Automatizace budov - Wago

8 downloads 35 Views 7MB Size Report
Integrovaná automatizace budov – lepší energetická efektivita. 10 ... průmyslu, procesní techniky a automatizace ..... stranách tvoří solidní základ automatizace.

Automatizace budov​

2

Obsah​

Historie firmy​

4

WAGO v automatizaci budov​

6

Facility management s produkty WAGO​

8

Integrovaná automatizace budov – lepší energetická efektivita​

10

WAGO-I/O-SYSTEM – procesorové moduly se standardizovanými komunikacemi a I/O moduly​

12

Subsystémy​

14

Struktura sítě​

15

Varianty použití v budovách​

16

Softwarový balíček WAGO – AUTOMATION COCKPIT ®​

18

Knihovny pro automatizaci budov​

20

flexROOM® – variabilní koncept řízení místností

22

Doplňkový sortiment WAGO​

24

WINSTA® – nový standard instalace​

26

Portál WAGO – informace online​

28

Energetická efektivita​

30

KNX IP pro automatizaci budov​

32

BACnet pro automatizaci budov​

34

MODBUS TCP/IP pro automatizaci budov​

36

LonWorks® pro automatizaci budov​

38

DALI Multi Master (v souladu s normou IEC 62386)​

40

Bezdrátová technologie EnOcean​

42

RS 232/485​

43

M-Bus​

44

Modul pro měření třífázového výkonu,spotřeby​

45

SMI​

46

Žaluziový box WINSTA®​

47

KNX/EIB TP1 (kroucená dvoulinka)​

48

MP-Bus​

49

Závěr​

50

3

Společnost WAGO je od svého založení v roce 1951 průkopníkem v oblasti inovativních připojovacích systémů pro elektrotechniku a elektroniku. Myšlenka bezšroubového připojovacího systému se zrodila již v roce založení firmy a ve stejném roce byla na hannoverském veletrhu představena odborné veřejnosti. Pružinové svorky – správně konstruované a vyrobené –

slibují dnes, stejně jako v minulosti, nejen rychlejší a pohodlnější obsluhu, ale také vyšší úroveň spolehlivosti, protože kvalita kontaktu prakticky nezávisí na pečlivosti pracovníka obsluhy. ​ WAGO je dnes specialistou na techniku pružinových svorkových spojů a jedním z předních výrobců komponent pro automatizační techniku. Úspěšná historie rychlé a bezúdržbové připojovací techniky CAGE CLAMP® odolné proti otřesům se začala psát v roce 1977. Na bezpodmínečné spolehlivosti našich výrobků závisí bezpečný provoz mnoha přístrojů a zařízení. ​

1974 1951

Krabicová svorka WAGO​

První pružinová svorka WAGO ​

Ve světě jako doma ​ Přes 50 let inovací​

Společnost WAGO se člení na divize ELECTRICAL INTERCONNECTIONS a AUTOMATION. Pod divizi ELECTRICAL INTERCONNECTIONS spadají výrobky elektrické propojovací techniky založené na principu pružinových svorkových spojů. V rámci divize AUTOMATION nabízí WAGO výrobky pro automatizaci založené na technice průmyslových sběrnic a pružinovém principu, a dále interface moduly pro oblasti průmyslu, procesní techniky a automatizace budov.​

WAGO USA​

Výrobní lokality​ Distribuční společnosti​ Zastoupení​ Zásuvné elektronické moduly do řadových svorek​

1985

WAGO-I/O-SYSTEM, IP20​

1995

4

2001

Konektorový systém WINSTA®​

1998

2004

Propojovací svorky na všechny druhy vodičů​

2006

Řadové svorky TOPJOB®S​

1977

2010

Krabicová svorka WAGO COMPACT​

POWER CAGE CLAMP​

Řadové svorky s připojením CAGE CLAMP®​

Hlavní sídlo firmy WAGO v Mindenu​

WAGO Sondershausen​

WAGO Švýcarsko​

WAGO Čína​

Dotykové panely PERSPECTO®​

2011 TO-PASS® – škálovatelné řízení pro telemetrii​

WAGO Brazílie​​ WAGO SPEEDWAY 767, modulární I/O systém, IP67​

Měřicí převodníky a zásuvné reléové moduly JUMPFLEX® ​

2005

2006

2008

5

Systém WAGO – od jednoduché instalace až po komplexní automatizaci budov​ Energetická efektivita, komfortní obsluha, bezpečnost a možnost současného i budoucího přizpůsobení – takové jsou moderní nároky, které dokážeme splnit již dnes. V podobě sortimentu výrobků WAGO vám poskytujeme modulární stavebnicový systém, z něhož si můžete individuálně vybírat potřebné komponenty. S krabicovými svorkami, řadovými svorkami, konektory WINSTA® a univerzálně použitelnými komponentami pro automatizaci budou vaše instalace připraveny na budoucnost.​

®

WINSTA Linect®​

Konektory WINSTA®​

WAGO v automatizaci budov

Relé, interface moduly, napájecí zdroje​

Řadové svorky TOPJOB® S​

Vysokoproudé svorky​ 6

Systémové rozvaděče​

WAGO-I/O-SYSTEM​

Telemetrie TO-PASS®​

Boxy WINSTA®​

Instalační krabicové svorky​

Svítidlové svorky​

Propojovací svorky​

Váš partner pro instalace i automatizaci budov​ 7

Přidaná hodnota díky optimalizaci provozních nákladů​ Požadavky uživatelů budovy na komfort, bezpečnost, flexibilitu a efektivní využití energie se trvale zvyšují. Budovu musí být v budoucnu možné snadno a rychle přizpůsobit nejrůznějším potřebám uživatelů a musí kdykoli nabízet možnost flexibilní změny způsobu využití. Moderní automatizace budovy propojuje celou budovu komunikační sítí a vzájemně slaďuje jednotlivé profese. Zvyšuje hodnotu nemovitosti při současné optimalizaci provozních nákladů a nabízí správu poruchových hlášení s bezpečnostními funkcemi.​

8

Facility management s produkty WAGO​ Vytápění, ventilace a chlazení:​ Automatická regulace vytápění, ventilace a chlazení zvyšuje komfort a zlepšuje klima v budově při zachování maximální hospodárnosti a minimalizaci nákladů na energii. Nedílnou součást tvoří centrální dohled a vzdálený přístup.​

Pro pohodlnou pracovní atmosféru:​ Kanceláře, recepce, laboratoře i konferenční místnosti:​ Potřebný jas a světelnou atmosféru určuje individuální způsob užívání. Systém regulace osvětlení světelné poměry automaticky přizpůsobuje a dá se integrovat do rozsáhlých konceptů úspory energie.​

Pro příjemné teplo:​ Přesná regulace zajišťuje správnou teplotu v jednotlivých místnostech, automaticky se přizpůsobuje přáním uživatelů a v průběhu dne definuje potřebu tepla.​

Pro dobré klima v místnosti:​ Optimální regulace zajišťuje dobré klima v místnosti a zvyšuje výkonnost jejích uživatelů.​

Pro práci bez oslnění:​ Automatické řízení žaluzií zajišťuje dostatek neoslňujícího světla a správnou dávku zastínění odpovídající způsobu užívání místnosti. Příjemného prostředí v místnosti se dosahuje optimalizací teploty a zastínění.​

9

Integrovaná automatizace budov – lepší energetická efektivita​

Ochrana před sluncem​

Vytápění/chlazení​

Automatizace​ Integrovaná automatizace budov, přesahující rámec jedné profese, nabízí velice rozmanité možnosti. Umožňuje řešit nejsložitější úlohy, počínaje řízením osvětlení v souladu s potřebami uživatelů přes ochranu před sluncem v závislosti na počasí až po náročné aplikace v oblasti vytápění, ventilace a chlazení. Kromě konvenčních binárních a analogových senzorů, například pro ovládací tlačítka žaluzií nebo čidla teploty, je možné používat i senzory připojované ke sběrnici. Stejným způsobem lze využít i binární, analogové a sběrnicové akční členy. Dále je možné uplatnit synergii vyplývající z použití jednoho senzoru pro různé aplikace. Tímto způsobem může například hlásič přítomnosti v jednu chvíli detekovat a nastavovat obsazení místnosti, zapínat světlo i aktivovat automatickou ochranu před sluncem.​

10

Řízení​ Aplikace č. 1: ochrana před sluncem​

Aplikace č. 2: regulace jednotlivých místností​

Osvětlení​

Energetická efektivita:​

Aplikace č. 3: osvětlení​

Spotřeba energie v soukromých a kokomerčních merčních budovách budovách se se nana celkové celkové spotřebě primární energie v Evropě podílí více než 40 procenty. Zvyšování energetické efektivity budov tudíž skýtá obrovský potenciál úspor. Tento názor podporují i doporučená opatření zakotvená ve směrnicích Kjótského protokolu. Ke zlepšení energetické efektivity podstatnou měrou přispívá zejména automatizace budov.​

11

Pro připojení k zavedeným a standardizovaným protokolům nabízí WAGO rozsáhlý program procesorových modulů a průmyslových PC. Konfigurace, programování a vizualizace se přitom jednoduše provádí pomocí softwarového balíčku WAGO-I/O-PRO CAA (dle IEC 61131-3, CoDeSys Automation Alliance).​

MODBUS TCP/IP​

Procesorový modul LON®​

Procesorový modul BACnet​ Procesorový modul odpovídá profilu BACnet B-BC (BACnet-Building Controller) a dokáže komunikovat protokolem BACnet/IP. ​ Objekty BACnet je možné vytvářet pomocí softwaru WAGO-I/O-PRO CAA, přičemž pro analogové i binární vstupy/výstupy se generují automaticky. K uvádění do provozu je k dispozici konfigurátor WAGO-BACnet.

