RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM ...

11 downloads 28 Views 184KB Size Report
2.2.1 Bersuci daripada najis. - Surah Al Qariah ayat 5 - 7. - Pengajaran dan hikmah. Surah Al Alaq ayat 1 hingga 5. - Adab bertanya. - Mengenal tanda bacaan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN EMPAT ( SEMESTER PERTAMA ) MINGGU

BIDANG

TAJUK

KEMAHIRAN / ISI

Tilawah Al Quran (Bacaan)

1.1.4 Membaca surah.

- Surah Al Baiyinah ayat 1- 3

Ibadah

2.2.2 Bersuci

- Istinjak Maksud bersuci daripada najis dan hadas Jenis-jenis najis.

Akhlak

3.1 Adab dalam kehidupan harian

- Adab berjalan

Jawi

4.8 Tanda baca

- Mengenal tanda bacaan Contoh; tanda noktah ( . )

Amali

2.2 Bersuci daripada najis

- Latihan tunjukcara membersihkan Najis Mukhaffafah

Tilawah Al Quran (Bacaan)

1.1.4 Membaca surah.

- Surah Al Baiyinah ayat 4 - 5

Ibadat

2.2.2 Bersuci

- Bersuci daripada Najis Mukhaffafah ( ringan )

Akhlak

3.1 Adab dalam kehidupan harian

- Adab berjalan

Jawi

4.8 Tanda baca

- Mengenal tanda bacaan. Contoh; tanda soal ( ? )

Amali

2.2 Bersuci daripada najis

- Latihan tunjukcara membersihkan Mukhaffafah

Tilawah Al Quran (Bacaan)

1.1.4 Membaca surah.

- Surah Al Baiyinah ayat 6 - 8

Akidah

2.1.7 Beriman dengan qada dan qadar

- Pengertian qada dan qadar - Kesan dan faedah beriman dengan qada dan qadar

Akhlak

3.1 Adab dalam kehidupan harian

- Adab berjalan.

Jawi

4.8 Tanda baca

- Mengenal tanda bacaan. Contoh; tanda seruan ( ! )

Amali

2.2 Bersuci daripada najis

- Latihan tunjukcara membersihkan najis Mukhaffafah

1

2

Najis

3

4

5

Tilawah Al Quran (Bacaan)

1.1.4 Membaca surah.

- Surah Al Baiyinah ayat 1- 8

Akidah

2.1.7 Beriman dengan qada dan qadar

- Redha ketentuan Allah - Sabar dengan dugaan dan cubaan - Kesan dan akibat tidak beriman dengan qada dan qadar

Akhlak

3.1 Adab dalam kehidupan harian.

- Adab bertanya

Jawi

4.8 Tanda baca

- Mengenal tanda bacaan. Contoh; tanda koma ( , )

Amali

2.2 Bersuci daripada najis

- Latihan tunjukcara membersihkan Najis Mukhaffafah

Tilawah Al Quran (Hafazan)

1.2.1 Membaca dan menghafaz surah

- Surah Al Qariah ayat 1- 4

Sirah

2.3.11 Peristiwa di Gua Hira

- Wahyu pertama Peristiwa sebelum, semasa dan selepas.

Akhlak

3.1 Adab dalam kehidupan bersosial

- Adab bertanya

Jawi

4.8 Tanda baca

- Mengenal tanda bacaan, Contoh;noktah bertindih ( : )

Amali

2.2.2 Bersuci daripada najis

- Latihan tunjukcara membersihkan Najis Mukhaffafah

Tilawah Al Quran (Hafazan)

1.2.1 Membaca dan menghafaz surah

- Surah Al Qariah ayat 5 - 7

Sirah

2.3.11 Peristiwa di Gua Hira

- Pengajaran dan hikmah Surah Al Alaq ayat 1 hingga 5

Akhlak

3.1 Adab dalam kehidupan harian

- Adab bertanya

Jawi

4.8 Tanda baca

- Mengenal tanda bacaan. Contoh; pengikat kata ( “ “ )

