OPEL Astra

54 downloads 68 Views 8MB Size Report
OPEL Astra. Naudojimasis ... „Astra“ – tai puikus pažangios technikos, išskirtinio ..... g išsaugotos greičio reikšmės pritaikymas, greičio mažinimas,. § išjungimas.

OPEL Astra

TIK „EURO“ DYZELINAS, ATITINKANTIS EN 590 STANDARTĄ!* Dyzelinis jūsų automobilio variklis sukurtas remiantis naujausiomis automobilių tyrimų žiniomis, todėl tai – tikras pažangių technologijų, suderinamumo su aplinka ir ekonomiškumo derinys. Tam, kad variklis veiktų patikimai, naudokite tik dyzeliną, atitinkantį DIN EN 590 standarto specifikacijas. Žiūrėkite skyrių „Degalų sąnaudos, degalų rūšys, degalų įpylimas“.

Naudojimasis, saugumas, techninė priežiūra

Naudodami kitokius degalus galite pabloginti automobilio veikimo charakteristikas ir netekti teisės į garantinę priežiūrą! *Dyzeliniams varikliams

Specifiniai jūsų automobilio duomenys Įrašykite čia savo automobilio duomenis, kad prireikus visada turėtumėte reikiamą informaciją. Duomenys pateikti skyrelyje „Techniniai duomenys“, gaminio lentelėje ir techninės priežiūros knygelėje.

Degalai žymėjimas

Variklio alyva kokybė klampa

Oro slėgis padangose Padangų dydis

kai apkrova iki 3-jų žmonių

esant visai apkrovai

Vasarinės padangos

priekyje

gale

priekyje

gale

Žieminės padangos

priekyje

gale

priekyje

gale

Svoriai Leidžiama bendroji automobilio masė –

Parengtos transporto priemonės masė (pagal EB standartą)

=

Krovumas

Jūsų „Astra“

Naudokitės savininko vadovu:

Šis automobilis, sukurtas pagal naujausias automobilių tyrimų žinias ir panaudojant pažangiausias technologijas, pasižymi ypatingu komfortu.

z skyriuje „Trumpai ir glaustai“ rasite trumpą automobilio apžvalgą,

„Astra“ – tai puikus pažangios technikos, išskirtinio saugumo, nekenksmingumo aplinkai ir ekonomiškumo derinys. Nuo šiol jūs esate atsakingi už tai, kad šia transporto priemone bus važiuojama saugiai ir kad ji bus laiku prižiūrėta siekiant nepriekaištingo darbo. Savininko vadove rasite visą reikiamą informaciją. Informuokite automobilio keleivius apie galimą avarijos ir sužeidimų pavojų dėl netinkamo naudojimosi automobiliu. Jūs privalote visada laikytis šalies, kurioje vairuojate, įstatymų. Jie gali skirtis nuo šiame savininko vadove pateiktos informacijos. Savininko vadovas turi būti automobilyje: lengvai pasiekiamas daiktadėžėje.

z savininko vadovo pradžioje pateiktame turinyje ir atitinkamuose skyreliuose nurodyta, kur yra viskas, ko jums gali prireikti,

Sutartiniai ženklai: 6 Skaitykite toliau. 3 Žvaigždute pažymėta įranga yra ne visuose automobiliuose (modelių variantai, variklių tipai, konkrečioms šalims skirti variantai, papildoma įranga, originalios „Opel“ dalys ir reikmenys).

z lengvai orientuositės pagal raktinių žodžių rodyklę,

9 Įspėjimas

z susipažinsite su techninėmis ypatybėmis,

Simboliu Įspėjimas pažymėtas tekstas informuoja apie galimą nelaimingo atsitikimo arba sužeidimo pavojų. Nepaisant šių nurodymų gali būti sužeisti žmonės ar iškilti pavojus jų gyvybei. Informuokite apie tai automobilio keleivius.

z pajusite didesnį malonumą naudodamiesi šiuo automobiliu, z savarankiškai išmoksite valdyti savo automobilį. Savininko vadovas parengtas taip, kad būtų lengva skaityti ir perprasti pateiktą medžiagą.

