bus (W639) 115 CDI 4x4 (110 kW) VITO Bus (W639) 120 CDI (150 kW) * VITO Bus (W639) 120 CDI (150 kW) * VITO / MIXTO Box (W639) 119 (140 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 119 (140 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 122 (160 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 122 (160 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 126 (190 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 126 (190 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 123 (170 kW) * VITO / MIXTO Box (W639) 123 (170 kW) * VITO / MIXTO Box (W639) 109 CDI (65 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 109 CDI (65 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 109 CDi (70 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

02/96 - 07/03 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 07/03 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 07/03 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 07/03 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 07/03 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 07/03 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/03 - 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 09/03 - 60044 MF 09/03 - 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 09/03 - 60044 MF 09/03 - 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 09/03 - 60044 MF 09/03 - 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 09/03 - 60044 MF 09/03 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/03 - 60044 MF 09/03 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/03 - 60044 MF 09/03 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/03 - 60044 MF 09/03 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/03 - 60044 MF 09/03 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/03 - 60044 MF 02/96 - 07/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/96 - 07/03 60044 MF 60044 MF 02/96 - 07/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/96 - 07/03 60044 MF 60044 MF 02/96 - 07/03 58822 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 02/96 - 07/03 60044 MF 02/96 - 07/03 58822 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 02/96 - 07/03 60044 MF 02/96 - 07/03 58822 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 02/96 - 07/03 60044 MF 02/96 - 07/03 58822 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 02/96 - 07/03 60044 MF 02/96 - 07/03 58822 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 02/96 - 07/03 60044 MF 03/97 - 07/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/97 - 07/03 60044 MF 60044 MF 03/97 - 07/03 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/97 - 07/03 60044 MF 60044 MF 03/97 - 07/03 58822 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/97 - 07/03 60044 MF 03/97 - 07/03 58822 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/97 - 07/03 60044 MF 03/97 - 07/03 58822 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/97 - 07/03 60044 MF 03/97 - 07/03 58822 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/97 - 07/03 60044 MF 03/97 - 07/03 58822 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 03/97 - 07/03 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 09/03 - 60044 MF 60044 MF 09/03 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 109

Polar

MERCEDES-BENZ

VITO / MIXTO Box (W639) 109 CDi (70 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 111 CDI (80/85 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 111 CDI (80/85 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 111 CDI 4x4 (80 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 111 CDI 4x4 (80 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 115 CDI (110 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 115 CDI (110 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 115 CDI 4x4 (110 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 115 CDI 4x4 (110 kW) VITO / MIXTO Box (W639) 120 CDI (150 kW) * VITO / MIXTO Box (W639) 120 CDI (150 kW) * SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 214 NGT (92 kW) SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 214 NGT (92 kW) SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 214 (105 kW) SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 214 (105 kW) SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 208 D (58 kW) * SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 208 D (58 kW) * SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 208 CDI (60 kW) SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 208 CDI (60 kW) SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 211 CDI (80 kW) SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 211 CDI (80 kW) SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 213 CDI (95 kW) SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 213 CDI (95 kW) SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 216 CDI (115 kW) SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 216 CDI (115 kW) SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 210 D (75 kW) SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 210 D (75 kW) SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 212 D (90 kW) * SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 212 D (90 kW) * SPRINTER 2-t Box (901, 902) 214 NGT (92 kW) SPRINTER 2-t Box (901, 902) 214 NGT (92 kW) SPRINTER 2-t Box (901, 902) 214 (105 kW) * SPRINTER 2-t Box (901, 902) 214 (105 kW) * SPRINTER 2-t Box (901, 902) 208 CDI (60 kW) SPRINTER 2-t Box (901, 902) 208 CDI (60 kW) SPRINTER 2-t Box (901, 902) 211 CDI (80 kW) SPRINTER 2-t Box (901, 902) 211 CDI (80 kW) SPRINTER 2-t Box (901, 902) 213 CDI (95 kW) SPRINTER 2-t Box (901, 902) 213 CDI (95 kW) SPRINTER 2-t Box (901, 902) 208 D (58/60 kW) SPRINTER 2-t Box (901, 902) 208 D (58/60 kW) SPRINTER 2-t Box (901, 902) 216 CDI (115 kW) SPRINTER 2-t Box (901, 902) 216 CDI (115 kW) SPRINTER 2-t Box (901, 902) 210 D (75 kW) SPRINTER 2-t Box (901, 902) 210 D (75 kW) SPRINTER 2-t Box (901, 902) 212 D (90 kW) * SPRINTER 2-t Box (901, 902) 212 D (90 kW) * SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 214 NGT (92 kW) SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 214 NGT (92 kW) SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 214 (105 kW) * SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 214 (105 kW) * SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 208 CDI (60 kW) SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 208 CDI (60 kW) SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 211 CDI (80 kW) SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 211 CDI (80 kW) SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 213 CDI (95 kW) SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 213 CDI (95 kW) SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 208 D (58/60 kW) SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 208 D (58/60 kW) SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 216 CDI (115 kW) SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 216 CDI (115 kW) SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 210 D (75 kW) SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 210 D (75 kW) SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 212 D (90 kW) * SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 212 D (90 kW) * SPRINTER 3-t Bus (903) 314 NGT (92 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 314 NGT (92 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 314 (105 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 314 (105 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 314 4x4 (105 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 314 4x4 (105 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 308 CDI (60 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 308 CDI (60 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 311 CDI (80 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 311 CDI (80 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 311 CDI 4x4 (80 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 311 CDI 4x4 (80 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 313 CDI (95 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 313 CDI (95 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 313 CDI 4x4 (95 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 313 CDI 4x4 (95 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 308 D (58 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 308 D (58 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 316 CDI (115 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 316 CDI (115 kW) 110

09/03 - 09/03 - 09/03 - 09/03 - 09/03 - 09/03 - 09/03 - 09/03 - 09/03 - 09/03 - 09/03 - 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06

Polar S

60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF

Magic

Stop & Go

60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF

Polar

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 3-t Bus (903) 2.3 D 4x4 (58 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 2.3 D 4x4 (58 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 316 CDI 4x4 (115 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 316 CDI 4x4 (115 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 310 D 4x4 (75 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 310 D 4x4 (75 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 312 D 2.9 (90 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 312 D 2.9 (90 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 2.9 TDi (75 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 2.9 TDi (75 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 312 D 2.9 4x4 (90 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 312 D 2.9 4x4 (90 kW) SPRINTER 3-t Bus (903) 308 E (40 kW) * SPRINTER 3-t Bus (903) 308 E (40 kW) * SPRINTER 3-t Box (903) 314 NGT (92 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 314 NGT (92 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 314 (105 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 314 (105 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 314 4x4 (105 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 314 4x4 (105 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 308 CDI (60 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 308 CDI (60 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 311 CDI (80 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 311 CDI (80 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 311 CDI 4x4 (80 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 311 CDI 4x4 (80 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 313 CDI (95 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 313 CDI (95 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 313 CDI 4x4 (95 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 313 CDI 4x4 (95 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 308 D 2.3 (58/60 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 308 D 2.3 (58/60 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 2.3 D 4x4 (58 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 2.3 D 4x4 (58 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 316 CDI (115 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 316 CDI (115 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 316 CDI 4x4 (115 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 316 CDI 4x4 (115 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 310 D 2.9 (75 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 310 D 2.9 (75 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 312 D 2.9 (90 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 312 D 2.9 (90 kW) SPRINTER 3-t Box (903) 312 D 2.9 4x4 (90 kW) * SPRINTER 3-t Box (903) 312 D 2.9 4x4 (90 kW) * SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 NGT (92 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 NGT (92 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 (105 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 (105 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 4x4 (105 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 4x4 (105 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 308 CDI (60 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 308 CDI (60 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 311 CDI (80 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 311 CDI (80 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 311 CDI 4x4 (80 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 311 CDI 4x4 (80 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 313 CDI (95 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 313 CDI (95 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 313 CDI 4x4 (95 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 313 CDI 4x4 (95 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 308 D 2.3 (58/60 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 308 D 2.3 (58/60 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 316 CDI (115 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 316 CDI (115 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 316 CDI 4x4 (115 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 316 CDI 4x4 (115 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 310 D 2.9 (75 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 310 D 2.9 (75 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 312 D 2.9 (90 kW) * SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 312 D 2.9 (90 kW) * SPRINTER 4-t Bus (904) 414 (105 kW) * SPRINTER 4-t Bus (904) 414 (105 kW) * SPRINTER 4-t Bus (904) 408 CDI (60 kW) SPRINTER 4-t Bus (904) 408 CDI (60 kW) SPRINTER 4-t Bus (904) 411 CDI (80 kW) SPRINTER 4-t Bus (904) 411 CDI (80 kW) SPRINTER 4-t Bus (904) 413 CDI (95 kW) SPRINTER 4-t Bus (904) 413 CDI (95 kW) SPRINTER 4-t Bus (904) 416 CDI (115 kW) * SPRINTER 4-t Bus (904) 416 CDI (115 kW) * SPRINTER 4-t Box (904) 414 (105 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 414 (105 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 414 4x4 (105 kW) * SPRINTER 4-t Box (904) 414 4x4 (105 kW) * SPRINTER 4-t Box (904) 408 CDI (60 kW)

01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 01/95 - 05/06 02/96 - 05/06 02/96 - 05/06 02/96 - 05/06 02/96 - 05/06 02/96 - 05/06 02/96 - 05/06 02/96 - 05/06 02/96 - 05/06 02/96 - 05/06 02/96 - 05/06 02/96 - 05/06 02/96 - 05/06 02/96 - 05/06 02/96 - 05/06 02/96 - 05/06

Polar S

Magic

Stop & Go

57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 111

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 4-t Box (904) 408 CDI (60 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 411 CDI (80 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 411 CDI (80 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 411 CDI 4x4 (80 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 411 CDI 4x4 (80 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 413 CDI (95 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 413 CDI (95 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 413 CDI 4x4 (95 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 413 CDI 4x4 (95 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 408 D (58 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 408 D (58 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 2.3 D 4x4 (58 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 2.3 D 4x4 (58 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 416 CDI (115 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 416 CDI (115 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 416 CDI 4x4 (115 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 416 CDI 4x4 (115 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 410 D (75 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 410 D (75 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 410 D 4x4 (75 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 410 D 4x4 (75 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 412 D (85/90 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 412 D (85/90 kW) SPRINTER 4-t Box (904) 412 D 4x4 (85/90 kW) * SPRINTER 4-t Box (904) 412 D 4x4 (85/90 kW) * SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 414 (105 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 414 (105 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 414 4x4 (105 kW) * SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 414 4x4 (105 kW) * SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 408 CDI (60 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 408 CDI (60 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 411 CDI (80 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 411 CDI (80 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 411 CDI 4x4 (80 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 411 CDI 4x4 (80 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 413 CDI (95 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 413 CDI (95 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 413 CDI 4x4 (95 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 413 CDI 4x4 (95 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 408 D (58 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 408 D (58 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 2.3 D 4x4 (58 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 2.3 D 4x4 (58 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 416 CDI (115 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 416 CDI (115 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 416 CDI 4x4 (115 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 416 CDI 4x4 (115 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 410 D (75 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 410 D (75 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 410 D 4x4 (75 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 410 D 4x4 (75 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 412 D (85/90 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 412 D (85/90 kW) SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 412 D 4x4 (85/90 kW) * SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 412 D 4x4 (85/90 kW) * SPRINTER 3-t Bus (906) 216 (115 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 216 (115 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 224 (190 kW) * SPRINTER 3-t Bus (906) 224 (190 kW) * SPRINTER 3-t Bus (906) 210 CDI (70 kW) * SPRINTER 3-t Bus (906) 210 CDI (70 kW) * SPRINTER 3-t Bus (906) 211 CDI (80 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 211 CDI (80 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 215 CDI (110 kW) * SPRINTER 3-t Bus (906) 215 CDI (110 kW) * SPRINTER 3-t Bus (906) 216 (115 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 216 (115 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 224 (190 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 224 (190 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 209 CDI (65 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 209 CDI (65 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 210 CDI (70 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 210 CDI (70 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 211 CDI (80 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 211 CDI (80 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 213 CDI (95 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 213 CDI (95 kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 215 CDI(110kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 215 CDI(110kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 216 CDI(120kW) * SPRINTER 3-t Bus (906) 216 CDI(120kW) * SPRINTER 3-t Bus (906) 218 CDI(135kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 218 CDI(135kW) SPRINTER 3-t Bus (906) 219 CDI(140kW) * SPRINTER 3-t Bus (906) 219 CDI(140kW) * 112

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 02/96 - 05/06 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 02/96 - 05/06 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 216 (115 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 216 (115 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 224 (190 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 224 (190 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 209 CDI (65 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 209 CDI (65 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 210 CDI (70 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 210 CDI (70 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 211 CDI (80 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 211 CDI (80 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 213 CDI (95 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 213 CDI (95 kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 215 CDI(110kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 215 CDI(110kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 216 CDI(120kW) * SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 216 CDI(120kW) * SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 213 CDI (95 kW) * SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 213 CDI (95 kW) * SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 218 CDI(135kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 218 CDI(135kW) SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 219 CDI(140kW) * SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 219 CDI(140kW) * SPRINTER 3,5-t Bus (906) 316 (115 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 316 (115 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 316 NGT (115 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 316 NGT (115 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 324 (190 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 324 (190 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 310 CDI (70 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 310 CDI (70 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 311 CDI (80 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 311 CDI (80 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 311 CDI 4x4 (80 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 311 CDI 4x4 (80 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 315 CDI (110 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 315 CDI (110 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 315 CDI 4x4 (110 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 315 CDI 4x4 (110 kW) SPRINTER 3,5-t Bus (906) 318 CDI 4x4 (135 kW) * SPRINTER 3,5-t Bus (906) 318 CDI 4x4 (135 kW) * SPRINTER 3,5-t Box (906) 316 (115 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 316 (115 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 316 NGT (115 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 316 NGT (115 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 324 (190 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 324 (190 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 309 CDI (65 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 309 CDI (65 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 310 CDI (70 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 310 CDI (70 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 311 CDI (80 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 311 CDI (80 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 313 CDI (95 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 313 CDI (95 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 315 CDI (110 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 315 CDI (110 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 315 CDI 4x4 (110 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 315 CDI 4x4 (110 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 316 CDI (120 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 316 CDI (120 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 316 CDI 4x4 (120 kW) * SPRINTER 3,5-t Box (906) 316 CDI 4x4 (120 kW) * SPRINTER 3,5-t Box (906) 311 CDI 4x4 (80 kW) * SPRINTER 3,5-t Box (906) 311 CDI 4x4 (80 kW) * SPRINTER 3,5-t Box (906) 318 CDI (135 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 318 CDI (135 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 318 CDI 4x4 (135 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 318 CDI 4x4 (135 kW) SPRINTER 3,5-t Box (906) 319 CDI (140 kW) * SPRINTER 3,5-t Box (906) 319 CDI (140 kW) * SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 316 (115 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 316 (115 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 316 NGT (115 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 316 NGT (115 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 324 (190 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 324 (190 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 309 CDI (65 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 309 CDI (65 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 311 CDI (80 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 311 CDI (80 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 311 CDI 4x4 (80 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 311 CDI 4x4 (80 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 313 CDI (95 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 313 CDI (95 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 315 CDI (110 kW)

Polar

Polar S

06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 06/06 - 60044 MF 06/06 - 06/06 - 60044 MF 06/06 - 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF

Magic

Stop & Go

57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L4 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 113

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 315 CDI (110 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 315 CDI 4x4 (110 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 315 CDI 4x4 (110 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 316 CDI (120 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 316 CDI (120 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 316 CDI 4x4 (120 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 316 CDI 4x4 (120 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 318 CDI 4x4 (135 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 318 CDI 4x4 (135 kW) SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 319 CDI (140 kW) * SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 319 CDI (140 kW) * SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 310 CDI (70 kW) * SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 310 CDI (70 kW) * SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 313 CDI 4x4 (95 kW) * SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 318 CDI (135 kW) * SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 318 CDI (135 kW) * SPRINTER 4,6-t Box (906) 424 (190 kW) SPRINTER 4,6-t Box (906) 424 (190 kW) SPRINTER 4,6-t Box (906) 413 CDI (95 kW) SPRINTER 4,6-t Box (906) 413 CDI (95 kW) SPRINTER 4,6-t Box (906) 416 CDI (120 kW) * SPRINTER 4,6-t Box (906) 416 CDI (120 kW) * SPRINTER 4,6-t Box (906) 419 CDI (140 kW) * SPRINTER 4,6-t Box (906) 419 CDI (140 kW) * SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 424 (190 kW) * SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 424 (190 kW) * SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 413 CDI (95 kW) SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 413 CDI (95 kW) SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 415 CDI (110 kW) SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 415 CDI (110 kW) SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 416 CDI (120 kW) * SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 416 CDI (120 kW) * SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 418 CDI(135kW) SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 418 CDI(135kW) SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 419 CDI(140kW) * SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 419 CDI(140kW) * SPRINTER 5-t Box (906) 524 (190 kW) * SPRINTER 5-t Box (906) 524 (190 kW) * SPRINTER 5-t Box (906) 509 CDI (65 kW) SPRINTER 5-t Box (906) 509 CDI (65 kW) SPRINTER 5-t Box (906) 510 CDI (70 kW) SPRINTER 5-t Box (906) 510 CDI (70 kW) SPRINTER 5-t Box (906) 511 CDI (80 kW) SPRINTER 5-t Box (906) 511 CDI (80 kW) SPRINTER 5-t Box (906) 513 CDI (95 kW) SPRINTER 5-t Box (906) 513 CDI (95 kW) SPRINTER 5-t Box (906) 515 CDI(110kW) SPRINTER 5-t Box (906) 515 CDI(110kW) SPRINTER 5-t Box (906) 516 CDI(120kW) * SPRINTER 5-t Box (906) 516 CDI(120kW) * SPRINTER 5-t Box (906) 518 CDI(135kW) SPRINTER 5-t Box (906) 518 CDI(135kW) SPRINTER 5-t Box (906) 519 CDI(140kW) * SPRINTER 5-t Box (906) 519 CDI(140kW) * SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 516 (115 kW) SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 516 (115 kW) SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 516 NGT (115 kW) SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 516 NGT (115 kW) SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 509 CDI (65 kW) SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 509 CDI (65 kW) SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 511 CDI (80 kW) SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 511 CDI (80 kW) SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 513 CDI (95 kW) SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 513 CDI (95 kW) SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 515 CDI (110 kW) SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 515 CDI (110 kW) SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 516 CDI (120 kW) * SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 516 CDI (120 kW) * SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 524 (190 kW) * SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 524 (190 kW) * SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 510 CDI (70 kW) * SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 510 CDI (70 kW) * SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 518 CDI(135kW) SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 519 CDI(140kW) * SPRINTER Platform/Chassis 616 CDI (115 kW) * SPRINTER Dumptruck 616 CDI (115 kW) * T1 Bus (601) 208 2.3 (63 kW) T1 Bus (601) 208 2.3 (63 kW) T1 Bus (601) 210 2.3 (70/77 kW) T1 Bus (601) 210 2.3 (70/77 kW) T1 Bus (601) 208 D 2.3 (58/60 kW) T1 Bus (601) 208 D 2.3 (58/60 kW) T1 Bus (601) 207 D 2.4 (48/53 kW) T1 Bus (601) 207 D 2.4 (48/53 kW) T1 Bus (601) 210 D 2.8 (70/72 kW) 114

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF 06/06 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/06 - 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 06/06 - 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 06/06 - 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/06 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/01 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/01 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 05/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 05/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 05/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 05/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED

MERCEDES-BENZ

T1 Bus (601) 210 D 2.8 (70/72 kW) T1 Bus (601) 209 D 2.9 (65 kW) * T1 Bus (601) 209 D 2.9 (65 kW) * T1 Box (601) 210 2.3 (70 kW) T1 Box (601) 210 2.3 (70 kW) T1 Box (601) 208 D 2.3 (58/60 kW) T1 Box (601) 208 D 2.3 (58/60 kW) T1 Box (601) 207 D 2.4 (53 kW) T1 Box (601) 207 D 2.4 (53 kW) T1 Box (601) 210 D 2.8 (70 kW) T1 Box (601) 210 D 2.8 (70 kW) T1 Box (601) 209 D 2.9 (65 kW) * T1 Box (601) 209 D 2.9 (65 kW) * T1 Platform/Chassis (601) 210 2.3 (70 kW) T1 Platform/Chassis (601) 210 2.3 (70 kW) T1 Platform/Chassis (601) 208 D 2.3 (58/60 kW) T1 Platform/Chassis (601) 208 D 2.3 (58/60 kW) T1 Platform/Chassis (601) 207 D 2.4 (53/48 kW) T1 Platform/Chassis (601) 207 D 2.4 (53/48 kW) T1 Platform/Chassis (601) 210 D 2.9 (70 kW) T1 Platform/Chassis (601) 210 D 2.9 (70 kW) T1 Platform/Chassis (601) 210 D 2.8 (72 kW) T1 Platform/Chassis (601) 210 D 2.8 (72 kW) T1 Platform/Chassis (601) 209 D 2.9 (65 kW) * T1 Platform/Chassis (601) 209 D 2.9 (65 kW) * T1 Bus (602) 308 D 2.3 (58 kW) T1 Bus (602) 308 D 2.3 (58 kW) T1 Bus (602) 310 D 2.9 (70/72 kW) * T1 Bus (602) 310 D 2.9 (70/72 kW) * T1 Box (602) 308 D 2.3 (58 kW) T1 Box (602) 308 D 2.3 (58 kW) T1 Box (602) 307 D 2.4 (53 kW) T1 Box (602) 307 D 2.4 (53 kW) T1 Box (602) 310 D 2.9 (70/72 kW) T1 Box (602) 310 D 2.9 (70/72 kW) T1 Box (602) 309 D 3.0 (65 kW) * T1 Box (602) 309 D 3.0 (65 kW) * T1 Platform/Chassis (602) 307 D 2.4 (48 kW) T1 Platform/Chassis (602) 307 D 2.4 (48 kW) T1 Platform/Chassis (602) 308 D 2.3 (58/60 kW) T1 Platform/Chassis (602) 308 D 2.3 (58/60 kW) T1 Platform/Chassis (602) 309 D 3.0 (65 kW) T1 Platform/Chassis (602) 309 D 3.0 (65 kW) T1 Platform/Chassis (602) 310 D 2.9 (70/72 kW) * T1 Platform/Chassis (602) 310 D 2.9 (70/72 kW) * T1/TN Platform/Chassis 410 (70 kW) T1/TN Platform/Chassis 407 D (53 kW) T1/TN Platform/Chassis 408 D (58 kW) T1/TN Platform/Chassis 409 D (65 kW) T1/TN Platform/Chassis 410 D (70 kW) T1/TN Box Body / Estate 410 (70 kW) T1/TN Box Body / Estate 407 D (53 kW) T1/TN Box Body / Estate 408 D (58 kW) T1/TN Box Body / Estate 409 D (65 kW) T1/TN Box Body / Estate 410 D (70 kW) T2/LN1 Box Body / Estate 507 D (53 kW) T2/LN1 Box Body / Estate 508 D (58 kW) T2/LN1 Box Body / Estate 510 (70 kW) T2/LN1 Box Body / Estate 609 D (63/77 kW) T2/LN1 Box Body / Estate 611 D (77 kW) T2/LN1 Box Body / Estate 709 D (63 kW) T2/LN1 Box Body / Estate 711 D (77 kW) T2/LN1 Box Body / Estate 714 D (103 kW) T2/LN1 Box Body / Estate 809 D (63 kW) T2/LN1 Box Body / Estate 811 D (77 kW) T2/LN1 Box Body / Estate 814 D (100 kW) T2/LN1 Box Body / Estate 814 DA 4x4 (100 kW) T2/LN1 Platform/Chassis 507 D (53 kW) T2/LN1 Platform/Chassis 510 (70 kW) T2/LN1 Platform/Chassis 609 D (63/77 kW) T2/LN1 Platform/Chassis 611 D (77 kW) T2/LN1 Platform/Chassis 709 D (63 kW) T2/LN1 Platform/Chassis 711 D (77 kW) T2/LN1 Platform/Chassis 714 D (103 kW) T2/LN1 Platform/Chassis 809 D (63 kW) T2/LN1 Platform/Chassis 811 D (77 kW) T2/LN1 Platform/Chassis 814 D (100 kW) T2/LN1 Platform/Chassis 814 DA 4x4 (100 kW) T2/LN1 Cab with engine 809 DT (66 kW) T2/LN1 Dumptruck 507 DK (53 kW) T2/LN1 Dumptruck 508 D (58 kW) T2/LN1 Dumptruck 609 DK (63 kW) T2/LN1 Dumptruck 611 DK (77 kW) T2/LN1 Dumptruck 709 DK (63 kW) T2/LN1 Dumptruck 809 DK (63 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

05/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 05/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 05/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 05/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 05/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 05/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 05/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 01/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 01/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 01/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 01/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 01/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 01/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 04/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 04/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 10/82 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 02/96 60044 MF 60044 MF 10/82 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 02/96 60044 MF 60044 MF 10/82 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 02/96 60044 MF 60044 MF 10/82 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 02/96 60044 MF 60044 MF 01/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 01/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 01/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 01/77 - 02/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/77 - 02/96 60044 MF 60044 MF 07/81 - 06/95 L5 AGM ED 07/81 - 06/95 L5 AGM ED 07/81 - 06/95 L5 AGM ED 07/81 - 06/95 L5 AGM ED 07/81 - 06/95 L5 AGM ED 07/81 - 06/95 L5 AGM ED 07/81 - 06/95 L5 AGM ED 07/81 - 06/95 L5 AGM ED 07/81 - 06/95 L5 AGM ED 07/81 - 06/95 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 04/86 - 12/94 L5 AGM ED 115

MERCEDES-BENZ

T2/LN1 Dumptruck 811 DK (77 kW) T2/L Platform/Chassis L 407 D (48 kW) T2/L Platform/Chassis L 409 (66 kW) T2/L Platform/Chassis L 410 (70 kW) T2/L Platform/Chassis L 508 DG (60 kW) T2/L Platform/Chassis L 608 D (63 kW) T2/L Platform/Chassis L 613 D (96 kW) T2/L Platform/Chassis L 911 (81 kW) T2/LN1 Bus O 609 D (66 kW) T2/LN1 Bus O 611 D (85 kW) T2/LN1 Bus O 614 D (100 kW) T2/L Dumptruck LK 408 G, LK 409 (66 kW) T2/L Dumptruck LKO 508 DG (63 kW) T2/L Dumptruck L 608 D (63 kW) T2/L Dumptruck LK 911 (81 kW) T2/L Dumptruck LS 911 (81 kW) T2/L General Purpose Vehicle LF 409 G (66 kW) T2/L Box Body / Estate L 407 D (48 kW) T2/L Box Body / Estate L 409 (66 kW) T2/L Box Body / Estate L 410 (70 kW) T2/L Box Body / Estate L 508 DG (60 kW) T2/L Box Body / Estate L 608 D (63 kW) T2/L Box Body / Estate L 613 D (96 kW) T2/L Truck Tractor L 911 (81 kW) VARIO Cab with engine 810 DT (75 kW) VARIO Cab with engine 810 DT (75 kW) VARIO Cab with engine 812 DT (100/112 kW) * VARIO Cab with engine 812 DT (100/112 kW) * VARIO Bus O 810 (75 kW) VARIO Bus O 810 (75 kW) VARIO Bus O 812 (90 kW) VARIO Bus O 812 (90 kW) VARIO Bus O 814 (100 kW) VARIO Bus O 814 (100 kW) VARIO Bus O 815 (112 kW) * VARIO Bus O 815 (112 kW) * VARIO Platform/Chassis 512 D (90 kW) VARIO Platform/Chassis 512 D (90 kW) VARIO Platform/Chassis 612 D (90 kW) VARIO Platform/Chassis 612 D (90 kW) VARIO Platform/Chassis 613 D, 614 D (95 kW) VARIO Platform/Chassis 613 D, 614 D (95 kW) VARIO Platform/Chassis 615 D, 616 D (112 kW) VARIO Platform/Chassis 615 D, 616 D (112 kW) VARIO Platform/Chassis 812 D (90 kW) VARIO Platform/Chassis 812 D (90 kW) VARIO Platform/Chassis 813 D, 814 D (95 kW) VARIO Platform/Chassis 813 D, 814 D (95 kW) VARIO Platform/Chassis 813 DA, 814 DA 4x4 (95 kW) VARIO Platform/Chassis 813 DA, 814 DA 4x4 (95 kW) VARIO Platform/Chassis 815 D, 816 D (112 kW) VARIO Platform/Chassis 815 D, 816 D (112 kW) VARIO Platform/Chassis 815 DA, 816 DA 4x4 (112 kW) * VARIO Platform/Chassis 815 DA, 816 DA 4x4 (112 kW) * VARIO Box Body / Estate 512 D (90 kW) VARIO Box Body / Estate 512 D (90 kW) VARIO Box Body / Estate 612 D (90 kW) VARIO Box Body / Estate 612 D (90 kW) VARIO Box Body / Estate 613 D, 614 D (95 kW) VARIO Box Body / Estate 613 D, 614 D (95 kW) VARIO Box Body / Estate 615 D, 616 D (115 kW) VARIO Box Body / Estate 615 D, 616 D (115 kW) VARIO Box Body / Estate 812 D (90 kW) VARIO Box Body / Estate 812 D (90 kW) VARIO Box Body / Estate 813 D, 814 D (95 kW) VARIO Box Body / Estate 813 D, 814 D (95 kW) VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (95 kW) VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (95 kW) VARIO Box Body / Estate 815 D, 816 D (112 kW) VARIO Box Body / Estate 815 D, 816 D (112 kW) VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (112 kW) * VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (112 kW) * VARIO Dumptruck 612 D (90 kW) VARIO Dumptruck 612 D (90 kW) VARIO Dumptruck 613 D, 614 D (95 kW) VARIO Dumptruck 613 D, 614 D (95 kW) VARIO Dumptruck 615 D, 616 D (112 kW) VARIO Dumptruck 615 D, 616 D (112 kW) VARIO Dumptruck 812 D (90 kW) VARIO Dumptruck 812 D (90 kW) VARIO Dumptruck 813 D, 814 D (95 kW) VARIO Dumptruck 813 D, 814 D (95 kW) VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (95 kW) VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (95 kW) VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (112 kW) 116

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

04/86 - 12/94 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 07/87 - 12/92 L5 AGM ED 07/87 - 12/92 L5 AGM ED 07/87 - 12/92 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 06/72 - 08/82 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/68 - 12/88 L5 AGM ED 01/72 - 07/83 L5 AGM ED 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED

Polar

MERCEDES-BENZ + METROCAB + MG

VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (112 kW) VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (112 kW) * VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (112 kW) * E-CLASS (W211) 1.8 E200 (120 kW) E-CLASS (W211) 2.5 E230 (150 kW) E-CLASS (W211) 3.0 E280 (170 kW) E-CLASS (W211) 3.5 E350 (200 kW)

Polar S

Magic

Stop & Go

09/96 - 60044 MF 09/96 - 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/96 - 60044 MF 11/05 - L5 AGM ED 11/05 - L5 AGM ED 11/05 - L5 AGM ED 11/05 - L5 AGM ED

METROCAB TAXI 2.5 D (52 kW)

01/91 -

59518 MF

MG MAESTRO 1600 (76 kW) * MAESTRO 2.0 EFi (86 kW) MAESTRO 2.0 EFi (86 kW) MAESTRO 2.0 Turbo (112 kW) * MAESTRO 2.0 Turbo (112 kW) * METRO 1300 (54 kW) METRO Turbo (69 kW) METRO 6R4 3.0 (186 kW) MGF (RD) 1.6 (82 kW) MGF (RD) 1.6 (82 kW) MGF (RD) 1.8 i 16V (88 kW) MGF (RD) 1.8 i 16V (88 kW) MGF (RD) 1.8 i VVC (107 kW) MGF (RD) 1.8 i VVC (107 kW) MGF (RD) 1,8 i VVC (118 kW) * MGF (RD) 1,8 i VVC (118 kW) * MGR V8 3.9 (140 kW) * MGR V8 3.9 (140 kW) * MG TF 115 (85 kW) MG TF 120 (88 kW) MG TF 135 (100 kW) MG TF 160 (118 kW) MG ZR 105 (76 kW) MG ZR 105 (76 kW) MG ZR 120 (86 kW) MG ZR 120 (86 kW) MG ZR 160 (118kW) MG ZR 160 (118kW) MG ZR Turbodiesel (74kW) * MG ZR Turbodiesel (74kW) * MG ZR 2.0 TD (83 kW) MG ZS 1.6 (79 kW) * MG ZS 1.6 (79 kW) * MG ZS 120 (86 kW) MG ZS 180 (130 kW) MG ZS 2.0 TD (74 kW) MG ZS Hatchback 1.6 (82kW) MG ZS Hatchback 120 (86kW) MG ZS Hatchback 180 (130kW) MG ZS Hatchback 2.0 TD (74 kW) MG ZT 1.8 16V (88 kW) MG ZT 1.8 T 16V (118 kW) MG ZT 160 (118 kW) MG ZT 180 (130 kW) MG ZT 190 (140 kW) MG ZT 260 (191 kW) MG ZT 2.0 CDTi (85 kW) * MG ZT- T 1.8 16V (88 kW) MG ZT- T 1.8 T 16V (118 kW) MG ZT- T 160 (118 kW) MG ZT- T 180 (130 kW) MG ZT- T 190 (140 kW) MG ZT- T 260 (191 kW) MG ZT- T 2.0 CDTi (85 kW) * MG X-POWER 4.6 SV (230 kW) MG X-POWER 5.0 SV-R (294 kW) MONTEGO 2.0 EFi (86 kW) MONTEGO 2.0 EFi (86 kW) MONTEGO 2.0 Turbo (110 kW) * MONTEGO 2.0 Turbo (110 kW) *

03/83 - 09/90 53649 03/83 - 09/90 53649 03/83 - 09/90 03/83 - 09/90 53649 03/83 - 09/90 05/82 - 09/90 54512 05/82 - 09/90 54512 05/82 - 09/90 54512 03/95 - 03/02 55001 03/95 - 03/02 03/95 - 03/02 55001 03/95 - 03/02 03/95 - 03/02 55001 03/95 - 03/02 03/95 - 03/02 55001 03/95 - 03/02 09/92 - 12/95 55001 09/92 - 12/95 03/02 - 55549 03/02 - 55549 03/02 - 55549 03/02 - 55549 06/01 - 04/05 55001 06/01 - 04/05 06/01 - 04/05 55001 06/01 - 04/05 06/01 - 04/05 55001 06/01 - 04/05 06/01 - 04/05 55001 06/01 - 04/05 06/01 - 04/05 56344 07/01 - 04/05 55001 07/01 - 04/05 07/01 - 04/05 54512 07/01 - 04/05 54512 07/01 - 04/05 56344 07/01 - 10/05 54512 07/01 - 10/05 54512 07/01 - 10/05 54512 07/01 - 10/05 56344 06/01 - 07/05 55549 06/01 - 07/05 55549 06/01 - 07/05 55549 06/01 - 07/05 55549 06/01 - 07/05 55549 06/01 - 07/05 55549 06/01 - 07/05 56609 10/01 - 07/05 55549 10/01 - 07/05 55549 10/01 - 07/05 55549 10/01 - 07/05 55549 10/01 - 07/05 55549 10/01 - 07/05 55549 10/01 - 07/05 56609 01/03 - 04/08 56344 01/03 - 04/08 56344 04/84 - 09/90 55001 04/84 - 09/90 04/84 - 09/90 55001 04/84 - 09/90

54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57309 MF 57510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 57309 MF 57510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 57309 MF 57510 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF

117

Polar

MINI + MITSUBISHI

Polar S

Magic

Stop & Go

MINI MINI-MOKE 1.0 (29 kW) MINI (R50, R53) 1.4 (55 kW) MINI (R50, R53) 1.4 (55 kW) MINI (R50, R53) One (66 kW) MINI (R50, R53) One (66 kW) MINI (R50, R53) Cooper (85 kW) MINI (R50, R53) Cooper (85 kW) MINI (R50, R53) Cooper S (120/125 kW) MINI (R50, R53) Cooper S (120/125 kW) MINI (R50, R53) Works (155 kW) * MINI (R50, R53) Works (155 kW) * MINI (R50, R53) S Works (147 kW) * MINI (R50, R53) John Cooper Works (160 kW) MINI (R50, R53) One D (55 kW) * MINI Convertible (R52) One (66 kW) MINI Convertible (R52) One (66 kW) MINI Convertible (R52) Cooper (85 kW) MINI Convertible (R52) Cooper (85 kW) MINI Convertible (R52) Cooper S (125 kW) MINI Convertible (R52) Cooper S (125 kW) MINI Convertible (R52) John Cooper Works (155 kW) * MINI Convertible (R52) John Cooper Works (155 kW) * MINI (R56) One (55 kW) MINI (R56) Cooper (88/90 kW) MINI (R56) Cooper S (128/135 kW) MINI (R56) John Cooper Works (155 kW) MINI (R56) One D (66/66 kW) MINI (R56) Cooper D (80/82 kW) MINI (R56) Cooper SD (105 kW) MINI Convertible (R57) One (72 kW) MINI Convertible (R57) Cooper (88/90 kW) MINI Convertible (R57) Cooper S (128/135 kW) MINI Convertible (R57) John Cooper Works (155 kW) MINI Convertible (R57) Cooper D (82 kW) MINI Convertible (R57) Cooper SD (105 kW) MINI Roadster (R59) Cooper (90 kW) MINI Roadster (R59) Cooper S (135 kW) MINI Roadster (R59) Cooper SD (105 kW) MINI COUNTRYMAN (R60) One (72 kW) MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (90 kW) MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (135 kW) MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SALL4(135kW) MINI COUNTRYMAN (R60) One D(66kW) MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D (82 kW) MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (82 kW) MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (105 kW) MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (105 kW) MINI CLUBMAN (R55) One (72 kW) MINI CLUBMAN (R55) Cooper (88/90 kW) MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (120/128/135 kW) MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works (155 kW) MINI CLUBMAN (R55) One D (66 kW) MINI CLUBMAN (R55) Cooper D (80/82 kW) MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD (105 kW) * MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD (105 kW) * MINI Coupe (R58) Cooper (90 kW) MINI Coupe (R58) Cooper (90 kW) MINI Coupe (R58) Cooper (90 kW) MINI Coupe (R58) Cooper S (135 kW) MINI Coupe (R58) Cooper S (135 kW) MINI Coupe (R58) Cooper S (135 kW) MINI Coupe (R58) John Cooper Works (155 kW) * MINI Coupe (R58) John Cooper Works (155 kW) * MINI Coupe (R58) John Cooper Works (155 kW) *

01/87 - 54512 55010 MF 55510 MF 06/01 - 09/06 54512 55010 MF 55510 MF 06/01 - 09/06 56008 MF 56649 MF 06/01 - 09/06 54512 55010 MF 55510 MF 06/01 - 09/06 56008 MF 56649 MF 06/01 - 09/06 54512 55010 MF 55510 MF 06/01 - 09/06 56008 MF 56649 MF 06/01 - 09/06 54512 55010 MF 55510 MF 06/01 - 09/06 56008 MF 56649 MF 06/01 - 09/06 54512 55010 MF 55510 MF 06/01 - 09/06 56008 MF 56649 MF 06/01 - 09/06 54512 55010 MF 56649 MF 06/01 - 09/06 L3 AGM ED 06/01 - 09/06 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/04 - 11/07 54512 55010 MF 55510 MF 07/04 - 11/07 56008 MF 56649 MF 07/04 - 11/07 54512 55010 MF 55510 MF 07/04 - 11/07 56008 MF 56649 MF 07/04 - 11/07 54512 55010 MF 55510 MF 07/04 - 11/07 56008 MF 56649 MF 07/04 - 11/07 54512 55010 MF 55510 MF 07/04 - 11/07 56008 MF 56649 MF 09/06 - L3 AGM ED 09/06 - L3 AGM ED 09/06 - L3 AGM ED 09/06 - L3 AGM ED 09/06 - L3 AGM ED 09/06 - L3 AGM ED 09/06 - L3 AGM ED 11/07 - L3 AGM ED 11/07 - L3 AGM ED 11/07 - L3 AGM ED 11/07 - L3 AGM ED 11/07 - L3 AGM ED 11/07 - L3 AGM ED 02/12 - L3 AGM ED 02/12 - L3 AGM ED 02/12 - L3 AGM ED 06/10 - L3 AGM ED 06/10 - L3 AGM ED 06/10 - L3 AGM ED 06/10 - L3 AGM ED 06/10 - L3 AGM ED 06/10 - L3 AGM ED 06/10 - L3 AGM ED 06/10 - L3 AGM ED 06/10 - L3 AGM ED 10/07 - L3 AGM ED 10/07 - L3 AGM ED 10/07 - L3 AGM ED 10/07 - L3 AGM ED 10/07 - L3 AGM ED 10/07 - L3 AGM ED 10/07 - L3 AGM ED 10/07 - L4 AGM ED 09/11 - 57088 MF 09/11 - L2 AGM ED 09/11 - L3 AGM ED 09/11 - 57088 MF 09/11 - L2 AGM ED 09/11 - L3 AGM ED 09/11 - 57088 MF 09/11 - L2 AGM ED 09/11 - L3 AGM ED

MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (66 kW) CARISMA (DA_) 1.8 (85 kW) CARISMA (DA_) 1.8 GDI (90 kW) CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (92 kW) CARISMA (DA_) 1.8 16V (103 kW) CARISMA (DA_) 1.9 TD (66 kW) CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (75/85 kW) CARISMA Saloon (DA_) 1.3 (55 kW) CARISMA Saloon (DA_) 1.6 (66/70/73/76 kW) CARISMA Saloon (DA_) 1.8 (85 kW) CARISMA Saloon (DA_) 1.8 GDI (90 kW) CARISMA Saloon (DA_) 1.8 16V GDI (92 kW) CARISMA Saloon (DA_) 2.0 16V GT EVO VI/VII (206 kW) CARISMA Saloon (DA_) 1.9 TD (66 kW) 118

07/95 - 06/06 07/95 - 06/06 07/95 - 06/06 07/95 - 06/06 07/95 - 06/06 07/95 - 06/06 07/95 - 06/06 09/96 - 06/06 09/96 - 06/06 09/96 - 06/06 09/96 - 06/06 09/96 - 06/06 09/96 - 06/06 09/96 - 06/06

55549 55549 56609 56609 56609 56609 56609 55549 55549 55549 56609 56609 56609 56609

56008 MF 56008 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF 57412 MF

56649 MF 56649 MF 57549 MF 57549 MF 57549 MF 57549 MF 57549 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 57549 MF 57549 MF 57549 MF 57549 MF

MITSUBISHI

CARISMA Saloon (DA_) 1.9 DI-D (75/85 kW) CELESTE (A7_) 1.6 ST (54 kW) CELESTE (A7_) 2.0 GSR (66/71/77 kW) CORDIA (A21_A, AB) 1.6 GSL (55 kW) CORDIA (A21_A, AB) 1.6 Turbo (84/85 kW) CORDIA (A21_A, AB) 1.8 GSL (66 kW) CORDIA (A21_A, AB) 1.8 Turbo ECi (100/110 kW) COLT I (A15_A) 1.2 GL (40 kW) COLT I (A15_A) 1.4 GLX,GT (51 kW) COLT I (A15_A) 1.4 Turbo (77 kW) COLT II (C1_A) 1.2 EL,GL (40 kW) COLT II (C1_A) 1.3 EL,GL (49 kW) COLT II (C1_A) 1.5 GLX (51 kW) COLT II (C1_A) 1.6 Turbo ECi (77/92 kW) COLT II (C1_A) 1.8 GL Diesel (43 kW) COLT III (C5_A) 1.3 GL (44 kW) COLT III (C5_A) 1.3 (51 kW) COLT III (C5_A) 1.3 12V (55 kW) COLT III (C5_A) 1.5 GLXi (62 kW) COLT III (C5_A) 1.5 (66 kW) COLT III (C5_A) 1.6 GTi 16V (91 kW) COLT III (C5_A) 1.8 GTi 16V (100 kW) COLT III (C5_A) 1.8 Diesel GLX (44 kW) COLT IV (CA_A) 1.3 GLi 12V (55 kW) COLT IV (CA_A) 1.6 (66 kW) COLT IV (CA_A) 1.6 GLXi 16V (83 kW) COLT IV (CA_A) 1.6 4x4 (84 kW) COLT IV (CA_A) 1.8 GTi 16V (103 kW) COLT V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (55 kW) COLT V (CJ_, CP_) 1300 (60 kW) COLT V (CJ_, CP_) 1.3 (66kW) COLT V (CJ_, CP_) 1500 (69kW) COLT V (CJ_, CP_) 1.5 (81kW) COLT V (CJ_, CP_) 1600 GLX (66 kW) COLT V (CJ_, CP_) 1600 (76 kW) COLT V (CJ_, CP_) 1.8 (109 kW) COLT VI (Z3_, Z2_) 1.1 (55 kW) COLT VI (Z3_, Z2_) 1.3 (70 kW) COLT VI (Z3_, Z2_) 1.5 (72/77/80 kW) COLT VI (Z3_, Z2_) 1.5 Turbo (113 kW) COLT VI (Z3_, Z2_) 1.5 CZT (110 kW) COLT VI (Z3_, Z2_) 1.5 DI-D (50 kW) COLT CZC Convertible (RG) 1.5 (80 kW) COLT CZC Convertible (RG) 1.5 Turbo (110 kW) ECLIPSE I (D2_A) 1.8 (68 kW) ECLIPSE I (D2_A) 2.0 i 16V (110 kW) ECLIPSE I (D2_A) 2.0 i 16V 4x4 (110 kW) ECLIPSE I (D2_A) 2.0 Turbo 4WD (157 kW) ECLIPSE Convertible 1.8 (68 kW) ECLIPSE II (D3_) 2000 GS 16V (107 kW) ECLIPSE II (D3_) 2.0 Turbo (147 kW) ECLIPSE II (D3_) 2.0 Turbo 4WD (147/157 kW) ECLIPSE II (D3_) 2000 GT 16V (157 kW) ECLIPSE II (D3_) 2400 GS 16V (105 kW) ECLIPSE Convertible 1.8 (102 kW) ECLIPSE Convertible (D5_) 1.8 (103 kW) ECLIPSE Convertible (D5_) 2.4 RS (106 kW) ECLIPSE Convertible (D5_) 2.4 (110 kW) ECLIPSE Convertible (D5_) 3.0 (149/157 kW) GALANT II (A16_) 1.6 GLX (55 kW) GALANT II (A16_) 2.0 GLS (75 kW) GALANT II (A16_) 2.0 Turbo ECi (125 kW) GALANT II (A16_) 2.3 Turbo-D (62 kW) GALANT II Station Wagon (A16_V) 1.6 GLX (55 kW) GALANT II Station Wagon (A16_V) 2.0 GLX (75 kW) GALANT II Station Wagon (A16_V) 2.3 Turbo-D (62 kW) GALANT III (E1_A) 1.6 GLX (55 kW) GALANT III (E1_A) 2.0 GLS (66/75 kW) GALANT III (E1_A) 2.0 Turbo ECi (110 kW) GALANT III (E1_A) 2.4 GLS (92/82 kW) GALANT III (E1_A) 1.8 Turbo-D (60 kW) GALANT IV (E3_A) 1.8 (66 kW) GALANT IV (E3_A) 2.0 (80 kW) GALANT IV (E3_A) 2.0 4x4 (80 kW) GALANT IV (E3_A) 2.0 GTI 16V (106/107 kW) GALANT IV (E3_A) 2.0 GTI 16V 4x4 (106 kW) GALANT IV (E3_A) 1.8 Turbo-D (55 kW) GALANT IV Saloon (E3_A) 1.6 (55 kW) GALANT IV Saloon (E3_A) 1.8 (63/66 kW) GALANT IV Saloon (E3_A) 2.0 (80 kW) GALANT IV Saloon (E3_A) 2.0 4x4 (80 kW) GALANT IV Saloon (E3_A) 2.0 GTi 16V (106/107 kW) GALANT IV Saloon (E3_A) 2.0 GTi 16V 4x4 (106 kW) GALANT IV Saloon (E3_A) 2.0 GTI 16V 4x4 (110 kW) GALANT IV Saloon (E3_A) 1.8 D (44 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

09/96 - 06/06 56609 57412 MF 57549 MF 10/75 - 06/81 56069 MF 10/75 - 06/81 56069 MF 10/82 - 12/86 56069 MF 10/82 - 12/86 56069 MF 10/82 - 12/86 56069 MF 10/82 - 12/86 56069 MF 12/78 - 03/84 53522 MF 12/78 - 03/84 53522 MF 12/78 - 03/84 56069 MF 10/82 - 04/88 53522 MF 10/82 - 04/88 53522 MF 10/82 - 04/88 10/82 - 04/88 10/82 - 04/88 57024 MF 10/86 - 05/92 53522 MF 10/86 - 05/92 53522 MF 10/86 - 05/92 53522 MF 10/86 - 05/92 10/86 - 05/92 10/86 - 05/92 10/86 - 05/92 10/86 - 05/92 57024 MF 03/92 - 04/96 53522 MF 03/92 - 04/96 03/92 - 04/96 03/92 - 04/96 03/92 - 04/96 57024 MF 09/95 - 09/03 56069 MF 09/95 - 09/03 56069 MF 09/95 - 09/03 56069 MF 09/95 - 09/03 56069 MF 09/95 - 09/03 56069 MF 09/95 - 09/03 56069 MF 09/95 - 09/03 56069 MF 09/95 - 09/03 56069 MF 10/02 - 54512 55010 MF 55510 MF 10/02 - 54512 55010 MF 55510 MF 10/02 - 54512 55010 MF 55510 MF 10/02 - 54512 55010 MF 55510 MF 10/02 - 56609 57412 MF 57549 MF 10/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 05/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 05/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 12/89 - 12/95 57024 MF 12/89 - 12/95 57024 MF 12/89 - 12/95 57024 MF 12/89 - 12/95 57024 MF 12/89 - 03/94 57024 MF 04/94 - 04/99 57024 MF 04/94 - 04/99 57024 MF 04/94 - 04/99 57024 MF 04/94 - 04/99 57024 MF 04/94 - 04/99 57024 MF 04/94 - 04/99 57024 MF 05/99 - 03/05 57024 MF 05/99 - 03/05 57024 MF 05/99 - 03/05 57024 MF 05/99 - 03/05 57024 MF 09/80 - 05/84 56069 MF 09/80 - 05/84 56069 MF 09/80 - 05/84 56069 MF 09/80 - 05/84 56069 MF 09/80 - 05/84 56069 MF 09/80 - 05/84 56069 MF 09/80 - 05/84 56069 MF 06/84 - 12/87 56069 MF 06/84 - 12/87 56069 MF 06/84 - 12/87 56069 MF 06/84 - 12/87 56069 MF 06/84 - 12/87 56069 MF 11/88 - 12/92 56069 MF 11/88 - 12/92 56069 MF 11/88 - 12/92 56069 MF 11/88 - 12/92 56069 MF 11/88 - 12/92 56069 MF 11/88 - 12/92 56069 MF 11/87 - 03/93 56069 MF 11/87 - 03/93 56069 MF 11/87 - 03/93 56069 MF 11/87 - 03/93 56069 MF 11/87 - 03/93 56069 MF 11/87 - 03/93 56069 MF 11/87 - 03/93 56069 MF 11/87 - 03/93 56069 MF 119

MITSUBISHI

GALANT IV Saloon (E3_A) 1.8 Turbo-D (55 kW) GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (85 kW) GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 GLSI (93 kW) GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (101 kW) GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI 4x4 (101 kW) GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 V6-24 (110 kW) GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.5 (125 kW) GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.5 V6-24 4x4 (125 kW) GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSTD (66 kW) GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (85 kW) GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 GLSI (93 kW) GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (101 kW) GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI 4x4 (101 kW) GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 V6-24 (110 kW) GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 2.5 V6-24 4x4 (125 kW) GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSTD (66 kW) GALANT VI (EA_) 1.8 GDi (103 kW) GALANT VI (EA_) 2.0 (98/100 kW) GALANT VI (EA_) 2.0 GDI (107 kW) GALANT VI (EA_) 2.4 (121 kW) GALANT VI (EA_) 2.0 TDI (66 kW) GALANT VI (EA_) 2.4 GDI (106 kW) GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (118/120 kW) GALANT VI Estate (EA_) 2.0 (98 kW) GALANT VI Estate (EA_) 2.5 V6 24V (118/120 kW) GALANT VI Estate (EA_) 2.0 TDI (66 kW) GALANT VI Estate (EA_) 2.4 GDI (106 kW) GALANT Saloon (DJ_, ED_, EF_) 2.0 GDi G (107 kW) GALANT Saloon (DJ_, ED_, EF_) 2.0 GDi V 4x4 (107 kW) GALANT Saloon (DJ_, ED_, EF_) 2.4 GDi Sport (121 kW) GALANT Saloon (DJ_, ED_, EF_) 2.4 GDi Sport 4x4 (121 kW) GALANT Saloon (DJ_, ED_, EF_) 3.8 GDi (171 kW) GALANT Saloon (DJ_, ED_, EF_) 3.8 GDi 4x4 (171 kW) GALLOPER (JK-01) 3.0 V6 (104 kW) GALLOPER (JK-01) 2.5 TD (65 kW) GALLOPER (JK-01) 2.5 TD intercooler (73 kW) GRANDIS (N9_, N8_) 2.4 GDi GLX (108 kW) GRANDIS (N9_, N8_) 2.4 GDi GLX 4WD (108 kW) GRANDIS (N9_, N8_) 3.0 GDi GLX 4WD (158 kW) GRANDIS (NA_W) 2.4 (121 kW) GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (100/103 kW) LANCER I (A17_) 1.2 (40 kW) LANCER I (A17_) 1.4 GLX (50 kW) LANCER I (A17_) 1.6 (60 kW) LANCER I (A17_) 2.0 Turbo ECi (125 kW) LANCER F II (A17_) 1.2 GLX (40 kW) LANCER F II (A17_) 1.4 GLX (51 kW) LANCER F II (A17_) 1.4 Turbo (77 kW) LANCER III (C1_A, C6_A) 1.2 GL (40 kW) LANCER III (C1_A, C6_A) 1.2 (44 kW) LANCER III (C1_A, C6_A) 1.5 GLX (51/55 kW) LANCER III (C1_A, C6_A) 1.8 Diesel (43 kW) LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.5 (51 kW) LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.5 12V (66 kW) LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.8 4x4 (61 kW) LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.8 D 4x4 (44 kW) LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.8 D (43/44 kW) LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.3 (44 kW) LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.3 12V (44 kW) LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 (62 kW) LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 12V (66 kW) LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.6 16V (83 kW) LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.6 4x4 (84 kW) LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.6 GTi (91 kW) LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 GTi (66/70 kW) LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 4x4 (71 kW) LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 GTi 16V (100/103 kW) LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 D (44 kW) LANCER IV Saloon (C6_A) 1.3 (44 kW) LANCER IV Saloon (C6_A) 1.3 12V (55 kW) LANCER IV Saloon (C6_A) 1.5 (62 kW) LANCER IV Saloon (C6_A) 1.5 12V (66 kW) LANCER IV Saloon (C6_A) 1.6 GTi (91 kW) LANCER IV Saloon (C6_A) 1.8 GLX Diesel (44 kW) LANCER V (CB/D_A) 1.3 (55 kW) LANCER V (CB/D_A) 1.6 (66 kW) LANCER V (CB/D_A) 1.6 16V (83 kW) LANCER V (CB/D_A) 1.6 16V 4WD (83 kW) LANCER V (CB/D_A) 1.8 GTi (70 kW) LANCER V (CB/D_A) 1.8 16V (103 kW) LANCER V (CB/D_A) 2.0 Diesel (50 kW) LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V (83 kW) LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V 4WD (83 kW) LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 2.0 D (50 kW) LANCER VI (CK/P_A) 1.3 12V (55 kW) 120

Polar

Polar S

Magic

11/87 - 03/93 56069 MF 11/92 - 10/96 56069 MF 11/92 - 10/96 56069 MF 11/92 - 10/96 56069 MF 11/92 - 10/96 56069 MF 11/92 - 10/96 56069 MF 11/92 - 10/96 56069 MF 11/92 - 10/96 56069 MF 11/92 - 10/96 56069 MF 11/92 - 08/96 56069 MF 11/92 - 08/96 56069 MF 11/92 - 08/96 56069 MF 11/92 - 08/96 56069 MF 11/92 - 08/96 56069 MF 11/92 - 08/96 56069 MF 11/92 - 08/96 56069 MF 09/96 - 10/04 56069 MF 09/96 - 10/04 56069 MF 09/96 - 10/04 56069 MF 09/96 - 10/04 56069 MF 09/96 - 10/04 56069 MF 09/96 - 10/04 56068 MF 09/96 - 10/04 56068 MF 09/96 - 10/03 56069 MF 09/96 - 10/03 56069 MF 09/96 - 10/03 56069 MF 09/96 - 10/03 56068 MF 10/03 - 56069 MF 10/03 - 56069 MF 10/03 - 56069 MF 10/03 - 56069 MF 10/03 - 56069 MF 10/03 - 56069 MF 02/99 - 12/06 57024 MF 02/99 - 12/06 57024 MF 02/99 - 12/06 57024 MF 11/97 - 05/03 56068 MF 11/97 - 05/03 56068 MF 11/97 - 05/03 56068 MF 03/03 - 56068 MF 03/03 - 56068 MF 09/79 - 02/83 09/79 - 02/83 09/79 - 02/83 56069 MF 09/79 - 02/83 56069 MF 03/83 - 09/86 03/83 - 09/86 03/83 - 09/86 11/83 - 06/90 11/83 - 06/90 11/83 - 06/90 11/83 - 06/90 56069 MF 09/85 - 06/92 09/85 - 06/92 09/85 - 06/92 56069 MF 09/85 - 06/92 56069 MF 09/85 - 06/92 56069 MF 04/88 - 05/94 04/88 - 05/94 04/88 - 05/94 04/88 - 05/94 04/88 - 05/94 56069 MF 04/88 - 05/94 56069 MF 04/88 - 05/94 56069 MF 04/88 - 05/94 56069 MF 04/88 - 05/94 56069 MF 04/88 - 05/94 56069 MF 04/88 - 05/94 56069 MF 04/88 - 09/92 04/88 - 09/92 04/88 - 09/92 04/88 - 09/92 04/88 - 09/92 56069 MF 04/88 - 09/92 56069 MF 06/92 - 07/96 56069 MF 06/92 - 07/96 56069 MF 06/92 - 07/96 57024 MF 06/92 - 07/96 57024 MF 06/92 - 07/96 57024 MF 06/92 - 07/96 57024 MF 06/92 - 07/96 57024 MF 12/92 - 10/03 57024 MF 12/92 - 10/03 57024 MF 12/92 - 10/03 57024 MF 09/95 - 09/99 56068 MF