Amali

2.2.1 Bersuci daripada najis

- Latihan tunjukcara membersihkan Najis Mukhaffafah

6

Tilawah Al Quran (Hafazan)

1.2.1 Membaca dan menghafaz surah

- Surah Al Qariah ayat 8 - 11

Ibadat

2.2.2 Bersuci

- Bersuci daripada najis Mutawassitah ( Sederhana )

Akhlak

- Adab dengan orang tua

Jawi

3.3 Adab dalam kehidupan bersosial 4.8 Tanda baca

Amali

2.2.2 Bersuci daripada najis

- Cara mencuci Najis Mutawassitah

Tilawah Al Quran (Hafazan)

1.2.1 Membaca dan menghafaz surah

- Surah Al Qariah ayat 1-11

Ibadat

2.2.2 Bersuci

- Bersuci daripada najis Mughalazah ( Berat )

Akhlak

3.3 Adab dalam kehidupan bersosial

- Adab dengan orang tua

Jawi

4.9 Membaca ayat yang mengandungi tanda baca

- Membaca ayat dengan intonasi yang betul

Amali

2.2.2 Bersuci daripada najis

- Cara mencuci Najis Mutawassitah

Tilawah Al Quran (Hafazan)

1.2 1 Membaca dan menghafaz surah

- Surah Al Qariah ayat 1-11

Akidah

2.1.8 Pengertian Rukun Islam

- Rukun Islam. ( 5 perkara )

Akhlak

3.3 Adab dalam kehidupan bersosial 4.9 Membaca ayat yang mengandungi tanda baca

- Adab dengan orang tua

2.2.2 Bersuci daripada najis

- Cara mencuci najis Mutawassitah

7 - Meletakkan tanda bacaan.

8

9

Jawi Amali

- Membaca ayat dengan intonasi yang betul

10

Tilawah Al Quran (Kefahaman)

1.3.4 Membaca,memahami dan menghayati pengertian surah

- Surah Al Maun ayat 1- 2

Akidah

2.1.9 Allah bersifat “ Wahdaniah “

- Yakin akan kewujudan Allah - Bukti keesaan Allah

Akhlak

3.3 Adab dalam kehidupan bersosial 4.9 Membaca ayat yang mengandungi tanda baca

- Adab dengan orang tua

Amali

2.2 Bersuci daripada najis

- Cara mencuci Najis Mutawassitah

Tilawah Al Quran (Kefahaman)

1.3.4 Membaca,memahami dan menghayati pengertian surah

- Surah Al Maun ayat 3 - 4

Sirah

2.3.12 Mukjizat Al Quran

- Al Quran sebagai mukjizat agung - Kisah para sahabat memeluk Islam dan tarikan Al Quran.

Akhlak

3.2 Adab dalam kehidupan bersosial

- Adab menziarah jenazah dan kubur

Jawi

4.9 Membaca ayat yang mengandungi tanda baca

- Membaca ayat dengan intonasi yang betul

Amali

2.2 Bersuci daripada najis

- Cara mencuci Najis Mutawassitah

Tilawah Al Quran (Kefahaman)

1.3.4 Membaca,memahami dan menghayati pengertian surah

- Surah Al Maun ayat 5 - 7

Sirah

2.3.12 Mukjizat Al Quran

- Al Quran terpelihara hingga hari Kiamat

Akhlak

3.1 Adab dalam kehidupan bersosial 4.9 Membaca ayat yang mengandungi tanda baca

- Adab menziarah jenazah dan kubur

2.2 Bersuci daripada najis

- Cara menyuci Najis Mutawassitah

Jawi

11

12

Jawi Amali

- Membaca ayat dengan intonasi yang betul

- Membaca ayat dengan intonasi yang betul

13

14

Tilawah Al Quran (Kefahaman)

