koleksi buku 2007-2009

8 downloads 35 Views 34MB Size Report
UPSI. Katalog. 2009 katalog terbitan penerbit upsi universiti pendidikan sultan ..... Sari Penyelidikan UPSI 2004 Jilid 2 ..... Penyelidikan Terpilih UPSI 2001- 2006.

katalog terbitan penerbit upsi

Katalog 2009

katalog terbitan penerbit upsi

Katalog 2009 universiti pendidikan sultan idris

Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim Perak Darul Ridzuan Tel: 05-450 6639 / 6803 / 6371 / 6642 / 6641 Faks: 05-459 5169 Laman Sesawang: http://penerbit.upsi.edu.my www.upsi.edu.my

Penerbit

UPSI

katalog k a t a l o g terbitan t e r b i t a n penerbit pene er r b i t upsi upsi

Katalog 2009 universiti pendidikan sultan idris

Katalog ini mengandungi judul-judul terbitan Penerbit UPSI yang diterbitkan dari tahun 2002 - 2009 Pesanan Pesanan boleh dibuat terus melalui Penerbit UPSI atau melalui wakil-wakil pengedar kami. Pengedar / kedai-kedai buku digalakkan berhubung terus dengan Pekan Buku Penerbit UPSI untuk membuat pesanan. Pesanan melalui pos hendaklah disertakan dengan Cek Berpalang/ Bank Draf / Kiriman Wang / Wang Pos atas nama BENDAHARI UPSI. Penghantaran melalui pos akan dicaj. Tempoh penghantaran 7 hari bekerja bagi Semenanjung Malaysia dan 21 hari bekerja bagi Sabah dan Sarawak / seberang laut. Pemulangan Pemulangan buku disebabkan kerosakan hanya diterima dalam tempoh yang ditetapkan seperti berikut: - 30 hari bagi individu - 7 hari bagi wakil penjual / pengedar Setiap pemulangan hendaklah disertakan dengan resit pembelian. Jualan Kredit dan Invois / Bil Hutang Penjualan secara kredit hanya diberikan kepada pengedar/wakil-wakil penjual yang mendaftar dengan Penerbit UPSI serta mempunyai rekod pembayaran yang memuaskan. Tempoh kredit yang diberikan ialah 30 hari dari tarikh invois. Invois / Bil Hutang akan dikeluarkan hanya bagi urus niaga yang dibuat oleh wakil penjual / pengedar. Karya Semua buku terbitan Penerbit UPSI adalah terbitan ilmiah dan boleh dijual kepada masyarakat umum di Malaysia dan negara serantau.

Kandungan Terbitan terkini

1

Koleksi Buku 2007-2009

7

Koleksi Jurnal, Wacana & Modul

19

Akan Terbit

27

Senarai terbitan tahun 2002-2005

31

Borang Pesanan

39

katalog terbitan penerbit upsi

Katalog 2009

Terbitan Terkini Terbitan Terkini 1

katalog terbitan penerbit upsi

Katalog 2009

2 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

Terbitan Terkini 3

TERBITAN TERKINI Jurnal Sains dan Matematik Tahun Terbitan: 2009

Teaching and Acquiring Higher-Order Thinking Skills: Theory and Practice Tahun Terbitan: 2008

Psikologi Perkembangan: Panduan untuk Guru Tahun Terbitan: 2009

Warna Hati Era Remaja Tahun Terbitan: 2008

4 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

Pengurusan Sisa Pepejal di Tanjong Malim, Perak Tahun Terbitan: 2008

Kaunseling Motivasi Berjaya ke Universiti Tahun Terbitan: 2008

Teaching Mathematis in Secondary School: Theories and Practices Tahun Terbitan: 2008

English for Communication: Listen In Speak Out Tahun Terbitan: 2008

Terbitan Terkini 5

Manual Pendidikan Kanu Kebangsaan: Edisi Kedua Tahun Terbitan: 2008

Rangkaian Falsafah dalam Analisis Sastera Tahun Terbitan: 2008

Penaksiran dalam Pendidikan & Sains Sosial Tahun Terbitan: 2008

6 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

Koleksi Buku 2007-2009 Koleksi Buku 2007-2009 7

katalog terbitan penerbit upsi

Katalog 2009

8 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

Koleksi Buku 2007-2009 9

KOLEKSI BUKU 2007-2009

Psikologi Perkembangan: Panduan untuk Guru Pengarang: Kamarulzaman Kamaruddin Tahun Terbitan: 2009 ISBN: 978-983-3759-35-4 Harga: RM29.50 Buku Psikologi Perkembangan: Panduan Untuk Guru mengandungi sebelas bab, didahului dengan konsep perkembangan mengikut peringkat perkembangan bermula dari peringkat pranatal hinggalah perkembangan keluarga. Di samping itu, buku ini juga memuatkan perbincangan mengenai isu dan permasalahan dalam mengaplikasi pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran. Justeru itu, buku ini ditulis untuk rujukan pelbagai pihak seperti guru, bakal guru, pengasuh TASKA dan ibu bapa di rumah supaya memahami perkembangan psikologi kanak-kanak dan remaja.