Stop & Go

MITSUBISHI

LANCER VI (CK/P_A) 1.5 16V (69 kW) LANCER VI (CK/P_A) 1.6 16V (66 kW) LANCER VI (CK/P_A) 1.8 (91 kW) LANCER VI (CK/P_A) 1.8 16V (151 kW) LANCER VI (CK/P_A) 2.0 16V EVO IV LANCER VI (CK/P_A) V LANCER VI (CK/P_A) VI LANCER VI (CK/P_A) VII (206 kW) LANCER Saloon (CS_A) 1.3 (60 kW) LANCER Saloon (CS_A) 1.6 (72 kW) LANCER Saloon (CS_A) 1.8 SEi Limited (91 kW) LANCER Saloon (CS_A) 2.0 (85/99 kW) LANCER Saloon (CS_A) 2.0 GDi (92 kW) LANCER Saloon (CS_A) 2.4 GDI (108 kW) LANCER Saloon (CS_A) 2.0 16V EVO VIII (195 kW) LANCER Saloon (CS_A) 2.0 16V EVO IX (206 kW) LANCER Estate (CS_W) 1.6 (72 kW) LANCER Estate (CS_W) 1.8 GDi T (121 kW) LANCER Estate (CS_W) 2.0 (99 kW) LANCER Estate (CS_W) 2.4 GDI (98 kW) OUTLANDER I (CU_) 2.0 4WD (93 kW) OUTLANDER I (CU_) 2.0 (100 kW) OUTLANDER I (CU_) 2.0 Turbo 4WD (148 kW) OUTLANDER I (CU_) 2.4 4WD (102/118/119 kW) OUTLANDER II (CW_W) 2.4 Mivec 4WD (125 kW) OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D (103 kW) PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.0 4x4 (81 kW) PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.0 Turbo 4x4 (107 kW) PAJERO I (L04_G, L14_G) 3.0 V6 (104 kW) PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (64 kW) PAJERO I Open Off-Road Vehicle (L04_G) 2.6 (76 kW) PAJERO I Open Off-Road Vehicle (L04_G) 2.3 TD (62 kW) PAJERO I Open Off-Road Vehicle (L04_G) 2.5 TD (62 kW) PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (82 kW) PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (110 kW) PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (130/133 kW) PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (143/153 kW) PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (73 kW) PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (92 kW) PAJERO II Open Off-Road Vehicle (V2_W, V4_W) 1.8 GDI (96 kW) PAJERO II Open Off-Road Vehicle (V2_W, V4_W) 2.4 (82 kW) PAJERO II Open Off-Road Vehicle (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (110 kW) PAJERO II Open Off-Road Vehicle (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (133 kW) PAJERO II Open Off-Road Vehicle (V2_W, V4_W) 2.5 TD (73 kW) PAJERO III (V60, V70) 3.5 V6 GDI (149 kW) PAJERO III (V60, V70) 2.5 TDi (73 kW) PAJERO III (V60, V70) 3.2 DI-D (118 kW) PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.0 (131 kW) PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.8 (184 kW) PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.0 ZR (132 kW) PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.8 GDi 2WD (160 kW) PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.8 GDi (160 kW) PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD (85 kW) PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.2 DI-D (118 kW) PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.2 DiD (125 kW) PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 (84 kW) PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 GDI (88 kW) PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (95 kW) PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 3.2 DiD (129 kW) PAJERO SPORT (K90) 1.8 All-wheel Drive (84 kW) PAJERO SPORT (K90) 1.8 GDi All-wheel Drive (88 kW) PAJERO SPORT (K90) 2.0 GDi All-wheel Drive (95 kW) PAJERO SPORT (K90) 2.4 2WD (82/87 kW) PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 (123/125/130 kW) PAJERO SPORT (K90) 3.8 GDi (171 kW) PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (73/85/98 kW) PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD All-wheel Drive (83 kW) PAJERO SPORT (K90) 2.8 TDi (92 kW) PAJERO SPORT (K90) 3.2 TDi (121 kW) PAJERO IV (V80, V90) 3.8 V6 (184 kW) PAJERO IV (V80, V90) 3.2 DI-D (118 kW) SANTAMO 2.0 16V (102 kW) SANTAMO 2.0 16V 4x4 (102 kW) SAPPORO II (A16_A) 1.6 GLX (55 kW) SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSL (75 kW) SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSR (82 kW) SAPPORO II (A16_A) 2.0 Turbo ECi (125 kW) SAPPORO III (E16A) 2.4 (91 kW) SIGMA (F16A) 3.0 V6 (130 kW) SIGMA Station Wagon (F07W) 3.0 (125 kW) SPACE GEAR (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2.0 16V (83 kW) SPACE GEAR (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2.4 i (97 kW) SPACE GEAR (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2.5 TD (64 kW) SPACE WAGON (D0_V/W) 1.8 GLX (62 kW) SPACE WAGON (D0_V/W) 1.8 4x4 (66 kW)

Polar

09/95 - 09/99 09/95 - 09/99 09/95 - 09/99 09/95 - 09/99 09/95 - 09/99 09/95 - 09/99 09/95 - 09/99 09/95 - 09/99 03/00 - 55549 03/00 - 55549 03/00 - 55549 03/00 - 55549 03/00 - 55549 03/00 - 55549 03/00 - 03/00 - 09/03 - 12/07 55549 09/03 - 12/07 55549 09/03 - 12/07 55549 09/03 - 12/07 55549 02/03 - 10/06 02/03 - 10/06 02/03 - 10/06 02/03 - 10/06 11/06 - 11/06 - 04/82 - 12/91 04/82 - 12/91 04/82 - 12/91 04/82 - 12/91 12/82 - 11/90 12/82 - 11/90 12/82 - 11/90 12/90 - 06/00 12/90 - 06/00 12/90 - 06/00 12/90 - 06/00 12/90 - 06/00 12/90 - 06/00 12/90 - 04/00 12/90 - 04/00 12/90 - 04/00 12/90 - 04/00 12/90 - 04/00 04/00 - 01/07 04/00 - 01/07 04/00 - 01/07 06/02 - 06/02 - 06/02 - 06/02 - 06/02 - 06/02 - 06/02 - 06/02 - 03/99 - 55549 03/99 - 55549 03/99 - 55549 03/99 - 11/97 - 11/97 - 11/97 - 11/97 - 11/97 - 11/97 - 11/97 - 11/97 - 11/97 - 11/97 - 11/06 - 11/06 - 03/99 - 12/04 03/99 - 12/04 08/80 - 09/84 08/80 - 09/84 08/80 - 09/84 08/80 - 09/84 06/87 - 08/90 12/90 - 07/96 01/93 - 07/96 06/94 - 06/05 06/94 - 06/05 06/94 - 06/05 01/84 - 01/92 01/84 - 01/92

Polar S

Magic

Stop & Go

56069 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57024 MF 57024 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57029 MF 57029 MF 57029 MF 57029 MF 59518 MF 59518 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 59519 MF 57024 MF 59519 MF 59519 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 59519 MF 59519 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 59519 MF 59519 MF 57029 MF 59518 MF 56069 MF 56069 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 57024 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 56069 MF 57029 MF 57024 MF 57024 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 59519 MF 56069 MF 56069 MF 121

MITSUBISHI

SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 GLX (62 kW) SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 GLX 4x4 (62 kW) SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 GLXi(74kW) SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 GLXi4x4(74kW) SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 4x4 (75 kW) SPACE WAGON (D0_V/W) 1.8 TD (55 kW) SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 (90 kW) SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 4x4 (90 kW) SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 (77/98 kW) SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 4x4 (98 kW) SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.4 (88 kW) SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.4 4x4 (86 kW) SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.4 i (102 kW) SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 TD (55 kW) SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 TD (60 kW) SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.0 (80 kW) SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.0 GDI (98 kW) SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI 4x4 (108/110 kW) SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI (110 kW) SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI (108 kW) SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 (85 kW) SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 4x4 (85 kW) SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 2.0 16V (98 kW) SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 2.0 TD (60 kW) SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (100 kW) SPACE RUNNER (N6_W) 2.4 GDI (110 kW) SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (60 kW) SPACE STAR (DG_A) 1.6 16V (72 kW) SPACE STAR (DG_A) 1.6 (72 kW) SPACE STAR (DG_A) 1.8 MPI (82 kW) * SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (87 kW) SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D (75/85 kW) * STARION (A18_A) 2.0 Turbo ECi (125 kW) STARION (A18_A) 2.6 Turbo ECi (114 kW) TREDIA (A21_) 1.4 GLX (51 kW) TREDIA (A21_) GLS 1.6 (55 kW) TREDIA (A21_) 1.6 Turbo (84/85 kW) TREDIA (A21_) 1.8 GLS (66 kW) TREDIA (A21_) 1.8 Turbo (100 kW) 3000 GT (Z16A) 3.0 i 24V 4x4 (210 kW) L 200 1.6 (60 kW) L 200 2.0 4WD (63 kW) L 200 2.0 (66/66 kW) L 200 2.0 4x4 (66/66 kW) L 200 2.3 (50 kW) L 200 2.3 (50 kW) L 200 2.3 4x4 (50 kW) * L 200 2.3 4x4 (50 kW) * L 200 2.3 D 4WD (62 kW) L 200 (K__T) 1.6 (60 kW) L 200 (K__T) 2.0 (69/75 kW) L 200 (K__T) 2.0 4x4 (75 kW) L 200 (K__T) 2.4 4x4 (91 kW) L 200 (K__T) 2.6 4WD (76 kW) L 200 (K__T) 3.0 4x4 (107 kW) L 200 (K__T) 2.5 D (51/55 kW) L 200 (K__T) 2.5 D 4WD (51 kW) L 200 (K__T) 2.5 D 4x4 (55 kW) L 200 (K__T) 2.5 TD (62 kW) L 200 (K__T) 2.5 TD 4WD (64 kW) L 200 (K__T) 3.0 (109 kW) L 200 (K__T) 3.0 i 4x4 (109 kW) L 200 (K__T) 2.0 (90 kW) L 200 (K__T) 2.4 i (97 kW) L 200 (K__T) 2.4 4x4 (97 kW) L 200 (K__T) 2.5 D (55 kW) L 200 (K__T) 2.5 TD (66 kW) L 200 (K__T) 2.5 TD 4x4 (73/74 kW) L 200 (K__T) 2.5 TD 4WD (85/98 kW) L 200 (K__T) 2.8 D 4x4 (103 kW) L 200 (K__T) 3.0 (133 kW) L 200 (K__T) 3.0 4x4 (133 kW) L 200 (K__T) 2.8 TD 4x4 (92 kW) L 200 (KB_T, KA_T) 2.4 i (97 kW) L 200 (KB_T, KA_T) 3.5 i 4x4 (135 kW) L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D [RWD] (94 kW) L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DiD [RWD] (100 kW) L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4x4 (100/131 kW) L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D (123 kW) L 200 (KB_T, KA_T) 3.2 DI-D 4x4 (118 kW) L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) 1.6 (48 kW) L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) 1.8 (60 kW) L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) 1.8 4x4 (60 kW) L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) 2.0 4x4 (65 kW) L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) 2.0 DL (66 kW) 122

Polar

01/84 - 01/92 01/84 - 01/92 01/84 - 01/92 01/84 - 01/92 01/84 - 01/92 01/84 - 01/92 05/91 - 11/98 05/91 - 11/98 05/91 - 11/98 05/91 - 11/98 05/91 - 11/98 05/91 - 11/98 05/91 - 11/98 05/91 - 11/98 05/91 - 11/98 10/98 - 12/04 10/98 - 12/04 10/98 - 12/04 10/98 - 12/04 10/98 - 12/04 10/91 - 08/99 10/91 - 08/99 10/91 - 08/99 10/91 - 08/99 08/99 - 08/02 08/99 - 08/02 06/98 - 12/04 55549 06/98 - 12/04 55549 06/98 - 12/04 55549 06/98 - 12/04 55549 06/98 - 12/04 56609 06/98 - 12/04 56609 05/82 - 06/90 05/82 - 06/90 09/82 - 07/86 09/82 - 07/86 09/82 - 07/86 09/82 - 07/86 09/82 - 07/86 06/92 - 08/99 01/78 - 10/86 01/78 - 10/86 01/78 - 10/86 01/78 - 10/86 01/78 - 10/86 01/78 - 10/86 01/78 - 10/86 01/78 - 10/86 01/78 - 10/86 10/86 - 10/96 10/86 - 10/96 10/86 - 10/96 10/86 - 10/96 10/86 - 10/96 10/86 - 10/96 10/86 - 10/96 10/86 - 10/96 10/86 - 10/96 10/86 - 10/96 10/86 - 10/96 10/86 - 10/96 10/86 - 10/96 06/96 - 03/03 06/96 - 03/03 06/96 - 03/03 06/96 - 03/03 06/96 - 03/03 06/96 - 03/03 06/96 - 03/03 06/96 - 03/03 06/96 - 03/03 06/96 - 03/03 06/96 - 03/03 11/05 - 11/05 - 11/05 - 11/05 - 11/05 - 11/05 - 11/05 - 05/80 - 02/87 05/80 - 02/87 05/80 - 02/87 05/80 - 02/87 05/80 - 02/87

Polar S

Magic

Stop & Go

56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 59519 MF 59519 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 56068 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF L2 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 59518 MF 57024 MF 59518 MF 59518 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 59518 MF 59518 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF

Polar

MITSUBISHI + MORGAN + MOSKVICH + NISSAN

L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) 2.3 D (50 kW) L 300 Box (L03_P) 1.6 (48 kW) L 300 Box (L03_P) 2.0 DL (66 kW) L 300 Box (L03_P) 2.3 D (50 kW) L 300 Platform/Chassis (L03_P) 1.6 (51 kW) L 300 Platform/Chassis (L03_P) 2.5 D (51 kW) L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 1.6 (51 kW) L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (64/65/66 kW) L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4WD (65/66 kW) L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 GLS (78 kW) L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4x4 (82 kW) L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 i (83 kW) L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (80/82 kW) L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 (82 kW) L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (51 kW) L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD 4WD (64 kW) L 300 Box (P0_W, P1_W) 1.6 (51 kW) L 300 Box (P0_W, P1_W) 2.0 4x4 (63 kW) L 300 Box (P0_W, P1_W) 2.0 (64 kW) L 300 Box (P0_W, P1_W) 2.5 D (51 kW) L 300 Box (P0_W, P1_W) 2.5 TD (64 kW) L 300 Platform/Chassis (P1_T ) 2.0 (85 kW) L 300 Platform/Chassis (P1_T ) 2.5 TD (64 kW) L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2.0 16V (85 kW) L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2.4 i 4x4 (97 kW) L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2500 TD (64 kW) L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2.5 TD (73 kW) L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2.5 TD 4x4 (73 kW) L 400 Box (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2.0 (85 kW) L 400 Box (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (64 kW) L 400 Box (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4x4 (64 kW) (BBDC) OUTLANDER 2.4 (99 kW) (BBDC) OUTLANDER 2.4 All-wheel Drive (121 kW)

05/80 - 02/87 02/80 - 02/87 02/80 - 02/87 02/80 - 02/87 05/80 - 04/94 05/80 - 04/94 11/86 - 05/04 11/86 - 05/04 11/86 - 05/04 11/86 - 05/04 11/86 - 05/04 11/86 - 05/04 11/86 - 05/04 11/86 - 05/04 11/86 - 05/04 11/86 - 05/04 11/86 - 02/06 11/86 - 02/06 11/86 - 02/06 11/86 - 02/06 11/86 - 02/06 04/94 - 04/00 04/94 - 04/00 06/94 - 06/05 06/94 - 06/05 06/94 - 06/05 06/94 - 06/05 06/94 - 06/05 06/96 - 06/05 06/96 - 06/05 06/96 - 06/05 07/06 - 07/06 -

Polar S

Magic

Stop & Go

56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 57024 MF 57024 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 56069 MF 59519 MF 59519 MF 57029 MF 57029 MF

MORGAN AERO 8 4.4 (210 kW) FOUR FOUR 1.6 (66 kW) FOUR FOUR 1.6 CVH/OHV (71 kW) FOUR FOUR 1.6 i Kat (77 kW) FOUR FOUR 1.6 i (81 kW) FOUR FOUR 1.8 i (92 kW) PLUS FOUR 1.8 i (96 kW) PLUS FOUR 2.0 i (99/90/103 kW) PLUS EIGHT 3.5 (115 kW) PLUS EIGHT 3.5 EFI (142 kW) PLUS EIGHT 3.9 (138 kW)

10/00 - 54579 01/68 - 08/03 54579 01/68 - 08/03 54579 01/68 - 08/03 54579 01/68 - 08/03 54579 01/68 - 08/03 54579 01/85 - 54579 01/85 - 54579 01/68 - 53520 MF 01/68 - 53520 MF 01/68 - 53520 MF

MOSKVICH 403 E 1.4 (33 kW) 403 I E 1.4 (33 kW) 407 1.4 (33 kW) 412 1.5 (55 kW) * 423 Estate 1.4 (33 kW) 427 Estate 1.5 (55 kW) * 2140 1.5 (55 kW) * 21412 1.5 (51 kW) * ASLK 2140 1.5 (55 kW) * ASLK 2137 Estate 1.5 (55 kW) *

03/62 - 03/62 - 08/58 - 03/71 - 08/59 - 01/75 - 07/78 - 11/83 05/89 - 03/76 - 07/76 -

57024 MF 57024 MF 57024 MF 55508 MF 56649 MF 57024 MF 55508 MF 56649 MF 55508 MF 56649 MF 55508 MF 56649 MF 55508 MF 56649 MF 55508 MF 56649 MF

NISSAN 100 NX (B13) 1.6 (66 kW) 100 NX (B13) 1.6 SR (75 kW) 100 NX (B13) 2.0 GTI (105 kW) 100 NX (B13) 2.0 (110 kW) 180 SX Coupe (S13) 1.8 Turbo (124 kW) 180 SX Coupe (S13) 1.8 Turbo II (148 kW) 180 SX Coupe (S13) 2.0 Turbo (147 kW) 200 SX (S13) 1.8 (99 kW) 200 SX (S13) 1.8 Turbo (124/122 kW) 200 SX (S13) 2.0 i 16V (103 kW) 200 SX (S14) 2.0 i 16V (118 kW) 200 SX (S14) 2.0 i 16V Turbo (147 kW) 200 SX Coupe 2.0 (88 kW) 200 SX Coupe 2.2 (76 kW) 240SX 2.4 (72 kW) 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 (103 kW) *

03/90 - 01/96 03/90 - 01/96 03/90 - 01/96 03/90 - 01/96 09/88 - 03/94 09/88 - 03/94 09/88 - 03/94 07/88 - 11/94 07/88 - 11/94 07/88 - 11/94 10/93 - 12/99 10/93 - 12/99 01/79 - 07/83 01/79 - 07/83 08/88 - 02/01 07/78 - 05/84

56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 57024 MF 56069 MF 123

NISSAN

280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 (103 kW) * 300 ZX (Z31) 3.0 (125 kW) 300 ZX (Z31) 3.0 Turbo (149/168 kW) 300 ZX (Z32) 3.0 Twin Turbo (197 kW) * 300 ZX (Z32) 3.0 Twin Turbo (197 kW) * 300 ZX (Z32) 3.0 Twin Turbo (224 kW) 350 Z (Z33) 3.5 (206 kW) 350 Z Roadster (Z33) 3.5 (206 kW) 370 Z (Z34) 3.7 (241 kW) ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S,GX,LX (55 kW) ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 (64 kW) ALMERA I Hatchback (N15) 1.5 (77 kW) ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR,SLX (66 kW) ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 (73/75 kW) ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi (105 kW) ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D (55 kW) ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 (72 kW) ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 (84/85/94 kW) ALMERA II Hatchback (N16) 2.0 (107 kW) ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 XL (77 kW) ALMERA II Hatchback (N16) 1.6 (83 kW) ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi (60 kW) ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di (81 kW) ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi (82/100 kW) ALMERA II (N16) 1.5 (72 kW) ALMERA II (N16) 1.8 (84/85/94 kW) ALMERA II (N16) 2.0 (107 kW) ALMERA II (N16) 1.5 (77 kW) ALMERA II (N16) 1.6 (83 kW) ALMERA II (N16) 1.5 dCi (60 kW) ALMERA II (N16) 2.2 Di (81 kW) ALMERA II (N16) 2.2 dCi (82/100 kW) ALMERA TINO (V10) 1.8 (84 kW) ALMERA TINO (V10) 2.0 (100 kW) ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi (82 kW) ALMERA TINO (V10) 2.2 Di (84 kW) BLUEBIRD (910) 1.6 (60 kW) BLUEBIRD (910) 1.8 (65 kW) BLUEBIRD (910) 2.0 i (80 kW) BLUEBIRD (910) 2.0 D (44 kW) BLUEBIRD (910) 2.0 TD (57 kW) BLUEBIRD Traveller (W910) 1.8 (65 kW) BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 D (44 kW) BLUEBIRD Coupe (910) 1.8 (66 kW) BLUEBIRD Coupe (910) 1.8 Turbo (99 kW) BLUEBIRD Coupe (910) 1.9 i (80 kW) BLUEBIRD (U11) 1.6 DX (61 kW) BLUEBIRD (U11) 1.6 (66 kW) BLUEBIRD (U11) 1.8 (66/61 kW) BLUEBIRD (U11) 1.8 Turbo (99 kW) BLUEBIRD (U11) 2.0 LX (66 kW) BLUEBIRD (U11) 2.0 (75 kW) BLUEBIRD (U11) 2.0 i (77 kW) BLUEBIRD (U11) 2.0 D (43 kW) BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 1.6 (66 kW) BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 (75 kW) BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 1.8 (61/66 kW) BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 i (77/85 kW) BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 1.8 Turbo (99 kW) BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 LX (66 kW) BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D (43 kW) BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.6 (61 kW) BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 i 16V (95 kW) BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 Turbo (99 kW) BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 (75 kW) BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i (77/85 kW) BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 D (49 kW) BLUEBIRD (T72 , T12) 1.6 (61 kW) BLUEBIRD (T72 , T12) 1.8 i 16V (95 kW) BLUEBIRD (T72 , T12) 1.8 (61 kW) BLUEBIRD (T72 , T12) 1.8 Turbo (99 kW) BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 (75 kW) BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 i (77/85 kW) BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 LX (66 kW) BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 D (49 kW) CHERRY II Hatchback (N10) 1.0 (32 kW) CHERRY II Hatchback (N10) 1.2 (38 kW) CHERRY II Hatchback (N10) 1.3 (44 kW) CHERRY II Hatchback (N10) 1.4 i.e. (59 kW) CHERRY II Hatchback (N10) 1.5 (51 kW) CHERRY II Traveller (VN10) 1.2 (38 kW) CHERRY II Traveller (VN10) 1.3 (44 kW) CHERRY II Traveller (VN10) 1.4 (59 kW) CHERRY II Coupe (N10) 1.0 (33 kW) CHERRY II Coupe (N10) 1.2 (38 kW) 124

Polar

Polar S

Magic

07/78 - 05/84 57024 MF 01/84 - 10/90 57024 MF 01/84 - 10/90 57024 MF 12/89 - 12/97 57024 MF 12/89 - 12/97 57029 MF 12/89 - 12/97 57024 MF 10/02 - 56068 MF 10/03 - 56068 MF 04/09 - 56068 MF 07/95 - 03/00 56068 MF 07/95 - 03/00 56068 MF 07/95 - 03/00 56068 MF 07/95 - 03/00 56068 MF 07/95 - 03/00 56068 MF 07/95 - 03/00 56068 MF 07/95 - 03/00 59518 MF 01/00 - 54402 MF 55401 MF 01/00 - 54402 MF 55401 MF 01/00 - 54402 MF 55401 MF 01/00 - 53649 54402 MF 55401 MF 01/00 - 53649 54402 MF 55401 MF 01/00 - 56344 57309 MF 57510 MF 01/00 - 56344 57309 MF 57510 MF 01/00 - 56344 57309 MF 57510 MF 06/00 - 54402 MF 55401 MF 06/00 - 54402 MF 55401 MF 06/00 - 54402 MF 55401 MF 06/00 - 53649 54402 MF 55401 MF 06/00 - 53649 54402 MF 55401 MF 06/00 - 56344 57309 MF 57510 MF 06/00 - 56344 57309 MF 57510 MF 06/00 - 56344 57309 MF 57510 MF 08/00 - 53649 54402 MF 55401 MF 08/00 - 53649 54402 MF 55401 MF 08/00 - 56344 57309 MF 57510 MF 08/00 - 56344 57309 MF 57510 MF 01/80 - 12/83 56069 MF 01/80 - 12/83 56069 MF 01/80 - 12/83 56069 MF 01/80 - 12/83 57024 MF 01/80 - 12/83 57024 MF 01/80 - 06/86 56069 MF 01/80 - 06/86 57024 MF 01/80 - 05/84 56069 MF 01/80 - 05/84 56069 MF 01/80 - 05/84 56069 MF 11/83 - 05/90 56068 MF 11/83 - 05/90 56068 MF 11/83 - 05/90 56068 MF 11/83 - 05/90 56068 MF 11/83 - 05/90 56068 MF 11/83 - 05/90 56068 MF 11/83 - 05/90 56068 MF 11/83 - 05/90 59518 MF 11/83 - 09/90 56068 MF 11/83 - 09/90 56068 MF 11/83 - 09/90 56068 MF 11/83 - 09/90 56068 MF 11/83 - 09/90 56068 MF 11/83 - 09/90 56068 MF 11/83 - 09/90 59518 MF 12/85 - 11/92 56068 MF 12/85 - 11/92 56068 MF 12/85 - 11/92 56068 MF 12/85 - 11/92 56068 MF 12/85 - 11/92 56068 MF 12/85 - 11/92 59518 MF 12/85 - 12/90 56068 MF 12/85 - 12/90 56068 MF 12/85 - 12/90 56068 MF 12/85 - 12/90 56068 MF 12/85 - 12/90 56068 MF 12/85 - 12/90 56068 MF 12/85 - 12/90 56068 MF 12/85 - 12/90 59518 MF 08/78 - 06/83 08/78 - 06/83 08/78 - 06/83 08/78 - 06/83 08/78 - 06/83 08/78 - 12/83 08/78 - 12/83 08/78 - 12/83 08/78 - 12/82 08/78 - 12/82

Stop & Go

NISSAN

CHERRY II Coupe (N10) 1.3 (44 kW) CHERRY II Coupe (N10) 1.4 (59/46 kW) CHERRY II Coupe (N10) 1.5 (51 kW) CHERRY III (N12) 1.0 (37 kW) CHERRY III (N12) 1.3 (44 kW) CHERRY III (N12) 1.5 (55 kW) CHERRY III (N12) 1.5 ET Turbo (77 kW) CHERRY III (N12) 1.6 (51 kW) CHERRY III (N12) 1.7 D (40 kW) DATSUN 240 Coupe (KMLGC210) KGT 2.4 (96 kW) JUKE 1.6 DIG-T (140 kW) JUKE 1.6 DIG-T 4x4 (140 kW) JUKE 1.5 dCi (81 kW) KUBISTAR (X76) 1.2 (44 kW) KUBISTAR (X76) 1.6 16V (70 kW) KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (42 kW) * LAUREL (HLC230) 2.0 (71 kW) LAUREL (HLC230) 2.4 (83 kW) LAUREL (JC31) 2.0 GL (75 kW) LAUREL (JC31) 2.0 (71 kW) LAUREL (JC31) 2.4 (83/88 kW) LAUREL (JC31) 2.0 D (44 kW) LAUREL (JC31) 2.8 D (62 kW) LAUREL (JC32) 2.0 GL (75 kW) LAUREL (JC32) 2.4 (94 kW) LAUREL (JC32) 2.8 D (62 kW) MAXIMA II (J30) 3.0 i (125 kW) MAXIMA QX III (A32) 2.0 (103 kW) MAXIMA QX III (A32) 2.5 V6 24V (140 kW) MAXIMA QX III (A32) 3.0 (142/142 kW) MAXIMA Station Wagon 2.0 QX (103 kW) MAXIMA Station Wagon 2.5 V6 24V (140 kW) MAXIMA Station Wagon 3.0 QX (142 kW) MAXIMA QX II (A33) 2.0 V6 24V (103 kW) MAXIMA QX II (A33) 2.0 V6 24V (103 kW) MAXIMA QX II (A33) 2.5 V6 24V (154 kW) MAXIMA QX II (A33) 2.5 V6 24V (154 kW) MAXIMA QX II (A33) 3.0 V6 24V (147 kW) MAXIMA QX II (A33) 3.0 V6 24V (147 kW) MAXIMA QX II (A33) 3.5 (188 kW) * MAXIMA QX II (A33) 3.5 (188 kW) * MAXIMA QX II (A33) 3.0 (147 kW) MAXIMA QX II (A33) 3.5 (170 kW) * MICRA I (K10) 1.0 (37 kW) MICRA I (K10) 1.2 (44 kW) MICRA I (K10) 1.2 (40 kW) MICRA II (K11) 1.0 (40 kW) MICRA II (K11) 1.0 i 16V (40 kW) MICRA II (K11) 1.3 i 16V (55 kW) MICRA II (K11) 1.4 i 16V (60 kW) MICRA II (K11) 1.5 D (42 kW) MICRA III (K12) 1.0 16V (48 kW) MICRA III (K12) 1.2 16V (48 kW) MICRA III (K12) 1.4 16V (65 kW) MICRA III (K12) 160 SR (81 kW) MICRA III (K12) 1.5 dCi (48 kW) MICRA III (K12) 1.5 dCi (50 kW) * MICRA III (K12) 1.5 dCi (50 kW) * MICRA C+C (K12) 1.4 16V (65 kW) MICRA C+C (K12) 1.6 160 SR (81 kW) MICRA IV (K13) 1.2 (56 kW) MICRA IV (K13) 1.2 DIG (72 kW) MURANO (Z50) 3.5 4x4 (172 kW) MURANO (Z51) 3.5 4x4 (188 kW) MURANO (Z51) 3.5 (195 kW) NAVARA (D21) 2.4 (91 kW) NAVARA (D21) 2.4 AWD (91 kW) NAVARA (D21) 2.7 D AWD (58 kW) NAVARA (D22) 2.4 (110 kW) NAVARA (D22) 2.4 All-wheel Drive (110 kW) NAVARA (D22) 3.0 (120 kW) NAVARA (D22) 3.0 AWD (120 kW) * NAVARA (D40) 2.5 dCi (106 kW) NAVARA (D40) 2.5 dCi (106 kW) NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD (126/128 kW) * NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD (126/128 kW) * NAVARA (D40) 2.8 D (101 kW) NOTE (E11) 1.4 (65 kW) NOTE (E11) 1.6 (81 kW) NOTE (E11) 1.5 dCi (50 kW) PATHFINDER 2.4 (74 kW) PATHFINDER 2.4 (74 kW) PATHFINDER 2.4 All-wheel Drive (74 kW) PATHFINDER 2.4 All-wheel Drive (74 kW) PATHFINDER 3.0 All-wheel Drive (95 kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

08/78 - 12/82 08/78 - 12/82 08/78 - 12/82 04/82 - 10/87 04/82 - 10/87 04/82 - 10/87 04/82 - 10/87 04/82 - 10/87 04/82 - 10/87 59518 MF 09/78 - 07/81 57024 MF 06/10 - 56069 MF 06/10 - 56069 MF 06/10 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/03 - 54402 MF 55401 MF 08/03 - 54402 MF 55401 MF 08/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/77 - 05/83 56069 MF 03/77 - 05/83 56069 MF 01/81 - 12/85 56069 MF 01/81 - 12/85 56069 MF 01/81 - 12/85 56069 MF 01/81 - 12/85 56069 MF 01/81 - 12/85 57024 MF 11/84 - 06/90 56069 MF 11/84 - 06/90 56069 MF 11/84 - 06/90 57024 MF 10/88 - 02/95 56068 MF 03/94 - 08/00 56068 MF 03/94 - 08/00 56068 MF 03/94 - 08/00 56068 MF 10/97 - 56068 MF 10/97 - 56068 MF 10/97 - 56068 MF 04/99 - 11/03 56609 57029 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/99 - 11/03 57412 MF 04/99 - 11/03 56609 57029 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/99 - 11/03 57412 MF 04/99 - 11/03 56609 57029 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/99 - 11/03 57412 MF 04/99 - 11/03 56609 57029 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/99 - 11/03 57412 MF 04/99 - 11/03 57029 MF 04/99 - 11/03 56609 57029 MF 12/82 - 11/92 12/82 - 11/92 12/82 - 11/92 01/92 - 02/03 53520 MF 01/92 - 02/03 01/92 - 02/03 01/92 - 02/03 01/92 - 02/03 56009 MF 56249 MF 01/03 - 05/10 53649 54402 MF 55401 MF 01/03 - 05/10 53649 54402 MF 55401 MF 01/03 - 05/10 53649 54402 MF 55401 MF 01/03 - 05/10 53649 54402 MF 55401 MF 01/03 - 05/10 56009 MF 56249 MF 01/03 - 05/10 55001 55509 MF 56249 MF 01/03 - 05/10 56009 MF 08/05 - 56009 MF 56249 MF 08/05 - 56009 MF 56249 MF 05/10 - 53520 MF 05/10 - 56088 MF 03/05 - 56068 MF 11/07 - 56068 MF 11/07 - 56068 MF 06/92 - 04/97 57029 MF 06/92 - 04/97 57029 MF 06/92 - 04/97 57029 MF 09/97 - 57029 MF 09/97 - 57029 MF 09/97 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/04 - 56609 57029 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/04 - 57412 MF 10/04 - 56609 57029 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/04 - 57412 MF 10/04 - 57029 MF 03/06 - 53649 54402 MF 55401 MF 03/06 - 53649 54402 MF 55401 MF 03/06 - 56009 MF 56249 MF 07/86 - 10/95 57024 MF 07/86 - 10/95 59519 MF 07/86 - 10/95 57024 MF 07/86 - 10/95 59519 MF 07/86 - 10/95 57024 MF 125

NISSAN

PATHFINDER 3.0 All-wheel Drive (95 kW) * PATHFINDER 3.0 All-wheel Drive (95 kW) * PATHFINDER 3.0 All-wheel Drive (95 kW) * PATHFINDER (R50) 2.4 (87 kW) * PATHFINDER (R50) 2.4 (87 kW) * PATHFINDER (R50) 3.3 V6 4WD (110 kW) PATHFINDER (R50) 3.5 V6 4WD (162 kW) PATHFINDER (R50) 3.3 (125 kW) PATHFINDER (R50) 3.3 Turbo All-wheel Drive (154 kW) PATHFINDER (R50) 2.7 TD 4WD (96 kW) PATHFINDER (R50) 2.8 TD All-wheel Drive (101 kW) PATHFINDER (R50) 3.2 TD 4WD (110 kW) PATHFINDER (R51) 4.0 (198 kW) PATHFINDER (R51) 2.5 dCi 4WD (126/128 kW) PATHFINDER (R51) 2.5 dCi (128 kW) * PATHFINDER (R51) 4.0 4WD (198 kW) PATROL Station Wagon (W160) 2.8 (88 kW) PATROL Station Wagon (W160) 2.8 D 4x4 (55 kW) PATROL Station Wagon (W160) 2.8 TD 4x4 (88 kW) PATROL Station Wagon (W160) 3.2 D (70 kW) PATROL Station Wagon (W160) 3.2 TD (81 kW) PATROL Hardtop (K160) 2.8 (88 kW) * PATROL Hardtop (K160) 2.8 D (55 kW) PATROL Hardtop (K160) 2.8 TD (88 kW) PATROL Hardtop (K160) 3.2 D (70 kW) PATROL Hardtop (K160) 3.2 TD (81 kW) PATROL Station Wagon (W260) 3.0 4x4 (109 kW) PATROL Station Wagon (W260) 2.8 D 4x4 (55/59/62/66/68/76 kW) PATROL Station Wagon (W260) 2.8 TD 4x4 (86/88 kW) PATROL Station Wagon (W260) 2.8 TD (85 kW) PATROL Station Wagon (W260) 3.2 D (81 kW) PATROL Hardtop (K260) 2.8 (88 kW) * PATROL Hardtop (K260) 2.8 (88 kW) * PATROL Hardtop (K260) 3.0 (99 kW) PATROL Hardtop (K260) 2.8 D (55/59/62/76/66 kW) PATROL Hardtop (K260) 2.8 TD (88/85 kW) PATROL Hardtop (K260) 3.2 D (81 kW) PATROL GR I (Y60, GR) 4.2 CAT (121 kW) * PATROL GR I (Y60, GR) 4.2 CAT (121 kW) * PATROL GR I (Y60, GR) 4.2 Efi4WD(129kW) PATROL GR I (Y60, GR) 2.8 TD(85/82kW) PATROL GR I (Y60, GR) 4.2 D (85 kW) PATROL GR II Wagon (Y61) 2.7 TD (73 kW) PATROL GR II Wagon (Y61) 2.8 TD (95 kW) PATROL GR II Wagon (Y61) 2.8 TDiC (96 kW) PATROL GR II Wagon (Y61) 4.5 (145 kW) PATROL GR II Wagon (Y61) 4.5 i (147 kW) PATROL GR II Wagon (Y61) 4.8 (180/185 kW) PATROL GR II Wagon (Y61) 3.0 DTi (116/118 kW) PATROL GR II Wagon (Y61) 3.0 D (116/118 kW) PATROL GR II Wagon (Y61) 3.2 D (70 kW) PATROL GR II Wagon (Y61) 4.2 TD (107 kW) PATROL GR II Wagon (Y61) 4.2 D (114 kW) PATROL GR II Wagon (Y61) 4.2 TDi (125 kW) PICK UP (720) 1.8 (59 kW) PICK UP (720) 2.2 4WD (71 kW) PICK UP (720) 2.2 D (47 kW) PICK UP (720) 2.2 D (47 kW) PICK UP (720) 2.3 D (51 kW) PICK UP (720) 2.3 D (51 kW) PICK UP (720) 2.5 D 4WD (53 kW) * PICK UP (720) 2.5 D 4WD (53 kW) * PICK UP (D21) 2.0 (64 kW) PICK UP (D21) 2.0 (64 kW) PICK UP (D21) 2.4 i 4WD (74 kW) PICK UP (D21) 2.4 i 4WD (74 kW) PICK UP (D21) 2.4 i12V(91kW) PICK UP (D21) 2.4 i12V(91kW) PICK UP (D21) 2.4 i12V4WD(93kW) PICK UP (D21) 2.4 i12V4WD(93kW) PICK UP (D21) 3.0 i V6 4WD (109 kW) * PICK UP (D21) 3.0 i V6 4WD (109 kW) * PICK UP (D21) 2.4 (74 kW) PICK UP (D21) 2.4 4WD (79 kW) PICK UP (D21) 2.4 4x4 (76 kW) PICK UP (D21) 3.0 (112 kW) * PICK UP (D21) 3.0 (112 kW) * PICK UP (D21) 2.3 D (51 kW) PICK UP (D21) 2.3 D 4WD (51 kW) PICK UP (D21) 2.5 D 4WD (53/55/59/61 kW) PICK UP (D21) 2.5 D (55/59/61 kW) PICK UP (D21) 2.7 D 4WD (58/73 kW) PICK UP (D21) 2.7 TD (73 kW) PICK UP (D21) 2.7 TD 4WD (73 kW) PICK UP (D22) 2.0 (92 kW) 126

Polar

07/86 - 10/95 12/89 - 07/90 12/89 - 07/90 09/97 - 12/04 09/97 - 12/04 09/97 - 12/04 09/97 - 12/04 09/97 - 12/04 09/97 - 12/04 09/97 - 12/04 09/97 - 12/04 09/97 - 12/04 01/05 - 56609 01/05 - 56609 01/05 - 56609 01/05 - 11/79 - 08/88 11/79 - 08/88 11/79 - 08/88 11/79 - 08/88 11/79 - 08/88 11/79 - 02/89 11/79 - 02/89 11/79 - 02/89 11/79 - 02/89 11/79 - 02/89 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 10/84 - 04/98 10/84 - 04/98 10/84 - 04/98 10/84 - 04/98 10/84 - 04/98 10/84 - 04/98 08/87 - 02/98 08/87 - 02/98 08/87 - 02/98 08/87 - 02/98 08/87 - 02/98 06/97 - 06/97 - 06/97 - 06/97 - 06/97 - 06/97 - 06/97 - 06/97 - 06/97 - 06/97 - 06/97 - 06/97 - 01/80 - 03/86 01/80 - 03/86 01/80 - 03/86 01/80 - 03/86 01/80 - 03/86 01/80 - 03/86 01/80 - 03/86 01/80 - 03/86 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 09/85 - 02/98 01/97 -

Polar S

Magic

Stop & Go

59519 MF 57024 MF 59519 MF 57024 MF 59519 MF 57024 MF 57024 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 56649 MF 57024 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 57024 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 57024 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 57029 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF 56069 MF 57024 MF 57024 MF 59518 MF 57024 MF 59518 MF 57024 MF 59518 MF 56068 MF 56069 MF 56068 MF 56069 MF 56068 MF 56069 MF 56068 MF 56069 MF 56068 MF 56069 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 56068 MF

NISSAN

PICK UP (D22) 2.4 (76/79/87/110 kW) PICK UP (D22) 2.4 4WD (76/79/110 kW) PICK UP (D22) 3.0 (120 kW) PICK UP (D22) 3.0 4WD (120 kW) PICK UP (D22) 2.4 i (88 kW) PICK UP (D22) 2.4 i (88 kW) PICK UP (D22) 2.4 i 4WD (88 kW) * PICK UP (D22) 2.4 i 4WD (88 kW) * PICK UP (D22) 2.4 (98 kW) PICK UP (D22) 3.3 4WD (125 kW) PICK UP (D22) 2.5 Di (98 kW) PICK UP (D22) 2.5 Di 4WD (98 kW) PICK UP (D22) 2.5 D (61 kW) 2.5 D 4WD (61 kW) PICK UP (D22) 2.5 Tdi (76 kW) 2.7 D (66 kW) PICK UP (D22) 2.7 TD (73 kW) PICK UP (D22) 2.7 TD 4WD (73 kW) PICK UP (D22) 2.8 D (101 kW) PICK UP (D22) 3.2 TD (76 kW) PICK UP (D22) 3.2 D 4WD (76 kW) PICK UP (D22) 3.0 TD (110 kW) PICK UP (D22) 3.0 TD 4WD (110 kW) PICK UP (D22) 2.5 TD 4WD (76 kW) * PICK UP (D22) 2.5 TD 4WD (76 kW) * PICK UP (D22) 2.5 TD 4WD (76 kW) * PIXO (UA0) 1.0 (50 kW) * PRAIRIE (M10, NM10) 1.5 S (55 kW) PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (65/66 kW) PRAIRIE (M10, NM10) 2.0 4x4 (68/72/77 kW) PRAIRIE (M10, NM10) 2.0 (72/77 kW) PRAIRIE PRO (M11) 2.0 (66 kW) PRAIRIE PRO (M11) 2.0 4x4 (66 kW) PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i (72 kW) PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i 4x4 (72 kW) PRAIRIE PRO (M11) 2.4 i (98 kW) PRAIRIE PRO (M11) 2.4 i 4x4 (98 kW) PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 (66 kW) PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 (66 kW) PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V (85 kW) PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V (85 kW) PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4x4 (85 kW) PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4x4 (85 kW) PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i (92 kW) PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i (92 kW) PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 (105/110 kW) PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 (105/110 kW) PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 GT 4x4 (105 kW) * PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 GT 4x4 (105 kW) * PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 D (55 kW) * PRIMERA (P10) 1.6 (66 kW) PRIMERA (P10) 1.6 (66 kW) PRIMERA (P10) 2.0 16V (85 kW) PRIMERA (P10) 2.0 16V (85 kW) PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4 (85 kW) PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4 (85 kW) PRIMERA (P10) 2.0 i (92 kW) PRIMERA (P10) 2.0 i (92 kW) PRIMERA (P10) 2.0 (105 kW) PRIMERA (P10) 2.0 (105 kW) PRIMERA (P10) 2.0 GT 4x4 (105 kW) PRIMERA (P10) 2.0 GT 4x4 (105 kW) PRIMERA (P10) 2.0 GT (110 kW) PRIMERA (P10) 2.0 GT (110 kW) PRIMERA (P10) 2.0 4x4 (110 kW) * PRIMERA (P10) 2.0 4x4 (110 kW) * PRIMERA (P10) 2.0 D (55 kW) * PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i (66 kW) PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i (85 kW) PRIMERA Traveller (W10) 2.0 (110 kW) * PRIMERA Traveller (W10) 2.0 (110 kW) * PRIMERA Traveller (W10) 2.0 D (55 kW) PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V (66 kW) PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V (84 kW) PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V (85/96/103/110 kW) PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD (66 kW) * PRIMERA (P11) 1.6 16V (66 kW) PRIMERA (P11) 1.8 16V (84 kW) PRIMERA (P11) 2.0 16V (85/96/103/110 kW) PRIMERA (P11) 1.8 (96 kW) * PRIMERA (P11) 1.8 (96 kW) * PRIMERA (P11) 2.0 TD (66 kW) * PRIMERA (P11) 2.0 (140 kW) * PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V (66 kW) PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V (84/96 kW) PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V (85/96/103/140 kW) PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V (80 kW) *

Polar

01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 01/97 - 03/09 - 12/82 - 10/88 12/82 - 10/88 12/82 - 10/88 12/82 - 10/88 - - - - - - 06/90 - 06/96 54512 06/90 - 06/96 55549 06/90 - 06/96 54512 06/90 - 06/96 55549 06/90 - 06/96 54512 06/90 - 06/96 55549 06/90 - 06/96 54512 06/90 - 06/96 55549 06/90 - 06/96 54512 06/90 - 06/96 55549 06/90 - 06/96 54512 06/90 - 06/96 55549 06/90 - 06/96 56609 06/90 - 06/96 54512 06/90 - 06/96 55549 06/90 - 06/96 54512 06/90 - 06/96 55549 06/90 - 06/96 54512 06/90 - 06/96 55549 06/90 - 06/96 54512 06/90 - 06/96 55549 06/90 - 06/96 54512 06/90 - 06/96 55549 06/90 - 06/96 54512 06/90 - 06/96 55549 06/90 - 06/96 54512 06/90 - 06/96 55549 06/90 - 06/96 54512 06/90 - 06/96 55549 06/90 - 06/96 56609 07/90 - 03/98 07/90 - 03/98 07/90 - 03/98 54512 07/90 - 03/98 55549 07/90 - 03/98 06/96 - 07/02 55549 06/96 - 07/02 55549 06/96 - 07/02 55549 06/96 - 07/02 56609 06/96 - 12/01 55549 06/96 - 12/01 55549 06/96 - 12/01 55549 06/96 - 12/01 54512 06/96 - 12/01 55549 06/96 - 12/01 56609 06/96 - 12/01 54512 06/96 - 12/01 55549 06/96 - 12/01 55549 06/96 - 12/01 55549 06/96 - 12/01 54512

Polar S

Magic

Stop & Go

56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56069 MF 56068 MF 56069 MF 57024 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 57024 MF 57029 MF 59519 MF 53520 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 56068 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57029 MF 57029 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 59518 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 127

NISSAN

PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V (80 kW) * PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 TD (66 kW) * PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 (78kW) PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 (85kW) PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 (103kW) PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 (80 kW) PRIMERA Hatchback (P12) 2.5 (125 kW) PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi (85 kW) PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di (93 kW) PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi (102 kW) * PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi (88 kW) * TRADE Platform/Chassis 3.0 (63 kW) TRADE Box Body / Estate 75 (55 kW) TRADE Box Body / Estate 100 (78 kW) PRIMERA (P12) 1.6 (78kW) PRIMERA (P12) 1.8 (85kW) PRIMERA (P12) 2.0 (103kW) PRIMERA (P12) 1.6 (80 kW) PRIMERA (P12) 2.5 (125 kW) PRIMERA (P12) 1.9 dCi (85 kW) * PRIMERA (P12) 2.2 Di (93 kW) PRIMERA (P12) 2.2 dCi (102 kW) * PRIMERA Estate (WP12) 1.6 Visia (80 kW) PRIMERA Estate (WP12) 2.5 (125 kW) PRIMERA Estate (WP12) 1.8 (85 kW) PRIMERA Estate (WP12) 2.0 (103 kW) PRIMERA Estate (WP12) 1.9 dCi (85 kW) PRIMERA Estate (WP12) 2.2 Di (93 kW) PRIMERA Estate (WP12) 2.2 dCi (102 kW) * QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.6 (84 kW) * QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.6 (84 kW) * QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.6 (86 kW) QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 (103 kW) QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 All-wheel Drive (103 kW) QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 (104 kW) QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 All-wheel Drive (104 kW) QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi (76 kW) * QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi (81 kW) QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi (96 kW) QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi All-wheel Drive (96 kW) QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi (110 kW) QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi All-wheel Drive (110 kW) * SERENA (C23M) 1.6 16V (71 kW) SERENA (C23M) 1.6 (75 kW) SERENA (C23M) 2.0 16V (93 kW) SERENA (C23M) 2.4 (93 kW) SERENA (C23M) 2.0 D (49 kW) SERENA (C23M) 2.3 D (55 kW) SILVIA (S12) 2.0 GP (107 kW) SKYLINE (R30) 1.8 (65 kW) SKYLINE (R30) 2.0 (80 kW) SKYLINE (R30) 2.0 D (44 kW) SKYLINE (R30) 2.8 D (60 kW) SKYLINE Estate (R30) 2.0 (80 kW) SKYLINE Estate (R30) 2.0 D (44 kW) SKYLINE Estate (R30) 2.8 D (60 kW) SKYLINE (R32) 1.8 (67 kW) SKYLINE (R32) 2.0 (92/114 kW) SKYLINE (R32) 2.0 4x4 (114 kW) SKYLINE (R32) 2.0 Turbo (158 kW) SKYLINE (R32) 2.0 Turbo 4x4 (158 kW) SKYLINE (R32) 2.5 (132 kW) SKYLINE Coupe (R32) 2.0 (114 kW) SKYLINE Coupe (R32) 2.0 4x4 (114 kW) SKYLINE Coupe (R32) 2.0 Turbo (158 kW) SKYLINE Coupe (R32) 2.0 Turbo 4x4 (158 kW) SKYLINE Coupe (R32) 2.6 Twin Turbo 4x4 (206 kW) SKYLINE (R33) 2.0 (96 kW) SKYLINE (R33) 2.5 (140 kW) SKYLINE (R33) 2.5 4x4 (140 kW) SKYLINE Coupe (R33) 2.0 (96 kW) SKYLINE Coupe (R33) 2.5 (140/184 kW) SKYLINE Coupe (R33) 2.5 4x4 (140 kW) SKYLINE Coupe (R33) 2.6 Twin Turbo 4x4 (206 kW) SKYLINE (R34) 2.0 (114 kW) SKYLINE (R34) 2.5 (147 kW) SKYLINE (R34) 2.5 4x4 (147 kW) SKYLINE Coupe (R34) 2.0 (114 kW) SKYLINE Coupe (R34) 2.5 (147 kW) SKYLINE Coupe (R34) 2.5 4x4 (147 kW) SKYLINE Coupe (V35) 3.5 4x4 (206 kW) STANZA Hatchback (T11) 1.6 (60 kW) STANZA Hatchback (T11) 1.8 (65/66 kW) STANZA (T11) 1.6 (60 kW) STANZA (T11) 1.8 SGL (66 kW) 128

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

06/96 - 12/01 55549 56008 MF 06/96 - 12/01 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/02 - 56008 MF 56649 MF 01/02 - 56008 MF 56649 MF 01/02 - 56008 MF 56649 MF 01/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 01/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 01/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/94 - 12/98 L3 AGM ED 01/96 - 12/00 L3 AGM ED 01/96 - 12/00 L3 AGM ED 01/02 - 56008 MF 56649 MF 01/02 - 56008 MF 56649 MF 01/02 - 56008 MF 56649 MF 01/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 01/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 01/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/02 - 56008 MF 56649 MF 01/02 - 56008 MF 56649 MF 01/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 01/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 01/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/07 - 56068 MF 02/07 - 57029 MF 02/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/07 - 56008 MF 56649 MF 02/07 - 56008 MF 56649 MF 02/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/07 - 57412 MF 57549 MF 02/07 - L3 AGM ED 02/07 - L3 AGM ED 02/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/92 - 09/01 56069 MF 07/92 - 09/01 56069 MF 07/92 - 09/01 56069 MF 07/92 - 09/01 56069 MF 07/92 - 09/01 59519 MF 07/92 - 09/01 59519 MF 01/84 - 12/88 56069 MF 03/81 - 06/86 57024 MF 03/81 - 06/86 57024 MF 03/81 - 06/86 57024 MF 03/81 - 06/86 59518 MF 03/81 - 06/86 57024 MF 03/81 - 06/86 59518 MF 03/81 - 06/86 59518 MF 03/89 - 06/93 57024 MF 03/89 - 06/93 57024 MF 03/89 - 06/93 57024 MF 03/89 - 06/93 57024 MF 03/89 - 06/93 57024 MF 03/89 - 06/93 57024 MF - 57024 MF - 57024 MF - 57024 MF - 57024 MF - 57024 MF 07/93 - 12/98 57024 MF 07/93 - 12/98 57024 MF 07/93 - 12/98 57024 MF 07/93 - 07/00 57024 MF 07/93 - 07/00 57024 MF 07/93 - 07/00 57024 MF 07/93 - 07/00 57024 MF 01/98 - 12/00 57024 MF 01/98 - 12/00 57024 MF 01/98 - 12/00 57024 MF 01/98 - 02/08 57024 MF 01/98 - 02/08 57024 MF 01/98 - 02/08 57024 MF 08/03 - 57024 MF 08/81 - 12/85 56069 MF 08/81 - 12/85 56069 MF 08/81 - 12/85 56069 MF 08/81 - 12/85 56069 MF

NISSAN

SUNNY I (B11) 1.3 (44 kW) SUNNY I (B11) 1.5 (51/55 kW) SUNNY I (B11) 1.6 SLX 4x4 (62 kW) SUNNY I (B11) 1.6 4x4 (66 kW) SUNNY I (B11) 1.8 (78 kW) SUNNY I (B11) 1.7 D (40 kW) SUNNY I Traveller (B11) 1.3 (44 kW) SUNNY I Traveller (B11) 1.5 (55 kW) SUNNY I Traveller (B11) 1.7 D (40 kW) SUNNY I Coupe (B11) 1.3 (44 kW) SUNNY I Coupe (B11) 1.5 (55 kW) SUNNY I Coupe (B11) 1.8 (78 kW) SUNNY II Hatchback (N13) 1.0 (37 kW) SUNNY II Hatchback (N13) 1.3 (44 kW) SUNNY II Hatchback (N13) 1.4 LX (55 kW) SUNNY II Hatchback (N13) 1.4 (60 kW) SUNNY II Hatchback (N13) 1.5 (52 kW) SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i (54 kW) SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 (62/88 kW) SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 12V (66 kW) SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V (81 kW) SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 4x4 (66 kW) SUNNY II Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V (92 kW) SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D (40 kW) SUNNY II (N13) 1.3 (44 kW) SUNNY II (N13) 1.4 LX (55 kW) SUNNY II (N13) 1.4 (60 kW) SUNNY II (N13) 1.5 (52 kW) SUNNY II (N13) 1.6 i (54 kW) SUNNY II (N13) 1.6 i 4x4 (54 kW) SUNNY II (N13) 1.6 (62/88 kW) SUNNY II (N13) 1.6 i 12V (66 kW) SUNNY II (N13) 1.6 GTI 16V (81 kW) SUNNY II (N13) 1.6 4x4 (66 kW) SUNNY II (N13) 1.7 D (40 kW) SUNNY II Traveller (B12) 1.5 (52 kW) SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i (54 kW) SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 4x4 (54 kW) SUNNY II Traveller (B12) 1.6 (62 kW) SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 12V 4x4 (66 kW) SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 12V (66 kW) SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D (40 kW) SUNNY II Coupe (B12) 1.5 (52 kW) SUNNY II Coupe (B12) 1.6 i (54 kW) SUNNY II Coupe (B12) 1.6 (62 kW) SUNNY II Coupe (B12) 1.6 i 12V (66 kW) SUNNY II Coupe (B12) 1.6 SGX (70 kW) SUNNY II Coupe (B12) 1.6 GTI 16V (81 kW) SUNNY II Coupe (B12) 1.8 GTI 16V (92 kW) SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i (55 kW) SUNNY III Liftback (N14) 1.4 (60 kW) SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i 16V (64 kW) SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i (66 kW) SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i 16V (75 kW) SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V (105 kW) SUNNY III Liftback (N14) 1.6 SR 4x4 (66 kW) SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D (55 kW) SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i (55 kW) SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 (60 kW) SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i 16V (64 kW) SUNNY III Hatchback (N14) 1.5 (51 kW) SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i (66 kW) SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 16V (75 kW) SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 16V 4x4 (75 kW) SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V (105 kW) SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI-R 4x4 (162 kW) SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 SR 4x4 (66 kW) SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D (55 kW) SUNNY III (N14) 1.4 i (55 kW) SUNNY III (N14) 1.4 (60 kW) SUNNY III (N14) 1.4 i 16V (64 kW) SUNNY III (N14) 1.6 i (66 kW) SUNNY III (N14) 1.6 i16V4WD(66kW) SUNNY III (N14) 1.6 i16V(75kW) SUNNY III (N14) 1.6 4x4 (75 kW) SUNNY III (N14) 1.6 (82 kW) SUNNY III (N14) 1.6 SR 4x4 (66 kW) SUNNY III (N14) 1.8 (78 kW) SUNNY III (N14) 2.0 (104 kW) SUNNY III (N14) 2.0 D (55 kW) SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i (66 kW) SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 16V 4x4 (66 kW) SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i 16V 4x4 (75 kW) SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D (55 kW) SUNNY Box (Y10) 1.6 i 16V (66 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