1.3.4 Membaca,memahami dan menghayati pengertian surah

- Surah Al Maun ayat 1 - 7

Ibadat

2.2.2 Bersuci

- Bersuci daripada hadas kecil

Akhlak

3.3 Adab dalam kehidupan bersosial

- Adab menziarah jenazah dan kubur

Jawi

4.9 Membaca ayat yang mengandungi tanda baca

- Membaca ayat dengan intonasi yang betul

Amali

2.2 Bersuci daripada najis

- Najis Mughallazah

Tilawah Al Quran (Kefahaman)

1.3.4 Membaca,memahami dan menghayati pengertian surah

- Surah Al Maun ayat 1- 7

Ibadat

2.2.2 Bersuci

- Bersuci daripada hadas kecil

Akhlak

3.1 Adab dalam kehidupan bersosial 4.9 Membaca ayat yang mengandungi tanda baca

- Adab menziarah jenazah dan kubur

Amali

2.2 Bersuci daripada najis

- Najis Mughallazah

Tilawah Al Quran (Bacaan)

1.1.4

Membaca surah dengan betul dan fasih

- Surah Al Qadr ayat 1- 3

Aqidah

2.1.9

Allah bersifat Qudrat

- Pengertian Qudrat - Dalil Qudrat

Akhlak

3.3 Adab dalam kehidupan Bersosial

- Adab makan di majlis keramaian

Jawi

4.9 Melengkap tanda bacaan pada ayat

- Melengkapkan tanda bacaan - Menulis ayat pendek - Menulis ayat dengan tanda bacaan

Amali

2.2 Bersuci daripada najis

- Najis Mughallazah

Jawi

- Membaca ayat dengan intonasi yang betul

15

Tilawah Al Quran (Bacaan)

1.1.4

Membaca surah dengan betul dan fasih

- Surah Al Qadr ayat 4 - 5

Akidah

2.1.9

Allah bersifat Qudrat

- Yakin kekuasaan Allah - Kesan meyakini kuasa Allah - Membandingbeza kekuasaan Allah

Akhlak

3.3 Adab Dalam Kehidupan bersosial

- Adab makan di majlis keramaian

Jawi

4.9 Melengkap tanda bacaan pada ayat

- Melengkapkan tanda bacaan - Menulis ayat pendek - Menulis ayat dengan tanda bacaan

Amali

2.2 Bersuci daripada Najis

- Najis Mughallazah

Tilawah Al Quran (Bacaan)

1.1.4

- Membaca surah Al Qadr ayat 1 - 5

Sirah

2.3.13 Dakwah Rasulullah SAW secara sulit dan secara terang

- Orang Quraisy menentang dakwah Rasulullah. - Kesan dakwah Rasulullah

Akhlak

3.3 Adab dalam kehidupan bersosial

- Adab makan di majlis keramaian

Jawi

4.9 Melengkap tanda bacaan pada ayat

- Melengkapkan tanda bacaan - Menulis ayat pendek - Menulis ayat dengan tanda bacaan

Amali

2.2 Bersuci daripada najis

- Najis Mughallazah

Tilawah Al Quran (Bacaan)

1.1.4 Membaca surah dengan betul dan fasih

- Membaca surah Al Qadr ayat 1 - 5

Sirah

2.3.13 Dakwah Rasulullah SAW secara sulit dan secara terang

- Orang Quraisy memulaukan Bani Hasyim. - Sebab pemulauan - Kesan Pemulauan - Meneladani sirah Rasulullah

Akhlak

3.3 Adab Dalam kehidupan Bersosial

- Adab makan di majlis keramaian

Jawi

4.9 Melengkap tanda bacaan pada ayat

- Melengkapkan tanda bacaan - Menulis ayat pendek - Menulis ayat dengan tanda bacaan

Amali

2.2 Bersuci Daripada Najis

- Najis Mughallazah

16

17

18

Membaca surah dengan betul dan fasih

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN EMPAT. ( PENGGAL KEDUA ) MINGGU

19

20

21

BIDANG

TAJUK

KEMAHIRAN / ISI

Tilawah Al Quran (Hafazan)

1.2.1 Membaca dan menghafaz surah

- Surah Al Adiyat ayat 1- 5

Ibadah

2.2.3 Solat

- Rukun solat

Akhlak

3.2

- Adab makan dan minum di majlis keramaian.

