ZSE/ZWE 24 - 3 MFK

69 downloads 98 Views 2MB Size Report
Uwagi. Grupa cenowa. Nr spec. Rodzaj gazu. Nr katalogowy. Nazwa. Poz. 1 P³aszcz (komplet). 8 715 401 326. 2 Komora paleniskowa. 8 715 406 121 36.

Lista czêœci zamiennych

ZSE/ZWE 24 - 3 MFK

J 1428

7 181 465 308 (lipiec '99)

Grupa monta¿owa

Grupa monta¿owa 01

ZWE 24 - 3 ZSE 24 - 3

2

P³aszcz (komplet) Komora paleniskowa Zestaw izolacyjny (komplet) Œcianka przednia Œruba Œruba Przerywacz ci¹gu Króciec spalin Króciec spalin Króciec spalin Œruba Nakrêtka Naczynie wzbiorcze Odpowietrznik automatyczny Uchwyt lewy Uchwyt prawy Nakrêtka Œruba Zespó³ mocuj¹cy Szyna Blacha ekranuj¹ca Klapa Os³ona boczna Belka poprzecz. lewa/prawa

Nr katalogowy

8 715 401 326 8 715 406 121 8 712 303 277 8 715 402 148 2 910 619 454 2 910 612 424 8 715 505 608 8 705 504 039 2800 8 715 504 367 3500 8 715 504 367 2 918 140 417 8 713 309 023 8 715 407 154 8 718 505 014 8 711 304 329 8 711 304 330 8 710 609 015 2 910 612 432 8 713 101 051 8 718 003 475 8 718 003 764 8 715 506 354 8 715 506 350 8 718 006 697

Rodzaj gazu

ZWE 24-3 ZSE 24-3

Nr spec.

Grupa cenowa

Poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nazwa

Uwagi

36 32 16 4 1