Procesorový modul WAGO-LON® kromě toho podporuje všechny standardní síťové proměnné LON® dle master listu LONMARK® SNVT a je volně programovatelný. Procesorové moduly pro ETHERNET a IPC​

Procesorový modul sběrnice ETHERNET a IPC podporují všechny protokoly obvyklé v praxi. Ke komunikaci se používá Procesorový modul se sběrnicí KNX IP je volně programovatelný a komunikuje po stan- MODBUS TCP/UDP. Správu a diagnostiku zajišťuje celá řada dalších protokolů, jako dardní síti ETHERNET 10/100 Mbps. Uvedení do provozu se provádí pomocí nástroje jsou SNMP, HTTP, DHCP, FTP atd. Pro webové aplikace je k dispozici interní webový pro správu sítě ETS 3/4. Za tímto účelem server.​ poskytuje WAGO odpovídající databázi.​ Procesorový modul KNX IP​

12

Procesorový modul se sběrnicí kompatibilní s platformou LonWorks® splňuje všechny směrnice organizace LONMARK®, díky čemuž nabízí neomezenou komunikaci nezávislou na konkrétním výrobci.​

WAGO-I/O-SYSTEM – Procesorové moduly se standardizovanými komunikacemi a I/O moduly​ Binární výstupní moduly​

Binární výstupy​ 1, 2, 4, 8, 16 kanálů​ DC 5/12/24 V​ AC 24 až 230 V​ 0,2 až 16 A​

Analogové výstupní moduly​ Relé​

Servopohony, např. 0–10 V​

Stykače​

Aktuální hodnoty pro elektronické předřadníky​

Servopohony​

Svítidla​

Binární vstupní moduly​

Binární vstupy​ 2, 4, 8, 16 kanálů​ DC 5/24/48/110/220 V​ AC 24/120/230 V​

Analogové výstupy​ 2, 4 kanály​ DC 0–10/±10 V​ 0–20/4–20 mA​

Výstup naměřené hodnoty​ Ovládání frekvenčních měničů​

Analogové vstupní moduly​​ Tlačítka​

Teplota​

Magnetické kontakty​

Vlhkost​

Signalizační kontakty, bezpotenciálové​

Analogové vstupy​ 2, 4 kanály​ DC 0–10/±10 V​ 0–20/4–20 mA​ 0–1 A, 0–5 A​ Pt100, Pt1000, Ni1000, ...​

Rychlost větru​ Převodník proudu, např. 100/5 A​

Komunikace RS-232 C / RS-485​ Displej​

Speciální moduly​

Ruční ovládání Romutec​

Modul KNX/EIB/TP1​

Převodník pro M-Bus​ MODBUS RTU/ RS-485​ Rozhraní SMI​

Modul DALI Multi Master​ Rádiový přijímač EnOcean​ LON®​ MP-Bus​ Modul RTC - Rádiový přijímač DCF-77​ Čítače - Vzestupný/sestupný čítač​

13

Subsystémy​

WAGO-I/O-SYSTEM 750 umožňuje na straně technologie kompletně zapojovat I/O moduly bez toho, aby bylo nutné se definitivně vázat k jednomu typu sběrnice. ​ Modulárnost systému umožňuje k procesorovému modulu připojit téměř libovolnou kombinaci binárních/analogových vstupů a výstupů i komplexní moduly podřízených sběrnic. Procesorový modul, propojený s dalšími moduly, může fungovat buď bez propojení s nadřazenou sběrnicí jako nezávislý řídicí systém, nebo ve spojení se sběrnicí jako univerzální rozhraní. ​ Tento přístup zaručuje vysokou technickou dostupnost dílčích aplikací, snadnou strukturu i rychlou reakční dobu při neomezené flexibilitě.​

Na úrovni technologie probíhá výměna dat prostřednictvím subsystémů. Zpracování signálu ze senzorů a ovládání akčních členů zajišťují automatizační přístroje.​

14

WAGO-I/O-SYSTEM podporuje rozhraní jako DALI, MP-BUS, KNX/TP1, M-BUS, EnOcean, SMI, LON® a sériové protokoly. Představuje tak globální pojítko mezi různými technologiemi používanými v automatizaci budov.​

Struktura sítě​

Předpokladem inteligentní decentralizované Dodržování standardů ze světa IT přitom automatizace je neomezená dostupnost všech umožňuje levnou komunikaci po místních relevantních dat. Dostupnost prostřednictvím i globálních sítích (LAN, WAN, internet).​ přímého přístupu k potřebným datům zajišťuje standard ETHERNET.​

2. patro

1. patro

Přízemí ETHERNET,​ BACnet/IP,​ KNX IP,​ MODBUS TCP/IP,​ HTTP, SNMP, SNTP,​ SMTP, FTP, ...​

Ventilace, vytápění​

15

Varianty použití v budovách​

Automatizační komponenty WAGO lze instalovat jak do místnosti, tak do podružných rozvaděčů. Z nich je možné flexibilně připojovat buď jednotlivé místnosti, nebo celé oblasti budov.​

Jestliže se z určitých důvodů v daném projektu používají decentralizované sběrnicové senzory a akční členy různých technologií, je možné jako multifunkční rozhraní využít WAGO-I/O-SYSTEM, který v takovém případě tvoří pojítko mezi specifickými sběrnicovými systémy různých profesí.​

WAGO-I/O-SYSTEM 750 umožňuje na straně technologie kompletně zapojovat I/O moduly bez toho, aby bylo nutné se definitivně vázat k jednomu typu komunikační sběrnice.​

230 V​

KNX​

DALI +230 V​

Patrový rozvaděč​

16

Kabeláž, která senzory a akční členy propojuje s automatizačními přístroji, má tvar hvězdy.​ Jako senzory a akční členy lze tudíž využívat konvenční elektroinstalační komponenty, jako jsou ovladače, okenní kontakty, žaluziové motory, světelné zdroje atd. ​

24 V/ 230 V​ DALI​ 24 V/230 V​

24 V/230 V​

230 V​

17

Softwarový balíček WAGO AUTOMATION COCKPIT ®​

AUTOMATION COCKPIT ® je integrované vývojové prostředí pro WAGO-I/O-SYSTEM 750, které umožňuje konfigurovat, projektovat a programovat ovládací přístroje a procesorové moduly. Nástrojem AUTOMATION COCKPIT ® je možné vytvářet vizualizační a řídicí aplikace. Ze softwaru lze v souladu se specifiky jednotlivých přístrojů vyvolat všechny známé nástroje WAGO jako ETHERNET-Settings, WAGO-IO-CHECK a I/O-Update.​ AUTOMATION COCKPIT ® disponuje ovládacím rozhraním, v němž jsou v jednom okně vypsány všechny nakonfigurované projekty.​ Přednosti: ​ • Rychlý přehled o všech nastaveních​ • Navigace v rámci jednoho i více projektů​ • Ze stávajících projektů je možné do jiného projektu přebírat různé části, jako jsou například konfigurace a programy • Logická struktura okna projektu​ • Vytváření komunikačních vazeb mezi různými přístroji v projektu pomocí jednoduchých a pochopitelných dialogů​ • Rozsáhlé funkce projektového managementu umožňují konfigurovat síť i zařízení​ • Všechny datové body se zadávají pouze jednou, a poté jsou k dispozici v rámci celého projektu ​ Pro programování přístrojů bylo integrováno programovací prostředí dle IEC 61131-3 (software CoDeSys). AUTOMATION COCKPIT ® přitom zajišťuje také správu nainstalovaných verzí softwaru CoDeSys.​