Jawi

4.9 Melengkapkan tanda bacaan pada ayat.

- Melengkapkan tanda bacaan pada ayat pendek

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Maghrib

Tilawah Al Quan ( Hafazan )

1.2.1 Membaca dan menghafaz surah

- Surah Al Adiyat ayat 5 - 7

Ibadat

2.2.3 Solat

- Rukun solat

Akhlak

3.3 Adab dalam Kehidupan - Adab makan dan minum di majlis keramaian. Bersosial

Jawi

4.9 Melengkapkan tanda bacaan pada ayat.

- Meletakkan tanda bacaan.

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Maghrib

Tilawah Al Quan ( Hafazan )

1.2.1 Membaca dan menghafaz surah

- Surah Al Adiyat ayat 8 -11

Sirah

2.3.14 Hijrah ke Habsyah

- Pengertian hijrah - Hijrah Ke Habsyah

Akhlak

2.2 Adab dalam Kehidupan Bersosial

- Adab makan dan minum di majlis keramaian.

Jawi

4.9 Melengkapkan tanda bacaan pada ayat.

- Membaca petikan dengan intonasi yang betul

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Maghrib

Adab dalam Kehidupan Bersosial

22

23

24

Tilawah Al Quran ( Hafazan )

1.2.1 Membaca dan menghafaz surah

- Surah Al Adiyat ayat 1-11.

Sirah

2.3.14 Hijrah ke Habsyah

- Faedah dan kepentingan hijrah

Akhlak

3.3 Adab dalam Kehidupan Bersosial

- Adab berjiran

Jawi

4.9 Menukar teks rumi ke Jawi

- Menukarkan teks rumi ke Jawi.

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Isyak

Tilawah Al Quran ( Bacaan )

1.1.4 Membaca surah Al Alaq

- Surah Al Alaq ayat 1- 7

Akidah

2.1.10 Nama-nama Allah

- As Salam

Akhlak

3.3 Adab dalam Kehidupan Bersosial

- Adab berjiran

Jawi

4.9 Menukar teks rumi ke Jawi

- Menukar teks rumi ke jawi.

Amali

2.2.3 Solat fardu

- Latihan amali solat Isyak

Tilawah Al-Quan ( Bacaan )

1.1.4 Membaca surah Al Alaq

- Surah Al Alaq ayat 8-14

Akidah

2.1.10 Nama-nama Allah

- Assalam

Akhlak

3.3 Adab dalam Kehidupan Bersosial

- Adab berjiran

Jawi

4.8 Menukar teks rumi ke Jawi

- Menukar teks rumi ke Jawi.

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Isyak

Tilawah Al Quran ( Bacaan )

1.1.4 Membaca surah Al Alaq

- Surah Al Alaq 15- 19

Ibadat

2.2.3 Solat

- Syarat wajib solat

Akhlak

3.3 Adab dalam Kehidupan Bersosial

- Adab berkumpul

Jawi

4.9 Menukar teks rumi ke Jawi.

- Menukar teks rumi ke jawi.

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Isyak

Tilawah Al Quran ( Bacaan )

1.1.4. Membaca surah Al Alaq

- Surah Al Alaq ayat 1- 19

Ibadat

2.2.3 Solat

- Syarat Wajib Solat

Akhlak

3.3 Adab dalam Kehidupan Bersosial

- Adab berkumpul

Jawi

4.9 Menukar teks rumi ke Jawi

- Menukar teks rumi ke Jawi.

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Subuh

Tilawah Al Quran ( Kefahaman )

1.3.4 Membaca,memahami dan menghayati pengertian surah

- Pengertian Surah Al Maun ayat 1 - 3

Sirah

2.3.15 Pembesar Makkah menerima seruanRasulullah s.a.w

- Pembesar Makkah memeluk Islam - Sikap pembesar Mekah sebelum Islam

Akhlak

3.3 Adab dalam Kehidupan Bersosial

- Adab berkumpul

Jawi

4.9 Menukar teks rumi ke Jawi

- Menukar teks rumi ke Jawi.

