p & p berbantukan komputer - OLL Yusofalhaj

42 downloads 17 Views 2MB Size Report
Kelebihan PBK mempelajari sesuatu dengan cepat. (jimat masa) lebih mudah & banyak yg. diingati memperoleh sikap positif terhadap komputer berinteraksi ...
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PPBK)

Pengenalan Pengenalan Komputer berfungsi sebagai pembantu guru dan penyelesai masalah dlm p & p tutor yg berkesan kpd pelajar dinamakan Pembelajaran Pengajaran Berbantukan Komputer (PPBK)

Sejarah Sejarah mula diperkenalkan 40 thn lalu pakar sains di Massachusetts Inst. Of Tech, AS - gunakan sebagai simulasi penerbangan pesawat untuk melatih juruterbang 1959 - Sykt. IBM guna PBK utk pelajar sekolah Projek PLATO di U of Illinois guna utk penuntut pend Tinggi di Malaysia dlm proses penggunaannya

   

Definisi:: Definisi PBK - bila komputer digunakan untuk mengajar / mengasah kemahiran. Penggunaan komputer untuk menyampaikan maklumat, membimbing, melatih dan menilai prestasi pelajar,(semua atau sebahagian) Alensi & Trollip 1985.

Kesesuaian komputer komputer untuk untuk Kesesuaian PBK PBK 

 

hasilkan dan manipulasi imej pada skrin monitor dan boleh dianimasikan. menghasil dan merakam bunyi suara dll. menyimpan & mendapat kembali maklumat verbal dan numerik dari ingatannya.menyelesaikan segala fungsi matematikmembuat keputusan logikmengawal alat luaran

Kelebihan PBK PBK Kelebihan mempelajari sesuatu dengan cepat (jimat masa) lebih mudah & banyak yg. diingati memperoleh sikap positif terhadap komputer berinteraksi dengan komputer secara aktif fleksibiliti dalam pembelajaran

Kelebihan PBK PBK Kelebihan belajar ikut kemampuan sendiri boleh belajar tanpa guru belajar tanpa batasan masa memotivasikan pelajar - belajar dengan penuh minat

Jenis PBK PBK Jenis

latih tubi tutorial

CAI

CII

simulasi permainan penyelesaian masalah

Latih Tubi Tubi Latih

Perisian kursus seperti buku kerja elektronik Soalan diberi satu persatu untuk melatih kemahiran dalam sesuatu konsep Matematik, ejaan, nahu dan fakta

Kriteria pemilihan pemilihan dan dan penilaian penilaian Kriteria perisian PBK PBK perisian memilih tajuk

jangkamasa

Interaktif

kreativiti

kumpulan sasaran

menandingi media lain

penyampaian ganjaran mendidik (nilai murni) kaedah rekabentuk

lengkap dan mantap penilaian

Kriteria Perisian Perisian Pengajaran Pengajaran Yang Yang Kriteria Baik Baik penerangan & arahan jelas pelajar sasaran dijelaskan objektif pengajaran dijelaskan kurikulum pelajaran berkaitan dibuat aras kesukaran disemaikan

Kriteria Perisian Perisian Pengajaran Pengajaran Yang Yang Baik Baik Kriteria

latihan sesuai dgn tajuk diajar unsur-unsur matematik mencukupi pelajar boleh memilih menu (ulang/buat ujian/berhenti sekejap) tidak ada masalah teknikal boleh menyimpan rekod pencapaian

Prosedur menyediakan menyediakan perisian perisian Prosedur

meneliti tujuan pengajaran  konsep, pendekatan pengajaran & kesepaduan dgn konsep lain, m/pel lain, pengalaman harian, penggunaan, sejarah & nilai murni

Prosedur menyediakan perisian menulis skrip pengajaran  keseluruhan kandungan pengajaran dan maklumat tambahan ditulis dgn terperinci & teratur (apa guru minta/apa pelajar patut buat) aturcara perisian  menulis aturcara berpandukan skrip

Prosedur membina membina perisian perisian PP && PP Prosedur tentukan m/p, tingkatan, tajuk rancangan mengajar dan skrip pengajaran menulis aturcara menguji aturcara dokumentasikan penerangan ttg aturcara (manual) dan arahan kpd pengguna

Perancangan Perancangan aktiviti pengajaran pelajaran menentukan objektif mengetahui tahap pencapaian pelajar pilih kaedah pengajaran tradisional

komputer PBK

permainan

latih tubi

simulasi

tutorial

penyelesaian masalah

Contoh Membina Membina Perisian Perisian PBK PBK Contoh Grafik/Muzik Berkenalan Penerangan ttg tajuk Menu Objektif Ulangkaji pelajaran (ujian diagnostik)

cabang

Pelajaran baru (jelaskan konsep/cth/latihan/ bimbingan/ujian kecil)

lemah

Penutup pengajaran

selaras

Ujian pencapaian TAMAT

Sama utk l & p

pintar