03/82 - 08/90 03/82 - 08/90 03/82 - 08/90 03/82 - 08/90 03/82 - 08/90 03/82 - 08/90 59518 MF 03/82 - 08/90 03/82 - 08/90 03/82 - 08/90 59518 MF 03/82 - 08/90 03/82 - 08/90 03/82 - 08/90 06/86 - 09/91 06/86 - 09/91 56068 MF 06/86 - 09/91 56068 MF 06/86 - 09/91 56068 MF 06/86 - 09/91 56068 MF 06/86 - 09/91 56068 MF 06/86 - 09/91 56068 MF 06/86 - 09/91 56068 MF 06/86 - 09/91 56068 MF 06/86 - 09/91 56068 MF 06/86 - 09/91 56068 MF 06/86 - 09/91 59518 MF 06/86 - 10/91 56068 MF 06/86 - 10/91 56068 MF 06/86 - 10/91 56068 MF 06/86 - 10/91 56068 MF 06/86 - 10/91 56068 MF 06/86 - 10/91 56068 MF 06/86 - 10/91 56068 MF 06/86 - 10/91 56068 MF 06/86 - 10/91 56068 MF 06/86 - 10/91 56068 MF 06/86 - 10/91 59518 MF 01/86 - 06/91 56068 MF 01/86 - 06/91 56068 MF 01/86 - 06/91 56068 MF 01/86 - 06/91 56068 MF 01/86 - 06/91 56068 MF 01/86 - 06/91 56068 MF 01/86 - 06/91 59518 MF 06/86 - 06/91 56068 MF 06/86 - 06/91 56068 MF 06/86 - 06/91 56068 MF 06/86 - 06/91 56068 MF 06/86 - 06/91 56068 MF 06/86 - 06/91 56068 MF 06/86 - 06/91 56068 MF 10/90 - 10/95 56068 MF 10/90 - 10/95 56068 MF 10/90 - 10/95 56068 MF 10/90 - 10/95 56068 MF 10/90 - 10/95 56068 MF 10/90 - 10/95 56068 MF 10/90 - 10/95 56068 MF 10/90 - 10/95 59518 MF 10/90 - 07/95 56068 MF 10/90 - 07/95 56068 MF 10/90 - 07/95 56068 MF 10/90 - 07/95 56068 MF 10/90 - 07/95 56068 MF 10/90 - 07/95 56068 MF 10/90 - 07/95 56068 MF 10/90 - 07/95 56068 MF 10/90 - 07/95 56068 MF 10/90 - 07/95 56068 MF 10/90 - 07/95 59518 MF 05/90 - 12/96 56068 MF 05/90 - 12/96 56068 MF 05/90 - 12/96 56068 MF 05/90 - 12/96 56068 MF 05/90 - 12/96 56068 MF 05/90 - 12/96 56068 MF 05/90 - 12/96 56068 MF 05/90 - 12/96 56068 MF 05/90 - 12/96 56068 MF 05/90 - 12/96 56068 MF 05/90 - 12/96 56068 MF 05/90 - 12/96 59518 MF 11/90 - 03/00 56068 MF 11/90 - 03/00 56068 MF 11/90 - 03/00 56068 MF 11/90 - 03/00 59518 MF 11/90 - 03/00 56068 MF 129

NISSAN

SUNNY Box (Y10) 1.6 L (75 kW) SUNNY Box (Y10) 1.7 D (40 kW) TIIDA Hatchback (C11X) 1.6 (81 kW) TIIDA Hatchback (C11X) 1.8 (93 kW) TIIDA Hatchback (C11X) 1.5 dCi (78 kW) TIIDA Saloon (SC11X) 1.6 (81 kW) TIIDA Saloon (SC11X) 1.8 (93 kW) TIIDA Saloon (SC11X) 1.5 dCi (78 kW) TERRANO I (WD21) 2.4 (74 kW) * TERRANO I (WD21) 2.4 (74 kW) * TERRANO I (WD21) 2.4 i 4WD (76 kW) * TERRANO I (WD21) 2.4 i 4WD (76 kW) * TERRANO I (WD21) 2.4 i 4WD (76 kW) * TERRANO I (WD21) 3.0 All-wheel Drive (95 kW) TERRANO I (WD21) 3.0 i 4WD (109 kW) TERRANO I (WD21) 2.7 TD 4WD (73 kW) * TERRANO I (WD21) 2.7 TD 4WD (73 kW) * TERRANO I (WD21) 2.7 TD 4WD (73 kW) * TERRANO II (R20) 2.4 4WD (85 kW) TERRANO II (R20) 2.4 i 12V 4WD (91 kW) TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD (74 kW) * TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD (74 kW) * TERRANO II (R20) 2.7 TDi 4WD (92 kW) TERRANO II (R20) 3.0 Di 4WD (113 kW) X-TRAIL (T30) 2.0 (103 kW) X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 (121 kW) X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 (103 kW) X-TRAIL (T30) 2.0 (110 kW) X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 (132 kW) * X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD (84 kW) X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4 (84 kW) X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4 (100 kW) X-TRAIL (T30) 2.2 DCi (84 kW) X-TRAIL (T30) 2.2 dCi (100 kW) X-TRAIL (T31) 2.0 FWD (104 kW) X-TRAIL (T31) 2.0 (104 kW) X-TRAIL (T31) 2.5 (124 kW) X-TRAIL (T31) 2.0 dCi (110 kW) INTERSTAR Bus (X70) dCi 80 (60 kW) INTERSTAR Bus (X70) dCI 90 (66 kW) INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 (73/74 kW) INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 (84 kW) INTERSTAR Bus (X70) dCi 140 (100 kW) * INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 (88 kW) INTERSTAR Bus (X70) dCi 150 (107 kW) * INTERSTAR Box (X70) dCi 80 (60 kW) INTERSTAR Box (X70) dCI 90 (66 kW) INTERSTAR Box (X70) dCi 100 (73/74 kW) INTERSTAR Box (X70) dCi 120 (84 kW) INTERSTAR Box (X70) dCi 140 (100 kW) * INTERSTAR Box (X70) dCi 120 (88 kW) INTERSTAR Box (X70) dCi 150 (107 kW) * INTERSTAR Platform/Chassis dCi 100 (73 kW) INTERSTAR Platform/Chassis dCi 120 (84/88 kW) INTERSTAR Platform/Chassis dCi 150 (107 kW) INTERSTAR Platform/Chassis dCi 140 (100 kW) * PRIMASTAR Bus (X83) 2.0 (88 kW) PRIMASTAR Bus (X83) dCi 80 (60 kW) PRIMASTAR Bus (X83) dCi 100 (74 kW) PRIMASTAR Bus (X83) dCi 140 (99 kW) PRIMASTAR Bus (X83) dCi 90 (66 kW) PRIMASTAR Bus (X83) dCi 90 (66 kW) PRIMASTAR Bus (X83) dCi 120 (84 kW) * PRIMASTAR Bus (X83) dCi 120 (84 kW) * PRIMASTAR Bus (X83) dCi 150 (107 kW) * PRIMASTAR Bus (X83) dCi 150 (107 kW) * PRIMASTAR Box (X83) 2.0 (88 kW) PRIMASTAR Box (X83) dCi 80 (60 kW) PRIMASTAR Box (X83) dCi 100 (74 kW) PRIMASTAR Box (X83) dCi 140 (99 kW) PRIMASTAR Box (X83) dCi 90 (66 kW) PRIMASTAR Box (X83) dCi 90 (66 kW) PRIMASTAR Box (X83) dCi 120 (84 kW) PRIMASTAR Box (X83) dCi 120 (84 kW) PRIMASTAR Box (X83) dCi 150 (107 kW) * PRIMASTAR Box (X83) dCi 150 (107 kW) * TRADE Platform/Chassis 2.8 D (59 kW) TRADE Box 3.0 TDiC (78 kW) URVAN Bus (E23) 2.0 (64 kW) URVAN Bus (E23) 2.3 D (51 kW) URVAN Box (E23) 1.8 (59 kW) URVAN Box (E23) 2.0 (55 kW) URVAN Box (E23) 2.2 D (47 kW) URVAN Box (E23) 2.3 D (50 kW) URVAN Bus (E24) 2.4 i (74 kW) 130

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

11/90 - 03/00 56068 MF 11/90 - 03/00 59518 MF 09/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/07 - 56008 MF 56649 MF 09/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/86 - 02/96 57024 MF 07/86 - 02/96 59519 MF 07/86 - 02/96 56068 MF 07/86 - 02/96 57024 MF 07/86 - 02/96 59519 MF 07/86 - 02/96 59519 MF 07/86 - 02/96 59519 MF 07/86 - 02/96 56068 MF 07/86 - 02/96 57024 MF 07/86 - 02/96 59519 MF 10/92 - 55508 MF 10/92 - 55508 MF 10/92 - 57024 MF 10/92 - 57029 MF 10/92 - 59519 MF 10/92 - 56008 MF 56649 MF 06/01 - 56068 MF 06/01 - 56068 MF 06/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/01 - 57029 MF 06/01 - 57029 MF 06/01 - 57029 MF 06/01 - 59518 MF 06/01 - 59518 MF 06/07 - 56068 MF 06/07 - 56068 MF 06/07 - 56068 MF 06/07 - 57029 MF 07/02 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 08/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/03 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 58514 MF 03/01 - 58514 MF 03/01 - 58514 MF 03/01 - 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 58514 MF 09/02 - 58514 MF 09/02 - 58514 MF 09/02 - 58514 MF 09/02 - 58514 MF 09/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/02 - 58514 MF 09/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/02 - 58514 MF 09/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/02 - 58514 MF 11/86 - 06/94 59518 MF 06/96 - 10/01 59518 MF 07/80 - 11/88 56069 MF 07/80 - 11/88 57024 MF 07/80 - 11/98 56069 MF 07/80 - 11/98 56069 MF 07/80 - 11/98 57024 MF 07/80 - 11/98 57024 MF 06/86 - 05/97 56068 MF

Polar

NISSAN + OPEL

URVAN Bus (E24) 2.5 D (59 kW) URVAN Box (E24) 2.0 (64 kW) URVAN Box (E24) 2.4 (72 kW) URVAN Box (E24) 2.3 D (51 kW) URVAN Box (E24) 2.5 D (59 kW) URVAN Bus (V2_) 3.0 (120 kW) URVAN Bus (V2_) 2.7 TD (92 kW) URVAN Bus (V2_) 3.2 D (74 kW) URVAN Box 2.0 (88 kW) URVAN Box 2.4 (103 kW) URVAN Box 3.0 D (77 kW) VANETTE Bus (KC120) 1.5 (51 kW) VANETTE Bus (C22) 1.5 (51 kW) VANETTE Bus (C22) 2.0 (66 kW) VANETTE Bus (C22) 2.4 i (74/77 kW) VANETTE Bus (C22) 2.0 D (47 kW) VANETTE Box (C22) 1.5 (51 kW) VANETTE Box (C22) 2.0 D (49 kW) VANETTE CARGO Bus (HC 23) 1.6 i (72 kW) VANETTE CARGO Bus (HC 23) 2.0 D (49 kW) VANETTE CARGO Bus (HC 23) 2.3 D (55 kW) VANETTE CARGO Box (HC 23) 1.6 i (71 kW) VANETTE CARGO Box (HC 23) 2.0 D (49 kW) VANETTE CARGO Box (HC 23) 2.3 D (55 kW) CABSTAR Platform/Chassis (F22, H40) 2.0 (66 kW) CABSTAR Platform/Chassis (F23, H41, H42) 2.0 (66 kW) CABSTAR Pickup 2.0 (66 kW)

06/86 - 05/97 06/86 - 05/97 06/86 - 05/97 06/86 - 05/97 06/86 - 05/97 10/95 - 10/95 - 10/95 - 10/00 - 10/00 - 10/00 - 06/81 - 12/87 10/86 - 12/95 10/86 - 12/95 10/86 - 12/95 10/86 - 12/95 10/86 - 01/95 10/86 - 01/95 09/94 - 09/94 - 09/94 - 09/94 - 09/94 - 09/94 - 01/82 - 09/93 01/92 - 12/07 07/92 - 05/94

Polar S

Magic

Stop & Go

59518 MF 56068 MF 56068 MF 59518 MF 59518 MF 59519 MF 59519 MF 59519 MF 56069 MF 56069 MF 59519 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 57024 MF 56069 MF 57024 MF 56069 MF 57024 MF 57024 MF 56069 MF 57024 MF 57024 MF 59518 MF 59518 MF 59518 MF

OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V (43 kW) AGILA (A) (H00) 1.0 (44 kW) AGILA (A) (H00) 1.2 16V (55 kW) AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport (59 kW) AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (51 kW) * AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (51 kW) * AGILA (B) (H08) 1.0 (48 kW) AGILA (B) (H08) 1.2 (63 kW) AGILA (B) (H08) 1.2 (69 kW) AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI (55 kW) ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N (44 kW) ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S (55 kW) ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N (44 kW) ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S (55 kW) ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N (55 kW) ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S (66 kW) ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N (66 kW) ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S (74 kW) ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E (81 kW) ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.4 400 (106 kW) * ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 D (43 kW) * ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 D (43 kW) * ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.3 N (44 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.3 N (44 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.3 S (55 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.3 S (55 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 (55/60 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 (55/60 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 i (55 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 i (55 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 i CAT (55 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 i CAT (55 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 S (66 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 S (66 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.8 (62 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.8 (62 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.8 E (74 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.8 E (74 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.8 i (85 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.8 i (85 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 2.0 i (85 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 2.0 i (85 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 2.0 i CAT (85 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 2.0 i CAT (85 kW) ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 2.0 i GT (95 kW) * ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 2.0 i GT (95 kW) * ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 D (40 kW) * ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 D (40 kW) * ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N (44 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N (44 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S (55 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S (55 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 (55/60 kW)

09/00 - 12/07 53649 54402 MF 55401 MF 09/00 - 12/07 53649 54402 MF 55401 MF 09/00 - 12/07 53649 54402 MF 55401 MF 09/00 - 12/07 53649 54402 MF 55401 MF 09/00 - 12/07 55001 55509 MF 56249 MF 09/00 - 12/07 56009 MF 04/08 - 53649 54402 MF 55401 MF 04/08 - 53649 54402 MF 55401 MF 04/08 - 56088 MF 04/08 - 56009 MF 56249 MF 09/75 - 08/81 53649 54402 MF 55401 MF 09/75 - 08/81 53649 54402 MF 55401 MF 09/75 - 08/81 53649 54402 MF 55401 MF 09/75 - 08/81 53649 54402 MF 55401 MF 09/75 - 08/81 53649 54402 MF 56249 MF 09/75 - 08/81 53649 54402 MF 56249 MF 09/75 - 08/81 53649 54402 MF 56249 MF 09/75 - 08/81 53649 54402 MF 56249 MF 09/75 - 08/81 53649 54402 MF 56249 MF 09/75 - 08/81 53649 54402 MF 56249 MF 09/75 - 08/81 54402 MF 56249 MF 09/75 - 08/81 56009 MF 09/81 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 09/81 - 08/88 56009 MF 09/81 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 09/81 - 08/88 56009 MF 09/81 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 09/81 - 08/88 56009 MF 09/81 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 09/81 - 08/88 56009 MF 09/81 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 09/81 - 08/88 56009 MF 09/81 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 09/81 - 08/88 56009 MF 09/81 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 09/81 - 08/88 56009 MF 09/81 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 09/81 - 08/88 56009 MF 09/81 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 09/81 - 08/88 56009 MF 09/81 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 09/81 - 08/88 56009 MF 09/81 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 09/81 - 08/88 56009 MF 09/81 - 08/88 53649 54402 MF 56249 MF 09/81 - 08/88 56009 MF 09/81 - 08/88 56344 56009 MF 56249 MF 09/81 - 08/88 57309 MF 57510 MF 09/81 - 10/88 53649 54402 MF 56249 MF 09/81 - 10/88 56009 MF 09/81 - 10/88 53649 54402 MF 56249 MF 09/81 - 10/88 56009 MF 09/81 - 10/88 53649 54402 MF 56249 MF 131

OPEL

ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 (55/60 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i (55 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i (55 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i CAT (55 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i CAT (55 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S (66 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S (66 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 (62 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 (62 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E (74 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E (74 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 i (85 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 i (85 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i (74/85 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i (74/85 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i CAT (85 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i CAT (85 kW) ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i GT (95 kW) * ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i GT (95 kW) * ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 D (40 kW) * ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 D (40 kW) * ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i (44 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i (44 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 (55/60 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 (55/60 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si (60 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si (60 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V (66 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V (66 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i (52/55 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i (52/55 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 (55 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 (55 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si (74 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si (74 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V (74 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V (74 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i (66 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i (66 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V (85/92 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V (85/92 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 (85 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 (85 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i (85 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i (85 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V (100 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V (100 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 GSI 16V (110 kW) * ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 GSI 16V (110 kW) * ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D (42 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D (42 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD (50 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD (50 kW) ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS (60 kW) * ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS (60 kW) * ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i (44 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i (44 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.4 (55/60 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.4 (55/60 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si (60 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si (60 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V (66 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V (66 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i (52/55/55 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i (52/55/55 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.6 (55 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.6 (55 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si (74 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si (74 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V (74 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V (74 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i (66 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i (66 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V (85/92 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V (85/92 kW) ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i (85 kW) ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i (85 kW) ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V (100 kW) * ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V (100 kW) * ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D (42 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D (42 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD (50 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD (50 kW) ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS (60 kW) * ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS (60 kW) * 132

Polar

09/81 - 10/88 09/81 - 10/88 53649 09/81 - 10/88 09/81 - 10/88 53649 09/81 - 10/88 09/81 - 10/88 53649 09/81 - 10/88 09/81 - 10/88 53649 09/81 - 10/88 09/81 - 10/88 53649 09/81 - 10/88 09/81 - 10/88 53649 09/81 - 10/88 09/81 - 10/88 53649 09/81 - 10/88 09/81 - 10/88 53649 09/81 - 10/88 09/81 - 10/88 53649 09/81 - 10/88 09/81 - 10/88 56344 09/81 - 10/88 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 56344 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 56344 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 56344 09/91 - 01/98 09/91 - 09/98 53649 09/91 - 09/98 09/91 - 09/98 53649 09/91 - 09/98 09/91 - 09/98 53649 09/91 - 09/98 09/91 - 09/98 53649 09/91 - 09/98 09/91 - 09/98 53649 09/91 - 09/98 09/91 - 09/98 53649 09/91 - 09/98 09/91 - 09/98 53649 09/91 - 09/98 09/91 - 09/98 53649 09/91 - 09/98 09/91 - 09/98 53649 09/91 - 09/98 09/91 - 09/98 53649 09/91 - 09/98 09/91 - 09/98 53649 09/91 - 09/98 09/91 - 09/98 53649 09/91 - 09/98 09/91 - 09/98 56344 09/91 - 09/98 09/91 - 09/98 56344 09/91 - 09/98 09/91 - 09/98 56344 09/91 - 09/98

Polar S

Magic

56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF

Stop & Go

OPEL

ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.4 i (44 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.4 i (44 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.4 (55/60 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.4 (55/60 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.4 Si (60 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.4 Si (60 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.4 i 16V (66 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.4 i 16V (66 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 i (52/55 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 i (52/55 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 (55 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 (55 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 Si (74 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 Si (74 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 i 16V (74 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 i 16V (74 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.8 i (66 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.8 i (66 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.8 i 16V (85/92 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.8 i 16V (85/92 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 2.0 i (85 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 2.0 i (85 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 2.0 i 16V (100/110 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 2.0 i 16V (100/110 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.8 (85 kW) * ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.8 (85 kW) * ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.7 D (42 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.7 D (42 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.7 TD (50 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.7 TD (50 kW) ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.7 TDS (60 kW) * ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.7 TDS (60 kW) * ASTRA F Convertible (53_B) 1.4 Si (60 kW) ASTRA F Convertible (53_B) 1.4 Si (60 kW) ASTRA F Convertible (53_B) 1.4 i 16V (66 kW) ASTRA F Convertible (53_B) 1.4 i 16V (66 kW) ASTRA F Convertible (53_B) 1.6 i (52/55 kW) ASTRA F Convertible (53_B) 1.6 i (52/55 kW) ASTRA F Convertible (53_B) 1.8 i 16V (85 kW) ASTRA F Convertible (53_B) 1.8 i 16V (85 kW) ASTRA F Convertible (53_B) 2.0 i (85 kW) * ASTRA F Convertible (53_B) 2.0 i (85 kW) * ASTRA F Van (55_) 1.4 i (44 kW) ASTRA F Van (55_) 1.4 i (44 kW) ASTRA F Van (55_) 1.6 i (55/52 kW) * ASTRA F Van (55_) 1.6 i (55/52 kW) * ASTRA F Van (55_) 1.7 D (42 kW) ASTRA F Van (55_) 1.7 D (42 kW) ASTRA F Van (55_) 1.7 TD (50 kW) * ASTRA F Van (55_) 1.7 TD (50 kW) * ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.2 i (48 kW) ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.2 i (48 kW) ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.4 i (44/66 kW) ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.4 i (44/66 kW) ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.6 i (55 kW) ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.6 i (55 kW) ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.6 i 16V (74 kW) ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.6 i 16V (74 kW) ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.8 i (85 kW) ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.8 i (85 kW) ASTRA F CLASSIC Hatchback 2.0 i (100/118 kW) * ASTRA F CLASSIC Hatchback 2.0 i (100/118 kW) * ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.7 TD (50 kW) ASTRA F CLASSIC Hatchback 2.0 Di (60 kW) ASTRA F CLASSIC Hatchback 2.0 DTi (74 kW) ASTRA F CLASSIC Saloon 1.4 i (44 kW) ASTRA F CLASSIC Saloon 1.4 i (44 kW) ASTRA F CLASSIC Saloon 1.6 i (55 kW) ASTRA F CLASSIC Saloon 1.6 i (55 kW) ASTRA F CLASSIC Saloon 1.6 i 16V (74 kW) * ASTRA F CLASSIC Saloon 1.6 i 16V (74 kW) * ASTRA F CLASSIC Estate 1.4 Comfort (66 kW) ASTRA F CLASSIC Estate 1.4 Comfort (66 kW) ASTRA F CLASSIC Estate 1.4 i (44 kW) ASTRA F CLASSIC Estate 1.4 i (44 kW) ASTRA F CLASSIC Estate 1.6 i (55 kW) ASTRA F CLASSIC Estate 1.6 i (55 kW) ASTRA F CLASSIC Estate 1.6 i 16V (74 kW) ASTRA F CLASSIC Estate 1.6 i 16V (74 kW) ASTRA F CLASSIC Estate 1.8 (81 kW) * ASTRA F CLASSIC Estate 1.8 (81 kW) * ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.0 (44 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.0 (44 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.2 16V (48/55 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.2 16V (48/55 kW)

Polar

09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 53649 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 56344 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 56344 09/91 - 01/98 09/91 - 01/98 56344 09/91 - 01/98 03/93 - 03/01 53649 03/93 - 03/01 03/93 - 03/01 53649 03/93 - 03/01 03/93 - 03/01 53649 03/93 - 03/01 03/93 - 03/01 53649 03/93 - 03/01 03/93 - 03/01 53649 03/93 - 03/01 10/91 - 01/99 53649 10/91 - 01/99 10/91 - 01/99 53649 10/91 - 01/99 10/91 - 01/99 56344 10/91 - 01/99 10/91 - 01/99 56344 10/91 - 01/99 01/98 - 08/02 53649 01/98 - 08/02 01/98 - 08/02 53649 01/98 - 08/02 01/98 - 08/02 53649 01/98 - 08/02 01/98 - 08/02 53649 01/98 - 08/02 01/98 - 08/02 53649 01/98 - 08/02 01/98 - 08/02 53649 01/98 - 08/02 01/98 - 08/02 56344 01/98 - 08/02 56344 01/98 - 08/02 56344 01/98 - 08/02 53649 01/98 - 08/02 01/98 - 08/02 53649 01/98 - 08/02 01/98 - 08/02 53649 01/98 - 08/02 01/98 - 01/05 53649 01/98 - 01/05 01/98 - 01/05 53649 01/98 - 01/05 01/98 - 01/05 53649 01/98 - 01/05 01/98 - 01/05 53649 01/98 - 01/05 01/98 - 01/05 53649 01/98 - 01/05 02/98 - 12/09 53649 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 53649 02/98 - 12/09

Polar S

Magic

Stop & Go

54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 133

OPEL

ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.4 (66 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.4 (66 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.4 16V (66 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.4 16V (66 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 (55/62/70/76 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 (55/62/70/76 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 16V (74 kW) * ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 16V (74 kW) * ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.8 (81 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.8 (81 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.8 (81 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V (85/92 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V (85/92 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V (85/92 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V (100 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V (100 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V (100 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V OPC (118 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V OPC (118 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V OPC (118 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC (141/147 kW) * ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC (141/147 kW) * ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC (141/147 kW) * ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.2 16V (108 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.7 DTI 16V (55 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.7 CDTI (59 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.7 TD (50 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 DI (60 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V (74 kW) ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.2 DTI (92 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.2 16V (48 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.2 16V (48 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.4 (66 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.4 (66 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.4 16V (66 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.4 16V (66 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 (55/62/76 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 (55/62/76 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 16V (74 kW) * ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 16V (74 kW) * ASTRA G Saloon (F69_) 1.8 (81 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.8 (81 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.8 (81 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.8 16V (85/92 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.8 16V (85/92 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.8 16V (85/92 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 2.0 16V (100 kW) * ASTRA G Saloon (F69_) 2.0 16V (100 kW) * ASTRA G Saloon (F69_) 2.0 16V (100 kW) * ASTRA G Saloon (F69_) 2.2 16V (108 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.7 DTI 16V (55 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.7 CDTI (59 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 1.7 TD (50 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 2.0 DI (60 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 2.0 DTI 16V (74 kW) ASTRA G Saloon (F69_) 2.2 DTI (92 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.2 16V (48 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.2 16V (48 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.4 (66 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.4 (66 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.4 16V (66 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.4 16V (66 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.6 (55/62/76 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.6 (55/62/76 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.6 CNG (71 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.6 CNG (71 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.6 16V (74 kW) * ASTRA G Estate (F35_) 1.6 16V (74 kW) * ASTRA G Estate (F35_) 1.8 16V (85 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.8 16V (85 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.8 16V (85 kW) ASTRA G Estate (F35_) 2.0 16V (100 kW) ASTRA G Estate (F35_) 2.0 16V (100 kW) ASTRA G Estate (F35_) 2.0 16V (100 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.8 (81 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.8 (81 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.8 (81 kW) ASTRA G Estate (F35_) 2.0 OPC (141/147 kW) * ASTRA G Estate (F35_) 2.0 OPC (141/147 kW) * ASTRA G Estate (F35_) 2.0 OPC (141/147 kW) * ASTRA G Estate (F35_) 2.2 16V (108 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.7 DTI 16V (55 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.7 CDTI (59 kW) ASTRA G Estate (F35_) 1.7 TD (50 kW) ASTRA G Estate (F35_) 2.0 DI (60 kW) 134

Polar

02/98 - 12/09 53649 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 53649 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 53649 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 53649 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 55001 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 55001 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 55001 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 55001 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 55001 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 56344 09/98 - 12/09 53649 09/98 - 12/09 09/98 - 12/09 53649 09/98 - 12/09 09/98 - 12/09 53649 09/98 - 12/09 09/98 - 12/09 53649 09/98 - 12/09 09/98 - 12/09 53649 09/98 - 12/09 09/98 - 12/09 55001 09/98 - 12/09 56344 09/98 - 12/09 09/98 - 12/09 55001 09/98 - 12/09 56344 09/98 - 12/09 09/98 - 12/09 55001 09/98 - 12/09 56344 09/98 - 12/09 09/98 - 12/09 56344 09/98 - 12/09 56344 09/98 - 12/09 56344 09/98 - 12/09 56344 09/98 - 12/09 56344 09/98 - 12/09 56344 09/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 53649 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 53649 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 53649 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 53649 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 53649 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 53649 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 55001 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 55001 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 55001 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 55001 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 56344

Polar S

Magic

54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF

Stop & Go

OPEL

ASTRA G Estate (F35_) 2.0 DTI 16V (74 kW) ASTRA G Estate (F35_) 2.2 DTI (92 kW) ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V (76 kW) * ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V (76 kW) * ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V (85 kW) ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V (85 kW) ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V (85 kW) ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo (140/141/147 kW) * ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo (140/141/147 kW) * ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo (140/141/147 kW) * ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 16V (108 kW) ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 DTI (92 kW) ASTRA G Convertible 1.6 16V (74 kW) * ASTRA G Convertible 1.6 (76 kW) * ASTRA G Convertible 1.6 (76 kW) * ASTRA G Convertible 1.8 16V (92 kW) ASTRA G Convertible 1.8 16V (92 kW) ASTRA G Convertible 1.8 16V (92 kW) ASTRA G Convertible 2.0 OPC (141 kW) ASTRA G Convertible 2.0 OPC (141 kW) ASTRA G Convertible 2.0 OPC (141 kW) ASTRA G Convertible 2.0 16V Turbo (147 kW) * ASTRA G Convertible 2.0 16V Turbo (147 kW) * ASTRA G Convertible 2.0 16V Turbo (147 kW) * ASTRA G Convertible 2.2 16V (108 kW) ASTRA G Convertible 2.2 DTI (92 kW) ASTRA G Box (F70) 1.6 (55 kW) * ASTRA G Box (F70) 1.6 (55 kW) * ASTRA G Box (F70) 1.7 TD (50 kW) ASTRA G Box (F70) 2.0 DI (60 kW) ASTRA H 1.2 (48 kW) ASTRA H 1.2 (48 kW) ASTRA H 1.4 (59/66 kW) ASTRA H 1.4 (59/66 kW) ASTRA H 1.6 (77/85 kW) ASTRA H 1.6 (77/85 kW) ASTRA H 1.8 (92 kW) * ASTRA H 1.8 (92 kW) * ASTRA H 1.6 CNG (69 kW) * ASTRA H 1.6 Turbo (132 kW) ASTRA H 1.6 Turbo (132 kW) ASTRA H 1.6 Turbo (132 kW) ASTRA H 2.0 Turbo (125/147/177 kW) * ASTRA H 2.0 Turbo (125/147/177 kW) * ASTRA H 2.0 Turbo (125/147/177 kW) * ASTRA H 1.3 CDTI (66 kW) * ASTRA H 1.3 CDTI (66 kW) * ASTRA H 1.7 CDTI (59 kW) ASTRA H 1.7 CDTI (59 kW) ASTRA H 1.9 CDTI (74/88/110 kW) ASTRA H 1.9 CDTI (74/88/110 kW) ASTRA H 1.9 CDTI 16V (88 kW) * ASTRA H 1.9 CDTI 16V (88 kW) * ASTRA H Saloon 1.6 (85 kW) ASTRA H Saloon 1.8 (103 kW) * ASTRA H Saloon 1.3 CDTi (66 kW) * ASTRA H Saloon 1.3 CDTi (66 kW) * ASTRA H Saloon 1.7 CDTi (74 kW) ASTRA H GTC 1.2 (48 kW) ASTRA H GTC 1.2 (48 kW) ASTRA H GTC 1.4 (66 kW) ASTRA H GTC 1.4 (66 kW) ASTRA H GTC 1.6 (77/85 kW) ASTRA H GTC 1.6 (77/85 kW) ASTRA H GTC 1.8 (92 kW) * ASTRA H GTC 1.8 (92 kW) * ASTRA H GTC 1.6 CNG (69 kW) * ASTRA H GTC 1.6 Turbo (132 kW) * ASTRA H GTC 1.6 Turbo (132 kW) * ASTRA H GTC 2.0 Turbo (125 kW) * ASTRA H GTC 2.0 Turbo (125 kW) * ASTRA H GTC 1.3 CDTI (66 kW) * ASTRA H GTC 1.7 CDTI (59 kW) ASTRA H GTC 1.7 CDTi (74 kW) ASTRA H GTC 1.7 CDTi (74 kW) ASTRA H GTC 1.7 CDTI (81/92 kW) ASTRA H GTC 1.7 CDTI (81/92 kW) ASTRA H GTC 1.9 CDTI (74 kW) ASTRA H GTC 1.9 CDTI (74 kW) ASTRA H GTC 1.9 CDTi 16V (88 kW) ASTRA H GTC 1.9 CDTi 16V (88 kW) ASTRA H GTC 1.9 CDTi (110 kW) * ASTRA H GTC 1.9 CDTi (110 kW) * ASTRA H Estate 1.4 (66 kW) ASTRA H Estate 1.4 (66 kW)

Polar

02/98 - 12/09 56344 02/98 - 12/09 56344 03/00 - 05/05 53649 03/00 - 05/05 03/00 - 05/05 55001 03/00 - 05/05 56344 03/00 - 05/05 03/00 - 05/05 55001 03/00 - 05/05 56344 03/00 - 05/05 03/00 - 05/05 56344 03/00 - 05/05 56344 03/01 - 10/05 53649 03/01 - 10/05 53649 03/01 - 10/05 03/01 - 10/05 55001 03/01 - 10/05 56344 03/01 - 10/05 03/01 - 10/05 55001 03/01 - 10/05 56344 03/01 - 10/05 03/01 - 10/05 55001 03/01 - 10/05 56344 03/01 - 10/05 03/01 - 10/05 56344 03/01 - 10/05 56344 01/99 - 04/05 53649 01/99 - 04/05 01/99 - 04/05 56344 01/99 - 04/05 56344 03/04 - 53649 03/04 - 03/04 - 53649 03/04 - 03/04 - 53649 03/04 - 03/04 - 53649 03/04 - 03/04 - 03/04 - 55001 03/04 - 03/04 - 03/04 - 55001 03/04 - 03/04 - 03/04 - 03/04 - 03/04 - 56344 03/04 - 03/04 - 56344 03/04 - 03/04 - 56344 03/04 - 02/07 - 53649 02/07 - 53649 02/07 - 55001 02/07 - 02/07 - 56344 03/05 - 53649 03/05 - 03/05 - 53649 03/05 - 03/05 - 53649 03/05 - 03/05 - 53649 03/05 - 03/05 - 53649 03/05 - 55001 03/05 - 03/05 - 55001 03/05 - 03/05 - 03/05 - 56344 03/05 - 56344 03/05 - 03/05 - 56344 03/05 - 03/05 - 56344 03/05 - 03/05 - 56344 03/05 - 03/05 - 56344 03/05 - 08/04 - 53649 08/04 -

Polar S

Magic

Stop & Go

57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 55401 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56649 MF 135

OPEL

ASTRA H Estate 1.6 (77/85 kW) ASTRA H Estate 1.6 (77/85 kW) ASTRA H Estate 1.8 (92/103 kW) * ASTRA H Estate 1.8 (92/103 kW) * ASTRA H Estate 1.6 CNG (69 kW) * ASTRA H Estate 1.6 Turbo (132 kW) ASTRA H Estate 1.6 Turbo (132 kW) ASTRA H Estate 1.6 Turbo (132 kW) ASTRA H Estate 2.0 Turbo (125/147 kW) * ASTRA H Estate 2.0 Turbo (125/147 kW) * ASTRA H Estate 2.0 Turbo (125/147 kW) * ASTRA H Estate 1.3 CDTI (66 kW) ASTRA H Estate 1.3 CDTI (66 kW) ASTRA H Estate 1.7 CDTI (59/74/81/92 kW) ASTRA H Estate 1.7 CDTI (59/74/81/92 kW) ASTRA H Estate 1.9 CDTI (74/88/110 kW) ASTRA H Estate 1.9 CDTI (74/88/110 kW) ASTRA H Estate 1.9 CDTI 16V (88 kW) ASTRA H Estate 1.9 CDTI 16V (88 kW) ASTRA H Estate 1.9 CDTi (103 kW) * ASTRA H Estate 1.9 CDTi (103 kW) * ASTRA H TwinTop 1.6 (77 kW) ASTRA H TwinTop 1.6 (77 kW) ASTRA H TwinTop 1.8 (92/103 kW) * ASTRA H TwinTop 1.8 (92/103 kW) * ASTRA H TwinTop 1.6 Turbo (132 kW) ASTRA H TwinTop 1.6 Turbo (132 kW) ASTRA H TwinTop 1.6 Turbo (132 kW) ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo (125/147 kW) * ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo (125/147 kW) * ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo (125/147 kW) * ASTRA H TwinTop 1.9 CDTi (110 kW) * ASTRA H TwinTop 1.9 CDTi (110 kW) * ASTRA J 1.4 (64 kW) * ASTRA J 1.4 (64 kW) * ASTRA J 1.4 (74 kW) ASTRA J 1.4 Turbo (103 kW) ASTRA J 1.6 (85 kW) ASTRA J 1.6 Turbo (132 kW) * ASTRA J 1.3 CDTI (70 kW) * ASTRA J 1.7 CDTI (81 kW) ASTRA J 2.0 CDTI (118 kW) ASTRA Sports Tourer (J) 1.4 Turbo (103 kW) * ASTRA Sports Tourer (J) 1.3 CDTI (70 kW) ASTRA Sports Tourer (J) 1.7 CDTI (81 kW) * ANTARA 2.4 (103 kW) * ANTARA 3.2 V6 (167 kW) CALIBRA A (85_) 2.0 i (85 kW) CALIBRA A (85_) 2.0 i (85 kW) CALIBRA A (85_) 2.0 i (85 kW) CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 (85 kW) CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 (85 kW) CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 (85 kW) CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V (100/110 kW) CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V (100/110 kW) CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V (100/110 kW) CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 (100/110 kW) CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 (100/110 kW) CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 (100/110 kW) CALIBRA A (85_) 2.0 i Turbo 4x4 (150 kW) CALIBRA A (85_) 2.0 i Turbo 4x4 (150 kW) CALIBRA A (85_) 2.0 i Turbo 4x4 (150 kW) CALIBRA A (85_) 2.5 i V6 (125 kW) * CALIBRA A (85_) 2.5 i V6 (125 kW) * CALIBRA A (85_) 2.5 i V6 (125 kW) * CAMPO (TF_) 2.3 (69 kW) CAMPO (TF_) 2.3 4x4 (69 kW) CAMPO (TF_) 2.2 D (45 kW) CAMPO (TF_) 2.2 D (45 kW) CAMPO (TF_) 2.2 D 4x4 (45 kW) CAMPO (TF_) 2.2 D 4x4 (45 kW) CAMPO (TF_) 2.5 D (56 kW) CAMPO (TF_) 2.5 D (56 kW) CAMPO (TF_) 2.5 D 4x4 (56 kW) CAMPO (TF_) 2.5 D 4x4 (56 kW) CAMPO (TF_) 2.5 TD (56 kW) CAMPO (TF_) 2.5 TD (56 kW) CAMPO (TF_) 2.5 TD 4x4 (56 kW) CAMPO (TF_) 2.5 TD 4x4 (56 kW) CAMPO (TF_) 2.5 DTI (74 kW) CAMPO (TF_) 2.5 DTI (74 kW) CAMPO (TF_) 2.5 DTI 4x4 (74 kW) CAMPO (TF_) 2.5 DTI 4x4 (74 kW) CAMPO (TF_) 3.1 TD (80 kW) * CAMPO (TF_) 3.1 TD (80 kW) * 136

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

08/04 - 53649 54402 MF 56249 MF 08/04 - 56009 MF 56649 MF 08/04 - 53649 54402 MF 56249 MF 08/04 - 56009 MF 56649 MF 08/04 - 53649 54402 MF 56249 MF 08/04 - 55001 55509 MF 56249 MF 08/04 - 56009 MF 57510 MF 08/04 - 57309 MF 08/04 - 55001 55509 MF 56249 MF 08/04 - 56009 MF 57510 MF 08/04 - 57309 MF 08/04 - 56009 MF 56249 MF 08/04 - 57309 MF 57510 MF 08/04 - 56009 MF 56249 MF 08/04 - 57309 MF 57510 MF 08/04 - 56009 MF 56249 MF 08/04 - 57309 MF 57510 MF 08/04 - 56009 MF 56249 MF 08/04 - 57309 MF 57510 MF 08/04 - 56009 MF 56249 MF 08/04 - 57309 MF 57510 MF 09/05 - 53649 54402 MF 55401 MF 09/05 - 56009 MF 56249 MF 09/05 - 53649 54402 MF 55401 MF 09/05 - 56009 MF 56249 MF 09/05 - 55001 55509 MF 56249 MF 09/05 - 56009 MF 57510 MF 09/05 - 57309 MF 09/05 - 55001 55509 MF 56249 MF 09/05 - 56009 MF 57510 MF 09/05 - 57309 MF 09/05 - 56344 56009 MF 56249 MF 09/05 - 57309 MF 57510 MF 12/09 - 56009 MF 57510 MF 12/09 - 57309 MF 12/09 - 53649 54402 MF 56249 MF 12/09 - 53649 54402 MF 56249 MF 12/09 - 53649 54402 MF 56249 MF 12/09 - 53649 54402 MF 56249 MF 12/09 - 53649 54402 MF 56249 MF L3 AGM ED 12/09 - 56344 57309 MF 57510 MF 12/09 - 56344 57309 MF 57510 MF 10/10 - 56009 MF 56249 MF L2 AGM ED 10/10 - L3 AGM ED 10/10 - 56009 MF 56249 MF L4 AGM ED 05/06 - 55508 MF 05/06 - 57413 MF 06/90 - 07/97 55001 55509 MF 56249 MF 06/90 - 07/97 56344 56009 MF 57510 MF 06/90 - 07/97 57309 MF 06/90 - 07/97 55001 55509 MF 56249 MF 06/90 - 07/97 56344 56009 MF 57510 MF 06/90 - 07/97 57309 MF 06/90 - 07/97 55001 55509 MF 56249 MF 06/90 - 07/97 56344 56009 MF 57510 MF 06/90 - 07/97 57309 MF 06/90 - 07/97 55001 55509 MF 56249 MF 06/90 - 07/97 56344 56009 MF 57510 MF 06/90 - 07/97 57309 MF 06/90 - 07/97 55001 55509 MF 56249 MF 06/90 - 07/97 56344 56009 MF 57510 MF 06/90 - 07/97 57309 MF 06/90 - 07/97 55001 55509 MF 56249 MF 06/90 - 07/97 56344 56009 MF 57510 MF 06/90 - 07/97 57309 MF 08/87 - 56344 57309 MF 57510 MF 08/87 - 56344 57309 MF 57510 MF 08/87 - 56344 57029 MF 57510 MF 08/87 - 57309 MF 08/87 - 56344 57029 MF 57510 MF 08/87 - 57309 MF 08/87 - 56344 57029 MF 57510 MF 08/87 - 57309 MF 08/87 - 56344 57029 MF 57510 MF 08/87 - 57309 MF 08/87 - 56344 57029 MF 57510 MF 08/87 - 57309 MF 08/87 - 56344 57029 MF 57510 MF 08/87 - 57309 MF 08/87 - 56344 57029 MF 57510 MF 08/87 - 57309 MF 08/87 - 56344 57029 MF 57510 MF 08/87 - 57309 MF 08/87 - 56344 57029 MF 57510 MF 08/87 - 57309 MF

OPEL

CAMPO (TF_) 3.1 TD 4x4 (80 kW) * CAMPO (TF_) 3.1 TD 4x4 (80 kW) * COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S (85 kW) COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S (85 kW) COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S (85 kW) COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E (96 kW) * COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E (96 kW) * COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E (96 kW) * COMMODORE C Estate (61) 2.5 S (85 kW) COMMODORE C Estate (61) 2.5 S (85 kW) COMMODORE C Estate (61) 2.5 S (85 kW) COMMODORE C Estate (61) 2.5 E (96 kW) * COMMODORE C Estate (61) 2.5 E (96 kW) * COMMODORE C Estate (61) 2.5 E (96 kW) * COMBO (71_) 1.2 (33 kW) COMBO (71_) 1.4 (44/60 kW) COMBO (71_) 1.4 16V (66 kW) * COMBO (71_) 1.7 D (44 kW) * COMBO (71_) 1.7 D (44 kW) * COMBO (71_) 1.7 D (44 kW) * COMBO Tour 1.4 (66 kW) COMBO Tour 1.4 (66 kW) COMBO Tour 1.6 (64/62 kW) COMBO Tour 1.6 (64/62 kW) COMBO Tour 1.6 CNG (69 kW) * COMBO Tour 1.6 CNG (69 kW) * COMBO Tour 1.6 CNG (71 kW) COMBO Tour 1.3 CDTI 16V (51 kW) COMBO Tour 1.3 CDTI 16V (51 kW) COMBO Tour 1.3 CDTI 16V (51 kW) COMBO Tour 1.7 DI 16V (48 kW) COMBO Tour 1.7 DI 16V (48 kW) COMBO Tour 1.7 DI 16V (48 kW) COMBO Tour 1.7 DTI 16V (55 kW) COMBO Tour 1.7 DTI 16V (55 kW) COMBO Tour 1.7 DTI 16V (55 kW) COMBO Tour 1.7 CDTI 16V (74 kW) * COMBO Tour 1.7 CDTI 16V (74 kW) * COMBO Tour 1.7 CDTI 16V (74 kW) * COMBO Box Body / Estate 1.4 16V (66 kW) COMBO Box Body / Estate 1.4 16V (66 kW) COMBO Box Body / Estate 1.6 (64 kW) COMBO Box Body / Estate 1.6 (64 kW) COMBO Box Body / Estate 1.6 CNG 16V (69 kW) * COMBO Box Body / Estate 1.6 CNG 16V (69 kW) * COMBO Box Body / Estate 1.6 CNG 16V (71 kW) COMBO Box Body / Estate 1.3 CDTI 16V (51 kW) COMBO Box Body / Estate 1.3 CDTI 16V (51 kW) COMBO Box Body / Estate 1.3 CDTI 16V (51 kW) COMBO Box Body / Estate 1.7 DI 16V (48 kW) COMBO Box Body / Estate 1.7 DI 16V (48 kW) COMBO Box Body / Estate 1.7 DI 16V (48 kW) COMBO Box Body / Estate 1.7 DTI 16V (55 kW) COMBO Box Body / Estate 1.7 DTI 16V (55 kW) COMBO Box Body / Estate 1.7 DTI 16V (55 kW) COMBO Box Body / Estate 1.7 CDTI 16V (74 kW) * COMBO Box Body / Estate 1.7 CDTI 16V (74 kW) * COMBO Box Body / Estate 1.7 CDTI 16V (74 kW) * CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 (33 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 (33 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 (33 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 (33 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 i (33 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 i (33 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 N (38 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 N (38 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S (40 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S (40 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 (44 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 (44 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i (44 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i (44 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S (51 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S (51 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 GL (55 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 GL (55 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i (40/44 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i (40/44 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S (53 kW) 1.4 Si (60 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S (53 kW) 1.4 Si (60 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI (55/60/72/74 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI (55/60/72/74 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI CAT (74 kW) * CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI CAT (74 kW) * CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 D (37 kW)

Polar

08/87 - 08/87 - 08/78 - 12/82 55001 08/78 - 12/82 56344 08/78 - 12/82 08/78 - 12/82 55001 08/78 - 12/82 56344 08/78 - 12/82 12/80 - 12/82 55001 12/80 - 12/82 56344 12/80 - 12/82 12/80 - 12/82 55001 12/80 - 12/82 56344 12/80 - 12/82 07/94 - 10/01 53649 07/94 - 10/01 53649 07/94 - 10/01 53649 07/94 - 10/01 55001 07/94 - 10/01 56344 07/94 - 10/01 10/01 - 53649 10/01 - 10/01 - 53649 10/01 - 10/01 - 53649 10/01 - 10/01 - 53649 10/01 - 55001 10/01 - 56344 10/01 - 10/01 - 55001 10/01 - 56344 10/01 - 10/01 - 55001 10/01 - 56344 10/01 - 10/01 - 55001 10/01 - 56344 10/01 - 10/01 - 53649 10/01 - 10/01 - 53649 10/01 - 10/01 - 53649 10/01 - 10/01 - 53649 10/01 - 55001 10/01 - 56344 10/01 - 10/01 - 55001 10/01 - 56344 10/01 - 10/01 - 55001 10/01 - 56344 10/01 - 10/01 - 55001 10/01 - 56344 10/01 - 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 56344

Polar S

Magic

Stop & Go

57309 MF 59519 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 137

OPEL

CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 D (37 kW) CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 TD (49 kW) * CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 TD (49 kW) * CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 (33 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 (33 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N (33 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N (33 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i (33 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i (33 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S (40/43 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S (40/43 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 (44 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 (44 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S (51 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S (51 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 GL (55 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 GL (55 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i (44 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i (44 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S (53 kW) * CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S (53 kW) * CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 D (37 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 D (37 kW) CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 TD (49 kW) * CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 TD (49 kW) * CORSA A Box 1.0 (33 kW) CORSA A Box 1.0 (33 kW) CORSA A Box 1.2 (33 kW) CORSA A Box 1.2 (33 kW) CORSA A Box 1.3 (44/51 kW) * CORSA A Box 1.3 (44/51 kW) * CORSA A Box 1.5 D (37 kW) * CORSA A Box 1.5 D (37 kW) * CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V (40 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V (40 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i (33/33 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i (33/33 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V (48 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V (48 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i (44 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i (44 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 (54 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 (54 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si (60 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si (60 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (63/66 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (63/66 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V (74/78 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V (74/78 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V (80 kW) * CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V (80 kW) * CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 D (37 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 D (37 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 TD (49 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 TD (49 kW) CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.7 D (44 kW) * CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.7 D (44 kW) * CORSA B Estate (F35) 1.4 i 16V (66 kW) * CORSA B Estate (F35) 1.7 D (44 kW) * CORSA B Estate (F35) 1.7 D (44 kW) * CORSA CLASSIC Saloon 1.4 (44 kW) * CORSA B Box (73_) 1.4 i (44 kW) CORSA B Box (73_) 1.4 i (44 kW) CORSA B Box (73_) 1.6 (71 kW) * CORSA B Box (73_) 1.6 (71 kW) * CORSA B Box (73_) 1.7 D (44 kW) * CORSA B Box (73_) 1.7 D (44 kW) * CORSA C (F08, F68) 1.0 (43 kW) CORSA C (F08, F68) 1.0 (43 kW) CORSA C (F08, F68) 1.2 (55 kW) CORSA C (F08, F68) 1.2 (55 kW) CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport (59 kW) CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport (59 kW) CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport (66 kW) CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport (66 kW) CORSA C (F08, F68) 1.4 (66 kW) CORSA C (F08, F68) 1.4 (66 kW) CORSA C (F08, F68) 1.8 (92 kW) CORSA C (F08, F68) 1.8 (92 kW) CORSA C (F08, F68) 1.6 (71 kW) * CORSA C (F08, F68) 1.6 (71 kW) * CORSA C (F08, F68) 1.3 CDTI (51 kW) CORSA C (F08, F68) 1.3 CDTI (51 kW) CORSA C (F08, F68) 1.7 DI (48 kW) CORSA C (F08, F68) 1.7 DI (48 kW) 138

Polar

09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 56344 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 53649 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 09/82 - 03/93 02/86 - 09/94 53649 02/86 - 09/94 02/86 - 09/94 53649 02/86 - 09/94 02/86 - 09/94 53649 02/86 - 09/94 02/86 - 09/94 56344 02/86 - 09/94 03/93 - 09/00 53649 03/93 - 09/00 03/93 - 09/00 53649 03/93 - 09/00 03/93 - 09/00 53649 03/93 - 09/00 03/93 - 09/00 53649 03/93 - 09/00 03/93 - 09/00 53649 03/93 - 09/00 03/93 - 09/00 53649 03/93 - 09/00 03/93 - 09/00 53649 03/93 - 09/00 03/93 - 09/00 53649 03/93 - 09/00 03/93 - 09/00 53649 03/93 - 09/00 03/93 - 09/00 56344 03/93 - 09/00 03/93 - 09/00 56344 03/93 - 09/00 03/93 - 09/00 56344 03/93 - 09/00 01/99 - 53649 01/99 - 53649 01/99 - 08/94 - 07/02 53649 08/99 - 09/00 53649 08/99 - 09/00 08/99 - 09/00 53649 08/99 - 09/00 08/99 - 09/00 56344 08/99 - 09/00 09/00 - 53649 09/00 - 09/00 - 53649 09/00 - 09/00 - 53649 09/00 - 09/00 - 53649 09/00 - 09/00 - 53649 09/00 - 09/00 - 53649 09/00 - 09/00 - 53649 09/00 - 09/00 - 56344 09/00 - 09/00 - 56344 09/00 -

Polar S

Magic

57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF

Stop & Go

OPEL

CORSA C (F08, F68) 1.7 DTI (55 kW) CORSA C (F08, F68) 1.7 DTI (55 kW) CORSA C (F08, F68) 1.7 CDTI (74 kW) * CORSA C (F08, F68) 1.7 CDTI (74 kW) * CORSA C Box (F08, W5L) 1.2 16V (55 kW) CORSA C Box (F08, W5L) 1.2 16V (55 kW) CORSA C Box (F08, W5L) 1.2 (59 kW) CORSA C Box (F08, W5L) 1.2 (59 kW) CORSA C Box (F08, W5L) 1.4 (66 kW) CORSA C Box (F08, W5L) 1.4 (66 kW) CORSA C Box (F08, W5L) 1.6 (71 kW) * CORSA C Box (F08, W5L) 1.6 (71 kW) * CORSA C Box (F08, W5L) 1.3 CDTI 16V (51 kW) CORSA C Box (F08, W5L) 1.3 CDTI 16V (51 kW) CORSA C Box (F08, W5L) 1.7 DI 16V (48 kW) CORSA C Box (F08, W5L) 1.7 DI 16V (48 kW) CORSA C Box (F08, W5L) 1.7 DTI 16V (55 kW) CORSA C Box (F08, W5L) 1.7 DTI 16V (55 kW) CORSA C Box (F08, W5L) 1.7 CDTi (74 kW) * CORSA C Box (F08, W5L) 1.7 CDTi (74 kW) * CORSA D 1.0 (44 kW) * CORSA D 1.0 (44 kW) * CORSA D 1.2 (51 kW) CORSA D 1.4 (66 kW) CORSA D 1.2 (59 kW) CORSA D 1.2 (59 kW) CORSA D 1.4 LPG (66 kW) * CORSA D 1.4 LPG (66 kW) * CORSA D 1.2 LPG (59 kW) CORSA D 1.4 (64 kW) * CORSA D 1.4 (74 kW) CORSA D 1.6 Turbo (110 kW) * CORSA D 1.6 Turbo (110 kW) * CORSA D 1.3 CDTI (55 kW) CORSA D 1.7 CDTI (92 kW) CORSA D 1.3 CDTI (70 kW) FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.0 i (85 kW) FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.5 TDS (85 kW) FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.8 TD (83 kW) * FRONTERA A (5_MWL4) 2.2 i (100 kW) FRONTERA A (5_MWL4) 2.4 i (92 kW) FRONTERA A (5_MWL4) 2.3 TD (74 kW) FRONTERA A (5_MWL4) 2.5 TDS (85 kW) FRONTERA A (5_MWL4) 2.8 TD (83 kW) * FRONTERA B (6B_) 2.2 i (100 kW) FRONTERA B (6B_) 3.2 i (151 kW) FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI (85/88 kW) * GT Convertible 2.0 (194 kW) INSIGNIA 1.6 (85 kW) INSIGNIA 1.6 Turbo (132 kW) INSIGNIA 1.8 (103 kW) * INSIGNIA 1.8 (103 kW) * INSIGNIA 2.0 Turbo (162 kW) INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 (162 kW) INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 kW) INSIGNIA 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (239 kW) INSIGNIA 2.0 CDTI (81 kW) INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI (140 kW) INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140 kW) * INSIGNIA Saloon 1.6 (85 kW) INSIGNIA Saloon 1.6 Turbo (132 kW) INSIGNIA Saloon 1.8 (103 kW) INSIGNIA Saloon 2.0 Turbo (162 kW) INSIGNIA Saloon 2.0 Turbo 4x4 (162 kW) INSIGNIA Saloon 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 kW) INSIGNIA Saloon 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (239 kW) INSIGNIA Saloon 2.0 CDTI (81 kW) INSIGNIA Saloon 2.0 Biturbo CDTI (140 kW) INSIGNIA Saloon 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140 kW) * INSIGNIA Sports Tourer 1.6 (85 kW) INSIGNIA Sports Tourer 1.6 Turbo (132 kW) INSIGNIA Sports Tourer 1.8 (103 kW) INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo (162 kW) INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 4x4 (162 kW) INSIGNIA Sports Tourer 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 kW) INSIGNIA Sports Tourer 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (239 kW) INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI (81 kW) INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI (140 kW) INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140 kW) * KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 (30 kW) KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 (30 kW) KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 (39/40 kW) KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 (39/40 kW) KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S (44 kW) KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S (44 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

09/00 - 56344 56009 MF 56249 MF 09/00 - 57309 MF 57510 MF 09/00 - 56344 56009 MF 56249 MF 09/00 - 57309 MF 57510 MF 09/00 - 53649 54402 MF 55401 MF 09/00 - 56009 MF 56249 MF 09/00 - 53649 54402 MF 55401 MF 09/00 - 56009 MF 56249 MF 09/00 - 53649 54402 MF 55401 MF 09/00 - 56009 MF 56249 MF 09/00 - 53649 54402 MF 55401 MF 09/00 - 56009 MF 56249 MF 09/00 - 56009 MF 56249 MF 09/00 - 57309 MF 57510 MF 09/00 - 56009 MF 56249 MF 09/00 - 57309 MF 57510 MF 09/00 - 56009 MF 56249 MF 09/00 - 57309 MF 57510 MF 09/00 - 56009 MF 56249 MF 09/00 - 57309 MF 57510 MF 07/06 - 54506 55010 MF 55510 MF 07/06 - 54512 07/06 - 54512 55010 MF 07/06 - 54512 55010 MF 07/06 - 54512 55010 MF 55510 MF 07/06 - 56008 MF 56649 MF 07/06 - 54512 55010 MF 55510 MF 07/06 - 56008 MF 56649 MF 07/06 - 54512 55010 MF 56649 MF 07/06 - 54512 55010 MF 56649 MF 07/06 - 55010 MF 55510 MF 07/06 - 53649 54402 MF 56249 MF 07/06 - 56009 MF 56649 MF 07/06 - 56344 57309 MF 57510 MF 07/06 - 56344 57309 MF 57510 MF 07/06 - L3 AGM ED 03/92 - 10/98 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/92 - 10/98 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/92 - 10/98 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/92 - 10/98 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/92 - 10/98 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/92 - 10/98 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/92 - 10/98 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/92 - 10/98 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 56609 57029 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 56609 57029 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 56609 57029 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/07 - 56344 57309 MF 57510 MF 07/08 - 56009 MF 56249 MF 07/08 - 56009 MF 56249 MF 07/08 - 56009 MF 56249 MF 07/08 - 57510 MF 07/08 - 56344 57309 MF 57510 MF 07/08 - 56344 57309 MF 57510 MF 07/08 - 58514 MF 07/08 - 58514 MF 07/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/08 - 56009 MF 56249 MF 07/08 - 56009 MF 56249 MF 07/08 - 56009 MF 56249 MF 07/08 - 56344 57309 MF 57510 MF 07/08 - 56344 57309 MF 57510 MF 07/08 - 58514 MF 07/08 - 58514 MF 07/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/08 - 56009 MF 56249 MF 07/08 - 56009 MF 56249 MF 07/08 - 56009 MF 56249 MF 07/08 - 56344 57309 MF 57510 MF 07/08 - 56344 57309 MF 57510 MF 07/08 - 58514 MF 07/08 - 58514 MF 07/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/79 - 08/84 53649 54402 MF 55401 MF 08/79 - 08/84 56009 MF 56249 MF 08/79 - 08/84 53649 54402 MF 55401 MF 08/79 - 08/84 56009 MF 56249 MF 08/79 - 08/84 53649 54402 MF 55401 MF 08/79 - 08/84 56009 MF 56249 MF 139