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Subuh

25

26

27

Tilawah Al Quran ( Kefahaman )

1.3.4 Membaca,memahami dan menghayati pengertian surah

- Pengertian Surah Al Maun ayat 4 - 7

Sirah

2.3.15 Pembesar Mekah menerima seruan Rasulullah SAW

- Sikap pembesar Mekah selepas menerima Islam. - Keistimewaan Saidina Abu Bakar,Umar dan Hamzah.

Akhlak

2.3 Adab Menuntut Ilmu

- Adab menuntut ilmu

Jawi

4.9 Menukar teks rumi ke Jawi

- Menukar teks rumi ke jawi.

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Subuh

Tilawah Al Quran ( Hafazan )

1.2.1 Membaca dan menghafaz surah

- Surah Al Zalzalah ayat 1 - 3

Akidah

2.1.10 Nama-nama Allah

- Al Hadi

Akhlak

3.4 Adab Menuntut Ilmu

- Adab menuntut ilmu

Jawi

4.9 Menulis ayat pendek menggunakan khat nasakh

- Menulis huruf, perkataan dan ayat pendek

28

29

Amali

30

2.2.3 Solat Fardhu

- Latihan amali solat Zohor

Tilawah Al Quran ( Hafazan )

1.2.1 Membaca dan menghafaz surah

- Surah Al Zalzalah ayat 4 - 8

Akidah

2.1.10 Nama-nama Allah

- Al Hadi

Akhlak

3.4 Adab Menuntut llmu

- Adab menuntut ilmu

Jawi

4.11 Menulis ayat pendek menggunakan khat nasakh

- Menulis huruf, perkataan dan ayat pendek

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Zohor

31

32

33

Tilawah Al Quran ( Hafazan )

1.2.1 Membaca dan menghafaz surah

- Surah Al Zalzalah ayat 1 - 8

Ibadat

2.2.3 Solat

- Syarat sah solat.

Akhlak

3.3 Adab Menuntut Ilmu

- Adab semasa di sekolah

Jawi

4.11 Menulis ayat pendek menggunakan khat nasakh

- Menulis huruf, perkataan dan ayat pendek

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Zohor

Tilawah Al Quran ( Bacaan )

1.1.4 Membaca surah dengan betul

- Surah At Tin ayat 1- 4

Ibadat

2.2.3 Solat

- Syarat sah solat.

Akhlak

3.4 Adab Menuntut Ilmu

- Adab semasa di sekolah

Jawi

4.11 Menulis ayat pendek menggunakan khat nasakh

- Menulis huruf, perkataan dan ayat pendek

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Zohor

Tilawah Al Quran ( Bacaan )

1.1.4 Membaca surah dengan betul

- Surah At Tin ayat 5 - 8

Sirah

2.3.16 Tentangan terhadap Rasulullah s.a.w

- Orang Quraisy menentang dakwah Rasulullah. - Kesan dakwah Rasulullah s.a.w

Akhlak

3.3 Adab menuntut ilmu

- Adab semasa di sekolah

Jawi

4.11 Menulis ayat pendek menggunakan khat nasakh

- Menulis huruf,perkataan atau ayat pendek

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Asar

Tilawah Al Quran ( Bacaan )

1.1.4 Membaca surah dengan betul

- Surah At Tin ayat 1- 8

Sirah

2.3.16 Tentangan terhadap Rasulullah s.a.w

- Orang Quraisy memulaukan Bani Hasyim. - Sebab pemulauan - Kesan pemulauan - Meneladani sirah Rasulullah.S.A.W

Akhlak

3.3

- Adab berhujah.

Jawi

4.11 Menulis ayat pendek menggunakan khat nasakh

- Menulis huruf,perkataan,ayat pendek

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Asar

Tilawah Al Quran ( Bacaan )

1.1.4

- Surah At Tin ayat 1- 8

Akidah

2.1.11 Pengertian dosa

- Pengertian, contoh amalan, balasan dan ganjaran, mengklasifikasikan amalan, kesan dan faedah.

