Download this PDF file

0 downloads 0 Views 4MB Size Report
strzeni trójwymiarowej przeciwnie zorientowane (podobnie jak powierzchniowe parastychy kontaktowe) tworząc wzajemnie zapleciony układ. Przyczynia się to ...