OPEL

KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N (44 kW) KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N (44 kW) KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 S (55 kW) KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 S (55 kW) KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S (66 kW) KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S (66 kW) KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E (85 kW) KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E (85 kW) KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 (51/55 kW) * KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 (51/55 kW) * KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D (40 kW) * KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D (40 kW) * KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D (40 kW) * KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.0 (30 kW) KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.0 (30 kW) KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.2 S (44 kW) KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.2 S (44 kW) KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 N (44 kW) KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 N (44 kW) KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 S (55 kW) KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 S (55 kW) KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 (55 kW) * KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 (55 kW) * KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 D (40 kW) * KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 D (40 kW) * KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 D (40 kW) * KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 (51 kW) * KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 (51 kW) * KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 (39 kW) KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 (39 kW) KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S (44 kW) KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S (44 kW) KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N (44 kW) KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N (44 kW) KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S (55 kW) KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S (55 kW) KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 (51/55 kW) KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 (51/55 kW) KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S (66 kW) * KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S (66 kW) * KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D (40 kW) * KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D (40 kW) * KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D (40 kW) * KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 (40 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 (40 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N (44 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N (44 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i CAT (44 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i CAT (44 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S (55 kW) 1.4 i (44 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S (55 kW) 1.4 i (44 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S (55/60 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S (55/60 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i (55 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i (55 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i CAT (55 kW) 1.6 S (60/66 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i CAT (55 kW) 1.6 S (60/66 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E (74 kW) * KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E (74 kW) * KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 (50 kW) * KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 (50 kW) * KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S (62 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S (62 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i (66 kW) * KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i (66 kW) * KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI (85 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI (85 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI (85 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI (85 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI (85 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI (85 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V (110/115 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V (110/115 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V (110/115 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V CAT (110 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V CAT (110 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V CAT (110 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD (53 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD (53 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD (53 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D (40 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D (40 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D (40 kW) KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D (42 kW) * KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D (42 kW) * 140

Polar

08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 55001 08/79 - 08/84 56344 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 55001 08/79 - 08/84 56344 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 53649 08/79 - 08/84 08/79 - 08/84 55001 08/79 - 08/84 56344 08/79 - 08/84 09/84 - 08/91 53649 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 53649 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 53649 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 53649 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 53649 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 53649 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 53649 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 53649 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 53649 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 53649 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 53649 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 55001 09/84 - 08/91 56344 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 55001 09/84 - 08/91 56344 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 55001 09/84 - 08/91 56344 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 55001 09/84 - 08/91 56344 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 55001 09/84 - 08/91 56344 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 55001 09/84 - 08/91 56344 09/84 - 08/91 09/84 - 08/91 55001 09/84 - 08/91 56344

Polar S

Magic

Stop & Go

54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 54402 MF 55401 MF L3 AGM ED 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF

OPEL

KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D (42 kW) * KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI CAT (85 kW) * KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI CAT (85 kW) * KADETT E (39_, 49_) 1.2 (40 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.2 (40 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.3 N (44 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.3 N (44 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.3 i CAT (44 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.3 i CAT (44 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.3 S (55 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.3 S (55 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.4 i (44 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.4 i (44 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.4 S (55 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.4 S (55 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.6 i (55 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.6 i (55 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.6 i CAT (55 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.6 i CAT (55 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.6 S (60/66 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.6 S (60/66 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.6 (75 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.6 (75 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.8 S (62 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.8 S (62 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.8 i (66/74/85 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.8 i (66/74/85 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.8 (84 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.8 (84 kW) KADETT E (39_, 49_) 2.0 i (85 kW) KADETT E (39_, 49_) 2.0 i (85 kW) KADETT E (39_, 49_) 2.0 i CAT (85 kW) * KADETT E (39_, 49_) 2.0 i CAT (85 kW) * KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD (53 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD (53 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD (53 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.6 D (40 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.6 D (40 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.6 D (40 kW) KADETT E (39_, 49_) 1.7 D (42 kW) * KADETT E (39_, 49_) 1.7 D (42 kW) * KADETT E (39_, 49_) 1.7 D (42 kW) * KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 (40 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 (40 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N (44 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N (44 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i CAT (44 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i CAT (44 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S (55 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S (55 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i (44 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i (44 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S (55 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S (55 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i (55 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i (55 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i CAT (55 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i CAT (55 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 (60 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 (60 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S (66 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S (66 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 S (62 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 S (62 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i (66/85 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i (66/85 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i (85 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i (85 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i CAT (85 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i CAT (85 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 (50 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E (74 kW) * KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E (74 kW) * KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD (53 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD (53 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD (53 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D (40 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D (40 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D (40 kW) KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D (42 kW) * KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D (42 kW) * KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D (42 kW) * KADETT E Convertible (43B_) 1.3 S (55 kW) KADETT E Convertible (43B_) 1.3 S (55 kW) KADETT E Convertible (43B_) 1.4 i (44 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

09/84 - 08/91 57309 MF 09/84 - 08/91 55001 55509 MF 57510 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 55001 55509 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 56344 56009 MF 57510 MF 09/84 - 08/91 57309 MF 09/84 - 08/91 55001 55509 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 56344 56009 MF 57510 MF 09/84 - 08/91 57309 MF 09/84 - 08/91 55001 55509 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 56344 56009 MF 57510 MF 09/84 - 08/91 57309 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56009 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 53649 54402 MF 55401 MF 09/84 - 08/91 56249 MF 09/84 - 08/91 55001 55509 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 56344 56009 MF 57510 MF 09/84 - 08/91 57309 MF 09/84 - 08/91 55001 55509 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 56344 56009 MF 57510 MF 09/84 - 08/91 57309 MF 09/84 - 08/91 55001 55509 MF 56249 MF 09/84 - 08/91 56344 56009 MF 57510 MF 09/84 - 08/91 57309 MF 10/86 - 02/93 53649 54402 MF 55401 MF 10/86 - 02/93 56009 MF 56249 MF 10/86 - 02/93 53649 54402 MF 55401 MF 141

OPEL

KADETT E Convertible (43B_) 1.4 i (44 kW) KADETT E Convertible (43B_) 1.4 S (55 kW) KADETT E Convertible (43B_) 1.4 S (55 kW) KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i (55 kW) KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i (55 kW) KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i CAT (55 kW) KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i CAT (55 kW) KADETT E Convertible (43B_) 2.0 i (85 kW) KADETT E Convertible (43B_) 2.0 i (85 kW) KADETT E Convertible (43B_) 2.0 i CAT (85 kW) KADETT E Convertible (43B_) 2.0 i CAT (85 kW) KADETT E Convertible (43B_) 2.0 (110 kW) KADETT E Convertible (43B_) 2.0 (110 kW) KADETT E Convertible (43B_) 2.0 GSi (115 kW) * KADETT E Convertible (43B_) 2.0 GSi (115 kW) * KADETT E Box (37_, 47_) 1.2 (40 kW) KADETT E Box (37_, 47_) 1.2 (40 kW) KADETT E Box (37_, 47_) 1.3 N (44 kW) KADETT E Box (37_, 47_) 1.3 N (44 kW) KADETT E Box (37_, 47_) 1.6 i (55 kW) KADETT E Box (37_, 47_) 1.6 i (55 kW) KADETT E Box (37_, 47_) 1.8 i (66 kW) * KADETT E Box (37_, 47_) 1.8 i (66 kW) * KADETT E Box (37_, 47_) 1.4 i (44 kW) * KADETT E Box (37_, 47_) 1.6 D (40 kW) KADETT E Box (37_, 47_) 1.6 D (40 kW) KADETT E Box (37_, 47_) 1.7 D (42 kW) * KADETT E Box (37_, 47_) 1.7 D (42 kW) * KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N (44 kW) KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N (44 kW) KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 S (55 kW) KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 S (55 kW) KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i (44 kW) KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i (44 kW) KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S (55 kW) KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S (55 kW) KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 i (55 kW) KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 i (55 kW) KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 (60 kW) * KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 (60 kW) * KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 D (40 kW) KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 D (40 kW) KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D (42/44 kW) * KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D (42/44 kW) * MANTA B (58_, 59_) 1.2 N (40 kW) MANTA B (58_, 59_) 1.2 N (40 kW) MANTA B (58_, 59_) 1.3 S (55 kW) MANTA B (58_, 59_) 1.3 S (55 kW) MANTA B (58_, 59_) 1.6 S (55 kW) * MANTA B (58_, 59_) 1.6 S (55 kW) * MANTA B (58_, 59_) 1.8 S (66 kW) * MANTA B (58_, 59_) 1.8 S (66 kW) * MANTA B (58_, 59_) 1.8 S (66 kW) * MANTA B (58_, 59_) 1.9 N (55 kW) MANTA B (58_, 59_) 1.9 N (55 kW) MANTA B (58_, 59_) 2.0 S (74 kW) MANTA B (58_, 59_) 2.0 S (74 kW) MANTA B (58_, 59_) 2.0 E (81 kW) MANTA B (58_, 59_) 2.0 E (81 kW) MANTA B (58_, 59_) 2.4 400 (106 kW) * MANTA B (58_, 59_) 2.4 400 (106 kW) * MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 S (55 kW) MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 S (55 kW) MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 (55 kW) * MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 (55 kW) * MANTA B CC (53_, 55_) 1.8 S (66 kW) MANTA B CC (53_, 55_) 1.8 S (66 kW) MANTA B CC (53_, 55_) 1.8 S (66 kW) MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N (55 kW) MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N (55 kW) MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N (55 kW) MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S (74 kW) MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S (74 kW) MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S (74 kW) MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E (81 kW) MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E (81 kW) MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E (81 kW) MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 (92 kW) * MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 (92 kW) * MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 (92 kW) * MERIVA 1.4 16V Twinport (66 kW) MERIVA 1.4 16V Twinport (66 kW) MERIVA 1.4 16V Twinport (66 kW) MERIVA 1.6 (64/77 kW) MERIVA 1.6 (64/77 kW) 142

Polar

10/86 - 02/93 10/86 - 02/93 53649 10/86 - 02/93 10/86 - 02/93 53649 10/86 - 02/93 10/86 - 02/93 53649 10/86 - 02/93 10/86 - 02/93 53649 10/86 - 02/93 10/86 - 02/93 53649 10/86 - 02/93 10/86 - 02/93 53649 10/86 - 02/93 10/86 - 02/93 53649 10/86 - 02/93 08/84 - 09/93 53649 08/84 - 09/93 08/84 - 09/93 53649 08/84 - 09/93 08/84 - 09/93 53649 08/84 - 09/93 08/84 - 09/93 53649 08/84 - 09/93 08/84 - 09/93 53649 08/84 - 09/93 56344 08/84 - 09/93 08/84 - 09/93 56344 08/84 - 09/93 01/86 - 07/94 53649 01/86 - 07/94 01/86 - 07/94 53649 01/86 - 07/94 01/86 - 07/94 53649 01/86 - 07/94 01/86 - 07/94 53649 01/86 - 07/94 01/86 - 07/94 53649 01/86 - 07/94 01/86 - 07/94 53649 01/86 - 07/94 01/86 - 07/94 56344 01/86 - 07/94 01/86 - 07/94 56344 01/86 - 07/94 09/75 - 08/88 53649 09/75 - 08/88 09/75 - 08/88 53649 09/75 - 08/88 09/75 - 08/88 53649 09/75 - 08/88 09/75 - 08/88 55001 09/75 - 08/88 56344 09/75 - 08/88 09/75 - 08/88 55001 09/75 - 08/88 09/75 - 08/88 55001 09/75 - 08/88 09/75 - 08/88 55001 09/75 - 08/88 09/75 - 08/88 55001 09/75 - 08/88 09/75 - 08/88 53649 09/75 - 08/88 09/75 - 08/88 53649 09/75 - 08/88 09/75 - 08/88 55001 09/75 - 08/88 56344 09/75 - 08/88 09/75 - 08/88 55001 09/75 - 08/88 56344 09/75 - 08/88 09/75 - 08/88 55001 09/75 - 08/88 56344 09/75 - 08/88 09/75 - 08/88 55001 09/75 - 08/88 56344 09/75 - 08/88 09/75 - 08/88 55001 09/75 - 08/88 56344 09/75 - 08/88 05/03 - 05/10 55001 05/03 - 05/10 05/03 - 05/10 05/03 - 05/10 55001 05/03 - 05/10

Polar S

Magic

56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 55401 MF 56009 MF 56249 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF

Stop & Go

OPEL

MERIVA 1.6 (64/77 kW) MERIVA 1.6 16V (74 kW) MERIVA 1.6 16V (74 kW) MERIVA 1.6 16V (74 kW) MERIVA 1.6 Turbo (132 kW) MERIVA 1.6 Turbo (132 kW) MERIVA 1.6 Turbo (132 kW) MERIVA 1.8 (92 kW) * MERIVA 1.8 (92 kW) * MERIVA 1.8 (92 kW) * MERIVA 1.3 CDTI (51 kW) MERIVA 1.7 DTI (55 kW) MERIVA 1.7 CDTI (74/92 kW) MERIVA B 1.4 (74 kW) MERIVA B 1.7 CDTI (74 kW) MONTEREY A (UBS_) 3.2 (130 kW) MONTEREY A (UBS_) 3.1 TD (84 kW) MONTEREY B 3.5 V6 24V (158 kW) MONTEREY B 3.0 DTI (117 kW) MONZA A (22_) 2.0 E (85 kW) MONZA A (22_) 2.0 E (85 kW) MONZA A (22_) 2.0 E (85 kW) MONZA A (22_) 2.2 E (85 kW) MONZA A (22_) 2.2 E (85 kW) MONZA A (22_) 2.2 E (85 kW) MONZA A (22_) 2.5 E (100/103 kW) MONZA A (22_) 2.5 E (100/103 kW) MONZA A (22_) 2.5 E (100/103 kW) MONZA A (22_) 2.8 (103 kW) MONZA A (22_) 2.8 (103 kW) MONZA A (22_) 2.8 (103 kW) MONZA A (22_) 3.0 (110 kW) MONZA A (22_) 3.0 (110 kW) MONZA A (22_) 3.0 (110 kW) MONZA A (22_) 3.0 GSE (132/115 kW) * MONZA A (22_) 3.0 GSE (132/115 kW) * MONZA A (22_) 3.0 GSE (132/115 kW) * OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 N (60 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 N (60 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 (65/85 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 (65/85 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 S (66 kW) * OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 S (66 kW) * OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 (85 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 (85 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 (85 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i (85 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i (85 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i (85 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i (92 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i (92 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i (92 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i (110 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i (110 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i (110 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (115/130 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (115/130 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (115/130 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (147/150 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (147/150 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (147/150 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V Evolution500 (169 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V Evolution500 (169 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V Evolution500 (169 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.6 24V Lotus (277 kW) * OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.6 24V Lotus (277 kW) * OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.6 24V Lotus (277 kW) * OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (130 kW) * OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (130 kW) * OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 D (54 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD (66 kW) OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD Interc. (74 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 1.8 N (60 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 1.8 N (60 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 1.8 (65/85 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 1.8 (65/85 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 1.8 S (66 kW) * OMEGA A Estate (66_, 67_) 1.8 S (66 kW) * OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.0 (85 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.0 (85 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.0 (85 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.0 i (73/85 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.0 i (73/85 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.0 i (73/85 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.4 i (92 kW)

Polar

05/03 - 05/10 05/03 - 05/10 55001 05/03 - 05/10 05/03 - 05/10 05/03 - 05/10 55001 05/03 - 05/10 05/03 - 05/10 05/03 - 05/10 55001 05/03 - 05/10 05/03 - 05/10 05/03 - 05/10 56344 05/03 - 05/10 56344 05/03 - 05/10 56344 06/10 - 53649 06/10 - 56344 09/91 - 07/98 09/91 - 07/98 07/98 - 08/99 07/98 - 08/99 02/78 - 08/86 55001 02/78 - 08/86 56344 02/78 - 08/86 02/78 - 08/86 55001 02/78 - 08/86 56344 02/78 - 08/86 02/78 - 08/86 55001 02/78 - 08/86 56344 02/78 - 08/86 02/78 - 08/86 55001 02/78 - 08/86 56344 02/78 - 08/86 02/78 - 08/86 55001 02/78 - 08/86 56344 02/78 - 08/86 02/78 - 08/86 55001 02/78 - 08/86 56344 02/78 - 08/86 09/86 - 05/94 53649 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 53649 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 53649 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 55001 09/86 - 05/94 56344 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 55001 09/86 - 05/94 56344 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 55001 09/86 - 05/94 56344 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 55001 09/86 - 05/94 56344 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 55001 09/86 - 05/94 56344 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 55001 09/86 - 05/94 56344 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 55001 09/86 - 05/94 56344 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 55001 09/86 - 05/94 56344 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 55001 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 56344 09/86 - 05/94 56344 09/86 - 05/94 56344 09/86 - 05/94 53649 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 53649 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 53649 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 55001 09/86 - 05/94 56344 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 55001 09/86 - 05/94 56344 09/86 - 05/94 09/86 - 05/94 55001

Polar S

Magic

Stop & Go

57309 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 57309 MF 57510 MF 57029 MF 57029 MF 57029 MF 57029 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 143

OPEL

OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.4 i (92 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.4 i (92 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.6 (135 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.6 (135 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.6 (135 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.6 i (110 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.6 i (110 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.6 i (110 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 (115/130 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 (115/130 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 (115/130 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 CAT (130 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 CAT (130 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 CAT (130 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 24V (147 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 24V (147 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 24V (147 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 24V Omega 3000 (150 kW) * OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 24V Omega 3000 (150 kW) * OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 24V Omega 3000 (150 kW) * OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.3 D (54 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.3 TD (66 kW) OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.3 TD Interc. (74 kW) OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 (90 kW) OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 (90 kW) OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 (90 kW) OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V (100 kW) * OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V (100 kW) * OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V (100 kW) * OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V (106 kW) OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 (125 kW) OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 (132 kW) OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 (155 kW) OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 (160 kW) OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V (74 kW) OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V (74 kW) OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V (81/88 kW) * OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V (81/88 kW) * OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 D (96 kW) OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD (96 kW) OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI (110 kW) OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 (90 kW) OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 (90 kW) OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 (90 kW) OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 16V (100 kW) OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 16V (100 kW) OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 16V (100 kW) OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.6 (138 kW) * OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.6 (138 kW) * OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.6 (138 kW) * OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.2 16V (106 kW) OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 (125 kW) OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 (132 kW) OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 (155 kW) OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 (160 kW) OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V (74 kW) OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V (74 kW) OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V (81/88 kW) * OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V (81/88 kW) * OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.5 TD (96 kW) OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI (110 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 (44 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 (44 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 (55 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 (55 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 S (66 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 S (66 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 E (74 kW) * REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 E (74 kW) * REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 (55 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 (55 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 (55 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 (66 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 (66 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 (66 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S (74 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S (74 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S (74 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E (81 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E (81 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E (81 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E (85 kW) * REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E (85 kW) * REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E (85 kW) * REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 D (43 kW) 144

Polar

Polar S

Magic

09/86 - 05/94 56344 56009 MF 57510 MF 09/86 - 05/94 57309 MF 09/86 - 05/94 55001 55509 MF 56249 MF 09/86 - 05/94 56344 56009 MF 57510 MF 09/86 - 05/94 57309 MF 09/86 - 05/94 55001 55509 MF 56249 MF 09/86 - 05/94 56344 56009 MF 57510 MF 09/86 - 05/94 57309 MF 09/86 - 05/94 55001 55509 MF 56249 MF 09/86 - 05/94 56344 56009 MF 57510 MF 09/86 - 05/94 57309 MF 09/86 - 05/94 55001 55509 MF 56249 MF 09/86 - 05/94 56344 56009 MF 57510 MF 09/86 - 05/94 57309 MF 09/86 - 05/94 55001 55509 MF 56249 MF 09/86 - 05/94 56344 56009 MF 57510 MF 09/86 - 05/94 57309 MF 09/86 - 05/94 55001 55509 MF 56249 MF 09/86 - 05/94 56344 56009 MF 57510 MF 09/86 - 05/94 57309 MF 09/86 - 05/94 56344 57309 MF 57510 MF 09/86 - 05/94 56344 57309 MF 57510 MF 09/86 - 05/94 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 55001 55509 MF 56249 MF 03/94 - 07/03 56344 56009 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 57309 MF 03/94 - 07/03 55001 55509 MF 56249 MF 03/94 - 07/03 56344 56009 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 57309 MF 03/94 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 58514 MF 03/94 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 58514 MF 03/94 - 07/03 58514 MF 03/94 - 07/03 58514 MF 03/94 - 07/03 58514 MF 03/94 - 07/03 55001 55509 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 56344 56009 MF 03/94 - 07/03 57309 MF 03/94 - 07/03 55001 55509 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 56344 56009 MF 03/94 - 07/03 57309 MF 03/94 - 07/03 55001 55509 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 56344 56009 MF 03/94 - 07/03 57309 MF 03/94 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 58514 MF 03/94 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 03/94 - 07/03 58514 MF 03/94 - 07/03 58514 MF 03/94 - 07/03 58514 MF 08/77 - 08/86 53649 54402 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56009 MF 08/77 - 08/86 53649 54402 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56009 MF 08/77 - 08/86 53649 54402 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56009 MF 08/77 - 08/86 53649 54402 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56009 MF 08/77 - 08/86 55001 55509 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56009 MF 57510 MF 08/77 - 08/86 57309 MF 08/77 - 08/86 55001 55509 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56009 MF 57510 MF 08/77 - 08/86 57309 MF 08/77 - 08/86 55001 55509 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56009 MF 57510 MF 08/77 - 08/86 57309 MF 08/77 - 08/86 55001 55509 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56009 MF 57510 MF 08/77 - 08/86 57309 MF 08/77 - 08/86 55001 55509 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56009 MF 57510 MF 08/77 - 08/86 57309 MF 08/77 - 08/86 56344 57309 MF 57510 MF

Stop & Go

OPEL

REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 D (48/52 kW) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 TD (63 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.7 (44 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.7 (44 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.8 (55 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.8 (55 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.8 S (66 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.8 S (66 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.8 E (74 kW) * REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.8 E (74 kW) * REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.9 (55 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.9 (55 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.9 (55 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 (66 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 (66 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 (66 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 S (74 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 S (74 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 S (74 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 E (81 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 E (81 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 E (81 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.2 E (85 kW) * REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.2 E (85 kW) * REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.2 E (85 kW) * REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 D (43 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.2 D (48 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.3 D (52 kW) REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.2 TD (63 kW) SENATOR A (29_) 2.0 E (85 kW) SENATOR A (29_) 2.0 E (85 kW) SENATOR A (29_) 2.0 E (85 kW) SENATOR A (29_) 2.2 E (85 kW) SENATOR A (29_) 2.2 E (85 kW) SENATOR A (29_) 2.2 E (85 kW) SENATOR A (29_) 2.5 E (100/103 kW) SENATOR A (29_) 2.5 E (100/103 kW) SENATOR A (29_) 2.5 E (100/103 kW) SENATOR A (29_) 2.8 (103 kW) SENATOR A (29_) 2.8 (103 kW) SENATOR A (29_) 2.8 (103 kW) SENATOR A (29_) 3.0 (110/115 kW) SENATOR A (29_) 3.0 (110/115 kW) SENATOR A (29_) 3.0 (110/115 kW) SENATOR A (29_) 3.0 E (132 kW) * SENATOR A (29_) 3.0 E (132 kW) * SENATOR A (29_) 3.0 E (132 kW) * SENATOR A (29_) 2.2 TD (63 kW) SENATOR B (29_) 2.5 i (103 kW) SENATOR B (29_) 2.5 i (103 kW) SENATOR B (29_) 2.5 i (103 kW) SENATOR B (29_) 2.6 i (110 kW) SENATOR B (29_) 2.6 i (110 kW) SENATOR B (29_) 2.6 i (110 kW) SENATOR B (29_) 3.0 (115/130 kW) SENATOR B (29_) 3.0 (115/130 kW) SENATOR B (29_) 3.0 (115/130 kW) SENATOR B (29_) 3.0 i CAT (130 kW) SENATOR B (29_) 3.0 i CAT (130 kW) SENATOR B (29_) 3.0 i CAT (130 kW) SENATOR B (29_) 3.0 24V (150 kW) SENATOR B (29_) 3.0 24V (150 kW) SENATOR B (29_) 3.0 24V (150 kW) SENATOR B (29_) 3.6 (147 kW) * SENATOR B (29_) 3.6 (147 kW) * SENATOR B (29_) 3.6 (147 kW) * SIGNUM 1.8 (103 kW) * SIGNUM 1.8 (103 kW) * SIGNUM 1.8 (103 kW) * SIGNUM 2.0 Turbo (129 kW) SIGNUM 2.2 direct (114 kW) SIGNUM 2.8 V6 Turbo (169/184 kW) SIGNUM 2.8 (206 kW) SIGNUM 3.2 V6 (155 kW) SIGNUM 1.9 CDTI (74/88/110 kW) SIGNUM 2.0 DTI (74 kW) SIGNUM 2.2 DTI (92 kW) SIGNUM 3.0 V6 CDTI (130 kW) SINTRA 2.2 i 16V (104 kW) SINTRA 2.2 i 16V (104 kW) SINTRA 2.2 i 16V (104 kW) SINTRA 3.0 i 24V (148 kW) * SINTRA 3.0 i 24V (148 kW) * SINTRA 3.0 i 24V (148 kW) * SINTRA 2.2 DTI (85 kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

08/77 - 08/86 56344 57309 MF 57510 MF 08/77 - 08/86 56344 57309 MF 57510 MF 08/77 - 08/86 53649 54402 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56009 MF 08/77 - 08/86 53649 54402 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56009 MF 08/77 - 08/86 53649 54402 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56009 MF 08/77 - 08/86 53649 54402 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56009 MF 08/77 - 08/86 55001 55509 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56344 56009 MF 57510 MF 08/77 - 08/86 57309 MF 08/77 - 08/86 55001 55509 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56344 56009 MF 57510 MF 08/77 - 08/86 57309 MF 08/77 - 08/86 55001 55509 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56344 56009 MF 57510 MF 08/77 - 08/86 57309 MF 08/77 - 08/86 55001 55509 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56344 56009 MF 57510 MF 08/77 - 08/86 57309 MF 08/77 - 08/86 55001 55509 MF 56249 MF 08/77 - 08/86 56344 56009 MF 57510 MF 08/77 - 08/86 57309 MF 08/77 - 08/86 56344 57309 MF 57510 MF 08/77 - 08/86 56344 57309 MF 57510 MF 08/77 - 08/86 56344 57309 MF 57510 MF 08/77 - 08/86 56344 57309 MF 57510 MF 02/78 - 08/87 55001 55509 MF 56249 MF 02/78 - 08/87 56344 56009 MF 57510 MF 02/78 - 08/87 57309 MF 02/78 - 08/87 55001 55509 MF 56249 MF 02/78 - 08/87 56344 56009 MF 57510 MF 02/78 - 08/87 57309 MF 02/78 - 08/87 55001 55509 MF 56249 MF 02/78 - 08/87 56344 56009 MF 57510 MF 02/78 - 08/87 57309 MF 02/78 - 08/87 55001 55509 MF 56249 MF 02/78 - 08/87 56344 56009 MF 57510 MF 02/78 - 08/87 57309 MF 02/78 - 08/87 55001 55509 MF 56249 MF 02/78 - 08/87 56344 56009 MF 57510 MF 02/78 - 08/87 57309 MF 02/78 - 08/87 55001 55509 MF 56249 MF 02/78 - 08/87 56344 56009 MF 57510 MF 02/78 - 08/87 57309 MF 02/78 - 08/87 56344 57309 MF 57510 MF 09/87 - 09/93 55001 55509 MF 56249 MF 09/87 - 09/93 56344 56009 MF 57510 MF 09/87 - 09/93 57309 MF 09/87 - 09/93 55001 55509 MF 56249 MF 09/87 - 09/93 56344 56009 MF 57510 MF 09/87 - 09/93 57309 MF 09/87 - 09/93 55001 55509 MF 56249 MF 09/87 - 09/93 56344 56009 MF 57510 MF 09/87 - 09/93 57309 MF 09/87 - 09/93 55001 55509 MF 56249 MF 09/87 - 09/93 56344 56009 MF 57510 MF 09/87 - 09/93 57309 MF 09/87 - 09/93 55001 55509 MF 56249 MF 09/87 - 09/93 56344 56009 MF 57510 MF 09/87 - 09/93 57309 MF 09/87 - 09/93 55001 55509 MF 56249 MF 09/87 - 09/93 56344 56009 MF 57510 MF 09/87 - 09/93 57309 MF 05/03 - 55001 55509 MF 57510 MF 05/03 - 56344 56009 MF 05/03 - 57309 MF 05/03 - 56344 57309 MF 57510 MF 05/03 - 56344 57309 MF 57510 MF 05/03 - 56344 57309 MF 57510 MF 05/03 - 56344 57309 MF 57510 MF 05/03 - 56344 57309 MF 57510 MF 05/03 - 56344 57309 MF 57510 MF 05/03 - 56344 57309 MF 57510 MF 05/03 - 56344 57309 MF 57510 MF 05/03 - 58803 11/96 - 04/99 55001 55509 MF 56249 MF 11/96 - 04/99 56344 56009 MF 11/96 - 04/99 57309 MF 11/96 - 04/99 55001 55509 MF 56249 MF 11/96 - 04/99 56344 56009 MF 11/96 - 04/99 57309 MF 11/96 - 04/99 56344 56009 MF 57510 MF 145

OPEL

SINTRA 2.2 DTI (85 kW) * SPEEDSTER 2.0 Turbo (147 kW) SPEEDSTER 2.0 (162 kW) SPEEDSTER 2.2 (108 kW) TIGRA (95_) 1.4 16V (63 kW) TIGRA (95_) 1.4 16V (63 kW) TIGRA (95_) 1.6 16V (74/78 kW) * TIGRA (95_) 1.6 16V (74/78 kW) * TIGRA TwinTop 1.4 (66 kW) TIGRA TwinTop 1.4 (66 kW) TIGRA TwinTop 1.4 (66 kW) TIGRA TwinTop 1.8 (92 kW) * TIGRA TwinTop 1.8 (92 kW) * TIGRA TwinTop 1.8 (92 kW) * TIGRA TwinTop 1.3 CDTI (51 kW) * TIGRA TwinTop 1.3 CDTI (51 kW) * VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.4 S (55 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.4 S (55 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 (51/65 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 (51/65 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 i (52/55 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 i (52/55 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 i CAT (55 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 i CAT (55 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 S (60 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 S (60 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 S (65 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 S (65 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 i (66 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 i (66 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 i CAT (66 kW) * VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 i CAT (66 kW) * VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 (74 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 (74 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 (74 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i (85 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i (85 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i (85 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i CAT (85 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i CAT (85 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i CAT (85 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V (100/110 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V (100/110 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V (100/110 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.5 V6 (125 kW) * VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.5 V6 (125 kW) * VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.5 V6 (125 kW) * VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i GT (95 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i GT (95 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i GT (95 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V CAT (110 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V CAT (110 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V CAT (110 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 All-wheel Drive (110 kW) * VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 All-wheel Drive (110 kW) * VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 All-wheel Drive (110 kW) * VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.7 D (42 kW) VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.7 TD (60 kW) VECTRA A (86_, 87_) 1.4 S (55 kW) VECTRA A (86_, 87_) 1.4 S (55 kW) VECTRA A (86_, 87_) 1.6 (51/60/65 kW) VECTRA A (86_, 87_) 1.6 (51/60/65 kW) VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i (52/55 kW) VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i (52/55 kW) VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i CAT (55 kW) VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i CAT (55 kW) VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S (65/66 kW) VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S (65/66 kW) VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i CAT (66 kW) * VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i CAT (66 kW) * VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 4x4 (65 kW) * VECTRA A (86_, 87_) 2.0 (74 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 (74 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 (74 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i (85/95 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i (85/95 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i (85/95 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i CAT (85 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i CAT (85 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i CAT (85 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V (100 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V (100 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V (100 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.5 V6 (125 kW) * VECTRA A (86_, 87_) 2.5 V6 (125 kW) * 146

Polar

11/96 - 04/99 09/00 - 53649 09/00 - 53649 09/00 - 53649 07/94 - 12/00 53649 07/94 - 12/00 07/94 - 12/00 53649 07/94 - 12/00 06/04 - 55001 06/04 - 06/04 - 06/04 - 55001 06/04 - 06/04 - 06/04 - 06/04 - 04/88 - 11/95 53649 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 53649 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 53649 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 53649 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 53649 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 53649 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 53649 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 53649 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 55001 04/88 - 11/95 56344 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 55001 04/88 - 11/95 56344 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 55001 04/88 - 11/95 56344 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 55001 04/88 - 11/95 56344 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 55001 04/88 - 11/95 56344 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 55001 04/88 - 11/95 56344 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 55001 04/88 - 11/95 56344 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 55001 04/88 - 11/95 56344 04/88 - 11/95 04/88 - 11/95 56344 04/88 - 11/95 56344 08/88 - 11/95 53649 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 53649 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 53649 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 53649 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 53649 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 53649 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 53649 08/88 - 11/95 55001 08/88 - 11/95 56344 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 55001 08/88 - 11/95 56344 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 55001 08/88 - 11/95 56344 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 55001 08/88 - 11/95 56344 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 55001 08/88 - 11/95 56344

Polar S

Magic

57309 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 56009 MF 56249 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 55509 MF 57510 MF 56009 MF 57309 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF

Stop & Go

OPEL

VECTRA A (86_, 87_) 2.5 V6 (125 kW) * VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 (85 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 (85 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 CAT (85 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 CAT (85 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V 4x4 (100 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V 4x4 (100 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V (110 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V (110 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V CAT (110 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V CAT (110 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2000 16V 4x4 (110 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2000 16V 4x4 (110 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V 4x4 CAT (110 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V 4x4 CAT (110 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i Turbo 4x4 (150 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i Turbo 4x4 (150 kW) VECTRA A (86_, 87_) 2.5 CD 4x4 (125 kW) * VECTRA A (86_, 87_) 2.5 CD 4x4 (125 kW) * VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D (42 kW) VECTRA A (86_, 87_) 1.7 TD (60 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 1.6 i (55 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 1.6 i (55 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 1.6 i 16V (74 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 1.6 i 16V (74 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 1.8 i 16V (85/92 kW) * VECTRA B Hatchback (38_) 1.8 i 16V (85/92 kW) * VECTRA B Hatchback (38_) 2.0 i (82 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.0 i (82 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.0 i (82 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.0 i 16V (100 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.0 i 16V (100 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.0 i 16V (100 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.2 i 16V (108 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.2 i 16V (108 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.2 i 16V (108 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.5 i V6 (125 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.5 i V6 (125 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.5 i V6 (125 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.5 (144 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.5 (144 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.5 (144 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.6 i V6 (125 kW) * VECTRA B Hatchback (38_) 2.6 i V6 (125 kW) * VECTRA B Hatchback (38_) 2.6 i V6 (125 kW) * VECTRA B Hatchback (38_) 1.7 TD (60 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.0 DI 16V (60 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.0 DTI 16V (74 kW) VECTRA B Hatchback (38_) 2.2 DTI 16V (92 kW) VECTRA B (36_) 1.6 i (55 kW) VECTRA B (36_) 1.6 i (55 kW) VECTRA B (36_) 1.6 GL (60 kW) VECTRA B (36_) 1.6 GL (60 kW) VECTRA B (36_) 1.6 i 16V (74 kW) VECTRA B (36_) 1.6 i 16V (74 kW) VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (85/92 kW) * VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (85/92 kW) * VECTRA B (36_) 2.0 i (82 kW) VECTRA B (36_) 2.0 i (82 kW) VECTRA B (36_) 2.0 i (82 kW) VECTRA B (36_) 2.0 i 16V (100 kW) VECTRA B (36_) 2.0 i 16V (100 kW) VECTRA B (36_) 2.0 i 16V (100 kW) VECTRA B (36_) 2.2 i 16V (108 kW) VECTRA B (36_) 2.2 i 16V (108 kW) VECTRA B (36_) 2.2 i 16V (108 kW) VECTRA B (36_) 2.5 i V6 (125 kW) VECTRA B (36_) 2.5 i V6 (125 kW) VECTRA B (36_) 2.5 i V6 (125 kW) VECTRA B (36_) 2.6 iV6 (125 kW) VECTRA B (36_) 2.6 iV6 (125 kW) VECTRA B (36_) 2.6 iV6 (125 kW) VECTRA B (36_) i 5002.5 (143 kW) * VECTRA B (36_) i 5002.5 (143 kW) * VECTRA B (36_) i 5002.5 (143 kW) * VECTRA B (36_) 1.7 TD (60 kW) VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V (60 kW) VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V (74 kW) VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V (92 kW) VECTRA B Estate (31_) 1.6 i (55 kW) VECTRA B Estate (31_) 1.6 i (55 kW) VECTRA B Estate (31_) 1.6 i 16V (74 kW) VECTRA B Estate (31_) 1.6 i 16V (74 kW) VECTRA B Estate (31_) 1.8 i 16V (85/92 kW) * VECTRA B Estate (31_) 1.8 i 16V (85/92 kW) *

Polar

08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 55001 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 55001 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 55001 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 55001 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 55001 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 55001 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 55001 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 55001 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 55001 08/88 - 11/95 08/88 - 11/95 56344 08/88 - 11/95 56344 10/95 - 07/03 53649 10/95 - 07/03 10/95 - 07/03 53649 10/95 - 07/03 10/95 - 07/03 53649 10/95 - 07/03 10/95 - 07/03 55001 10/95 - 07/03 10/95 - 07/03 10/95 - 07/03 55001 10/95 - 07/03 10/95 - 07/03 10/95 - 07/03 55001 10/95 - 07/03 10/95 - 07/03 10/95 - 07/03 55001 10/95 - 07/03 10/95 - 07/03 10/95 - 07/03 55001 10/95 - 07/03 10/95 - 07/03 10/95 - 07/03 55001 10/95 - 07/03 10/95 - 07/03 10/95 - 07/03 56344 10/95 - 07/03 56344 10/95 - 07/03 56344 10/95 - 07/03 56344 09/95 - 04/02 53649 09/95 - 04/02 09/95 - 04/02 53649 09/95 - 04/02 09/95 - 04/02 53649 09/95 - 04/02 09/95 - 04/02 53649 09/95 - 04/02 09/95 - 04/02 55001 09/95 - 04/02 56344 09/95 - 04/02 09/95 - 04/02 55001 09/95 - 04/02 56344 09/95 - 04/02 09/95 - 04/02 55001 09/95 - 04/02 56344 09/95 - 04/02 09/95 - 04/02 55001 09/95 - 04/02 56344 09/95 - 04/02 09/95 - 04/02 55001 09/95 - 04/02 56344 09/95 - 04/02 09/95 - 04/02 55001 09/95 - 04/02 56344 09/95 - 04/02 09/95 - 04/02 56344 09/95 - 04/02 56344 09/95 - 04/02 56344 09/95 - 04/02 56344 11/96 - 07/03 53649 11/96 - 07/03 11/96 - 07/03 53649 11/96 - 07/03 11/96 - 07/03 53649 11/96 - 07/03

Polar S

Magic

Stop & Go

57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 57309 MF 57510 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 147

OPEL

VECTRA B Estate (31_) 2.0 i (82 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.0 i (82 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.0 i (82 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.0 i 16V (100 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.0 i 16V (100 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.0 i 16V (100 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.2 i 16V (108 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.2 i 16V (108 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.2 i 16V (108 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.5 i V6 (125 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.5 i V6 (125 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.5 i V6 (125 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.6 iV6 (125 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.6 iV6 (125 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.6 iV6 (125 kW) VECTRA B Estate (31_) i 5002.5 (143 kW) * VECTRA B Estate (31_) i 5002.5 (143 kW) * VECTRA B Estate (31_) i 5002.5 (143 kW) * VECTRA B Estate (31_) 1.7 TD (60 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.0 DI 16V (60 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.0 DTI 16V (74 kW) VECTRA B Estate (31_) 2.2 DTI 16V (92 kW) VECTRA C GTS 1.6 (74 kW) VECTRA C GTS 1.6 (74 kW) VECTRA C GTS 1.8 16V (90 kW) VECTRA C GTS 1.8 16V (90 kW) VECTRA C GTS 1.8 (103 kW) * VECTRA C GTS 1.8 (103 kW) * VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo (129 kW) VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo (129 kW) VECTRA C GTS 2.2 16V (108 kW) VECTRA C GTS 2.2 16V (108 kW) VECTRA C GTS 2.2 direct (114 kW) VECTRA C GTS 2.2 direct (114 kW) VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo (169/188 kW) VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo (169/188 kW) VECTRA C GTS 3.2 V6 (155 kW) * VECTRA C GTS 3.2 V6 (155 kW) * VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo (184 kW) VECTRA C GTS 1.9 CDTI (74 kW) VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V (74 kW) VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V (92 kW) VECTRA C GTS 3.0 CDTI (130 kW) VECTRA C GTS 3.0 CDTi (135 kW) VECTRA C 1.6 16V (74 kW) VECTRA C 1.6 16V (74 kW) VECTRA C 1.6 16V (74 kW) VECTRA C 1.6 (77 kW) * VECTRA C 1.6 (77 kW) * VECTRA C 1.6 (77 kW) * VECTRA C 1.8 (81 kW) VECTRA C 1.8 (81 kW) VECTRA C 1.8 16V (90 kW) * VECTRA C 1.8 16V (90 kW) * VECTRA C 2.0 16V Turbo (129 kW) * VECTRA C 2.2 16V (108 kW) VECTRA C 2.2 16V (108 kW) VECTRA C 2.2 direct (114 kW) VECTRA C 2.2 direct (114 kW) VECTRA C 2.8 V6 Turbo (169/188 kW) VECTRA C 2.8 V6 Turbo (169/188 kW) VECTRA C 3.2 V6 (155 kW) * VECTRA C 3.2 V6 (155 kW) * VECTRA C 2.8 V6 Turbo (184 kW) VECTRA C 1.9 CDTI (74 kW) VECTRA C 2.0 DTI 16V (74 kW) VECTRA C 2.2 DTI 16V (92 kW) VECTRA C 3.0 CDTI (130 kW) VECTRA C 3.0 CDTi (135 kW) * VECTRA C Estate 1.6 16V (74 kW) VECTRA C Estate 1.6 16V (74 kW) VECTRA C Estate 1.6 (77 kW) VECTRA C Estate 1.6 (77 kW) VECTRA C Estate 1.8 (90 kW) * VECTRA C Estate 1.8 (90 kW) * VECTRA C Estate 1.8 (103 kW) * VECTRA C Estate 2.0 Turbo (129 kW) VECTRA C Estate 2.0 Turbo (129 kW) VECTRA C Estate 2.2 direct (114 kW) VECTRA C Estate 2.2 direct (114 kW) VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo (169/188 kW) VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo (169/188 kW) VECTRA C Estate 3.2 V6 (155 kW) * VECTRA C Estate 3.2 V6 (155 kW) * VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo (184 kW) 148

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

11/96 - 07/03 55001 55509 MF 56249 MF 11/96 - 07/03 56009 MF 57510 MF 11/96 - 07/03 57309 MF 11/96 - 07/03 55001 55509 MF 56249 MF 11/96 - 07/03 56009 MF 57510 MF 11/96 - 07/03 57309 MF 11/96 - 07/03 55001 55509 MF 56249 MF 11/96 - 07/03 56009 MF 57510 MF 11/96 - 07/03 57309 MF 11/96 - 07/03 55001 55509 MF 56249 MF 11/96 - 07/03 56009 MF 57510 MF 11/96 - 07/03 57309 MF 11/96 - 07/03 55001 55509 MF 56249 MF 11/96 - 07/03 56009 MF 57510 MF 11/96 - 07/03 57309 MF 11/96 - 07/03 55001 55509 MF 56249 MF 11/96 - 07/03 56009 MF 57510 MF 11/96 - 07/03 57309 MF 11/96 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 11/96 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 11/96 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 11/96 - 07/03 56344 57309 MF 57510 MF 08/02 - 55549 56008 MF 56249 MF L3 AGM ED 08/02 - 56009 MF 57549 MF 08/02 - 55549 56008 MF 56249 MF L3 AGM ED 08/02 - 56009 MF 57549 MF 08/02 - 55549 56008 MF 56249 MF L3 AGM ED 08/02 - 56009 MF 57549 MF 08/02 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 08/02 - 56609 57412 MF 57549 MF 08/02 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 08/02 - 56609 57412 MF 57549 MF 08/02 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 08/02 - 56609 57412 MF 57549 MF 08/02 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 08/02 - 56609 57412 MF 57549 MF 08/02 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 08/02 - 56609 57412 MF 57549 MF 08/02 - 56344 57309 MF 57510 MF 08/02 - 58514 MF 08/02 - 58514 MF 08/02 - 58514 MF 08/02 - 58803 08/02 - 58803 04/02 - 55549 54402 MF 55401 MF L3 AGM ED 04/02 - 56008 MF 56249 MF 04/02 - 56009 MF 57549 MF 04/02 - 55549 54402 MF 55401 MF L3 AGM ED 04/02 - 56008 MF 56249 MF 04/02 - 56009 MF 57549 MF 04/02 - 55549 56008 MF 56249 MF L3 AGM ED 04/02 - 56009 MF 57549 MF 04/02 - 55549 56008 MF 56249 MF L3 AGM ED 04/02 - 56009 MF 57549 MF 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/02 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF 04/02 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF 04/02 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF 04/02 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF 04/02 - 56344 57309 MF 57510 MF 04/02 - 58514 MF 04/02 - 58514 MF 04/02 - 58514 MF 04/02 - 58803 58514 MF 04/02 - 58803 58514 MF 10/03 - 55549 56008 MF 56249 MF L3 AGM ED 10/03 - 56009 MF 57549 MF 10/03 - 55549 56008 MF 56249 MF L3 AGM ED 10/03 - 56009 MF 57549 MF 10/03 - 55549 56008 MF 56249 MF L3 AGM ED 10/03 - 56009 MF 57549 MF 10/03 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/03 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 10/03 - 56609 57412 MF 57549 MF 10/03 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 10/03 - 56609 57412 MF 57549 MF 10/03 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 10/03 - 56609 57412 MF 57549 MF 10/03 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 10/03 - 56609 57412 MF 57549 MF 10/03 - 56344 57309 MF 57510 MF

OPEL

VECTRA C Estate 1.9 CDTI (74 kW) VECTRA C Estate 2.0 DTI (74 kW) VECTRA C Estate 2.2 DTI (92 kW) VECTRA C Estate 3.0 V6 CDTI (130 kW) * ZAFIRA (F75_) 1.6 (70 kW) * ZAFIRA (F75_) 1.6 (70 kW) * ZAFIRA (F75_) 1.6 CNG (71 kW) ZAFIRA (F75_) 1.6 16V (74 kW) * ZAFIRA (F75_) 1.8 (81 kW) ZAFIRA (F75_) 1.8 (81 kW) ZAFIRA (F75_) 1.8 (81 kW) ZAFIRA (F75_) 1.8 16V (85/92 kW) ZAFIRA (F75_) 1.8 16V (85/92 kW) ZAFIRA (F75_) 1.8 16V (85/92 kW) ZAFIRA (F75_) 2.0 OPC (141/147 kW) * ZAFIRA (F75_) 2.0 OPC (141/147 kW) * ZAFIRA (F75_) 2.0 OPC (141/147 kW) * ZAFIRA (F75_) 2.2 16V (108 kW) ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (60 kW) ZAFIRA (F75_) 2.0 DTI 16V (74 kW) ZAFIRA (F75_) 2.2 DTI 16V (92 kW) ZAFIRA (A05) 1.6 CNG (69 kW) ZAFIRA (A05) 1.6 CNG (69 kW) ZAFIRA (A05) 1.6 (77/85 kW) ZAFIRA (A05) 1.6 (77/85 kW) ZAFIRA (A05) 1.8 (103 kW) * ZAFIRA (A05) 1.8 (103 kW) * ZAFIRA (A05) 1.6 CNG Turbo (110 kW) * ZAFIRA (A05) 2.0 (147 kW) ZAFIRA (A05) 2.0 (147 kW) ZAFIRA (A05) 2.0 (147 kW) ZAFIRA (A05) 2.2 (110 kW) * ZAFIRA (A05) 2.2 (110 kW) * ZAFIRA (A05) 2.2 (110 kW) * ZAFIRA (A05) 1.7 CDTI (81 kW) * ZAFIRA (A05) 1.7 CDTI (81 kW) * ZAFIRA (A05) 1.9 CDTI (74 kW) * ZAFIRA (A05) 1.9 CDTI (74 kW) * ZAFIRA (P12) 2.0 CDTi (121 kW) ARENA Combi (THB) 1.9 D (44 kW) ARENA Combi (THB) 1.9 D (44 kW) ARENA Combi (THB) 2.5 D (55 kW) * ARENA Combi (THB) 2.5 D (55 kW) * ARENA Box (TB, TF) 1.9 D (44 kW) ARENA Box (TB, TF) 1.9 D (44 kW) ARENA Box (TB, TF) 2.5 D (55 kW) * ARENA Box (TB, TF) 2.5 D (55 kW) * MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI (59 kW) * MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI (66 kW) MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI (84 kW) MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI (74/88/107 kW) MOVANO Combi (J9) 2.5 D (59 kW) MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI (84 kW) MOVANO Combi (J9) 3.0 DTi (100 kW) * MOVANO Box (F9) 1.9 DTI (59 kW) * MOVANO Box (F9) 2.2 DTI (66 kW) MOVANO Box (F9) 2.5 DTi (73 kW) MOVANO Box (F9) 2.5 DTI (84 kW) MOVANO Box (F9) 2.5 CDTI (74/88/107 kW) MOVANO Box (F9) 2.5 D (59 kW) MOVANO Box (F9) 2.8 DTI (84 kW) MOVANO Box (F9) 3.0 DTI (100 kW) * MOVANO Platform/Chassis (U9, E9) 2.2 DTI (66 kW) MOVANO Platform/Chassis (U9, E9) 2.5 DTi (73 kW) MOVANO Platform/Chassis (U9, E9) 2.5 DTI (84 kW) MOVANO Platform/Chassis (U9, E9) 2.5 CDTI (74/88/107 kW) MOVANO Platform/Chassis (U9, E9) 2.5 D (59 kW) MOVANO Platform/Chassis (U9, E9) 2.8 DTI (84 kW) MOVANO Platform/Chassis (U9, E9) 3.0 DTI (100 kW) * MOVANO Dumptruck (H9) 2.2 DTI (66 kW) MOVANO Dumptruck (H9) 2.5 D (59 kW) MOVANO Dumptruck (H9) 2.5 DTI (73 kW) MOVANO Dumptruck (H9) 2.5 CDTI (74/88/107 kW) MOVANO Dumptruck (H9) 2.8 DTI (84 kW) * VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC (86 kW) VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC (86 kW) VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI (66/84 kW) * VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI (66/84 kW) * VIVARO Combi (J7) 2.0 16V (88 kW) * VIVARO Combi (J7) 1.9 DI (60 kW) VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI (74 kW) * VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI (99 kW) VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI (99 kW) VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI (107/84 kW) * VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI (107/84 kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

10/03 - 58514 MF 10/03 - 58514 MF 10/03 - 58514 MF 10/03 - 58803 58514 MF 04/99 - 06/05 53649 54402 MF 56249 MF 04/99 - 06/05 56009 MF 04/99 - 06/05 53649 54402 MF 56249 MF 04/99 - 06/05 53649 54402 MF 56249 MF 04/99 - 06/05 55001 55509 MF 57510 MF 04/99 - 06/05 56344 56009 MF 04/99 - 06/05 57309 MF 04/99 - 06/05 55001 55509 MF 57510 MF 04/99 - 06/05 56344 56009 MF 04/99 - 06/05 57309 MF 04/99 - 06/05 55001 55509 MF 57510 MF 04/99 - 06/05 56344 56009 MF 04/99 - 06/05 57309 MF 04/99 - 06/05 56344 57309 MF 57510 MF 04/99 - 06/05 56344 57309 MF 57510 MF 04/99 - 06/05 56344 57309 MF 57510 MF 04/99 - 06/05 56344 57309 MF 57510 MF 07/05 - 53649 54402 MF 56249 MF 07/05 - 56009 MF 07/05 - 53649 54402 MF 56249 MF 07/05 - 56009 MF 07/05 - 53649 54402 MF 56249 MF 07/05 - 56009 MF 07/05 - 53649 54402 MF 56249 MF 07/05 - 55001 55509 MF 56249 MF 07/05 - 56009 MF 57510 MF 07/05 - 57309 MF 07/05 - 55001 55509 MF 56249 MF 07/05 - 56009 MF 57510 MF 07/05 - 57309 MF 07/05 - 56008 MF 56249 MF 07/05 - 57309 MF 57510 MF 07/05 - 56009 MF 56249 MF 07/05 - 57309 MF 57510 MF 10/11 - L4 AGM ED 03/98 - 08/01 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/98 - 08/01 60044 MF 60044 MF 03/98 - 08/01 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/98 - 08/01 60044 MF 60044 MF 03/98 - 08/01 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/98 - 08/01 60044 MF 60044 MF 03/98 - 08/01 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/98 - 08/01 60044 MF 60044 MF 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/99 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/99 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/99 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/99 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/99 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/99 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/99 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/99 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/99 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/99 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/99 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/99 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/99 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 08/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/01 - 58514 MF 08/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/01 - 58514 MF 08/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/01 - 58803 58514 MF 08/01 - 58803 58514 MF 08/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/01 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 08/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/01 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 149

Polar

OPEL + PERODUA + PEUGEOT

VIVARO Box (F7) 2.0 ECOTEC (86 kW) VIVARO Box (F7) 2.0 ECOTEC (86 kW) VIVARO Box (F7) 2.0 CDTI (66/84 kW) * VIVARO Box (F7) 2.0 CDTI (66/84 kW) * VIVARO Box (F7) 2.0 16V (88 kW) * VIVARO Box (F7) 1.9 DI (60 kW) * VIVARO Box (F7) 1.9 DTI (74 kW) * VIVARO Box (F7) 2.5 DTI (99 kW) * VIVARO Box (F7) 2.5 DTI (99 kW) * VIVARO Box (F7) 2.5 CDTI (107 kW) * VIVARO Box (F7) 2.5 CDTI (107 kW) * VIVARO Platform/Chassis (E7) 2.0 ECOTEC (86 kW) VIVARO Platform/Chassis (E7) 2.0 16V (88 kW) VIVARO Platform/Chassis (E7) 2.0 CDTI (66/84 kW) VIVARO Platform/Chassis (E7) 2.5 CDTI (84/107 kW) * VIVARO Platform/Chassis (E7) 1.9 DTI (74 kW) * VIVARO Platform/Chassis (E7) 1.9 DTI (74 kW) *

Polar S

Magic

Stop & Go

08/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/01 - 58514 MF 08/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/01 - 58514 MF 08/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/01 - 58803 58514 MF 08/01 - 57412 MF 58514 MF 08/01 - 58822 57412 MF 60044 MF L5 AGM ED 08/01 - 60044 MF 08/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/01 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/06 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/06 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/06 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/06 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/06 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/06 - 58514 MF

PERODUA KENARI (L9_) 1.0 (41 kW) KELISA (L7_) 0.8 (37 kW) KELISA (L7_) 1.0 DVVT (43 kW) MYVI 1.3 (63 kW)

10/00 - 02/02 - 02/02 - 01/06 -

53520 MF 53520 MF 53520 MF 53520 MF

PEUGEOT 104 0.9 (33 kW) 104 1.0 (32 kW) 104 1.1 (37/42 kW) 104 1.2 (42 kW) 104 1.4 (53 kW) 104 Coupe 0.9 (33 kW) 104 Coupe 1.1 (37/42 kW) 104 Coupe 1.4 (53 kW) 106 I (1A, 1C) 1.0 (33 kW) 106 I (1A, 1C) 1.0 (33 kW) 106 I (1A, 1C) 1.1 (44 kW) * 106 I (1A, 1C) 1.1 (44 kW) * 106 I (1A, 1C) 1.3 (72 kW) 106 I (1A, 1C) 1.3 (72 kW) 106 I (1A, 1C) 1.4 (51/55/69 kW) * 106 I (1A, 1C) 1.4 (51/55/69 kW) * 106 I (1A, 1C) 1.6 (65 kW) 106 I (1A, 1C) 1.4 D (37 kW) 106 I (1A, 1C) 1.4 D (37 kW) 106 I (1A, 1C) 1.5 D (40/43 kW) * 106 I (1A, 1C) 1.5 D (40/43 kW) * 106 II (1) 1.0 i (33 kW) 106 II (1) 1.1 i (40/44 kW) 106 II (1) 1.1 (42 kW) * 106 II (1) 1.4 i (55 kW) 106 II (1) 1.6 i (65/74 kW) 106 II (1) 1.6 S16 (87 kW) 106 II (1) 1.5 D (40 kW) 107 1.0 (50 kW) 107 1.4 HDi (40 kW) * 205 I (741A/C) 1.0 (33 kW) 205 I (741A/C) 1.1 (36/37 kW) 205 I (741A/C) 1.3 (47 kW) 205 I (741A/C) 1.4 (44/53/58/59 kW) 205 I (741A/C) 1.5 (63 kW) 205 I (741A/C) 1.6 (53/55/55 kW) 205 I (741A/C) 1.6 GTI (76 kW) 205 I (741A/C) 1.8 Rally (147 kW) 205 I (741A/C) 1.9 GTI (75/94 kW) 205 I (741A/C) 1.8 Rally 4x4 (147 kW) 205 I (741A/C) 1.7 Diesel (44 kW) * 205 I Convertible (741B, 20D) 1.1 (40 kW) 205 I Convertible (741B, 20D) 1.1 CJ (44 kW) 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 CJ (44/49/55 kW) 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 (50/62 kW) 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 CT (58 kW) 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 CJ CAT (44 kW) 205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 CJ (65 kW) 205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 CTI (76 kW) 205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 (85 kW) 205 I Convertible (741B, 20D) 1.9 CTI (75 kW) 205 I Convertible (741B, 20D) 1.9 (77 kW) 205 I Convertible (741B, 20D) 1.9 CTi (92 kW) * 205 II (20A/C) 1.0 (33 kW) 150

10/72 - 06/88 10/72 - 06/88 10/72 - 06/88 10/72 - 06/88 10/72 - 06/88 09/73 - 06/88 09/73 - 06/88 09/73 - 06/88 08/91 - 04/96 08/91 - 04/96 08/91 - 04/96 08/91 - 04/96 08/91 - 04/96 08/91 - 04/96 08/91 - 04/96 08/91 - 04/96 08/91 - 04/96 08/91 - 04/96 08/91 - 04/96 08/91 - 04/96 08/91 - 04/96 04/96 - 04/96 - 04/96 - 04/96 - 04/96 - 04/96 - 04/96 - 06/05 - 06/05 - 02/83 - 10/87 02/83 - 10/87 02/83 - 10/87 02/83 - 10/87 02/83 - 10/87 02/83 - 10/87 02/83 - 10/87 02/83 - 10/87 02/83 - 10/87 02/83 - 10/87 02/83 - 10/87 04/86 - 12/94 04/86 - 12/94 04/86 - 12/94 04/86 - 12/94 04/86 - 12/94 04/86 - 12/94 04/86 - 12/94 04/86 - 12/94 04/86 - 12/94 04/86 - 12/94 04/86 - 12/94 04/86 - 12/94 01/87 - 09/98