Akhlak

3.4

- Adab berhujah.

Jawi

4.11 Menulis ayat pendek menggunakan khat nasakh

- Menulis huruf,perkataan, ayat pendek

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Asar

Tilawah Al Quran ( Bacaan )

1.1.4 Membaca surah dengan betul dan fasih

- Surah At Tin ayat 1- 8

Akidah

2.1.11 Pengertian pahala

- Pengertian, contoh amalan, balasan dan ganjaran,mengkelasifikasikan amalan, kesan dan faedah

Akhlak

3.4

- Adab berhujah.

Jawi

4.11 Menulis ayat pendek menggunakan khat nasakh

- Menulis huruf, perkataan dan ayat pendek

Amali

2.2.3 Solat fardhu

- Latihan amali solat Asar

34 Adab menuntut illmu

Membaca surah dengan betul

35 Adab Menuntut Ilmu

36 Adab menuntut ilmu

CADANGAN RINGKASAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEMESTER II MATA PELAJARAN / BIDANG

:

Pendidikan Islam / Amali.

TAHUN

:

Satu

MASA

:

11.00 - 11.30

TAJUK KEMAHIRAN

:

2.2.2 Bersuci daripada Najis ( Najis Mukhaffafa )

HASIL PEMBELAJARAN

:

Aras I : Dapat mengenal jenis najis Mukhaffafa. Aras II : Dapat memberikan tunjukcara cara menyucikan najis Mukhaffafa. Aras III : Dapat mengketegorikan jenis-jenis najis Mukhaffafa.

KBKK

:

Murid dapat menyenaraikan beberapa bahan penting untuk bersuci seperti: Air, sabun, berus, dan lain-lain.

PENERAPAN NILAI

:

Sentiasa menjaga kebersihan diri , tempat tinggal dan persekitaran awam.

BBB

:

Air, Sabun, Berus, Gayung. Senarai semak borang pengesanan.

CADANGAN PENGALAMAN PENGAJARAN/

:

Aktiviti Guru : Bersoal jawab secara lisan melalui pengalaman murid Menerangkan pengertian Najis Mukhaffafa. Membimbing murid cara membersihkan Najis Mukhaffafa Aktiviti Murid : Menunjukcara membersihkan Najis Mukhaffafa. Membanding beza cara menyucikan najis.

AKTIVITI

PENILAIAN / REFLEKSI KENDIRI -

:

(Di isi oleh guru selepas P & P) contohnya : Seramai 6 dari 3 orang murid telah menguasai dapat menunujukcara membersihkan najis mukhaffafa. Pengajaran guru perlu diulangi semula dan diperkukuhkan dengan mengambil kira murid yang masih Tidak dapat menguasai kemahiran ini.

CONTOH CADANGAN RINGKASAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEMESTER II MATA PELAJARAN / BIDANG

:

Pendidikan Islam / Aqidah.

TAHUN

:

Satu

MASA

:

8.00-8.30

TAJUK KEMAHIRAN Malaikat, Kitab

:

2.1.1 Rukun Iman a. Beriman Kepada Allah,

HASIL PEMBELAJARAN

:

Aras I : Dapat menyenaraikan tiga dari Rukun Iman tersebut. Aras II : Dapat menjelaskan satu atau dua dari rukun Iman tersebut. Aras III : Dapat menghurai dan menjelaskan Rukun Iman.

KBKK

:

Menjelaskan bahawa setiap benda maujud ada pencipta. Ada sesuatu benda yang bergerak tidak dapat dilihat tapi boleh dirasa seperti Udara

PENERAPAN NILAI

:

Yakin dan taat kepada Allah.

BBB

:

Benda-benda maujud.