Teaching and Acquiring Higher-Order Thinking Skills: Theory and Practice Pengarang: N.S. Rajendran Tahun Terbitan: 2008 ISBN: 978-983-3759-39-2 Harga: RM35.50 This book aims to provide the necessary knowledge, skills, and strategies to both educator and parents no nurture the growth of thinking skills, more importantly the higher-order thinking skills among their students and their children. Everyone is capable of thinking. For this to happen everyone has to be encouraged, taught, and assisted in acquiring the higher-order thinking skills. This book contains three sections: first, the background, theories, and a review of the teaching of thinking; second, the curriculum, various approaches, strategies, and techniques one need to know to teach and assess the acquisition of thinking; and finally, the role of teachers, students in the teaching and learning of thinking skills and more tools and suggestions. This book has been prepared for prospective and serving teachers in elementary and secondary schools.

10 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

Warna Hati Era Remaja Pengarang: Arena Wati Tahun Terbitan: 2008 ISBN: 978-983-3759-36-6 Harga: RM46.00 (Kulit Lembut), RM70.50 (Kulit Keras) Warna Hati Era Remaja merupakan novel sulung terbitan Penerbit UPSI, setebal 379 halaman ditulis oleh Sasterawan Negara Arena Wati atau nama sebenarnya Hj. Muhammad b. Abd Biang. Ia mengisahkan pengalaman hidup Sahak bin Muhammad Ali seorang pelaut berumur 23 tahun. Bagi mengelakkan dari diburu British dan Belanda, Sahak mengaku berasal dari Serkam Laut, Melaka. Sedangkan nama sebenarnya Abdul Rahim bin Daeng Massare, berasal dari Makasar.

Pengurusan Sisa Pepejal di Tanjong Malim, Perak Pengarang: Mohd Hairy Ibrahim, Norjan Yusof, Shakirah Samsudin Tahun Terbitan: 2008 ISBN: 978-983-3759-28-6 Harga: RM20.00 Buku ini merupakan hasil kajian penyelidikan berkaitan dengan sisa pepejal yang telah disusun untuk menjadi sebuah buku. Penulis menumpukan Tanjong Malim sebagai lokasi kajian beliau selaras kepesatan pembangunannya. Buku ini dapat membantu pembaca yang berminat memahami serta mendalami pengurusan sisa pepejal dan pengaruhnya terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. Buku ini amat sesuai bagi penuntut yang mengambil bidang geografi fizikal, geografi manusia, sains dan biologi serta pembaca umum yang ingin meningkatkan pengetahuan.

Koleksi Buku 2007-2009 11

Kaunseling Motivasi Berjaya ke Universiti Pengarang: Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip Tahun Terbitan: 2008 ISBN: 978-983-3759-30-9 Harga: RM33.00 Buku Kaunseling Motivasi Berjaya ke Universiti menggabungkan pengetahuan, panduan dan aktiviti-aktiviti latihan kendiri yang sangat berguna, menarik dan praktikal untuk semua. Ia dicipta berdasarkan modul dan aktiviti kendiri bagaimana seseorang pelajar bertindak memotivasikan dirinya sendiri untuk berjaya dalam akademik dan kehidupan. Proses peningkatan kemahiran ini dipercayai sangat berkesan kerana ia selaras dengan kaedah bimbingan dan kaunseling. Hasil pengalaman dan penilaian penulis selama lebih 15 tahun dalam bidang psikologi, kaunseling, pembangunan modul dan bimbingan pelajar cemerlang membantu menghasilkan buku ini.

Teaching Mathematics in Secondary Schools: Theories and Practices Pengarang: Noor Shah Saad, Sazelli Abdul Ghani Tahun Terbitan: 2008 ISBN: 978-983-3759-37-8 Harga: RM35.00 Teaching Mathematics in Secondary Schools: Theories and Practices as a source of knowledge about mathematics education at primary and secondary levels. This book would prove useful to student teachers in universities and teacher training institutes as well as for in-service mathematics teachers in primary and secondary schools. It is specially written to meet the requirements of mathematics education courses at various levels; diploma (in teacher training colleges or institutes) and post-graduate diploma (in various higher learning institutions). In order to provide a better understanding of the instructional theories and methods under discussion, some teaching and learning activities are included as well. A few examples of using the format in writing out the daily instructional plans are also provided. It is also our hope that students and mathematics educators would fully utilise the materials that are available in this book. This include the questions for discussion that can be found at the end of most chapters so that the readers could develop a deeper understanding of what they have read.