18

Okno projektu​

Jeden nástroj – mnoho možností​ Software WAGO-I/O-PRO CAA Software WAGO-I/O-PRO CAA je základní nástroj k vytváření programů. Obsahuje libovolně volitelné grafické i textové programovací jazyky FBD, LD, IL, ST, CFC a SFC dle mezinárodního standardu IEC 61131-3. ​ Kromě vytváření individuálních programů je možné také využívat funkční bloky uložené v předem sestavených knihovnách. ​ Software umožňuje velice jednoduše vytvářet snadno pochopitelné grafické programy, například v jazyce funkčních bloků FBD (FUP).​

19

Knihovny pro automatizaci budov​ Za účelem snadnějšího programování poskytuje společnost WAGO celou řadu předem připravených funkcí. Od jednoduchých aplikací pro místnosti, jako je osvětlení či řízení stmívačů a ochrany před sluncem, přes moduly HVAC (vytápění, ventilace, chlazení) a systémová makra až po komunikační aplikace. Poslední uvedené nabízejí rozhraní pro komunikaci se standardy LON®, DALI, MP-Bus či s bezdrátovou komunikací EnOcean a umožňují odesílat zprávy SMS a e-maily.​ Knihovny může uživatel přímo použít v efektivní zákaznické aplikaci.​ Knihovny jsou k dispozici v oblastech:​ Aplikace pro místnosti​ • Regulace jednotlivých místností​ • Osvětlení​ • Stmívače​ • Světelné scény​ • Konstantní regulace světla​ • Ochrana před sluncem ​ Vytápění, ventilace, chlazení​ • Sledování poruchových hlášení​ • Sledování ochrany proti mrazu​ • Rekuperace tepla​ • Kaskádní regulace teploty v místnosti / teploty přiváděného vzduchu​ • Regulace topných okruhů​ • Kaskádní řízení kotle ​ Komunikace​ • Bezdrátová komunikace EnOcean​ • DALI​ • SMI​ • MP-Bus​ • KNX/EIB​ • LON®​ • SMS​ • E-mail​ • …20

Všechny aktuální knihovny a pokyny pro použití si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.wago.cz.​

Pokyny pro použití ​ Pro komplexní úlohy z různých oblastí měřicí, řídicí a regulační techniky (systémová makra: např. kaskádní regulátory s přimícháváním okolního vzduchu atd.) a další specifické aplikace v oblasti automatizace budov jsou k dispozici pokyny pro použití, které popisují a dokumentují kompletní aplikaci. Dále nabízíme již funkční aplikační programy. Pokyny pro použití je možné využít buď jako šablonu při vytváření vlastních programů, nebo přímo beze změny. Programy jsou schopné běhu a disponují ovládacím rozhraním softwarového prostředí WAGO-I/O-PRO. S procesorovými moduly vybavenými webovým serverem je možné toto ovládací rozhraní používat i prostřednictvím webového prohlížeče. Další příklady pokynů pro použití: načítání čítače po sběrnici M-Bus, napojení na obousměrné brány EnOcean, sběr údajů o spotřebě energie prostřednictvím třífázového výkonového měřicího modulu, propojení s iPhonem a mnoho dalšího. ​

M-Bus​ KNX​ SMS / GSM modem​

Makra pro ventilaci, kotle, topné okruhy, teplou užitkovou vodu s předem připravenými konfiguračními maskami ve webové vizualizaci​

Funkční blok „topný okruh“​

Konfigurační masky ve webové vizualizaci​

21

flexROOM® – variabilní koncept řízení místností Koncept​ Projektování, uvádění do provozu a následný provoz budovy musí investora přesvědčit maximální hospodárností a vysokou přizpůsobivostí.​ Předem připravené programy a předem definovaný hardware rozhodující měrou usnadňuje projektování a uvádění do provozu. Tyto přednosti jsou tím užitečnější, čím více aplikací se v projektu opakuje. ​ Speciální úrovně údržby zjednodušují flexibilní provoz budovy, neboť úpravy způsobu využívání a změny místností může provádět sám provozovatel. Díky tomu odpadají náklady na externí služby.​ Montáž, uvedení do provozu a konfigurace v souladu se specifikací projektu WAGO flexROOM® všechny tyto přednosti slučuje do jednoho standardního modulu. Daný regulátor a aplikační software jsou přizpůsobeny požadavkům místnosti. ​

Ochrana před sluncem​ Osvětlení​ Regulace jednotlivých místností​ Koncept WAGO flexROOM® pracuje na základě os místností. Základní myšlenka: Osa je nejmenším společným jmenovatelem a součástí místnosti, která je přiřazena k oknu. Díky tomuto rozčlenění lze koncept flexROOM® flexibilně používat téměř ve všech kancelářských a administrativních budovách. Každá osa místnosti obsahuje funkce k řízení ochrany před sluncem, osvětlení i regulaci teploty jednotlivých místností.​

Parametrizace​ Pro každou místnost je možné individuálně nastavovat parametry osvětlení, zastínění a vytápění/chlazení.​ Parametry se mohou ukládat buď přímo do systémové skříně, nebo cyklicky do samostatného počítače prostřednictvím síťového propojení.​ Přístup k parametrům systémové skříně získává nadřazená řídicí stanice pomocí otevřeného protokolu MODBUS TCP/IP.​ Díky tomu je možné všechny změny provádět buď na místě, nebo prostřednictvím řídicí stanice.​ Standard MODBUS TCP/IP umožňuje rovněž realizovat propojení se systémy BACnet nebo KNX IP.​

22

Konfigurování místo programování!​ Na každé systémové skříni WAGO flexROOM® je k dispozici webové rozhraní. To technikovi, který provádí uvedení do provozu, i pozdějšímu uživateli, umožňuje řídicí systémy pro každou místnost parametrizovat pomocí webového prohlížeče bez ohledu na konkrétní místo či rozvaděč. V parametrizačním rozhraní je možné přesouvat celé stěny a měnit přiřazení místností i nastavení skupin osvětlení či stínicích zařízení. Není třeba instalovat další software.​

Přednosti systému flexROOM® ​ Systémová skříň je při dodání připravena k provozu a dá se přímo nainstalovat do podhledu nebo do prostoru v podlaze.​ Konfigurace os místností se provádí pomocí standardního webového prohlížeče přímo pro danou systémovou skříň. K rozčlenění místností a pozdější úpravě způsobu využívání již nejsou nutné speciální znalosti.​

V automatizační síti budovy je možné prostřednictvím standardu ETHERNET propojit více systémových skříní flexROOM® a automatizovat tak určitou oblast, určité patro nebo celý kancelářský prostor budovy. Vzájemná komunikace mezi stanicemi se rovněž nastavuje pomocí standardního webového prohlížeče.​

Pokud jsou již nainstalovány elektrické rozvaděče, je možné komponenty flexROOM® instalovat i dodatečně, například v rámci rekonstrukce.​ Systém flexROOM® snižuje celkové náklady na úpravy způsobu využívání. Náklady jsou naprosto transparentní, díky čemuž se dají dobře plánovat.​ 23

Výrobky a řešení popsané na předchozích stranách tvoří solidní základ automatizace budov.​ K projektování kompletních automatizačních řešení jsou zapotřebí další periferní systémy, řídicí moduly a komponenty.​ WAGO jako systémový partner nabízí kompletní sortiment i v této oblasti.​ Přehled toho nejdůležitějšího:​ • Síťové zdroje EPSITRON® 24 V k napájení procesorových modulů ​ • Komponenty síťové infrastruktury Od jednoduchých switchů až po univerzální konfigurovatelná zařízení podporující komunikaci po optických kabelech​ • ETHERNET individuálně Konektory RJ-45 pro ETHERNET k vlastnímu konfekcionování​

Konfekcionovaná řešení dle vašeho přání​ Jako doplněk nabízíme kompletně zapojené systémové rozvaděče WAGO odpovídající specifickým požadavkům zákazníka. Tímto způsobem se zkracuje doba montáže, podporuje bezchybná instalace a zjednodušuje uvádění do provozu. ​ Obraťte se na nás. Představíme vám hospodárná řešení a na přání vás provedeme celou fází projektu.​