Geltonos rodyklės paveikslėliuose pateiktos kaip nurodymai arba žymi atliekamą veiksmą. Juodos rodyklės paveikslėliuose žymi reakciją arba antrą atliekamą veiksmą. Krypties nuorodos tekste, pavyzdžiui, į kairę ar dešinę, pirmyn ar atgal, visada reiškia važiavimo kryptį. Geros kelionės jums linki Jūsų „Opel“ kolektyvas

Turinys

Trumpai ir glaustai ....................................... 2 Prietaisai .................................................... 36 Rakteliai, durys, variklio gaubtas ............... 66 Sėdynės, automobilio vidus ....................... 87 Saugumo užtikrinimo sistemos ............... 111 Apšvietimas ............................................. 136 Langai, stoglangis ............................................ 143 „TwinTop“ ................................................ 148 Mikroklimato reguliavimas ....................... 157 „Easytronic“ ............................................ 178 Automatinė pavarų dėžė .......................... 186 Automatinė pavarų dėžė su „ActiveSelect“ .................................. 192 Vairavimo patarimai ................................. 200 Taupykite degalus, saugokite aplinką ................................. 202 Degalų sąnaudos, degalų rūšys, degalų įpylimas ............. 204 Deginių katalizatorius, išmetamosios dujos .................................................... 207 Važiavimo sistemos ................................. 212 Stabdžiai .................................................. 226 Ratai, padangos ...................................... 230 Stogo bagažinė, važiavimas su priekaba ....................... 238 Atlikite patys ............................................ 247 „Opel“ servisas ........................................ 294 Techninė priežiūra, patikrinimų sistema .............................. 296 Automobilio priežiūra ............................... 308 Techniniai duomenys ............................... 312 Rodyklė .................................................... 350

2

Trumpai ir glaustai

Trumpai ir glaustai

Raktelių numeriai, kodai Atskirkite raktelio numerį nuo raktelių. Raktelio numeris nurodytas automobilio dokumentuose ir „Car Pass“ kortelėje 3. Lengvo lydinio ratai 3, prikabinimo įtaisas 3: užsirašykite raktelių žymėjimo numerius. Elektroninis imobilizatorius, informacijos ir pramogų sistema 3: kodai nurodyti „Car Pass“ kortelėje. Nelaikykite „Car Pass“ kortelės automobilyje. Jei raktelis su atlenkiama geležine dalimi 3, norėdami ją atlenkti paspauskite mygtuką. 6 Daugiau nurodymų – 66 ir 67 psl., automobilio eksploatacijos pradžia – 307 psl.

Automobilio atrakinimas ir atidarymas: paspauskite q mygtuką, patraukite durų rankeną Jei automobilyje yra „Open&Start“ sistema 3, automobilis atrakinamas automatiškai – patraukus durų rankeną arba mygtuką po galinių durų rankena (tik tuo atveju, jei elektroninis raktas yra automobilio imtuvo veikimo zonoje). 6 Vaikų apsaugos užraktas – 86 psl., elektroninis imobilizatorius – 67 psl., rakteliai – 66 psl. „Open&Start“ sistema 3 – 70 psl., nuotolinio valdymo pultelis – 68 psl., centrinis užraktas – 76 psl., apsauga nuo vagystės 3 – 77 psl., apsaugos signalizacijos sistema 3 – 83 psl., „TwinTop“ stogo sistema 3 – 148 psl.

Trumpai ir glaustai

Bagažo skyriaus atrakinimas ir atidarymas: paspauskite nuotolinio valdymo pultelio q mygtuką, patraukite mygtuką po rankena Jei automobilyje yra „Open&Start“ sistema 3, automobilio bagažo skyriaus durys atrakinamos automatiškai – patraukus durų mygtuką po durų rankena (tik tuo atveju, jei elektroninis raktas yra automobilio imtuvo veikimo zonoje). Taip pat atrakinamos ir automobilio durys. 6 „Open&Start“ sistema 3 – 70 psl., nuotolinio valdymo pultelis – 68 psl., centrinis užraktas – 76 psl., apsaugos signalizacijos sistema 3 – 83 psl.

Priekinių sėdynių reguliavimas: patraukite rankeną, paslinkite sėdynę, atleiskite rankeną Niekuomet nereguliuokite sėdynių važiuodami. Patraukus rankeną jos gali netikėtai pasislinkti. 6 Padėtis sėdint – 87 psl.

3

Priekinių sėdynių atlošų reguliavimas: pasukite rankenėlę Nustatykite atlošo kampą pagal tinkamą padėtį sėdint. Nesiremkite nugara į atlošą, kai reguliuojate jo pasvirimo kampą. 6 Padėtis sėdint – 87 psl.

