Partea a VI-a.

2 downloads 19 Views 379KB Size Report
Din aceiaşi vreme trebuie să tie şi Sbornicul de cântări bise- riceşti la deosebitele rosturi ale Curţii Despotilor 4. Ajuns episcop la Roman, la 23 April '1531 5, ...