12 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

Manual Pendidikan Kanu Kebangsaan: Edisi Kedua Pengarang: Md Amin Md Taff Tahun Terbitan: 2008 ISBN: 978-983-3759-40-8 Harga: RM25.00 Manual Pendidikan Kanu Kebangsaan Edisi Kedua ini merupakan kesinambungan dari edisi awal yang diterbitkan pada tahun 2006. Sejajar dengan perkembangan semasa sukan kayak yang amat pesat, edisi kedua ini dihasilkan khusus untuk memberikan pendedahan awal kepada para penggiat sukan kanu tentang teori asas dan teknik berkanu. Ia digarap khusus berdasarkan Kurikulum Pendidikan Kanu Kebangsaan yang digubal oleh Persatuan Kanu Malaysia, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia serta Universiti Pendidikan Sultan Idris. Fokus utama penerbitan Manual Pendidikan Kanu Kebangsaan Edisi Kedua ini dilaraskan dengan kurikulum tersebut iaitu untuk mewujudkan suatu sistem pengajaran dan pembelajaran aktiviti kayak secara sistematik dan saintifik.

Penaksiran dalam Pendidikan & Sains Sosial Pengarang: Abu Bakar Nordin, Bhasah Abu Bakar Tahun Terbitan: 2008 ISBN: 978-983-3759-27-9 Harga: RM87.00 Penaksiran dalam Pendidikan & Sains Sosial merupakan sebuah buku hasil penulisan gabungan dua pensyarah yang berpengalaman dan diterima sebagai pakar dalam bidang masing-masing. Mereka ialah Profesor Dato’ Dr. Abu Bakar Nordin dan Profesor Madya Dr. Hj. Bhasah Hj. Abu Bakar. Penulisan dalam buku ini banyak meneliti aspek-aspek penting yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam aktiviti penaksiran psikologi dan pendidikan, tanpa mengira sama ada pembacanya terdiri daripada seorang pakar atau seorang pelajar dalam bidang ini.

Koleksi Buku 2007-2009 13

Rangkaian Falsafah dalam Analisis Sastera Pengarang: Amida Abdulhamid Tahun Terbitan: 2008 ISBN: 978-983-3759-22-4 Harga: RM43.00 Falsafah kecintaan kepada hikmah menjadi wahana penting bagi meneroka justeru menerangi keindahan pemikiran yang tersembunyi di sebalik kancah naratif. Mengaplikasikan beberapa teori dan pemikiran, sama ada dari Barat atau Timur, karya-karya sastera yang terpilih dalam analisis ini menjadi lebih mantap dan diyakini mutu dan daya estatiknya. Teknik dialetik, iaitu perbincangan berdasarkan soal jawab, membantu pembaca mengikuti hujahan yang tersabit dengan aspek falsafah seperti eksistensialisme, retorik dan logik justeru memahami pemikiran dalam karya berkenaan.

Citra Wanita dalam Novel Melayu Pengarang: Siti Khariah Mohd Zubir Tahun Terbitan: 2008 ISBN: 978-983-3759-16-3 Harga: RM35.00

Apresiasi dan Kritikan Seni Visual Pengarang: Mohd Johari Ab. Hamid Tahun Terbitan: 2008 ISBN: 978-983-3759-20-0 Harga: RM83.00

14 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

Sari Penyelidikan UPSI 2004 Jilid 2 Pengarang: (Kumpulan Kertas Kerja Penyelidikan) Tahun Terbitan: 2008 ISBN: 978-983-3759-12-5 Harga: RM40.00

Basic Concepts of Organic Chemistry Pengarang: Mustaffa Ahmad Tahun Terbitan: 2008 ISBN: 978-983-3759-29-3 Harga: RM99.00

Tuanku Bainun: Canselor Pendidik Pengarang: (Terbitan Khas) Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-3759-23-1 Harga: RM300.00

Evolusi Bahasa Melayu 2000 Tahun dari Zaman Purba ke Budaya Elektronik Pengarang: Mohamed Pitchay Gani Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-3759-15-6 Harga: RM44.00

Sistem Pangkalan Data Pengarang: Modi Lakulu, Aslina Saad Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-3759-21-7 Harga: RM53.00