4

Trumpai ir glaustai

Juosmens atramų 3 priekinėse sėdynėse reguliavimas: pasukite rankenėlę Pritaikykite juosmens atramą, kaip jums patogiau.

Priekinių sėdynių aukščio 3 reguliavimas: nustatykite svirtį išorinėje sėdynės pusėje

Nesiremkite nugara į atlošą, kai reguliuojate jo pasvirimo kampą.

Svirties judėjimo kryptis aukštyn: sėdynė pakyla; žemyn: sėdynė nusileidžia.

6 Padėtis sėdint – 87 psl.

6 Padėtis sėdint – 87 psl.

Priekinių sėdynės polinkio kampo 3 reguliavimas: patraukite vidinę svirtį priekinėje sėdynės pusėje, nustatykite polinkio kampą, svirtį atleiskite, kad sėdynė juntamai užsifiksuotų Polinkio kampas keičiamas perkeliant kūno svorį. 6 Padėtis sėdint – 87 psl.

Trumpai ir glaustai

Priekinių sėdynių atlošų nulenkimas 3: Pakelkite atleidimo svirtį, nulenkite atlošą į priekį, nuleiskite atleidimo svirtį, atlošas užsifiksuoja nulenktas į priekį, pastumkite sėdynę į priekį. Atlenkus atlošą statmenai jis vėl užsifiksuoja pirminėje padėtyje. Pakelkite atleidimo svirtį, pakelkite atlošą statmenai, atleiskite svirtį ir atlošas užsifiksuos. Jei sėdynėse nėra atminties funkcijos 3: užfiksuokite norimą sėdynės padėtį. Nulenkti atlošą į priekį galima tik tada, kai jis yra statmenoje padėtyje. Panoraminis langas 3: prieš nulenkdami sėdynę pastumkite žemyn galvos atramas ir atlenkite į viršų skydelius nuo saulės.

Priekinės sportinio tipo sėdynės 3 atramos šlaunims 3 reguliavimas: Paspauskite mygtuką, esantį atramos šlaunims priekyje, ir sureguliuokite atramą, Sureguliuokite atramą šlaunims taip, kad būtų patogu sėdėti.

Galvos atramų priekinėse sėdynėse ir galinėse šoninėse sėdynėse reguliavimas: norėdami atleisti paspauskite mygtuką, nustatykite aukštį, užfiksuokite 6 Galvos atramų padėtis – 88 psl., galinės vidurinės sėdynės galvos atramos reguliavimas – 88 psl., galvos atramos nuėmimas – 88 psl.

5

6

Trumpai ir glaustai

Vidinio galinio vaizdo veidrodžio reguliavimas: palenkite veidrodžio korpusą

Išorinių veidrodžių reguliavimas: rankenėlę iš vidaus pakreipkite atitinkama kryptimi

Palenkite veidrodžio korpuso apačioje esančią svirtį: taip sumažinsite akinimą, kai važiuojate naktį.

6 Daugiau informacijos apie asferinius išorinius veidrodžius 3 – 134 psl.

6 Automatiškai užtemdomas vidinis galinio vaizdo veidrodis – 134 psl.

Elektrinis išorinių veidrodžių reguliavimas 3: vairuotojo duryse esančiu keturkrypčiu jungikliu Veidrodžių jungiklį paspauskite į dešinę arba į kairę: keturkrypčiu jungikliu reguliuojamas atitinkamos pusės veidrodis. 6 Daugiau informacijos apie asferinius išorinius veidrodžius – 134 psl., šildomus išorinius veidrodžius – 18 psl.

Trumpai ir glaustai

Išorinio veidrodžio užlenkimas: Rankiniu būdu: Nestipriai paspaudus veidrodžiai užsilenkia. Elektriniu būdu 3: paspauskite n mygtuką – abu išoriniai veidrodžiai užsilenks. Paspauskite n mygtuką dar kartą – abu išoriniai veidrodžiai grįš į važiavimo padėtį. Jei elektriniu būdu užlenkiamas veidrodis buvo atlenktas ranka, paspaudus mygtuką n šis veidrodis bus pasuktas iki galo į priekį. Kitas veidrodis bus elektriniu būdu pasuktas į važiavimo padėtį. Dar kartą paspaudus mygtuką n abu veidrodžiai bus užlenkti elektriniu būdu. Pakartotinai paspaudus: abu veidrodžiai pasukami į važiavimo padėtį.