Konektory RJ-45​

Doplňkový sortiment WAGO​

24

• Propojovací moduly Pro propojovací kabely RJ-45 a univerzální přípojky, jako je například RS-232 v podobě 9-pólového konektoru Sub-D​ • Relé K ovládání akčních členů, jako jsou svítidla, žaluziové motory a mnoho dalšího​ • Rádiová tlačítka Bezdrátová a bezbateriová rádiová tlačítka EnOcean ke snadné a neomezené montáži na stěnu. Zcela odpadá nutnost kabelového propojení s řídicím systémem a výměny baterií​ • Monitory a panely PERSPECTO® Dotykové monitory a ovládací panely od 3,5" do 15" jako rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI) • Konektory WINSTA® Inovativní konektory z programu WAGO WINSTA® pro profesionální, konfekcionovanou a rychlou instalaci v budovách. Průřez vodičů do 4 mm2 a jmenovitý proud až 25 A​ • Boxy WINSTA® Decentrální a nezávislé řídicí jednotky (boxy WINSTA®) k pohodlnému řízení osvětlení a ochrany před sluncem ​ • Škálovatelná řešení vzdáleného řízení WAGO TO-PASS® – od hlásičů poruchy po inteligentní PLC ke vzdálenému řízení. Hlášení prostřednictvím SMS, faxu, e-mailu, telefonátu či mobilu až po rychlý sběr naměřených hodnot přes internet​ • Bezšroubové řadové svorky WAGO-TOPJOB®S je program bezšroubových řadových svorek pro instalaci v budovách, podporujících vodiče o průřezu od 1,5 mm² do 16 mm²​

Systémové rozvaděče​

Průmyslové switche​

Relé​

Řadové svorky TOPJOB® S​

Modul pro vzdálené řízení TO-PASS® a GPRS modem​​

Napájecí zdroje EPSITRON®​

Konektorový systém WINSTA®​

Panely PERSPECTO ®​ Rádiová tlačítka EnOcean​

25

Ploché vedení PVC, bez halogenů​

Energie​

Sběrnice​

KNX​

Sběrnice​

Kruhové vedení

PVC, bez halogenů​

Energie​

WINSTA® MIDI​

IN

Pro maximum možností ​ 0,5–4 mm² / 25 A / 400 V​

WINSTA® MAXI​ Pro vysoký výkon ​ 0,5–6 mm² / 35 A / 400 V​

OUT

WINSTA® IDC​

Pro vysokou flexibilitu ​ 2,5–16 mm² / 76 A / 400 V​

IN

OUT

WINSTA® IDC​

WINSTA® KNX​

WINSTA® MINI​

Pro sběrnicové systémy​ Max. Ø 0,8 mm / 3 A / 50 V​

Pro úzké prostorové podmínky ​ 0,25–1,5 mm² / 16 A / 400 V​

Pro sběrnicové systémy​ 0,5–1,5 mm² / 3 A / 50 V​

WINSTA® RD​

Pro kulaté průchodky ​ a trubky ​ 1,5 a 2,5 mm² / 20 A / 250 V​

Nosná myšlenka​ • Rychlá instalace a uvedení do provozu v požadovaném termínu, a to i v případě rozsáhlých elektroinstalačních rozvodů​ • Bezpečné a bezchybné zapojování typu „plug and play“​ • Flexibilní a snadno rozšiřitelný systém​ Stavebnicový systém WINSTA®​ WINSTA® je konektorový systém, optimálně dimenzovaný pro požadavky automatizace budov. Jak je pro výrobky WAGO typické, instalaci lze provést zasunutím, díky čemuž je bezpečná, bezchybná a rychlá. Prefabrikované komponenty, jako jsou například vedení, rozdělovače atd., podléhají přísné kontrole kvality a umožňují dobu instalace zkrátit na minimum.​ Systém WINSTA® tvoří elektrické rozhraní mezi zásobováním energií (a jejími rozvody) a příslušnými spotřebiči (např. svítidly), přičemž do jeho působnosti spadá i informační technika, například sběrnicová vedení v automatizaci budov.​ 26

Rodina výrobků WINSTA® sestává z modelů WINSTA® MINI, MIDI, MAXI, RD, KNX a IDC.​

WINSTA® – nový standard instalace​

Přednosti:​

Podpodlahová instalace​

Pro investory a provozovatele:​

• Koncepce vychází vstříc automatizaci budov, která předpokládá snadné úpravy způsobu využívání místností ​

• Krátká doba montáže a rychlé uvádění do provozu přispívají ke včasnému předání díla​

• Díky standardu nezávislému na konkrétním výrobci zůstává i při pozdějších požadavcích na elektroinstalaci zachována autonomie​

• Snadná a levná realizace​

• Bezplatný projekční nástroj WINSTA® designer​ Parapetní kanály​Pro projektanty:

• Podpora při projektování a individuální řešení​ • Dokumentace

Pro elektroinstalatéry:​ • Krátká doba instalace​ • Bezchybná instalace​ • Rychlé rozšiřování ​ • Snadné provádění změn​ • Moderní elektroinstalace​

Instalace do stropu​

27

Servis a podpora​ Všechny důležité informace o výrobcích a službách naleznete na portálu WAGO věnovaném automatizaci budov.​ Kromě online katalogu jsou na něm k dispozici i datové listy výrobků, příručky, podpůrná dokumentace a texty pro výběrová řízení. ​ www.wago.cz​

28

Portál WAGO informace online​

Podpora při projektování Mezi referenční projekty patří​ • Komerční stavby​ • Kancelářské budovy​ • Obchody, výstavní objekty​ • Veřejné budovy​

Semináře WAGO​ WAGO je synonymem vývoje a výroby praktických výrobků, které odpovídají aktuálnímu stavu techniky. Pro projektanty, systémové techniky a instalatéry máme připraveny specifické uživatelské semináře, které jim umožní tyto inovace stoprocentně využít.​

• S koncepčním provedením​ • S projektováním sítě​ • S dimenzováním aplikací​ • S výběrem komponent​ • S vypracováním nabídky​ • S projektováním​ Pomůžeme vám...​

Potřebujete-li technickou podporu související s aktuálními aplikacemi a zařízeními, obraťte se na naše oddělení technické podpory.​ • Kvalifikovaní specialisté na průmyslové sběrnice​ • Cílená analýza chyb​

• Nemocnice​ Poradenství a podpora​

Technická podpora AUTOMATION​

• Servis v oblasti náhradních dílů​ Školicí středisko WAGO Cíle:​ • Maximální vyčerpání rozmanitých možností, které výrobky nabízejí • Efektivní snížení nákladů • Zprostředkování znalostí mezi jednotlivými uživateli Moderně vybavené školicí středisko WAGO umožňuje efektivní výuku v profesionálním prostředí.​

• Technická podpora při realizaci vašich projektů​

Firemní semináře WAGO​ Kromě otevřených seminářů pořádáme také speciální firemní semináře.​ • Na speciální témata (např. aktuální projekty)​ • Po dohodnutí termínu na přání přímo u vás​ • Důsledná orientace na praxi ​

29

Energetická efektivita​

Asi 40 procent celkové spotřeby koncové energie v Evropě se využívá v budovách. Více než třetina přitom připadá na vytápění místností a přípravu teplé vody. Téměř dvě třetiny se spotřebují na chlazení, ventilaci a umělé osvětlení.​ Z tohoto důvodu bude význam energetické účinnosti a úspory energie u budov v soukromé, komerční i veřejné sféře ve střednědobém horizontu nadále růst. Ekonomická hlediska jsou však jen částečnou motivací. Zvýšení energetické účinnosti budov je jedním z hlavních opatření, jejichž pomocí se mají do roku 2020 dosáhnout stanovené cíle v oblasti úspory CO2.​

30

Cestu ke zvýšení energetické efektivity podporuje několik norem. Na evropské úrovni je pomůckou pro stanovení energetické náročnosti nebytových budov norma ČSN EN 15232. Získané informace umožňují budovy posoudit ještě před výstavbou a navrhnout vybavení odpovídajícími prvky. Norma umožňuje hodnotit a optimalizovat také stávající budovy.​ Ústřední roli při efektivním provozování budov hraje systémová automatizační technika. Propojením systémové automatizační techniky s moderním řízením místností, primárními zařízeními a systémy řízení budovy se provozovateli nabízí účinná platforma pro optimalizaci spotřeby energie. ​

Optimálního provozu budovy lze dosáhnout prostřednictvím různých řešení. Automatizaci, která zvýší efektivitu nové budovy, je možné naplánovat již při její výstavbě. Chytře využívaná automatizace může zvýšit účinnost, a tím snížit spotřebu i při rekonstrukci již stojících budov. Největší potenciál optimalizace skýtají právě již stojící budovy, vybavené neefektivními nebo nepropojenými automatizačními prvky.​ 31