Koleksi Buku 2007-2009 15

Pendidikan Gemilang Menuju Wawasan: Koleksi Ucapan Naib Canselor Pengarang: (Terbitan Khas) Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-3759-24-8 Harga: RM36.00 (Kulit Lembut), 81.00 (Kulit Keras)

Persekitaran Sistem Maklumat Geografi Pengarang: Nasir Nayan Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-3759-14-9 Harga: RM52.00

Basic Concepts of Coordination Chemistry Pengarang: Mustaffa Ahmad Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-3759-17-0 Harga: RM55.00

Benih Budiman: Suatu Analisis Sosio-Sejarah Persekolahan Melayu di Singapura Pengarang: Kamsiah Abdullah Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-3759-13-2 Harga: RM54.00

Road to Happiness: Stories on Moral Values Pengarang: Sasikala Nallaya Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 983-2620-97-X Harga: RM28.00

16 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

The Social Origins of the Educational System in Peninsular Malaysia Pengarang: Nagendralingan Ratnavadivel Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-3759-07-1 Harga: RM35.00

Sejarah Kesedaran Visual di Malaya Pengarang: Ahmad Suhaimi Mohd. Noor Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-3759-10-1 Harga: RM55.00

Islam Hadhari: Menangani Gelombang Globalisasi Pengarang: Mohd Yusof Hasan Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-2620-79-2 Harga: RM40.00

Teori Pendidikan Pemikiran Global Pengarang: Mohd Yusof Hasan Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-3759-01-1 Harga: RM30.00

The United Nations and Global Security A Malaysian Perspective Pengarang: Muhammad Rais Abd Karim, Hamzah Ahmad Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-3759-01-9 Harga: RM28.00

Koleksi Buku 2007-2009 17

Za’ba dan Melayu Pengarang: Adnan Hj. Nawang Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-3759-00-2 Harga: RM62.00

Nilai-nilai Melayu Satu Sudut Pandangan Orang Luar Pengarang: Laurent Metzger Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-2620-73-0 Harga: RM28.00

Code-Switching in A Multilingual Environment Pengarang: Dayang Fatimah Awang Chuchu Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-2620-66-2 Harga: RM50.00

Fizik untuk Sains Kejuruteraan Elektrik dan Magnet Pengarang: Mohd Mustamam Abd Karim, Husin Wagiran, Mohd Nor Md Yusof Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-2620-74-7 Harga: RM80.00

Pendidikan Seks Suatu Perspektif Sosial Pengarang: Amir Hasan Dawi Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 978-983-2620-72-3 Harga: RM28.00

18 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

Writing for ESL Teachers Pengarang: Mariam Mohamed Nor, Abdul Halim Ibrahim Tahun Terbitan: 2007 ISBN: 983-2620-75-9 Harga: RM45.00

Koleksi Jurnal, Wacana & Modul Koleksi Jurnal, Wacana & Modul 19

katalog terbitan penerbit upsi

Katalog 2009

20 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

Koleksi Jurnal, Wacana & Modul 21

KOLEKSI JURNAL

English Language Journal Volume: Vol.2 Tahun Terbitan: 2006 ISSN: 1823-6820 Harga: RM25.00

Jurnal Peradaban Melayu Volume: Vol.3 Tahun Terbitan: 2005 ISSN: 1328-6898 Harga: RM30.00

English Language Journal Volume: Vol.1 Tahun Terbitan: 2005 ISSN: 1328-6860 Harga: RM12.50

22 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

KOLEKSI MODUL

Aplikasi Automasi Pejabat Asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi Siri: Modul 2 Tahun Terbitan: 2006 Harga: RM15.00

Zenith in Communication English (CE 11) Siri: Modul 4 Tahun Terbitan: 2006 Harga: RM12.00

Bimbingan dan Penasihatan: Falsafah, Kemahiran, Proses dan Etika Siri: Modul 1 Tahun Terbitan: 2006 Harga: RM15.00

Bimbingan dan Penasihatan: Falsafah, Kemahiran Proses dan Etika (Edisi Kedua) Siri: Modul 1 Tahun Terbitan: 2007 Harga: RM15.00

Koleksi Jurnal, Wacana & Modul 23

Modul Statistik Pengurusan Permulaan Siri: Modul 7 Tahun Terbitan: 2007 Harga: RM40.00

Pembelajaran Bercontoh Visual Basic 6.0 Siri: Modul 6 Tahun Terbitan: 2006 Harga: RM40.00

