Download - Daltonschool Lange Voren

7 downloads 50 Views 442KB Size Report
6 feb 2011 ... leerlingvolgsysteem. In alle groepen worden meerdere toetsen (met de bekende A- , B-, C-,. D- of E-resultaten) afgenomen. Citotoets in groep 2.

Citotoets in groep 2

Belangrijke data: 21 jan. Zaterdag 1 feb. 6 feb. 6 feb. 11 feb. 11, 12 en 13 feb. 17 t/m 21 feb.

MR-verg. Open dag, 9.30 u-12.30 u. Extra open dag OR-verg. Rapporten mee

Ook in groep 2 worden de komende weken Citotoetsen afgenomen. Op onze school nemen we een taaltoets en een rekentoets af. Voor de kinderen van groep 2 is dit niet de eerste keer dat ze een toets maken, in juni hebben ze dit ook een keer gedaan. De resultaten zijn straks terug te vinden op het rapport in februari.

Overblijven

Eindtoets CITO gr. 8 In het kader van het afstemmen van het overblijven aan de regels en afspraken die gelden op school, hebben we een stappenplan opgesteld dat we inzetten in situaties van wangedrag. De wijzigingen zijn goedgekeurd in de MR.

Voorjaarsvakantie

.

Gelukkig en gezond 2014 toegewenst Hopelijk heeft iedereen een fijne kerstvakantie gehad en zijn jullie weer opgeladen voor het nieuwe jaar. Het was goed om de kinderen en ouders weer te zien op school. Na twee weken is het best even wennen om weer in het ritme te komen. Via deze weg wil het team van Daltonschool Lange Voren iedereen een heel fijn en gezond 2014 toewensen. Voor iedereen de beste wensen en een Gelukkig Nieuwjaar!

Weer begonnen Na de kerstvakantie zijn we met z'n allen weer hard aan het werk gegaan. De eerste week was nog een beetje wennen, maar inmiddels zit de gang er weer volledig in. Deze week staat in het teken van de toetsen t.b.v. het leerlingvolgsysteem. In alle groepen worden meerdere toetsen (met de bekende A- , B-, C-, D- of E-resultaten) afgenomen.

Het stappenplan ziet er als volgt uit: Stap1 Het kind vertoont ongewenst of regel overschrijdend gedrag: Overblijfkrachten spreken het kind aan op zijn gedrag. Veelal worden 3 waarschuwingen gegeven. Stap 2 Het kind blijft ongewenst gedrag vertonen of de leerling reageert buitensporig: Het kind wordt over gedragen aan de leerkracht. De leerkracht bespreekt de situatie met het kind en registreert het incident. Stap 3 Het kind vertoont opnieuw ontoelaatbaar gedrag (niet dezelfde dag als stap 2): Overblijfkrachten spreken het kind aan op het gedrag. Stap 4 Het kind blijft onacceptabel gedrag vertonen (vervolg op stap 3): Het kind wordt over gedragen aan de leerkracht. De leerkracht neemt contact op met de ouders en meldt wat er gebeurd is. Tevens wordt aangegeven dat een volgend incident leidt tot schorsing voor het overblijven voor de duur van 4 overblijfdagen.

Nieuwsflits nr 10 Daltonschool Lange Voren

Ouders ontvangen hierover ook een schriftelijke melding. Stap 5 Het kind vertoont opnieuw onacceptabel gedrag (niet dezelfde dag als stap 4): De verantwoordelijkheid wordt over gedragen aan de leerkracht. Na contact tussen leerkracht en directie neemt de directie contact op met de ouders om het kind te schorsen voor 4 keer overblijven. Ouders dienen dan zelf voor opvang te zorgen.

Open dag 1 februari Op zaterdag 1 februari houden wij, van 9:30u tot 12:30u, een open ochtend op Lange Voren. Ouders die geïnteresseerd zijn in Daltononderwijs en/of een school zoeken voor hun kind, zijn van harte welkom! We gebruiken deze dag om nieuwe leerlingen voor de school te werven. We willen dit gaan doen met het team, ouders en enkele leerlingen.

de open ochtend. Wilt u ons, vanaf vrijdag, helpen met het verspreiden van de flyers? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via het bericht dat u van ons ontvangen hebt. Doorgeven aan juf Hester of meester Erik kan ook.

Ook op 6 februari open dag! Voor belangstellenden die op 1 februari verhinderd zijn of de school graag in bedrijf willen zien, is onze deur ook op donderdag 6 februari geopend!

Conciërge Vanaf vrijdag aanstaande hebben we om de week op vrijdag, de beschikking over een conciërge. Henk Torsius is op dit moment ook conciërge op de Zandberg en op de Dorpsbeuk in Scherpenzeel .

Hulp gevraagd voor de open dag! Voor deze ochtend zijn we nog op zoek naar enthousiaste kinderen die willen helpen tijdens de open ochtend. De kinderen kunnen zich op school intekenen op activiteiten. Zij zullen bij de activiteiten staan om te presenteren, uit te leggen en mensen rond te leiden. Ook zoeken we kinderen die samenwerkactiviteiten willen doen en/of een poppenkastvoorstelling spelen. We zullen de ouders van de kinderen die zich aanmelden nog om toestemming vragen om op een zaterdag op school te zijn.

Hulp voor het verspreiden van de flyers: Ook worden er flyers en posters gedrukt om bekendheid te geven aan

Nieuwsflits nr 10 Daltonschool Lange Voren