Untitled - DSpace Open Universiteit

3 downloads 6 Views 738KB Size Report
Inductief redeneren: denktraining voor kinderen [Inductive reasoning: Training children in thinking). Paper presented at the Onderwijsresearch Dagen, ...