Saugos diržo užsisegimas: tolygiai ištraukite iš ritės, persijuoskite per petį ir įkiškite į sagtį taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą

Vairo reguliavimas: nulenkite svirtį žemyn, nustatykite aukštį ir atstumą, atlenkite svirtį į viršų, užfiksuokite

Saugos diržas neturi būti persuktas. Dubens diržas turi būti gerai prigludęs prie kūno. Priekinių sėdynių atlošai neturėtų būti pernelyg pasvirę atgal (rekomenduojamas pasvirimo kampas maždaug 25°).

Vairo padėtį reguliuokite tik tada, kai automobilis stovi, o vairas atrakintas.

Jei norite atsisegti diržą, paspauskite raudoną diržo sagties mygtuką. 6 Trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai – 112 psl., viso dydžio „Opel“ saugos oro pagalvių sistema – 117 psl., padėtis sėdint – 87 psl.

6 Viso dydžio „Opel“ saugos oro pagalvių sistema – 117 psl.,

7

8

Trumpai ir glaustai

Trumpai ir glaustai 1

Psl. Stovėjimo šviesos, artimosios šviesos ............................................. 136 Prietaisų apšvietimas ....................... 140 Galinis rūko žibintas ......................... 137 Priekiniai rūko žibintai 3 ................... 137 Žibintų diapazono reguliavimas 3 ..... 138

2

Šoninės vėdinimo angos .................. 159

3

Posūkio rodiklis, šviesos signalas, artimosios ir tolimosios šviesos .......... 15 Apšvietimo funkcija „Follow-me-home“ (palydėk mane namo) 3.................... 140 Stovėjimo šviesos 3 ........................ 140 Greičio reguliatorius 3 ............... 13, 216

4

Nuotolinio valdymo pultelis ant vairo 3 .......................................... 64

5

Garso signalas ................................... 16 Vairuotojo saugos oro pagalvė ........ 118

6

Prietaisai ............................................. 36

7

Stiklo valytuvai, stiklo plovimo sistema, priekinių žibintų plovimo sistema 3 ir galinio stiklo plovimo sistema .... 17, 18

8

9

9

Psl. Sėdynės šildymas kairėje pusėje 3............................................ 160 Slėgio sumažėjimo padangose stebėjimo sistema 3 ..........................221 Oro slėgio padangose kontrolės sistema 3 ..........................................222 Pagalbinė pastatymo sistema 3 ....... 218 Avarinė signalizacija ............................16 Centrinis užraktas ...............................78 SPORT režimas 3 .............................214 Sėdynės šildymas dešinėje pusėje 3 ........................................... 160

Psl. 13 Informacijos ir pramogų sistema 3 .... 65

Pagrindinis informacijos ekranas laikui, datai, lauko temperatūrai rodyti, informacijos ir pramogų sistemai 3, kontrolinio patikrinimo sistemai 3 .......62 kelionės kompiuteriui 3 .................52, 58 automatinei mikroklimato reguliavimo sistemai 3 ..................... 171

19 Stabdžio pedalas ............. 201, 226, 227

10 Centrinės vėdinimo angos ............... 159 11 Priekyje sėdinčio keleivio saugos oro pagalvė ...................................... 118 12 Daiktadėžė ......................... 72, 110, 159

14 Mikroklimato reguliavimas ............... 157 15 Peleninė 3 ........................................ 108 Cigarečių uždegiklis 3 ..................... 107 16 „Start/Stop“ mygtukas 3 .............. 22, 70 17 Akceleratoriaus pedalas .......... 200, 201 18 Uždegimo spynelė su vairo užraktu ... 14 arba jutiklinis skydelis, skirtas naudoti „Open&Start“ sistemą avariniu režimu 3 ............................................ 73 20 Sankabos pedalas 3......................... 201 21 Vairo reguliavimas ............................... 7 22 Variklio gaubto atidarymo rankena ..... 86

10

Trumpai ir glaustai

Kontrolinės lemputės

0

I R v

v X

„Open&Start“ sistema, žr. 36 ir 70 psl. Variklinės alyvos slėgis, žr. 37 psl. Stabdžių sistema, sankabos sistema, žr. 38, 226 ir 302 psl.