Globální možnosti komunikace s maximální rychlostí přenosu dat činí ze standardu ETHERNET technologii, bez níž se automatizace již neobejde. Procesorový modul WAGO KNX IP je výrobek, jenž svět KNX/EIB propojuje se standardem ETHERNET. Kromě toho se zároveň jedná o volně programovatelné zařízení KNX IP.​ Propojení se sítěmi TP1 (běžnými dvoulinkovými sítěmi KNX/EIB) realizuje nový modul KNX/EIB/TP1.​

ETS 3/4

SÍŤ​

ETHERNET​ KNX IP​

Příklad použití​ Modul Moduly KNX TP1​ s rozhraním​

Router​

Síť KNX/EIB/TP1​

32

Binární vstup​

Binární výstup​

KNX IP pro automatizaci budov​

Software​ Software WAGO-I/O-PRO CAA​ Na základě kombinace procesorového modulu WAGO KNX IP a modulu KNX/EIB/TP1 je možné vytvářet komplexní aplikace, které dosud nebylo možné realizovat. Procesorové moduly KNX IP přitom komunikují se softwarem ETS 3/4 a také přímo mezi sebou po síti ETHERNET. Do procesorového modulu je možné velice levně svést konvenční senzory a akční členy i komplexní propojení se zařízeními využívajícími standard DALI, rádiovou techniku EnOcean a další.​

Software WAGO-I/O-PRO CAA je základní nástroj k vytváření programů. Obsahuje šest grafických i textových programovacích jazyků FBD, LD, IL, ST, CFC a SFC dle mezinárodního standardu IEC 61131-3. ​ Každý z uživatelů si tak může vybrat jazyk, který odpovídá jeho potřebám, a pohodlně vytvářet aplikace pro všechny oblasti vytápění, ventilace, chlazení a automatizace místností.​ Software umožňuje velice jednoduše vytvářet snadno pochopitelné grafické programy, například v jazyce funkčních bloků FBD (FUP).​ Knihovny​ Za účelem snadnějšího programování poskytuje společnost WAGO celou řadu předem připravených funkcí. Od jednoduchých aplikací pro místnosti, jako je osvětlení či řízení stmívačů a ochrany před sluncem, přes moduly HVAC (vytápění, ventilace, chlazení) a systémová makra až po komunikační aplikace. Poslední uvedené nabízejí rozhraní pro komunikaci se standardy DALI, MP-Bus či s rádiovou technikou EnOcean a umožňují odesílat zprávy SMS a e-maily.​ Plug-in WAGO ETS​ Výrobky WAGO KNX se do provozu uvádějí pomocí standardního programovacího nástroje ETS 3/4. Plug-in speciálně vyvinutý firmou WAGO pomáhá uživateli s přiřazením skupinových adres a se stahováním aplikací. ​

Další přednosti​ Inovativní komponenty WAGO KNX/EIB jsou dokonale integrovány do systému WAGO-I/O-SYSTEM. Díky tomu nabízíme velký výběr vstupních a výstupních modulů, speciálních modulů pro subsběrnice, jako je DALI, a také procesorové moduly pro připojení k nadřazeným sítím, jako je BACnet. Při použití ve funkci procesorového modulu místnosti nebo oblasti je možné velice hospodárně nahradit celou řadu jednotlivých komponent KNX/EIB. Standard KNX/EIB zaručuje komunikaci s několika tisíci zařízení jiných výrobců.​ WAGO-I/O-SYSTEM se v automatizaci budov používá již mnoho let a dnes patří mezi pevně etablované prvky používané projektanty, elektroinstalatéry, systémovými techniky a provozovateli. Silné argumenty, kterých je třeba využít.​

Integrovaný webový server​ WAGO-I/O-PRO-CAA umožňuje snadno vytvářet grafická ovládací a vizualizační rozhraní a nahrávat je na webový server integrovaný v procesorovém modulu. Tyto webové stránky si pak můžete otevřít v běžném prohlížeči na libovolné pracovní stanici připojené k síti TCP/IP.​

KNX / EIB​ Označení výrobku​ Obj. č.​ Procesorový modul KNX IP​ 750-849 Modul KNX/EIB/TP1​ 753-646

33

Procesorový modul pro všechny aplikace​ Procesorový modul pro BACnet propojuje WAGO-I/O-SYSTEM s protokolem BACnet. Dá se použít jak v automatizaci budov, tak k řízení topných, ventilačních a klimatizačních zařízení.​

Generování objektů BACnet​ Pro binární a analogové datové body hardwaru se automaticky vytvářejí vhodné objekty BACnet. Další objekty BACnet, které slouží jako rozhraní vůči aplikacím dle IEC 61131-3, je možné snadno vytvářet pomocí softwaru WAGO-I/O-PRO CAA.​

Komunikace​ Procesorový modul poskytuje potřebné služby BACnet, čímž umožňuje standardizovanou výměnu dat s dalšími zařízeními BACnet.​

Rozhraní RS-232​ Integrované rozhraní RS-232 slouží ke komunikaci s externími přístroji.​

Přehled parametrů:​ • Profil zařízení B-BC (BACnet-Building Controller)​ • Volně programovatelné dle normy IEC 61131-3​ • Modulární struktura I/O úrovně​ • Rozhraní RS-232​ • Integrovaný webový server​ 34

• Pohodlné uvádění do provozu pomocí konfigurátoru WAGO-BACnet​

BACnet pro automatizaci budov​

Software​ Software WAGO-I/O-PRO CAA​ BACnet je komunikační protokol pro automatizaci budov stanovený v normě EN ISO 16484-5. Protokol BACnet standardizuje komunikaci mezi výrobky různých výrobců. Za tímto účelem jsou v normě stanoveny také profily typů přístrojů, služeb, komunikačních objektů, vlastností objektů a přenosových médií. Procesorový modul WAGO BACnet/IP 750-830 odpovídá profilu procesorového modulu BACnet pro budovy (B-BC).​

Software WAGO-I/O-PRO CAA je základní nástroj k vytváření programů. Obsahuje šest grafických i textových programovacích jazyků FBD, LD, IL, ST, CFC a SFC dle mezinárodního standardu IEC 61131-3. ​ Každý z uživatelů si tak může vybrat jazyk, který odpovídá jeho potřebám, a pohodlně vytvářet aplikace pro všechny oblasti vytápění, ventilace, chlazení a automatizace místností.​ Software umožňuje velice jednoduše vytvářet snadno pochopitelné grafické programy, například v jazyce funkčních bloků FBD (FUP).​ Knihovny​ Za účelem snadnějšího programování poskytuje společnost WAGO celou řadu předem připravených funkcí. Od jednoduchých aplikací pro místnosti, jako je osvětlení či řízení stmívačů a ochrany před sluncem, přes moduly HVAC (vytápění, ventilace, chlazení) a systémová makra až po komunikační aplikace. Poslední uvedené nabízejí rozhraní pro komunikaci se standardy DALI, MP-Bus či s rádiovou technikou EnOcean a umožňují odesílat zprávy SMS a e-maily.​ Konfigurátor WAGO-BACnet​ Konfigurátor WAGO-BACnet je užitečný nástroj k uvádění procesorového modulu BACnet do provozu a k jeho obsluze v heterogenní síti BACnet. V konfiguračním rozhraní lze provádět například logické strukturování sítě, adresování procesorových modulů a konfiguraci klienta a serveru. Rovněž je k dispozici prohlížeč hodnot, jenž umožňuje zjišťovat vlastnosti objektů BACnet.​ Integrovaný webový server​

Další přednosti​ V podobě volně programovatelného procesorového modulu WAGO BACnet 750-830 má uživatel k dispozici zařízení, které odpovídá typu zařízení „BACnet Building Controller“ (B-BC) s příslušnými bloky BIBB (BACnet Interoperability Building Blocks), definovanému ve standardu BACnet. ​ Celkový koncept završuje velký výběr vstupních a výstupních modulů či speciálních modulů pro subsběrnice, jako jsou KNX/EIB, MP-Bus a DALI. Procesorový modul WAGO BACnet tudíž umožňuje velice rozmanité využití.​

Software WAGO-I/O-PRO CAA umožňuje snadno vytvářet grafická ovládací a vizualizační rozhraní a nahrávat je na webový server integrovaný v procesorovém modulu. Tyto webové stránky si pak můžete otevřít v běžném prohlížeči na libovolné pracovní stanici připojené k síti TCP/IP.​