54577 54577 54577 54577 54577 54577 54577 54577 53649 54402 MF 55401 MF 54506 55510 MF 53649 54402 MF 55401 MF 54506 55510 MF 53649 54402 MF 55401 MF 54512 55010 MF 55510 MF 53649 54402 MF 55401 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 55549 56008 MF 56649 MF 54512 55010 MF 55510 MF 55549 56008 MF 56649 MF 54506 55510 MF 54506 55510 MF 54506 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 55549 56008 MF 56649 MF 54506 55510 MF 54506 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 54512 55010 MF 55510 MF

PEUGEOT

205 II (20A/C) 1.1 XA (40 kW) 205 II (20A/C) 1.1 (36/40/44 kW) 205 II (20A/C) 1.2 (47 kW) 205 II (20A/C) 1.3 (47 kW) 205 II (20A/C) 1.3 Rallye (74 kW) 205 II (20A/C) 1.4 (44/49/50/53/55/58/62/55/63 kW) 205 II (20A/C) 1.4 CAT (44 kW) 205 II (20A/C) 1.6 (53/55/66 kW) 205 II (20A/C) 1.6 Aut. (58/65 kW) 205 II (20A/C) 1.6 GTI (76/85 kW) 205 II (20A/C) 1.6 GTX (69 kW) 205 II (20A/C) 1.9 GTI (75/88/94 kW) 205 II (20A/C) 1.9 GTI CAT (75 kW) 205 II (20A/C) 1.9 (77/89/96 kW) 205 II (20A/C) 1.7 Diesel (44 kW) 205 II (20A/C) 1.7 TD (57 kW) 205 II (20A/C) 1.8 XDT(58kW) 205 II (20A/C) 1.9 Diesel(47kW) * 205 II (20A/C) 1.9 Diesel (51 kW) 205 Box 1.8 D (44 kW) 205 Box 1.7 Diesel (44 kW) * 206 Hatchback (2A/C) 1.0 (45 kW) 206 Hatchback (2A/C) 1.1 (40 kW) * 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i (44 kW) 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 (99/100 kW) 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC (130 kW) 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 (50 kW) 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 (80 kW) 206 Hatchback (2A/C) 1.9 D (51 kW) 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 (66 kW) 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i (55 kW) 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V (65 kW) 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i (65 kW) 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V (80 kW) 206 Saloon 1.4 (55 kW) 206 Saloon 1.6 16V (80 kW) 206 SW (2E/K) 1.1 (44 kW) * 206 SW (2E/K) 1.4 (55 kW) 206 SW (2E/K) 1.4 16V (65 kW) 206 SW (2E/K) 1.6 16V (80 kW) 206 SW (2E/K) 2.0 16V (100 kW) 206 SW (2E/K) 1.4 HDi (50 kW) 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 (80 kW) 206 SW (2E/K) 2.0 HDi (66 kW) 206 CC (2D) 1.6 16V (80 kW) 206 CC (2D) 2.0 S16 (100 kW) 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 (80 kW) 206+ (T3E) 1.1 (44 kW) 206+ (T3E) 1.4 i (55 kW) 207 (WA_, WC_) 1.4 (53 kW) 207 (WA_, WC_) 1.4 16V (65/70 kW) 207 (WA_, WC_) 1.6 16V (80 kW) * 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi (88 kW) 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi (88 kW) 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC (128 kW) * 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC (128 kW) * 207 (WA_, WC_) 1.6 16VTurbo(110kW) 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi(50kW) 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi (66/80 kW) 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo (115 kW) 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo (115 kW) 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 (82 kW) * 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 (82 kW) * 207 CC (WD_) 1.6 16V(88kW) 207 CC (WD_) 1.6 16VTurbo(110kW) 207 CC (WD_) 1.6 HDi (80 kW) * 207 SW (WK_) 1.4 (54 kW) 207 SW (WK_) 1.4 16V (70 kW) * 207 SW (WK_) 1.6 16V (88 kW) * 207 SW (WK_) 1.6 16V (88 kW) * 207 SW (WK_) 1.6 16V (88 kW) * 207 SW (WK_) 1.6 HDi (66 kW) 208 1.0 (50 kW) 208 1.2 (60 kW) 208 1.4 (70 kW) 208 1.6 (88 kW) 208 1.6 (115 kW) 208 1.4 HDi (50 kW) 208 1.6 HDi (68/84 kW) 305 I (581A) 1.3 (44 kW) 305 I (581A) 1.5 (54/65 kW) 305 I (581A) 1.5 Diesel (36 kW) * 305 I Break (581D) 1.3 (44 kW) 305 I Break (581D) 1.5 (54 kW) 305 I Break (581D) 1.5 Diesel (36 kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

01/87 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 09/98 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/87 - 09/98 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/87 - 09/98 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/87 - 09/98 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/87 - 09/98 55549 56008 MF 56649 MF 02/83 - 07/90 55549 56008 MF 56649 MF 03/94 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/98 - 54506 08/98 - 54506 08/98 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/98 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/98 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/98 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/98 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/98 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/98 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/98 - 54512 55010 MF 55510 MF 08/98 - 54512 55010 MF 55510 MF 08/98 - 54512 55010 MF 55510 MF 08/98 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/07 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/02 - 54506 07/02 - 54512 55010 MF 55510 MF 07/02 - 54512 55010 MF 55510 MF 07/02 - 54512 55010 MF 55510 MF 07/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/00 - 54512 55010 MF 55510 MF 09/00 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/00 - 55549 56008 MF 56649 MF 01/09 - 54512 55010 MF 55510 MF 01/09 - 54512 55010 MF 55510 MF 02/06 - 54512 55010 MF 56649 MF 02/06 - 54512 55010 MF 56649 MF 02/06 - 54512 55010 MF 56649 MF 02/06 - 55001 55509 MF 56249 MF 02/06 - 56009 MF 02/06 - 55001 55509 MF 56249 MF 02/06 - 56009 MF 02/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/06 - 55010 MF 02/06 - 56008 MF 02/06 - 55010 MF 02/06 - 56008 MF 02/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/07 - 54512 55010 MF 56649 MF 02/07 - 54512 55010 MF 56649 MF 02/07 - 54512 55010 MF 56649 MF 02/07 - 56008 MF 02/07 - 57412 MF 02/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/12 - 55010 MF 55510 MF 03/12 - 55010 MF 55510 MF 03/12 - 55010 MF 55510 MF 03/12 - 55010 MF 55510 MF 03/12 - 56008 MF 56649 MF 03/12 - L3 AGM ED 03/12 - L3 AGM ED 11/77 - 09/82 55549 56008 MF 56649 MF 11/77 - 09/82 55549 56008 MF 56649 MF 11/77 - 09/82 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/80 - 09/82 55549 56008 MF 56649 MF 08/80 - 09/82 55549 56008 MF 56649 MF 08/80 - 09/82 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 151

PEUGEOT

305 II (581M) 1.1 (43 kW) 305 II (581M) 1.3 (44 kW) 305 II (581M) 1.5 (50/54kW) 305 II (581M) 1.6 (54/55/66/69/71kW) 305 II (581M) 1.8 (59 kW) 305 II (581M) 1.9 (72/75 kW) 305 II (581M) 1.9 D (47 kW) 305 II (581M) 1.8 D (44 kW) * 305 II Break (581E) 1.3 (44 kW) 305 II Break (581E) 1.5 (50/54 kW) 305 II Break (581E) 1.6 (54/55/66/71 kW) 305 II Break (581E) 1.9 (72/75 kW) 305 II Break (581E) 1.9 Diesel (47 kW) 305 II Break (581E) 1.8 D (44 kW) * 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.1 (44 kW) 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 (55 kW) 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (65/66/72 kW) 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (74/74 kW) 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V (81 kW) 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi (89 kW) 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V (97 kW) 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 (110/112/120 kW) * 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (51 kW) 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D (43 kW) 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT (66 kW) 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 (66 kW) 306 (7B, N3, N5) 1.1 (44 kW) 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL (55 kW) 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR (65 kW) 306 (7B, N3, N5) 1.6 (66/72 kW) 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V (81 kW) 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST (74 kW) 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST (89 kW) 306 (7B, N3, N5) 2.0 (97 kW) 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 (110/112 kW) * 306 (7B, N3, N5) 1.8 (74 kW) 306 (7B, N3, N5) 1.8 D (44 kW) 306 (7B, N3, N5) 1.9 STD (51 kW) 306 (7B, N3, N5) 1.9 D (51/69/55 kW) 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD (47/50 kW) 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT (66 kW) 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 (66 kW) 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 (55 kW) 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 (65/72 kW) 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 (74 kW) 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V (81 kW) 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 (97 kW) 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 D (44 kW) * 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D (51 kW) 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD (66 kW) 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 (66 kW) 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.6 (65 kW) 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 (74/74 kW) 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 16V (81 kW) 306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 (89 kW) 306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 16V (97 kW) * 307 (3A/C) 1.4 (55 kW) 307 (3A/C) 1.4 (55 kW) 307 (3A/C) 1.6 16V (80 kW) * 307 (3A/C) 1.6 16V (80 kW) * 307 (3A/C) 1.4 16V (65 kW) * 307 (3A/C) 1.4 16V (65 kW) * 307 (3A/C) 2.0 16V (100 kW) 307 (3A/C) 1.4 HDi (50 kW) 307 (3A/C) 1.6 HDi (66 kW) 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 (80 kW) 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 (66 kW) 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 (79 kW) 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 (100 kW) * 307 Break (3E) 1.4 (55 kW) 307 Break (3E) 1.4 16V (65 kW) * 307 Break (3E) 1.4 16V (65 kW) * 307 Break (3E) 1.6 16V (80 kW) * 307 Break (3E) 1.6 16V (80 kW) * 307 Break (3E) 2.0 (100 kW) 307 Break (3E) 2.0 16V (103/130 kW) 307 Break (3E) 1.4 HDi (50 kW) 307 Break (3E) 1.6 HDi (66 kW) 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 (80 kW) 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 (66 kW) 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 (79 kW) * 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 (79 kW) * 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 (100 kW) * 307 SW (3H) 1.4 (55 kW) 307 SW (3H) 1.4 16V (65 kW) * 152

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

10/82 - 07/90 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 07/90 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 07/90 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 07/90 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 07/90 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 07/90 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 07/90 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 07/90 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 07/90 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 07/90 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 07/90 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 07/90 55549 56008 MF 56649 MF 10/82 - 07/90 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/82 - 07/90 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/93 - 08/01 54512 55010 MF 55510 MF 04/93 - 08/01 54512 55010 MF 55510 MF 04/93 - 08/01 54512 55010 MF 55510 MF 04/93 - 08/01 54512 55010 MF 55510 MF 04/93 - 08/01 54512 55010 MF 56649 MF 04/93 - 08/01 54512 55010 MF 56649 MF 04/93 - 08/01 54512 55010 MF 56649 MF 04/93 - 08/01 54512 55010 MF 56649 MF 04/93 - 08/01 55549 56008 MF 56649 MF 04/93 - 08/01 55549 56008 MF 56649 MF 04/93 - 08/01 55549 56008 MF 56649 MF 04/93 - 08/01 55549 56008 MF 56649 MF 04/93 - 05/01 54512 55010 MF 55510 MF 04/93 - 05/01 54512 55010 MF 55510 MF 04/93 - 05/01 54512 55010 MF 55510 MF 04/93 - 05/01 54512 55010 MF 55510 MF 04/93 - 05/01 54512 55010 MF 56649 MF 04/93 - 05/01 54512 55010 MF 56649 MF 04/93 - 05/01 54512 55010 MF 56649 MF 04/93 - 05/01 54512 55010 MF 56649 MF 04/93 - 05/01 54512 55010 MF 56649 MF 04/93 - 05/01 55549 56008 MF 56649 MF 04/93 - 05/01 55549 56008 MF 56649 MF 04/93 - 05/01 55549 56008 MF 56649 MF 04/93 - 05/01 55549 56008 MF 56649 MF 04/93 - 05/01 55549 56008 MF 56649 MF 04/93 - 05/01 55549 56008 MF 56649 MF 04/93 - 05/01 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 04/02 54512 55010 MF 55510 MF 06/94 - 04/02 54512 55010 MF 55510 MF 06/94 - 04/02 54512 55010 MF 55510 MF 06/94 - 04/02 54512 55010 MF 56649 MF 06/94 - 04/02 54512 55010 MF 56649 MF 06/94 - 04/02 54512 55010 MF 56649 MF 06/94 - 04/02 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 04/02 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 04/02 55549 56008 MF 56649 MF 03/94 - 04/02 54512 55010 MF 55510 MF 03/94 - 04/02 54512 55010 MF 55510 MF 03/94 - 04/02 54512 55010 MF 56649 MF 03/94 - 04/02 54512 55010 MF 56649 MF 03/94 - 04/02 54512 55010 MF 56649 MF 08/00 - 54506 55510 MF 08/00 - 54512 08/00 - 54506 55510 MF 08/00 - 54512 08/00 - 54506 55510 MF 08/00 - 54512 08/00 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/00 - 56008 MF 56649 MF 08/00 - 56008 MF 56649 MF 08/00 - 56008 MF 56649 MF 08/00 - 56008 MF 56649 MF 08/00 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/00 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/02 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/02 - 54506 55510 MF 03/02 - 54512 03/02 - 54506 55510 MF 03/02 - 54512 03/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/02 - 56008 MF 56649 MF 03/02 - 56008 MF 56649 MF 03/02 - 56008 MF 56649 MF 03/02 - 56008 MF 56649 MF 03/02 - 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 03/02 - 57412 MF 57549 MF 03/02 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/02 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/02 - 54506 55010 MF 55510 MF

PEUGEOT

307 SW (3H) 1.4 16V (65 kW) * 307 SW (3H) 1.6 16V (80 kW) * 307 SW (3H) 1.6 16V (80 kW) * 307 SW (3H) 2.0 16V (100 kW) 307 SW (3H) 1.6 D (66 kW) 307 SW (3H) 1.6 HDi 110 (80 kW) 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 (66 kW) 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 (79 kW) * 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 (100 kW) * 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 (100 kW) * 307 CC (3B) 1.6 16V (80 kW) * 307 CC (3B) 1.6 16V (80 kW) * 307 CC (3B) 2.0 16V (100 kW) 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 (100 kW) * 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V (70 kW) 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V (128 kW) 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V (88 kW) * 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi (66 kW) 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi (100 kW) * 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi (82 kW) 308 SW 1.6 16V (88 kW) * 308 SW 1.6 16V (128 kW) 308 SW 1.6 HDi (82 kW) 309 I (10C, 10A) 1.1 (40 kW) 309 I (10C, 10A) 1.3 (47 kW) 309 I (10C, 10A) 1.3 XL (52 kW) 309 I (10C, 10A) 1.4 (49/55/62/48 kW) 309 I (10C, 10A) 1.5 (63kW) 309 I (10C, 10A) 1.6 (53/55/59/76/69/83kW) 309 I (10C, 10A) 1.6 CAT (55 kW) 309 I (10C, 10A) 1.9 (72 kW) 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI (88/94 kW) 309 I (10C, 10A) 1.9 D (47 kW) * 309 II (3C, 3A) 1.1 (40 kW) 309 II (3C, 3A) 1.4 (49/55 kW) 309 II (3C, 3A) 1.6 (65/68/69 kW) 309 II (3C, 3A) 1.6 GTi (85 kW) 309 II (3C, 3A) 1.9 (72/80 kW) 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI (88 kW) 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V (108/116 kW) 309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel (44 kW) 309 II (3C, 3A) 1.8 TD (57 kW) 309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel (47 kW) * 405 I (15B) 1.4 (47 kW) * 405 I (15B) 1.4 (47 kW) * 405 I (15B) 1.6 (53 kW) 405 I (15B) 1.6 4x4 (65 kW) 405 I (15B) 1.9 (70 kW) 405 I (15B) 1.9 Injection (77 kW) 405 I (15B) 1.9 4x4 (80/88/93/116 kW) 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 (108/116 kW) 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 (108 kW) 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel (66 kW) 405 I (15B) 1.9 Diesel (47/51 kW) 405 I (15B) 1.8 D 4x4 (66 kW) * 405 I Break (15E) 1.4 (47kW) 405 I Break (15E) 1.6 (53/55/65/66/68/69kW) 405 I Break (15E) 1.6 SRi 4x4 (65 kW) 405 I Break (15E) 1.9 (70 kW) 405 I Break (15E) 1.9 All-wheel Drive (77 kW) 405 I Break (15E) 1.9 4x4 (80/88/108 kW) 405 I Break (15E) 1.8 GLD (44 kW) 405 I Break (15E) 1.8 TD (66 kW) 405 I Break (15E) 1.8 DT 4x4 (66 kW) 405 I Break (15E) 1.9 D (47/51 kW) * 405 II (4B) 1.4 (55 kW) 405 II (4B) 1.6 (65 kW) 405 II (4B) 1.8 (74 kW) 405 II (4B) 2.0 (89 kW) 405 II (4B) 2.0 X4 (89 kW) 405 II (4B) 2.0 16V (110 kW) 405 II (4B) 2.0 MI-16 (112 kW) 405 II (4B) 2.0 T 16 X4 (144 kW) 405 II (4B) 1.9 D (47 kW) 405 II (4B) 1.9 TD (66 kW) * 405 II Break (4E) 1.4 (58 kW) 405 II Break (4E) 1.6 (65 kW) 405 II Break (4E) 1.8 (74 kW) 405 II Break (4E) 2.0 (89 kW) 405 II Break (4E) 2.0 4x4 (89 kW) 405 II Break (4E) 1.9 D (47 kW) 405 II Break (4E) 1.9 TD (66 kW) * 406 (8B) 1.6 (65 kW) 406 (8B) 1.8 16V (85/81 kW) 406 (8B) 1.8 (66 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

03/02 - 54512 03/02 - 54506 55510 MF 03/02 - 54512 03/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/02 - 56008 MF 56649 MF 03/02 - 56008 MF 56649 MF 03/02 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/02 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/02 - 57412 MF 10/03 - 54506 55510 MF 10/03 - 54512 10/03 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/03 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/07 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/07 - 57088 MF 09/07 - 56008 MF 56649 MF 56088 MF 09/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/07 - 57088 MF 10/85 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF 10/85 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF 10/85 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF 10/85 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF 10/85 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF 10/85 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF 10/85 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF 10/85 - 12/89 55549 56008 MF 56649 MF 10/85 - 12/89 55549 56008 MF 56649 MF 10/85 - 12/89 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/89 - 12/93 54512 55010 MF 55510 MF 07/89 - 12/93 54512 55010 MF 55510 MF 07/89 - 12/93 54512 55010 MF 55510 MF 07/89 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 07/89 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 07/89 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 07/89 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 07/89 - 12/93 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/89 - 12/93 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/89 - 12/93 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/87 - 12/93 54506 55510 MF 01/87 - 12/93 54512 01/87 - 12/93 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 12/93 54512 55010 MF 55510 MF 01/87 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 01/87 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 01/87 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 01/87 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 01/87 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 01/87 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/87 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/87 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/87 - 08/92 54512 55010 MF 55510 MF 06/87 - 08/92 54512 55010 MF 55510 MF 06/87 - 08/92 54512 55010 MF 55510 MF 06/87 - 08/92 55549 56008 MF 56649 MF 06/87 - 08/92 55549 56008 MF 56649 MF 06/87 - 08/92 55549 56008 MF 56649 MF 06/87 - 08/92 55549 56008 MF 56649 MF 06/87 - 08/92 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/87 - 08/92 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/87 - 08/92 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/92 - 10/95 54512 55010 MF 55510 MF 08/92 - 10/95 54512 55010 MF 55510 MF 08/92 - 10/95 54512 55010 MF 55510 MF 08/92 - 10/95 55549 56008 MF 56649 MF 08/92 - 10/95 55549 56008 MF 56649 MF 08/92 - 10/95 55549 56008 MF 56649 MF 08/92 - 10/95 55549 56008 MF 56649 MF 08/92 - 10/95 55549 56008 MF 56649 MF 08/92 - 10/95 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/92 - 10/95 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/92 - 10/96 54512 55010 MF 55510 MF 08/92 - 10/96 54512 55010 MF 55510 MF 08/92 - 10/96 54512 55010 MF 55510 MF 08/92 - 10/96 55549 56008 MF 56649 MF 08/92 - 10/96 55549 56008 MF 56649 MF 08/92 - 10/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/92 - 10/96 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/95 - 05/04 54512 55010 MF 56649 MF 10/95 - 05/04 54512 55010 MF 56649 MF 10/95 - 05/04 54512 55010 MF 56649 MF 153

PEUGEOT

406 (8B) 2.0 16V (99/100/97 kW) 406 (8B) 2.0 16V HPi (103 kW) 406 (8B) 2.0 Turbo (108 kW) 406 (8B) 2.2 (116 kW) * 406 (8B) 1.8 (74 kW) 406 (8B) 2.0 (104 kW) 406 (8B) 1.9 SL (51 kW) 406 (8B) 3.0 24V (140 kW) 406 (8B) 3.0 V6 (152 kW) 406 (8B) 1.9 D (55 kW) 406 (8B) 1.9 TD (66/68 kW) 406 (8B) 2.0 HDI 90 (66 kW) 406 (8B) 2.0 HDi 110 (79 kW) 406 (8B) 2.0 HDI 110 (80 kW) 406 (8B) 2.1 TD 12V (80 kW) 406 (8B) 2.2 HDi (98 kW) * 406 Break (8E/F) 1.8 16V (85 kW) 406 Break (8E/F) 2.0 16V (100 kW) 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi (103 kW) 406 Break (8E/F) 2.2 (116 kW) * 406 Break (8E/F) 1.8 (66 kW) 406 Break (8E/F) 1.8 16V (81 kW) 406 Break (8E/F) 2.0 16V (99/97 kW) 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo (108 kW) * 406 Break (8E/F) 1.8 (74 kW) 406 Break (8E/F) 2.0 (104 kW) 406 Break (8E/F) 3.0 24V (140 kW) 406 Break (8E/F) 3.0 V6 (152 kW) 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 (79 kW) 406 Break (8E/F) 2.2 HDI (98 kW) * 406 Break (8E/F) 1.9 D (55 kW) 406 Break (8E/F) 1.9 TD (66 kW) 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 (66 kW) 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 (80 kW) 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V (80 kW) * 406 Coupe (8C) 1.8 (82 kW) 406 Coupe (8C) 2.0 16V (99/97 kW) * 406 Coupe (8C) 2.0 16V (100 kW) 406 Coupe (8C) 2.2 (116 kW) * 406 Coupe (8C) 3.0 V6 24V (140 kW) * 406 Coupe (8C) 3.0 V6 (152 kW) 406 Coupe (8C) 2.2 HDI (98 kW) * 407 (6D_) 1.8 (85 kW) 407 (6D_) 1.8 16V (92 kW) * 407 (6D_) 2.0 (100 kW) 407 (6D_) 2.0 16V (103 kW) 407 (6D_) 2.2 (116 kW) 407 (6D_) 2.2 16V (120 kW) 407 (6D_) 3.0 (155 kW) 407 (6D_) 1.6 HDi 110 (80 kW) * 407 (6D_) 2.0 HDi 135 (100 kW) 407 (6D_) 2.0 HDi (103 kW) 407 (6D_) 2.7 HDi (150 kW) * 407 SW (6E_) 1.8 (85 kW) 407 SW (6E_) 1.8 16V (92 kW) * 407 SW (6E_) 2.0 (100 kW) 407 SW (6E_) 2.0 16V (103 kW) 407 SW (6E_) 2.2 (116 kW) 407 SW (6E_) 2.2 16V (120 kW) 407 SW (6E_) 3.0 (155 kW) 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 (80 kW) 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 (100 kW) 407 SW (6E_) 2.0 HDi (103 kW) 407 SW (6E_) 2.2 HDi 170 (125 kW) 407 SW (6E_) 2.7 HDi (150 kW) * 407 Coupe (6C_) 2.2 16V (120 kW) 407 Coupe (6C_) 3.0 V6 (155 kW) 407 Coupe (6C_) 2.0 HDi (100 kW) 407 Coupe (6C_) 2.7 HDi (150 kW) * 504 (A_, M_) 1.8 (58 kW) 504 (A_, M_) 2.0 (71 kW) 504 (A_, M_) 1.9 D (40 kW) 504 (A_, M_) 2.3 D (51 kW) 504 Break (D_, F_) 1.8 (54 kW) 504 Break (D_, F_) 2.0 (68 kW) 504 Break (D_, F_) 2.1 D (48 kW) 504 Break (D_, F_) 2.3 D (51 kW) 504 Coupe 2.0 (75 kW) 504 Coupe 2.7 (106 kW) 504 Convertible 2.0 (75 kW) 504 Pickup (E_) 1.6 (46 kW) 504 Pickup (E_) 1.8 (53 kW) 504 Pickup (E_) 1.9 D (40 kW) 504 Pickup (E_) 2.1 D (49 kW) 504 Pickup (E_) 2.3 D (51 kW) 154

Polar

10/95 - 05/04 54512 10/95 - 05/04 54512 10/95 - 05/04 54512 10/95 - 05/04 54512 10/95 - 05/04 55549 10/95 - 05/04 55549 10/95 - 05/04 55549 10/95 - 05/04 55549 10/95 - 05/04 55549 10/95 - 05/04 55549 10/95 - 05/04 55549 10/95 - 05/04 55549 10/95 - 05/04 55549 10/95 - 05/04 55549 10/95 - 05/04 55549 10/95 - 05/04 55549 10/96 - 10/04 54512 10/96 - 10/04 54512 10/96 - 10/04 54512 10/96 - 10/04 54512 10/96 - 10/04 54512 10/96 - 10/04 54512 10/96 - 10/04 54512 10/96 - 10/04 54512 10/96 - 10/04 55549 10/96 - 10/04 55549 10/96 - 10/04 55549 10/96 - 10/04 55549 10/96 - 10/04 55549 10/96 - 10/04 55549 10/96 - 10/04 55549 10/96 - 10/04 55549 10/96 - 10/04 55549 10/96 - 10/04 55549 10/96 - 10/04 55549 03/97 - 12/04 54512 03/97 - 12/04 54512 03/97 - 12/04 54512 03/97 - 12/04 54512 03/97 - 12/04 55549 03/97 - 12/04 55549 03/97 - 12/04 55549 05/04 - 54512 05/04 - 54512 05/04 - 55549 05/04 - 55549 05/04 - 55549 05/04 - 55549 05/04 - 55549 05/04 - 56609 05/04 - 56609 05/04 - 56609 05/04 - 56609 05/04 - 54512 05/04 - 54512 05/04 - 55549 05/04 - 55549 05/04 - 55549 05/04 - 55549 05/04 - 55549 05/04 - 56609 05/04 - 56609 05/04 - 56609 05/04 - 56609 05/04 - 56609 10/05 - 55549 10/05 - 55549 10/05 - 56609 10/05 - 56609 07/68 - 07/86 07/68 - 07/86 07/68 - 07/86 07/68 - 07/86 04/71 - 07/86 04/71 - 07/86 04/71 - 07/86 04/71 - 07/86 10/74 - 08/84 10/74 - 08/84 10/74 - 08/84 01/80 - 12/89 01/80 - 12/89 01/80 - 12/89 01/80 - 12/89 01/80 - 12/89

Polar S

Magic

Stop & Go

55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 55010 MF 56649 MF 55010 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF 57024 MF

PEUGEOT

505 (551A) 1.8 (55 kW) 505 (551A) 2.0 (66/71/72/79 kW) 505 (551A) 2.0 TI,STI (81 kW) 505 (551A) 2.0 GTi (83 kW) 505 (551A) 2.2 Turbo (132 kW) 505 (551A) 2.2 (84 kW) 505 (551A) 2.2 GTI (90/96 kW) 505 (551A) 2.2 Turbo Injection (110/114/128 kW) 505 (551A) 2.8 GTI V6 (105 kW) 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel (59 kW) 505 (551A) 2.5 Diesel (51/55 kW) 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel (66/70/77 kW) * 505 Break (551D) 2.0 (60 kW) 505 Break (551D) 2.2 (84 kW) 505 Break (551D) 2.2 GTI (90 kW) 505 Break (551D) 2.3 Diesel (59 kW) 505 Break (551D) 2.5 Diesel (51/55 kW) 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel (66/77 kW) 505 Break (551D) 2.2 Ti (96 kW) 505 Break (551D) 2.3 D (51 kW) 505 Break (551D) 2.5 D (70 kW) * 508 1.6 HDi (82 kW) J9 Platform/Chassis 2.0 (57 kW) J9 Platform/Chassis 2.3 D (49 kW) J9 Platform/Chassis 2.5 D (53 kW) 604 (561A_) 2.7 SL (100 kW) 604 (561A_) 2.7 TI,STI (106 kW) 604 (561A_) 2.8 GTI (110 kW) 604 (561A_) 2.3 TD (59 kW) 604 (561A_) 2.5 TD (66 kW) * 605 (6B) 2.0 (79 kW) 605 (6B) 2.0 16V (97 kW) 605 (6B) 2.0 Turbo (104/108 kW) 605 (6B) 3.0 (123 kW) 605 (6B) 3.0 V6 (140 kW) 605 (6B) 3.0 SV 24 (147 kW) * 605 (6B) 3.0 (123 kW) 605 (6B) 2.1 Turbo Diesel (80 kW) 605 (6B) 2.1 TD 12V (80 kW) 605 (6B) 2.1 D (60 kW) 605 (6B) 2.5 Turbo Diesel (95 kW) * 607 (9D, 9U) 2.0 (100 kW) 607 (9D, 9U) 2.2 16V (116/120 kW) 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V (152/155 kW) 607 (9D, 9U) 2.0 HDi (79 kW) 607 (9D, 9U) 2.0 HDI (80/100 kW) 607 (9D, 9U) 2.2 HDI (98 kW) 607 (9D, 9U) 2.7 HDi 24V (150 kW) * 806 (221) 1.8 (73 kW) 806 (221) 2.0 (89 kW) 806 (221) 2.0 16V(97/100kW) 806 (221) 2.0 Turbo(108kW) 806 (221) 1.9 TD (66 kW) 806 (221) 2.0 HDI (80 kW) 806 (221) 2.0 HDI 16V (80 kW) 806 (221) 2.1 td 12V (80 kW) * 807 (E) 2.0 (100 kW) 807 (E) 2.0 16V (103 kW) 807 (E) 2.2 (116 kW) 807 (E) 3.0 V6 (150 kW) 807 (E) 2.0 HDi (79 kW) 807 (E) 2.0 HDI (100 kW) 807 (E) 2.2 HDi (94/125 kW) * 1007 (KM_) 1.4 (54 kW) 1007 (KM_) 1.4 16V (65 kW) 1007 (KM_) 1.6 16V (80 kW) * 1007 (KM_) 1.4 HDi (50 kW) 1007 (KM_) 1.6 HDi (80 kW) 3008 1.6 THP (110 kW) 3008 1.6 THP (110 kW) 3008 2.0 HDi (110 kW) * 3008 2.0 HDi (110 kW) * 3008 1.6 HDi (82 kW) 4007 (GP_) 2.2 HDi (115 kW) 5008 1.6 16V (115 kW) 5008 2.0 HDi (110 kW) 5008 1.6 HDi (82 kW) BIPPER (AA_) 1.4 (54 kW) BIPPER (AA_) 1.4 HDi (50 kW) BIPPER Tepee 1.3 HDi 75 (55 kW) EXPERT (224) 1.6 (58 kW) EXPERT (224) 1.8 (74 kW) EXPERT (224) 1.9 D (51 kW) EXPERT (224) 2.0 (100 kW) EXPERT (224) 1.9 D (51 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

05/79 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 05/79 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 05/79 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 05/79 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 05/79 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 05/79 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/79 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/79 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/79 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/79 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/79 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/79 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/82 - 12/93 55549 56008 MF 56649 MF 04/82 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/82 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/82 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/82 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/82 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/82 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/82 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/82 - 12/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/10 - 57088 MF 03/80 - 06/87 57024 MF 03/80 - 06/87 57024 MF 03/80 - 06/87 57024 MF 08/77 - 07/87 55549 56008 MF 56649 MF 08/77 - 07/87 55549 56008 MF 56649 MF 08/77 - 07/87 55549 56008 MF 56649 MF 08/77 - 07/87 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 08/77 - 07/87 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 06/89 - 09/99 54512 55010 MF 56649 MF 06/89 - 09/99 54512 55010 MF 56649 MF 06/89 - 09/99 54512 55010 MF 56649 MF 06/89 - 09/99 54512 55010 MF 56649 MF 06/89 - 09/99 54512 55010 MF 56649 MF 06/89 - 09/99 54512 55010 MF 56649 MF 06/89 - 09/99 55549 56008 MF 56649 MF 06/89 - 09/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/89 - 09/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/89 - 09/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/89 - 09/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/00 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/00 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/00 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/00 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/00 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/00 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/00 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/94 - 08/02 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 08/02 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 08/02 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 08/02 55549 56008 MF 56649 MF 06/94 - 08/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/94 - 08/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/94 - 08/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/94 - 08/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/05 - 54512 55010 MF 56649 MF 04/05 - 54512 55010 MF 56649 MF 04/05 - 54512 55010 MF 56649 MF 04/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 04/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/09 - 56008 MF 06/09 - 57412 MF 06/09 - 56008 MF 06/09 - 57412 MF 06/09 - 57088 MF 02/07 - 59518 MF 06/09 - 56008 MF 06/09 - 56008 MF 06/09 - 57088 MF 02/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 02/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 04/08 - 56088 MF 12/95 - 55549 56008 MF 56649 MF 12/95 - 55549 56008 MF 56649 MF 12/95 - 55549 56008 MF 56649 MF 12/95 - 55549 56008 MF 56649 MF 12/95 - 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 155

PEUGEOT

EXPERT (224) 1.9 TD (66/68 kW) * EXPERT (224) 2.0 HDI (80 kW) EXPERT (224) 2.0 HDi (69 kW) * EXPERT Box (222) 1.6 (58 kW) EXPERT Box (222) 1.8 (74 kW) EXPERT Box (222) 2.0 (100 kW) EXPERT Box (222) 1.9 D 70 (51 kW) EXPERT Box (222) 1.9 D (51 kW) EXPERT Box (222) 1.9 TD (66/68 kW) * EXPERT Box (222) 2.0 HDI (69 kW) * EXPERT Platform/Chassis (223) 1.6 (58 kW) EXPERT Platform/Chassis (223) 1.9 D (51 kW) * EXPERT Platform/Chassis (223) 1.9 D (51 kW) EXPERT Platform/Chassis (223) 1.9 TD (66/68 kW) * EXPERT Platform/Chassis (223) 2.0 HDi (69 kW) * EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 16V (103 kW) EXPERT Tepee (VF3V_) 1.6 HDi 90 (66 kW) EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 120 (88 kW) EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 140 (100 kW) * EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V (103 kW) EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 (66 kW) EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 (88 kW) EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140 (100 kW) * EXPERT Platform/Chassis 1.6 HDi 90 (66 kW) EXPERT Platform/Chassis 2.0 HDi 120 (88 kW) EXPERT Platform/Chassis 2.0 HDi 140 (100 kW) * PARTNER Combispace (5F) 1.1 (44 kW) PARTNER Combispace (5F) 1.4 (54/55 kW) PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V (80 kW) PARTNER Combispace (5F) 1.8 (66 kW) * PARTNER Combispace (5F) 1.9 D (50 kW) PARTNER Combispace (5F) 1.9 D 4x4 (51 kW) PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI (66 kW) PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDi 4x4 (66 kW) * PARTNER Box (5) 1.1 (44 kW) PARTNER Box (5) 1.4 (54/55 kW) PARTNER Box (5) 1.4 BiFuel (55 kW) PARTNER Box (5) 1.6 (80 kW) * PARTNER Box (5) 1.8 (66 kW) * PARTNER Box (5) 1.8 D (43 kW) PARTNER Box (5) 1.9 D (50/51/51 kW) PARTNER Box (5) 1.9 D 4x4 (51 kW) PARTNER Box (5) 1.8 D (44 kW) * PARTNER Box (5) 2.0 HDi (66 kW) PARTNER Box (5) 2.0 HDi 4x4 (66 kW) * PARTNER Tepee 1.6 (66 kW) * PARTNER Tepee 1.6 (66 kW) * PARTNER Tepee 1.6 HDi 90 (68 kW) PARTNER Box 1.6 (66 kW) * PARTNER Box 1.6 (66 kW) * BOXER Bus (230P) 2.0 i (80 kW) BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 (80 kW) BOXER Bus (230P) 1.9 D (51 kW) BOXER Bus (230P) 1.9 TD (66/68 kW) BOXER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 (68 kW) * BOXER Bus (230P) 2.5 D (63 kW) BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 (63 kW) BOXER Bus (230P) 2.5 TD (76 kW) BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 (76 kW) BOXER Bus (230P) 2.5 TDI (79 kW) BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 (79 kW) BOXER Bus (230P) 2.8 HDI (94 kW) * BOXER Box (230L) 2.0 i (80 kW) BOXER Box (230L) 1.9 D (50/51 kW) BOXER Box (230L) 1.9 TD (66/68 kW) BOXER Box (230L) 2.0 HDI (62 kW) * BOXER Box (230L) 2.5 D (63 kW) BOXER Box (230L) 2.5 D 4x4 (63 kW) BOXER Box (230L) 2.5 TD (76 kW) * BOXER Box (230L) 2.5 TDI (79 kW) BOXER Box (230L) 2.5 TDI 4x4 (79 kW) * BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 i (80 kW) BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 (81 kW) BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD (66/68 kW) * BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D (63 kW) BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4 (63 kW) BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TD (76 kW) BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI (79 kW) BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (79 kW) BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDI (94 kW) * BOXER Bus (244, Z_) 2.0 (81 kW) BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (62 kW) BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (74 kW) * BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (94 kW) BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (94 kW) * 156

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

12/95 - 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 12/95 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/95 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/95 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/95 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/95 - 55549 56008 MF 56649 MF 07/95 - 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 07/95 - 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 07/95 - 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 07/95 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/95 - 55549 56008 MF 56649 MF 12/95 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/95 - 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 12/95 - 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 12/95 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/96 - 54512 55010 MF 56649 MF 05/96 - 54512 55010 MF 56649 MF 05/96 - 54512 55010 MF 56649 MF 05/96 - 54512 55010 MF 56649 MF 05/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 05/96 - 55549 56008 MF 56649 MF 05/96 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/96 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/96 - 54512 55010 MF 56649 MF 04/96 - 54512 55010 MF 56649 MF 04/96 - 54512 55010 MF 56649 MF 04/96 - 54512 55010 MF 56649 MF 04/96 - 54579 55010 MF 56649 MF 04/96 - 56008 MF 56649 MF 04/96 - 56008 MF 56649 MF 04/96 - 56008 MF 56649 MF 04/96 - 56008 MF 56249 MF 04/96 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/96 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/08 - 56008 MF 04/08 - 57412 MF 04/08 - 57088 MF 04/08 - 56008 MF 04/08 - 57412 MF 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/94 - 04/02 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED

Polar

PEUGEOT + PIAGGIO + PININFARINA

BOXER Box (244) 2.0 (81 kW) BOXER Box (244) 2.0 HDi (62 kW) BOXER Box (244) 2.2 HDi (74 kW) BOXER Box (244) 2.8 HDi (94 kW) * BOXER Box (244) 2.8 HDi 4x4 (94 kW) BOXER Box (244) 2.8 HDi (107 kW) * BOXER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi (62 kW) BOXER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi (74 kW) * BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi (94 kW) BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 (94 kW) * BOXER Bus 2.2 HDi 100 (74 kW) BOXER Bus 2.2 HDi 120 (88 kW) BOXER Bus 3.0 HDi 160 (116 kW) BOXER Box 2.2 HDi 100 (74 kW) BOXER Box 2.2 HDi 120 (88 kW) BOXER Box 3.0 D (115 kW) BOXER Box 3.0 HDi 160 (116 kW) BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 (74 kW) BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 (88 kW) BOXER Platform/Chassis 3.0 D (115 kW) BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 (116 kW) J5 Bus (280P) 2.0 (55 kW) J5 Bus (280P) 2.0 Super 4x4 (58 kW) * J5 Bus (280P) 2.5 D (54 kW) * J5 Box (280L) 1.8 (51 kW) J5 Box (280L) 2.0 (55/58 kW) J5 Box (280L) 2.5 D (54 kW) J5 Box (280L) 2.5 DT (70 kW) * J5 Platform/Chassis (280L) 1.8 (51 kW) J5 Platform/Chassis (280L) 2.0 (55/58 kW) * J5 Platform/Chassis (280L) 2.5 D (54 kW) * J5 Bus (290P) 2.0 (62 kW) * J5 Bus (290P) 1.9 D (51 kW) J5 Bus (290P) 2.5 D (54 kW) J5 Bus (290P) 2.5 TD (70 kW) * J5 Bus (290P) 2.5 D 4x4 (54 kW) J5 Bus (290P) 2.5 TD 4x4 (70 kW) * J5 Box (290L) 1.8 (51 kW) J5 Box (290L) 2.0 (62/69 kW) * J5 Box (290L) 1.9 D (51 kW) J5 Box (290L) 2.5 D (54 kW) J5 Box (290L) 2.5 DT (70 kW) * J5 Box (290L) 2.5 D 4x4 (54 kW) J5 Box (290L) 2.5 TD 4x4 (70 kW) * J5 Platform/Chassis (290L) 1.8 (51 kW) J5 Platform/Chassis (290L) 2.0 (62/69 kW) * J5 Platform/Chassis (290L) 1.9 D (51 kW) J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 D (54 kW) J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 D 4x4 (54 kW) * J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 TD (70 kW) J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 TD 4x4 (70 kW) * J9 Bus 2.0 (57 kW) J9 Bus 2.3 D (49 kW) J9 Bus 2.5 D (53 kW) J9 Box 1.6 (44 kW) J9 Box 2.0 (57 kW) J9 Box 2.1 D (41 kW) J9 Box 2.3 D (49 kW) J9 Box 2.5 D (53 kW)

Polar S

Magic

Stop & Go

04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/02 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 12/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/06 - 61002 04/06 - 61002 04/06 - 61002 04/06 - 61002 04/06 - 61002 04/06 - 61002 04/06 - 61002 04/06 - 61002 04/06 - 61002 04/06 - 61002 04/06 - 61002 09/81 - 09/90 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/81 - 09/90 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/81 - 09/90 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/81 - 09/90 55549 56008 MF 56649 MF 09/81 - 09/90 55549 56008 MF 56649 MF 09/81 - 09/90 58822 60044 MF 60044 MF 09/81 - 09/90 58822 60044 MF 60044 MF 09/81 - 09/90 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/81 - 09/90 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/81 - 09/90 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 03/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/90 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 03/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/90 - 03/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/90 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 03/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/90 - 03/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/90 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 03/94 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/80 - 06/87 57024 MF 03/80 - 06/87 57024 MF 03/80 - 06/87 57024 MF 03/80 - 06/87 57024 MF 03/80 - 06/87 57024 MF 03/80 - 06/87 57024 MF 03/80 - 06/87 57024 MF 03/80 - 06/87 57024 MF

PIAGGIO PORTER Box 1.3 i 16V (48 kW) PORTER Box 1.3 i 16V 4x4 (48 kW) PORTER Box 1.2 D (26 kW) PORTER Box 1.4 D (28 kW) PORTER Platform/Chassis 1.0 (33 kW) PORTER Platform/Chassis 1.3 i 16V (48 kW) PORTER Platform/Chassis 1.3 i 16V 4x4 (48 kW) PORTER Platform/Chassis 1.2 D (26 kW) PORTER Platform/Chassis 1.4 D (28 kW)

12/92 - 12/92 - 12/92 - 12/92 - 12/92 - 12/92 - 12/92 - 12/92 - 12/92 -

54577 54577 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 54577 54577 54577 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF

PININFARINA SPIDEREUROPA (DS) 2000 (76 kW) SPIDEREUROPA (DS) 2000 (76 kW) SPIDEREUROPA (DS) 2000 Volumex (99 kW) SPIDEREUROPA (DS) 2000 Volumex (99 kW)

03/82 - 11/85 03/82 - 11/85 03/82 - 11/85 03/82 - 11/85

54403 MF 55508 MF 54403 MF 55508 MF

157

Polar

PONTIAC + PORSCHE

Polar S

Magic

Stop & Go

PONTIAC PHOENIX 2.8 (85 kW) PHOENIX Coupe 2.8 (86 kW) SUNBIRD 3.8 (83 kW) * TRANS SPORT '89 2.3 (101 kW) TRANS SPORT '89 3.1 (90/104 kW) TRANS SPORT '89 3.8 (112/123/127 kW) * TRANS SPORT '97 3.4 (134 kW) *

04/79 - 12/81 04/79 - 12/81 10/75 - 12/81 07/89 - 12/97 07/89 - 12/97 07/89 - 12/97 03/97 -

54403 MF 54403 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF

PORSCHE 911 3.0 SC Carrera (154 kW) 911 3.2 SC Carrera (152/170 kW) * 911 3.0 SC (150 kW) 911 3.0 SC (150 kW) 911 3.2 (160 kW) 911 3.2 (160 kW) 911 3.3 SC Turbo (221 kW) 911 3.3 SC Turbo (221 kW) 911 3.3 Turbo (221 kW) 911 3.3 Turbo (221 kW) 911 3.3 Turbo S (243 kW) * 911 3.3 Turbo S (243 kW) * 911 Targa 3.3 Turbo (221 kW) * 911 Targa 3.3 Turbo (221 kW) * 911 Convertible 3.0 SC (150 kW) 911 Convertible 3.1 SC Carrera (152/170 kW) 911 Convertible 3.1 Carrera Speedster (160/170 kW) * 911 (964) 3.3 Turbo (235 kW) 911 (964) 3.3 Turbo (235 kW) 911 (964) 3.6 Turbo (265 kW) * 911 (964) 3.6 Turbo (265 kW) * 911 (964) 3.3 Turbo S (261 kW) * 911 (964) 3.6 Carrera (184 kW) 911 (964) 3.6 Carrera 4 (184 kW) 911 (964) 3.6 Carrera RS (191 kW) * 911 Convertible (964) 3.6 Carrera 4 (184 kW) 911 Convertible (964) 3.6 Carrera (184 kW) * 911 (993) 3.6 Carrera (200 kW) 911 (993) 3.6 Carrera 4 (200 kW) 911 (993) 3.8 Carrera (210 kW) 911 (993) 3.8 Carrera 4 (210 kW) 911 (993) 3.8 Carrera RS (221 kW) 911 (993) 3.8 Carrera RS 4 (221 kW) * 911 (993) 3.6 Turbo 4 (300 kW) 911 (993) 3.6 Turbo 4 (300 kW) 911 (993) 3.6 Turbo GT2 (316 kW) 911 (993) 3.6 Turbo GT2 (316 kW) 911 (993) 3.6 Turbo GT2 4 (316/331 kW) * 911 (993) 3.6 Turbo GT2 4 (316/331 kW) * 911 Targa (993) 3.6 Carrera (210 kW) 911 Targa (993) 3.7 Carrera (221 kW) * 911 Convertible (993) 3.6 Carrera (200 kW) 911 Convertible (993) 3.6 Carrera 4 (200 kW) 911 Convertible (993) 3.8 Carrera (210 kW) 911 Convertible (993) 3.8 Carrera 4 (210 kW) 911 Convertible (993) 3.8 Carrera RS (221 kW) 911 Convertible (993) 3.8 Carrera RS 4 (221 kW) * 911 (996) 3.4 Carrera (221 kW) * 911 (996) 3.4 Carrera 4 (221 kW) 911 (996) 3.4 Carrera (235 kW) 911 (996) 3.6 Carrera (235 kW) 911 (996) 3.6 Carrera 4 (235 kW) 911 (996) 3.6 Carrera S (254 kW) 911 (996) 3.6 Carrera 4S (254 kW) * 911 (996) 3.6 GT3 (265 kW) 911 (996) 3.6 GT3 (265 kW) 911 (996) 3.6 Turbo 4 (309 kW) 911 (996) 3.6 Turbo 4 (309 kW) 911 (996) 3.6 S (331 kW) 911 (996) 3.6 S (331 kW) 911 (996) 3.6 Turbo 4S (331 kW) 911 (996) 3.6 Turbo 4S (331 kW) 911 (996) 3.6 GT2 (340/355 kW) * 911 (996) 3.6 GT2 (340/355 kW) * 911 Convertible (996) 3.4 Carrera (221 kW) * 911 Convertible (996) 3.4 Carrera 4 (221 kW) 911 Convertible (996) 3.4 Carrera (235 kW) 911 Convertible (996) 3.6 Carrera (235 kW) 911 Convertible (996) 3.6 Carrera 4 (235 kW) 911 Convertible (996) 3.6 Carrera S (254 kW) 911 Convertible (996) 3.6 Carrera 4S (254 kW) * 158

01/63 - 11/90 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/63 - 11/90 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/63 - 11/90 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 01/63 - 11/90 59249 01/63 - 11/90 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 01/63 - 11/90 59249 01/63 - 11/90 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 01/63 - 11/90 59249 01/63 - 11/90 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 01/63 - 11/90 59249 01/63 - 11/90 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 01/63 - 11/90 59249 11/64 - 11/90 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 11/64 - 11/90 59249 08/82 - 08/89 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/82 - 08/89 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/82 - 08/89 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/88 - 09/93 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 12/88 - 09/93 59249 12/88 - 09/93 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 12/88 - 09/93 59249 12/88 - 09/93 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 12/88 - 09/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/88 - 09/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/88 - 09/93 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/89 - 06/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/89 - 06/94 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/93 - 09/97 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/93 - 09/97 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/93 - 09/97 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/93 - 09/97 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/93 - 09/97 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/93 - 09/97 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/93 - 09/97 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 10/93 - 09/97 59249 10/93 - 09/97 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 10/93 - 09/97 59249 10/93 - 09/97 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 10/93 - 09/97 59249 01/94 - 09/97 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/94 - 09/97 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/94 - 09/97 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/94 - 09/97 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/94 - 09/97 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/94 - 09/97 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/94 - 09/97 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/94 - 09/97 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 08/05 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 09/97 - 08/05 59249 09/97 - 08/05 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 09/97 - 08/05 59249 09/97 - 08/05 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 09/97 - 08/05 59249 09/97 - 08/05 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 09/97 - 08/05 59249 09/97 - 08/05 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 09/97 - 08/05 59249 02/98 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 08/05 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED

PORSCHE

911 Convertible (996) 3.6 Turbo 4 (309 kW) 911 Convertible (996) 3.6 Turbo 4 (309 kW) 911 Convertible (996) 3.6 S (331 kW) 911 Convertible (996) 3.6 S (331 kW) 911 Convertible (996) 3.6 Turbo 4S (331 kW) * 911 Convertible (996) 3.6 Turbo 4S (331 kW) * 911 Targa (996) 3.6 (235 kW) * 911 Targa (996) 3.6 (235 kW) * 911 (997) 3.6 Carrera (239 kW) 911 (997) 3.6 Carrera 4 (239 kW) 911 (997) 3.8 Carrera S (261/280 kW) 911 (997) 3.8 Carrera 4S (261/280 kW) * 911 (997) 3.6 Carrera (254 kW) 911 (997) 3.6 Carrera (254 kW) 911 (997) 3.6 Carrera 4 (254 kW) 911 (997) 3.6 Carrera 4 (254 kW) 911 (997) 3.6 GT 2 (390 kW) 911 (997) 3.6 GT 2 (390 kW) 911 (997) 3.8 GT3 (320 kW) 911 (997) 3.8 GT3 (320 kW) 911 (997) 3.8 Carrera S (283 kW) 911 (997) 3.8 Carrera S (283 kW) 911 (997) 3.8 Carrera 4S (283 kW) * 911 (997) 3.8 Carrera 4S (283 kW) * 911 Convertible (997) 3.6 Carrera (239 kW) 911 Convertible (997) 3.6 Carrera 4 (239 kW) 911 Convertible (997) 3.8 Carrera S (261/280 kW) 911 Convertible (997) 3.8 Carrera 4S (261/280 kW) * 911 Convertible (997) 3.6 Carrera (254 kW) 911 Convertible (997) 3.6 Carrera (254 kW) 911 Convertible (997) 3.6 Carrera 4 (254 kW) 911 Convertible (997) 3.6 Carrera 4 (254 kW) 911 Convertible (997) 3.6 Turbo (353 kW) 911 Convertible (997) 3.6 Turbo (353 kW) 911 Convertible (997) 3.8 Carrera S (283 kW) 911 Convertible (997) 3.8 Carrera S (283 kW) 911 Convertible (997) 3.8 Carrera 4S (283 kW) * 911 Convertible (997) 3.8 Carrera 4S (283 kW) * 911 Targa (997) 3.6 Carrera 4 (239 kW) 911 Targa (997) 3.6 Carrera 4 (239 kW) 911 Targa (997) 3.8 Carrera 4S (261/283 kW) * 911 Targa (997) 3.8 Carrera 4S (261/283 kW) * 924 2.0 (92 kW) 924 2.0 Turbo (130 kW) 924 2.0 Carrera GT (154 kW) * 924 2.5 S (110 kW) * 928 4.4 (177 kW) 928 4.7 (200 kW) 928 5.0 S4 CAT (235 kW) 928 5.0 GT (243 kW) * 928 4.6 S (221 kW) * 928 4.6 S (221 kW) * 928 4.9 S (212 kW) 928 4.9 S (212 kW) 928 4.9 S,S4 (235 kW) 928 4.9 S,S4 (235 kW) 928 5.4 GTS (257 kW) * 928 5.4 GTS (257 kW) * 944 2.5 (110 kW) 944 2.5 S (140 kW) 944 2.5 Turbo (162/184 kW) 944 2.7 (121 kW) * 944 3.0 S2 (155 kW) 944 Convertible 3.0 S2 (155 kW) 944 Convertible 2.5 Turbo (184 kW) 959 2.8 (330 kW) 968 3.0 (176 kW) 968 3.0 Turbo S (224 kW) 968 Convertible 3.0 (176 kW) BOXSTER (986) 2.5 (150 kW) BOXSTER (986) 2.7 (162/168 kW) BOXSTER (986) S 3.2 (185/196 kW) BOXSTER (986) S 3,2 (191 kW) * BOXSTER (987) 2.7 (176 kW) BOXSTER (987) 2.9 (188 kW) BOXSTER (987) S 3.2 (206 kW) BOXSTER (987) S 3.4 (217/223/228 kW) * CARRERA GT 5.7 (450 kW) * CAYENNE (955) 3.2 (177 kW) CAYENNE (955) 3.6 (213 kW) CAYENNE (955) S 4.5 (250 kW) CAYENNE (955) Turbo 4.5 (331 kW) CAYENNE (955) Turbo S 4.5 (368 kW) CAYENNE (955) S 4.8 (283 kW) CAYENNE (955) GTS 4.8 (298 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

02/98 - 08/05 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 02/98 - 08/05 59249 02/98 - 08/05 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 02/98 - 08/05 59249 02/98 - 08/05 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 02/98 - 08/05 59249 12/01 - 08/05 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 12/01 - 08/05 59249 07/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/04 - 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 07/04 - 59249 07/04 - 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 07/04 - 59249 07/04 - 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 07/04 - 59249 07/04 - 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 07/04 - 59249 07/04 - 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 07/04 - 59249 07/04 - 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 07/04 - 59249 04/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/05 - 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 04/05 - 59249 04/05 - 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 04/05 - 59249 04/05 - 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 04/05 - 59249 04/05 - 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 04/05 - 59249 04/05 - 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 04/05 - 59249 07/06 - 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 07/06 - 59249 07/06 - 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 07/06 - 59249 11/75 - 08/89 53649 56009 MF 57510 MF 11/75 - 08/89 53649 56009 MF 57510 MF 11/75 - 08/89 53649 56009 MF 57510 MF 11/75 - 08/89 56009 MF 57510 MF 09/77 - 11/95 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/77 - 11/95 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/77 - 11/95 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/77 - 11/95 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/77 - 11/95 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/77 - 11/95 59249 58514 MF 09/77 - 11/95 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 09/77 - 11/95 59249 09/77 - 11/95 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 09/77 - 11/95 59249 09/77 - 11/95 56609 57412 MF 58514 MF L3 AGM ED 09/77 - 11/95 59249 06/81 - 07/91 56009 MF 57510 MF 06/81 - 07/91 56009 MF 57510 MF 06/81 - 07/91 56009 MF 57510 MF 06/81 - 07/91 56009 MF 57510 MF 06/81 - 07/91 56344 57309 MF 57510 MF 12/88 - 07/91 56344 57309 MF 57510 MF 12/88 - 07/91 56344 57309 MF 57510 MF 01/86 - 04/91 56609 57412 MF 57549 MF 06/91 - 11/95 56344 57309 MF 57510 MF 06/91 - 11/95 56344 57309 MF 57510 MF 06/91 - 11/95 56344 57309 MF 57510 MF 09/96 - 12/04 59249 58514 MF 09/96 - 12/04 59249 58514 MF 09/96 - 12/04 59249 58514 MF 09/96 - 12/04 59249 58514 MF 11/04 - 59249 58514 MF 11/04 - 59249 58514 MF 11/04 - 59249 58514 MF 11/04 - 59249 58514 MF 07/03 - 59249 58514 MF 09/02 - 61002 L5 AGM ED 09/02 - 61002 L5 AGM ED 09/02 - 61002 L5 AGM ED 09/02 - 61002 L5 AGM ED 09/02 - 61002 L5 AGM ED 09/02 - 61002 L5 AGM ED 09/02 - 61002 L5 AGM ED 159

Polar

PORSCHE + PROTON + PUCH

CAYENNE (955) Turbo S 4.8 (368/397/404 kW) CAYENNE (955) 3.0 TDI (176 kW) * CAYENNE 3.0 S Hybrid (245 kW) * CAYENNE 3.6 (220 kW) * CAYENNE S 4.8 (294 kW) * CAYENNE 4.8 Turbo (368 kW) CAYENNE 3.0 D (176 kW) * CAYENNE 3.0 D (176 kW) * CAYMAN (987) 2.9 (195 kW) CAYMAN (987) S 3.4 (217/235 kW) CAYMAN (987) S 3,4 Sport (223 kW) * PANAMERA 3.6 (220 kW) PANAMERA 3.6 4 (220 kW) PANAMERA 4.8 4S (294 kW) PANAMERA 4.8 Turbo (368 kW) * PANAMERA 4.8 S (294 kW)

Polar S

Magic

Stop & Go

09/02 - 61002 L5 AGM ED 09/02 - 61002 L5 AGM ED 06/10 - L5 AGM ED 06/10 - 57549 MF L5 AGM ED 06/10 - L5 AGM ED 06/10 - L5 AGM ED 06/10 - 57549 MF L3 AGM ED 06/10 - L5 AGM ED 11/05 - 59249 58514 MF L3 AGM ED 11/05 - 59249 58514 MF L3 AGM ED 11/05 - 59249 58514 MF L3 AGM ED 09/09 - L5 AGM ED 09/09 - L5 AGM ED 09/09 - L5 AGM ED 09/09 - L5 AGM ED 09/09 - L5 AGM ED