Bahasa Arab Komunikasi Tahap 1 Siri: Modul 5 Tahun Terbitan: 2006 Harga: RM25.00

24 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

KOLEKSI WACANA

Globalisasi Ekonomi Dengan Mantera Persaingannya: Kesan dan Implikasi Terhadap Pendidikan Tinggi Penulis: Osman Rani Hassan Tahun Terbitan: 2005 Harga: RM10.00

Pendidikan Geografi di Malaysia: Isu dan Cabaran Semasa Penulis: Abdul Hamid Abdullah Tahun Terbitan: 2006 Harga: RM10.00

Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu: Cabaran dan Harapan Penulis: Abdul Hamid Abdullah Tahun Terbitan: 2005 Harga: RM10.00

Tatabahasa Sosial: Peraturan Kesantunan Bahasa Kebangsaan Penulis: Abdul Hamid Abdullah Tahun Terbitan: 2005 Harga: RM10.00

Koleksi Jurnal, Wacana & Modul 25

Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi Kata untuk Prasekolah dan untuk Pemulihan Penulis: Isahak Haron Tahun Terbitan: 2004 Harga: RM10.00

Pembinaan Teori Pendidikan Pemikiran UPSI Penulis: Mohd Yusof Hasan Tahun Terbitan: 2004 Harga: RM10.00

Sebar, Anjak, Pelihara Penyebaran Komuniti dan Bahasa Melayu di Samudera Penulis: Asmah Haji Omar Tahun Terbitan: 2004 Harga: RM10.00

Copper (CU) Pollution And Its Effect On Mangrove Plants Penulis: Saberi Othman Tahun Terbitan: 2004 Harga: RM10.00

26 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

Akan Terbit 27

Akan Terbit

katalog terbitan penerbit upsi

Katalog 2009

28 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

Akan Terbit 29

AKAN TERBIT

1.

Menyediakan Objektif Pengajaran: Alat Penting untuk Mengembangkan Pengajaran dengan Berkesan

2.

Warna Kalbu Zaman Dewasa

3.

Pendidikan Pembangunan Modal Insan

4.

Let’s Speak English: English for Conversational Purposes

5.

Sumbangsih Tizkari

6.

Fizik Kimia 1

7.

Jalan Lain ke Menara Gading

8.

Tokoh Guru Nusantara Edisi 2

9.

Pemikiran Global Sasterawan Negara Shahnon Ahmad

10. Kemunculan Novel dalam Sastera Moden Indonesia dan Malaysia: Satu Kajian Perbandingan 11. Dari Jendela Terbuka 12. Cerfew ke Matahari Malam 13. Pengajaran dan Penilaian Kebolehan Komunikasi Antara Budaya 14. Journal English Language Volume III 15. Di Simpang-Siur Terjemahan Arab Melayu 16. Kesusasteraan Melayu dalam Bandingan dan Pendidikan 17. Siri Bacaan Malim

30 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

Terbitan 31 Senarai Terbitan TahunSenarai 2002-2009

katalog terbitan penerbit upsi

Katalog 2009

32 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

Bil

Judul

ISBN

Harga

Tahun Kuantiti Jumlah (RM) Senarai Terbitan 33

1.

Psikologi Perkembangan: Panduan untuk Guru

978-983-3759-35-4

29.50

2009

2.

Teaching & Acquiring Higher-Order Thinking Skills: Theory & Practice

978-983-3759-39-2

35.50

2008

3.

Warna Hati Era Remaja

978-983-3759-36-1

46.00 (KL)

2008

Koleksi Buku

70.50 (KK)

4.

Pengurusan Sisa Pepejal di Tanjong Malim, Perak

978-983-3759-28-6

20.00

2008

5.

Kaunseling Motivasi Berjaya ke Universiti

978-983-3759-30-9

33.00

2008

6.

Teaching Mathematics in Secondary Schools: Theories and Practices

978-983-3759-35-4

29.50

2008

7.

Manual Pendidikan Kanu Kebangsaan Edisi 2

978-983-3759-40-8

25.00

2008

8.

Penaksiran dalam Pendidikan & Sains Sosial

978-983-3759-27-9

87.00

2008

9.

Rangkaian Falsafah dalam Analisis Sastera

978-983-3759-22-4

43.00

2008

10.

Citra Wanita dalam Novel Melayu

978-983-3759-16-3

35.00

2008

11.

Apresiasi & Kritikan Seni Visual

978-983-3759-20-0

83.00

2008

12.

Sari Penyelidikan UPSI 2004 Jilid 2

978-983-3759-12-5

40.00

2008

13.

Basic Concepts of Organic Chemistry

978-983-3759-29-3

99.00

2008

14.

Tuanku Bainun Canselor Pendidik

978-983-3759-23-1

300.00

2007

15.