BACnet​ Označení výrobku​ Řídicí modul BACnet​

Obj. č.​ 750-830

35

MODBUS TCP/IP​

Procesorový modul pro celou řadu aplikací​ Různé výkonné procesorové moduly WAGO jsou vždy správnou volbou, nezávisle na tom, zda se mají automatizovat místnosti, nebo vytápěcí, ventilační a klimatizační zařízení. Dvouportový switch Pro snadné propojení. Rozhraní RS-232 C K přímému připojení převodníků, modemů atd.​

Další přednosti​

36

S volně programovatelnými procesorovými moduly pro ETHERNET máte k dispozici nejrůznější varianty, které se hodí pro celou řadu aplikací. To znamená, že kromě velkého výběru vstupních a výstupních modulů a speciálních modulů pro subsběrnice, jako je DALI, procesorové moduly nabízíme také v různých konstrukčních provedeních. Integrovaný protokol MODBUS mimoto umožňuje

velice rychlou a úspornou komunikaci po standardní síti ETHERNET.​ WAGO-I/O-SYSTEM se v automatizaci budov používá již mnoho let a dnes patří mezi pevně etablované prvky používané projektanty, elektroinstalatéry, systémovými techniky a provozovateli. Silné argumenty, kterých je třeba využít.​​

MODBUS TCP/IP pro automatizaci budov​

Software​ Software WAGO-I/O-PRO CAA​ Protokol MODBUS-TCP/IP se úspěšně používá již dlouhou dobu. Vychází z protokolu MODBUS, jenž byl vytvořen v roce 1979 pro potřeby programovatelných logických automatů. Na rozdíl od průmyslu se v automatizaci budov nejedná o normalizovaný protokol. Novinkou je, že se dnes jako přenosové médium používá protokol TCP/IP (komunikace typu klient/server na bázi ETHERNETu a protokolu TCP/IP). Zvláštní výhoda pro uživatele spočívá v jednoduchosti a v úspornosti protokolu MODBUS, která zaručuje velice rychlý přenos dat po sítích typu ETHERNET.​ Uživatelé protokolu MODBUS-TCP/IP naleznou v sortimentu firmy WAGO celou řadu výkonných procesorových modulů a průmyslových PC určených k montáži na DIN lištu.​

Software WAGO-I/O-PRO CAA je základní nástroj k vytváření programů. Obsahuje šest grafických i textových programovacích jazyků FBD, LD, IL, ST, CFC a SFC dle mezinárodního standardu IEC 61131-3. ​ Každý z uživatelů si tak může vybrat jazyk, který odpovídá jeho potřebám, a pohodlně vytvářet aplikace pro všechny oblasti vytápění, ventilace, chlazení a automatizace místností.​ Software umožňuje velice jednoduše vytvářet snadno pochopitelné grafické programy, například v jazyce funkčních bloků FBD (FUP).​

Knihovny​ Za účelem snadnějšího programování poskytuje společnost WAGO celou řadu předem připravených funkcí. Od jednoduchých aplikací pro místnosti, jako je osvětlení či řízení stmívačů a ochrany před sluncem, přes moduly HVAC (vytápění, ventilace, chlazení) a systémová makra až po komunikační aplikace. Poslední uvedené nabízejí rozhraní pro komunikaci se standardy DALI, MP-Bus či s rádiovou technikou EnOcean a umožňují odesílat zprávy SMS a e-maily.​ Integrovaný webový server​ Software WAGO-I/O-PRO CAA umožňuje snadno vytvářet grafická ovládací a vizualizační rozhraní a nahrávat je na webový server integrovaný v procesorovém modulu. Tyto webové stránky si pak můžete otevřít v běžném prohlížeči na libovolné pracovní stanici připojené k síti TCP/IP.​

MODBUS TCP/IP​

MODBUS​

Označení výrobku​

Obj. č.​

Procesorový modul pro ETHERNET​ 750-880 Procesorový modul pro ETHERNET​ 750-881 Procesorový modul pro ETHERNET​ 750-873

37

Technika ​ V kombinaci s volně programovatelnými procesorovými moduly řady 750 se modul LON® 753-648 proměňuje ve flexibilní a plnohodnotné zařízení LON®.​ Médium​ Kroucená dvoulinka, 78 kbps, volná topologie.​ Připojení k síti​ Rozhraní pro síťové proměnné umožňuje definovat 249 síťových proměnných libovolného typu a podporuje objekty LONMARK® i tzv. configuration properties.​

Průmyslové sběrnice ​ Rozhraní pro BACnet IP, KNX IP, MODBUS TCP a další​ Přehled výkonnostních parametrů:​ • Rozhraní LON® v souladu s normou ISO/IEC 14908​ • Podporuje SNVT, SCPT, UNVT, UCPT, SFPT a UFPT (objekty LONMARK®)​ • Kroucená dvoulinka, 78 kbps, volná topologie.​ • Rozhraní pro BACnet IP, KNX IP, MODBUS TCP, KNX TP, DALI, EnOcean, SMI​ 38

• Aplikace v oblasti vytápění, ventilace a chlazení a aplikace pro jednotlivé místnosti naprogramované dle normy IEC 61131-3​

LonWorks® pro automatizaci budov

Platforma LonWorks® se vyznačuje flexibilní topologií a funkcemi vhodnými pro celou řadu profesí. Hardwarové a softwarové komponenty, které jsou kompatibilní s platformou LonWorks® a splňují směrnice organizace LONMARK®, dokáží komunikovat i tehdy, pokud nepocházejí od stejného výrobce. Díky celé řadě komponent dostupných na trhu má platforma LonWorks® pověst otevřeného a interoperabilního systému pro automatizaci budov. WAGO nabízí kromě hardwaru i softwarové komponenty, jimiž lze efektivně realizovat sítě spadající do kompetence různých profesí. ​ S nástrojem WAGO-I/O-PRO a konfigurátorem LON®, který je v něm integrován, může uživatel snadno zpracovávat a realizovat i komplexní aplikace.​

Software​

Konfigurátor LON®​ Konfigurátor LON® je nedílnou součástí programovacího prostředí WAGO-I/O-PRO, které odpovídá normě IEC 61131-3. Pomocí konfigurátoru je možné projektovat rozhraní modulu LON® 753-648 v síti LonWorks®, a následně je zahrnout do projektu WAGO-I/O. ​

WAGO-I/O-PRO​ Za účelem snadnější obsluhy se v aplikaci IEC automaticky vytvářejí programové moduly dle normy IEC 61131-3. Tyto moduly v aplikaci IEC zastupují síťové rozhraní LON®. ​ Software WAGO-I/O-PRO je základní nástroj k vytváření programů. Obsahuje šest grafických i textových programovacích jazyků FBD, LD, IL, ST, CFC a SFC dle mezinárodního standardu IEC 61131-3.​ Za účelem snadnějšího programování poskytuje společnost WAGO celou řadu předem připravených funkcí. Od jednoduchých aplikací pro místnosti, jako je osvětlení či řízení stmívačů a ochrany před sluncem, přes moduly HVAC (vytápění, ventilace, chlazení) a systémová makra až po komunikační aplikace.​

Správa sítě​ Za účelem integrace do nástrojů pro správu sítě LON® generuje konfigurátor LON® soubor „External Interface File“ (XIF). Pomocí tohoto souboru se síťové rozhraní, vytvořené v konfigurátoru, včetně síťových proměnných, „configuration properties“ a objektů LONMARK® snadno a dokonale integruje do nástroje pro správu sítě.​

Další přednosti​ Modul LON® 753-648 představuje plnohodnotné a velice flexibilní rozhraní pro modulární WAGO-I/O-SYSTEM, odpovídající standardu LonWorks®. V kombinaci se standardními a procesorovými moduly I/O systému je možné realizovat komplexní řídicí a regulační zařízení LON®. Modul kromě toho dokáže fungovat i jako rozhraní rozličných průmyslových sběrnic a subsběrnic.​

LonWorks® (LON®)​ Označení výrobku​ Obj. č.​ 753-648 Modul LON®​ 759-333 WAGO-I/O-PRO​ (od verze 2.3.9.32) ​

39

DALI Multi Master (v souladu s normou Zkratka DALI znamená „Digital Addressable Lighting Interface“. Jedná se o protokol definovaný v normě IEC 62386. ​