PROTON AEROBACK Hatchback (C2_A, C9_L) 1.3 (55 kW) AEROBACK Hatchback (C2_A, C9_L) 1.5 (66 kW) AEROBACK Hatchback (C2_A, C9_L) 1.5 LX (66 kW) AEROBACK Hatchback (C2_A, C9_L) 1.6 EX (70 kW) GEN 2 (CM_) 1.3 (70 kW) GEN 2 (CM_) 1.6 (82 kW) IMPIAN 1.6 (76 kW) JUMBUCK Pickup 1.5 (64 kW) PERSONA 300 (C9_M) 313i (55 kW) PERSONA 300 (C9_M) 315 GLSi (64 kW) PERSONA 300 (C9_M) 315 GLi/GLSi (66 kW) PERSONA 300 (C9_M) 316 (70 kW) PERSONA 300 (C9_M) 316 GLXi (83 kW) PERSONA 300 (C9_M) 318 16V GTI (99 kW) PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 413 GLSi (55 kW) PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 415 GLi/GLSi (66 kW) PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 416 i (70 kW) PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 416 GLXi (83 kW) PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 418 GLXi (85 kW) PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 420 GLS D (48 kW) PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 420 D (60 kW) PERSONA 400 (C9_S) 413 (55 kW) PERSONA 400 (C9_S) 415 GLi/GLSi (66 kW) PERSONA 400 (C9_S) 416 GLXi (83 kW) PERSONA 400 (C9_S) 418 (85 kW) PERSONA 400 (C9_S) 420 GLS D (48 kW) PERSONA 400 (C9_S) 420 TD (60 kW) SALOON Saloon (C2_S) 1.5 (66 kW) SATRIA (C9_M) 1.5 (64 kW) SATRIA (C9_M) 1.8 GTi (103 kW) WIRA 1.3 (55 kW) WIRA 1.5 (64 kW) WIRA Hatchback 1.3 (55 kW) WIRA Hatchback 1.5 (64 kW)

10/88 - 11/96 10/88 - 11/96 10/88 - 11/96 10/88 - 11/96 06/04 - 06/04 - 09/01 - 02/02 - 03/96 - 03/96 - 03/96 - 03/96 - 03/96 - 03/96 - 01/94 - 01/94 - 01/94 - 01/94 - 01/94 - 01/94 - 01/94 - 01/94 - 01/94 - 01/94 - 01/94 - 01/94 - 01/94 - 01/89 - 11/96 04/96 - 04/96 - 01/00 - 01/00 - 08/00 - 08/00 -

56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF 56069 MF

PUCH G-MODELL (W 460) 230 G (75 kW) G-MODELL (W 460) 280 GE (110 kW) * G-MODELL (W 460) 230 GE (92 kW) * G-MODELL (W 460) 240 GD (53 kW) G-MODELL (W 460) 250 GD (62 kW) G-MODELL (W 460) 300 GD (65 kW) * G-MODELL (W 461) 230 GE (92 kW) * G-MODELL (W 461) 290 GD/G 290 D (70 kW) G-MODELL (W 461) G 290 TD (88 kW) * G-MODELL (W 463) 230 GE (93 kW) G-MODELL (W 463) 300 GE (125 kW) G-MODELL (W 463) G 320 (155 kW) * G-MODELL (W 463) G 36 AMG (200 kW) G-MODELL (W 463) G 500 (218 kW) G-MODELL (W 463) G 55 AMG (260 kW) G-MODELL (W 463) 300 GD (83 kW) G-MODELL (W 463) G 300 TD (130 kW) G-MODELL (W 463) 350 G Turbo D (100 kW) *

160

03/79 - 08/93 03/79 - 08/93 03/79 - 08/93 03/79 - 08/93 03/79 - 08/93 03/79 - 08/93 02/90 - 02/90 - 02/90 - 09/89 - 09/89 - 09/89 - 09/89 - 09/89 - 09/89 - 09/89 - 09/89 - 09/89 -

55549 55549 55549 56609 56609 56609 55549 58822 58822 55549 55549 55549 58822 58822 58822 58822 58822 58822

56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 59518 MF 59518 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED

Polar

RELIANT + RENAULT

Polar S

Magic

Stop & Go

RELIANT KITTEN 850 (30 kW) * KITTEN Station Wagon 850 (30 kW) * SCIMITAR SABRE Roadster 1400 (55 kW) SCIMITAR SABRE Roadster 1.4 i (76 kW) SCIMITAR SABRE Roadster 1800 Ti (99 kW) SCIMITAR SABRE Roadster 2.0 i (99 kW) SCIMITAR Station Wagon 2.8 GTE (99 kW) SCIMITAR Cabriolet 2.8 GTC (99 kW) SCIMITAR Roadster 1300 (51 kW) SCIMITAR Roadster 1400 (55 kW) SCIMITAR Roadster 1600 (71 kW) SCIMITAR Roadster 1800 Ti (99 kW)

01/75 - 12/83 01/75 - 12/83 01/92 - 12/95 01/92 - 12/95 01/92 - 12/95 01/92 - 12/95 01/68 - 12/86 01/80 - 12/85 01/85 - 12/92 01/85 - 12/92 01/85 - 12/92 01/85 - 12/92

54506 54506 54579 54579 54579 54579 54579 54579 54579 54579 54579 54579

RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (120 kW) AVANTIME (DE0_) 3.0 V6 (152 kW) * AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (110 kW) CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.1 (34kW) CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.1 (34kW) CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (40/43/40/43/44/40kW) CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (40/43/40/43/44/40kW) CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (55 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (55 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (58 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (58 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (58 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.7 (68 kW) CLIO I (B/C57_, 5/357_) Williams (108 kW) CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (65 kW) CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (65 kW) CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (65 kW) CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (79/80 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (79/80 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (79/80 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (66 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (66 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (66 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (70 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (70 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (70 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V (99 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V (99 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V (99 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (40 kW) CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (40 kW) CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (47 kW) * CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (47 kW) * CLIO I Box (S57_) 1.1 (34 kW) CLIO I Box (S57_) 1.1 (34 kW) CLIO I Box (S57_) 1.2 (40/44/40 kW) * CLIO I Box (S57_) 1.2 (40/44/40 kW) * CLIO I Box (S57_) 1.9 RND (40 kW) CLIO I Box (S57_) 1.9 D (48 kW) * CLIO I Box (S57_) 1.9 D (48 kW) * CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0 (40 kW) CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (44/55 kW) CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V (55 kW) CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (132 kW) CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (43 kW) * CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (43 kW) * CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (55 kW) CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (55 kW) CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (70 kW) * CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (70 kW) * CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (72 kW) * CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (72 kW) * CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (72 kW) * CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (66 kW) CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (66 kW) CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (79 kW) * CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (79 kW) * CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (124 kW) CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (166 kW) CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (47 kW) CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (50 kW) * CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (59 kW) * CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (59 kW) * CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (47 kW) CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (48 kW) * CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (59 kW) *

09/01 - 05/03 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/01 - 05/03 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/01 - 05/03 56344 57309 MF 57510 MF 05/90 - 09/98 53649 54402 MF 55401 MF 05/90 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 05/90 - 09/98 53649 54402 MF 55401 MF 05/90 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 05/90 - 09/98 53649 54402 MF 55401 MF 05/90 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 05/90 - 09/98 53649 54402 MF 55401 MF 05/90 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 05/90 - 09/98 56649 MF 05/90 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 05/90 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 05/90 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 05/90 - 09/98 55001 55509 MF 56249 MF 05/90 - 09/98 56009 MF 56649 MF 05/90 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 05/90 - 09/98 55001 55509 MF 56249 MF 05/90 - 09/98 56009 MF 56649 MF 05/90 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 05/90 - 09/98 55001 55509 MF 56249 MF 05/90 - 09/98 56008 MF 05/90 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 05/90 - 09/98 55001 55509 MF 56249 MF 05/90 - 09/98 56008 MF 56649 MF 05/90 - 09/98 54512 55010 MF 56249 MF 05/90 - 09/98 55001 55509 MF 56649 MF 05/90 - 09/98 56009 MF 05/90 - 09/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/90 - 09/98 56609 05/90 - 09/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/90 - 09/98 56609 01/91 - 09/98 53649 54402 MF 55401 MF 01/91 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/91 - 09/98 53649 54402 MF 55401 MF 01/91 - 09/98 54512 55010 MF 55510 MF 01/91 - 09/98 56609 57412 MF 57549 MF 01/91 - 09/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/91 - 09/98 56609 09/98 - 53649 54402 MF 55401 MF 09/98 - 53649 54402 MF 55401 MF 09/98 - 53649 54402 MF 55401 MF 09/98 - 53649 54402 MF 55401 MF 09/98 - 53649 54402 MF 55401 MF 09/98 - 54512 55010 MF 09/98 - 54512 55010 MF 55510 MF 09/98 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/98 - 54512 55010 MF 55510 MF 09/98 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/98 - 53649 54402 MF 55510 MF 09/98 - 54512 55010 MF 56249 MF 09/98 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/98 - 54512 55010 MF 55510 MF 09/98 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/98 - 54512 55010 MF 55510 MF 09/98 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/98 - 54512 55010 MF 55510 MF 09/98 - 56344 57309 MF 57510 MF 09/98 - 56009 MF 56249 MF 09/98 - 55549 56008 MF 56249 MF 09/98 - 56008 MF 56249 MF 09/98 - 56009 MF 09/98 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/98 - 55549 56008 MF 56249 MF 09/98 - 56609 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 161

RENAULT

CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (59 kW) * CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.1 (43 kW) CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.2 (44 kW) CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.6 (79 kW) CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.5 dCi (48/50/59/60 kW) CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.9 D (40 kW) CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.9 DTi (59 kW) CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.9 D (47 kW) * CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.9 D (47 kW) * CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (48 kW) CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (48 kW) CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (48 kW) CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V (72 kW) * CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V (72 kW) * CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V (72 kW) * CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (55 kW) CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (57 kW) CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (65 kW) CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (65 kW) CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (94 kW) CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (94 kW) CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (102 kW) CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (102 kW) CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (145/148 kW) * CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (145/148 kW) * CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (47 kW) * CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (47 kW) * CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (48 kW) CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (50 kW) * CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (50 kW) * CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (55 kW) CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (55 kW) CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (74 kW) * CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (74 kW) * CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (82 kW) * CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (82 kW) * CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (94 kW) CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (50 kW) * CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (50 kW) * ESPACE I (J11_) 2.0 (74 kW) ESPACE I (J11_) 2.0 (74 kW) ESPACE I (J11_) 2.0 i (87 kW) ESPACE I (J11_) 2.0 i (87 kW) ESPACE I (J11_) 2.0 i Quadra (87 kW) * ESPACE I (J11_) 2.0 i Quadra (87 kW) * ESPACE I (J11_) 2.2 (79 kW) ESPACE I (J11_) 2.2 (79 kW) ESPACE I (J11_) 2.2 (79 kW) ESPACE I (J11_) 2.2 (79 kW) ESPACE I (J11_) 2.2 Quadra (79 kW) * ESPACE I (J11_) 2.2 Quadra (79 kW) * ESPACE I (J11_) 2.2 Quadra (79 kW) * ESPACE I (J11_) 2.2 Quadra (79 kW) * ESPACE I (J11_) 2.2 Quadra (81 kW) * ESPACE I (J11_) 2.2 Quadra (81 kW) * ESPACE I (J11_) 2.2 Quadra (81 kW) * ESPACE I (J11_) 2.1 TD (65 kW) * ESPACE I (J11_) 2.1 TD (65 kW) * ESPACE II (J/S63_) 2.0 (76 kW) ESPACE II (J/S63_) 2.0 (76 kW) ESPACE II (J/S63_) 2.2 4x4 (79 kW) ESPACE II (J/S63_) 2.2 4x4 (79 kW) ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6 (110 kW) ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6 (110 kW) ESPACE II (J/S63_) 2.1 RTDT Quadra (65 kW) ESPACE II (J/S63_) 2.1 RTDT Quadra (65 kW) ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (66 kW) * ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (66 kW) * ESPACE II (J/S63_) 2.2 (79 kW) ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (65 kW) * ESPACE III (JE0_) 2.0 (84 kW) ESPACE III (JE0_) 2.0 (84 kW) ESPACE III (JE0_) 2.0 (84 kW) ESPACE III (JE0_) 2.0 (84 kW) ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (103 kW) * ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (103 kW) * ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (103 kW) * ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (103 kW) * ESPACE III (JE0_) 3.0 (123 kW) ESPACE III (JE0_) 3.0 (123 kW) ESPACE III (JE0_) 3.0 V6 24V (140 kW) ESPACE III (JE0_) 3.0 V6 24V (140 kW) ESPACE III (JE0_) 1.9 dTi (72 kW) ESPACE III (JE0_) 1.9 dTi (72 kW) ESPACE III (JE0_) 2.2 12V TD (83 kW) 162

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

09/98 - 57412 MF 57549 MF 09/98 - 54512 55010 MF 55510 MF 09/98 - 54512 55010 MF 55510 MF 09/98 - 56009 MF 56249 MF 09/98 - 56009 MF 56249 MF 09/98 - 56344 57309 MF 57510 MF 09/98 - 56344 57309 MF 57510 MF 09/98 - 56344 56008 MF 56649 MF 09/98 - 57309 MF 57510 MF 05/05 - 53649 54402 MF 55401 MF 05/05 - 55001 55509 MF 56249 MF 05/05 - 56009 MF 05/05 - 53649 54402 MF 55401 MF 05/05 - 55001 55509 MF 56249 MF 05/05 - 56009 MF 05/05 - 53649 54402 MF 55401 MF 05/05 - 53649 54402 MF 55401 MF 05/05 - 55001 55509 MF 56249 MF 05/05 - 56009 MF 05/05 - 55001 55509 MF 56249 MF 05/05 - 56009 MF 05/05 - 55001 55509 MF 56249 MF 05/05 - 56009 MF 05/05 - 55001 55509 MF 56249 MF 05/05 - 56009 MF 05/05 - 56009 MF 56249 MF 05/05 - 57309 MF 57510 MF 05/05 - 56009 MF 56249 MF 05/05 - 56344 56009 MF 56249 MF 05/05 - 57309 MF 57510 MF 02/08 - 53649 54402 MF 55401 MF 02/08 - 53649 54402 MF 55401 MF 02/08 - 55001 55509 MF 56249 MF 02/08 - 56009 MF 02/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/08 - 56344 57309 MF 57510 MF 02/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/08 - 55549 56008 MF 56249 MF 02/08 - 59249 58514 MF 07/84 - 12/92 54512 55010 MF 55510 MF 07/84 - 12/92 56008 MF 56649 MF 07/84 - 12/92 54512 55010 MF 55510 MF 07/84 - 12/92 56008 MF 56649 MF 07/84 - 12/92 54512 55010 MF 55510 MF 07/84 - 12/92 56008 MF 56649 MF 07/84 - 12/92 54512 55010 MF 55510 MF 07/84 - 12/92 55001 55509 MF 56249 MF 07/84 - 12/92 56008 MF 56649 MF 07/84 - 12/92 56009 MF 07/84 - 12/92 54512 55010 MF 55510 MF 07/84 - 12/92 55001 55509 MF 56249 MF 07/84 - 12/92 56008 MF 56649 MF 07/84 - 12/92 56009 MF 07/84 - 12/92 55001 55509 MF 55510 MF 07/84 - 12/92 56008 MF 56249 MF 07/84 - 12/92 56009 MF 07/84 - 12/92 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/84 - 12/92 56609 01/91 - 12/96 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/91 - 12/96 56609 01/91 - 12/96 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/91 - 12/96 56609 01/91 - 12/96 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/91 - 12/96 56609 01/91 - 12/96 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/91 - 12/96 56609 01/91 - 12/96 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/91 - 12/96 56609 01/91 - 12/96 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/91 - 12/96 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/96 - 10/02 55001 55509 MF 56249 MF L3 AGM ED 11/96 - 10/02 56609 56008 MF 56649 MF 11/96 - 10/02 56009 MF 57549 MF 11/96 - 10/02 57412 MF 11/96 - 10/02 55001 55509 MF 56249 MF L3 AGM ED 11/96 - 10/02 56609 56008 MF 56649 MF 11/96 - 10/02 56009 MF 57549 MF 11/96 - 10/02 57412 MF 11/96 - 10/02 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/96 - 10/02 56609 11/96 - 10/02 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/96 - 10/02 56609 11/96 - 10/02 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/96 - 10/02 56609 11/96 - 10/02 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED

RENAULT

ESPACE III (JE0_) 2.2 12V TD (83 kW) ESPACE III (JE0_) 2.2 D (84 kW) ESPACE III (JE0_) 2.2 D (84 kW) ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (85/95 kW) * ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (85/95 kW) * ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (98 kW) ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (120 kW) ESPACE IV (JK0/1_) 3.5 V6 (177 kW) ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (85 kW) * ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (85 kW) * ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (85 kW) * ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (96 kW) ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (102/110 kW) ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (130/133 kW) * FLUENCE (L30_) 1.6 16V (81 kW) FLUENCE (L30_) 2.0 16V (103 kW) FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (63 kW) * FUEGO (136_) 1.4 TL/GTL (47 kW) FUEGO (136_) 1.6 (52 kW) FUEGO (136_) 1.6 TS/GTS (71 kW) FUEGO (136_) 1.6 Turbo (97 kW) FUEGO (136_) 2.0 TX/GTX (81 kW) FUEGO (136_) 2.1 TD (65 kW) * FUEGO (136_) 2.1 TD (65 kW) * KANGOO (KC0/1_) 1.2 (43 kW) KANGOO (KC0/1_) 1.2 (43 kW) KANGOO (KC0/1_) 1.4 (55 kW) * KANGOO (KC0/1_) 1.4 (55 kW) * KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (55 kW) * KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (55 kW) * KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent (60 kW) KANGOO (KC0/1_) 1.6 (66 kW) KANGOO (KC0/1_) 1.6 (66 kW) KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V (70 kW) KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V (70 kW) KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V 4x4 (70 kW) * KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V 4x4 (70 kW) * KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (42 kW) KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (42 kW) KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (40 kW) * KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (40 kW) * KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (48 kW) KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (48 kW) KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (59 kW) KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (59 kW) KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (59/62 kW) * KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (59/62 kW) * KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (47 kW) * KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (47 kW) * KANGOO (KC0/1_) 1.9 RXED (48 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.0 (40 kW) KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (43 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (43 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (44 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (44 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (44 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V (55 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V (55 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (55 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (55 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (55 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V (70 kW) KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V (70 kW) KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V 4x4 (70 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V 4x4 (70 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (42 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (42 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (48 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (48 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (48 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (40 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (40 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (47 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (47 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 D (48 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi (59 kW) KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi (59 kW) KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (59 kW) KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (59 kW) KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi (62 kW) * KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi (62 kW) * KANGOO (KW0/1_) 1.6 (64 kW) KANGOO (KW0/1_) 1.6 (64 kW) KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V (78 kW) KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V (78 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

11/96 - 10/02 56609 11/96 - 10/02 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/96 - 10/02 56609 11/96 - 10/02 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/96 - 10/02 56609 11/02 - 56344 57309 MF 57510 MF 11/02 - 56344 57309 MF 57510 MF 11/02 - 56344 57309 MF 57510 MF 11/02 - 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/02 - 56609 58514 MF 11/02 - 59249 11/02 - 59249 58514 MF 11/02 - 59249 58514 MF 11/02 - 59249 58514 MF 02/10 - 53649 54402 MF 55401 MF 02/10 - 53649 54402 MF 55401 MF 02/10 - 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/80 - 11/92 54577 02/80 - 11/92 54577 02/80 - 11/92 54577 02/80 - 11/92 54512 55010 MF 55510 MF 02/80 - 11/92 54512 55010 MF 55510 MF 02/80 - 11/92 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/80 - 11/92 56609 08/97 - 53649 54402 MF 55401 MF 08/97 - 54512 55010 MF 56649 MF 08/97 - 53649 54402 MF 55401 MF 08/97 - 54512 55010 MF 56649 MF 08/97 - 53649 54402 MF 55401 MF 08/97 - 56249 MF 08/97 - 54512 55010 MF 55510 MF 08/97 - 54512 55010 MF 55510 MF 08/97 - 56649 MF 08/97 - 54512 55010 MF 55510 MF 08/97 - 56649 MF 08/97 - 54512 55010 MF 55510 MF 08/97 - 56649 MF 08/97 - 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/97 - 56609 08/97 - 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/97 - 56609 08/97 - 56609 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 08/97 - 57412 MF 57549 MF 08/97 - 56609 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 08/97 - 57412 MF 57549 MF 08/97 - 56609 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 08/97 - 57412 MF 57549 MF 08/97 - 56609 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/97 - 57412 MF 08/97 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/97 - 53649 54402 MF 55401 MF 08/97 - 53649 54402 MF 55401 MF 08/97 - 54512 55010 MF 56649 MF 08/97 - 53649 54402 MF 55401 MF 08/97 - 54512 55010 MF 55510 MF 08/97 - 56249 MF 08/97 - 53649 54402 MF 55401 MF 08/97 - 56249 MF 08/97 - 53649 54402 MF 55401 MF 08/97 - 54512 55010 MF 55510 MF 08/97 - 56008 MF 56649 MF 08/97 - 54512 55010 MF 55510 MF 08/97 - 56649 MF 08/97 - 54512 55010 MF 55510 MF 08/97 - 56649 MF 08/97 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 08/97 - 56609 57412 MF 57549 MF 08/97 - 56344 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 08/97 - 56609 57309 MF 57510 MF 08/97 - 57412 MF 57549 MF 08/97 - 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/97 - 56609 08/97 - 56609 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/97 - 57412 MF 08/97 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/97 - 56609 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 08/97 - 57412 MF 57549 MF 08/97 - 56609 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 08/97 - 57412 MF 57549 MF 08/97 - 56609 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 08/97 - 57412 MF 57549 MF 02/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 02/08 - 56008 MF 56649 MF 02/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 02/08 - 56008 MF 56649 MF 163

RENAULT

KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V Hi-Flex (78 kW) * KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V Hi-Flex (78 kW) * KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (50 kW) * KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (63 kW) * KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (63 kW) * KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (76 kW) * KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 (64 kW) KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 (64 kW) KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V (78 kW) * KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V (78 kW) * KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi (50 kW) * KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi (50 kW) * KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (63 kW) * KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (63 kW) * KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (63 kW) * KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (66 kW) * KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (66 kW) * KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.6 (78 kW) * KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.6 (78 kW) * KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (66 kW) * KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (76 kW) KOLEOS (HY_) 2.0 dCi (110 kW) KOLEOS (HY_) 2.0 dCi 4x4 (110 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (79 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (79 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (79 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (79 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (88 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (88 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (88 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (88 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (66 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (66 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (66 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (70/80/83 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (70/80/83 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (70/80/83 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (69 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (69 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 i (92 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 i (92 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (103/102 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (103/102 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (102 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (102 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (102 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (84 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (84 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (84 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (103 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (103 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 24V (140 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 24V (140 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 (123 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 (123 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dTi (72 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dTi (72 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dTi (72 kW) LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dCi (79 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dCi (79 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dCi (79 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 D (61 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 D (61 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 dT (83 kW) * LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 dT (83 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 1.6 16V (79 kW) LAGUNA Grandtour (K56_) 1.6 16V (79 kW) LAGUNA Grandtour (K56_) 1.6 16V (79 kW) LAGUNA Grandtour (K56_) 1.6 16V (79 kW) LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 16V (88 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 16V (88 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 16V (88 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 16V (88 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 (66 kW) LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 (66 kW) LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 (66 kW) LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 (83 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 (83 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 (83 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 (84 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 (84 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 16V (102 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 16V (102 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 16V (102 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 16V (103 kW) * 164

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

02/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 02/08 - 56008 MF 56649 MF 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 56609 57029 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 59249 57412 MF 58514 MF 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 02/08 - 56008 MF 56649 MF 02/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 02/08 - 56008 MF 56649 MF 02/08 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 02/08 - 56609 57412 MF 57549 MF 02/08 - 56344 57309 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/08 - 56609 57412 MF 58514 MF 02/08 - 59249 02/08 - 56344 57309 MF 58514 MF 02/08 - 59249 02/09 - 55001 55509 MF 56249 MF 02/09 - 56009 MF 02/09 - 59249 57412 MF 58514 MF 02/09 - 56344 57309 MF 57510 MF 09/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/93 - 03/01 55001 54402 MF 55401 MF 11/93 - 03/01 56344 55509 MF 56249 MF 11/93 - 03/01 56009 MF 57549 MF 11/93 - 03/01 57412 MF 11/93 - 03/01 55001 54402 MF 55401 MF 11/93 - 03/01 56344 55509 MF 56249 MF 11/93 - 03/01 56009 MF 57549 MF 11/93 - 03/01 57412 MF 11/93 - 03/01 54512 55010 MF 56249 MF 11/93 - 03/01 55001 55509 MF 56649 MF 11/93 - 03/01 56009 MF 11/93 - 03/01 54512 55010 MF 56249 MF 11/93 - 03/01 55001 55509 MF 56649 MF 11/93 - 03/01 56009 MF 11/93 - 03/01 55001 55509 MF 56249 MF 11/93 - 03/01 56009 MF 11/93 - 03/01 55001 55509 MF 56249 MF 11/93 - 03/01 56009 MF 11/93 - 03/01 55001 55509 MF 56249 MF 11/93 - 03/01 56009 MF 11/93 - 03/01 55001 55509 MF 56249 MF 11/93 - 03/01 55549 56008 MF 56649 MF 11/93 - 03/01 56009 MF 11/93 - 03/01 55001 55509 MF 56249 MF 11/93 - 03/01 55549 56008 MF 56649 MF 11/93 - 03/01 56009 MF 11/93 - 03/01 55001 55509 MF 55401 MF 11/93 - 03/01 56009 MF 56249 MF 11/93 - 03/01 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/93 - 03/01 56609 57412 MF 57549 MF 11/93 - 03/01 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/93 - 03/01 56609 57412 MF 57549 MF 11/93 - 03/01 56344 55010 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/93 - 03/01 56609 57309 MF 57510 MF 11/93 - 03/01 57412 MF 57549 MF 11/93 - 03/01 56344 55010 MF 56649 MF L3 AGM ED 11/93 - 03/01 56609 57309 MF 57510 MF 11/93 - 03/01 57412 MF 57549 MF 11/93 - 03/01 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/93 - 03/01 56609 11/93 - 03/01 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 11/93 - 03/01 56609 57412 MF 57549 MF 09/95 - 03/01 55001 54402 MF 55401 MF 09/95 - 03/01 56344 55509 MF 56249 MF 09/95 - 03/01 56009 MF 57549 MF 09/95 - 03/01 57412 MF 09/95 - 03/01 55001 54402 MF 55401 MF 09/95 - 03/01 56344 55509 MF 56249 MF 09/95 - 03/01 56009 MF 57549 MF 09/95 - 03/01 57412 MF 09/95 - 03/01 54512 55010 MF 56249 MF 09/95 - 03/01 55001 55509 MF 56649 MF 09/95 - 03/01 56009 MF 09/95 - 03/01 54512 55010 MF 56249 MF 09/95 - 03/01 55001 55509 MF 56649 MF 09/95 - 03/01 56009 MF 09/95 - 03/01 55001 55509 MF 56249 MF 09/95 - 03/01 56009 MF 09/95 - 03/01 55001 55509 MF 56249 MF 09/95 - 03/01 55549 56008 MF 56649 MF 09/95 - 03/01 56009 MF 09/95 - 03/01 55001 55509 MF 55401 MF

RENAULT

LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 16V (103 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 3.0 24V (140 kW) LAGUNA Grandtour (K56_) 3.0 24V (140 kW) LAGUNA Grandtour (K56_) 3.0 24V (140 kW) LAGUNA Grandtour (K56_) 3.0 (123 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 3.0 (123 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 3.0 (123 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 1.9 dTi (72 kW) LAGUNA Grandtour (K56_) 1.9 dTi (72 kW) LAGUNA Grandtour (K56_) 1.9 dTi (72 kW) LAGUNA Grandtour (K56_) 1.9 dCi (79 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 1.9 dCi (79 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 1.9 dCi (79 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 2.2 D (61 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 2.2 D (61 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 2.2 dT (83 kW) * LAGUNA Grandtour (K56_) 2.2 dT (83 kW) * LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (79 kW) LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (79 kW) LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (85/88/89 kW) * LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (85/88/89 kW) * LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (86 kW) * LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (86 kW) * LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (99 kW) LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (99 kW) LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (99 kW) LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (103 kW) LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (103 kW) LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (103 kW) LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (120 kW) * LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (120 kW) * LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (120 kW) * LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (152 kW) LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (68/74/79/81/88/96 kW) LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (77 kW) LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (110/127 kW) LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (102/110 kW) LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (85 kW) * LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (85 kW) * LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 FlexFuel (76 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 FlexFuel (76 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (86 kW) * LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (86 kW) * LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (79 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (79 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (85/88/89 kW) * LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (85/88/89 kW) * LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 (95 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 (95 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 (95 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (99/125/150 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (99/125/150 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (99/125/150 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (103 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (103 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (103 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (120 kW) * LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (120 kW) * LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (120 kW) * LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (152 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (68/74/79/81/88/96 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (77 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (110/127 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (102/110 kW) LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (85 kW) * LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (85 kW) * LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (81 kW) LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V (103 kW) LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo (125 kW) LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT (150 kW) LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (127 kW) LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi GT (131 kW) LAGUNA III (BT0/1) 3.0 dCi (173 kW) * LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (81 kW) * LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (96 kW) * LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (96 kW) * LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (81 kW) LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V (103 kW) LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Turbo (125 kW) LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 GT (150 kW) LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (127 kW) LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi GT (131 kW) LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 3.0 dCi (173 kW) * LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi (81 kW) * LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (96 kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

09/95 - 03/01 56009 MF 56249 MF 09/95 - 03/01 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 09/95 - 03/01 56344 57309 MF 57510 MF 09/95 - 03/01 56609 57412 MF 57549 MF 09/95 - 03/01 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 09/95 - 03/01 56344 57309 MF 57510 MF 09/95 - 03/01 56609 57412 MF 57549 MF 09/95 - 03/01 56344 55010 MF 56649 MF L3 AGM ED 09/95 - 03/01 56609 57309 MF 57510 MF 09/95 - 03/01 57412 MF 57549 MF 09/95 - 03/01 56344 55010 MF 56649 MF L3 AGM ED 09/95 - 03/01 56609 57309 MF 57510 MF 09/95 - 03/01 57412 MF 57549 MF 09/95 - 03/01 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 09/95 - 03/01 56609 57412 MF 57549 MF 09/95 - 03/01 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 09/95 - 03/01 56609 57412 MF 57549 MF 03/01 - 55001 55509 MF 56249 MF 03/01 - 56009 MF 57510 MF 03/01 - 55001 55509 MF 56249 MF 03/01 - 56009 MF 57510 MF 03/01 - 55001 55509 MF 56249 MF 03/01 - 56009 MF 03/01 - 55001 55509 MF 57510 MF 03/01 - 56344 56009 MF 03/01 - 57309 MF 03/01 - 55001 55509 MF 57510 MF 03/01 - 56344 56009 MF 03/01 - 57309 MF 03/01 - 55001 55509 MF 57510 MF 03/01 - 56344 56009 MF 03/01 - 57309 MF 03/01 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/01 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/01 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/01 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/01 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/01 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF 03/01 - 55001 55509 MF 56249 MF 03/01 - 56009 MF 03/01 - 55001 55509 MF 56249 MF 03/01 - 56009 MF 03/01 - 55001 55509 MF 56249 MF 03/01 - 56009 MF 57510 MF 03/01 - 55001 55509 MF 56249 MF 03/01 - 56009 MF 57510 MF 03/01 - 55001 55509 MF 56249 MF 03/01 - 56344 56009 MF 57510 MF 03/01 - 57309 MF 03/01 - 55001 55509 MF 56249 MF 03/01 - 56344 56009 MF 57510 MF 03/01 - 57309 MF 03/01 - 55001 55509 MF 56249 MF 03/01 - 56344 56009 MF 57510 MF 03/01 - 57309 MF 03/01 - 55001 55509 MF 56249 MF 03/01 - 56344 56009 MF 57510 MF 03/01 - 57309 MF 03/01 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/01 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/01 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/01 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/01 - 56344 57309 MF 57510 MF 03/01 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF 10/07 - 56008 MF 56649 MF 10/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/07 - 59249 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/07 - 58514 MF 10/07 - 56008 MF 56649 MF 10/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/07 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/07 - 59249 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 165

RENAULT

LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (96 kW) * LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 16V Turbo (125 kW) LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 GT (150 kW) LAGUNA Coupe (DT0/1) 3.5 V6 (175 kW) LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 dCi (110/127 kW) LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 dCi GT (131 kW) LAGUNA Coupe (DT0/1) 3.0 dCi (173 kW) * MEGANE I (BA0/1_) 1.4 Eco (52 kW) MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (55 kW) MEGANE I (BA0/1_) 1.6 i (55 kW) MEGANE I (BA0/1_) 1.6 (64 kW) MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e (66 kW) MEGANE I (BA0/1_) 1.4 16V (70 kW) * MEGANE I (BA0/1_) 1.4 16V (70 kW) * MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V (79 kW) MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (80/84 kW) MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (108 kW) MEGANE I (BA0/1_) 1.8 16V (85 kW) * MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (47 kW) MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (66 kW) MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI (69 kW) MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (72 kW) MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi (75 kW) * MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (59 kW) * MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (59 kW) * MEGANE I (BA0/1_) 1.9 DTi (60 kW) MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D (69 kW) MEGANE I (BA0/1_) 1.9 DCi (77 kW) * MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (55 kW) MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i (55 kW) MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e (66 kW) MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 16V (70 kW) * MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 16V (70 kW) * MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (79 kW) MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (79 kW) MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.8 16V (85 kW) * MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.8 16V (85 kW) * MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (80 kW) MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 RT (112 kW) MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (47 kW) MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT (66 kW) MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI (69 kW) MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (72 kW) MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (75 kW) * MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (59 kW) * MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (59 kW) * MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e (55 kW) MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 e (66 kW) MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (70 kW) * MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (70 kW) * MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (79 kW) * MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (79 kW) * MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V (85 kW) * MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V (85 kW) * MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V (85 kW) * MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (47 kW) MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (72 kW) MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi (75 kW) * MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (59 kW) * MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (59 kW) * MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.4 16V (70 kW) * MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.4 16V (70 kW) * MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e (66 kW) MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V (79 kW) * MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V (79 kW) * MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V (79 kW) * MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i (80 kW) MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V (108 kW) MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V (102 kW) MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V (102 kW) MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V IDE (103 kW) * MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V IDE (103 kW) * MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dTi (72 kW) MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dCi (75 kW) * MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 DCi (77 kW) * MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.4 16V (70 kW) * MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.4 16V (70 kW) * MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 e (66 kW) MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (79 kW) * MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (79 kW) * MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 (84 kW) MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 i (80 kW) MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V (108 kW) MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V (102 kW) MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V (102 kW) 166

Polar

Polar S

10/07 - 09/08 - 56008 MF 09/08 - 56609 57412 MF 09/08 - 56609 57412 MF 09/08 - 56609 57412 MF 09/08 - 56609 57412 MF 09/08 - 56609 57412 MF 08/95 - 08/03 54512 55010 MF 08/95 - 08/03 54512 55010 MF 08/95 - 08/03 54512 55010 MF 08/95 - 08/03 54512 55010 MF 08/95 - 08/03 54512 55010 MF 08/95 - 08/03 54512 55010 MF 08/95 - 08/03 08/95 - 08/03 55549 56008 MF 08/95 - 08/03 55549 56008 MF 08/95 - 08/03 55549 56008 MF 08/95 - 08/03 54512 55010 MF 08/95 - 08/03 56344 57412 MF 08/95 - 08/03 56344 57412 MF 08/95 - 08/03 56344 57412 MF 08/95 - 08/03 56344 57412 MF 08/95 - 08/03 56344 57412 MF 08/95 - 08/03 56009 MF 08/95 - 08/03 57412 MF 08/95 - 08/03 57412 MF 08/95 - 08/03 57412 MF 08/95 - 08/03 57412 MF 09/96 - 08/03 54512 55010 MF 09/96 - 08/03 54512 55010 MF 09/96 - 08/03 54512 55010 MF 09/96 - 08/03 54512 55010 MF 09/96 - 08/03 09/96 - 08/03 54512 55010 MF 09/96 - 08/03 56344 57412 MF 09/96 - 08/03 54512 55010 MF 09/96 - 08/03 56344 57412 MF 09/96 - 08/03 55549 56008 MF 09/96 - 08/03 55549 56008 MF 09/96 - 08/03 56344 57412 MF 09/96 - 08/03 56344 57412 MF 09/96 - 08/03 56344 57412 MF 09/96 - 08/03 56344 57412 MF 09/96 - 08/03 56344 57412 MF 09/96 - 08/03 56009 MF 09/96 - 08/03 57412 MF 03/99 - 08/03 54512 55010 MF 03/99 - 08/03 54512 55010 MF 03/99 - 08/03 54512 55010 MF 03/99 - 08/03 03/99 - 08/03 54512 55010 MF 03/99 - 08/03 56344 57412 MF 03/99 - 08/03 54512 55010 MF 03/99 - 08/03 55549 56008 MF 03/99 - 08/03 56344 57412 MF 03/99 - 08/03 56344 57412 MF 03/99 - 08/03 56344 57412 MF 03/99 - 08/03 56344 57412 MF 03/99 - 08/03 56009 MF 03/99 - 08/03 57412 MF 03/96 - 08/03 54512 55010 MF 03/96 - 08/03 03/96 - 08/03 54512 55010 MF 03/96 - 08/03 54512 55010 MF 03/96 - 08/03 56344 57412 MF 03/96 - 08/03 03/96 - 08/03 55549 56008 MF 03/96 - 08/03 55549 56008 MF 03/96 - 08/03 55549 56008 MF 03/96 - 08/03 56344 57412 MF 03/96 - 08/03 55549 56008 MF 03/96 - 08/03 56344 57412 MF 03/96 - 08/03 56344 57412 MF 03/96 - 08/03 56344 57412 MF 03/96 - 08/03 57412 MF 10/96 - 08/03 54512 55010 MF 10/96 - 08/03 10/96 - 08/03 54512 55010 MF 10/96 - 08/03 54512 55010 MF 10/96 - 08/03 56344 57412 MF 10/96 - 08/03 55549 56008 MF 10/96 - 08/03 55549 56008 MF 10/96 - 08/03 55549 56008 MF 10/96 - 08/03 55549 56008 MF 10/96 - 08/03 56344 57412 MF

Magic

Stop & Go

58514 MF 56649 MF 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 55510 MF 55510 MF 55510 MF 55510 MF 55510 MF 55510 MF 56249 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56249 MF 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 56249 MF L3 AGM ED 57549 MF 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 55510 MF 55510 MF 55510 MF 55510 MF 56249 MF 55510 MF L3 AGM ED 57549 MF 55510 MF L3 AGM ED 57549 MF 56649 MF 56649 MF 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 56249 MF L3 AGM ED 57549 MF 55510 MF 55510 MF 55510 MF 56249 MF 55510 MF L3 AGM ED 57549 MF 55510 MF L3 AGM ED 56649 MF 57549 MF 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 56249 MF L3 AGM ED 57549 MF 55510 MF 56249 MF 55510 MF 55510 MF L3 AGM ED 56249 MF 57549 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF L3 AGM ED 57549 MF 56649 MF L3 AGM ED 57549 MF 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 55510 MF 56249 MF 55510 MF 55510 MF L3 AGM ED 57549 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF L3 AGM ED 57549 MF

RENAULT

MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V IDE (103 kW) * MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V IDE (103 kW) * MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (55 kW) * MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (55 kW) * MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (55 kW) * MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (55 kW) MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (66 kW) MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (47 kW) MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (66 kW) MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi (72 kW) * MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (79 kW) MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (80 kW) MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 RXE 4x4 (84 kW) MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (84 kW) * MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (84 kW) * MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (60 kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (60 kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (82/83 kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (82/83 kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V(99kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V(99kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16VTurbo(120kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16VTurbo(120kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport (165 kW) * MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport (165 kW) * MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 (77 kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 (77 kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel (77 kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel (77 kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 (169 kW) * MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 (169 kW) * MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (60 kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (60 kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (68/81/88/96 kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (68/81/88/96 kW) MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (110/127 kW) * MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (110/127 kW) * MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (66 kW) MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.4 (60 kW) * MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.4 (60 kW) * MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.4 (60 kW) * MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.6 (75 kW) MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.6 16V (82 kW) MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.6 16V (82 kW) MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.6 (83 kW) MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.6 (83 kW) MEGANE II Saloon (LM0/1_) 2.0 (99 kW) * MEGANE II Saloon (LM0/1_) 2.0 (99 kW) * MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.5 dCi (60 kW) * MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.5 dCi (60 kW) * MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi (66 kW) MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi (68 kW) * MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi (68 kW) * MEGANE II Saloon (LM0/1_) 2.0 dCi (110 kW) * MEGANE II Saloon (LM0/1_) 2.0 dCi (110 kW) * MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.4 (72 kW) MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.4 (72 kW) MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.4 (72 kW) MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 16V (82 kW) MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 16V (82 kW) MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 16V (82 kW) MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 (83 kW) * MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 (83 kW) * MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 (83 kW) * MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex (77 kW) * MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex (77 kW) * MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex (77 kW) * MEGANE II Estate (KM0/1_) 2.0 (99 kW) * MEGANE II Estate (KM0/1_) 2.0 (99 kW) * MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.5 dCi (60 kW) * MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.5 dCi (60 kW) * MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi (66 kW) MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi (68 kW) * MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi (68 kW) * MEGANE II Estate (KM0/1_) 2.0 dCi (110 kW) * MEGANE II Estate (KM0/1_) 2.0 dCi (110 kW) * MEGANE II Coup 1.6 (77 kW) * MEGANE II Coup 1.6 (77 kW) * MEGANE II Coup 1.6 16V (82 kW) MEGANE II Coup 1.6 16V (82 kW) MEGANE II Coup 1.6 (83 kW) MEGANE II Coup 1.6 (83 kW) MEGANE II Coup 2.0 (99kW) MEGANE II Coup 2.0 (99kW) MEGANE II Coup 2.0 16VTurbo(120kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

10/96 - 08/03 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 10/96 - 08/03 56344 57412 MF 57549 MF 01/97 - 10/99 55001 55509 MF 56249 MF 01/97 - 10/99 56008 MF 01/97 - 10/99 56009 MF 01/97 - 10/99 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 10/99 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 10/99 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 10/99 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 10/99 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/97 - 10/99 53649 54402 MF 55401 MF 01/97 - 10/99 55549 56008 MF 56649 MF 01/97 - 10/99 55549 56008 MF 56649 MF 01/97 - 10/99 55549 56008 MF 56249 MF 01/97 - 10/99 56649 MF 11/02 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/02 - 56009 MF 57510 MF 11/02 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/02 - 56009 MF 57510 MF 11/02 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/02 - 56009 MF 57510 MF 11/02 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/02 - 56009 MF 57510 MF 11/02 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/02 - 56009 MF 57510 MF 11/02 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/02 - 56009 MF 11/02 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/02 - 56009 MF 11/02 - 55001 55509 MF 56249 MF 11/02 - 56009 MF 11/02 - 56344 56009 MF 57510 MF 11/02 - 57309 MF 11/02 - 56344 56009 MF 57510 MF 11/02 - 57309 MF 11/02 - 56344 56009 MF 57510 MF 11/02 - 57309 MF 11/02 - 56344 57309 MF 57510 MF 09/03 - 55001 54402 MF 55401 MF 09/03 - 55509 MF 57510 MF 09/03 - 56009 MF 09/03 - 56009 MF 56249 MF 09/03 - 55001 55509 MF 56249 MF 09/03 - 56009 MF 57510 MF 09/03 - 55001 55509 MF 56249 MF 09/03 - 56009 MF 57510 MF 09/03 - 55001 55509 MF 56249 MF 09/03 - 56009 MF 57510 MF 09/03 - 56009 MF 56249 MF 09/03 - 57510 MF 09/03 - 57309 MF 57510 MF 09/03 - 56009 MF 57510 MF 09/03 - 57309 MF 09/03 - 56344 57309 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/03 - 57412 MF 08/03 - 55001 54402 MF 55401 MF 08/03 - 55509 MF 56249 MF 08/03 - 56009 MF 57510 MF 08/03 - 55001 54402 MF 55401 MF 08/03 - 55509 MF 56249 MF 08/03 - 56009 MF 57510 MF 08/03 - 55001 54402 MF 55401 MF 08/03 - 55509 MF 56249 MF 08/03 - 56009 MF 57510 MF 08/03 - 55001 54402 MF 55401 MF 08/03 - 55509 MF 56249 MF 08/03 - 56009 MF 08/03 - 55001 55509 MF 56249 MF 08/03 - 56009 MF 57510 MF 08/03 - 56009 MF 56249 MF 08/03 - 57510 MF 08/03 - 57309 MF 57510 MF 08/03 - 56009 MF 57510 MF 08/03 - 57309 MF 08/03 - 56009 MF 56249 MF 08/03 - 57309 MF 57510 MF 09/03 - 55001 55509 MF 56249 MF 09/03 - 56009 MF 09/03 - 55001 55509 MF 56249 MF 09/03 - 56009 MF 57510 MF 09/03 - 55001 55509 MF 56249 MF 09/03 - 56009 MF 57510 MF 09/03 - 55001 55509 MF 56249 MF 09/03 - 56009 MF 57510 MF 09/03 - 55001 55509 MF 56249 MF 167

RENAULT

MEGANE II Coup 2.0 16VTurbo(120kW) * MEGANE II Coup 1.5 dCi (76 kW) MEGANE II Coup 1.5 dCi (76 kW) MEGANE II Coup 1.9 dCi (81/88/96 kW) MEGANE II Coup 1.9 dCi (81/88/96 kW) MEGANE II Coup 2.0 dCi (110 kW) * MEGANE II Coup 2.0 dCi (110 kW) * MEGANE II Coup 1.9 dCi (85 kW) MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.4 TCe (96 kW) MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.6 16V (74 kW) MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.6 16V Bifuel (81 kW) MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (81 kW) MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.6 16V (81 kW) * MEGANE III Hatchback (BZ0_) 2.0 CVT (103 kW) MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (66/96 kW) MEGANE III Hatchback (BZ0_) 2.0 TCe (132 kW) MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (78 kW) * MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (78 kW) * MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.9 dCi (96 kW) MEGANE III Hatchback (BZ0_) 2.0 dCi (118 kW) MEGANE III Saloon 1.6 16V (82 kW) MEGANE III Saloon 1.9 dCi (96 kW) MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe (96 kW) MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (74/81 kW) MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V Bifuel (81 kW) MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (103 kW) MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe (132 kW) MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (66/81 kW) MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi (96 kW) MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (118 kW) MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.4 TCe (96 kW) MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (74/81 kW) MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 16V Bifuel (81 kW) MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 CVT (103 kW) MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe (132 kW) MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (66/81 kW) MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.9 dCi (96 kW) MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (110/118 kW) MEGANE CC (EZ0/1_) 1.4 TCe (96 kW) MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (81 kW) MEGANE CC (EZ0/1_) 1.9 dCi (96 kW) MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 dCi (118 kW) * MODUS (F/JP0_) 1.2 (48 kW) MODUS (F/JP0_) 1.2 (48 kW) MODUS (F/JP0_) 1.2 (48 kW) MODUS (F/JP0_) 1.2 16V (74 kW) MODUS (F/JP0_) 1.2 16V (74 kW) MODUS (F/JP0_) 1.2 16V (74 kW) MODUS (F/JP0_) 1.4 (72 kW) * MODUS (F/JP0_) 1.4 (72 kW) * MODUS (F/JP0_) 1.4 (72 kW) * MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex (55 kW) MODUS (F/JP0_) 1.2 (58 kW) MODUS (F/JP0_) 1.6 (65 kW) * MODUS (F/JP0_) 1.6 (65 kW) * MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (48 kW) * MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (48 kW) * MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (60 kW) RAPID Box (F40_, G40_) 1.0 (27 kW) RAPID Box (F40_, G40_) 1.0 (27 kW) RAPID Box (F40_, G40_) 1.1 (33/33/35 kW) RAPID Box (F40_, G40_) 1.1 (33/33/35 kW) RAPID Box (F40_, G40_) 1.2 (40/40 kW) RAPID Box (F40_, G40_) 1.2 (40/40 kW) RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 (43/55/58/43/43/44 kW) RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 (43/55/58/43/43/44 kW) RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 RN (44 kW) * RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 RN (44 kW) * RAPID Box (F40_, G40_) 1.0 (31 kW) RAPID Box (F40_, G40_) 1.1 (34 kW) RAPID Box (F40_, G40_) 1.2 (48 kW) RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 (54/59 kW) RAPID Box (F40_, G40_) 1.6 D (40 kW) * RAPID Box (F40_, G40_) 1.6 D (40 kW) RAPID Box (F40_, G40_) 1.6 D (40 kW) RAPID Box (F40_, G40_) 1.9 D (40 kW) * RAPID Box (F40_, G40_) 1.9 D (40 kW) * RODEO 4 0.8 (25 kW) RODEO 5 1.1 (35 kW) RODEO 5 1.3 (43 kW) RODEO 6 0.8 (25 kW) RODEO 6 1.1 (35 kW) SAFRANE I (B54_) 2.0 (77 kW) SAFRANE I (B54_) 2.0 12V (97 kW) * SAFRANE I (B54_) 2.0 12V (97 kW) * 168

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

09/03 - 56009 MF 57510 MF 09/03 - 56009 MF 57510 MF 09/03 - 57309 MF 09/03 - 56009 MF 57510 MF 09/03 - 57309 MF 09/03 - 56009 MF 57510 MF 09/03 - 57309 MF 09/03 - 57309 MF 57510 MF 11/08 - 54402 MF 55401 MF 11/08 - 54402 MF 55401 MF 11/08 - 54402 MF 55401 MF 11/08 - 54402 MF 55401 MF 11/08 - 57309 MF 57549 MF 11/08 - 56009 MF 56249 MF 11/08 - 56009 MF 56249 MF 11/08 - 57309 MF 57510 MF 11/08 - 56649 MF 11/08 - 57549 MF 11/08 - 57412 MF 57549 MF 11/08 - 57549 MF 06/09 - 54402 MF 55401 MF 06/09 - 57309 MF 57510 MF 11/08 - 54402 MF 55401 MF 11/08 - 54402 MF 55401 MF 11/08 - 54402 MF 55401 MF 11/08 - 56009 MF 56249 MF 11/08 - 56009 MF 56249 MF 11/08 - 56009 MF 56249 MF 11/08 - 57309 MF 57510 MF 11/08 - 57309 MF 57510 MF 11/08 - 54402 MF 55401 MF 11/08 - 54402 MF 55401 MF 11/08 - 54402 MF 55401 MF 11/08 - 56009 MF 56249 MF 11/08 - 56009 MF 56249 MF 11/08 - 56009 MF 56249 MF 11/08 - 57309 MF 57510 MF 11/08 - 57309 MF 57510 MF 06/10 - 54512 55010 MF 55510 MF 06/10 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/10 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/10 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/04 - 55001 54402 MF 55401 MF 09/04 - 55509 MF 56249 MF 09/04 - 56009 MF 09/04 - 55001 54402 MF 55401 MF 09/04 - 55509 MF 56249 MF 09/04 - 56009 MF 09/04 - 55001 54402 MF 55401 MF 09/04 - 55509 MF 56249 MF 09/04 - 56009 MF 09/04 - 54402 MF 55401 MF 09/04 - 54402 MF 55401 MF 09/04 - 55001 55509 MF 56249 MF 09/04 - 56009 MF 09/04 - 56344 56009 MF 56249 MF 09/04 - 57309 MF 57510 MF 09/04 - 56009 MF 56249 MF 07/85 - 11/98 53649 54402 MF 55401 MF 07/85 - 11/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/85 - 11/98 53649 54402 MF 55401 MF 07/85 - 11/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/85 - 11/98 53649 54402 MF 55401 MF 07/85 - 11/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/85 - 11/98 53649 54402 MF 55401 MF 07/85 - 11/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/85 - 11/98 53649 54402 MF 55401 MF 07/85 - 11/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/85 - 11/98 54402 MF 55401 MF 07/85 - 11/98 54402 MF 55401 MF 07/85 - 11/98 54402 MF 55401 MF 07/85 - 11/98 54402 MF 55401 MF 07/85 - 11/98 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/85 - 11/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/85 - 11/98 56609 07/85 - 11/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/85 - 11/98 56609 08/71 - 11/81 54577 07/81 - 12/87 54577 07/81 - 12/87 54577 05/70 - 11/81 54577 05/70 - 11/81 54577 04/92 - 07/96 55549 56008 MF 56649 MF 04/92 - 07/96 54512 55010 MF 56649 MF 04/92 - 07/96 55549 56008 MF

RENAULT

SAFRANE I (B54_) 2.2 (79 kW) * SAFRANE I (B54_) 2.2 (79 kW) * SAFRANE I (B54_) 3.0 V6 (123 kW) SAFRANE I (B54_) 3.0 V6 (123 kW) SAFRANE I (B54_) 3.0 V6 4x4 (123 kW) SAFRANE I (B54_) 3.0 V6 4x4 (123 kW) SAFRANE I (B54_) 3.0 Biturbo 4x4 (193 kW) * SAFRANE I (B54_) 3.0 Biturbo 4x4 (193 kW) * SAFRANE I (B54_) 3.0 (125 kW) SAFRANE I (B54_) 2.5 dT (83 kW) * SAFRANE I (B54_) 2.1 dT (65 kW) * SAFRANE I (B54_) 2.1 dT (65 kW) * SAFRANE II (B54_) 2.0 16V (100 kW) SAFRANE II (B54_) 2.0 16V (100 kW) SAFRANE II (B54_) 2.5 20V (121 kW) * SAFRANE II (B54_) 2.5 20V (121 kW) * SAFRANE II (B54_) 2.9 24V (140 kW) SAFRANE II (B54_) 3.0 V6 (123 kW) SAFRANE II (B54_) 2.2 dT (83 kW) * SAFRANE II (B54_) 2.2 dT (83 kW) * SANDERO/STEPWAY 1.0 Hi-Flex (57 kW) SANDERO/STEPWAY 1.4 (55 kW) SANDERO/STEPWAY 1.6 (64 kW) SANDERO/STEPWAY 1.6 Hi-Flex (68/79 kW) SC 1.4 16V (70 kW) SC 1.6 (75 kW) SC 1.8 16V (85 kW) SC 1.8 16V (85 kW) SC 2.0 16V RX4 (102 kW) SC 2.0 16V RX4 (102 kW) SC 2.0 16V (102/103 kW) * SC 2.0 16V (102/103 kW) * SC 1.8 4x4 (85 kW) * SC 1.8 4x4 (85 kW) * SC 1.9 dTi (59 kW) SC 1.9 dTi (59 kW) SC 1.9 dCi (75 kW) SC 1.9 dCi (75 kW) SC 1.9 dCi RX4 (75 kW) * SC 1.9 dCi RX4 (75 kW) * SC 1.4 (72 kW) SC 1.4 (72 kW) SC 1.6 (83 kW) SC 1.6 (83 kW) SC 2.0 (99 kW) SC 2.0 (99 kW) SC 2.0 16V Turbo (120 kW) * SC 2.0 16V Turbo (120 kW) * SC 1.6 (77 kW) SC 1.6 16V (82 kW) * SC 1.6 16V (82 kW) * SC 1.5 dCi (60 kW) SC 1.5 dCi (60 kW) SC 1.9 dCi (81/88/96 kW) SC 1.9 dCi (81/88/96 kW) SC 2.0 dCi (110 kW) * SC 2.0 dCi (110 kW) * SC 1.9 D (85 kW) SC 1.9 dCi (92 kW) GRAND SC 1.6 (77 kW) * GRAND SC 1.6 (77 kW) * GRAND SC 1.6 (83 kW) * GRAND SC 1.6 (83 kW) * GRAND SC 2.0 (99 kW) * GRAND SC 2.0 (99 kW) * GRAND SC 2.0 (99 kW) * GRAND SC 1.5 dCi (74 kW) GRAND SC 1.5 dCi (74 kW) GRAND SC 1.9 dCi (81/88/96 kW) * GRAND SC 1.9 dCi (81/88/96 kW) * GRAND SC 1.5 dCi (78 kW) GRAND SC 2.0 dCi (110 kW) * GRAND SC 2.0 dCi (110 kW) * SC 1.4 16V (96 kW) SC 1.6 16V (81 kW) SC 2.0 16V (103 kW) SC 1.5 dCi (78 kW) SC 1.5 dCi (63 kW) * SC 1.6 dCi (96 kW) SC 1.9 dCi (96 kW) SC 2.0 dCi (110/118 kW) GRAND SC 1.4 16V (96 kW) GRAND SC 1.4 16V (96 kW) GRAND SC 1.6 16V (81 kW) * GRAND SC 1.6 16V (81 kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