Evolusi Bahasa Melayu 2000 Tahun dari Zaman Purba ke Budaya Elektronik

978-983-3759-15-6

44.00

2007

16. Sistem Pangkalan Data

978-983-3759-21-7

53.00

2007

17.

Pendidikan Gemilang Menuju Wawasan: Koleksi Ucapan Naib Canselor

978-983-3759-24-8

36.00 (KL)

2007

18.

Persekitaran Sistem Maklumat Geografi

978-983-3759-14-9

52.00

2007

19.

Basic Concepts of Coordination Chemistry

978-983-3759-17-0

55.00

2007

20.

Benih Budiman: Suatu Analisis Sosio-Sejarah Persekolahan Melayu di Singapura

978-983-3759-13-2

54.00

2007

21.

Road to Happiness Stories on Moral Values

983-2620-97-X

28.00

2007

22. The Social Origins of The Educational System in Peninsular Malaysia

978-983-3759-07-1

35.00

2007

23.

Sejarah Kesedaran Visual di Malaya

978-983-3759-10-1

55.00

2007

24.

Islam Hadhari: Menangani Gelombang Globalisasi

978-983-2620-79-2

40.00

2007

25. Teori Pendidikan Pemikiran Global

978-983-3759-01-1

30.00

2007

26.

The United Nations and Global Security A Malaysian Perspective

978-983-3759-01-9

28.00

2007

27.

Za’ba dan Melayu

978-983-3759-00-2

62.00

2007

28.

Nilai-nilai Melayu Satu Sudut Pandangan Orang Luar

978-983-2620-73-0

28.00

2007

29. Code-Switching in a Multilingual Environment

978-983-2620-66-2

50.00

2007

81.00 (KK)

30.

Fizik untuk Sains dan Kejuruteraan Elektrik dan Magnet

978-983-2620-74-7

80.00

2007

31.

Pendidikan Seks Suatu Perspektif Sosial

978-983-2620-72-3

28.00

2007

32.

Writing ESL Teachers

983-2620-75-9

45.00

2007

Bil

Judul 34 Katalog Terbitan Penerbit UPSI 33. Kesantunan Orang Melayu dalam Majlis Pertunangan (Edisi 2)

34.

Aspirasi Global UPSI 2004-2005

35. Siri SOBI

Tahun Kuantiti Jumlah (RM)

ISBN

Harga

978-983-3759-09-5

50.00

2007

60.00 (KL)

2006

983-2620-63-5

100.00 (KK)

983-2620-88-8 (set)

25.00

2006

36. Isu-isu & Pengurusan Alam Sekitar Fizikal

983-3759-05-X

32.00

2006

37. Sistem Maklumat Geografi dalam Perancangan Pembuatan Keputusan Perniagaan

983-3759-03-3

40.00

2006

38. Isu-isu Pendidikan Geografi di Malaysia

983-3759-04-1

35.00

2006

39. Geografi dan Alam Sekitar dalam Pendidikan Negara

983-2620-69-4

55.00

2006

40.

Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu: Penyerapan Kemahiran Bernilai Tambah

983-2620-95-3

30.00

2006

41.

Pembangunan Pangkalan Data: Berasaskan Contoh (Edisi 2)

983-2620-67-8

50.00

2006

42.

Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah

983-2620-71-6

25.00

2006

43.

Metodologi Pendidikan Seni Visual

983-2620-98-8

25.00

2006

44.

Manual Pendidikan Kanu Kebangsaan

983-2620-70-8

25.00

2006

45.

Polish Your English

983-2620-68-6

40.00

2006

46.

Teknik Naratif Cerpen-cerpen Shahnon Ahmad

983-2620-87-2

36.00

2006

983-2620-96-1

47.00

2006

978-983-3759-08-8

90.00

2006

47. Media dalam Pendidikan 48.

Penyelidikan Terpilih UPSI 2001-2006

49.

Domain Penilaian dalam Teknologi Pendidikan

983-2620-83-X

29.00

2006

50.

Asas Seni Visual

983-2620-86-4

60.00

2006

51.

Teaching and Learning of English As A Second Language

983-2620-82-1

25.00

2005

52.

Sama Serumpun

983-2620-86-5

55.00

2005

53. Penyelidikan Kualitatif Pengenalan Kepada Teori dan Metod

983-2620-81-3

50.00

2005

54.

Stilistik Komsas

983-2620-64-3

25.00

2005

55.

Penghayatan Kesusasteraan Melayu Moden

983-2620-61-9

40.00

2005

56. Sistem Komputer

983-2620-62-7

75.00

2005

57.