Cílem standardu DALI, nezávislého na konkrétním výrobci, je zaručit interoperabilitu přístrojů DALI, jako jsou například elektronické předřadníky, v oblasti osvětlení. Tento standard nahrazuje analogové stmívací rozhraní 1–10 V. Jeden DALI master může řídit větev obsahující až 64 přístrojů. Kromě toho lze do sítě DALI integrovat také senzory (sloužící například k měření jasu a detekci přítomnosti osob) a ovládací tlačítka.​ Každý z přístrojů lze přiřadit k 16 samostatným skupinám a 16 samostatným scénám. Sběrnice DALI nemá stanovenou topologii. Umožňuje vytvářet liniové, stromové, hvězdicové i smíšené struktury. Při používání systému DALI lze regulovat jednotlivá svítidla i jejich skupiny. Není třeba zajišťovat paralelní propojení řídicích skupin. Přiřazení jednotlivých svítidel k ovládacím prvkům a seskupování svítidel lze provést i dodatečně a bez jakýchkoli změn fyzického zapojení.​

Všeobecné vlastnosti systému dle standardu DALI IEC 62386:​ • Binární přenos po dvou vodičích​ • Architektura Multi Master​ • Vždy 64 adres pro tzv. control gears (např. elektronické předřadníky) a pro tzv. control devices (např. senzory) ​

BACnet, KNX, LON®, …​

• 16 skupin, 16 scén na každé větvi DALI​ • Zpětné hlášení stavu jednotlivých svítidel​ • Ukládání konfiguračních dat v elektronickém předřadníku, jako například příslušnosti ke skupině (skupinám), hodnot světelných scén, rychlosti stmívání, hodnoty při systémové chybě (System Failure Level), světelné hodnoty při zapnutí po obnovení napájení (Power-on-Level)​

1–64 senzorů​ 1–64 zařízení typu slave​ Slave​

Slave​

Slave​

Slave​

Slave​

Slave​

Slave​

• Délka vedení až 300 metrů (v závislosti na průřezu)​ 40

Další informace naleznete na adrese www.dali-ag.org​

Scéna 1-16​

Scéna 1-16​

Slave​

IEC 62386)​ Zjednodušený přehled o projektu a optimalizované adresování přístrojů​

Funkce pro uvádění do provozu​ • Adresování​ • Tvorba scén a skupin​ • Konfigurace řídicích prvků (control gears)​ • Konfigurace funkce Easy Mode​ • Volitelná offline konfigurace​

Efektivní hromadné zpracování​

Uživatelské rozhraní odpovídající konvencím systému Windows​ • Výběr více položek pro rychlejší konfiguraci​ • Přehledné znázornění sítě v podobě stromové struktury​ • Podporuje různé postupy pro uvádění do provozu​

Rozsáhlé funkce pro zálohování a obnovu​

Servisní, ošetřovací a údržbové funkce​ • Zálohování a obnova​ • Hlášení chyb elektronických předřadníků / světelných zdrojů​ • Identifikace duplicitních adres​ • Zobrazení počtu hodin provozu​

Další přednosti​ Modul DALI Multi Master 753-647 představuje plnohodnotné a velice flexibilní rozhraní pro modulární WAGO-I/O-SYSTEM, odpovídající normě IEC 62386. V kombinaci se standardními a procesorovými moduly I/O systému je možné realizovat komplexní osvětlovací aplikace využívající standard DALI. Modul kromě toho dokáže fungovat i jako rozhraní rozličných průmyslových sběrnic a subsběrnic. Díky možnosti snadné integrace senzorů do sítě DALI odpadá nutnost instalování další sběrnice pro senzory. Funkce zjednodušeného režimu (Easy Mode) umožňuje velice snadno realizovat osvětlovací funkce bez náročného programování. Konfigurátor DALI obsahuje rozsáhlé funkce, které podporují snadnou a rychlou instalaci a údržbu sítě DALI. Díky dvěma různým alternativám napájení modulů WAGO Multi Master 753-647 lze realizovat cenově optimální řešení přesně odpovídající specifickým požadavkům projektu.​

DALI ​ Označení výrobku​ • Modul DALI Multi Master​ • Převodník DALI Multi Master DC/DC (200 mA)​ • Napájecí zdroj pro modul DALI Multi Master 753-647 (IN: AC 85–264 V / OUT: DC 1100 mA)​ • Konfigurátor DALI / WAGO-I/O-CHECK (od verze 3.1.4.9)​ • Konfigurátor DALI / stand alone​

Obj. č.​ 753-647 753-620 787-1007 759-302 www.wago.cz​

41

Bezdrátová technologie EnOcean​

Bezdrátové spínače a senzory založené na technologii EnOcean využívají k vlastnímu napájení energii získávanou z okolního prostředí: například spínače z působení síly používané k ovládání, jiné senzory z teplotního spádu nebo ze světelné energie.​

Vlastnosti systému:​ • Díky funkci „Energy Harvesting“ nevyžaduje údržbu​ • Velký dosah: až 300 metrů na volném prostranství, typicky 30 metrů v budovách​

• Neomezený počet senzorů​ Každý vysílač má jednoznačné číslo a dá se • Jednoznačné přiřazení vysílačů a přijímačů, zaregistrovat ve vzdálenosti až 300 metrů od 4 miliardy jedinečných kódů​ jednotky přijímače. Navzdory malému množství dostupné energie dokáže vysoce účinná elek• Díky vícenásobnému, vzájemně posunutronika signál vyslat dokonce několikrát, čímž se tému vysílání rádiových telegramů s velice zvyšuje spolehlivost přenosu.​ krátkou vysílací dobou se dosahuje vysoké míry zabezpečení proti externímu rušení​ Bezdrátová technologie WAGO EnOcean usnadňuje propojení s obtížně přístupnými nebo pohyblivými částmi strojů a zpřístupňuje Další informace naleznete na adrese technicky i esteticky inovativní koncepty autowww.enocean.com​ matizace budov.​

Přednosti – enabled by EnOcean​ EnOcean Dolphin​ Systémová architektura EnOcean Dolphin rozšiřuje dosavadní systémovou architekturu o obousměrně komunikující senzory a akční členy. Díky interoperabilitě architektury EnOcean Dolphin je možné pokročilé systémy vytvářet i z produktů různých výrobců.​ 42

EnOcean Dolphin je kromě toho neomezeně zpětně kompatibilní. ​

• Díky funkci „Energy Harvesting“ nevyžaduje údržbu​ • EnOcean je bezdrátový standard v automatizaci budov​ • Obousměrná komunikace – i s energeticky nezávislými senzory​ • Energeticky nezávislé akční členy (např. při řízení ventilů topných těles)​ • Interoperabilita koncových produktů​ • Spolehlivost v systémech s mnoha senzory​

RS-232/485​

EIA/RS-232, EIA/RS-485 a EIA/RS-422 jsou definice sériového rozhraní. ​ RS-232 podporuje výhradně spojení typu point-to-point. ​ RS-422 má jeden vysílač a více přijímačů. ​ RS-485 podporuje více vysílačů a přijímačů v jednom segmentu. ​ Pro tato tři různá rozhraní byly definovány specifické elektrické vlastnosti. Standardům není přiřazen určitý protokol, díky čemuž je možné jej volit v souladu s požadavky specifické aplikace. ​

Příklady sběrnicových protokolů, založených kromě jiných médií také na standardu RS-485: MODBUS RTU, BACnet MS/TP, PROFIBUS a několik specifických protokolů různých výrobců. Často se používají převodníky, které buď na potřebnou úroveň převádějí fyzický signál standardního rozhraní (převodník úrovně bez vlastní inteligence), nebo provádějí převod z jednoho protokolu na jiný (převodníky protokolů / brány). ​ Převodníky úrovně jsou k dispozici například pro SMI nebo M-Bus, převodníky protokolů například pro technologii EnOcean.​

Vlastnosti systému:​ • Rozhraní otevřené různým protokolům​ • RS-232 pro spojení peer-to-peer​ • RS-485 např. pro MODBUS RTU​

43

M-Bus​

Sběrnice M-Bus (Meter Bus) je cenově optimalizovaná průmyslová sběrnice k přenosu údajů o spotřebě energie. Centrální zařízení typu master – v nejjednodušším případě procesorový modul WAGO s následným převodníkem úrovně – komunikuje po dvoudrátové sběrnici s účastnickými zařízeními (v každém segmentu může být až 250 zařízení slave: měřiče tepla, vodoměry, elektroměry, plynoměry atd., jakož i senzory a akční členy jakéhokoli druhu). ​ Elektrické rozhraní M-Bus včetně úrovně protokolu implementuje do svých měřičů spotřeby stále více výrobců.​