04/92 - 07/96 56609 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/92 - 07/96 57412 MF 04/92 - 07/96 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/92 - 07/96 56609 04/92 - 07/96 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/92 - 07/96 56609 04/92 - 07/96 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/92 - 07/96 56609 04/92 - 07/96 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/92 - 07/96 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 04/92 - 07/96 56344 57412 MF 57549 MF L5 AGM ED 04/92 - 07/96 56609 60044 MF 60044 MF 07/96 - 12/00 56609 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 12/00 57412 MF 07/96 - 12/00 56609 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/96 - 12/00 57412 MF 07/96 - 12/00 56344 57309 MF 57510 MF 07/96 - 12/00 56344 57309 MF 57510 MF 07/96 - 12/00 56344 57412 MF 60044 MF L3 AGM ED 07/96 - 12/00 56609 60044 MF 11/07 - 54402 MF 55401 MF 11/07 - 54402 MF 55401 MF 11/07 - 56009 MF 56249 MF 11/07 - 56009 MF 56249 MF 09/99 - 08/03 53649 54402 MF 55401 MF 09/99 - 08/03 53649 54402 MF 55401 MF 09/99 - 08/03 55001 55509 MF 56249 MF L3 AGM ED 09/99 - 08/03 56009 MF 57549 MF 09/99 - 08/03 55001 55509 MF 56249 MF L3 AGM ED 09/99 - 08/03 56009 MF 57549 MF 09/99 - 08/03 55001 55509 MF 56249 MF L3 AGM ED 09/99 - 08/03 56009 MF 57549 MF 09/99 - 08/03 55001 55509 MF 56249 MF 09/99 - 08/03 56009 MF 09/99 - 08/03 56609 56009 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/99 - 08/03 57412 MF 09/99 - 08/03 56609 56009 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/99 - 08/03 57412 MF 09/99 - 08/03 56609 56009 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/99 - 08/03 57412 MF 06/03 - 55001 55509 MF 56249 MF 06/03 - 56009 MF 57510 MF 06/03 - 55001 55509 MF 56249 MF 06/03 - 56009 MF 57510 MF 06/03 - 55001 55509 MF 56249 MF 06/03 - 56009 MF 57510 MF 06/03 - 55001 55509 MF 56249 MF 06/03 - 56009 MF 57510 MF 06/03 - 56009 MF 56249 MF 06/03 - 56009 MF 56249 MF 06/03 - 57510 MF 06/03 - 56344 56009 MF 57510 MF 06/03 - 57309 MF 06/03 - 56344 56009 MF 57510 MF 06/03 - 57309 MF 06/03 - 56344 56009 MF 57510 MF 06/03 - 57309 MF 06/03 - 56344 57309 MF 57510 MF 06/03 - 56344 57309 MF 57510 MF 04/04 - 55001 55509 MF 56249 MF 04/04 - 56009 MF 04/04 - 55001 55509 MF 56249 MF 04/04 - 56009 MF 57510 MF 04/04 - 55001 55509 MF 57510 MF 04/04 - 56344 56009 MF 04/04 - 57309 MF 04/04 - 56344 56009 MF 57510 MF 04/04 - 57309 MF 04/04 - 56344 56009 MF 57510 MF 04/04 - 57309 MF 04/04 - 56344 57309 MF 57510 MF 04/04 - 56344 57309 MF 57510 MF L3 AGM ED 04/04 - 57412 MF 57549 MF 02/09 - 54402 MF 55401 MF 02/09 - 56009 MF 56249 MF 02/09 - 56009 MF 56249 MF 02/09 - 56009 MF 56249 MF 02/09 - 55549 57412 MF 57549 MF 02/09 - L3 AGM ED 02/09 - 57309 MF 57510 MF 02/09 - 57309 MF 57510 MF 02/09 - 55001 55509 MF 56249 MF 02/09 - 56009 MF 02/09 - 55001 55509 MF 56249 MF 02/09 - 56009 MF 169

RENAULT

GRAND SC 2.0 16V (103 kW) GRAND SC 1.5 dCi (78 kW) GRAND SC 1.9 dCi (96 kW) GRAND SC 2.0 dCi (110/118 kW) GRAND SC 1.5 dCi (63 kW) * GRAND SC 1.5 dCi (63 kW) * SPORT SPIDER (EF0_) 2.0 (108 kW) SPORT SPIDER (EF0_) 2.0 16V (110 kW) THALIA (LB0/1/2_) 1.2 (43 kW) THALIA (LB0/1/2_) 1.2 16V (55 kW) THALIA (LB0/1/2_) 1.4 (55 kW) THALIA (LB0/1/2_) 1.4 16V (72 kW) THALIA (LB0/1/2_) 1.6 16V (79 kW) * THALIA (LB0/1/2_) 1.6 (66 kW) THALIA (LB0/1/2_) 2.0 (124 kW) THALIA (LB0/1/2_) 1.5 dCi (47/48/50/59/60 kW) THALIA (LB0/1/2_) 3.0 V6 Turbo Sport (169 kW) THALIA (LB0/1/2_) 1.9 D (48 kW) * TWINGO (C06_) 1.2 (40 kW) TWINGO (C06_) 1.2 (43 kW) TWINGO (C06_) 1.2 (43 kW) TWINGO (C06_) 1.2 16V (55 kW) * TWINGO (C06_) 1.2 16V (55 kW) * TWINGO (C06_) 1.2 (44 kW) TWINGO (C06_) 1.2 16V (44 kW) TWINGO Box (S06_) 1.2 (43 kW) * TWINGO Box (S06_) 1.2 (43 kW) * TWINGO Box (S06_) 1.2 (40 kW) TWINGO (CN0_) 1.2 (43 kW) TWINGO (CN0_) 1.2 16V (56 kW) TWINGO (CN0_) 1.2 16V (55 kW) TWINGO (CN0_) 1.2 Turbo (74 kW) TWINGO (CN0_) 1.6 RS (98 kW) TWINGO (CN0_) 1.5 dCi (47 kW) VEL SATIS (BJ0_) 2.0 Turbo (108 kW) VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (120 kW) * VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (120 kW) * VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo (125 kW) VEL SATIS (BJ0_) 3.5 (170 kW) VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (85/102 kW) VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (130 kW) * VEL SATIS (BJ0_) 3.5 V6 (177 kW) * VEL SATIS (BJ0_) 3.5 V6 (177 kW) * VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (110 kW) * VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (110 kW) * 4 (112_) 0.8 (20 kW) 4 (112_) 1.0 (25/31 kW) 4 (112_) 1.1 (25/32/33 kW) 4 (112_) 0.8 (19 kW) * 4 Box (R21_, R23_) 0.8 (19 kW) 4 Box (R21_, R23_) 1.0 (25 kW) 4 Box (R21_, R23_) 1.1 (25/26 kW) 5 (122_) 0.8 (26 kW) 5 (122_) 1.0 (32 kW) 5 (122_) 1.1 (33 kW) 5 (122_) 1.3 (31/33/47 kW) 5 (122_) 1.3 Automatik (40 kW) 5 (122_) 1.4 Automatik (43 kW) 5 (122_) 1.4 (46/81/118 kW) 5 (122_) 1.4 Alpine A5 (68 kW) 5 (122_) 1.4 Alpine Turbo (79 kW) 5 (122_) 1.4 Turbo (118 kW) 5 Box (238_) 0.8 (26 kW) 5 Box (238_) 1.0 (32 kW) 5 Box (238_) 1.1 (33 kW) 5 Box (238_) 1.3 (32 kW) SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (30 kW) SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (33/34/35 kW) SUPER 5 (B/C40_) 1.2 (40 kW) SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (43/43/44/49/52 kW) SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo (85/88 kW) SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo GT (118 kW) SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (54/64/66 kW) SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i (69 kW) SUPER 5 (B/C40_) 1.6 D (40 kW) * SUPER 5 Box (S40_) 1.0 (30 kW) SUPER 5 Box (S40_) 1.1 (34 kW) SUPER 5 Box (S40_) 1.2 (44 kW) SUPER 5 Box (S40_) 1.4 (44/85 kW) SUPER 5 Box (S40_) 1.6 D (40 kW) * 7 (124_) 1.0 (37 kW) 9 (L42_) 1.1 (35 kW) 9 (L42_) 1.2 (40 kW) 9 (L42_) 1.4 (44/49/53 kW) 9 (L42_) 1.4 Automatik (50 kW) 170

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

02/09 - 56344 57309 MF 57510 MF 02/09 - 56344 57309 MF 57510 MF 02/09 - 56344 57309 MF 57510 MF 02/09 - 56344 57309 MF 57510 MF 02/09 - 55549 57412 MF 58514 MF 02/09 - 59249 03/95 - 10/99 55549 56008 MF 56649 MF 03/95 - 10/99 55549 56008 MF 56649 MF 02/98 - 54512 55010 MF 55510 MF 02/98 - 53649 54402 MF 55401 MF 02/98 - 54512 55010 MF 56649 MF 02/98 - 54512 55010 MF 56649 MF 02/98 - 54512 55010 MF 56649 MF 02/98 - 54512 55010 MF 55510 MF 02/98 - 56009 MF 56249 MF 02/98 - 56009 MF 56249 MF 02/98 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/98 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/93 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/93 - 53649 54402 MF 55401 MF 03/93 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/93 - 53649 54402 MF 55401 MF 03/93 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/93 - 53649 54402 MF 55401 MF 03/93 - 53649 54402 MF 55401 MF 03/93 - 53649 54402 MF 55401 MF 03/93 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/93 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/07 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/07 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/07 - 53649 54402 MF 55401 MF 03/07 - 53649 54402 MF 55401 MF 03/07 - 53649 54402 MF 55401 MF 03/07 - 55549 56008 MF 56649 MF 06/02 - 56344 57309 MF 57510 MF 06/02 - 56344 57309 MF 57510 MF 06/02 - 59249 58514 MF 06/02 - 59249 58514 MF 06/02 - 59249 58514 MF 06/02 - 59249 58514 MF 06/02 - 59249 58514 MF 06/02 - 56344 57309 MF 57510 MF 06/02 - 59249 58514 MF 06/02 - 56344 58514 MF 06/02 - 59249 04/62 - 12/93 54577 04/62 - 12/93 54577 04/62 - 12/93 54577 04/62 - 12/93 54577 L3 AGM ED 09/66 - 12/93 54577 09/66 - 12/93 54577 09/66 - 12/93 54577 01/72 - 12/85 54577 01/72 - 12/85 54577 01/72 - 12/85 54577 01/72 - 12/85 54577 01/72 - 12/85 54577 01/72 - 12/85 54577 01/72 - 12/85 54577 01/72 - 12/85 54577 01/72 - 12/85 54577 01/72 - 12/85 54577 01/72 - 12/85 54577 01/72 - 12/85 54577 01/72 - 12/85 54577 01/72 - 12/85 54577 10/84 - 12/96 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/96 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/96 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/96 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/96 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/96 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/96 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/96 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/96 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/84 - 12/96 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/96 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/96 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/96 54512 55010 MF 55510 MF 10/84 - 12/96 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/75 - 12/82 54577 09/81 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF 09/81 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF 09/81 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF 09/81 - 12/89 54512 55010 MF 55510 MF

Polar

RENAULT

9 (L42_) 1.4 Turbo (77/85 kW) 9 (L42_) 1.7 (54/55/59/65/69 kW) 9 (L42_) 1.6 D (40 kW) * 9 (L42_) 1.6 D (40 kW) * 11 (B/C37_) 1.1 (35 kW) 11 (B/C37_) 1.2 (40 kW) 11 (B/C37_) 1.4 (44/49/50/53 kW) 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (77/85 kW) 11 (B/C37_) 1.7 (54/55/59/64/65/69 kW) 11 (B/C37_) 1.6 D (40 kW) * 11 (B/C37_) 1.6 D (40 kW) * 11 Box (S37_) 1.1 (35 kW) 11 Box (S37_) 1.2 (40 kW) 11 Box (S37_) 1.4 (44/50 kW) 11 Box (S37_) 1.6 D (40 kW) * 11 Box (S37_) 1.6 D (40 kW) * 14 (121_) 1.2 (42 kW) 14 (121_) 1.4 (44/52 kW) 18 (134_) 1.4 (47 kW) 18 (134_) 1.6 (52/54/58 kW) 18 (134_) 1.6 TS (71 kW) 18 (134_) 1.6 Turbo (80 kW) 18 (134_) 1.6 Turbo Inj. (82 kW) 18 (134_) 2.0 (77 kW) 18 (134_) 2.2 i (76 kW) 18 (134_) 2.1 Diesel (49 kW) 18 (134_) 2.1 Diesel (49 kW) 18 (134_) 2.1 TD (65 kW) * 18 (134_) 2.1 TD (65 kW) * 18 Variable (135_) 1.4 (47 kW) 18 Variable (135_) 1.6 (54/58 kW) 18 Variable (135_) 1.6 TS (71 kW) 18 Variable (135_) 1.6 Turbo (80 kW) 18 Variable (135_) 1.6 4x4 (54 kW) 18 Variable (135_) 2.0 4x4 (76 kW) 18 Variable (135_) 2.0 (77 kW) 18 Variable (135_) 2.1 Diesel (49 kW) * 18 Variable (135_) 2.1 Diesel (49 kW) * 18 Box 1.4 (47 kW) 18 Box 2.1 Diesel (49 kW) * 18 Box 2.1 Diesel (49 kW) * 19 I (B/C53_) 1.2 (40 kW) 19 I (B/C53_) 1.4 (55/59/43/43 kW) 19 I (B/C53_) 1.7 (54/66 kW) 19 I (B/C53_) 1.7 (79 kW) 19 I (B/C53_) 1.8 16V (99 kW) 19 I (B/C53_) 1.9 DT (66/68 kW) 19 I (B/C53_) 1.9 D (47 kW) * 19 I (B/C53_) 1.9 D (47 kW) * 19 I Chamade (L53_) 1.1 TR (35 kW) 19 I Chamade (L53_) 1.2 (40 kW) 19 I Chamade (L53_) 1.4 (55/57/43kW) 19 I Chamade (L53_) 1.7 (54/66/68/79kW) 19 I Chamade (L53_) 1.8 16V (99 kW) 19 I Chamade (L53_) 1.9 DT (66 kW) 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (47 kW) 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (47 kW) 19 I Chamade (L53_) 1.9 TD (68 kW) * 19 I Chamade (L53_) 1.9 TD (68 kW) * 19 I Cabriolet (D53_) 1.7 (55 kW) 19 I Cabriolet (D53_) 1.8 16V (101 kW) 19 I Box (S53_) 1.2 (40 kW) 19 I Box (S53_) 1.4 (59 kW) 19 I Box (S53_) 1.9 D (48 kW) * 19 I Box (S53_) 1.9 D (48 kW) * 19 II (B/C53_) 1.2 (44 kW) 19 II (B/C53_) 1.4 (43/55/59 kW) 19 II (B/C53_) 1.7 (54 kW) * 19 II (B/C53_) 1.7 (54 kW) * 19 II (B/C53_) 1.8 16V (99 kW) 19 II (B/C53_) 1.8 (65/66/79/81 kW) 19 II (B/C53_) 1.9 D (47 kW) 19 II (B/C53_) 1.9 D (47 kW) 19 II (B/C53_) 1.9 dT (66 kW) * 19 II (B/C53_) 1.9 dT (66 kW) * 19 II Chamade (L53_) 1.2 (44 kW) 19 II Chamade (L53_) 1.4 (55/57/59/43/44 kW) 19 II Chamade (L53_) 1.7 (54 kW) * 19 II Chamade (L53_) 1.7 (54 kW) * 19 II Chamade (L53_) 1.7 (55 kW) 19 II Chamade (L53_) 1.8 16V (99 kW) 19 II Chamade (L53_) 1.8 (79/65/66/67/79/81 kW) 19 II Chamade (L53_) 1.9 D (47 kW) 19 II Chamade (L53_) 1.9 D (47 kW) 19 II Chamade (L53_) 1.9 dT (66 kW) *

09/81 - 12/89 09/81 - 12/89 09/81 - 12/89 09/81 - 12/89 03/83 - 07/89 03/83 - 07/89 03/83 - 07/89 03/83 - 07/89 03/83 - 07/89 03/83 - 07/89 03/83 - 07/89 03/83 - 07/89 03/83 - 07/89 03/83 - 07/89 03/83 - 07/89 03/83 - 07/89 05/76 - 12/83 05/76 - 12/83 04/78 - 11/93 04/78 - 11/93 04/78 - 11/93 04/78 - 11/93 04/78 - 11/93 04/78 - 11/93 04/78 - 11/93 04/78 - 11/93 04/78 - 11/93 04/78 - 11/93 04/78 - 11/93 02/79 - 11/93 02/79 - 11/93 02/79 - 11/93 02/79 - 11/93 02/79 - 11/93 02/79 - 11/93 02/79 - 11/93 02/79 - 11/93 02/79 - 11/93 05/79 - 07/86 05/79 - 07/86 05/79 - 07/86 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 07/91 - 04/92 07/91 - 04/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/88 - 12/92 01/91 - 12/95 01/91 - 12/95 01/91 - 12/95 01/91 - 12/95 01/91 - 12/95 01/91 - 12/95 01/91 - 12/95 01/91 - 12/95 01/91 - 12/95 01/91 - 12/95 04/92 - 08/03 04/92 - 08/03 04/92 - 08/03 04/92 - 08/03 04/92 - 08/03 04/92 - 08/03 04/92 - 08/03 04/92 - 08/03 04/92 - 08/03 04/92 - 08/03

Polar S

Magic

Stop & Go

54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 54577 54577 54577 54577 54577 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 54577 54577 54577 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 54577 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 54512 55010 MF 55510 MF 55549 56008 MF 56649 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 171

Polar

RENAULT

19 II Chamade (L53_) 1.9 dT (66 kW) * 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (66 kW) * 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (66 kW) * 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (65 kW) 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 16V (99 kW) 19 II Box (S53_) 1.2 (40 kW) 19 II Box (S53_) 1.4 (59 kW) 19 II Box (S53_) 1.9 D (48 kW) 19 II Box (S53_) 1.9 D (48 kW) 19 II Box (S53_) 1.9 dT (68 kW) * 19 II Box (S53_) 1.9 dT (68 kW) * 20 (127_) 1.6 (71 kW) 20 (127_) 2.0 (76 kW) 20 (127_) 2.2 (85 kW) 20 (127_) 2.2 (85 kW) 20 (127_) 2.1 TD (63 kW) * 20 (127_) 2.1 TD (63 kW) * 20 (127_) 2.1 Diesel (47 kW) * 20 (127_) 2.1 Diesel (47 kW) * 21 (B48_) 1.4 (51 kW) 21 (B48_) 1.7 (54/66 kW) 21 (B48_) 1.7 (55 kW) 21 (B48_) 2.0 (88/99/75/86 kW) 21 (B48_) 2.0 4x4 (99 kW) 21 (B48_) 2.2 4x4 (79 kW) 21 (B48_) 2.0 TXi (100 kW) 21 (B48_) 2.2 (79 kW) * 21 (B48_) 2.2 (79 kW) * 21 (B48_) 1.9 D (47 kW) 21 (B48_) 1.9 D (47 kW) 21 (B48_) 2.1 D (51/53 kW) * 21 (B48_) 2.1 D (51/53 kW) * 21 (B48_) 2.1 Turbo-D (65 kW) * 21 (B48_) 2.1 Turbo-D (65 kW) * 21 (B48_) 2.1 D (50 kW) 21 (B48_) 2.2 (81 kW) 21 Saloon (L48_) 1.4 (51 kW) 21 Saloon (L48_) 1.7 (54 kW) * 21 Saloon (L48_) 1.7 (54 kW) * 21 Saloon (L48_) 1.7 (70 kW) 21 Saloon (L48_) 2.0 (75/76/78/85/86/88/99 kW) 21 Saloon (L48_) 2.0 4x4 (99 kW) 21 Saloon (L48_) 2.0 Turbo (119/129 kW) 21 Saloon (L48_) 2.0 Turbo 4x4 (119/129 kW) 21 Saloon (L48_) 2.2 (79/81 kW) 21 Saloon (L48_) 2.2 4x4 (79 kW) 21 Saloon (L48_) 1.9 D (47 kW) 21 Saloon (L48_) 1.9 D (47 kW) 21 Saloon (L48_) 2.1 D (48/51/53 kW) * 21 Saloon (L48_) 2.1 D (48/51/53 kW) * 21 Saloon (L48_) 2.1 TD (50 kW) * 21 Saloon (L48_) 2.1 Turbo-D (65 kW) * 21 Saloon (L48_) 2.1 Turbo-D (65 kW) * 21 Estate (K48_) 1.7 (54 kW) 21 Estate (K48_) 2.0 (75 kW) 21 Estate (K48_) 2.0 4x4 (88 kW) 21 Estate (K48_) 2.2 4x4 (79 kW) 21 Estate (K48_) 2.2 (79 kW) * 21 Estate (K48_) 2.2 (79 kW) * 21 Estate (K48_) 1.9 D (47 kW) 21 Estate (K48_) 1.9 D (47 kW) 21 Estate (K48_) 2.1 D (48/51/53 kW) 21 Estate (K48_) 2.1 D (48/51/53 kW) 21 Estate (K48_) 2.1 D 4x4 (48 kW) * 21 Estate (K48_) 2.1 D 4x4 (48 kW) * 21 Estate (K48_) 2.1 Turbo-D (65 kW) * 21 Box (S48_) 1.7 (65 kW) 21 Box (S48_) 1.9 D (47 kW) 21 Box (S48_) 1.9 D (47 kW) 21 Box (S48_) 2.1 D (49 kW) * 21 Box (S48_) 2.1 D (49 kW) * 25 (B29_) 2.0 (74 kW) 25 (B29_) 2.0 (74 kW) 25 (B29_) 2.0 12V (99/103 kW) * 25 (B29_) 2.0 12V (99/103 kW) * 25 (B29_) 2.2 (76 kW) 25 (B29_) 2.4 V6 Turbo (133 kW) 25 (B29_) 2.5 V6 Turbo (151 kW) 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (104 kW) 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (100/110 kW) 25 (B29_) 2.8 V6 (115 kW) 25 (B29_) 2.1 Diesel (46 kW) 25 (B29_) 2.1 Turbo-D (63 kW) * 30 (127_) 2.6 TS (94 kW) 30 (127_) 2.6 TX (105 kW) 172

04/92 - 08/03 04/92 - 02/97 04/92 - 02/97 04/92 - 02/97 04/92 - 02/97 03/92 - 12/95 03/92 - 12/95 03/92 - 12/95 03/92 - 12/95 03/92 - 12/95 03/92 - 12/95 10/75 - 12/83 10/75 - 12/83 10/75 - 12/83 10/75 - 12/83 10/75 - 12/83 10/75 - 12/83 10/75 - 12/83 10/75 - 12/83 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 09/89 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 06/94 03/86 - 08/94 03/86 - 08/94 03/86 - 08/94 03/86 - 08/94 03/86 - 08/94 03/86 - 08/94 03/86 - 08/94 03/86 - 08/94 03/86 - 08/94 03/86 - 08/94 03/86 - 08/94 03/86 - 08/94 03/86 - 08/94 06/86 - 08/94 06/86 - 08/94 06/86 - 08/94 06/86 - 08/94 06/86 - 08/94 04/84 - 12/93 04/84 - 12/93 04/84 - 12/93 04/84 - 12/93 04/84 - 12/93 04/84 - 12/93 04/84 - 12/93 04/84 - 12/93 04/84 - 12/93 04/84 - 12/93 04/84 - 12/93 04/84 - 12/93 02/75 - 03/86 02/75 - 03/86

Polar S

Magic

Stop & Go

56609 54512 55010 MF 55510 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56609 56609 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 54512 55010 MF 55510 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 54512 55010 MF 55510 MF 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56609 54512 55010 MF 55510 MF 55549 56008 MF 56649 MF 54512 55010 MF 55510 MF 55549 56008 MF 56649 MF 54512 55010 MF 55510 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 55549 56008 MF 56649 MF 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 54512 55010 MF 55510 MF 54512 55010 MF 55510 MF

RENAULT

30 (127_) 2.1 Turbo-D (63 kW) * TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 1.4 (35 kW) TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 1.6 (48 kW) TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 1.6 4x4 (48 kW) TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 1.7 (50 kW) TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 2.0 (58 kW) TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 2.0 4x4 (59 kW) TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 2.1 D (43 kW) * TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 2.1 D (43 kW) * TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 2.5 D (56 kW) TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 2.1 D 4x4 (43 kW) * TRAFIC Box (T1, T3, T4) 1.4 (35 kW) TRAFIC Box (T1, T3, T4) 1.6 (48 kW) TRAFIC Box (T1, T3, T4) 1.6 4x4 (48 kW) TRAFIC Box (T1, T3, T4) 1.7 (50 kW) TRAFIC Box (T1, T3, T4) 2.0 (58 kW) TRAFIC Box (T1, T3, T4) 2.0 4x4 (59 kW) TRAFIC Box (T1, T3, T4) 2.1 D (43 kW) TRAFIC Box (T1, T3, T4) 2.1 D (43 kW) TRAFIC Box (T1, T3, T4) 2.1 D 4x4 (43 kW) * TRAFIC Box (T1, T3, T4) 2.1 D 4x4 (43 kW) * TRAFIC Box (T1, T3, T4) 2.5 D (56 kW) * TRAFIC Platform/Chassis (P6) 1.4 (35 kW) TRAFIC Platform/Chassis (P6) 1.6 (48 kW) TRAFIC Platform/Chassis (P6) 1.7 (50 kW) TRAFIC Platform/Chassis (P6) 2.0 (59 kW) * TRAFIC Platform/Chassis (P6) 2.0 (59 kW) * TRAFIC Platform/Chassis (P6) 2.0 4x4 (60 kW) TRAFIC Platform/Chassis (P6) 2.1 D (43 kW) * TRAFIC Platform/Chassis (P6) 2.1 D (43 kW) * TRAFIC Platform/Chassis (P6) 2.1 D (43 kW) TRAFIC Platform/Chassis (P6) 2.1 D 4x4 (43 kW) * TRAFIC Platform/Chassis (P6) 2.5 D (51 kW) * TRAFIC Platform/Chassis (P6) 2.5 D (51 kW) * TRAFIC Bus (TXW) 1.7 (50 kW) TRAFIC Bus (TXW) 2.0 (59 kW) TRAFIC Bus (TXW) 2.0 (59 kW) TRAFIC Bus (TXW) 2.2 (70/74 kW) TRAFIC Bus (TXW) 2.2 (70/74 kW) TRAFIC Bus (TXW) 2.2 4x4 (70/74 kW) TRAFIC Bus (TXW) 2.2 4x4 (70/74 kW) TRAFIC Bus (TXW) 1.9 D (44 kW) TRAFIC Bus (TXW) 1.9 D (44 kW) TRAFIC Bus (TXW) 2.1 D (43/47 kW) * TRAFIC Bus (TXW) 2.1 D (43/47 kW) * TRAFIC Bus (TXW) 2.5 D (55 kW) TRAFIC Bus (TXW) 2.5 D 4x4 (55 kW) * TRAFIC Box (TXX) 1.4 (35 kW) TRAFIC Box (TXX) 1.7 (50 kW) TRAFIC Box (TXX) 2.0 (59 kW) TRAFIC Box (TXX) 2.0 (59 kW) TRAFIC Box (TXX) 2.2 (70/74 kW) TRAFIC Box (TXX) 2.2 (70/74 kW) TRAFIC Box (TXX) 2.2 4x4 (70/74 kW) TRAFIC Box (TXX) 2.2 4x4 (70/74 kW) TRAFIC Box (TXX) 1.9 D (44 kW) TRAFIC Box (TXX) 1.9 D (44 kW) TRAFIC Box (TXX) 2.1 D (43/47 kW) * TRAFIC Box (TXX) 2.1 D (43/47 kW) * TRAFIC Box (TXX) 2.5 D (55 kW) TRAFIC Box (TXX) 2.5 D 4x4 (55 kW) * TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 1.7 (50 kW) TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.0 [RWD] (59 kW) * TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.0 [RWD] (59 kW) * TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.0 (60 kW) TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.2 (70 kW) TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.2 4x4 (74 kW) TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.1 D (47 kW) * TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.1 D [RWD] (43 kW) * TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.1 D [RWD] (43 kW) * TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.5 D (51 kW) TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.5 D 4x4 (56/58 kW) * TRAFIC II Bus (JL) 2.0 16V (86 kW) TRAFIC II Bus (JL) 2.0 16V (86 kW) TRAFIC II Bus (JL) 2.0 (88 kW) * TRAFIC II Bus (JL) 2.0 (88 kW) * TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCi (59 kW) TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCi (59 kW) TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 80 (60 kW) TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 80 (60 kW) TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 100 (74 kW) * TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 100 (74 kW) * TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 90 (66 kW) TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 90 (66 kW) TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 115 (84 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

02/75 - 03/86 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/80 - 04/89 54512 55010 MF 55510 MF 03/80 - 04/89 54512 55010 MF 55510 MF 03/80 - 04/89 54512 55010 MF 55510 MF 03/80 - 04/89 54512 55010 MF 55510 MF 03/80 - 04/89 55549 56008 MF 56649 MF 03/80 - 04/89 55549 56008 MF 56649 MF 03/80 - 04/89 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/80 - 04/89 56609 03/80 - 04/89 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/80 - 04/89 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/80 - 04/89 54512 55010 MF 55510 MF 03/80 - 04/89 54512 55010 MF 55510 MF 03/80 - 04/89 54512 55010 MF 55510 MF 03/80 - 04/89 54512 55010 MF 55510 MF 03/80 - 04/89 55549 56008 MF 56649 MF 03/80 - 04/89 55549 56008 MF 56649 MF 03/80 - 04/89 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/80 - 04/89 56609 03/80 - 04/89 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/80 - 04/89 56609 03/80 - 04/89 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/80 - 04/89 54512 55010 MF 55510 MF 03/80 - 04/89 54512 55010 MF 55510 MF 03/80 - 04/89 54512 55010 MF 55510 MF 03/80 - 04/89 54512 55010 MF 55510 MF 03/80 - 04/89 55549 56008 MF 56649 MF 03/80 - 04/89 55549 56008 MF 56649 MF 03/80 - 04/89 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/80 - 04/89 56609 03/80 - 04/89 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/80 - 04/89 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/80 - 04/89 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/80 - 04/89 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 03/01 54512 55010 MF 55510 MF 03/89 - 03/01 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/89 - 03/01 56609 03/89 - 03/01 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/89 - 03/01 56609 03/89 - 03/01 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/89 - 03/01 56609 03/89 - 03/01 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/89 - 03/01 56609 03/89 - 03/01 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/89 - 03/01 56609 03/89 - 03/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 03/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/89 - 03/01 54512 55010 MF 55510 MF 05/89 - 03/01 54512 55010 MF 55510 MF 05/89 - 03/01 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/89 - 03/01 56609 05/89 - 03/01 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/89 - 03/01 56609 05/89 - 03/01 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/89 - 03/01 56609 05/89 - 03/01 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/89 - 03/01 56609 05/89 - 03/01 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/89 - 03/01 56609 05/89 - 03/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 05/89 - 03/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 03/01 54512 55010 MF 55510 MF 03/89 - 03/01 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 03/89 - 03/01 56344 57412 MF 57549 MF 03/89 - 03/01 55549 56008 MF 56649 MF 03/89 - 03/01 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/89 - 03/01 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/89 - 03/01 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/89 - 03/01 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/89 - 03/01 56609 03/89 - 03/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/89 - 03/01 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/01 - 59249 56009 MF 56249 MF 03/01 - 58514 MF 03/01 - 59249 56009 MF 56249 MF 03/01 - 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 173

RENAULT

TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 115 (84 kW) TRAFIC II Bus (JL) 2.5 DTi (99 kW) TRAFIC II Bus (JL) 2.5 DTi (99 kW) TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 145 (107 kW) * TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 145 (107 kW) * TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 135 (99 kW) * TRAFIC II Box (FL) 2.0 16V (86 kW) TRAFIC II Box (FL) 2.0 16V (86 kW) TRAFIC II Box (FL) 2.0 (88 kW) * TRAFIC II Box (FL) 2.0 (88 kW) * TRAFIC II Box (FL) 1.9 dCi (59 kW) * TRAFIC II Box (FL) 1.9 dCi 80 (60 kW) TRAFIC II Box (FL) 1.9 dCi 80 (60 kW) TRAFIC II Box (FL) 1.9 dCi 100 (74 kW) * TRAFIC II Box (FL) 1.9 dCi 100 (74 kW) * TRAFIC II Box (FL) 2.0 dCi 90 (66 kW) TRAFIC II Box (FL) 2.0 dCi 90 (66 kW) TRAFIC II Box (FL) 2.0 dCi 115 (84 kW) TRAFIC II Box (FL) 2.0 dCi 115 (84 kW) TRAFIC II Box (FL) 2.5 dCi 145 (107 kW) * TRAFIC II Box (FL) 2.5 dCi 145 (107 kW) * TRAFIC II Box (FL) 2.5 DTi (99 kW) TRAFIC II Box (FL) 2.5 dCi 135 (99 kW) * TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 1.9 dCi (59 kW) * TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.0 dCi 90 (66 kW) TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.0 dCi 90 (66 kW) TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.0 dCi 115 (84 kW) TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.0 dCi 115 (84 kW) TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.5 dCi 145 (107 kW) * TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.5 dCi 145 (107 kW) * TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.5 dCi (84 kW) * MASTER I Bus (T__) 28-35 2.0 (58 kW) MASTER I Bus (T__) 28-35 2.0 (58 kW) MASTER I Bus (T__) 30 2,2 (67 kW) * MASTER I Bus (T__) 30 2,2 (67 kW) * MASTER I Bus (T__) 28-35 2.1 D (44 kW) MASTER I Bus (T__) 28-35 2.4 D (52 kW) MASTER I Bus (T__) 28-35 2.5 D (55 kW) MASTER I Bus (T__) 35 2,5 TD (69 kW) MASTER I Bus (T__) 28-35 2,5 TD (72 kW) * MASTER I Box (T__) 28-35 2.0 (58 kW) MASTER I Box (T__) 28-35 2.0 (58 kW) MASTER I Box (T__) 30 2,2 (67 kW) * MASTER I Box (T__) 30 2,2 (67 kW) * MASTER I Box (T__) 2.0 (60 kW) MASTER I Box (T__) 28-35 2.1 D (44 kW) MASTER I Box (T__) 35 2,5 TD (69 kW) * MASTER I Box (T__) 28-35 2.4 D (52 kW) MASTER I Box (T__) 28-35 2.4 D (52 kW) MASTER I Box (T__) 28-35 2,5 D (55 kW) MASTER I Box (T__) 28-35 2,5 D (55 kW) MASTER I Box (T__) 28-35 2,5 TD (72 kW) * MASTER I Box (T__) 28-35 2,5 TD (72 kW) * MASTER I Box (T__) 2.4 D (50 kW) * MASTER I Platform/Chassis (P__) 28-35 2.0 (58 kW) * MASTER I Platform/Chassis (P__) 28-35 2.0 (58 kW) * MASTER I Platform/Chassis (P__) 2.0 (59 kW) MASTER I Platform/Chassis (P__) 2.2 (71 kW) MASTER I Platform/Chassis (P__) 28-35 2.5 D (52 kW) * MASTER I Platform/Chassis (P__) 28-35 2.5 D (52 kW) * MASTER I Platform/Chassis (P__) 2.1 D (46 kW) * MASTER I Platform/Chassis (P__) 2.4 D (52 kW) MASTER I Platform/Chassis (P__) 2.5 D (55 kW) MASTER I Platform/Chassis (P__) 2.5 DT (69/70 kW) * MASTER II Bus (JD) 1.9 dTI (59 kW) MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80 (60 kW) MASTER II Bus (JD) 2.2 dCI 90 (66 kW) MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120 (84 kW) MASTER II Bus (JD) 2.5 D (59 kW) MASTER II Bus (JD) 2.8 dTI (84 kW) * MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (73 kW) MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi (84/88/107 kW) MASTER II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (100 kW) * MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi (74 kW) * MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi (74 kW) * MASTER II Box (FD) 1.9 dTI (59 kW) MASTER II Box (FD) 1.9 dCi 80 (60 kW) MASTER II Box (FD) 2.2 dCI 90 (66 kW) MASTER II Box (FD) 2.5 dCi 120 (84 kW) MASTER II Box (FD) 2.5 D (59 kW) MASTER II Box (FD) 2.8 dTI (84 kW) * MASTER II Box (FD) 2.5 dCi 100 (73 kW) MASTER II Box (FD) 2.5 dCi (74/84/88/107 kW) MASTER II Box (FD) 3.0 dCi 120 (85 kW) MASTER II Box (FD) 3.0 dCi 140 (100 kW) 174

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 59249 56009 MF 56249 MF 03/01 - 58514 MF 03/01 - 59249 56009 MF 56249 MF 03/01 - 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/01 - 59249 58514 MF 03/01 - 59249 58514 MF 08/80 - 07/98 54512 55010 MF 56249 MF 08/80 - 07/98 56009 MF 56649 MF 08/80 - 07/98 54512 55010 MF 56249 MF 08/80 - 07/98 56009 MF 56649 MF 08/80 - 07/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/80 - 07/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/80 - 07/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/80 - 07/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/80 - 07/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/80 - 07/98 54512 55010 MF 56249 MF 07/80 - 07/98 56009 MF 56649 MF 07/80 - 07/98 54512 55010 MF 56249 MF 07/80 - 07/98 56009 MF 56649 MF 07/80 - 07/98 56009 MF 56249 MF 07/80 - 07/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/80 - 07/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/80 - 07/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/80 - 07/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/80 - 07/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/80 - 07/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/80 - 07/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/80 - 07/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/80 - 07/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/80 - 07/98 54512 55010 MF 56249 MF 07/80 - 07/98 56009 MF 56649 MF 07/80 - 07/98 56009 MF 56249 MF 07/80 - 07/98 56009 MF 56249 MF 07/80 - 07/98 56344 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/80 - 07/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/80 - 07/98 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/80 - 07/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/80 - 07/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/80 - 07/98 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 03/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L3 AGM ED 03/98 - L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 07/98 - 58822 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED

Polar

RENAULT + RENAULT TRUCKS + ROVER

MASTER II Box (FD) 3.0 dCi 160 (115 kW) * MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 (66 kW) MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 (84 kW) MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 D (59 kW) MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTI (84 kW) * MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (73 kW) MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi (74/84/88/107 kW) MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 120 (85 kW) MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (100 kW) MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 160 (115 kW) *

07/98 - 07/98 - 07/98 - 07/98 - 07/98 - 07/98 - 07/98 - 07/98 - 07/98 - 07/98 -

58822 58822 58822 58822 58822 58822 58822 58822 58822 58822

Polar S

60044 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF

Magic

Stop & Go

60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED 60044 MF L5 AGM ED

RENAULT TRUCKS B Box Body / Estate 70 (53 kW) B Box Body / Estate 90 (68/71 kW) * B Platform/Chassis 70 (53 kW) B Platform/Chassis 90 (68/71 kW) B Platform/Chassis 90 4x4 (68/71 kW) * MESSENGER Box Body / Estate B 80.35 (55 kW) MESSENGER Box Body / Estate B 80.45 (55 kW) MESSENGER Box Body / Estate B 110.45 4x4 (78 kW) MESSENGER Box Body / Estate B 120.35 (90 kW) MESSENGER Box Body / Estate B 120.55 (90/85 kW) MESSENGER Platform/Chassis B 80.35 (55 kW) MESSENGER Platform/Chassis B 80.45 (55 kW) MESSENGER Platform/Chassis B 110.45 4x4 (78 kW) MESSENGER Platform/Chassis B 120.35 (85/90 kW) MESSENGER Platform/Chassis B 120.55 (90/85 kW) MESSENGER Platform/Chassis B 120.65 (90/85 kW) MESSENGER Truck Tractor B 120.55T (85 kW) MESSENGER Dumptruck B 120.35 (90 kW) MESSENGER Dumptruck B 120.55 (90 kW) MESSENGER Dumptruck B 120.65 (90 kW)

01/83 - 01/92 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/83 - 01/92 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/83 - 01/92 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/83 - 01/92 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 01/83 - 01/92 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 09/90 - 06/99 L5 AGM ED 09/90 - 06/99 L5 AGM ED 09/90 - 06/99 L5 AGM ED 09/90 - 06/99 L5 AGM ED 09/90 - 06/99 L5 AGM ED 09/90 - 06/99 L5 AGM ED 09/90 - 06/99 L5 AGM ED 09/90 - 06/99 L5 AGM ED 09/90 - 06/99 L5 AGM ED 09/90 - 06/99 L5 AGM ED 09/90 - 06/99 L5 AGM ED 01/94 - 06/99 L5 AGM ED 09/96 - 06/99 L5 AGM ED 09/96 - 06/99 L5 AGM ED 09/96 - 06/99 L5 AGM ED

ROLLS-ROYCE CORNICHE Convertible 6.8 V8 Turbo (242 kW) * CORNICHE Convertible 6.8 V8 Turbo (242 kW) * CORNICHE Convertible 6.8 V8 Turbo (242 kW) * PHANTOM 6.75 (338 kW) * SILVER SERAPH 5.4 (240 kW) * SILVER SERAPH 5.4 (240 kW) * SILVER SERAPH 5.4 (240 kW) *

01/00 - 09/02 01/00 - 09/02 01/00 - 09/02 08/02 - 03/98 - 09/02 03/98 - 09/02 03/98 - 09/02

57024 MF 60044 MF L3 AGM ED 57412 MF 60044 MF 60044 MF 60044 MF L5 AGM ED 57024 MF 60044 MF L3 AGM ED 57412 MF 60044 MF

ROVER STREETWISE 1.4 (62 kW) * STREETWISE 1.4 (62 kW) * STREETWISE 2.0 TD (74 kW) * STREETWISE 2.0 TD (74 kW) * CITYROVER 1.4 (62 kW) * CITYROVER 1.4 (62 kW) * 25 (RF) 1.1 16V (55 kW) 25 (RF) 1.1 16V (55 kW) 25 (RF) 1.4 16V (62/76 kW) 25 (RF) 1.4 16V (62/76 kW) 25 (RF) 1.6 16V (80 kW) * 25 (RF) 1.6 16V (80 kW) * 25 (RF) 1.1 (44 kW) 25 (RF) 1.8 16V (85 kW) * 25 (RF) 1.8 16V (85 kW) * 25 (RF) 1.8 16V (85 kW) * 25 (RF) 1.8 16V (107 kW) * 25 (RF) 1.8 16V (107 kW) * 25 (RF) 1.8 16V (107 kW) * 25 (RF) 2.0 iDT (74 kW) * 25 (RF) 2.0 iDT (74 kW) * 45 (RT) 1.4 (76 kW) 45 (RT) 1.4 (76 kW) 45 (RT) 1.6 (80 kW) * 45 (RT) 1.6 (80 kW) * 45 (RT) 1.8 (86 kW) 45 (RT) 1.8 (86 kW) 45 (RT) 1.8 (86 kW) 45 (RT) 2.0 V6 (110 kW) * 45 (RT) 2.0 V6 (110 kW) * 45 (RT) 2.0 V6 (110 kW) * 45 (RT) 2.0 iDT (74 kW) * 45 (RT) 2.0 iDT (74 kW) *

08/03 - 05/05 53649 08/03 - 05/05 55549 08/03 - 05/05 56344 08/03 - 05/05 56609 01/04 - 06/05 55549 01/04 - 06/05 09/99 - 05/05 53649 09/99 - 05/05 55549 09/99 - 05/05 53649 09/99 - 05/05 55549 09/99 - 05/05 53649 09/99 - 05/05 55549 09/99 - 05/05 53649 09/99 - 05/05 55001 09/99 - 05/05 09/99 - 05/05 09/99 - 05/05 55001 09/99 - 05/05 56609 09/99 - 05/05 09/99 - 05/05 56344 09/99 - 05/05 56609 02/00 - 05/05 53649 02/00 - 05/05 54512 02/00 - 05/05 53649 02/00 - 05/05 54512 02/00 - 05/05 55001 02/00 - 05/05 55549 02/00 - 05/05 02/00 - 05/05 55001 02/00 - 05/05 55549 02/00 - 05/05 02/00 - 05/05 55001 02/00 - 05/05 56609

54402 MF 55401 MF 56008 MF 56649 MF 57309 MF 57510 MF 57412 MF 57549 MF 54403 MF 56649 MF 56008 MF 54402 MF 55401 MF 56008 MF 56649 MF 54402 MF 55401 MF 56008 MF 56649 MF 54402 MF 55401 MF 56008 MF 56649 MF 54402 MF 55401 MF 55509 MF 56249 MF 56008 MF 57549 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57549 MF 57412 MF 57309 MF 57510 MF 57412 MF 57549 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 55509 MF 56249 MF 56008 MF 56649 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56008 MF 56649 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 57549 MF 175

ROVER

45 (RT) 2.0 iDT (74 kW) * 45 Saloon (RT) 1.4 (76 kW) 45 Saloon (RT) 1.4 (76 kW) 45 Saloon (RT) 1.6 (80 kW) * 45 Saloon (RT) 1.6 (80 kW) * 45 Saloon (RT) 1.8 (86 kW) 45 Saloon (RT) 1.8 (86 kW) 45 Saloon (RT) 1.8 (86 kW) 45 Saloon (RT) 2.0 V6 (110 kW) * 45 Saloon (RT) 2.0 V6 (110 kW) * 45 Saloon (RT) 2.0 V6 (110 kW) * 45 Saloon (RT) 2.0 iDT (74 kW) 75 (RJ) 1.8 (88 kW) 75 (RJ) 1.8 Turbo (110 kW) 75 (RJ) 2.0 V6 (110 kW) * 75 (RJ) 2.0 V6 (110 kW) * 75 (RJ) 2.5 V6 (129 kW) 75 (RJ) 2.0 CDT (85 kW) 75 (RJ) 2.0 CDTi (96 kW) 75 Tourer (RJ) 1.8 (88 kW) 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo (110 kW) 75 Tourer (RJ) 2.0 V6 (110 kW) 75 Tourer (RJ) 2.5 V6 (130 kW) 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT (85 kW) 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi (96 kW) 100 (METRO) (XP) 111 C/L/S(44kW) 100 (METRO) (XP) 111 C/L/S(44kW) 100 (METRO) (XP) 114 S/L/GTA(55kW) 100 (METRO) (XP) 114 S/L/GTA(55kW) 100 (METRO) (XP) 114 GTI/GT 16V CAT (66 kW) 100 (METRO) (XP) 114 GTI/GT 16V CAT (66 kW) 100 (METRO) (XP) 114 GTI 16V (69/76 kW) 100 (METRO) (XP) 114 GTI 16V (69/76 kW) 100 (METRO) (XP) 114 GSi (76 kW) * 100 (METRO) (XP) 114 GSi (76 kW) * 100 (METRO) (XP) 114 D (38 kW) 100 (METRO) (XP) 114 D (38 kW) 100 (METRO) (XP) 115 D (42 kW) * 100 (METRO) (XP) 115 D (42 kW) * 100 Convertible (XP) 111 (44 kW) 100 Convertible (XP) 111 (44 kW) 100 Convertible (XP) 114 (55/75 kW) * 100 Convertible (XP) 114 (55/75 kW) * 200 Hatchback (XW) 214 (55 kW) 200 Hatchback (XW) 214 (55 kW) 200 Hatchback (XW) 214 Si/Gsi (66 kW) 200 Hatchback (XW) 214 Si/Gsi (66 kW) 200 Hatchback (XW) 214 GSi/Si (70/76 kW) 200 Hatchback (XW) 214 GSi/Si (70/76 kW) 200 Hatchback (XW) 216 GSi (82/85 kW) 200 Hatchback (XW) 216 GSi (82/85 kW) 200 Hatchback (XW) 216 GTi (90/96 kW) * 200 Hatchback (XW) 216 GTi (90/96 kW) * 200 Hatchback (XW) 220 GTi (100 kW) 200 Hatchback (XW) 220 GTi (100 kW) 200 Hatchback (XW) 220 GTi (100 kW) 200 Hatchback (XW) 220 Turbo (147 kW) * 200 Hatchback (XW) 220 Turbo (147 kW) * 200 Hatchback (XW) 220 Turbo (147 kW) * 200 Hatchback (XW) 218 TD (65 kW) 200 Hatchback (XW) 218 TD (65 kW) 200 Hatchback (XW) 218 D (52 kW) * 200 Hatchback (XW) 218 D (52 kW) * 200 (XH) 213 S (54 kW) 200 (XH) 213 S (54 kW) 200 (XH) 216 (61 kW) 200 (XH) 216 (61 kW) 200 (XH) 216 Vitesse (75 kW) * 200 (XH) 216 Vitesse (75 kW) * 200 Coupe (XW) 216 (90 kW) 200 Coupe (XW) 216 (90 kW) 200 Coupe (XW) 2.0 (152 kW) * 200 Coupe (XW) 2.0 (152 kW) * 200 Coupe (XW) 220 GSi (100 kW) 200 Coupe (XW) 220 GSi (100 kW) 200 Coupe (XW) 220 GSi (100 kW) 200 Coupe (XW) 220 Turbo (147 kW) * 200 Coupe (XW) 220 Turbo (147 kW) * 200 Coupe (XW) 220 Turbo (147 kW) * 200 (RF) 211 (44 kW) 200 (RF) 214 i (55 kW) 200 (RF) 1.4 (66 kW) 200 (RF) 214 Si (76 kW) 200 (RF) 216 Si (82 kW) 200 (RF) 218 K Vi (107 kW) * 176

Polar

02/00 - 05/05 02/00 - 05/05 53649 02/00 - 05/05 54512 02/00 - 05/05 53649 02/00 - 05/05 54512 02/00 - 05/05 55001 02/00 - 05/05 55549 02/00 - 05/05 02/00 - 05/05 55001 02/00 - 05/05 55549 02/00 - 05/05 02/00 - 05/05 56609 02/99 - 05/05 55549 02/99 - 05/05 55549 02/99 - 05/05 56609 02/99 - 05/05 02/99 - 05/05 56609 02/99 - 05/05 56609 02/99 - 05/05 56609 08/01 - 05/05 55549 08/01 - 05/05 55549 08/01 - 05/05 55549 08/01 - 05/05 56609 08/01 - 05/05 56609 08/01 - 05/05 56609 11/89 - 12/98 53649 11/89 - 12/98 54512 11/89 - 12/98 53649 11/89 - 12/98 54512 11/89 - 12/98 53649 11/89 - 12/98 54512 11/89 - 12/98 53649 11/89 - 12/98 54512 11/89 - 12/98 53649 11/89 - 12/98 54512 11/89 - 12/98 55001 11/89 - 12/98 11/89 - 12/98 55001 11/89 - 12/98 04/94 - 12/98 53649 04/94 - 12/98 54512 04/94 - 12/98 53649 04/94 - 12/98 54512 10/89 - 10/95 53649 10/89 - 10/95 54512 10/89 - 10/95 53649 10/89 - 10/95 54512 10/89 - 10/95 53649 10/89 - 10/95 54512 10/89 - 10/95 53649 10/89 - 10/95 54512 10/89 - 10/95 53649 10/89 - 10/95 54512 10/89 - 10/95 54512 10/89 - 10/95 55001 10/89 - 10/95 10/89 - 10/95 54512 10/89 - 10/95 55001 10/89 - 10/95 10/89 - 10/95 55001 10/89 - 10/95 10/89 - 10/95 55001 10/89 - 10/95 03/85 - 09/89 53649 03/85 - 09/89 54512 03/85 - 09/89 53649 03/85 - 09/89 54512 03/85 - 09/89 53649 03/85 - 09/89 54512 10/92 - 06/99 53649 10/92 - 06/99 54512 10/92 - 06/99 53649 10/92 - 06/99 54512 10/92 - 06/99 54512 10/92 - 06/99 55001 10/92 - 06/99 10/92 - 06/99 54512 10/92 - 06/99 55001 10/92 - 06/99 11/95 - 03/00 53649 11/95 - 03/00 53649 11/95 - 03/00 53649 11/95 - 03/00 53649 11/95 - 03/00 53649 11/95 - 03/00 55001

Polar S

Magic

57412 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 55509 MF 56249 MF 56008 MF 56649 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56008 MF 56649 MF 56009 MF 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57309 MF 57549 MF 57412 MF 57412 MF 57549 MF 57412 MF 57549 MF 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF 57412 MF 57549 MF 57412 MF 57549 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55010 MF 55510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55010 MF 55510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 55401 MF 55509 MF 56249 MF

Stop & Go

ROVER

200 (RF) 218 K Vi (107 kW) * 200 (RF) 218 K Vi (107 kW) * 200 (RF) 220 D/SD (63 kW) 200 (RF) 220 D/SD (63 kW) 200 (RF) 220 SDi (77 kW) * 200 (RF) 220 SDi (77 kW) * 400 (XW) 414 GSI/SI (66 kW) 400 (XW) 414 GSI/SI (66 kW) 400 (XW) 414 GSI/SI CAT (76 kW) 400 (XW) 414 GSI/SI CAT (76 kW) 400 (XW) 416 GSI (82 kW) 400 (XW) 416 GSI (82 kW) 400 (XW) 416 GSI/GSE (85 kW) 400 (XW) 416 GSI/GSE (85 kW) 400 (XW) 416 GTI (90 kW) 400 (XW) 416 GTI (90 kW) 400 (XW) 416 GTI/GTE (96 kW) * 400 (XW) 416 GTI/GTE (96 kW) * 400 (XW) 414 (70 kW) 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite (100 kW) 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite (100 kW) 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite (100 kW) 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse (103 kW) 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse (103 kW) 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse (103 kW) 400 (XW) 420 Turbo (147 kW) 400 (XW) 420 Turbo (147 kW) 400 (XW) 420 Turbo (147 kW) 400 (XW) 2.0 Turbo GSi Sport (152 kW) * 400 (XW) 2.0 Turbo GSi Sport (152 kW) * 400 (XW) 2.0 Turbo GSi Sport (152 kW) * 400 (XW) 418 TD (65 kW) 400 (XW) 418 TD (65 kW) 400 (XW) 418 D (49 kW) * 400 (XW) 418 D (49 kW) * 400 Tourer (XW) 1.6 i (82 kW) 400 Tourer (XW) 1.6 i (82 kW) 400 Tourer (XW) 1.8 i (107 kW) * 400 Tourer (XW) 1.8 i (107 kW) * 400 Tourer (XW) 2.0 i (100 kW) * 400 Tourer (XW) 2.0 i (100 kW) * 400 Tourer (XW) 2.0 i (100 kW) * 400 Tourer (XW) 1.8 TD (65 kW) * 400 Tourer (XW) 1.8 TD (65 kW) * 400 Hatchback (RT) 414 (55 kW) 400 Hatchback (RT) 414 Si (76 kW) 400 Hatchback (RT) 416 Si (82/83 kW) 400 Hatchback (RT) 420 Si Lux (100 kW) * 400 Hatchback (RT) 420 Si Lux (100 kW) * 400 Hatchback (RT) 420 Si Lux (100 kW) * 400 Hatchback (RT) 420 D (63 kW) 400 Hatchback (RT) 420 D (63 kW) 400 Hatchback (RT) 420 Di (77 kW) * 400 Hatchback (RT) 420 Di (77 kW) * 400 (RT) 414 Si (76 kW) 400 (RT) 416 Si (82/83 kW) 400 (RT) 420 Si Lux (100 kW) 400 (RT) 420 D (63 kW) 400 (RT) 420 D (63 kW) 400 (RT) 420 Di (77 kW) * 400 (RT) 420 Di (77 kW) * 416i 1.6 (88 kW) 600 (RH) 618 i/Si (85 kW) 600 (RH) 620 i (85 kW) 600 (RH) 620 Si (96 kW) 600 (RH) 620 Ti Vitesse (147 kW) 600 (RH) 623 Si (116 kW) 600 (RH) 620 Sdi (77 kW) 800 Hatchback (XS) 2.0 (74 kW) 800 Hatchback (XS) 820 SE/SI (88 kW) 800 Hatchback (XS) 820 SI (98 kW) 800 Hatchback (XS) 820 i/Si (103 kW) 800 Hatchback (XS) 820 I/SI (100 kW) 800 Hatchback (XS) 820 16V Turbo (132 kW) 800 Hatchback (XS) 820 Sport (145 kW) 800 Hatchback (XS) 2.5 Sterling (110 kW) 800 Hatchback (XS) 827 Vitesse (124 kW) 800 Hatchback (XS) 827 24V I/SI (124 kW) 800 Hatchback (XS) 827 Vitesse/SLI (130 kW) 800 Hatchback (XS) 2.5 Si (129 kW) 800 Hatchback (XS) 2.7 (127 kW) 800 Hatchback (XS) 2.5 (129 kW) 800 Hatchback (XS) 825 D/SD (87 kW) 800 (XS) 820 (74 kW) 800 (XS) 2.0 E (84 kW)

Polar

11/95 - 03/00 55549 11/95 - 03/00 11/95 - 03/00 55001 11/95 - 03/00 11/95 - 03/00 55001 11/95 - 03/00 04/90 - 04/95 53649 04/90 - 04/95 54512 04/90 - 04/95 53649 04/90 - 04/95 54512 04/90 - 04/95 53649 04/90 - 04/95 54512 04/90 - 04/95 53649 04/90 - 04/95 54512 04/90 - 04/95 53649 04/90 - 04/95 54512 04/90 - 04/95 53649 04/90 - 04/95 54512 04/90 - 04/95 54512 04/90 - 04/95 54512 04/90 - 04/95 55001 04/90 - 04/95 04/90 - 04/95 54512 04/90 - 04/95 55001 04/90 - 04/95 04/90 - 04/95 54512 04/90 - 04/95 55001 04/90 - 04/95 04/90 - 04/95 54512 04/90 - 04/95 55001 04/90 - 04/95 04/90 - 04/95 55001 04/90 - 04/95 04/90 - 04/95 55001 04/90 - 04/95 09/93 - 11/98 53649 09/93 - 11/98 54512 09/93 - 11/98 53649 09/93 - 11/98 54512 09/93 - 11/98 54512 09/93 - 11/98 55001 09/93 - 11/98 09/93 - 11/98 55001 09/93 - 11/98 05/95 - 03/00 53649 05/95 - 03/00 53649 05/95 - 03/00 53649 05/95 - 03/00 55001 05/95 - 03/00 55549 05/95 - 03/00 05/95 - 03/00 55001 05/95 - 03/00 05/95 - 03/00 55001 05/95 - 03/00 05/95 - 03/00 53649 05/95 - 03/00 53649 05/95 - 03/00 55549 05/95 - 03/00 55001 05/95 - 03/00 05/95 - 03/00 55001 05/95 - 03/00 05/86 - 12/89 53649 08/93 - 02/99 55549 08/93 - 02/99 55549 08/93 - 02/99 55549 08/93 - 02/99 55549 08/93 - 02/99 55549 08/93 - 02/99 10/86 - 02/99 55549 10/86 - 02/99 55549 10/86 - 02/99 55549 10/86 - 02/99 55549 10/86 - 02/99 55549 10/86 - 02/99 55549 10/86 - 02/99 55549 10/86 - 02/99 55549 10/86 - 02/99 55549 10/86 - 02/99 55549 10/86 - 02/99 55549 10/86 - 02/99 55549 10/86 - 02/99 55549 10/86 - 02/99 55549 10/86 - 02/99 56609 10/86 - 02/99 55549 10/86 - 02/99 55549

Polar S

Magic

Stop & Go

56008 MF 56649 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55010 MF 55510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55010 MF 55510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55010 MF 55510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 54402 MF 55401 MF 55010 MF 55510 MF 55010 MF 55510 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 55401 MF 55509 MF 56249 MF 56008 MF 56649 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 55401 MF 54402 MF 55401 MF 56008 MF 56649 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 55509 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 55401 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56009 MF 56249 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 177

