Download this PDF file

0 downloads 0 Views 4MB Size Report
Przemieszczanie 14C-asymilatów w siewkach fasoli pozbawionych blaszek ... Odcięcie korzeni powodowało wzrost transportu w kierunku akropetalnym i ...