983-2620-60-0

25.00

2005

983-2620-65-1

20.00

2005

983-2620-59-7

26.00

2005

983-2620-58-9

15.00

2005

Citra Komsas

58. Citra Kehidupan 59.

Pembangunan dan Alam Sekitar di Malaysia

60. Pengenalan Ilmu Konten Pedagogi dalam Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan 61.

Teknologi Komputer

983-2620-46-5

40.00

2005

62.

Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran TITAS

983-2620-57-0

40.00

2005

63.

C++ Pengenalan Kepada Pengaturcaraan

983-2620-50-3

35.00

2005

64.

Pembangunan Pengkalan Data: Berasaskan Contoh

983-2620-52-X

35.00

2005

65.

Kesantunan Orang Melayu dalam Majlis Pertunangan

983-2620-49-X

40.00

2005

Bil

ISBN

Harga

66. Perancangan & Penilaian Projek Pembangunan

983-2620-47-3

30.00

Tahun Kuantiti Jumlah (RM) Senarai Terbitan 35 2005

67.

Memartabatkan Warisan Pendeta Za’ba

983-2620-51-1

25.00

2005

68. Kesusasteraan dalam Kesenian Melayu

983-2620-55-4

25.00

2005

69. Tokoh-tokoh Guru Nusantara

983-2620-53-8

30.00

2004

70. Pak Lah dan Pendidikan

983-2620-54-6

25.00

2004

71. Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu

983-2620-45-7

25.00

2004

72. Economic and Business Research for Malaysians Students

983-2620-38-4

35.00

2004

Judul

73.

Tiga Dunia

983-2620-40-6

15.00

2004

74.

Di Sekitar Puisi Melayu Moden

983-2620-48-1

25.00

2004

75.

Learning to be Reflective from Theory to Practices Malaysia Experiences

983-2620-42-2

28.00

2004

76.

Ikhtisar Kebudayaan dan Prosa Melayu Klasik

983-2620-37-6

25.00

2004

77.

Tradisi Pembentukan Sastera Melayu Moden

983-2620-32-5

28.00

2004

78.

Kesusasteraan Melayu Moden dalam Kajian dan Kritikan

983-2620-33-3

25.00

2004

79.

Hala Tuju Kaunseling

983-2620-41-4

35.00

2004

80. Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui Latihan

983-2620-34-1

25.00

2004

81. Mohammad Noor Bin Salleh: Jurutera Pelestari Pendidikan

983-2620-29-5 983-2620-31-7

40.00 (KL)

2004

60.00 (KK)

82.

Pengenalan Kimia Organik

983-2620-39-2

40.00

2004

83.

Pengenalan Kimia Koordinatan

983-2620-26-0

25.00

2004

84.

Introduction to Superconductivity in Metals, Alloys & Cuprates

983-2620-35-X

40.00

2004

85.

Falsafah dan Kritikan Seni

983-2620-36-8

60.00

2004

86. Pendidikan Seni Visual dan Muzik

983-2620-28-7

25.00

2004

87.

A Guide to Writing Research Proposal: The Experimental Method

983-2620-27-9

12.00

2004

88.

Aspirasi Kebitaraan Ibu Kandung Suluh Budiman 1922-2002

983-2620-80-5

250.00

2003

89.

Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap Pengajaran Tatabahasa (Edisi 2)

983-2620-56-2

25.00

2003

90. Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan (Prosiding)

983-2620-25-2

50.00

2003

91. Sistem Maklumat Geografi: Permodelan Pembangunan Guna Tanah Komersil

983-2620-21-X

25.00

2003

92. Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap Pengajaran Tatabahasa

983-2620-01-5

25.00

2003

93.

Pemikiran A. Samad Ismail: Dalam Ingin Jadi Pujangga

983-2620-17-1

25.00

2003

94.

Amali Toolbook II Assistant 8.5: Langkah Mudah dan Cepat

983-2620-18-X

40.00

2003

95.