Polar

ROVER + SAAB

800 (XS) 820e (88 kW) 800 (XS) 820 SE/SI (88 kW) 800 (XS) 820 SI (98 kW) 800 (XS) 820 16 V I/SI (103 kW) 800 (XS) 820 I/SI (100 kW) 800 (XS) 2.0 Turbo (120 kW) 800 (XS) 820 16V Turbo (132 kW) 800 (XS) 820 Sport (145 kW) 800 (XS) 825 SI/Sterling (110/123/127 kW) 800 (XS) 825 Si Lux (129 kW) 800 (XS) 827 SI/Sterling (124/130 kW) 800 (XS) 2.7 (127 kW) 800 (XS) 825 D/SD (87 kW) 800 Coupe 825 Si (129 kW) 800 Coupe 827 24V (124 kW) 800 Coupe 825 SD (87 kW) 2000-3500 Hatchback (SD1) 2000 (74 kW) 2000-3500 Hatchback (SD1) 2300 (88 kW) 2000-3500 Hatchback (SD1) 2600 S (93 kW) 2000-3500 Hatchback (SD1) 2600 (99 kW) 2000-3500 Hatchback (SD1) 3500 (115 kW) 2000-3500 Hatchback (SD1) 3500 Vitesse (142 kW) 2000-3500 Hatchback (SD1) 2400 TD (67 kW) CABRIOLET (XW) 214 1.4 (66 kW) CABRIOLET (XW) 214 1.4i 16V (76 kW) CABRIOLET (XW) 216 1.6i 16V (82 kW) CABRIOLET (XW) 1.6 (82 kW) CABRIOLET (XW) 216 1.6i (90 kW) COUPE 1.6 16 V (82 kW) COUPE 1.8 16 V (107 kW) MAESTRO 1.3 (49 kW) MAESTRO 1.6 (63 kW) MAESTRO 2.0 D (44 kW) MAESTRO 2.0 TD (60 kW) MINI MK I 1000 (30 kW) MINI MK I 1300 (37/39/45/46 kW) MINI MK I 1.3 Cooper S (63 kW) MINI MK I Convertible (XN) 1300 (46 kW) MINI MK I Convertible (XN) 1.3 S (46 kW) MINI MK I Convertible (XN) 1.3 (63 kW) MONTEGO 1.6 (61 kW) MONTEGO 1.6 (61 kW) MONTEGO 2.0 i CAT (75 kW) MONTEGO 2.0 i CAT (75 kW) MONTEGO 2.0 GTi (86 kW) * MONTEGO 2.0 GTi (86 kW) * MONTEGO 2.0 D Turbo (60 kW) MONTEGO Estate (XE) 1.3 (50 kW) MONTEGO Estate (XE) 1.3 (50 kW) MONTEGO Estate (XE) 1.6 (61 kW) MONTEGO Estate (XE) 1.6 (61 kW) MONTEGO Estate (XE) 2.0 GTI/LXI(75kW) MONTEGO Estate (XE) 2.0 GTI/LXI(75kW) MONTEGO Estate (XE) 2.0 GTi(86kW) * MONTEGO Estate (XE) 2.0 GTi(86kW) * MONTEGO Estate (XE) 2.0 Turbo-D (60 kW)

Polar S

Magic

Stop & Go

10/86 - 02/99 55549 56008 MF 56649 MF 10/86 - 02/99 55549 56008 MF 56649 MF 10/86 - 02/99 55549 56008 MF 56649 MF 10/86 - 02/99 55549 56008 MF 56649 MF 10/86 - 02/99 55549 56008 MF 56649 MF 10/86 - 02/99 55549 56008 MF 56649 MF 10/86 - 02/99 55549 56008 MF 56649 MF 10/86 - 02/99 55549 56008 MF 56649 MF 10/86 - 02/99 55549 56008 MF 56649 MF 10/86 - 02/99 55549 56008 MF 56649 MF 10/86 - 02/99 55549 56008 MF 56649 MF 10/86 - 02/99 55549 56008 MF 56649 MF 10/86 - 02/99 56609 57412 MF 57549 MF 08/92 - 02/99 55549 56008 MF 56649 MF 08/92 - 02/99 55549 56008 MF 56649 MF 08/92 - 02/99 56609 57412 MF 57549 MF 06/76 - 10/86 57024 MF 06/76 - 10/86 57024 MF 06/76 - 10/86 57024 MF 06/76 - 10/86 57024 MF 06/76 - 10/86 57024 MF 06/76 - 10/86 57024 MF 06/76 - 10/86 57024 MF 04/90 - 11/99 53649 54402 MF 55401 MF 04/90 - 11/99 53649 54402 MF 55401 MF 04/90 - 11/99 53649 54402 MF 55401 MF 04/90 - 11/99 53649 54402 MF 55401 MF 04/90 - 11/99 53649 54402 MF 55401 MF 03/96 - 11/99 53649 54402 MF 55401 MF 03/96 - 11/99 55549 56008 MF 56649 MF 09/90 - 01/95 53649 54402 MF 55401 MF 09/90 - 01/95 53649 54402 MF 55401 MF 09/90 - 01/95 53649 54402 MF 55401 MF 09/90 - 01/95 53649 54402 MF 55401 MF 01/91 - 05/01 54577 01/91 - 05/01 54577 01/91 - 05/01 09/92 - 05/01 54577 09/92 - 05/01 54577 09/92 - 05/01 54577 10/88 - 10/95 55001 55509 MF 56249 MF 10/88 - 10/95 56009 MF 10/88 - 10/95 55001 55509 MF 56249 MF 10/88 - 10/95 56009 MF 10/88 - 10/95 55001 55509 MF 56249 MF 10/88 - 10/95 56009 MF 10/88 - 10/95 56009 MF 56249 MF 10/84 - 12/93 55001 55509 MF 56249 MF 10/84 - 12/93 56009 MF 10/84 - 12/93 55001 55509 MF 56249 MF 10/84 - 12/93 56009 MF 10/84 - 12/93 55001 55509 MF 56249 MF 10/84 - 12/93 56009 MF 10/84 - 12/93 55001 55509 MF 56249 MF 10/84 - 12/93 56009 MF 10/84 - 12/93 56009 MF 56249 MF

SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i (96 kW) 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo (110/113/136/151 kW) 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo (147 kW) 9-3 (YS3D) 2.3 i (110 kW) 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo (165 kW) 9-3 (YS3D) 2.3 (169 kW) 9-3 (YS3D) 2.2 TiD (85 kW) * 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i (96 kW) 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo (110/113/136/151 kW) 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo (147 kW) 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i (110 kW) 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo (165 kW) 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 (169 kW) 9-3 (YS3F) 1.8 i (90 kW) 9-3 (YS3F) 1,8t (110 kW) 9-3 (YS3F) 2.0 t (129 kW) 9-3 (YS3F) 2.0 T (154 kW) 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 (184 kW) 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower (110 kW) 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower (129/145/147 kW) 9-3 (YS3F) 2.0 T BioPower (154 kW) 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD (154 kW) 9-3 (YS3F) 2.0 T (177 kW) 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 (188/203 kW) 178

02/98 - 09/02 02/98 - 09/02 02/98 - 09/02 02/98 - 09/02 02/98 - 09/02 02/98 - 09/02 02/98 - 09/02 02/98 - 08/03 02/98 - 08/03 02/98 - 08/03 02/98 - 08/03 02/98 - 08/03 02/98 - 08/03 09/02 - 09/02 - 09/02 - 09/02 - 09/02 - 09/02 - 09/02 - 09/02 - 09/02 - 09/02 - 09/02 -

55549 55549 55549 55549 55549 55549 58822 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549

56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 60044 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF 56008 MF

56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 60044 MF L5 AGM ED 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF 56649 MF

SAAB

9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD (206 kW) 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo Performance (185 kW) 9-3 (YS3F) 1.9 TiD (88 kW) 9-3 (YS3F) 1.9 TiD (88 kW) 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD (132 kW) * 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD (132 kW) * 9-3 (YS3F) 2.2 TiD (92 kW) * 9-3 (YS3F) 2.2 TiD (92 kW) * 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t (110 kW) 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t (129 kW) 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 T (154 kW) 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 Turbo Performance (185 kW) 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 (184 kW) 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t BioPower (110 kW) 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower (129/145/147 kW) 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 (143 kW) 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 (188/203/206 kW) 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TiD (110 kW) 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD (132 kW) 9-3 Estate 1.8 i (90 kW) 9-3 Estate 1.8 t (110 kW) 9-3 Estate 1.8 t BioPower (110 kW) 9-3 Estate 2.0 t BioPower (129/145 kW) 9-3 Estate 2.0 (143 kW) 9-3 Estate 2.0 T (147 kW) 9-3 Estate 2.0 T XWD (154 kW) 9-3 Estate 2.8 Turbo V6 (188/203 kW) 9-3 Estate 2.8 Turbo V6 XWD (206 kW) 9-3 Estate 2.0 t (110 kW) 9-3 Estate 2.0 T (154 kW) 9-3 Estate 2.8 Turbo V6 (184 kW) 9-3 Estate 1.9 TiD (88 kW) * 9-3 Estate 1.9 TiD (88 kW) * 9-3 Estate 1.9 TTiD (132 kW) * 9-3 Estate 1.9 TTiD (132 kW) * 9-3X 2.0 T XWD (154 kW) 9-3X 2.0 T BioPower XWD (154 kW) 9-3X 1.9 TTiD (132 kW) * 9-3X 1.9 TTiD (132 kW) * 9-5 (YS3E) 2.0 t (110 kW) 9-5 (YS3E) 2.0 T Biopower (132 kW) 9-5 (YS3E) 2.0 (136 kW) 9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE (141 kW) 9-5 (YS3E) 2.3 t (125/136 kW) 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo (162/169/184/191 kW) 9-5 (YS3E) 2.3 (224 kW) 9-5 (YS3E) 3.0 V6t (147 kW) 9-5 (YS3E) 1.9 TiD (110 kW) 9-5 (YS3E) 2.2 TiD (88 kW) 9-5 (YS3E) 3.0 TiD (130 kW) * 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower (110 kW) 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo (134/188 kW) 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower (136/152 kW) * 9-5 Estate (YS3E) 2.0 t (110 kW) 9-5 Estate (YS3E) 2.0 t BioPower (110 kW) 9-5 Estate (YS3E) 2.0 T Biopower (132 kW) 9-5 Estate (YS3E) 2.0 (136 kW) 9-5 Estate (YS3E) 2.3 t (125/136 kW) 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo (162/169/184 kW) 9-5 Estate (YS3E) 3.0 V6t (147 kW) 9-5 Estate (YS3E) 2.3 (224 kW) 9-5 Estate (YS3E) 2.2 TiD (88 kW) 9-5 Estate (YS3E) 3.0 TiD (130 kW) * 9-5 Estate (YS3E) 2.3 t BioPower (136 kW) 9-5 Estate (YS3E) 2.3 Turbo (188 kW) * 9-5 Estate (YS3E) 1.9 TiD (110 kW) * 9-5 Estate (YS3E) 1.9 TiD (110 kW) * 9-5 Estate (YS3E) 1.9 TiD (129 kW) * 9-5 Estate (YS3E) 1.9 TiD (129 kW) * 90 2.0 (74 kW) 99 Combi Coupe 2.0 (81 kW) 99 Combi Coupe 2.0 i (87 kW) 99 2.0 GL (74 kW) 900 I Combi Coupe 2.0 (73 kW) 900 I Combi Coupe 2.0 c (74/79 kW) 900 I Combi Coupe 2.0 i (81/85 kW) 900 I Combi Coupe 2.0 -16 (92/107 kW) 900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16 (104 kW) 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo(107/110kW) 900 I Combi Coupe 2.0 T8(114kW) 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 (118/132 kW) 900 I Combi Coupe 2.1 -16 (100 kW) 900 I Combi Coupe 2.1 16 S (107 kW) 900 I Combi Coupe 2.0 -16 (93 kW) * 900 I Combi Coupe 2.0 -16 (93 kW) *

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

09/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/02 - 55549 56008 MF 56649 MF 09/02 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/02 - 58514 MF 09/02 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/02 - 58514 MF 09/02 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/02 - 58514 MF 08/03 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/03 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/03 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/03 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/03 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/03 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/03 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/03 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/03 - 55549 56008 MF 56649 MF 08/03 - 57309 MF 57510 MF 08/03 - 57309 MF 57510 MF 03/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/05 - 58514 MF 03/05 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/05 - 58514 MF 02/09 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/09 - 55549 56008 MF 56649 MF 02/09 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/09 - 58514 MF 09/97 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/97 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 58514 MF 10/98 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/98 - 58514 MF 08/84 - 08/87 56069 MF 08/68 - 01/87 56069 MF 08/68 - 01/87 56069 MF 11/67 - 01/87 56069 MF 09/78 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 09/78 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 09/78 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 09/78 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 09/78 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 09/78 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 09/78 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 09/78 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 09/78 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 09/78 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 09/78 - 06/94 55549 56008 MF 56649 MF 09/78 - 06/94 57024 MF 179

Polar

SAAB + SEAT

900 I (AC4, AM4) 2.0 (73 kW) 900 I (AC4, AM4) 2.0 c (74/79 kW) 900 I (AC4, AM4) 2.0 i (81/85 kW) 900 I (AC4, AM4) 2.0 8V Turbo (114 kW) 900 I (AC4, AM4) 2.1 -16 (100 kW) 900 I (AC4, AM4) 2.1 16 S (107 kW) 900 I (AC4, AM4) 2.0 (81 kW) 900 I (AC4, AM4) 2.0 -16 (93 kW) 900 I (AC4, AM4) 2.0 16v (98 kW) 900 I (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16 (104 kW) 900 I (AC4, AM4) 2.1 -16 (100 kW) 900 I (AC4, AM4) 2.1 16 S (107 kW) 900 II 2.0 i (96 kW) 900 II 2.0 i (96 kW) 900 II 2.0 -16 Turbo (136 kW) 900 II 2.0 -16 Turbo (136 kW) 900 II 2.3 -16 (110 kW) * 900 II 2.3 -16 (110 kW) * 900 II 2.5 -24 V6 (125 kW) * 900 II Coupe 2.0 i (96 kW) 900 II Coupe 2.0 i (96 kW) 900 II Coupe 2.0 -16 Turbo (136 kW) 900 II Coupe 2.0 -16 Turbo (136 kW) 900 II Coupe 2.3 -16 (110 kW) * 900 II Coupe 2.3 -16 (110 kW) * 900 II Coupe 2.5 -24 V6 (125 kW) * 900 II Convertible 2.0 i (96 kW) 900 II Convertible 2.0 i (96 kW) 900 II Convertible 2.0 -16 Turbo (136 kW) 900 II Convertible 2.0 -16 Turbo (136 kW) 900 II Convertible 2.3 -16 (110 kW) * 900 II Convertible 2.3 -16 (110 kW) * 900 II Convertible 2.5 -24 V6 (125 kW) * 9000 Hatchback 2.0 -16 (92 kW) 9000 Hatchback 2.0 -16 CS (94/96 kW) 9000 Hatchback 2.0 -16 ND Turbo (110 kW) 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo (118/120/127/129 kW) 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo CS (136 kW) 9000 Hatchback 2.0 16v (143 kW) 9000 Hatchback 2.0 T16 (150 kW) 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo CSE (147 kW) 9000 Hatchback 2.0 (99 kW) 9000 Hatchback 2.3 -16 CS (107 kW) 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE (108 kW) 9000 Hatchback 2.3 (110 kW) 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE Eco Power (125 kW) 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo (143 kW) 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS (162/165 kW) 9000 Hatchback 3.0 -24 V6 CS/CSE (155 kW) * 9000 2.0 -16 (94 kW) 9000 2.0 -16 CD (96/110 kW) 9000 2.0 (99 kW) 9000 2.0 -16 Turbo CD (108/120/136 kW) 9000 2.0 -16 Turbo (118/129 kW) 9000 2.0 Carlsson(143kW) 9000 2.0 T16(150kW) 9000 2.3 -16 CD Turbo (147 kW) 9000 2.3 -16 CD (107 kW) 9000 2.3 -16 CDE (108 kW) 9000 2.3 (110/165 kW) 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power (125 kW) 9000 2.3 -16 Turbo (143 kW) 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE (155 kW) *

01/79 - 12/93 01/79 - 12/93 01/79 - 12/93 01/79 - 12/93 01/79 - 12/93 01/79 - 12/93 01/79 - 12/93 01/79 - 12/93 01/79 - 12/93 01/79 - 12/93 01/79 - 12/93 01/79 - 12/93 07/93 - 02/98 07/93 - 02/98 07/93 - 02/98 07/93 - 02/98 07/93 - 02/98 07/93 - 02/98 07/93 - 02/98 12/93 - 02/98 12/93 - 02/98 12/93 - 02/98 12/93 - 02/98 12/93 - 02/98 12/93 - 02/98 12/93 - 02/98 12/93 - 02/98 12/93 - 02/98 12/93 - 02/98 12/93 - 02/98 12/93 - 02/98 12/93 - 02/98 12/93 - 02/98 09/84 - 12/98 09/84 - 12/98 09/84 - 12/98 09/84 - 12/98 09/84 - 12/98 09/84 - 12/98 09/84 - 12/98 09/84 - 12/98 09/84 - 12/98 09/84 - 12/98 09/84 - 12/98 09/84 - 12/98 09/84 - 12/98 09/84 - 12/98 09/84 - 12/98 09/84 - 12/98 04/85 - 12/98 04/85 - 12/98 04/85 - 12/98 04/85 - 12/98 04/85 - 12/98 04/85 - 12/98 04/85 - 12/98 04/85 - 12/98 04/85 - 12/98 04/85 - 12/98 04/85 - 12/98 04/85 - 12/98 04/85 - 12/98 04/85 - 12/98

55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 56609 55549 56609 55549 56609 56609 55549 56609 55549 56609 55549 56609 56609 55549 56609 55549 56609 55549 56609 56609 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 56609 56609 56609 56609 56609 56609 56609 56609 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 55549 56609 56609 56609 56609 56609 56609

Polar S

Magic

Stop & Go

56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (110 kW) * ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (85 kW) * ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (150 kW) * ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (150 kW) * ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (66 kW) * ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (66 kW) * ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (81 kW) * ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (81 kW) * ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (85 kW) * ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (85 kW) * ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion (85 kW) * ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion (85 kW) * ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (96 kW) * ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (96 kW) * ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 Tdi 4x4 (96 kW) ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI (103 kW) * ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (110 kW) * 180

04/96 - 03/10 55549 56008 MF 04/96 - 03/10 55549 56008 MF 04/96 - 03/10 56609 57412 MF 04/96 - 03/10 56609 57412 MF 04/96 - 03/10 56609 57412 MF 04/96 - 03/10 58822 60044 MF 04/96 - 03/10 58822 57412 MF 04/96 - 03/10 60044 MF 04/96 - 03/10 56609 57412 MF 04/96 - 03/10 59249 04/96 - 03/10 56609 57412 MF 04/96 - 03/10 59249 04/96 - 03/10 59249 57412 MF 04/96 - 03/10 04/96 - 03/10 59249 04/96 - 03/10 59249 04/96 - 03/10 59249 57412 MF

57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 57549 MF L3 AGM ED 60044 MF 57549 MF 60044 MF 57549 MF L5 AGM ED 58514 MF 57549 MF L5 AGM ED 58514 MF 57549 MF L5 AGM ED 58514 MF 58514 MF L5 AGM ED 58514 MF L5 AGM ED 57549 MF L5 AGM ED

SEAT

ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (110 kW) * ALTEA (5P1) 1.2 TSI (77 kW) * ALTEA (5P1) 1.4 16V (63 kW) ALTEA (5P1) 1.4 TSI (92 kW) ALTEA (5P1) 1.6 (75 kW) * ALTEA (5P1) 1.6 (75 kW) * ALTEA (5P1) 1.8 TFSI (118 kW) * ALTEA (5P1) 1.8 TFSI (118 kW) * ALTEA (5P1) 2.0 FSI (110 kW) ALTEA (5P1) 1.9 TDI (77 kW) ALTEA (5P1) 2.0 TDI (100/103 kW) * ALTEA (5P1) 1.6 TDI (77 kW) * ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V (103 kW) * ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI (77 kW) * ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V (63 kW) ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI (92 kW) ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 (75 kW) * ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel (75 kW) * ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel (75 kW) * ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI (118 kW) ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI (110 kW) ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 (147 kW) ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (77 kW) ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (103/125 kW) * ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI (77 kW) * AROSA (6H) 1.0 (37 kW) AROSA (6H) 1.0 (37 kW) * AROSA (6H) 1.0 (37 kW) * AROSA (6H) 1.4 (44 kW) AROSA (6H) 1.4 16V (74 kW) AROSA (6H) 1.4 TDI (55 kW) AROSA (6H) 1.7 SDI (44 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.0 i (37 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.0 CL (33 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i (44 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.3 (40 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.4 (40 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i (55/55 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 16V (74 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 16V (74 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i (74 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i (74 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i (66 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i (66 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i 16V (95 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i 16V (95 kW) CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i (85 kW) CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i (85 kW) CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i 16V (110 kW) * CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i 16V (110 kW) * CORDOBA (6K2/C2) 1.7 SDI (44 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.9 D (47/50 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.9 SDI (47 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.9 TD (55 kW) CORDOBA (6K2/C2) 1.9 TDI (66/81 kW) CORDOBA Hatchback 1.6 SXE (55 kW) CORDOBA Hatchback 1.6 i (74 kW) CORDOBA Hatchback 2.0 (85/110 kW) CORDOBA Hatchback 1.9 D (66 kW) * CORDOBA Vario (6K5) 1.4 (40 kW) CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i (44 kW) CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i (55/55/74 kW) CORDOBA Vario (6K5) 1.7 SDI (44 kW) CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI (47 kW) CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI (66/81 kW) CORDOBA (6K2) 1.0 (37 kW) CORDOBA (6K2) 1.0 16V (51 kW) CORDOBA (6K2) 1.4 (44 kW) CORDOBA (6K2) 1.4 16V (55/74 kW) CORDOBA (6K2) 1.6 (55 kW) * CORDOBA (6K2) 1.8 T 20V Cupra (115 kW) CORDOBA (6K2) 1.9 SDI (50 kW) CORDOBA (6K2) 1.9 TDI (66/81 kW) * CORDOBA Vario (6K5) 1.4 (44 kW) CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V (55 kW) CORDOBA Vario (6K5) 1.6 (55/74 kW) CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI (50 kW) CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI (66/81 kW) * CORDOBA (6L2) 1.2 (47 kW) CORDOBA (6L2) 1.2 12V (51 kW) CORDOBA (6L2) 1.4 16V (55 kW) CORDOBA (6L2) 1.6 (74 kW) CORDOBA (6L2) 1.6 16V (77 kW) CORDOBA (6L2) 2.0 (85 kW) CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (51 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

04/96 - 03/10 58514 MF 03/04 - 54512 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/04 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/04 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/04 - 54512 55010 MF 55510 MF L3 AGM ED 03/04 - 56609 57412 MF 57549 MF 03/04 - 55549 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 03/04 - 56609 57412 MF 57549 MF 03/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/04 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/04 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/04 - 56609 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/06 - 54512 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/06 - 54512 55010 MF 55510 MF 10/06 - 54512 55010 MF 56649 MF 10/06 - 54512 55010 MF 56649 MF 10/06 - 54512 55010 MF 55510 MF L3 AGM ED 10/06 - 56609 57412 MF 57549 MF 10/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/06 - 55549 56008 MF 56649 MF 10/06 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/06 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/06 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/06 - 55549 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/97 - 06/04 53649 54402 MF 55401 MF 05/97 - 06/04 53649 54402 MF 05/97 - 06/04 54506 05/97 - 06/04 54512 55010 MF 55510 MF 05/97 - 06/04 55549 56008 MF 56649 MF 05/97 - 06/04 55549 56008 MF 56649 MF 05/97 - 06/04 55549 56008 MF 56649 MF 02/93 - 10/99 53649 54402 MF 55401 MF 02/93 - 10/99 53649 54402 MF 55401 MF 02/93 - 10/99 53649 54402 MF 55401 MF 02/93 - 10/99 53649 54402 MF 55401 MF 02/93 - 10/99 53649 54402 MF 55401 MF 02/93 - 10/99 53649 54402 MF 55401 MF 02/93 - 10/99 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 10/99 56009 MF 02/93 - 10/99 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 10/99 56009 MF 02/93 - 10/99 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 10/99 56009 MF 02/93 - 10/99 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 10/99 56009 MF 02/93 - 10/99 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 10/99 56009 MF 02/93 - 10/99 55001 55509 MF 56249 MF 02/93 - 10/99 56009 MF 02/93 - 10/99 56344 57309 MF 57510 MF 02/93 - 10/99 56344 57309 MF 57510 MF 02/93 - 10/99 56344 57309 MF 57510 MF 02/93 - 10/99 56344 57309 MF 57510 MF 02/93 - 10/99 56344 57309 MF 57510 MF 11/95 - 06/99 55549 56008 MF 56649 MF 11/95 - 06/99 55549 56008 MF 56649 MF 11/95 - 06/99 55549 56008 MF 56649 MF 11/95 - 06/99 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/96 - 06/99 54512 55010 MF 55510 MF 08/96 - 06/99 53649 54402 MF 55401 MF 08/96 - 06/99 53649 54402 MF 55401 MF 08/96 - 06/99 56344 57309 MF 57510 MF 08/96 - 06/99 56344 57309 MF 57510 MF 08/96 - 06/99 56344 57309 MF 57510 MF 06/99 - 10/02 54512 55010 MF 55510 MF 06/99 - 10/02 54512 55010 MF 55510 MF 06/99 - 10/02 54512 55010 MF 55510 MF 06/99 - 10/02 54512 55010 MF 55510 MF 06/99 - 10/02 54512 55010 MF 56649 MF 06/99 - 10/02 55549 56008 MF 56649 MF 06/99 - 10/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/99 - 10/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/99 - 12/02 54512 55010 MF 55510 MF 06/99 - 12/02 54512 55010 MF 55510 MF 06/99 - 12/02 54512 55010 MF 55510 MF 06/99 - 12/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/99 - 12/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/02 - 11/09 54512 55010 MF 55510 MF 09/02 - 11/09 54512 55010 MF 55510 MF 09/02 - 11/09 55549 56008 MF 56649 MF 09/02 - 11/09 55549 56008 MF 56649 MF 09/02 - 11/09 55549 56008 MF 56649 MF 09/02 - 11/09 55549 56008 MF 56649 MF 09/02 - 11/09 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 181

SEAT

CORDOBA (6L2) 1.9 SDI (47 kW) CORDOBA (6L2) 1.9 TDI (74/96 kW) * EXEO (3R2) 1.6 (75 kW) EXEO (3R2) 1.8 T (110 kW) EXEO (3R2) 2.0 TFSI (147 kW) EXEO (3R2) 2.0 TDI (88/105/125 kW) * EXEO ST (3R5) 1.6 (75 kW) EXEO ST (3R5) 1.8 T (110 kW) EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI (147 kW) EXEO ST (3R5) 2.0 TDI (88/105/125 kW) * FURA (025A) 0.9 (29 kW) FURA (025A) 1.4 (55 kW) IBIZA I (021A) 0.9 (29 kW) IBIZA I (021A) 1.2 (44/47 kW) IBIZA I (021A) 1.2 i (52 kW) IBIZA I (021A) 1.5 (63 kW) IBIZA I (021A) 1.5 i (65/74 kW) IBIZA I (021A) 1.5 i CAT (66 kW) IBIZA I (021A) 1.7 (72/76 kW) IBIZA I (021A) 1.7 D (40 kW) * IBIZA II (6K1) 1.0 i (37 kW) IBIZA II (6K1) 1.0 i (37 kW) IBIZA II (6K1) 1.0 (33 kW) IBIZA II (6K1) 1.0 (33 kW) IBIZA II (6K1) 1.3 i (40 kW) * IBIZA II (6K1) 1.3 i (40 kW) * IBIZA II (6K1) 1.4 (40 kW) IBIZA II (6K1) 1.4 i (44 kW) IBIZA II (6K1) 1.4 i (44 kW) IBIZA II (6K1) 1.4 i (44 kW) IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V (74 kW) IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V (74 kW) IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V (74 kW) IBIZA II (6K1) 1.6 i (55/74/55 kW) * IBIZA II (6K1) 1.6 i (55/74/55 kW) * IBIZA II (6K1) 1.6 i (55/74/55 kW) * IBIZA II (6K1) 1.8 i (66 kW) * IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V (95 kW) * IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V (95 kW) * IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V (95 kW) * IBIZA II (6K1) 2.0 i (85 kW) * IBIZA II (6K1) 2.0 i (85 kW) * IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V (110 kW) * IBIZA II (6K1) 1.9 D (47 kW) IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (66 kW) IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (47 kW) IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (47 kW) IBIZA II (6K1) 1.9 D (50 kW) IBIZA II (6K1) 1.9 D (50 kW) IBIZA II (6K1) 1.9 TD (55 kW) * IBIZA II (6K1) 1.9 TD (55 kW) * IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (81 kW) * IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (81 kW) * IBIZA III (6K1) 1.0 (37 kW) * IBIZA III (6K1) 1.0 (37 kW) * IBIZA III (6K1) 1.0 (50 kW) IBIZA III (6K1) 1.0 16V (51 kW) IBIZA III (6K1) 1.0 16V (51 kW) IBIZA III (6K1) 1.4 (44 kW) IBIZA III (6K1) 1.4 (44 kW) IBIZA III (6K1) 1.4 16V (55/74 kW) * IBIZA III (6K1) 1.4 16V (55/74 kW) * IBIZA III (6K1) 1.6 (55 kW) IBIZA III (6K1) 1.8 T 20V Cupra (115 kW) IBIZA III (6K1) 1.9 SDI (50 kW) IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (66/81 kW) * IBIZA IV (6L1) 1.2 (44 kW) IBIZA IV (6L1) 1.2 (47 kW) * IBIZA IV (6L1) 1.2 (47 kW) * IBIZA IV (6L1) 1.2 12V (51 kW) * IBIZA IV (6L1) 1.2 12V (51 kW) * IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (55 kW) * IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (55 kW) * IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (63 kW) IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (63 kW) IBIZA IV (6L1) 1.6 (74 kW) * IBIZA IV (6L1) 1.6 (74 kW) * IBIZA IV (6L1) 1.6 16V (77 kW) IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR (110 kW) IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R (132 kW) IBIZA IV (6L1) 2.0 (85 kW) IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (51 kW) IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI (47 kW) IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI (74/96 kW) IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R (118 kW) * 182

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

09/02 - 11/09 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 09/02 - 11/09 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 12/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/09 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/09 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/09 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 06/09 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 01/82 - 12/86 54403 MF 01/82 - 12/86 54403 MF 06/84 - 12/93 53649 54402 MF 55401 MF 06/84 - 12/93 53649 54402 MF 55401 MF 06/84 - 12/93 53649 54402 MF 55401 MF 06/84 - 12/93 53649 54402 MF 55401 MF 06/84 - 12/93 53649 54402 MF 55401 MF 06/84 - 12/93 53649 54402 MF 55401 MF 06/84 - 12/93 53649 54402 MF 55401 MF 06/84 - 12/93 55508 MF 03/93 - 08/99 53649 54402 MF 55401 MF 03/93 - 08/99 54506 03/93 - 08/99 53649 54402 MF 55401 MF 03/93 - 08/99 54506 03/93 - 08/99 53649 54402 MF 55401 MF 03/93 - 08/99 54506 03/93 - 08/99 53649 54402 MF 55401 MF 03/93 - 08/99 53649 54402 MF 55401 MF 03/93 - 08/99 54512 55010 MF 56649 MF 03/93 - 08/99 55549 56008 MF 03/93 - 08/99 53649 54402 MF 55401 MF 03/93 - 08/99 54512 55010 MF 56649 MF 03/93 - 08/99 55549 56008 MF 03/93 - 08/99 53649 54402 MF 55401 MF 03/93 - 08/99 54512 55010 MF 56649 MF 03/93 - 08/99 55549 56008 MF 03/93 - 08/99 54512 55010 MF 56649 MF 03/93 - 08/99 53649 54402 MF 55401 MF 03/93 - 08/99 54512 55010 MF 55510 MF 03/93 - 08/99 56649 MF 03/93 - 08/99 53649 54402 MF 55401 MF 03/93 - 08/99 54512 55010 MF 56649 MF 03/93 - 08/99 54512 55010 MF 56649 MF 03/93 - 08/99 56609 57412 MF 57549 MF 03/93 - 08/99 56609 57412 MF 57549 MF 03/93 - 08/99 56609 55508 MF 57549 MF 03/93 - 08/99 57412 MF 03/93 - 08/99 56609 55508 MF 57549 MF 03/93 - 08/99 57412 MF 03/93 - 08/99 56609 55508 MF 57549 MF 03/93 - 08/99 57412 MF 03/93 - 08/99 56609 55508 MF 57549 MF 03/93 - 08/99 57412 MF 08/99 - 02/02 53649 54402 MF 55401 MF 08/99 - 02/02 54506 08/99 - 02/02 53649 54402 MF 55401 MF 08/99 - 02/02 53649 54402 MF 55401 MF 08/99 - 02/02 55549 56008 MF 56649 MF 08/99 - 02/02 53649 54402 MF 55401 MF 08/99 - 02/02 55549 56008 MF 56649 MF 08/99 - 02/02 53649 54402 MF 55401 MF 08/99 - 02/02 55549 56008 MF 56649 MF 08/99 - 02/02 55549 56008 MF 56649 MF 08/99 - 02/02 55549 56008 MF 56649 MF 08/99 - 02/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/99 - 02/02 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/02 - 11/09 53649 54402 MF 55401 MF 02/02 - 11/09 53649 54402 MF 55401 MF 02/02 - 11/09 54512 55010 MF 56649 MF 02/02 - 11/09 54512 55010 MF 55510 MF 02/02 - 11/09 56649 MF 02/02 - 11/09 54512 55010 MF 55510 MF 02/02 - 11/09 55549 56008 MF 56649 MF 02/02 - 11/09 55549 56008 MF 55510 MF 02/02 - 11/09 56649 MF 02/02 - 11/09 55549 56008 MF 55510 MF 02/02 - 11/09 56649 MF 02/02 - 11/09 55549 56008 MF 56649 MF 02/02 - 11/09 55549 56008 MF 56649 MF 02/02 - 11/09 55549 56008 MF 56649 MF 02/02 - 11/09 55549 56008 MF 56649 MF 02/02 - 11/09 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/02 - 11/09 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/02 - 11/09 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 02/02 - 11/09 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED

SEAT

IBIZA V (6J5) 1.2 TSI (77 kW) * IBIZA V (6J5) 1.2 (51 kW) IBIZA V (6J5) 1.4 TSI (110 kW) IBIZA V (6J5) 1.6 (77 kW) IBIZA V (6J5) 1.4 (63 kW) IBIZA V (6J5) 2.0 (85 kW) IBIZA V (6J5) 1.2 TDI (55 kW) * IBIZA V (6J5) 1.4 TDI (59 kW) IBIZA V (6J5) 1.6 TDI (66/77 kW) IBIZA V (6J5) 1.9 TDI (66/77 kW) * IBIZA V (6J5) 2.0 TDI (105 kW) * IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 TSI (77 kW) * IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 (44 kW) IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 (63 kW) IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI (110/132 kW) IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 (77 kW) IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 2.0 (85 kW) IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TDI (59 kW) IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI (66/77 kW) IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI (66/77 kW) IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 2.0 TDI (105 kW) * IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 TDI (55 kW) * IBIZA V ST (6J8) 1.2 TSI (77 kW) * IBIZA V ST (6J8) 1.2 TDI (55 kW) * IBIZA V ST (6J8) 1.6 TDI (66 kW) * IBIZA V ST (6J8) 1.6 TDI (77 kW) * INCA (6K9) 1.4 i (44 kW) INCA (6K9) 1.6 (70 kW) INCA (6K9) 1.4 16V (55 kW) * INCA (6K9) 1.4 16V (55 kW) * INCA (6K9) 1.6 i (55 kW) INCA (6K9) 1.7 D (42 kW) INCA (6K9) 1.9 D (47 kW) INCA (6K9) 1.9 SDI (47 kW) INCA (6K9) 1.9 SDI (47 kW) INCA (6K9) 1.9 TDI (66 kW) * INCA (6K9) 1.9 TDI (66 kW) * LEON (1M1) 1.4 16V (55 kW) LEON (1M1) 1.6 (74 kW) LEON (1M1) 1.6 16 V (77 kW) LEON (1M1) 1.8 20V (92 kW) LEON (1M1) 1.8 20V T (132 kW) LEON (1M1) 1.8 20V T 4 (132 kW) LEON (1M1) 1.8 T Cupra R (154/165 kW) LEON (1M1) 1.6 (75 kW) LEON (1M1) 1.8 Turbo 4x4 (154 kW) LEON (1M1) 2.3 VR5 (125 kW) LEON (1M1) 2.8 (150 kW) LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 (150 kW) LEON (1M1) 1.9 SDI (50 kW) LEON (1M1) 1.9 TDI (66/74/81/96/110 kW) LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro (110 kW) * LEON (1P1) 1.2 TSI (77 kW) * LEON (1P1) 1.4 16V (63 kW) LEON (1P1) 1.4 TSI (92 kW) * LEON (1P1) 1.6 (75 kW) LEON (1P1) 2.0 FSI (110 kW) LEON (1P1) 2.0 TFSI (136/147/177 kW) LEON (1P1) 1.6 LPG (75 kW) LEON (1P1) 1.8 TSI (118 kW) LEON (1P1) 2.0 TFSI(155kW) LEON (1P1) 2.0 CupraR(195kW) LEON (1P1) 1.6 TDI (77 kW) * LEON (1P1) 1.9 TDI (66 kW) LEON (1P1) 1.9 TDi (81 kW) LEON (1P1) 2.0 TDI (100 kW) * LEON (1P1) 1.9 TDI (77 kW) LEON (1P1) 2.0 TDI (103 kW) LEON (1P1) 2.0 TDI 16V (103 kW) * MALAGA (023A) 1.2 (44 kW) MALAGA (023A) 1.2 i (52 kW) MALAGA (023A) 1.5 (63 kW) MALAGA (023A) 1.5 i CAT (66 kW) MALAGA (023A) 1.5 i (74 kW) MALAGA (023A) 1.7 D (40/42 kW) * MARBELLA (28) 0.8 (25 kW) MARBELLA (28) 0.9 (29/32 kW) MARBELLA (28) 0.9 CAT (29/30 kW) MARBELLA Box (028A) 0.8 (25 kW) MARBELLA Box (028A) 0.9 (29 kW) MARBELLA Box (028A) 0.9 CAT (29 kW) PANDA (141A) 0.9 (31 kW) * RITMO (138) 1.2 (47 kW) RITMO (138) 1.4 (57 kW) * RITMO (138) 1.7 D (41 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

03/08 - 56009 MF 56249 MF L2 AGM ED 03/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 03/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/08 - 55549 56008 MF 56649 MF 03/08 - 56008 MF 57549 MF L2 AGM ED 03/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 03/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/08 - 56249 MF L3 AGM ED 07/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 07/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 07/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 07/08 - 54512 55010 MF 55510 MF 07/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/08 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/08 - 56008 MF 57549 MF L2 AGM ED 03/10 - 56009 MF 56249 MF L2 AGM ED 03/10 - 56008 MF 57549 MF L2 AGM ED 03/10 - 56008 MF 57549 MF L2 AGM ED 03/10 - 56008 MF 57549 MF L2 AGM ED 11/95 - 06/03 54512 55010 MF 55510 MF 11/95 - 06/03 54512 55010 MF 55510 MF 11/95 - 06/03 54512 54403 MF 55510 MF 11/95 - 06/03 55010 MF 11/95 - 06/03 55549 56008 MF 56649 MF 11/95 - 06/03 56344 57309 MF 57510 MF 11/95 - 06/03 56344 57309 MF 57510 MF 11/95 - 06/03 56344 56009 MF 56249 MF 11/95 - 06/03 57309 MF 57510 MF 11/95 - 06/03 56344 56009 MF 56249 MF 11/95 - 06/03 57309 MF 57510 MF 11/99 - 06/06 54512 55010 MF 55510 MF 11/99 - 06/06 55549 56008 MF 56649 MF 11/99 - 06/06 55549 56008 MF 56649 MF 11/99 - 06/06 55549 56008 MF 56649 MF 11/99 - 06/06 55549 56008 MF 56649 MF 11/99 - 06/06 55549 56008 MF 56649 MF 11/99 - 06/06 55549 56008 MF 56649 MF 11/99 - 06/06 56008 MF 56649 MF 11/99 - 06/06 56008 MF 56649 MF 11/99 - 06/06 56008 MF 56649 MF 11/99 - 06/06 56008 MF 56649 MF 11/99 - 06/06 55549 56008 MF 56649 MF 11/99 - 06/06 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/99 - 06/06 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/99 - 06/06 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/05 - 54512 56008 MF 57549 MF L2 AGM ED 05/05 - 54512 55010 MF 55510 MF 05/05 - 54512 55010 MF 55510 MF L2 AGM ED 05/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 05/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 05/05 - 55549 56008 MF 56649 MF 05/05 - 56008 MF 56649 MF 05/05 - 56008 MF 56649 MF 05/05 - 56008 MF 56649 MF 05/05 - 56008 MF 56649 MF 05/05 - 56008 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/05 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/05 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/05 - 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 05/05 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 11/84 - 12/93 55508 MF 11/84 - 12/93 55508 MF 11/84 - 12/93 55508 MF 11/84 - 12/93 55508 MF 11/84 - 12/93 55508 MF 11/84 - 12/93 55508 MF 08/86 - 10/98 54403 MF 08/86 - 10/98 54403 MF 08/86 - 10/98 54403 MF 11/86 - 12/93 54403 MF 11/86 - 12/93 54403 MF 11/86 - 12/93 54403 MF 10/80 - 12/86 54506 07/78 - 09/83 55508 MF 07/78 - 09/83 55508 MF 07/78 - 09/83 57413 MF 183

SEAT + ŠKODA

RONDA (022A) 1.2 (44 kW) RONDA (022A) 1.4 (54 kW) RONDA (022A) 1.5 (63 kW) RONDA (022A) 1.6 (68 kW) * RONDA (022A) 1.7 Diesel (40 kW) TERRA (24) 0.9 (29 kW) TERRA (24) 0.9 CAT (29 kW) TERRA (24) 1.3 D (33 kW) TERRA (24) 1.4 D (35 kW) TERRA Box (024A) 0.9 (29 kW) TERRA Box (024A) 0.9 CAT (29 kW) TERRA Box (024A) 1.3 D (33 kW) TERRA Box (024A) 1.4 D (35 kW) TOLEDO I (1L) 1.6 i (52 kW) TOLEDO I (1L) 1.6 i (52 kW) TOLEDO I (1L) 1.8 i (65/66 kW) TOLEDO I (1L) 1.8 i (65/66 kW) TOLEDO I (1L) 1.8 16V (92/98 kW) TOLEDO I (1L) 1.8 16V (92/98 kW) TOLEDO I (1L) 1.8 GT (102 kW) TOLEDO I (1L) 1.8 GT (102 kW) TOLEDO I (1L) 2.0 i (85 kW) TOLEDO I (1L) 2.0 i (85 kW) TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V (110 kW) * TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V (110 kW) * TOLEDO I (1L) 1.9 D (47 kW) TOLEDO I (1L) 1.9 D (47 kW) TOLEDO I (1L) 1.9 TD (55 kW) TOLEDO I (1L) 1.9 TD (55 kW) TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (66/81 kW) * TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (66/81 kW) * TOLEDO II (1M2) 1.4 16V (55 kW) TOLEDO II (1M2) 1.6 (74 kW) TOLEDO II (1M2) 1.6 16V (77 kW) TOLEDO II (1M2) 1.8 20V (92 kW) TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT (132 kW) TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 (110 kW) TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V (125 kW) TOLEDO II (1M2) 1.6 (75 kW) TOLEDO II (1M2) 1.8 All-wheel Drive (132/154/165 kW) TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI (50 kW) TOLEDO II (1M2) 1.9 TDi (74 kW) TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (66/81/96/110 kW) TOLEDO II (1M2) 2.8 (150 kW) TOLEDO II (1M2) 2.8 4x4 (150 kW) * TOLEDO III (5P2) 1.6 (75 kW) * TOLEDO III (5P2) 1.6 (75 kW) * TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI (118 kW) TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI (110 kW) TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI (77 kW) * TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI (147 kW) * TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI (100 kW) * TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V (103 kW) * 127 (127A) 0.9 (33 kW) 127 (127A) 1.0 (38 kW) * 131 1.5 (55 kW) 131 1.6 (71 kW) 131 2.0 (85 kW) 131 2.4 Diesel (53 kW) * 132 1.9 (80 kW) 132 2.2 D (44 kW) *

Polar

06/82 - 11/88 06/82 - 11/88 06/82 - 11/88 06/82 - 11/88 06/82 - 11/88 01/87 - 12/96 01/87 - 12/96 01/87 - 12/96 01/87 - 12/96 01/87 - 02/96 01/87 - 02/96 01/87 - 02/96 01/87 - 02/96 01/91 - 10/99 53649 01/91 - 10/99 01/91 - 10/99 53649 01/91 - 10/99 01/91 - 10/99 53649 01/91 - 10/99 01/91 - 10/99 53649 01/91 - 10/99 01/91 - 10/99 53649 01/91 - 10/99 01/91 - 10/99 53649 01/91 - 10/99 01/91 - 10/99 56344 01/91 - 10/99 01/91 - 10/99 56344 01/91 - 10/99 01/91 - 10/99 56344 01/91 - 10/99 04/99 - 05/06 55549 04/99 - 05/06 55549 04/99 - 05/06 55549 04/99 - 05/06 55549 04/99 - 05/06 55549 04/99 - 05/06 55549 04/99 - 05/06 55549 04/99 - 05/06 04/99 - 05/06 04/99 - 05/06 56609 04/99 - 05/06 56609 04/99 - 05/06 56609 04/99 - 05/06 56609 04/99 - 05/06 56609 04/04 - 05/09 56609 04/04 - 05/09 04/04 - 05/09 56609 04/04 - 05/09 56609 04/04 - 05/09 56609 04/04 - 05/09 04/04 - 05/09 04/04 - 05/09 56609 04/72 - 12/82 04/72 - 12/82 05/75 - 12/86 05/75 - 12/86 05/75 - 12/86 05/75 - 12/86 01/73 - 12/82 01/73 - 12/82

Polar S

Magic

Stop & Go

55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 57024 MF 54403 MF 54403 MF 54403 MF 54403 MF 54403 MF 54403 MF 54403 MF 54403 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 54402 MF 56249 MF 56009 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 56009 MF 57510 MF 57309 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 56008 MF 56649 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 56008 MF 56649 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF 55508 MF

ŠKODA FABIA (6Y2) 1.0 (37 kW) FABIA (6Y2) 1.0 (37 kW) FABIA (6Y2) 1.2 (40/47 kW) * FABIA (6Y2) 1.2 (40/47 kW) * FABIA (6Y2) 1.4 (44 kW) FABIA (6Y2) 1.4 (44 kW) FABIA (6Y2) 1.4 16V (55/74 kW) FABIA (6Y2) 1.4 16V (55/74 kW) FABIA (6Y2) 2.0 (85 kW) * FABIA (6Y2) 2.0 (85 kW) * FABIA (6Y2) 1.4 (59 kW) FABIA (6Y2) 1.4 TDI (51 kW) FABIA (6Y2) 1.9 SDI (47 kW) FABIA (6Y2) 1.9 TDI (74 kW) FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS (96 kW) * FABIA Saloon (6Y3) 1.0 (37 kW) FABIA Saloon (6Y3) 1.0 (37 kW) FABIA Saloon (6Y3) 1.2 (40/47 kW) * FABIA Saloon (6Y3) 1.2 (40/47 kW) * 184

08/99 - 03/08 54512 55010 MF 55510 MF 08/99 - 03/08 56649 MF 08/99 - 03/08 54512 55010 MF 55510 MF 08/99 - 03/08 56649 MF 08/99 - 03/08 54512 55010 MF 56649 MF 08/99 - 03/08 55549 56008 MF 08/99 - 03/08 54512 55010 MF 56649 MF 08/99 - 03/08 55549 56008 MF 08/99 - 03/08 54512 55010 MF 56649 MF 08/99 - 03/08 55549 56008 MF 08/99 - 03/08 55549 56008 MF 56649 MF 08/99 - 03/08 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/99 - 03/08 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/99 - 03/08 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 08/99 - 03/08 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/99 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 10/99 - 12/07 56649 MF 10/99 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 10/99 - 12/07 56649 MF

ŠKODA

FABIA Saloon (6Y3) 1.4 (44 kW) FABIA Saloon (6Y3) 1.4 (44 kW) FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V (55/59/74 kW) FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V (55/59/74 kW) FABIA Saloon (6Y3) 2.0 (85 kW) * FABIA Saloon (6Y3) 2.0 (85 kW) * FABIA Saloon (6Y3) 1.4 TDI (51 kW) FABIA Saloon (6Y3) 1.9 SDI (47 kW) FABIA Saloon (6Y3) 1.9 TDI (74 kW) * FABIA Combi (6Y5) 1.0 (37 kW) FABIA Combi (6Y5) 1.0 (37 kW) FABIA Combi (6Y5) 1.2 (40/47 kW) * FABIA Combi (6Y5) 1.2 (40/47 kW) * FABIA Combi (6Y5) 1.4 (44 kW) FABIA Combi (6Y5) 1.4 (44 kW) FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (55/59/74 kW) FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (55/59/74 kW) FABIA Combi (6Y5) 2.0 (85 kW) * FABIA Combi (6Y5) 2.0 (85 kW) * FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (51 kW) FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI (47 kW) FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI (74 kW) * FABIA Praktik 1.2 (40 kW) * FABIA Praktik 1.2 (40 kW) * FABIA Praktik 1.4 (50 kW) * FABIA Praktik 1.4 (50 kW) * FABIA Praktik 1.4 TDI (51 kW) FABIA Praktik 1.9 SDI (47 kW) * FABIA 1.2 (44 kW) * FABIA 1.2 (44 kW) * FABIA 1.2 TSI (63 kW) * FABIA 1.4 (63 kW) FABIA 1.4 (63 kW) FABIA 1.6 (77 kW) * FABIA 1.6 (77 kW) * FABIA 1.2 TDI (55 kW) * FABIA 1.4 TDI (51 kW) FABIA 1.9 TDI (77 kW) * FABIA 1.6 TDI (55 kW) * FABIA Combi 1.2 (44 kW) FABIA Combi 1.2 (51 kW) * FABIA Combi 1.2 (51 kW) * FABIA Combi 1.2 TSI (63 kW) * FABIA Combi 1.4 (63 kW) FABIA Combi 1.4 (63 kW) FABIA Combi 1.6 (77 kW) * FABIA Combi 1.6 (77 kW) * FABIA Combi 1.2 TDI (55 kW) * FABIA Combi 1.6 TDI (55 kW) * FABIA Combi 1.6 TDI (55 kW) * FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (40 kW) FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (40 kW) FAVORIT (781) 1.3 135 (42/43/44 kW) FAVORIT (781) 1.3 135 (42/43/44 kW) FAVORIT (781) 1.3 135L (43 kW) FAVORIT (781) 1.3 135L (43 kW) FAVORIT (781) 1.3 136 (45 kW) FAVORIT (781) 1.3 136 (45 kW) FAVORIT (781) 1.3 (50 kW) * FAVORIT (781) 1.3 (50 kW) * FAVORIT Forman (785) 1.3 (40 kW) * FAVORIT Forman (785) 1.3 (40 kW) * FAVORIT Pickup (787) 1.3 (40 kW) * FAVORIT Pickup (787) 1.3 (40 kW) * FAVORIT Pickup (787) 1.3 (46 kW) FELICIA I (6U1) 1.3 (40 kW) FELICIA I (6U1) 1.3 (40 kW) FELICIA I (6U1) 1.6 LX (55 kW) * FELICIA I (6U1) 1.6 LX (55 kW) * FELICIA I (6U1) 1.9 D (47 kW) FELICIA I Estate (6U5) 1.3 LX (40 kW) FELICIA I Estate (6U5) 1.3 LX (40 kW) FELICIA I Estate (6U5) 1.3 (43 kW) FELICIA I Estate (6U5) 1.3 (43 kW) FELICIA I Estate (6U5) 1.3 LXI (50 kW) FELICIA I Estate (6U5) 1.3 LXI (50 kW) FELICIA I Estate (6U5) 1.6 GLX (55 kW) * FELICIA I Estate (6U5) 1.6 GLX (55 kW) * FELICIA I Estate (6U5) 1.9 D (47 kW) FELICIA I Fun (797) 1.3 (40 kW) FELICIA I Fun (797) 1.3 (40 kW) FELICIA I Fun (797) 1.6 (55 kW) * FELICIA I Fun (797) 1.6 (55 kW) * FELICIA I Fun (797) 1.3 (43 kW) FELICIA I Fun (797) 1.9 D (47 kW)

Polar

Polar S

Magic

Stop & Go

10/99 - 12/07 54512 55010 MF 56649 MF 10/99 - 12/07 55549 56008 MF 10/99 - 12/07 54512 55010 MF 56649 MF 10/99 - 12/07 55549 56008 MF 10/99 - 12/07 54512 55010 MF 56649 MF 10/99 - 12/07 55549 56008 MF 10/99 - 12/07 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/99 - 12/07 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 10/99 - 12/07 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/00 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 04/00 - 12/07 56649 MF 04/00 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 04/00 - 12/07 56649 MF 04/00 - 12/07 54512 55010 MF 56649 MF 04/00 - 12/07 55549 56008 MF 04/00 - 12/07 54512 55010 MF 56649 MF 04/00 - 12/07 55549 56008 MF 04/00 - 12/07 54512 55010 MF 56649 MF 04/00 - 12/07 55549 56008 MF 04/00 - 12/07 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/00 - 12/07 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 04/00 - 12/07 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/01 - 12/07 54512 55010 MF 55510 MF 07/01 - 12/07 56649 MF 07/01 - 12/07 54512 55010 MF 56649 MF 07/01 - 12/07 55549 56008 MF 07/01 - 12/07 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 07/01 - 12/07 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/06 - 54512 55010 MF 55510 MF 12/06 - 56649 MF 12/06 - 54512 56008 MF 56649 MF 56088 MF 12/06 - 54512 55010 MF 56649 MF 12/06 - 55549 56008 MF 12/06 - 54512 55010 MF 56649 MF 12/06 - 55549 56008 MF 12/06 - 54512 56008 MF 56649 MF 56088 MF 12/06 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/06 - 56609 57412 MF 57549 MF L3 AGM ED 12/06 - 56008 MF 57549 MF 57088 MF 10/07 - 54512 55010 MF 55510 MF 10/07 - 54512 55010 MF 55510 MF 10/07 - 56649 MF 10/07 - 54512 56008 MF 56649 MF 56088 MF 10/07 - 54512 55010 MF 56649 MF 10/07 - 55549 56008 MF 10/07 - 54512 55010 MF 56649 MF 10/07 - 55549 56008 MF 10/07 - 56008 MF 57549 MF 57088 MF 10/07 - 54512 55010 MF 55510 MF 10/07 - 56008 MF 56649 MF 05/89 - 09/94 54512 55010 MF 55510 MF 05/89 - 09/94 56008 MF 56649 MF 05/89 - 09/94 54512 55010 MF 55510 MF 05/89 - 09/94 56008 MF 56649 MF 05/89 - 09/94 54512 55010 MF 55510 MF 05/89 - 09/94 56008 MF 56649 MF 05/89 - 09/94 54512 55010 MF 55510 MF 05/89 - 09/94 56008 MF 56649 MF 05/89 - 09/94 54512 55010 MF 55510 MF 05/89 - 09/94 56008 MF 56649 MF 08/91 - 06/95 54512 55010 MF 55510 MF 08/91 - 06/95 56008 MF 56649 MF 06/92 - 06/97 54512 55010 MF 55510 MF 06/92 - 06/97 56008 MF 56649 MF 06/92 - 06/97 54512 55010 MF 55510 MF 10/94 - 03/98 54512 55010 MF 55510 MF 10/94 - 03/98 56649 MF 10/94 - 03/98 54512 55010 MF 55510 MF 10/94 - 03/98 56649 MF 10/94 - 03/98 55549 56008 MF 56649 MF 07/95 - 03/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/95 - 03/98 56649 MF 07/95 - 03/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/95 - 03/98 56649 MF 07/95 - 03/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/95 - 03/98 56649 MF 07/95 - 03/98 54512 55010 MF 55510 MF 07/95 - 03/98 56649 MF 07/95 - 03/98 55549 56008 MF 56649 MF 10/95 - 04/02 54512 55010 MF 55510 MF 10/95 - 04/02 56649 MF 10/95 - 04/02 54512 55010 MF 55510 MF 10/95 - 04/02 56649 MF 10/95 - 04/02 54512 55010 MF 55510 MF 10/95 - 04/02 55549 56008 MF 56649 MF 185

ŠKODA

FELICIA II (6U1) 1.3 (40 kW) FELICIA II (6U1) 1.3 (40 kW) FELICIA II (6U1) 1.6 (55 kW) * FELICIA II (6U1) 1.6 (55 kW) * FELICIA II (6U1) 1.9 D (47 kW) FELICIA II Estate (6U5) 1.3 (50 kW) FELICIA II Estate (6U5) 1.3 (50 kW) FELICIA II Estate (6U5) 1.6 (55 kW) * FELICIA II Estate (6U5) 1.6 (55 kW) * FELICIA II Estate (6U5) 1.9 D (47 kW) OCTAVIA (1U2) 1.4 (44 kW) OCTAVIA (1U2) 1.4 (44 kW) OCTAVIA (1U2) 1.4 16V (55 kW) OCTAVIA (1U2) 1.4 16V (55 kW) OCTAVIA (1U2) 1.6 (55/74/75 kW) * OCTAVIA (1U2) 1.6 (55/74/75 kW) * OCTAVIA (1U2) 1.8 (92 kW) OCTAVIA (1U2) 1.8 (92 kW) OCTAVIA (1U2) 1.8 T (110 kW) OCTAVIA (1U2) 1.8 T (110 kW) OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 (110 kW) * OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 (110 kW) * OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T (132 kW) * OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T (132 kW) * OCTAVIA (1U2) 2.0 (85 kW) OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI (50 kW) OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (66/74/81/96 kW) * OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V (55 kW) OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V (55 kW) OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (55 kW) * OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (55 kW) * OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V (92 kW) OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V (92 kW) OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T (110 kW) OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T (110 kW) OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 (110 kW) * OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 (110 kW) * OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T (132 kW) * OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T (132 kW) * OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 (85 kW) OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 (85 kW) OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI (50 kW) OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (66/74/81/96 kW) OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (66/74 kW) * OCTAVIA (1Z3) 1.4 (55 kW) * OCTAVIA (1Z3) 1.4 (55 kW) * OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI (90 kW) OCTAVIA (1Z3) 1.6 (75 kW) * OCTAVIA (1Z3) 1.6 (75 kW) * OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel (75 kW) OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI (118 kW) OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI (85 kW) OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI (110 kW) OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI (77 kW) * OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI (77 kW) OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI (103 kW) * OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI (100 kW) OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS (125 kW) * OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V (103 kW) * OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 (59 kW) * OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 (59 kW) * OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI (90 kW) OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 (75 kW) OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 (75 kW) OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI (85 kW) * OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI (85 kW) * OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel (75 kW) OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI (118 kW) OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 (118 kW) OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V (100 kW) OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS (125 kW) * OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI (110 kW) OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 (110 kW) OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI (77 kW) * OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI (77 kW) OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 (77 kW) OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI (103 kW) OCTAVIA Com