CADANGAN PENGALAMAN PENGAJARAN/

:

Aktiviti Guru : Bersoal jawab secara lisan melalui pengalaman murid Menerangkan dan menghuraikan Tiga dari Rukun Iman. Memberikan beberapa contoh para sahabat dan dalil akli dan nakli. Aktiviti Murid : Menyenaraikan dan menghuraikan tiga dari Rukun Iman, Membaca potongan ayat yang berkaitan.

:

Di isi oleh guru sejauhmana kekuatan dan kelemahan Pengajaran dan pembelajaran guru/ selepas P & P.

AKTIVITI

PENILAIAN / REFLEKSI KENDIRI

SEMESTER II MATA PELAJARAN / BIDANG

:

Pendidikan Islam / Adab (Akhlak Islamiah.)

TAHUN

:

4

MASA

:

8.30-8.00

TAJUK KEMAHIRAN / ISI

:

3.1.4 Adab dengan orang Tua

HASIL PEMBELAJARAN

:

Aras I : Melakonkan secara simulasi adab di hadapan orang tua. Aras II : Menyenaraikan adab ketika bersama dengan orang tua Aras III : Menceritakan beberapa contohnya akibat derhaka atau tidak hormat orang tua..

KBKK

:

Bandingbeza antara orang yang beradab dengan orang yang tidak beradab.

PENERAPAN NILAI

:

Sentiasa menghormati orang yang lebih tua

BBB

:

Benda-benda maujud / beberapa bahan untok lakonan secara simulasi.

CADANGAN PENGALAMAN PENGAJARAN/ :

AKTIVITI

PENILAIAN / REFLEKSI KENDIRI

:

Aktiviti Guru : Bersoal jawab secara lisan melalui pengalaman murid Menerang dan menjelaskan adab menghormati orang tua. Memberikan beberapa contoh para sahabat dan dalil akli dan nakli. Aktiviti Murid : Menyenaraikan dan menghuraikan adab menghormati orang tua, Melakonkan secara simulasi. Di isi oleh guru sejauhmana kekuatan dan kelemahan Pengajaran dan pembelajaran guru/murid selepas P & P.

SEMESTER II MATA PELAJARAN / BIDANG

:

Pendidikan Islam / Sirah Nabawiyyah

TAHUN

:

4

MASA

:

9.00 – 9.30

TAJUK KEMAHIRAN / ISI

:

Peristiwa di Gua Hira’

HASIL PEMBELAJARAN

:

Aras I : Mengetahui sebab nabi ke Gua hira’ Aras II : Mengetahui bagaimana wahyu Allah

Pertama diturunkan Aras III : Mengetahui hikma ayat 1-5 surah Al ’Alaq. KBKK

:

Peta minda

PENERAPAN NILAI

:

Rajin menuntut ilmu

BBM

:

Peta minda. Carta alir, gambar, lembaran kerja.

CADANGAN PENGALAMAN PENGAJARAN/

:

AKTIVITI

PENILAIAN/REFLEKSI KENDIRI

:

Aktiviti Guru :

Bersoal jawab secara lisan melalui pengalaman murid Menerang sebab dan peristiwa berlaku di Gua Hira’. Memberikan beberapa contoh para sahabat dan dalil akli dan nakli. Aktiviti Murid : Menyenaraikan dan menghuraikan peristiwa yang berlaku, Memahami hikmah ayat diturunkan. Menjawab soalan dan latihan kerja rumah. Di isi oleh guru sejauhmana kekuatan dan kelemahan Pengajaran dan pembelajaran guru/murid selepas P & P.

SEMESTER II MATA PELAJARAN / BIDANG

:

Pendidikan Islam / Tilawah Alquran

TAHUN

:

4

MASA

:

9.00 – 9.30

TAJUK KEMAHIRAN / ISI

:

Membaca surah Albayyinah ayat 1-3

HASIL PEMBELAJARAN

:

Aras I : Aras II : Aras III :

Murid dapat membaca beberapa potongan kalimah. Murid dapat membaca beberapa potongan ayat Murid dapat membaca surah albayinah ayat 1-3

KBKK

:

PENERAPAN NILAI

:

Sentiasa dalam keadaan bersih ( Berwuduk ) sebelum membaca dan menyentuh al-Quran

BBM

:

Kad kalimah, kad potongan ayat, dan radio kaset/computer.