Q

Atidarytos durys, žr. 39 psl.

S

Generatorius, žr. 39 psl.

8

Aušinimo skysčio temperatūra, žr. 39 ir 300 psl.

r

Elektroninė variklio valdymo sistema, elektroninė pavarų dėžės sistema 3, imobilizatorius, dyzelinių degalų filtras 3, gedimas, žr. 39, 67, 184, 190, 198 ir 210 psl.

O

>

Priekiniai rūko žibintai 3, žr. 41 ir 137 psl.

j

„Easytronic“ 3, Variklio užvedimas 3 žr. 39 ir 179 psl.

C

Tolimosios šviesos, žr. 15 ir 41 psl.

IDS+

Elektroninis amortizatorių valdymas 3, SPORT režimas 3, žr. 214 ir 215 psl.

p W A

Saugos oro pagalvių sistemos, diržų įtempikliai, išstumiamas apsauginis lankas 3, žr. 113, 123 ir 132 psl. Elektroninė stabilumo programa (ESP®Plus) 3, žr. 212 psl. Saugos diržas 3, žr. 38 ir 115 psl.

Y

r

Variklinės alyvos lygis 3, žr. 40 ir 298 psl. Išorinis apšvietimas, žr. 40 ir 136 psl. Pagalbinė pastatymo sistema 3, žr. 218 psl. Posūkio rodiklis, žr. 15 ir 40 psl. Degalų atsarga, žr. 40, 43 ir 205 psl.

Galinis rūko žibintas, žr. 41 ir 137 psl.

Trumpai ir glaustai

T

1

Automatinės pavarų dėžės 3, arba „Easytronic“ 3 žiemos programa, žr. 182, 189 ir 196 psl. Automatinės pavarų dėžės 3 arba „Easytronic“ 3 SPORT režimas, žr. 181, 188 ir 195 psl.

y

Sėdynės užėmimo atpažinimas 3, žr. 124 psl.

Z

Išmetamosios dujos 3, žr. 41 ir 209 psl.

u !

w

B

m

Antiblokavimo sistema, žr. 229 psl. Išankstinio pakaitinimo sistema 3, dyzelino dalelių filtras 3, žr. 42 psl. Oro slėgio sumažėjimo padangose stebėjimo sistema 3, oro slėgio padangose kontrolės sistema 3, žr. 42, 221 ir 224 psl. Prisitaikančios priekinės šviesos 3, gedimas, žr. 139 ir 142 psl. Greičio reguliatorius 3, žr. 13 ir 216 psl.

11

Apšvietimas Žibintų jungiklis, svirties padėtys, žr. 14 ir 136 psl.,

7 8 9

> r C

O k

Apšvietimas išjungtas, stovėjimo šviesos, Artimosios ir tolimosios šviesos. Priekiniai rūko žibintai 3, žr. 137 psl. Galinis rūko žibintas, žr. 137 psl. Tolimosios šviesos, žr. 15 psl. Posūkio rodiklis, žr. 15 psl. Prietaisų apšvietimas, žr. 140 psl.

c

Salono apšvietimas, žr. 141 psl.

a

Skaitymo lemputės 3, žr. 141 psl.

¨

Avarinė šviesos signalizacija, žr. 16 psl.

12

Trumpai ir glaustai

n

Oro kondicionierius 3, žr. 19, 164 ir 168 psl.

4

Uždaros oro apytakos režimas 3, žr. 164, 168 ir 176 psl.

į galvos sritį per reguliuojamas vėdinimo angas,

AUTO

Automatinis režimas 3, žr. 19 ir 172 psl.

į priekinį stiklą,

V

Mikroklimato reguliavimas Oro paskirstymas, žr. 161 ir 175 psl.,

L M l

L K x A

Ü

į galvos sritį per reguliuojamas vėdinimo angas ir į kojų sritį,

į priekinį stiklą ir kojų sritį, į kojų sritį. Oro srauto intensyvumas, žr. 161 ir 175 psl. Automatinis orapūtės greičio reguliavimas 3, žr. 168 psl. Šildomas galinis stiklas, žr. 18 ir 160 psl.

ß

Rasos pašalinimas ir atitirpdymas 3, žr. 19, 163, 166 ir 174 psl. Šildomos sėdynės 3, žr. 160 psl.

Stoglangis 3

ü

d

G H

Stogo atidarymas, žr. 149 psl.