Kemahiran Asas Kaunseling

983-2620-15-5

25.00

2003

Bil

Harga

Tahun Kuantiti Jumlah (RM)

983-2620-16-3

25.00

2003

97. Genetik Konsep dan Masalah

983-2620-19-8

40.00

2003

98. Kimia Analisis

983-2620-11-2

35.00

2003

99. Menelesuri Akar Nurani

983-2620-24-4

15.00

2003

100. Kemahiran Mendengar Dalam Kaunseling

983-2620-14-7

15.00

2003

101. A Compilation of Poems, Short Stories and Essays

983-2620-03-1

20.00

2002

102. Pengantar Persekitaral Fizikal

983-2620-02-3

25.00

2002

103. Factors Associated With Mathematics Anxiety

983-2620-09-0

25.00

2002

104. Prosiding AsPEN Malaysia 2000

983-2620-07-4

75.00

2002

105. Wacana Kesusasteraan Melayu Klasik

983-2620-01-5

25.00

2002

106. Kumpulan Esei Bahasa dan Kesusasteraan

983-2620-04-X

30.00

2002

107. Setia dan Santun Bahasa

983-2620-00-7

25.00

2002

108. Creativity in the Classroom & Life: A Nurturing Approach

983-2620-05-8

25.00

2002

109. Balada Suluh Budiman

983-2063-05-1

15.00

2002

110. Sastera di Antara Percikan Pengurusan dan Kemanusiaan

983-2620-08-2

55.00

2002

111. Karya Terpilih Sasterawan Negara dalam Esei dan Kritikan

983-2620-10-4

55.00

2002

Judul 36 Katalog Terbitan Penerbit UPSI 96. Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein: Dasar Luar Malaysia 1970-1976

ISBN

Bil

Judul

ISBN/ISSN

Harga

Tahun Kuantiti Jumlah (RM) Senarai Terbitan 37

Koleksi Jurnal 1.

Jurnal Sains dan Mathematik

1985-7918

30.00

2009

2.

English Language Journal, Vol. 2

1328-6820

25.00

2006

3.

English Language Journal, Vol. 1

1328-6820

12.50

2005

4.

Jurnal Peradaban Melayu, Vol. 3

1328-6898

30.00

2005

Koleksi Wacana 1.

Siri Wacana Ilmu 2005 a) Globalisasi Ekonomi dengan Mantera Persaingannya

2007 10.00

Kesan dan Implikasi Terhadap Pendidikan Tinggi

b) Tatabahasa Sosial: Peraturan Kesantunan Bahasa Kebangsaan

10.00

c) Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu Cabaran dan Harapan

10.00

d) Pendidikan Geografi di Malaysia:

10.00

Isu dan Cabaran Semasa

2.

2007

Siri Wacana Ilmu 2004 a) Sebar, Anjak, Pelihara Penyebaran Komuniti dan Bahasa Melayu di Samudera

b) Awal Membaca Bahasa Melayu:

10.00 10.00

Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata untuk Prasekolah dan untuk Pemulihan

c) Pembinaan Teori Pendidikan Pemikiran UPSI

10.00

d) Copper (CU) Pollution and Its Effect on Mangrove Plants

10.00

Koleksi Modul 1.

English for Communication: Listen In, Speak Out

2008

2.

Siri Modul 1 Edisi Kedua: Bimbingan & Penasihatan: Falsafah, Kemahiran, Proses dan Etika

3.

Siri Modul 7: Modul Statistik Pengurusan Permulaan

4.

Siri Modul 6: Pembelajaran Bercontoh Visual Basic 6.0

40.00

2006

5.

Siri Modul 5: Bahasa Arab Komunikasi Tahap 1

25.00

2006

6.

Siri Modul 4: Zenith in Communicative English (CE II)

12.00

2006

7.

Siri Modul 2: Aplikasi Automasi Pejabat Asas Teknologi Maklumat & Komunikasi

15.00

2006

8.

Siri Modul 1: Bimbingan & Penasihatan: Falsafah, Kemahiran, Proses & Etika

15.00

2006

15.00

2007 2006

38 Katalog Terbitan Penerbit UPSI

Borang Pesanan Akan Terbit 39

Disertakan cek berpalang/ wang pos/ kiriman wang/ draf bank no atas nama Bendahari Universiti Pendidikan Sultan Idris.Sila kirimkan borang pesanan yang telah diisi berserta bayarannya kepada Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Nama : Alamat :

Telefon : Faks

:

E-mel :

Tandatangan : (Cop Rasmi) Tarikh :

Alamatkan pesanan anda kepada : Penerbit Universiti, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, 35900 Tanjong Malim, Perak. Tel : (05) 450 6000 samb. 6639 / 6803 / 6641 / 6642 Faks : (05) 459 5169 Emel : [email protected] www.upsi.edu.my

katalog terbitan penerbit upsi

Katalog 2009

katalog terbitan penerbit upsi

Katalog 2009

katalog terbitan penerbit upsi

Katalog 2009 universiti pendidikan sultan idris

Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim Perak Darul Ridzuan Tel: 05-450 6639 / 6803 / 6371 / 6642 / 6641 Faks: 05-459 5169 Laman Sesawang: http://penerbit.upsi.edu.my www.upsi.edu.my

Penerbit

UPSI