CADANGAN PENGALAMAN PENGAJARAN/

:

Aktiviti Guru : Menunjukkan kad potongan kalimah,ayat dari surah AlBayyinah Membaca dan membimbing murid membaca surah tersebut mengikut urutan dan aras Aras murid.

AKTIVITI

PENILAIAN / REFLEKSI KENDIRI

Aktiviti Murid : Mendengar bacaan guru, kaset dan mengikutinya. Menyambung kad potongan kalimah dan ayat. Membaca dengan betul. :

Di isi oleh guru sejauhmana kekuatan dan kelemahan Pengajaran dan pembelajaran guru/murid selepas P & P.

SEMESTER II MATA PELAJARAN / BIDANG

:

Pendidikan Islam / Tilawah Hafazan

TAHUN

:

1

MASA

:

9.00 – 9.30

TAJUK KEMAHIRAN / ISI HASIL PEMBELAJARAN

:

Menghafaz surah Alfatiha ayat 1-3

:

Aras I : Murid dapat membaca dan menghafaz beberapa potongan kalimah yang ditunjukkan. Aras II : Murid dapat membaca dan menghafaz beberapa potongan ayat Aras III : Murid dapat membaca dan menghafaz surah ayat 1-3

KBKK

:

Surah yang selalu dibaca di dalam solat

PENERAPAN NILAI

:

Sentiasa dalam keadaan bersih ( Berwuduk ) sebelum membaca dan menyentuh alquran

BBM

:

Kad kalimah, kad potongan ayat, dan radio kaset/computer.

CADANGAN PENGALAMAN PENGAJARAN/

:

AKTIVITI

Aktiviti Guru : Menunjukkan kad potongan kalimah,ayat dari surahAlfatiha Membaca dan membimbing murid membaca dan menghafaz surah tersebut mengikut urutan dan aras kebolehan murid. Aktiviti Murid : Mendengar bacaan guru, kaset dan mengikutinya. Menyambung kad potongan kalimah dan ayat. Membaca dan menghafaz dengan baik dan betul.

PENILAIAN/REFLEKSI KENDIRI

:

Di isi oleh guru sejauhmana kekuatan dan kelemahan Pengajaran dan pembelajaran guru/murid selepas P & P.

SEMESTER II MATA PELAJARAN / BIDANG

:

Pendidikan Islam / Tilawah Alquran ( Kefahaman ayat )

TAHUN

:

4

MASA

:

9.00 – 9.30

TAJUK KEMAHIRAN / ISI

:

Memahami pengertian dari surah Almaun

HASIL PEMBELAJARAN

:

Aras I : Aras II : Aras III :

KBKK

Murid dapat memadankan potongan erti kalimah. Murid dapat membaca dan mengertikan ayat dari surah Almaun Murid dapat menyenarikan ciri-ciri orang yang mendustakan agama.

: Setiap perbuatan dosa akan mendapat azab dari Allah swt semada di dunia atau di akhirat.

PENERAPAN NILAI

:

Bersimpati dan berimpiti terhadap anak yatim dan orang miskin.

BBM

:

Kad kalimah, kad potongan ayat, dan radio kaset/computer.

CADANGAN PENGALAMAN PENGAJARAN/

:

AKTIVITI

Aktiviti Guru :

Aktiviti Murid :

PENILAIAN/REFLEKSI KENDIRI

:

Menunjukkan kad potongan kalimah,ayat dari surah Almaun Membaca dan mengertikan ayat serta membaca surah tersebut mengikut urutan dan Aras murid. Mendengar bacaan guru, kaset dan mengikutinya. Menyambung dan memadankan kad potongan kalimah dan ayat bersama pengertiannya . Membaca dan mengertikannya dengan baik dan betul.

Di isi oleh guru sejauhmana kekuatan dan kelemahan Pengajaran dan pembelajaran guru/murid selepas P & P.