Vlastnosti systému:​ • Všechny měřiče spotřeby jsou s centrálou propojeny jediným kabelem (sběrnicí)​ • K dispozici jsou účastnická zařízení napájená přímo po dvoudrátové sběrnici​ • Ke sběrnicovému systému lze připojit přístroje nejrůznějších výrobců, uživatel tudíž není vázán na jednoho výrobce měřičů ​ Další informace naleznete na adrese www.m-bus.com

Měřič tepla​

Plynoměr​

Elektroměr​

Vodoměr​ Převodník úrovně

Analogově/ digitální převodník​

44

Impulzní modul, jazýčkový kontakt​

Impulzní modul S0​

Vysílač impulzů, jazýčkový kontakt​

Vysílač impulzů S0​

Modul pro měření třífázového výkonu​

Modul pro měření třífázového výkonu umožňuje měřit elektrické parametry třífázové napájecí sítě. Napětí se měří připojením sítě na kontaktní místa L1, L2, L3 a N. Proud příslušných tří fází se do 5 A připojuje přímo ke svorce, v případě vyšších hodnot se připojuje prostřednictvím převodníku proudu ke kontaktním místům IL1, IL2, IL3 a IN.​

Svorka k měření třífázového výkonu tudíž umožňuje prostřednictvím průmyslové sběrnice provádět rozsáhlou analýzu sítě. Měřit a vyhodnocovat spotřebu energie může uživatel na základě údajů o napětí, proudu, činném a zdánlivém příkonu.​

Vlastnosti systému: ​ • Přímé měření do 5 A, v případě vyšších hodnot přes převodník proudu​ • Nízká konstrukční šířka 12 mm​ • Rozsáhlé vyhodnocování prostřednictvím vizualizačních prvků ​ Další informace naleznete na adrese www.wago.cz​

U1 = 232 V ​

U2 = 233 V​

U3 = 232 V​

I1 = 7,08 A​

I2 = 7,2 A​

I3 = 10,64 A​

P1 = 1612 W​

P1 = 1632 W​

P3 = 2400 W​

cos fí 1 = 0,98​

cos fí 2 = 0,99​

cos fí 3 = 0,98​

Konfigurace​

45

SMI​

Zkratka SMI znamená Standard Motor Interface a představuje jednotné elektrické propojení pohonů rolet a zařízení na ochranu před sluncem. Digitální rozhraní pro motory vyvinuli renomovaní evropští výrobci sdružení v pracovní skupině SMI. S tímto jednotným rozhraním je možné ovládat pohony nejen prostřednictvím spínacích povelů, nýbrž také prostřednictvím telegramů.​

Vlastnosti systému:​ • V závislosti na aplikaci je možné paralelně elektricky řídit až 16 pohonů​ • Propojení mezi elektronickými řídicími prvky a pohony zajišťuje pětižilové vedení s napájením a přenosem dat​ • Přesný nájezd do mezipoloh​ • Informace o aktuální poloze motoru​ • Zpětná hlášení od motoru prostřednictvím diagnostických výkazů ​

Venkovní zastínění Žaluzie, rolety, clony, markýzy atd. – přesnost – klidný chod – zpětné hlášení – kompatibilita

Akční člen Vnitřní zastínění Žaluzie, rolety, plisé atd.

Akční člen 46

Komunikace se zpětným hlášením

Sběrnice budovy (LON®, KNX, ETHERNET, BACnet atd.)

Další informace naleznete na adrese www.standard-motor-interface.com​

Žaluziový box WINSTA®​

Žaluziový box WINSTA® představuje decentrální, nezávislou řídicí jednotku k ovládání až čtyř motorů slunečních clon, obsluhovanou pomocí konvenčních tlačítek. Skupiny výstupů, doba pojezdu a provozní režim lamel / žaluzií se nastavují přepínači DIP. ​ Funkčního rozšíření lze dosáhnout propojením boxů v síti: ​ 1. Žaluzie všech připojených boxů lze prostřednictvím 24V řídicího vedení centrálně nastavovat do horní nebo do spodní koncové polohy. Funkci může aktivovat meteorologická stanice, spínací hodiny nebo centrální ovládací tlačítko. ​ 2. Alternativně lze boxy propojit sériovou sběrnicí, jejímž prostřednictvím může nadřazený řídicí systém přistupovat až k 16 boxům připojeným v každém segmentu sběrnice. V tomto režimu je možné ovládat jak jednotlivé kanály boxů, tak skupiny více žaluziových boxů. ​

Vlastnosti systému:​ • Nezávislé řízení čtyř kanálů – snadný vstup do automatizace žaluzií​ • Obsluha na místě pomocí běžných tlačítek ​ • Snadná konfigurace pomocí přepínačů DIP: doba pojezdu, tvorba skupin, režim žaluzií / lamel​ Alternativně:​ • Centrální funkce propojením 24 V řídicího signálu​ • Propojení až 16 žaluziových boxů WINSTA® s nadřazeným řídicím systémem – po sběrnici prostřednictvím rozhraní RS-485, a to buď přímo v rámci prvotní instalace, nebo později při rozšiřování. ​ Další informace naleznete na adrese www.wago.cz​

47

KNX/EIB TP1 (kroucená dvoulinka)​ Standard KNX/EIB se osvědčil jako flexibilní sběrnicový systém pro automatizaci budov. KNX zaručuje kompatibilitu a interoperabilitu nejrůznějších přístrojů a systémů bez závislosti na konkrétním výrobci. Pro uvádění přístrojů a sítí KNX do provozu je k dispozici centrální nástroj Engineering Tool Software – ETS.​

NT

Vlastnosti systému:​ • Až 64 účastnických zařízení KNX na jedné lince​ • Napájení v rámci linky síťovým zdrojem KNX​ • Možnost konfigurace prostřednictvím produktových databází​ • Zaručená interoperabilita mezi certifikovanými výrobky​ 48

Další informace naleznete na adrese www.knx.org​

MP-Bus​

Sběrnice MP-Bus slouží v oblasti vytápění, ventilace a chlazení k řízení servopohonů klapek, regulačních ventilů a regulátorů objemového průtoku. S nadřazenými řídicími jednotkami komunikují přístroje s přípojkou MP-Bus po sběrnicovém vedení. Pohony disponují vlastními přípojkami pro aktivní a pasivní senzory (teplota, vlhkost a spínač ON/OFF), jejichž stav lze rovněž zjišťovat po sběrnici MP-Bus.​

Vlastnosti systému:​ • Prostřednictvím sběrnice MP-Bus může MP master ovládat až osm pohonů.​ • K pohonům MFT2/MP je možné připojit jeden aktivní nebo jeden pasivní senzor či spínač.​ • Bez omezení ohledně topologie vedení. Je přípustná hvězdicová, kruhová, stromová i smíšená topologie.​ • Možnost výměny dat mezi zařízením master a zařízeními slave, např. absolutní objemový průtok, relativní objemový proud, meze min./max., úhlová poloha, hodnota senzoru, provozní stav a poruchová hlášení.​

Požární klapky​

VAV boxy​

Pohon​

Zvedací ventily​

Regulační kulový kohout​

Procesorový modul s rozhraním MP-Bus​

LON®/ETHERNET TCP/IP BACnet/KNX atd.​

Další informace naleznete na adrese www.belimo.cz​

49

Brožura je základem​ Informace o výrobcích a aplikacích, uvedené v této brožuře „WAGO v automatizaci budov“, jakož i znázorněná řešení knihoven a aplikací odpovídají aktuálnímu stavu techniky.​ Neustále však pracujeme na nových doplňcích, výrobcích i užitečných řešeních detailů a procesů. Také naši zákazníci neustále realizují nové referenční projekty využívající zajímavá řešení, která vedou k účelné synergii.​ Tato brožura má tudíž sloužit jako dlouhodobě použitelný výchozí materiál. Neustále aktualizované doplňující informace o automatizaci budov s výrobky WAGO jsou k dispozici na našich webových stránkách. ​

Závěr​

Webové stránky WAGO – aktuální informace​ Na stránkách www.wago.cz pro vás máme připraveny aktuální informace a reference.​ V sekci „Ke stažení“ naleznete průvodce, jenž umožňuje stáhnout nejnovější dokumenty, datové listy a pokyny pro použití.​

50

www.wago.cz​

51

0888-0195/0101-0101 Koncept automatizace budov CZ – 09/2012 – Vytištěno v Německu – Technické změny vyhrazeny​ WAGO-Elektro spol. s r.o. Rozvodova 1116/36 143 00 Praha 4 - Modřany Tel.: +420 261 090 142 E-mail​​ [email protected] Internet​​ www.wago.cz