Download this PDF file

0 downloads 0 Views 2MB Size Report
Średnio 140 ziaren pyłku znajdowano na pionowo ułożonych szkiełkach: 140 na cm2 w r. 1991 ... 1992 czas wypylania był dłuższy, bardziej wyrównany. Było to ...